Zarządzanie w IT – Collegium Da Vinci Poznań

Zarządzanie w IT

I stopień

poziom studiów

licencjat

uzyskany tytuł

polski

język wykładowy

3 lata

czas trwania

2546 stacjonarne
1916 niestacjonarne

liczba godzin

stacjonarny
niestacjonarny

tryb studiów

6

liczba semestrów

Zapisz się Zapisz się
Jakub Fiebig
Absolwent zarządzania w IT
image

Poznaj kierunek

Zarządzanie w IT to interdyscyplinarny kierunek na styku zarządzania i IT. Rozwija kompetencje niezbędne w prowadzeniu projektów i rozwoju produktów w sektorze IT: biznesowe, społeczne, komunikacyjne, analityczne i techniczne. Wdraża w specyfikę pracy w branży IT. Ułatwia wejście do niej osobom nietechnicznym. Pokazuje szerszą perspektywę biznesową dla rozwoju produktów cyfrowych i prowadzenia projektów z nimi związanych. Wyposaża w kompetencje z zakresu koordynacji projektów, ale też szersze kompetencje, które dotyczą rynkowej pozycji produktu. Rozwija umiejętność komunikacji między rynkiem a zespołem developerów i zespołem developerów a kierownikiem lub kierowniczką produktu.

Czego się nauczysz

 • stosować w praktyce najnowsze techniki i metody zarządzania wykorzystywane w branży IT
 • wykorzystywać narzędzia do analizy danych oraz narzędzia informatyczne w procesie zarządzania
 • zapewniać komunikację między klientem, zespołem programistów i kierownikiem produktu
 • ustalać priorytety zadań projektowych
 • szacować czas i budżet i zarządzać ryzykiem w projekcie
 • tworzyć założenia i wymagania projektowe
 • rozwiązywać problemy
 • negocjować i egzekwować
 • motywować i integrować zespół
 • monitorować realizację założeń i celów
 • raportować postępy
image

Gdzie będziesz mógł/mogła pracować

 • w start-upach, scale-upach, korporacjach, prowadząc własną firmę
 • w software house’ach
 • full-stackowych firmach usługowych
 • firmach rozwijających produkty cyfrowe
 • firmach konsultingowych
 • firmach badawczych
 • w dowolnej branży jako lider projektów lub menedżer rozwoju produktu
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • jesteś rzeczowy(-a), zorganizowany(-a) i dociekliwy(-a)
 • dobrze się komunikujesz
 • lubisz pracować zespołowo
 • jesteś typem organizatora(-ki)
 • interesujesz się nowymi technologiami
 • rozumiesz choćby podstawy programowania
 • chcesz się związać z branżą IT, ale nie jesteś typem technicznym i programowanie nie jest dla Ciebie

Zobacz, jakie profile szkół średnich kończyli studenci i studentki tego kierunku:

 

 • Technikum informatyczne | mat-info
 • Liceum | humanistyczno-prawny
 • Liceum | dziennikarsko-prawniczy
 • Liceum | Design Thinking
 • Liceum | mat-fiz-inf-ang
 • Liceum | mat-fiz-inf
 • Liceum | mat-geo
 • Technikum | organizacja reklamy

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

ZRÓB QUIZ ZRÓB QUIZ
image

Nie musisz umieć programować, żeby być managerem lub mangerką w IT.

Musisz oczywiście znać się na kwestiach technicznych, by lepiej porozumiewać się z zespołem developerskim i rozumieć, nad czym pracuje Twój team. Równie istotne w tym zawodzie są jednak kompetencje biznesowe, analityczne i komunikacyjne.

Co to jest zarządzanie w IT i co robi IT Project Manager?

 

Opowiadają eksperci z Netguru

Jak wygląda program studiów

Zdobądź najcenniejszą wiedzę - wiedzę o sobie

semestr 1-2

2 testy predyspozycji

Nawet jeśli teraz wciąż do końca nie wiesz, co dokładnie chcesz robić w przyszłości, podejmując studia w Collegium Da Vinci na dowolnym kierunku, ta wiedza przyjdzie do Ciebie sama. Zaczynając studia na naszej uczelni, już na pierwszym roku przejdziesz testy, które wskażą Ci Twoje naturalne predyspozycje i mocne strony. W badaniu Clifton StrengthsFinder®, znanym też jako Test Gallupa, dowiesz się, jakie masz wrodzone talenty, jaki jest Twój indywidualny potencjał i w których obszarach masz szansę osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty.
Z kolei test Insightful Profiler™ zbada Twój potencjał rozwojowy, sprawdzi, co Cię motywuje, a co zniechęca do działania. Wskaże cechy wyróżniające Cię na tle innych i określi Twoje naturalne role w zespole. Wyposażony(-a) w taką wiedzę, będziesz mógł/mogła bardziej świadomie dokonywać kolejnych wyborów na edukacyjnej i zawodowej ścieżce.

