Zarządzanie w IT | Collegium Da Vinci Poznań

Zarządzanie w IT

I stopień

poziom studiów

licencjat

uzyskany tytuł

polski

język wykładowcy

3 lata

czas trwania

2332 stacjonarne
1702 niestacjonarne

liczba godzin

stacjonarny
niestacjonarny

tryb studiów

6

liczba semestrów

Zapisz się Zapisz się
Jakub Fiebig
Student zarządzania w IT
image

Poznaj kierunek

Zarządzanie w IT to interdyscyplinarny kierunek na styku zarządzania i IT. Rozwija kompetencje niezbędne w prowadzeniu projektów i rozwoju produktów w sektorze IT: biznesowe, społeczne, komunikacyjne, analityczne i techniczne. Wdraża w specyfikę pracy w branży IT. Ułatwia wejście do niej osobom nietechnicznym. Pokazuje szerszą perspektywę biznesową dla rozwoju produktów cyfrowych i prowadzenia projektów z nimi związanych. Wyposaża w kompetencje z zakresu koordynacji projektów, ale też szersze kompetencje, które dotyczą rynkowej pozycji produktu. Rozwija umiejętność komunikacji między rynkiem a zespołem developerów i zespołem developerów a kierownikiem produktu.

Czego się nauczysz

 • stosować w praktyce najnowsze techniki i metody zarządzania wykorzystywane w branży IT
 • wykorzystywać narzędzia do analizy danych oraz narzędzia informatyczne w procesie zarządzania
 • zapewniać komunikację między klientem, zespołem programistów i kierownikiem produktu
 • ustalać priorytety zadań projektowych
 • szacować czas i budżet i zarządzać ryzykiem w projekcie
 • tworzyć założenia i wymagania projektowe
 • rozwiązywać problemy
 • negocjować i egzekwować
 • motywować i integrować zespół
 • monitorować realizację założeń i celów
 • raportować postępy
image

Gdzie będziesz mógł/mogła pracować

 • w start-upach, scale-upach, korporacjach, prowadząc własną firmę
 • w software house’ach
 • full-stackowych firmach usługowych
 • firmach rozwijających produkty cyfrowe
 • firmach konsultingowych
 • firmach badawczych
 • w dowolnej branży jako lider projektów lub menedżer rozwoju produktu
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • jesteś rzeczowy, zorganizowany i dociekliwy
 • dobrze się komunikujesz
 • lubisz pracować zespołowo
 • jesteś typem organizatora
 • interesujesz się nowymi technologiami
 • rozumiesz choćby podstawy programowania
 • chcesz się związać z branżą IT, ale nie jesteś typem technicznym i programowanie nie jest dla Ciebie

Zobacz, jakie profile szkół średnich kończyli studenci tego kierunku:

 

 • Technikum informatyczne | mat-info
 • Liceum | humanistyczno-prawny
 • Liceum | dziennikarsko-prawniczy
 • Liceum | Design Thinking
 • Liceum | mat-fiz-inf-ang
 • Liceum | mat-fiz-inf
 • Liceum | mat-geo
 • Technikum | organizacja reklamy

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

ZRÓB QUIZ ZRÓB QUIZ
image

Nie musisz umieć programować, żeby być managerem w IT.

Powinieneś oczywiście znać się na kwestiach technicznych, by lepiej porozumiewać się z zespołem developerskim i rozumieć, nad czym pracuje Twój team. Równie istotne w tym zawodzie są jednak kompetencje biznesowe, analityczne i komunikacyjne.

Co to jest zarządzanie w IT i co robi IT Project Manager?

 

Opowiadają eksperci z Netguru

Jak wygląda program studiów

Zdobądź najcenniejszą wiedzę - wiedzę o sobie

semestr 1-2

2 testy predyspozycji

Nawet jeśli teraz wciąż do końca nie wiesz, co dokładnie chcesz robić w przyszłości, podejmując studia w Collegium Da Vinci na dowolnym kierunku, ta wiedza przyjdzie do Ciebie sama. Zaczynając studia na naszej uczelni, już na pierwszym roku przejdziesz testy, które wskażą Ci Twoje naturalne predyspozycje i mocne strony. W badaniu Clifton StrengthsFinder®, znanym też jako Test Gallupa, dowiesz się, jakie masz wrodzone talenty, jaki jest Twój indywidualny potencjał i w których obszarach masz szansę osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty.
Z kolei test Insightful Profiler™ zbada Twój potencjał rozwojowy, sprawdzi, co Cię motywuje, a co zniechęca do działania. Wskaże cechy wyróżniające Cię na tle innych i określi Twoje naturalne role w zespole. Wyposażony w taką wiedzę, będziesz mógł/mogła bardziej świadomie dokonywać kolejnych wyborów na edukacyjnej i zawodowej ścieżce.

Tutoring

semestr 1-2

41 godzin stacjonarnie i niestacjonarnie

Podczas pierwszego roku studiów będziesz uczestniczyć w zajęciach z Tutoringu. Zostaniesz otoczony opieką Tutora, czyli uczelnianego przewodnika. Jego zadaniem będzie wspieranie Cię w rozwoju – zawodowym, naukowym, osobistym i społecznym. Pod jego okiem rozpoczniesz pracę nad sobą – od określenia własnych potrzeb i zdefiniowania ważnych dla Ciebie wartości, przez wyznaczenie celów, po czuwanie nad ich realizacją.
Dzięki temu procesowi zbudujesz niezależność w podejmowaniu decyzji, zyskasz sprawczość w działaniach i wzmocnisz odpowiedzialność za swój rozwój. Podczas grupowych i indywidualnych zajęć z Tutoringu lepiej poznasz siebie, skupisz się na rozwijaniu swoich mocnych stron poprzez konkretne działania i zaplanujesz indywidualną ścieżkę kształcenia. Ta praca zaprocentuje w kolejnych latach.

Kompetencje przyszłości 

semestr 1-2

150 godzin stacjonarnie

90 godzin niestacjonarnie

To blok zajęć skupiony na nabywaniu umiejętności, które umożliwią Ci skuteczne podejmowanie decyzji i działanie w realiach zawodowych. Przygotuje Cię do podejmowania ról zawodowych w wybranym przez Ciebie obszarze. W jego trakcie rozwiniesz kluczowe kompetencje społeczne, poznawcze i emocjonalne, coraz bardziej pożądane na rynku pracy.

Jakie to kompetencje:

 • Kreatywność
 • Elastyczność
 • Współpraca w zespole
 • Krytyczne myślenie
 • Przedsiębiorczość
 • Mobilność zawodowa
 • Kreatywność
 • Radzenie sobie ze stresem
image

Moduły kierunkowe

semestr 1-5

655 godzin stacjonarnie

415 godzin niestacjonarnie

Czyli inaczej mówiąc przedmioty must have. To zestaw zajęć obowiązkowych, w których uczestniczy każdy student danego kierunku. Układany we współpracy z biznesem, w oparciu o najnowsze standardy i trendy rynkowe. To programowa baza, która wyposaży Cię w najnowszą wiedzę i kluczowe umiejętności potrzebne w branży. Punkt wyjścia do ścieżki specjalizacyjnej i dalszego rozwoju.

 

Na tym kierunku są to:

 • Podstawy zarządzania
 • Nowoczesne zarządzanie organizacją
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu
 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zagrożenia bezpieczeństwa
 • Podstawowe narzędzia wsparcia procesu zarządzania
 • Programowanie
 • Podstawy inżynierii oprogramowania
 • Metody zarządzania projektami
 • Praktyczne metody zarządzania projektami
 • Zaawansowane narzędzia komunikacji w zarządzaniu

Moduły do wyboru

semestr 3-6

500 godzin stacjonarnie

300 godzin niestacjonarnie

Innymi słowy, przedmioty wanna have. To pakiet przedmiotów, które wybierasz samodzielnie – według swoich potrzeb i zainteresowań. Robisz to dopiero od drugiego roku studiów. Indywidualnie decydujesz o aż 10 modułach, co daje w sumie aż kilkaset godzin dydaktycznych na zgłębianie wiedzy w interesujących Cię obszarach. Wyboru dokonujesz spośród dziesiątek zagadnień – zarówno w dyscyplinach związanych bezpośrednio z Twoim kierunkiem, jak i pozakierunkowych. To jak wybierzesz zdecyduje, w jakim kierunku ostatecznie się rozwiniesz.

 

Studenci tego kierunku

wybierali na przykład:

Programowanie w analizie danych

Projektowanie systemów zarządzania

Podstawy psychologii i komunikacji interpersonalnej

Infrastruktura w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Systemy bezpieczeństwa it w organizacjach

Praktyczne aspekty funkcjonowania zaawansowanych systemów informatycznych

Praktyczne aspekty zawodu

semestr 3-6

746 godzin stacjonarnie i niestacjonarnie

Blok zajęć, podczas których zdobędziesz praktyczne umiejętności zawodowe, zgłębisz tajniki branży i poznasz rynkowe realia. W praktyce nie do przecenienia! Będziesz pracować na prawdziwych case studies z rynku wziętych – mierząc się z realnymi biznesowymi przypadkami. Zanurzysz się w codzienność branży, uczestnicząc w warsztatach, grach biznesowych i symulacjach. Zbudujesz portfolio zrealizowanych przez siebie projektów i przygotujesz się do wejścia na rynek pracy. Na koniec będziesz mógł/mogła odbyć praktykę zawodową w wybranej przez siebie firmie

Jakie ścieżki kształcenia masz do wyboru

Zastanawiasz się, ile specjalizacji jest na na tym kierunku? Można powiedzieć, że nieskończenie wiele!
To dlatego, że nasze studia dają olbrzymią dowolność w układaniu własnej ścieżki kształcenia. Studiując dany kierunek, możesz podążyć całkowicie indywidualną, zaprojektowaną przez samego siebie drogą. O tym, w którym kierunku się rozwiniesz, zdecydujesz samodzielnie, dobierając aż 10 modułów dodatkowych spośród dziesiątek obszarów – także tych pozakierunkowych. To w sumie aż kilkaset godzin dydaktycznych w przedmiotach, które sam wskażesz. Sam stajesz się projektantem własnej edukacji.

Poznaj popularne ścieżki

Zobacz, jakie ścieżki projektowali dla siebie nasi studenci. Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam/sama, indywidualnie odbierając moduły dodatkowe do głównego kierunku. Tylko od Ciebie zależy, które przedmioty się w niej znajdą i w jakich obszarach zdobędziesz wiedzę.

IT Project Manager
Product Manager w IT

Projektując dla siebie
podobną ścieżkę, nauczysz się:

 • planować, organizować i zarządzać realizacją projektu w IT
 • realizować zakładane w projekcie cele na czas i w ramach założonego budżetu
 • koordynować prace między zespołem developerskim a zespołem projektowym
 • stosować w praktyce koncepcje zarządzania takie jak zasady reengineeringu, Lean Management, benchmarking, outsourcing, czy zarządzanie wiedzą
 • skutecznie się komunikować
 • automatyzować czynności związane z zarządzaniem projektami
 • priorytetyzować, ustalać cele, zarządzać czasem, planować, delegować zadania i radzić sobie ze stresem
 • zarządzać bezpieczeństwem zasobów informacji w firmie

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • IT Project Manager
 • Project Manager
 • Project Coordinator
 • Agile Project Manager

Projektując dla siebie
podobną ścieżkę, nauczysz się:

 • zarządzać produktem przez cały cykl życia jego życia: od koncepcji, przez wytworzenie, wprowadzenie na rynek, rozwój, po monetyzację produktu
 • badać otoczenie rynkowe, dokonywać analiz potrzeb użytkowników i podmiotów zewnętrznych
 • określać wizję, sporządzać strategię i plan działania dla produktów cyfrowych
 • opracowywać uzasadnienia biznesowe dla produktu
 • analizować parametry, aby ulepszać procesy biznesowe
 • prowadzić komunikację między zespołem developerów a rynkiem oraz interesariuszami

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • IT Product Manager
 • IT Product Development Manager
 • Product Manager
 • IT Delivery Product Manager
 • IT Product Owner
 • IT Product Consultant

Proponowane moduły

Time management skills

Workflow management

Skuteczność
w biznesie

Metody i koncepcje zarządzania

Systemy bezpieczeństwa IT w organizacjach

Praktyczne aspekty funkcjonowania zaawansowanych systemów informatycznych

Zaawansowane systemy informatyczne wspierające zarządzanie
w organizacji

Programowanie
w analizie danych

Negocjacje
i strategie sprzedaży koncepcji kreatywnych

Elementy strategii marketingowych

Zarobki w branży

Kierownik Projektów IT

15 500 PLN

brutto

Analityk systemowy

8000 PLN

brutto

Konsultant IT

7500 PLN

brutto

Kierownik Projektów IT

15 500 PLN

brutto

Analityk systemowy

8000 PLN

brutto

Konsultant IT

7500 PLN

brutto

Źródło: pracuj.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od ekspertów - przedsiębiorców, praktyków branży, specjalistów w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnerów kierunku

Co o kierunku mówią studenci

image

Jakub Fiebig

Student kierunku zarządzanie w IT

 

Spotkałem wielu ciekawych ludzi z różnymi doświadczeniami i pasjami, którymi możemy dzielić się podczas i po zajęciach. Uwielbiam współpracować z moją stałą grupą projektową, ponieważ posiadamy wiedzę z różnych dziedzin, co pomaga nam w szybkiej realizacji projektu przy świetnej atmosferze. Uzupełniamy się i wzajemnie inspirujemy.

PRZECZYTAJ WYWIAD PRZECZYTAJ WYWIAD

Poznaj wykładowców kierunku

Ile kosztują studia na tym kierunku

Opłaty i czesne

studia stacjonarne i niestacjonarne

Opłata wpisowa

Przy zapisie do 12 lipca:

0 PLN

Przy zapisie od 13 lipca: 

85 PLN

Czesne za rok
(promocja do 12 lipca)

Płatne w 12 ratach

12 x 730 PLN

680 PLN

Płatne w 2 ratach

2 x 4380 PLN

4080 PLN

Płatne w 1 racie

1 x 8760 PLN

8160 PLN

Zniżki dla absolwentów

CDV i WSNHiD

Wpisowe:

0 PLN

Czesne:

zwolnienie z jednej z 12 rat

680 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Stypendia, zniżki
i finansowe formy wsparcia

Jak możesz obniżyć opłaty za studia?

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz Konto Kandydata. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów. Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz Konto Kandydata. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów. Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata,

podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa
 • maturalnego/dyplomu ukończenia studiów I stopnia” i przejdź dalej)
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą)

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata,

podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa
 • maturalnego/dyplomu ukończenia studiów I stopnia” i przejdź dalej)
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą)
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty wpisowej:
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750

 

Collegium Da Vinci | ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
[w tytule wpisz: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty wpisowej:
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750

 

Collegium Da Vinci | ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
[w tytule wpisz: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to w bezpieczny sposób za pośrednictwem Autenti – platformy do podpisywania umów online.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, wiadomość z linkiem do podpisania umowy otrzymasz mailowo.

 

Dokumenty możesz również przynieść osobiście lub wysłać na adres: Biuro Rekrutacji Collegium Da Vinci ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, rotunda, parter, pokój R.005.

Zrobisz to w bezpieczny sposób za pośrednictwem Autenti – platformy do podpisywania umów online.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, wiadomość z linkiem do podpisania umowy otrzymasz mailowo.

 

Dokumenty możesz również przynieść osobiście lub wysłać na adres: Biuro Rekrutacji Collegium Da Vinci ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, rotunda, parter, pokój R.005.

5

Dostarcz oryginał świadectwa

Przynieś oryginał matury do Biura Rekrutacji.
Jeśli posiadasz świadectwo maturalne z ubiegłych lat, masz na to 7 dni od podpisania umowy.

 

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć jej oryginał do 12 lipca, aby skorzystać z promocji “Niższe czesne”.

Przynieś oryginał matury do Biura Rekrutacji.
Jeśli posiadasz świadectwo maturalne z ubiegłych lat, masz na to 7 dni od podpisania umowy.

 

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć jej oryginał do 12 lipca, aby skorzystać z promocji “Niższe czesne”.

Witaj w gronie studentów!

Po dostarczeniu oryginału matury Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”

Oznacza to , że dostałeś się na studia.
Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

Po dostarczeniu oryginału matury Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”

Oznacza to , że dostałeś się na studia.
Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

Umów się na prywatną wycieczkę po uczelni

Jesteś ciekaw, jak wygląda Collegium Da Vinci od środka? Chciałbyś przespacerować się korytarzami uczelni i podpatrzeć studenckie życie, a przy okazji dowiedzieć się wszystkiego o naszych studiach? Nic prostszego! Umów się na prywatne spotkanie z Aniołem Collegium Da Vinci.

 

Opiekunka Studentek i Studentów 1-go Roku oprowadzi Cię po budynku, opowie, jak wyglądają studia i odpowie na każde Twoje pytanie. Możesz przyjść sam, zabrać paczkę przyjaciół lub zaprosić rodziców. Karolina będzie czekała na Ciebie przed portiernią, czyli po prawej stronie od głównego wejścia na uczelnię.

image

Anioł Collegium Da Vinci

Karolina Bobko

e-mail: aniol@cdv.pl

tel.: +48 697 690 588

Chcesz się umówić na wycieczkę po Collegium Da Vinci? 

Wypełnij krótki formularz i wybierz termin spotkania.

Umów się z aniołem Umów się z aniołem

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, zadać pytanie na grupie na facebooku, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego Biura Rekrutacji.

image

Weronika Nowak

Specjalista ds. rekrutacji
na studia I stopnia

e-mail: rekrutacja@cdv.pl

tel.: +48 697 690 034

tel.: +48  667 520 739

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro Rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne