IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania – Collegium Da Vinci Poznań
Piotr Zawrotniak
student IT Project Management
I stopnia | Niestacjonarne

IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

Zostań:

 • Project managerem
 • Konsultantem i architektem systemów rozproszonych
 • Analitykiem systemowym
 • Specjalistą ds. zarządzania zespołem w organizacji
 • Managerem-integratorem IT w organizacji
Kierunek dla tych osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z informatyką, a mając świadomość ich powszechnego stosowania tak w biznesie, jak i w codziennym życiu, chciałyby je z powodzeniem wykorzystywać w zarządzaniu.

Opis

IT Project Management to interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym. Łączą one kluczowe kompetencje z zakresu zarządzania z wykorzystaniem w praktyce technik i systemów informatycznych w realizacji bieżących zadań przedsiębiorstwa lub organizacji oraz projektowaniu nowych przedsięwzięć biznesowych i gospodarczych.

Studia stanowią dobry wybór dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania, bazując w szczególności na praktycznych zastosowaniach popularnych i zaawansowanych systemów informatycznych oraz znajomości mechanizmów gospodarki elektronicznej.

Kształcimy specjalistów nowego zarządzania (new management), potrafiących łączyć „tradycyjne” kwalifikacje managera z umiejętnościami technicznymi, by z powodzeniem wykorzystywać praktyczną wiedzę informatyczną w otoczeniu biznesowym, nawiązywać dialog z różnorodnymi specjalistami i działami przedsiębiorstwa, kreować sieci współpracy, podnosząc przy tym jakość i efektywność organizacji, przesądzając w efekcie o rozwoju przedsiębiorstw i ich konkurencyjności w ciągle zmieniającym się otoczeniu.

MODEL KSZTAŁCENIA DA VINCI

Model kształcenia Da Vinci, obok koncentracji na kształceniu kompetencji przyszłości, wzorem zachodnich uniwersytetów, pozwala na daleko posuniętą indywidualizację ścieżki studiów tak, by jak najbardziej dopasować ją pod umiejętności, talenty, oczekiwania i możliwości czasowe studenta. Ten model kształcenia daje możliwość elastycznego kreowania zindywidualizowanej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, absolwentów czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.
Obok obowiązkowych na danym kierunku modułów zajęć, student wybiera też w trakcie studiów szereg modułów, które mogą być związane bezpośrednio z kierunkiem, ale nie muszą. Mogą stanowić tzw. moduły międzykierunkowe. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na indywidualizację ścieżki studiów ale także na jej interdyscyplinarność.

PRAKTYCZNOŚĆ

Centrum praktyczności

Łączy biznes, studentów i absolwentów. W Centrum Praktyczności każdy student może uzyskać informację o miejscach praktyk i staży, pomoc w przygotowaniu CV, zasięgnąć rady dotyczącej rozmów kwalifikacyjnych, skonsultować indywidualne portfolio, dowiedzieć się w jakich warsztatach lub spotkaniach networkingowych warto wziąć udział.

więcej
Projektowa praca licencjacka/inżynierska

Na ostatnim roku studiów każdy student będzie przygotowywał po opieką promotora pracę licencjacką lub inżynierską (w zależności od kierunku). Nie będzie to jednak tradycyjna praca dyplomowa, która polega tylko na analizie dostępnej literatury.

więcej
Wykładowca praktyk

Collegium Da Vinci jest miejscem, w którym dbamy o wszechstronny rozwój studentów – rozwój przygotowanych do życia zawodowego i zaangażowanych w to, co się dzieje dookoła ludzi, posiadających wiedzę, kompetencję i postawy adekwatne do potrzeb rynku pracy. Wykładowca jest w dużej mierze odpowiedzialny za to zadanie. Dlatego w CDV szczególną uwagę przywiązujemy do starannego doboru oraz doskonalenia umiejętności prowadzenia zajęć wykładowców praktyków.

więcej
Networking

Student oprócz zajęć z praktykami będzie miał możliwość już od pierwszego roku udziału w spotkaniach oraz pracach zespołów networkingowych. Dzięki temu każdy, kto interesuje się daną tematyką będzie miał możliwość rozwijania swoich kompetencji poza programem studiów, dzięki udziałowi w szeregu różnego rodzaju spotkań i warsztatów otwartych z przedstawicielami firm lub międzykierunkowych projektach dla firm.

więcej
Coworking

Collegium da Vinci dzięki zastosowaniu idei mentoringu oraz nertworkingu stanie się przestrzenią coworkingową, która da możliwość współpracy zespołom interdyscyplinarnym nad różnego rodzaju projektami. Jeśli student będzie chciał zrealizować zewnętrzny projekt biznesowy – Centrum Praktyczności będzie wspierało go w poszukiwaniu i rekrutowaniu innych studentów lub przedstawicieli pracodawców do zespołu w celu realizacji poszczególnych działań w projekcie. Dzięki temu każdy chętny będzie miał możliwość, po ukończeniu studiów, pochwalenia się w swoim CV zawodowym zrealizowanym już projektem dla biznesu.

Praktyki

Każdy student otrzyma z Centrum Praktyczności wykaz firm, które przyjmują studentów na praktyki. Aktualne miejsca praktyk od partnerów będą znajdowały się również na portalu praca.cdv.pl. Ponadto pracownicy Centrum Praktyczności na bieżąco będą śledzić oferty praktyk na portalach internetowych i przekazywać studentom, zgodnie z ich kierunkiem studiów.

więcej

INDYWIDUALIZACJA

MODUŁY DO WYBORU

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

MENTORING

W Collegium Da Vinci wykładowca to dodatkowo partner-mentor w rozwijaniu kompetencji, towarzyszy studentom podczas realizacji wyzwań praktycznych oraz wspiera ich swoją wiedzą ekspercką.

TUTORING

Tutor to przewodnik dla studenta – pomocnik w wyborze najciekawszej, najbardziej efektywnej ścieżki edukacyjnej. Oprócz wsparcia tutora, każdy student jest objęty indywidualną diagnozą talentów i kompetencji na podstawie dwóch narzędzi testu Gallupa i IP121.

więcej
E-LEARNING

Nowoczesna platforma e-learningowa umożliwiająca realizację wybranych zajęć w formie e-learningu i blended learningu przy zachowaniu najwyższej jakości, a jednocześnie elastyczności i swobody w zakresie harmonogramu realizacji poszczególnych kursów.

tydzień integracyjny

Tydzień integracyjny to 15-godzinny (w trybie niestacjonarnym) program, którym rozpoczniesz swoją przygodę w Collegium Da Vinci. Stanowi połączenie wprowadzenia i wdrożenia w niezbędne uczelniane formalności, prezentacji oferty i lekcji pokazowych ze spotkaniami i warsztatami, czyli integracją studentów i wykładowców.

więcej

KOMPETENCJE I TALENTY

KOMPETENCJE PRZYSZLOŚCI

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

KOMPETENCJE KIERUNKOWE

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

TALENTY WG GALLUPA

W Collegium Da Vinci wierzymy, że każdy posiada indywidualny i unikalny w swoim rodzaju potencjał, którego rozwój to najkrótsza droga do mistrzostwa, sukcesów i życiowego spełnienia. Wspieramy naszych studentów w odkryciu, wzmocnieniu i wykorzystaniu w praktyce naturalnych predyspozycji. Właśnie dlatego wprowadziliśmy, wzorem renomowanych uniwersytetów Cambridge i Oxford, metodę zindywidualizowanej pracy ze studentami, jaką jest tutoring.

więcej
CERTYFIKATY

Podczas studiów, po ukończeniu konkretnych modułów, oprócz dyplomu otrzymasz bezpłatnie zaświadczenia i certyfikaty zawodowe zewnętrzne i wewnętrzne, potwierdzające nabycie konkretnych kompetencji.

Indywidualne portfolio

W trakcie studiów student buduje indywidulane portfolio, czyli swoją wizytówkę, zbiór dokonań i zrealizowanych projektów. Drogowskaz dla przyszłych pracodawców, jakie ma osiągnięcia, umiejętności, certyfikaty, który jest bardzo pomocny w ubieganiu się o pracę, praktyki lub staż. Do portfolio będą mieli dostęp partnerzy, wykładowcy praktycy z możliwością zaproponowania zatrudnienia , stażu lub praktyki wybranym osobom na bazie zaprezentowanych w portfolio osiągnięć.

Droga studenta

1 rok

1 semestr

Kompetencje przyszłości

Liczba modułów: 1

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Ważny etap

Tydzień integracyjny

2 semestr

Kompetencje przyszłości

Liczba modułów: 2

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Ważny etap

Wybór modułów na 3 i 4 semestr

2 rok

3 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 2

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

4 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 2

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Wybór modułów na 5 i 6 semestr

Proseminarium

3 rok

5 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Seminarium dyplomowe cz.1

6 semestr

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 1

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Seminarium dyplomowe cz.2

Zaliczenie praktyk

Obrona pracy dyplomowej

Kompetencje przyszłości

Na ciągle i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy wymagane są inne kompetencje niż jeszcze kilka lat temu. Dziś, kiedy pracodawca oczekuje elastyczności, umiejętność sprawnego działania w różnym otoczeniu i ciągłego samodoskonalenia jest coraz bardziej pożądana.
Aby lepiej przygotować studentów do pracy zawodowej, uwzględniając opinie pracodawców oraz wyniki przeprowadzonych badań, opracowaliśmy zestaw kompetencji przyszłości, które wyróżnią absolwentów CDV na runku pracy!

Kreatywność
Współpraca w zespole
Przedsiębiorczość
Mobilność zawodowa
Elastyczność
Krytyczne myślenie
Rozwiązywanie złożonych problemów
Organizacja pracy własnej
Radzenie sobie ze stresem/ praca pod presją czasu

Kreatywność

Nauczysz się w sposób metodyczny kreować niezwykłe i nieoczywiste rozwiązania.

 • poznasz pojęcia takie jak twórczość, kreatywność, abstrakcyjne myślenie, konflikt
 • zdobędziesz wiedzę na temat źródeł kreatywności oraz ról w zespole kreatywnym
 • dowiesz się jakie przeszkody i bariery mogą pojawić się w działaniach kreatywnych
 • będziesz rozwiązywać problemy w przedsięwzięciach, zdobywając doświadczenie w budowie zespołów kreatywnych
 • nauczysz się wykorzystywać techniki i narzędzia kreatywne
 • będziesz tworzyć projekty z wykorzystaniem abstrakcyjnego myślenia

Współpraca w zespole

Nauczysz się współpracować w zespole, tworzyć zespoły i zarządzać zespołem.

 • będziesz współpracować w zespole nad projektami
 • nauczysz się tworzyć zespół
  poznasz dysfunkcje pracy zespołowej i role zespołowe
 • przećwiczysz rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • poznasz podstawy zarządzania ludźmi
  nauczysz się umiejętnie dyskutować i argumentować
 • poznasz narzędzia informatyczne do organizacji pracy w przedsiębiorstwie (np. Trello)
 • poznasz metodyki zwinne zarządzania projektami (np. SCRUM)

Przedsiębiorczość

Nauczysz się wykorzystywać nadarzające się okazje zawodowe i biznesowe, szacować poziom ryzyka.

 • poznasz podstawowe pojęcia z ekonomii, finansów oraz prawa
 • dowiesz się, jak założyć własną firmę (startup)
 • będziesz potrafić przygotować umowy niezbędne do prowadzenia własnej firmy
  nauczysz się wykonać podstawowe rozliczenia firmowe
 • dowiesz się, jak analizować otoczenie ekonomiczno-prawne

Mobilność zawodowa

Nabędziesz umiejętność łatwego przekwalifikowania się, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie; będziesz w stanie zmienić zawód w zależności od potrzeb otoczenia gospodarczo-ekonomicznego.

 • nauczysz się świadomie budować własną markę i pozycję na rynku
 • będziesz potrafić zaprezentować swoje mocne strony, zdobyte kompetencje
  poznasz zasady etyki w biznesie
  nauczysz się dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia
 • będziesz potrafić poszukiwać źródeł finansowania dla własnych przedsięwzięć
 • poznasz ryzyka występujące w organizacji

Elastyczność

Nabędziesz umiejętność dostosowania się do sytuacji, nauczysz się otwartości na zmiany i wypracowywania kompromisu, kiedy okoliczności tego wymagają.

 • nauczysz się ciągle zdobywać nową wiedzę i umiejętności
 • wypracujesz pozytywne nastawienie do zmiany w kontekście osobistym, społecznym, kulturowym, gospodarczym
 • będziesz potrafić zaakceptować zmianę i traktować ją jako fakt

Krytyczne myślenie

Będziesz potrafić weryfikować fakty i posługiwać się logiką do określania mocnych i słabych stron różnych rozwiązań.

 • nabędziesz umiejętność myślenia w sposób racjonalny i uporządkowany, tak aby zrozumieć związki między faktami lub koncepcjami
 • nauczysz się podejmować trafniejsze decyzje, logicznie wnioskować i precyzyjniej komunikować
 • wypracujesz lepszą argumentację i zwiększysz swoją odporność na manipulację

Rozwiązywanie złożonych problemów

Nauczysz się rozwiązywać skomplikowane i złożone problemy.

 • będziesz tworzyć rozwiązania dla złożonych problemów
 • nauczysz się analizowania wielu danych i informacji
 • będziesz potrafił wyciągać wnioski z analiz i na ich podstawie podejmować  decyzje i wdrażać rozwiązania

Organizacja pracy własnej

Nauczysz się organizować swój czas pracy i wykorzystywać go efektywnie.

 • nauczysz się zarządzania sobą w czasie oraz planowania
 • poznasz narzędzia informatyczne do zarządzania pracą

Radzenie sobie ze stresem/ praca pod presją czasu

Nauczysz się podejmować właściwe decyzje pod presją czasu i w sytuacjach dużego stresu (także długotrwałego).

 • nauczysz się radzić sobie ze stresem i zarządzać swoimi emocjami
 • nabędziesz umiejętność aktywnego poszukiwania sedna problemu swojego, klienta, zespołu, czy organizacji
 • nauczysz się radzić sobie z pojawiającą się e pracy frustracją swoją, klienta, zespołu, czy organizacji

W V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” decyzją Komisji oceniającej kierunek IT Project Management (studia I stopnia) uzyskał Certyfikat „Studia z przyszłością” i Znak Jakości. Certyfikatem konkursowym wyróżniane są kierunki/specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, a uczestników Konkursu ocenia jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.

Certyfikat otrzymały również inne kierunki w Collegium Da Vinci: Data Science (studia I stopnia) oraz kreatywna produkcja wideo (studia I stopnia).

Dodatkowo IT Project Management otrzymał Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości”, potwierdzający znakomity wynik postępowania akredytacyjnego.

Weronika Nowak

Doradca klienta
Zapraszam do kontaktu
697 690 034

  Administratorem danych jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. gen. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. Pełny dokument Polityki Prywatności znajdziesz tutaj

  Atuty kierunku

  • Dodatkowe zaświadczenia o nabyciu kompetencji w Twoim CV

   Podczas studiów, po ukończeniu konkretnych modułów, oprócz dyplomu otrzymasz bezpłatnie zaświadczenia o nabyciu kompetencji w ramach wybranych przedmiotów które poszerzą Twoje CV.

  • Zajęcia praktyczne

   80% zajęć praktycznych, w formie ćwiczeń i warsztatów, jest prowadzonych przez specjalistów i ekspertów, głównie z firm partnerskich Collegium Da Vinci.

  • Projekty we współpracy z firmami zewnętrznymi

   Skorzystasz z dostępu do najnowszych IT-labów i showroomów. Razem z naszymi partnerami organizujemy spotkania merytoryczne, m.in z ILoveCrypto - Meetup Blockchain Business Poznań.

  • Projekty zespołowe

   Nauka obejmuje projekty zespołowe i rozwiązywanie, wspólnie z praktykami, konkretnych i rzeczywistych zagadnień (case studies).

  • Cenione w branży certyfikaty

   Na studiach będziesz mieć możliwość zdobycia kompetencji, które przygotują Cię do uzyskania profesjonalnych, cenionych w branży certyfikatów w zakresie najpopularniejszych metod zarządczych (m.in.: PRINCE2 Foundation, metodyki wytwórczej AGILE, metody łańcucha krytycznego oraz metody Earned Value).

  • Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu psychologii i komunikacji interpersonalnej.

   Na 3,4 i 6 semestrze będziesz miał do wyboru przedmioty spoza programu studiów, które pomogą Tobie podwyższyć kompetencje z innych dziedzin. Sam zdecydujesz w jakim kierunku chcesz jeszcze się rozwijać. Co roku przygotowywana jest oferta kilkunastu przedmiotów z różnych dziedzin

  • Trening kreatywności

   Odbędziesz trening kreatywności i twórczego myślenia.

  • Praktyki

   W CDV prężnie działa Biuro Karier, które stworzy Ci szansę na znalezienie bardzo atrakcyjnych praktyk zawodowych. Każdy z naszych partnerów gwarantuje miejsca na praktyki dla naszych studentów, które będą zgodne z twoim kierunkiem studiów

  • Bezpłatne oprogramowanie

   Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania Microsoft Office ProPlus 365.

  • Wykładowcy - wykwalifikowani eksperci

   Zajęcia prowadzą wykwalifikowani eksperci, m.in. z firm i instytucji, z którymi współpracujemy, takich jak np.Bitcan.pl, Bitcoin, F-secure, I Love crypto, IBM, Impel, Kara, Netguru, Si-Consulting, Trifinity

  • Modułu do wyboru

   W ramach studiów możesz wybrać moduły, które są zgodne zgodnie twoimi zainteresowaniami oraz planami zawodowymi studenta.

  • Studia z przyszłością

   Kierunek IT Project Management (studia I stopnia) uzyskał Certyfikat "Studia z przyszłością" i Znak Jakości w V edycji Programu „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości”, potwierdzający znakomity wynik postępowania akredytacyjnego.

  Zobacz, czym zajmuje się IT project manager.

  Zapisz się już dziś i zaoszczędź!

  Tutoring w CDV

  Wzorem Uniwersytetów Oxford i Cambridge, zdecydowaliśmy się objąć wszystkich studentów rozpoczynających naukę programem tutoringowym.

  Tutoring w CDV, to cykl spotkań z certyfikowanymi tutorami, które pozwolą naszym studentom na bardziej świadomy rozwój w czasie studiów. Przez 2 semestry studenci na indywidualnych i grupowych spotkaniach będą wzmacniać swoje mocne strony i eliminować ograniczenia.

  Wierzymy, że indywidualne podejście do studentów, koncentrujące się na ich mocnych stronach, pozwoli każdemu z nich na realizację osobistych celów edukacyjnych i zawodowych.

  Certyfikaty

  PRINCE2 Foundation

  Na studiach będziesz mieć możliwość zdobycia kompetencji, które przygotują Cię do uzyskania profesjonalnych, cenionych w branży certyfikatów, m.in. PRINCE2 Foundation

  Partnerzy kierunku

  Przykładowe ścieżki studiów

  Opis

  Poznasz skuteczne i praktyczne metody i narzędzia zarządzania projektami w organizacjach, w tym te z zakresu opracowywania, wdrażania i ewaluacji projektów dotyczących zarządzania oraz IT.

  Jeśli chcesz:

  • poznać skuteczne i praktyczne metody i narzędzia zarządzania projektami w organizacjach, w tym te z zakresu opracowywania, wdrażania i ewaluacji projektów dotyczących zarządzania oraz IT,
  • nauczyć się profesjonalnego projektowania systemów IT w organizacji, kreowania zmian i dostosowywania ich do potrzeb zmieniającego się otoczenia,

  Jaką pracę możesz podjąć?

  • Kierownik projektów IT
  • Analityk biznesowy
  • Team Leader
  • Kierownik Działu

  Pamiętaj, że:

  Model kształcenia Da Vinci pozwala Ci na całkowite zindywidualizowanie Twojej ścieżki edukacyjnej. Sam lub przy wsparciu tutora decydujesz, co Cię interesuje i czego chcesz się uczyć.

  Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok kompetencji kierunkowych, są tzw. kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność, współpraca w zespole, przedsiębiorczość, czy rozwiązywanie złożonych problemów, które nabędziesz w Collegium Da Vinci.

  To ty decydujesz czego się uczysz! Wybierasz takie modułu, które Ciebie interesują.

  Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

  Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

  Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

  Przeciętne wynagrodzenie osoby pracującej na stanowisku Kierownik Projektów IT wynosi 15 500 zł i jest o 10 800 zł wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

  Źródło: pracuj.pl

  Opis

  Dowiesz się, jak planować,  sprawnie prowadzić i wdrażać z sukcesami projekty związane z oprogramowaniem.

  Jeśli chcesz:

  • dowiedzieć się, jak wykorzystywać najnowocześniejsze techniki IT w biznesie,
  • integrować różne kompetencje, nawiązywać skuteczne relacje, komunikować i integrować aspekty  informatyczne, techniczne i zarządcze w każdej organizacji (w biznesie, administracji, samorządzie terytorialnym, nauce, kulturze i działalności społecznej),
  • nauczyć się technik prowadzenia skutecznego dialogu na rzecz rozwoju organizacji (i jej integracji) pomiędzy zespołami o różnych profilach.

  Jaką pracę możesz podjąć?

  • Product Owner
  • Analityk systemowy
  • Kierownik wdrożeniowy produktów IT
  • Konsultant IT

  Pamiętaj, że:

  Model kształcenia Da Vinci pozwala Ci na całkowite zindywidualizowanie Twojej ścieżki edukacyjnej. Sam lub przy wsparciu tutora decydujesz, co Cię interesuje i czego chcesz się uczyć.

  Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok kompetencji kierunkowych, są tzw. kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność, współpraca w zespole, przedsiębiorczość, czy rozwiązywanie złożonych problemów, które nabędziesz w Collegium Da Vinci.

  To ty decydujesz czego się uczysz! Wybierasz takie modułu, które Ciebie interesują.

  Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

  Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

  Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

  Przeciętne wynagrodzenie Project Managera IT wynosi 14000 brutto.

  Źródło: pracuj.pl

  Proponowane moduły dla wybranej ścieżki

   

  Jeśli chcesz nauczyć, jak sprawnie prowadzić projekty IT, zdobyć umiejętności miękkie, pomocne podczas pracy z członkami zespołu, ale również  poznać narzędzia IT i podstaw programowania, zobacz, jakie moduły proponują tobie wykładowcy z kierunku IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania.

  Pamiętaj, że to ty jednak decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

  • Inżynieria oprogramowania
   50h
   ECTS 5
   • Moduł omawia podstawy inżynierii programowania, w tym narzędzia wspierające proces projektowania IT, języki modelowania procesów biznesowych, a także element praktyczny zarządzania projektami IT.

    Studenci zapoznawani są z powstaniem i rozwojem notacji BPMN (Busness Process and Notation)jako standardu modelowania procesów biznesowych, analizy oraz projektowania systemów informacyjnych. Poznają pojęcie, podstawy i zastosowanie notacji BPMN. Studenci poznają przykłady projektowania wybranych elementów systemów informatycznych (projektowanie systemów, interfejsy użytkownika, zarządzanie wiedzą). Zaznajamiają się też z standardami zarządzania projektami oraz metodami prowadzenia projektów informatycznych.

  • Time management skills
   50h
   ECTS 5
   • Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętność stawiania sobie celów, zatem wymagania od siebie rozwoju, pozostając wiernym zasadzie SMART. Będą mogli przećwiczyć budowanie celów pod każdym względem realnych, a także poszukać przyczyn dotychczasowych problemów z ich osiąganiem. Wiedza ta zostanie uzupełniona o najważniejsze umiejętności zarządzania czasem obejmujące: organizację, priorytetyzację, ustalanie celów, komunikację, planowanie, delegowanie zadań i radzenie sobie ze stresem. Umiejętności zarządzania czasem uznaje się za tak ważne, ponieważ pomagają ustrukturyzować pracę w sposób umożliwiający osiąganie celów. Dobre zarządzanie czasem pozwala także na kreatywne i prokatywne podejście do celów. Zasady związane z zarządzaniem czasem oparte są na racjonalnej gospodarce odpowiednimi zasobami, tak by zachować niezbędną dla prawidłowego rozwoju równowagę, pamiętając o dopasowaniu zadań do indywidualnych predyspozycji

  • Metody i koncepcje zarządzania
   50h
   ECTS 5
   • Moduł przygotowuje studenta do pracy w organizacjach w zakresie rozwiązywania problemów zarządzania. Ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej stosowania najnowszych metod i technik zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach. Ponadto moduł prezentuje studentom koncepcje wybrane zarządzania takie jak: zasady reengineeringu, koncepcja Lean Management, benchmarking, outsourcing, metoda TBM, koncepcja CRM, kompleksowe zarządzanie jakością TQM oraz zarządzanie wiedzą. Ponadto poznają koncepcje kultur organizacyjnych struktur tradycyjnych oraz organizacji wirtualnych i sieciowych.

  • Przywództwo w biznesie
   50h
   ECTS 5
   • Celem modułu przywództwo w biznesie jest ukazanie studentom, jak ważnym elementem zarządzania jest proces komunikacji, który ma wpływ na skuteczność i efektywność zarządzania ludźmi i organizacjami. Dodatkowo celem modułu jest ukazanie jakie funkcje zarządzania realizowanie są w organizacjach oraz style zarządzania ludźmi lepiej sprawdzają się w nowoczesnych organizacjach. Celem modułu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej przywództwa w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem procesów komunikacji, skutecznego zarządzania, zapoznanie studentów z pojęciem oraz istotą managera w organizacjach oraz nauczenie odpowiedniego interpretowania zjawisk zachodzących w organizacjach.

  • Zarządzanie strategiczne i innowacje w zarządzaniu
   50h
   ECTS 5
   • Celem modułu jest zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania strategicznego wraz z etapami zarządzania strategicznego oraz zarządzania innowacjami. Celem jest również przedstawienie słuchaczom informacji na temat podstawowych strategii przedsiębiorstw wraz z przykładami ich zastosowań, a także wyposażenie ich w umiejętności doboru i zastosowania metod analizy strategicznej pozwalających na opracowanie skutecznej strategii firmy. Zajęcia modułu dostarczają wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznych aspektów zarządzania strategicznego i analizy strategicznej. Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, wymuszającym potrzebę adaptacji do rosnącej presji konkurencyjnej, do zmian form osiągania przewagi konkurencyjnej i rosnących oczekiwań klientów. Zmiany te skłaniają do wprowadzania innowacji w organizacji. Innowacyjność wpływa więc na szanse strategiczne przedsiębiorstwa, a tym samym procesy innowacyjne w organizacji muszą być wkomponowane w ogólna koncepcję jej rozwoju realizowaną w ramach zarzadzania strategicznego. Zajęcia modułu dotyczą tematyki kompleksowego zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, a w szczególności klasyfikacji oraz źródeł innowacji, strategii i modeli innowacji, przykładów projektów innowacyjnych. Dodatkowo omówione zostaną kwestie zarządzania zmianą jako element wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz zarządzania zespołem innowacyjnym, które to nierozerwalnie połączone są z tematyką zarządzania innowacjami.

  • Kluczowe kompetencje audytora bezpieczeństwa informacji
   50h
   ECTS 5
   • W ramach modułu student zdobywa szczegółową wiedzę na temat ochrony danych w organizacji i metod działania audytora bezpieczeństwa. Podstawowe treści obejmują ochronę danych firmowych i osobowych RODO/ GDPR oraz zagrożenia cyberprzestępczością. Prezentowane są standardy bezpieczeństwa informacji dotyczące wybranych typów jednostek organizacyjnych i całych organizacji.

    Studenci poznają i analizują narzędzia pracy oraz organizację pracy audytora bezpieczeństwa informacji oraz jego szczegółowe zadania. W oparciu o zaprezentowane typowe rozwiązania zgłębiają zagadnienia związane z procedurami zarządzania bezpieczeństwem informacji, identyfikacją procesów oraz systemami informatycznymi wymagającymi usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa informacji. Omawiane są procedury nadzoru nad systemami bezpieczeństwa informacji.

  • Negocjacje i strategie sprzedaży koncepcji kreatywnych
   50h
   ECTS 5
   • Student rozpoznaje i ocenia strategie negocjacji ; Student analizuje podstawowe techniki stosowane na poszczególnych etapach procesu sprzedaży i interpretuje uwarunkowania ich stosowania; Student wymienia i wyjaśnia zasady i zakres działania Account Managmentu; Analizuje sytuacje negocjacyjne i odpowiednio argumentuje swoje racje; Stosuje odpowiednie techniki i metody w sprzedaży konceptów kreatywnych; Stosuje techniki komunikacji w budowaniu pozytywnych relacji z klientami ; Postępuje zgodnie z zasadami etycznymi w negocjacjach i sprzedaży; Dba o relacje partnerskie w kontaktach biznesowych

  • Produkcja reklam
   50h
   ECTS 5
   • Po zakończeniu modułu student zna proces tworzenia reklamy od koncepcji do realizacji, a także rozumie role craftu, czyli znaczenie realizacji projektu. Student buduje narracje w reklamie posługując sie metodą storytellingu i design thinking.

  • Bezpieczeństwo informacji
   50h
   ECTS 5
   • W ramach modułu student zdobywa szczegółową wiedzę na temat bezpieczeństwa informacji w organizacji. Poznaje zagrożenia i metody zwalczania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Omawiane są czynności operacyjne w zakresie wykrywania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Analizowane będą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. W tym podjęte będą zagadnienia roli systemów informatycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w organizacji oraz architektura systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. W ramach case study badane będą podstawowe formy zagrożeń bezpieczeństwa informacji; w tym wyciek informacji i danych – jego ryzyko, przebieg oraz konsekwencje.

  • Marketing relacyjny
   50h
   ECTS 5
   • Umiejętności i kompetencje w zakresie budowania pozytywnych relacji z klientami przy uwzględnieniu wiedzy z zakresu koncepcji marketingu relacyjnego, narzędzi budowania i utrzymywania lojalności klientów oraz specyfiki rynku B2B. Klasyfikuje metody i procesy budowania relacji z klientami. Rozpoznaje rodzaje, typy i narzędzi wykorzystywanych do projektowania programów lojalnościowych. Definiuje rodzaje, źródła i sposoby budowania relacji na rynku B2B. Identyfikuje podstawowe elementy procesu budowania relacji. Projektuje program lojalnościowy budujący relacje z klientami. Buduje relacje z klientami na rynku B2B. Interpretuje i aktualizuje posiadaną wiedzy, kwalifikacje i poszerza umiejętności w zakresie budowania relacji z klientami. Współdziała i efektywnie pracuje w zespole projektowym.

  Jeśli interesujesz się zagadnieniami związanymi z informatyką, masz świadomość ich powszechnego stosowania tak w biznesie, jak i w codziennym życiu i chciałbyś je z powodzeniem wykorzystywać w zarządzaniu, zobacz, jakie moduły proponują tobie wykładowcy z kierunku IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania.

  Pamiętaj, że to ty jednak decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

  • Tworzenie strategii nowego biznesu
   50h
   ECTS 5
   • Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętność posługiwania się wiedzą umożliwiającą powstanie strategii na stworzenie nowego biznesu/marki. Dostarczona wiedza, pozwoli na nowoczesne dotarcie do wymagających klientów oraz efektywne zarządzanie marką. Uczestnicy warsztatów, będą mogli wykreować produkt, wyznaczać cele długo i krótkoterminowe dotyczące działań strategicznych, wybrać formę komunikowania się z odbiorcami, wszystko to w oparciu o analizę potrzeb konsumentów, analizę organizacji oraz otoczenia. W module tym zostaną pokazane możliwości marketingowe i sprzedażowe, jakie daje nowoczesne podejście do zaspokajania.

  • Time management skills
   50h
   ECTS 5
   • Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętność stawiania sobie celów, zatem wymagania od siebie rozwoju, pozostając wiernym zasadzie SMART. Będą mogli przećwiczyć budowanie celów pod każdym względem realnych, a także poszukać przyczyn dotychczasowych problemów z ich osiąganiem. Wiedza ta zostanie uzupełniona o najważniejsze umiejętności zarządzania czasem obejmujące: organizację, priorytetyzację, ustalanie celów, komunikację, planowanie, delegowanie zadań i radzenie sobie ze stresem. Umiejętności zarządzania czasem uznaje się za tak ważne, ponieważ pomagają ustrukturyzować pracę w sposób umożliwiający osiąganie celów. Dobre zarządzanie czasem pozwala także na kreatywne i proaktywne podejście do celów. Zasady związane z zarządzaniem czasem oparte są na racjonalnej gospodarce odpowiednimi zasobami, tak by zachować niezbędną dla prawidłowego rozwoju równowagę, pamiętając o dopasowaniu zadań do indywidualnych predyspozycji.

  • Workflow managment
   50h
   ECTS 5
   • Coraz częstsza konieczność indywidualnego dostosowywania procesów biznesowych do pojawiających się zmian i wymogów rynku, a także wzrastające oczekiwania Klientów w kwestii skrócenia czasu reakcji sprawiły, że prowadzenie przedsiębiorstwa zaczęło wymagać nowych rozwiązań. Za pomocą modułu studenci zautomatyzują prowadzone ręcznie czynności, a tym samym zyskają nieocenioną pomoc w zarządzaniu procesami biznesowymi. Ponadto zdobędą praktyczne umiejętności zarządzania procesami oraz czasem.

  • Przywództwo w biznesie
   50h
   ECTS 5
   • Celem modułu przywództwo w biznesie jest ukazanie studentom, jak ważnym elementem zarządzania jest proces komunikacji, który ma wpływ na skuteczność i efektywność zarządzania ludźmi i organizacjami. Dodatkowo celem modułu jest ukazanie jakie funkcje zarządzania realizowanie są w organizacjach oraz style zarządzania ludźmi lepiej sprawdzają się w nowoczesnych organizacjach. Celem modułu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej przywództwa w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem procesów komunikacji, skutecznego zarządzania, zapoznanie studentów z pojęciem oraz istotą managera w organizacjach oraz nauczenie odpowiedniego interpretowania zjawisk zachodzących w organizacjach.

  • Zarządzanie strategiczne i innowacje w zarządzaniu
   50h
   ECTS 5
   • Celem modułu jest zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania strategicznego wraz z etapami zarządzania strategicznego oraz zarządzania innowacjami. Celem jest również przedstawienie słuchaczom informacji na temat podstawowych strategii przedsiębiorstw wraz z przykładami ich zastosowań, a także wyposażenie ich w umiejętności doboru i zastosowania metod analizy strategicznej pozwalających na opracowanie skutecznej strategii firmy. Zajęcia modułu dostarczają wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznych aspektów zarządzania strategicznego i analizy strategicznej. Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, wymuszającym potrzebę adaptacji do rosnącej presji konkurencyjnej, do zmian form osiągania przewagi konkurencyjnej i rosnących oczekiwań klientów. Zmiany te skłaniają do wprowadzania innowacji w organizacji. Innowacyjność wpływa więc na szanse strategiczne przedsiębiorstwa, a tym samym procesy innowacyjne w organizacji muszą być wkomponowane w ogólna koncepcję jej rozwoju realizowaną w ramach zarzadzania strategicznego. Zajęcia modułu dotyczą tematyki kompleksowego zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, a w szczególności klasyfikacji oraz źródeł innowacji, strategii i modeli innowacji, przykładów projektów innowacyjnych. Dodatkowo omówione zostaną kwestie zarządzania zmianą jako element wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz zarządzania zespołem innowacyjnym, które to nierozerwalnie połączone są z tematyką zarządzania innowacjami.

  • Zarządzanie zespołem
   50h
   ECTS 5
   • Celem tego modułu jest wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą zasad budowania skutecznych zespołów, rozdzielania ról w zespole w oparciu o indywidualny potencjał oraz konstruowania systemów motywacyjnych na bazie indywidualnych potrzeb. W warstwie wykładowej student pozna typologie ról zespołowych oraz jak indywidualne tendencje do pewnych zachowań, sposobów współpracy oraz budowania relacji z innymi wpływają na efektywność pracy zespołu. Student pozna również typologie czynników motywacji oraz definicje, cele i zasady konstruowania systemów motywacyjnych. Podczas ćwiczeń student w praktyce zastosuje zdobytą wiedzę teoretyczną tworząc założenia do system motywacyjnego dla wybranego przedsiębiorstwa poprzez dokładne rozpoznanie środowiska pracy i specyfiki działalności. Projekt realizowany w ramach zadania grupowego pozwoli również na sprawdzenie w praktyce wiedzy zdobytej w ramach zajęć: budowanie relacji w zespole.

  • Komunikacja i zarządzanie stresem w organizacji
   50h
   ECTS 5
   • Po zakończeniu modułu student nabędzie umiejętności związane z prawidłowym funkcjonowaniem w grupie, w tym w szczególności zapozna się ze sposobami prawidłowej komunikacji z innymi, budowania i podtrzymywania relacji oraz refleksyjnego wykorzystywania tych umiejętności i wiedzy w kontaktach z innymi. Ponadto student nauczy się pracy ze stresem.

  • Podstawy psychologii i komunikacji społecznej
   50h
   ECTS 5
   • Celem modułu jest zapoznanie studentów z obszarami komunikacji społecznej od poziomu komunikacji interpersonalnej do komunikacji z wykorzystaniem mass mediów i sieci, a także zapoznanie z podstawowymi pojęciami, koncepcjami i mechanizmami psychologii społecznej. Student zrealizuje projekty, dotyczące wpływu społecznego, motywów społecznych, postrzegania, zastosuje w nich komunikację werbalną i niewerbalną, a także przećwiczy sztukę publicznego przemawiania.

  • Zarządzanie sobą w czasie poprzez zarządzanie strumieniem zadań
   50h
   ECTS 5
   • W obecnych czasach problemem nie jest brak dóbr konsumenckich, ale ich nadmiar, a co z tym się wiąże problem ze znalezieniem czasu i możliwości na korzystanie z tych dóbr. Dlatego też dobre zarządzanie sobą w czasie, a także działanie według ważności zadań i własnych priorytetów jest kluczową kwestią przy uzyskaniu life work balance.

    W module tym celem jest nie tylko przekazanie kluczowych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu czasem, którym dysponujemy, ale także zweryfikowanie czynności, na które poświęcamy najwięcej czasu. Czyli przyjrzenie się w pierwszej kolejności swoim wartościom, a następnie wykorzystanie konkretnych narzędzi, aby tak zarządzać własną aktywnością w sposób najbardziej efektywny, ale też wartościowy. Temu będą służyły takie metody jak Matryca Eisenhowera, czy planowanie energii na wykonanie zadań zgodnie z Regułą Pareto, czy po prostu sposoby alokacji czasu. Najistotniejszym zaś elementem, który będzie wdrażany w ramach moduły jest model pokazujący jak podejmować decyzję w kwestii wyboru aktywności zaprezentowany w bestsellerowej książce Davida Allena – „Getting Things Done. Czyli sztuka bezstresowej efektywności”, który opiera się na dwóch filarach- pierwszy to uchwycenie wszystkich zadań, które muszą być zrealizowane – natychmiast, później, kiedyś- w ramy logicznego i niezawodnego systemu, a po drugi filar, to zdyscyplinowanie się w taki sposób, aby podejmować wstępne decyzje dotyczące każdego zadania jakiego zamierzasz się podjąć, po to, aby zawsze mieć zaplanowane „następne działanie, które w każdej chwili można podjąć lub przeprojektować.

  • Bezpieczeństwo informacji
   50h
   ECTS 5
   • W ramach modułu student zdobywa szczegółową wiedzę na temat bezpieczeństwa informacji w organizacji. Poznaje zagrożenia i metody zwalczania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Omawiane są czynności operacyjne w zakresie wykrywania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Analizowane będą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. W tym podjęte będą zagadnienia roli systemów informatycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w organizacji oraz architektura systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. W ramach case study badane będą podstawowe formy zagrożeń bezpieczeństwa informacji; w tym wyciek informacji i danych – jego ryzyko, przebieg oraz konsekwencje.

  Program studiów w roku akademickim 2021/2022

  Studia niestacjonarne

  Zajęcia weekendowe co dwa tygodnie.

  • 3 lata

   Czas trwania

  • 6

   Liczba semestrów

  • 1747

   Liczba godzin

  • 191

   Punkty 

  Kadra

  “W branży IT i zaawansowanych technologii nadal zmagamy się z niezagospodarowanym obszarem między inżynierami opracowującymi rozwiązania, a reprezentantami biznesu w organizacji. Na tej płaszczyźnie często dochodzi do nieporozumień, które w najlepszym przypadku skutkują opóźnieniami w realizacji, a w najgorszym niedostrzeżeniem innowacyjnych pomysłów z działu R & D. Absolwent tego kierunku będzie odpowiednio przygotowany do pełnienia roli pomostu między tymi dwoma światami. Z jednej strony będzie rozumieć zagadnienia technologiczne oraz potrafić wyłowić innowacje o dużym potencjale, a z drugiej strony będzie rozumieć realia biznesowe, potrafić zarządzać skomplikowanymi projektami oraz tłumaczyć techniczne zawiłości na język zrozumiały dla np. zarządów firm czy inwestorów.”
  Leszek Tasiemski
  Vice President, RDC & Poznań R&D at F-Secure. Odpowiedzialny za Rapid Detection Center oraz rozwijanie produktów związanych z wykrywaniem ataków i podatności w firmie F-Secure. Ma wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów penetracyjnych oraz analiz powłamaniowych, głównie dla europejskiego sektora finansowego. Entuzjasta zastosowań sztucznej inteligencji w wykrywaniu cyberataków. Absolwent informatyki, ekonomii oraz MBA. Obecnie studiuje psychologię. Działa również jako mentor dla start-upów i jest certyfikowanym nauczycielem jogi.

  Przemysław Starosta

  Opiekun kierunku IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  Przemysław Starosta

  Opiekun kierunku IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  rozwińO mnie

  rozwińJestem specjalistą z zakresu baz danych, trenerem programowania i analizy danych oraz kierownikiem projektów informatycznych. Współpracowałem z takimi firmami jak GSK, T-Mobile, Lidl, Volvo czy Santander Bank. Możesz mnie poznać również poprzez kursy i publikacje na stronach helionu czy udemy.

  rozwińW kwestii zawodowej interesuje się każdym tematem związanym z danymi – od prostych raportów poprzez ETL i BigData, kończąc na modelowaniu procesów z wykorzystaniem machine learning.

  rozwińNa styku życia zawodowego i pasji jest edukacja. Lubię się uczyć, szukam nowych sposobów uczenia się i uczenia innych. Edukacja mnie uwodzi.

  rozwińCiekawi mnie

  rozwińCiekawi mnie każdy kolejny dzień i każde nowe miejsce. Chętnie podróżuje. Nigdy też nie przestaję czytać, zwykle kilka książek na raz z różnych dziedzin. Interesuję się piłką nożną, filozofią i teologią. Bardzo lubię ciszę.

  Bartosz Bilicki

  wykładowca

  Bartosz Bilicki

  wykładowca

  O mnie

  rozwińCEO w Trifinity.io – software house łączącym gamifikację z technologią stojącą za kryptowalutami.

  rozwińBartek jest autorem takich pojęć jak: kryptomarketing, płaskie punkty, nowe zaangażowanie czy korpotoken. Wielokrotnie był prelegentem na imprezach branżowych m.in. na Mobile Trends Conference (2017, 2018), WordCamp (2010, 2011, 2017, 2018), Blockchain Alliance (03.2018, 05,2018), Kariera Developera (2018). Jest także inicjatorem spotkań Blockchain Business i prowadzącym live’y „To the moon” w ramach „I love crypto”.

  Ciekawi mnie:

  rozwińblockchain, kryptowaluty, tokenizacja, gamifikacja, IT w edukacji

  Mateusz Kara

  adwokat, wykładowca

  Mateusz Kara

  adwokat, wykładowca

  rozwińAdwokat Mateusz Kara ostatnie kilka lat spędził obsłudze przedsiębiorstw, przede wszystkim wdrażając w spółkach giełdowych procedury MAR (Market Abuse Regulations) oraz regulacje w zakresie Komitetów Audytu przy Radach Nadzorczych. Zamiłowanie do upraszczania wszelkich procedur zaprowadziło go w kierunku technologii blockchain, której po poznaniu idących za nią możliwości stał się sympatykiem. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem swojej kancelarii adwokackiej, jest współzałożycielem oraz kierownikiem działu prawnego w Biurze rachunkowym TAXO oraz w Bitcan.pl
  Współautor e-booka Zrozumieć kryptowaluty (https://zrozumieckrypto.pl/), prelegent podczas różnych wydarzeń związanych z branżą blockchain – m.in. Blockchain Business Meetup. Autor cyklu w kwartalniku „I Love Crypto”, w którym opowiada o różnych aspektach prawnych związanych z kryptowalutami i technologią blockchain.

  rozwińPrywatnie pasjonat książek biznesowych i nowych technologii.

  mgr inż. Dominik Kurzawski

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Informatyka

  Informatyczne Techniki Zarządzania

  mgr inż. Dominik Kurzawski

  wykładowca

  O mnie

  rozwińWykładowca-praktyk Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podyplomowych studiów z zakresu projektowania systemów informatycznych.

  rozwińProfesjonalista na styku IT i biznesu, znający mechanizmy tworzenia dobrych relacji w zespole projektowym. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Centrali jednego z poznańskich banków, gdzie nabierał doświadczenia w roli analityka procesów biznesowych oraz zarządzania projektami. Wyznaje zasadę, iż podstawowym krokiem na drodze prowadzącej do skutecznie funkcjonujących procesów jest ich analiza. Obecnie niezależny konsultant IT, odpowiedzialny za realizację projektów w ujęciu całościowym.

  Ciekawi mnie

  rozwińPrywatnie wielki fan klubu piłkarskiego FC Barcelona oraz boksu amatorskiego.

  mgr inż. Leszek Tasiemski

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Informatyczne Techniki Zarządzania

  mgr inż. Leszek Tasiemski

  wykładowca

  O mnie

  rozwińPraktyk biznesu w zakresie bezpieczeństwa informatycznego oraz technologii i technik informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (F-Secure Corp.- partner kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania), mgr inż. Informatyki (Politechnika Poznańska), lic. ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), MBA (Master of Business Administration, UEP i Georgia State University in Atlanta). Vice President, RDC & Poznań R&D at F-Secure. Odpowiedzialny za Rapid Detection Center oraz rozwijanie produktów związanych z wykrywaniem ataków i podatności w firmie F-Secure. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów penetracyjnych oraz analiz powłamaniowych, głównie dla europejskiego sektora finansowego.

  Ciekawi mnie

  rozwińEntuzjasta zastosowań sztucznej inteligencji w wykrywaniu cyberataków. Absolwent informatyki, ekonomii oraz MBA. Obecnie studiuje psychologię. Działa również jako mentor dla start-upów i jest certyfikowanym nauczycielem jogi.

  Piotr Dyba

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Informatyczne techniki zarządzania

  Piotr Dyba

  wykładowca

  O mnie

  rozwińPraktyk zarządzania w firmie F-Secure, od 4 lat naucza programowania i rzeczy dookoła niego, wcześniej na Politechnice Poznańskiej, a od 2017 w CDV. Twórca autorskiego programu nauczania języka Python, publikuje na temat współczesnych peryferiów i ich wykorzystania w aplikacjach webowych oraz o cyberbezpieczeństwie. Zbudował i rozwinął świetny zespół programistów w swojej aktualnej firmie F-Secure. Pasjonat fotografii, jako korespondent wojenny wyjechał do Afganistanu. Publikował zdjęcia w ponad 100 tytułach drukowanych.

  rozwińPrzeczytaj wywiad

  dr inż. Leszek Wanat

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Informatyka

  Informatyczne Techniki Zarządzania

  Zarządzanie Kreatywne

  Doradztwo i Coaching

  dr inż. Leszek Wanat

  wykładowca

  O mnie

  rozwińAbsolwent Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki i praktyk zarządzania w zakresie gospodarki elektronicznej i informatyki ekonomicznej.

  Ciekawi mnie

  rozwińCzłowiek, informatyka i taniec towarzyski

  dr inż. Alicja Rytelewska

  Zastępca Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

  Spotkajmy się na:

  Doradztwo i Coaching

  Zarządzanie Kreatywne

  Informatyczne Techniki Zarządzania

  dr inż. Alicja Rytelewska

  Zastępca Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

  O mnie

  rozwińKierownik Katedry Coachingu i Zarządzania, Absolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiowała także zarządzanie i marketing na NHL Hogesschool w Holandii. W 2013 roku obroniła rozprawę doktorska, napisaną w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UE w Poznaniu, dotyczącą kompetencji menedżerów oraz ich wpływu na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw IT. Od 2004 roku jest wykładowcą akademickim, prowadząc zajęcia w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz rozwojem organizacji. W swoich publikacjach i wydanej w 2015 roku monografii porusza zagadnienia dotyczące kompetencji i kwalifikacji pracowników, ich rozwoju oraz wpływu czynnika ludzkiego na wyniki przedsiębiorstw. Prowadzi także badania nad efektywnym zarządzaniem talentami. Była uczestnikiem i współorganizatorem wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

  rozwińOd kilkunastu lat związana z biznesem. Doświadczenie zawodowe zdobywała także prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, zarządzania ludźmi czy rozwojem talentów.

  Ciekawi mnie

  rozwińPrywatnie entuzjastka sportu, szczególnie tenisa ziemnego. W wolnej chwili lubi pograć w bridga z rodziną i przyjaciółmi.

  Małgorzata Chełkowska-Dorna

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Zarządzanie Kreatywne

  Doradztwo i Coaching

  Małgorzata Chełkowska-Dorna

  wykładowca

  O mnie

  rozwińAbsolwentka studiów magisterskich na UAM  i  Collegium Da Vinci oraz podyplomowych na WSHiU. Właścicielka i twórca marek Rewolucja i Brain Solutions, a także HR Ninja.

  rozwińDla największych marek w Poznaniu i Polsce projektuje procesy Assessment Center, a także reorganizuje systemy motywacji obniżając skutecznie rotację pracowników. Projektuje scenariusze szkoleń rozwojowych i wspiera w wyłapywaniu talentów. Prowadzi procesy executive coachingu, szkoli i doradza w kwestii budowania efektywnych zespołów.  Prowadzi mediacje wewnątrz organizacji.

  rozwińProjektuje gry szkoleniowe dla biznesu w ramach marki HR Ninja s.c, wykorzystując doświadczenie zdobyte jako szkoleniowiec i coach zewnętrzny w branżach: hotelarskiej, gastronomicznej, motoryzacyjnej, kosmetycznej, spożywczej, lotniczej, usługowej i w oświacie, a także płynące z pracy w międzynarodowej korporacji.

  rozwińDrugim, poza biznesem obszarem zainteresowań zawodowych jest edukacja. Jest autorką kursów zawodowych przygotowanych dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Certyfikowana trener efektywnej nauki i szybkiego czytania; stworzyła własny program efektywnej nauki. Szkoliła nauczycieli i dyrektorów wielkopolskich placówek oświatowych, a obecnie jako główny trener koordynuje projekt zakładający przeszkolenie z zakresu efektywnej nauki kadrę pedagogiczną poznańskich placówek oświatowych.

  • Coach ACC ICF na ścieżce akredytacji PCCMediator VCC
  • Absolwentka Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego
  • Certyfikowany Trener FRIS
  • Założycielka Spółki HR Ninja s.c. w ramach której aktywnie działa na rynku biznesowym projektując i wydając gry szkoleniowe dla biznesu.

  Ciekawi mnie

  rozwiń…zmienność ludzkiej natury, każdy kolejny zakręt dróg i rzek, każdy dzień. Ciekawi mnie co myślą i czują moje psy. Ciekawi mnie las, nieustająco…

  dr Lena Staś

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Doradztwo i Coaching

  Zarządzanie kreatywne

   

  dr Lena Staś

  wykładowca

  O mnie

  rozwińDoktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie Nauki Organizacji i Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Wieloletni trener i moderator w polsko-szwajcarskim programie dla poparcia wolnej przedsiębiorczości. Doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów z pracownikami administracji publicznej oraz organizacjami biznesowymi w zakresie zarządzania zespołami, przywództwa, procesów decyzyjnych w organizacjach i rozwoju osobistego. Wykładowca podyplomowych studiów MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z zakresu skutecznego zarządzania organizacją i zarządzania operacjami. Trener w programie Train and Education In Strategically Significant Areas (Uniwersytet Ekonomiczny). Autorka wielu artykułów naukowych na podstawie prowadzonych badań i analiz poświęconych zarządzaniu, ostatnio wielopokoleniowości w zespołach oraz wykorzystaniu coachingu w organizacjach.

  rozwińCiekawi mnie

  rozwińCiekawi mnie życie, a moje motto brzmi: możesz wszystko.

  dr Joanna Krajewska

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Doradztwo i Coaching

  dr Joanna Krajewska

  wykładowca

  O mnie

  Doktor nauk humanistycznych, coach, trenerka umiejętności psychospołecznych, entuzjastka Analizy Transakcyjnej i Non-Violent Communication.

  Łączy przygotowanie akademickie z licznymi kursami i szkołami z zakresu psychologii, dzięki czemu prowadzi z powodzeniem różnorodne formy uczenia – od wykładów, poprzez konwersatoria i seminaria do warsztatów i treningów umiejętności interpersonalnych. Ukończyła Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w Szkole Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, Studium Trenerskie w Pracowni Psychologicznej Spotkanie, kurs Trener Zmian przygotowujący do przeprowadzania klientów indywidualnych i instytucjonalnych przez zmiany kompetencyjne i rozwojowe, Szkołę Analizy Transakcyjnej (zdała test 101), kurs Akredytowany Coach International Coach Federation, kurs Mindfulness Based Stress Reduction, jest certyfikowaną trenerką i facylitatorką DiSC. Uczestniczka zaawansowanego programu szkoleniowego Praktyk Analizy Transakcyjnej dla osób pracujących z organizacjami.

  Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych (specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu stresem i asertywności) oraz sesje Assessment Center i Development Center. Szkoliła między innymi kadrę menadżerską Poczty Polskiej S.A., Ministerstwa Finansów, pracowników Urzędów Marszałkowskich w Kielcach i Katowicach, kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz European University Viadrina Frankfurt, pracowników przedsiębiorstw oraz studentów. W ramach projektu Wielkopolska Akademia HR zrealizowała ponad 600 godzin doradczych w wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstwach, badając potrzeby rozwojowe tych organizacji oraz projektując działania szkoleniowe (badania fokusowe, badania kultury organizacyjnej, sesje DC, przegląd/przygotowanie opisów stanowisk i siatek kompetencji).

  Na co dzień związana z Centrum Psychologiczno-Coachingowym inspeerio, gdzie prowadzi coachingi oraz warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych, koordynuje projekty psychoedukacyjne, a także – na portalu inspeerio – publikuje artykuły popularyzujące psychologię, coaching i rozwój osobisty.

  rozwińJest Certyfikowanym coachem talentów Gallupa – CERTIFIED STRENGTHS COACH.

  rozwińCzłonek zespołu odpowiedzialnego za proces Tutoringu w Collegium Da Vinci.

  Skupia się na szukaniu zasobów. Wierzy, że zmiana przekonań zmienia rzeczywistość.

  dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

  Zastępca Kierownika Katedry Coachingu i Zarządzania

  dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

  Zastępca Kierownika Katedry Coachingu i Zarządzania

  O mnie

  rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez dłuższy czas związana z biznesem, gdzie zajmowała stanowiska m.in. Kierownika zespołu sprzedaży, Kierownika ds. marketingu czy Specjalisty ds. rozwoju rynku. Od kilku lat jest wykładowcą akademickim. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem jakością oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

  prof. dr hab. Danuta Krzemińska

  wykładowca

  Spotkajmy się na :

  Zarządzanie kreatywne

  Doradztwo i coaching

  Informatyczne techniki zarządzania

  prof. dr hab. Danuta Krzemińska

  wykładowca

  O mnie

  rozwińOd wielu lat związana byłam z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Katedrą Finansów Przedsiębiorstw.

  rozwińNa moje wykształcenie składa się: uzyskanie tytułu profesora nauk ekonomicznych za książkę, Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim (2007), stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych za książkę, Finansowe znaczenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa w stosunkach umownych (1995) oraz stopnia doktora (1980). Zainteresowania naukowe koncentrowałam wokół finansów małych i dużych przedsiębiorstw, funkcjonowania kredytu kupieckiego oraz zarządzania płynnością finansową. Dorobek naukowy liczący ponad 100 pozycji obejmuje książki, rozdziały w książkach i artykuły. Głównie odnosi się do badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach przy pomocy kwestionariuszy ankietowych. Ponadto napisałam kilkanaście recenzji prac doktorskich, kilka prac habilitacyjnych i na tytuł naukowy profesora. Otrzymałam nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za książkę profesorską (2006), habilitacyjną (1995), Nagrodę Zespołową Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego (1986). Brałam udział w projektach badawczych. Zarządzanie finansami ( od 2008),  Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie (2008), Znaczenie źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa (2004) oraz Strategia kapitałowa przedsiębiorstwa (2000). Uczestniczyłam w bardzo wielu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

  rozwińZainteresowania i hobby:
  Muzyka i sport

  dr Jakub Wierzbicki

  wykładowca

  dr Jakub Wierzbicki

  wykładowca

  O mnie:

  rozwińDoktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

  rozwińAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007 – magister pedagogiki: doradztwo zawodowe i personalne, 2010 – magister psychologii: psychologia pracy i organizacji). W 2012 roku ukończył podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UAM. Obronił doktorat z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w 2017 roku. Interesuje się zagadnieniami związanymi z doradztwem zawodowym, planowaniem i zarządzaniem karierą, dynamiką małej grupy, a także psychologią ekonomiczną. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji diagnostycznych w doradztwie zawodowym i personalnym oraz kompetencji społecznych.

  rozwińPrywatnie opiekun dwóch adoptowanych ze schroniska w Korabiewicach psów: Hugo & Boss’a, z którymi spędza każdą wolną chwilę.

  Ciekawi mnie:

  rozwińPoza psychologią pieniądza i konsumenta, czyli pasją naukową, lubi biegać i jeździć na rowerze. Uwielbia operę i musicale.

  Izabela Grabowska

  Kierownik Katedry Coachingu i Zarządzania

  Izabela Grabowska

  Kierownik Katedry Coachingu i Zarządzania

  rozwińO mnie

  rozwińSpecjalista HR, Trener,

  Specjalista HR z wieloletnim doświadczeniem w realizacji polityki i strategii personalnych organizacji; konsultant, wykładowca. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów motywacyjnych w sektorze małych oraz mikro-przedsiębiorstw. Doradztwo w procesach rekrutacyjnych w firmach branży B2B. Konsulting w zakresie zmian procesowych w obszarze HR w spółce giełdowej. Autorka publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ludzkiego w procesach wprowadzanych zmian organizacyjnych.

  Mariusz Klus

  wykładowca

  Mariusz Klus

  wykładowca

  rozwińO mnie

  rozwińInspirujący lider sprzedaży, praktyk biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem Doradców Klienta, Analityków Biznesowych oraz Specjalistów ds. Obsługi Posprzedażowej w międzynarodowej instytucji finansowej. Poparte sukcesami kwalifikacje z zakresu przywództwa, coachingu prowadzenia szkoleń i wykładów, negocjacji handlowych oraz analizy finansowej przedsiębiorstw.

  rozwińCiekawi mnie

  rozwińPsychologia zarządzania, rynki finansowe, zarządzanie ryzykiem finansowym, nowoczesne narzędzia i systemy zarządzania sprzedażą, Big Data, Machine Learning

  Adam Karpisz

  wykładowca

  Adam Karpisz

  wykładowca

  O mnie

  O mnie

  rozwińAbsolwent PJATK. W przeszłości grafik, UX/UI designer, art director, teraz skupia się głównie na nowych technologiach. Projektował dla wielkich korpo jak Amazon, małych startupów jak Bling SH, przeszedł przez piekło freelance, posmakował tworzenia gier wideo, ostatecznie znajdując swoje idealne miejsce w tworzeniu na potrzeby sieci i aplikacji, doprawiając to od czasu do czasu zabawą z brandingiem, animacją czy 3D.

  rozwińObecnie Product Designer dla Netguru oraz twórca kreatywny na własnym: karpisz.com

  Ciekawi mnie

  rozwińWszystko co związane z designem, sztuką, nauką i gadżetami. Poza tym patologiczny geek, w weekendy szukający ucieczki od cywilizacji pod namiotem w głębokim lesie.

  Opłaty

  Obowiązujące ceny studiów w roku akademickim 2021/2022.

  Zapisując się do 31 sierpnia 2021 jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

  Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHID!

  • 0 PLN
   wpisowe
  • 650 PLN
   zwolnienie z jednej z 12 rat

  Wpisowe

  • 0 PLN
   do 31 sierpnia 2021r.
  • 85 PLN
   do 30 września 2021r.

  Czesne za jeden rok studiów

  • 12x
   650 PLN
   płatne w 12 ratach
  • 2x
   3900 PLN
   płatne w 2 ratach
  • 7800 PLN
   płatne w 1 racie

  Ciekawi ludzie

  Folder kierunku IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  Folder kierunku IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  Pobierz folder prezentujący kierunek IT Project Management - informatyczne techniki zarządzania w Collegium Da Vinci. Poznaj wykładowców i studentów.
  Dowiedz się, jak zorganizowana jest nauka i dlaczego warto studiować IT Project Management - informatyczne techniki zarządzania!

  Pobierz Pobierz
  {{ flipbook.page }} / {{ flipbook.numPages }}

  Matura już za Tobą, a Ty nadal masz mętlik w głowie?

  Skorzystaj z naszych porad i dowiedz się między innymi:

  • Czy warto iść na studia?
  • Jak wybrać kierunek?
  • Jak zdobyć pieniądze na studiowanie?

  Pobierz nasz (Nie)poradnik Maturzysty, z którym wszystko stanie się łatwiejsze!

  Zniżki i promocje

  W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

  Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

  Preferencyjny kredyt studencki w CDV

  CDV, przy współpracy z instytucjami finansowymi, przygotowała pomoc w zakresie uzyskania preferencyjnych kredytów studenckich.

  W Collegium Da Vinci  możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

  Studia to inwestycja, dlatego warto sprawdzić wszystkie możliwości, jakie daje uczelnia swoim byłym, aktualnym i przyszłym studentom!

  Sprawdź Sprawdź

  Rekrutacja

  Aby zapisać się na studia należy:

  • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
  • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
  • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

  Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

  • dowód osobisty,
  • świadectwo maturalne,
  • zdjęcie w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Twarz widziana en face (na wprost), patrząca w obiektyw, uszy po obu stronach twarzy widoczne, na jasnym tle).

  Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

  • umowę o kształcenie
  • regulamin opłat
  • ślubowanie
  • ankietę osobową
  • podanie do Rektora

  Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

  Collegium Da Vinci
  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
  [w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

  *Sprawdź obowiązujące promocje

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

  • umowę o kształcenie
  • regulamin opłat
  • ślubowanie
  • ankietę osobową
  • podanie do Rektora

  Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

  • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
  • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dodatkowo świadectwo maturalne (ksero, odpis) dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
  • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dodatkowo świadectwo maturalne (ksero, odpis) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

  Chcesz dowiedzieć się więcej o tych studiach?

  Zadzwoń: 503 33 15 11

  Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

  Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią

  Ważne dokumenty:

  W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

  • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
  • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

  FAQ

  Przeczytaj najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji w Collegium Da Vinci.

  Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

  Anioł CDV

  Karolina Bobko

  Pokój  A412

  Rekrutacja - Informacje

  Weronika Nowak

  Poznaj inne kierunki

  Strona wykorzystuje pliki cookies

  Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.