Tutoring

semestr 1-2

41 godzin stacjonarnie i niestacjonarnie

Podczas pierwszego roku studiów będziesz uczestniczyć w zajęciach z Tutoringu. Zostaniesz otoczony(-a) opieką Tutora, czyli uczelnianego przewodnika. Jego zadaniem będzie wspieranie Cię w rozwoju – zawodowym, naukowym, osobistym i społecznym. Pod jego okiem rozpoczniesz pracę nad sobą – od określenia własnych potrzeb i zdefiniowania ważnych dla Ciebie wartości, przez wyznaczenie celów, po czuwanie nad ich realizacją.
Dzięki temu procesowi zbudujesz niezależność w podejmowaniu decyzji, zyskasz sprawczość w działaniach i wzmocnisz odpowiedzialność za swój rozwój. Podczas grupowych i indywidualnych zajęć z Tutoringu lepiej poznasz siebie, skupisz się na rozwijaniu swoich mocnych stron poprzez konkretne działania i zaplanujesz indywidualną ścieżkę kształcenia. Ta praca zaprocentuje w kolejnych latach.

Kompetencje przyszłości 

semestr 1-2

150 godzin stacjonarnie

90 godzin niestacjonarnie

To blok zajęć skupiony na nabywaniu umiejętności, które umożliwią Ci skuteczne podejmowanie decyzji i działanie w realiach zawodowych. Przygotuje Cię do podejmowania ról zawodowych w wybranym przez Ciebie obszarze. W jego trakcie rozwiniesz kluczowe kompetencje społeczne, poznawcze i emocjonalne, coraz bardziej pożądane na rynku pracy.

Jakie to kompetencje:

 • Kreatywność
 • Elastyczność
 • Współpraca w zespole
 • Krytyczne myślenie
 • Przedsiębiorczość
 • Mobilność zawodowa
 • Radzenie sobie ze stresem
image

Moduły kierunkowe

semestr 1-6

655 godzin stacjonarnie

415 godzin niestacjonarnie

Czyli inaczej mówiąc przedmioty must have. To zestaw zajęć obowiązkowych, w których uczestniczy każdy student i studentka danego kierunku. Układany we współpracy z biznesem, w oparciu o najnowsze standardy i trendy rynkowe. To programowa baza, która wyposaży Cię w najnowszą wiedzę i kluczowe umiejętności potrzebne w branży. Punkt wyjścia do projektowania własnej edukacji i dalszego rozwoju.

 

Na tym kierunku są to:

 • Podstawy zarządzania
 • Nowoczesne zarządzanie organizacją
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu
 • Zagrożenia bezpieczeństwa
 • Ekonomia i zarządzanie
 • Podstawowe narzędzia wsparcia procesu zarządzania
 • Programowanie
 • Podstawy inżynierii oprogramowania
 • Metody zarządzania projektami
 • Praktyczne metody zarządzania projektami
 • Zaawansowane narzędzia komunikacji w zarządzaniu
 • Proseminarium
 • Seminarium

Moduły do wyboru

semestr 3-6

500 godzin stacjonarnie

300 godzin niestacjonarnie

Innymi słowy, przedmioty wanna have. To pakiet przedmiotów, które wybierasz samodzielnie – według swoich potrzeb i zainteresowań. Robisz to dopiero od drugiego roku studiów. Indywidualnie decydujesz o aż 10 modułach, co daje w sumie aż kilkaset godzin dydaktycznych na zgłębianie wiedzy w interesujących Cię obszarach. Wyboru dokonujesz spośród dziesiątek zagadnień – zarówno w dyscyplinach związanych bezpośrednio z Twoim kierunkiem, jak i pozakierunkowych. To jak wybierzesz zdecyduje, w jakim kierunku ostatecznie się rozwiniesz.

Pamiętaj: w każdym roku akademickim lista dostępnych modułów jest nieco inna. Modyfikujemy ją dla naszych studentów i studentek, reagując na popularność wybieranych przez nich przedmiotów oraz zmieniające się trendy rynkowe.

 

Studenci i studentki tego kierunku wybierali w poprzednich latach:

 • Programowanie w analizie danych
 • Projektowanie systemów zarządzania
 • Infrastruktura w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Systemy bezpieczeństwa IT w organizacjach
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania zaawansowanych systemów informatycznych
 • Cyberbezpieczeństwo od podstaw (e-learning)

 

 

 

Praktyczne aspekty zawodu

semestr 2-6

960 godzin stacjonarnie i niestacjonarnie

Blok zajęć, podczas których zdobędziesz praktyczne umiejętności zawodowe, zgłębisz tajniki branży i poznasz rynkowe realia. W praktyce nie do przecenienia! Będziesz pracować na prawdziwych case studies z rynku wziętych – mierząc się z realnymi biznesowymi przypadkami. Zanurzysz się w codzienność branży, uczestnicząc w warsztatach, grach biznesowych i symulacjach. Zbudujesz portfolio zrealizowanych przez siebie projektów i przygotujesz się do wejścia na rynek pracy. Na koniec będziesz posiadać wszystkie niezbędne kompetencje i umiejętności, które pomogą Ci rozpocząć praktykę zawodową lub pracę w wybranej przez Ciebie firmie.

Zaprojektuj własne studia

Zastanawiasz się, ile specjalizacji jest na na tym kierunku? Można powiedzieć, że nieskończenie wiele! To dlatego, że nasze studia dają olbrzymią dowolność w układaniu własnej ścieżki edukacji. Studiując dany kierunek, możesz podążyć całkowicie indywidualną, zaprojektowaną przez samego(-ą) siebie drogą. O tym, w którym kierunku się rozwiniesz i jakie umiejętności zdobędziesz, zdecydujesz samodzielnie, dobierając aż 10 modułów dodatkowych spośród dziesiątek obszarów z listy modułów dostępnych w danym roku akademickim – zarówno kierunkowych, jak i pozakierunkowych. Co roku wybór modułów dodatkowych jest nieco inny – modyfikujemy go, kierując się zmieniającymi się trendami rynkowymi i potrzebami rynku pracy. To w sumie aż kilkaset godzin dydaktycznych w przedmiotach, które wskażesz. Sam(a) stajesz się projektantem(-ką) własnej edukacji.

Zobacz, jak to robili nasi studenci i studentki w ubiegłych latach

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam(a), indywidualnie dobierając moduły dodatkowe do głównego kierunku z listy tych aktualnie dostępnych, a ta zostanie opublikowana dla Ciebie pod koniec drugiego semestru. Tylko od Ciebie zależy, na które przedmioty z listy się zdecydujesz, a więc jakie nowe umiejętności zdobędziesz i w których konkretnie obszarach.

Obszar IT Project Managementu
Obszar IT Product Managementu

Moduły wybrane przez studenta/studentkę

Time management skills

Workflow management

Skuteczność w biznesie

Metody i koncepcje zarządzania

Systemy bezpieczeństwa IT w organizacjach

Wybierając dla siebie podobne moduły, nauczysz się:

 • planować, organizować i zarządzać realizacją projektu w IT
 • realizować zakładane w projekcie cele na czas i w ramach założonego budżetu
 • koordynować prace między zespołem developerskim a zespołem projektowym
 • stosować w praktyce koncepcje zarządzania takie, jak zasady reengineeringu, Lean Management, benchmarking, outsourcing, czy zarządzanie wiedzą
 • skutecznie się komunikować
 • automatyzować czynności związane z zarządzaniem projektami
 • priorytetyzować, ustalać cele, zarządzać czasem, planować, delegować zadania i radzić sobie ze stresem
 • zarządzać bezpieczeństwem zasobów informacji w firmie

W przyszłości będziesz mógł/mogła pracować jako:

 • IT Project Manager
 • Project Manager
 • Project Coordinator
 • Agile Project Manager

Zarobki w branży

Agile Project Manager

17 000 PLN

brutto

IT Project Manager

10 000 PLN

brutto

Project Manager

7 500 PLN

brutto

Źródło: pracuj.pl | wynagrodzenia.pl

Moduły wybrane przez studenta/studentkę

Praktyczne aspekty funkcjonowania zaawansowanych systemów informatycznych

Zaawansowane systemy informatyczne wspierające zarządzanie w organizacji

Programowanie w analizie danych

Negocjacje i strategie sprzedaży koncepcji kreatywnych

Elementy strategii marketingowych

Wybierając dla siebie podobne moduły, nauczysz się:

 • zarządzać produktem przez cały cykl życia jego życia: od koncepcji, przez wytworzenie, wprowadzenie na rynek, rozwój, po monetyzację produktu
 • badać otoczenie rynkowe, dokonywać analiz potrzeb użytkowników i podmiotów zewnętrznych
 • określać wizję, sporządzać strategię i plan działania dla produktów cyfrowych
 • opracowywać uzasadnienia biznesowe dla produktu
 • analizować parametry, aby ulepszać procesy biznesowe
 • prowadzić komunikację między zespołem developerów a rynkiem oraz interesariuszami

W przyszłości będziesz mógł/mogła pracować jako:

 • IT Product Manager
 • IT Product Development Manager
 • Product Manager
 • IT Delivery Product Manager
 • IT Product Owner
 • IT Product Consultant

Zarobki w branży

Product Owner

13 090 PLN

brutto

IT Product Manager

11 775 PLN

brutto

Product Manager

8 540 zł PLN

brutto

Źródło: wynagrodzenia.pl | justjoin.it

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz od ekspertów i ekspertek: praktyków i praktyczek z branży, specjalistów i specjalistek w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnerów kierunku

Co o kierunku mówią studenci i studentki

image

Jakub Fiebig

Absolwent kierunku zarządzanie w IT

 

Spotkałem wielu ciekawych ludzi z różnymi doświadczeniami i pasjami, którymi możemy dzielić się podczas i po zajęciach. Uwielbiam współpracować z moją stałą grupą projektową, ponieważ posiadamy wiedzę z różnych dziedzin, co pomaga nam w szybkiej realizacji projektu przy świetnej atmosferze. Uzupełniamy się i wzajemnie inspirujemy.

PRZECZYTAJ WYWIAD PRZECZYTAJ WYWIAD

Poznaj wykładowców i wykładowczynie kierunku

prof. dr hab. inż. Jerzy Weres

Profesor

prof. dr hab. inż. Jerzy Weres

Profesor

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Politechniki Poznańskiej (1974) w zakresie zastosowań matematyki w mechanice. Stopnie naukowe doktora (1979) i doktora habilitowanego (1992) oraz tytuł profesora (2002) uzyskał w obszarze nauk obliczeniowych. Reprezentuje dziedzinę nauk inżynieryjno-technicznych w ramach dyscyplin: informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria mechaniczna.

rozwińDoświadczenie zawodowe uzyskał jako adiunkt w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (1974-1980), jako profesor w Zakładzie Informatyki Stosowanej Instytutu Inżynierii Biosystemów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (1980-2017), gdzie pełnił funkcje kierownika Zakładu, z-cy dyrektora Instytutu ds. nauki, kierownika uczelnianego Ośrodka Informatyki, a także pełnomocnika Rektora ds. sieci i systemów informatycznych. Pracę badawczo-dydaktyczną kontynuuje w Collegium Da Vinci, z którym związał się w 2001 r., początkowo jako WSNHiD. Pracował też w uczelniach zagranicznych – we Francji (staż doktorski w École Centrale, Nantes), Kanadzie (visiting researcher w Univerity of Manitoba, Winnipeg)  i Stanach Zjednoczonych (visiting researcher w Purdue University, West Lafayette i w University of Floryda, Gainesville).

rozwińNajwiększe osiągnięcia naukowe: 1) rozwijanie zintegrowanych metod wytwarzania doradczych aplikacji internetowych dla potrzeb gospodarki rolno-spożywczej i leśnej z użyciem sieci semantycznych i modelowania 3D, 2) opracowanie oryginalnych algorytmów i kompleksowego oprogramowania do analizy procesów transportu ciepła i wody w biomateriałach, 3) opracowanie algorytmów analizy odwrotnej do identyfikowania nieznanych właściwości badanych produktów.

rozwińJest autorem licznych oryginalnych prac twórczych. Wskaźnik Hirscha wg Web of Science: 16, liczba cytowań: 524. Wiodące publikacje: Weres J., Kujawa S., Olek W., Czajkowski Ł. 2016. Integration of experimental and computational methods for identifying geometric, thermal and diffusive properties of biomaterials. International Agrophysics 30(2): 253-260 oraz Weres J., Olek W., Kujawa S. 2009; Comparison of optimization algorithms for inverse FEA of heat and mass transport in biomaterials. Journal of Theoretical and Applied Mechanics 47(3): 701-716.

rozwińUczestniczył w wielu projektach badawczych takich programów i agend grantowych jak EC 7th Framework Programme (“A common data exchange system for agricultural systems – agriXchange” oraz “FI-PPP project supporting SMEs in the development of smart services and applications for the agri-food sector –  SmartAgriFood2”), COST Action, Andrew W. Mellon Foundation, NSERC, NCN itp. Uczestnik, organizator i przewodniczący szkół naukowych i międzynarodowych konferencji.

rozwińWypromował 12 doktorów, wykonał 6 recenzji na tytuł profesora, 1 na tytuł doktora honoris causa, 19 na stopień doktora habilitowanego, 28 na stopień doktora.

rozwińPodejmuje współpracę z firmami sektora informatycznego. Projektował i wdrażał systemy informatyczne i sieci komputerowe w jednostkach dydaktyczno-naukowych i przedsiębiorstwach gospodarki rolno-spożywczej. Zorganizował i prowadził dwie edycje ogólnopolskich konferencji szkoleniowych Centrum Promocji Informatyki w Warszawie: „Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią – Przegląd praktycznych rozwiązań”. Współpracuje z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym od 1993 r. w tworzeniu i rozwijaniu infrastruktury informatycznej w środowisku poznańskim, uczestniczy w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Poznańskie Centrum (wygłosił prelekcje „Narzędzia i usługi dla inteligentnego rolnictwa i przetwarzania żywności”, „Integrated system for supporting determination and analysis of geometric, thermal and diffusive properties of agri-food and forest products”, „Rozwój infrastruktury informatycznej i technologii przetwarzania danych w świetle przyszłych wyzwań w rolnictwie i w produkcji żywności”).

rozwińAngażuje się w pracę w zarządach międzynarodowych towarzystw naukowych w zakresie informatyki, takich jak EFITA, CIGR (IT Section), ASABE, IEEE i ACM, był też członkiem Sekcji Nauk Obliczeniowych Komitetu Informatyki PAN.

rozwiń 

rozwińCiekawi mnie

rozwińWspomnienia dalekowschodnich rejsów, wielkich oceanów i siedmiu zielonych wysp Conrada (jestem absolwentem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, pływałem na statkach Polskich Linii Oceanicznych).

rozwińMalarstwo, rzeźba i architektura. Literatura, historia i filozofia nauki. Obróbka fotografii i  własnych filmów.

dr Tomasz Tyksiński

Zastępca Dziekana ds. Internacjonalizacji na Wydziale Nauk Stosowanych

dr Tomasz Tyksiński

Zastępca Dziekana ds. Internacjonalizacji na Wydziale Nauk Stosowanych

O mnie

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki na UAM, uzyskał doktorat z bezpieczeństwa danych.

rozwińZainteresowania naukowe koncentrują się na bezpieczeństwie systemów komputerowych, szeroko rozumianej kryptologii, jak również na programowaniu, algorytmice i złożoności obliczeniowej.

Ciekawi mnie

rozwińZapalony audiofil i kolekcjoner płyt, maniakalnie ogląda filmy i zaczytuje się starą fantastyką.

Piotr Jaszczak

Wykładowca

Piotr Jaszczak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwami.

rozwińPrzez blisko 30 lat byłem związany z firmą IT, w której pracowałem na stanowiskach menadżerskich – Kierownik Serwisu, Dyrektor Działu Serwisu, Dyrektor ds. Usług i Wsparcia IT. Stworzyłem sieć 14. oddziałów firmy i zarządzałem zespołem 130. pracowników na terenie całego kraju. Jestem autorem wielu procesów i procedur wykonawczych, wynikających m. in. z wytycznych norm ISO 9001 i ISO 20000 oraz zarządzanych projektów. Przeprowadziłem wiele zmian w zarządzanym przez siebie dziale oraz zmapowałem najważniejsze procesy stanowiące podstawę działania firmy w zakresie usługowym. Jako kierownik projektu zarządzałem ponad 40. projektami o zasięgu ogólnopolskim, związanymi z technologią informacyjną. Wdrażałem również systemy zarządzania jakością usług, oparte na założeniach norm ISO 9001 i ISO 20000.

rozwińOd ponad 15. lat prowadzę szkolenia, wykłady, ćwiczenia i warsztaty. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielę się ze wszystkimi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania usługami, jakością, projektami, zmianą czy procesami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPrywatnie jestem miłośnikiem fotografowania, podróży i zwiedzania ciekawych miejsc, lubię grać na gitarze, słuchać dobrej muzyki, zwłaszcza ze starego, dobrego czarnego krążka.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Zarządzanie Projektami
 • Zarządzanie Zmianą
 • Zarządzanie Procesami
 • Zarządzanie Jakością Usług
 • Technologia Informacyjna
 • MS Office
 • Norma ISO 9000, ISO 20000

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

Wykładowca

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

Wykładowca

O mnie

rozwińJestem socjolożką i pedagożką. W roku 2002 ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki,a w roku 2004 z socjologii. W 2007 roku obroniłam pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Habilitację uzyskałam w roku 2018 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińMoje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki krytycznych studiów nad męskościami i mężczyznami ze szczególnym uwzględnieniem społecznych kontekstów zdrowia mężczyzn, starości, sportu, medykalizacji męskości i seksualności mężczyzn, oraz męskości i opieki. Podejmuję również problematykę zawodów opiekuńczych, pracy emocjonalnej, a także zjawiska maskulinizacji i feminizacji profesji. Mój obszar badawczy obejmuje także kulturowo-społeczne analizy zjawisk związanych z przejawami dyskryminacji. Interesuje mnie również zastosowanie jakościowych metod badawczych w badaniach naukowych.

rozwińJestem autorką monografii naukowych: Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej, (Wyd. UMP Poznań 2017), Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej (Wyd. Adam Marszałek 2009), współautorką książki Poza schematem. Społeczny konstrukt płci i seksualności wraz z Wiktorem Dynarskim i Anną M. Kłonkowską (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016). Współredagowałam trzy numery specjalne czasopism naukowych poświęconych tematyce męskości. Opublikowałam ponad czterdzieści artykułów z zakresu krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Genderowego.

Ciekawi mnie…

rozwińInteresują mnie ludzie, relacje, zmiana. Praktykuję Tai Chi oraz Qigong styl Lecący Żuraw. Od piętnastu lat jeżdżę niemal cały rok rowerem (tym samym). Interesuję się zdrowym żywieniem, które wcielam w praktykę. Wybór „góry czy morze” nie jest moim dylematem – zawsze będą to góry. Relaksuję się przy pracach manualnych z użyciem drewna, wikliny, wełny, włóczki czy filcu. Lubię tworzyć coś z niczego. Nie biegam, bo nie lubię.

dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

Wykładowca

dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez dłuższy czas związana z biznesem, gdzie zajmowała stanowiska m.in. Kierownika zespołu sprzedaży, Kierownika ds. marketingu czy Specjalisty ds. rozwoju rynku. Od kilku lat jest wykładowcą akademickim. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem jakością oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Klaudia Młoda-Brylewska

Wykładowca

Klaudia Młoda-Brylewska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka studiów na kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie doktorantka w Instytucie Nauk o Jakości na tym samym Uniwersytecie. Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania i marketingu. Ukończyłam kilkanaście kursów związanych z Systemami Zarządzania w przedsiębiorstwie. Obszar moich zainteresowań naukowych dotyczy badań konsumenckich oraz środowiskowej oceny cyklu życia różnych wyrobów.

rozwińOd kilku lat w ramach własnej działalności gospodarczej zajmuję się badaniami rynku i badaniami marketingowymi.

Ciekawi mnie

rozwińWolne chwile poświęcam czterem czworonożnym przyjaciołom i na kontakcie z naturą.

Agnieszka Kulej

Wykładowca

Agnieszka Kulej

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Częstochowskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, magister socjologii, certyfikowany trener biznesu i kompetencji miękkich, szkoleniowiec, mediator, praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i miękkiego HR.

rozwińDoświadczenie zdobywała pracując zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Naukowy obszar zainteresowań: startupy, venture capital, zarządzanie innowacją, ZZL,  badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych, zarządzanie projektami

rozwińCiekawi mnie

rozwińSteel dart, soft dart, brazylijskie jiu jitsu, podróże, literatura z obszaru fizyki kwantowej, neurobiologii i kognitywistki

Zuzanna Woźniak-Przybyszewska

Wykładowca

Zuzanna Woźniak-Przybyszewska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ukończyła także 'coaching i mentoring w organizacjach’ na Uniwersytecie Łódzkim. Trener kompetencji miękkich i leaderskich oraz konsultant biznesowy. Od 5 lat współpracuje głównie z branżą IT i nowych technologii. Doradza managerom i prezesom w obszarze podnoszenia efektywności zespołu. Doświadczenie zdobywała także prowadząc coachingi grupowe, procesy rozwojowe, zajęcia dla studentów oraz występując na konferencjach i warsztatach. Pracuje w zgodnie z metodologią Management 3.0. Certyfikowany coach i mentor CoachWise, trener VCC.

rozwińCiekawi mnie

rozwińSprawdzanie teorii w praktyce. Psychologia i nowoczesne podejście do zarządzania organizacją. Czytam bardzo dużo zagranicznych źródeł, a na skomplikowane wyzwania biznesowe szukam inspiracji w grach komputerowych.

Radosław Puakowski

Wykładowca

Radosław Puakowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent ekonometrii ze statystyką Uniwersytetu Gdańskiego. Od dwudziestu lat pracuje jako analityk danych w agencjach badań marketingowych. Doświadczony menadżer zespołu przetwarzania danych. Entuzjasta i praktyk zwinnego zarządzania. Aktywnie i wytrwale poszukuje nowych dróg rozwoju.

rozwińMa na koncie setki przetworzonych projektów. Zainteresowania zawodowe koncentruje na analityce i programowaniu ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań analizy conjoint. W zarządzaniu zespołem praktycznie wykorzystuje techniki Scrum i Kanban. Nie ustaje w wysiłkach, aby analizować wszystko lepiej i szybciej.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPasjonuje mnieo historia powszechna i geopolityka. Dużo czytam. Zgłębiam rosyjski język i kulturę. Lubię chodzić po górach, biegać i jeździć na rowerze.

Marta Poczta

Wykładowca, Tutor

Marta Poczta

Wykładowca, Tutor

O mnie

rozwińCertyfikowany trener biznesu, szkoleniowiec, menedżer projektów międzynarodowych, wykładowca akademicki, właściciel firmy szkoleniowej i mobilnej szkoły językowej LINGOPOLIS. Od 2004 roku aktywnie związana z rynkiem rozwoju i szkoleń.

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wydziale Neofilologii, kierunek: filologia rosyjsko-angielska, Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET, Kurs Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Jest certyfikowanym facylitatorem coachingu zespołowego metodą Action Learning. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Koordynatorem Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK.

rozwińW ramach swojej działalności szkoleniowej, prowadzi  specjalistyczne warsztaty rozwojowe m.in. w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, sprzedaży i obsługi klienta, negocjacji w biznesie, podnoszenia kompetencji menadżerskich i przywódczych, budowania zaangażowania i motywacji. Szkolenia prowadzi  zarówno w języku angielskim, jak i rosyjskim.

rozwińJako trener i wykładowca zrealizowałam ponad 5000 godzin szkoleniowych.

Ciekawi mnie

rozwińMiłośniczka egzotycznych podróży i delektowania się regionalnymi kuchniami świata. Pasjonatka kinematografii i kultury włoskiej.

Jacek Mielnik

Wykładowca

Jacek Mielnik

Wykładowca

rozwińO mnie:

rozwińInżynier i administrator sieci komputerowych. Certyfikowany specjalista i edukator Microsoft (MCP, MIEE, MCTS, MS, MTA, MIE), specjalista MikroTik (MTCNA, MTCRE), instruktor CISCO (CCNA, CCNA Security, CCNP).

rozwińAutor w wydawnictwie Helion i platformie edukacyjnej Udemy.

rozwińCiekawi mnie: 

rozwińTechnologie Microsoft, MikroTik, CISCO, Linux, Bezpieczeństwo sieci komputerowych i systemów, Data Center i administracja serwerami, rozwiązania chmurowe.

rozwińLubi wędrówki po górach (szczególnie Bieszczady), jazdę na rowerze oraz pracę ze studentami.

Natalia Mielcarek

Wykładowczyni

Natalia Mielcarek

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińSenior Business Program Manager w Allegro. Absolwentka Komunikacji Społecznej i Filozofii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej. Od ponad 10 lat pracuje w branży IT jako Project i Product Manager. Skupia się na rozwoju produktów w oparciu o wartość dla użytkownika, holistycznym podejściu do rozwoju aplikacji w szerszym kontekście biznesowym i rozwiązywaniu psychologicznych wyzwań branży IT.

rozwiń 

rozwińCiekawi mnie

rozwińWielbicielka podróży na wyspy oceaniczne oraz sportu. Jej największą pasją jest wspinaczka sportowa.

mgr inż. Maciej Markiewicz

Wykładowca

mgr inż. Maciej Markiewicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Informatyka ze specjalizacją Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych. Posiadam wieloletnie doświadcznie przy projektowaniu i wytwarzania oprogramowania dla klientów komercyjnych. Obecnie pracuje jako szef zespołu Cyberbezpieczeństwa w Netguru. W ramach mojej pracy zajmuje się bezpieczeństwem danych, konsultingiem, wsparciem zespołów projektowych w obszarze bezpieczeństwa, projektowaniem i analizą systemów informatycznych oraz szeroko pojętą inżynierią oprogramowania.

rozwińCiekawi mnie

rozwińInteresuje się psychologicznymi aspektami bezpieczeństwa, wpływem technologii na społeczeństwo, socjotechnika oraz wszystkim co można określić mianem “hackowania ludzi”

Adam Karpisz

Wykładowca

Adam Karpisz

Wykładowca

O mnie

O mnie

rozwińAbsolwent PJATK. W przeszłości grafik, UX/UI designer, art director, teraz skupia się głównie na nowych technologiach. Projektował dla wielkich korpo jak Amazon, małych startupów jak Bling SH, przeszedł przez piekło freelance, posmakował tworzenia gier wideo, ostatecznie znajdując swoje idealne miejsce w tworzeniu na potrzeby sieci i aplikacji, doprawiając to od czasu do czasu zabawą z brandingiem, animacją czy 3D.

rozwińObecnie Product Designer dla Netguru oraz twórca kreatywny na własnym: karpisz.com

Ciekawi mnie

rozwińWszystko co związane z designem, sztuką, nauką i gadżetami. Poza tym patologiczny geek, w weekendy szukający ucieczki od cywilizacji pod namiotem w głębokim lesie.

rozwińO mnie

rozwińWłaściciel firmy szkoleniowej (www.contentum.com.pl), HR Business Partner, trener, doradca, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz IBD Business School. Autor kilkudziesięciu wdrożonych strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz systemów ocen pracowniczych. Jeden z pionierów w Polsce szkoleń z zakresu komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Menedżer ds. inkubacji w parkach naukowo-technologicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 13 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych).

rozwińCiekawi mnie

rozwińW pracy dydaktycznej najbardziej zależy mi na tym, aby zainspirować studentów. Realizujemy programy zajęć, poznajemy literaturę i jednocześnie cały czas próbujemy poznawane treści przekładać na praktykę. Ponieważ najczęściej można spotkać mnie podczas zajęć z Business Model Canvas, strategii zarządzania, elementów zarządzania projektami czy rozproszonym zespołem projektowym, to w tych obszarach wspólnie zastanawiamy się, w jaki sposób przełamywać status quo, jak projektować usługi, planować działania, aby w istocie zarządzać kreatywnie i stawać się źródłem inspiracji. Jest merytorycznie i zawsze wesoło. Wierzę, że wiedzę można przekazywać w sposób profesjonalny i przystępny.

rozwińZapraszam serdecznie do sal wykładowych.

Rafał Gajewski

Wykładowca

Rafał Gajewski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem managerem z ponad 9 letnim doświadczenie w zarządzaniu zespołami developerskimi, prowadzeniem własnego biznesu oraz wytwarzaniem własnych i klientów produktów IT. W swoje karierze byłem współzałożycielem Software House, także VP of Mobile Engineering. Obecnie przewodzę zespołowi zajmującemu się automatyzacją (AI, Chatbot, Machine Learning)

rozwińCiekaw mnie

rozwińMotorsport , AI, Automatyzacja.

dr Łukasz Fojutowski

Wykładowca

dr Łukasz Fojutowski

Wykładowca

O mnie

rozwińUkończyłem studia ekonomiczne na specjalnościach „Polityka gospodarcza i strategie przedsiębiorstw” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz „Economie et Gestion des Entreprises” na Université de Rennes I. Moja rozprawa doktorska dotyczyła strategii przedsiębiorstw krajowych wobec ekspansji korporacji transnarodowych.

rozwińProwadziłem przez długi czas badania w zakresie zarządzania strategicznego w ramach stypendium badawczego Rządu Francuskiego na Université Aix-Marseille oraz jako pracownik Centrum Badania Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

rozwińNa co dzień łączę świat biznesu z akademickim. Prowadzę ze wspólnikami firmę konsultingową Klinika Organizacji, która specjalizuje się w projektowaniu strategii rozwoju organizacji, Product Discovery, badaniu kultury organizacyjnej oraz doradztwie w zakresie zarządzania zespołami i ich kompetencjami.

rozwińW świecie uczelni wyższych zajmuję się projektowaniem usług edukacyjnych, wdrażaniem rozwiązań IT w edukacji wykorzystujących AI, prowadzeniem warsztatów z zarządzania oraz zajęć tutoringowych dla studentów.

rozwińCiekaw mnie

rozwińW sferze zawodowej pasjonuje mnie wszystko, co jest związane z rozwojem organizacji i ludzi, dlatego chętnie pomagam innym wydobyć ich potencjał. W życiu prywatnym uwielbiam podróże, jazdę na motocyklu i dokonywanie odkryć kulinarnych – najlepiej wszystko to razem.

Skorzystaj z promocji i obniż opłaty za studia

Promocja czasowa do 13 lipca

Wystarczy, że do 13 lipca stworzysz konto w formularzu rekrutacyjnym, uzupełnisz swoje dane i dostarczysz nam świadectwo maturalne. Ceny za studia stacjonarne i niestacjonarne są takie same.

Opłata wpisowa

płatna jednorazowo

1 x 85 PLN

0 PLN

Czesne za rok

Płatne w 12 ratach

12 x 765 PLN

730 PLN

Płatne w 2 ratach

2 x 4 590 PLN

4 380 PLN

Płatne w 1 racie

1 x 9 180 PLN

8 760 PLN

Oszczędzasz łącznie

w skali 3 lat studiów

1 260 PLN

Zniżki dla absolwentów i absolwentek

Jeśli jesteś absolwentem lub absolwentką dowolnego typu studiów w Collegium Da Vinci lub WNSHiD, zyskujesz dodatkową zniżkę. Ceny za studia stacjonarne i niestacjonarne są takie same.

Wpisowe

0 PLN

Czesne

zwolnienie z jednej z 12 rat

730 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Zarezerwuj miejsce na studiach
jeszcze przed wynikami matury.

image

Z zapewnionym miejscem na studiach na wyniki matur będziesz już czekać ze spokojem.

 

Stwórz konto w naszym formularzu rekrutacyjnym i zapisz się na wymarzony kierunek. Miejsce na studiach będzie na Ciebie czekać do 13 lipca.

 

Po otrzymaniu świadectwa maturalnego jego numer uzupełnij w zgłoszeniu, a oryginał dokumentu dostarcz do biura rekrutacji. I gotowe.

 

Proste, prawda? A w dodatku nic Cię nie kosztuje. Za wpisowe nie zapłacisz teraz ani złotówki.

 

Nie czekaj, zarezerwuj miejsce dla siebie już dziś.

 

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego” i przejdź dalej),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego” i przejdź dalej),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

 

Jeśli jesteś niepełnoletni_a, umowę podpiszesz razem z rodzicem w sposób tradycyjny, w biurze rekrutacji. Możesz ją również przesłać na nasz adres. Skontaktuj się z nami – wytłumaczymy, jak to zrobić.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

 

Jeśli jesteś niepełnoletni_a, umowę podpiszesz razem z rodzicem w sposób tradycyjny, w biurze rekrutacji. Możesz ją również przesłać na nasz adres. Skontaktuj się z nami – wytłumaczymy, jak to zrobić.

5

Dostarcz oryginał świadectwa

Dostarcz oryginał świadectwa maturalnego do biura rekrutacji.
Jeśli posiadasz świadectwo maturalne z ubiegłych lat, masz na to 7 dni od podpisania umowy.

 

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego do 13 lipca, aby skorzystać z promocji “niższe czesne”.

 

Pamiętaj, by wraz ze świadectwem maturalnym dostarczyć ankietę osobową pobraną z konta kandydata.

Dostarcz oryginał świadectwa maturalnego do biura rekrutacji.
Jeśli posiadasz świadectwo maturalne z ubiegłych lat, masz na to 7 dni od podpisania umowy.

 

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego do 13 lipca, aby skorzystać z promocji “niższe czesne”.

 

Pamiętaj, by wraz ze świadectwem maturalnym dostarczyć ankietę osobową pobraną z konta kandydata.

Witaj w gronie studentów i studentek!

Po dostarczeniu oryginału świadectwa maturalnego Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”.

Oznacza to, że dostałeś(-aś) się na studia.
Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

Po dostarczeniu oryginału świadectwa maturalnego Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”.

Oznacza to, że dostałeś(-aś) się na studia.
Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

Umów się na prywatną wycieczkę po uczelni

Jesteś ciekawy(-a), jak wygląda Collegium Da Vinci od środka? Chcesz przespacerować się korytarzami uczelni i podpatrzeć studenckie życie, a przy okazji dowiedzieć się wszystkiego o naszych studiach? Nic prostszego! Umów się na prywatne spotkanie z Aniołem Collegium Da Vinci.

 

Opiekunka studentów i studentek pierwszego roku oprowadzi Cię po budynku, opowie, jak wyglądają studia i odpowie na każde Twoje pytanie. Możesz przyjść sam(a), zabrać paczkę przyjaciół lub zaprosić rodziców. Karolina będzie czekała na Ciebie przed portiernią, czyli po prawej stronie od głównego wejścia na uczelnię.

image

Anioł Collegium Da Vinci

Karolina Bobko

e-mail: aniol@cdv.pl

tel.: +48 697 690 588

Chcesz się umówić na wycieczkę po Collegium Da Vinci? 

Wypełnij krótki formularz i wybierz termin spotkania.

Umów się z aniołem Umów się z aniołem

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, zadać pytanie na grupie na facebooku, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego biura rekrutacji.

image

Weronika Nowak

Specjalistka ds. rekrutacji
na studia I stopnia

e-mail: rekrutacja@cdv.pl

tel.: +48 697 690 034

tel.: +48  667 520 739

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne