Strategia | Collegium Da Vinci Poznań

Strategia rozwoju Collegium Da Vinci 2020-2022

Pragnienie wiedzy jest naturalną cechą ludzi dobrych

Leonardo da Vinci

Co by zrobił Leonardo?

Kilka słów o zmianach w edukacji od Romana Łozińskiego, doświadczonego stratega, założyciela Think ECO

misja misja

Kształcimy ciekawych świata i siebie ludzi. Budujemy przyjazną i otwartą atmosferę w nowoczesnym środowisku.

Wizja Wizja

Jesteśmy uczelnią, gdzie w przyjaznej atmosferze, ciekawi świata ludzie, pracownicy przyszłości, odkrywają swoje pasje i pozyskują najbardziej aktualną wiedzę praktyczną.

 • Rektor CDV w latach 2012-2022

SŁOWO OD REKTORA

To ciekawość sprawia, że chcemy się rozwijać!

dr inż. Krzysztof Nowakowski
Rektor CDV w latach 2012-2022

NASZA KULTURA

Wartości CDV

  • Jesteśmy ciekawi świata i ludzi.

  • Mamy otwarte umysły.

  • Ciągle się doskonalimy i uczymy nowych rzeczy.

  • Jesteśmy konsekwentni w realizacji wspólnych celów.

  • Odważnie podejmujemy wyzwania i eksperymentujemy.

  • Potrafimy wyciągać wnioski z naszych działań.

  • Ufamy sobie nawzajem i własnym kompetencjom.

  • Doceniamy wartość wnoszoną przez każdego z nas.

  • Realizujemy wspólne cele.

  • Mamy pewność, że możemy wzajemnie na siebie liczyć.

  • Stawiamy na dialog i transparentność procesu podejmowania decyzji.

  • Przestrzegamy wspólnie wypracowanych zasad.

  • Szanujemy wzajemnie swoją pracę i czas.

  • Szanujemy odmienność i każdego takim, jakim jest.

  • Bierzemy pod uwagę indywidualne wartości.

  • Uważnie słuchamy siebie nawzajem.

  • Budujemy relacje oparte na uczciwości i zaufaniu.

  • Stawiamy na rzetelność i profesjonalizm.

  • Z zaangażowaniem realizujemy misję naszej uczelni.

  • Z najwyższą starannością wypełniamy obowiązki.

  • Chętnie dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami.

  • Zapewniamy najwyższą jakość oferowanych przez nas usług.

  • Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i wprowadzanie zmian.

  • Dbamy o dobrą opinię o uczelni i z godnością ją reprezentujemy.

  Pobierz strategię Collegium Da Vinci

  Za opracowanie Strategii Rozwoju Collegium Da Vinci odpowiedzialny jest Zespół Strategiczny w składzie:

  dr inż. Krzysztof Nowakowski

  Rektor CDV w latach 2012-2022

  dr inż. Krzysztof Nowakowski

  Rektor CDV w latach 2012-2022

  O mnie

  rozwińManager z wieloletnim doświadczeniem w sektorze edukacji od początku swojej kariery zawodowej związany z biznesem i edukacją. Z wykształcenia informatyk, który pracę naukową realizował w obszarze sztucznej inteligencji i komputerowej analizy obrazu. Promotor wielu prac inżynierskich, magisterskich i pracy doktorskiej. Autor i wykonawca wielu publikacji naukowych oraz projektów badawczych krajowych i zagranicznych.

  rozwińPracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2007-2016. Od 2004 roku związany z niepublicznym szkolnictwem wyższym. Najpierw jako wykładowca, później Prodziekan i Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej. Od 2012 jest Rektorem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, która w 2014 roku zmieniła nazwę na Collegium Da Vinci. Z powodzeniem przeprowadził transformację uczelni, która zakończyła się wdrożeniem modelu edukacji praktycznej oraz wielopoziomową współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym

  rozwińW wolnym czasie realizuje dwie pasje: fotografię i wędrówki po górach.

  dr Łukasz Fojutowski

  Wykładowca

  dr Łukasz Fojutowski

  Wykładowca

  O mnie

  rozwińAbsolwent ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na specjalnościach „Polityka gospodarcza i strategie przedsiębiorstw” na uczelni macierzystej oraz „Economie et Gestion des Entreprises” na Université de Rennes I. Rozprawa doktorska, napisana w Katedrze Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju UE w Poznaniu, dotyczyła strategii przedsiębiorstw krajowych wobec ekspansji korporacji transnarodowych.

  rozwińZainteresowania badawcze obejmują problematykę polityki handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, działalności korporacji transnarodowych i jej wpływu na gospodarkę światową, a także oddziaływania otoczenia regionalnego i lokalnego na strategie przedsiębiorstw. Badania z tego zakresu realizował w ramach stypendium badawczego Rządu Francuskiego na Université Aix-Marseille, a także w ramach projektów badawczych Centrum Badania Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

  dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka

  Dziekan ds. Wsparcia Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

  dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka

  Dziekan ds. Wsparcia Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

  O mnie

  rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej kierunku Informatyka. Pracę doktorską z zakresu informatyki stosowanej w naukach rolniczych obroniła z wyróżnieniem. Przez wiele lat pracowała w działach IT jako administrator serwerów, sieci oraz wdrożeniowiec i szkoleniowiec. Prowadzi dydaktykę przede wszystkim z zakresu systemów operacyjnych i systemów informacji przestrzennej. Zainteresowania badawcze koncentruje na stosowaniu technologii informatycznych oraz popularyzacji wiedzy i zdrowego rozsądku. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych przede wszystkim w inżynierii rolniczej oraz współautorka monografii nt chowu bydła mięsnego. Kierownik projektu krajowego dotyczącego wykorzystania aerozdjęć w monitorowaniu użytków zielonych, wykonawca w projektach europejskich dotyczących opracowania standardu wymiany danych (agriXchange) oraz zastosowań rozwiązań Internetu Przyszłości (technologii FIware) w tworzeniu aplikacji smart dla sektora rolno-spożywczego. Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Polskiego Towarzystwa Zastosowań Technologii Informacyjnych w Rolnictwie, Gospodarce Żywnościowej i Leśnej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Inicjatorka i realizatorka różnych akcji społecznych. Współzałożycielka i współredaktorka czasopisma społeczno-kulturalnego ŌKŌ.

  rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

  Ciekawi mnie

  rozwińWolny czas wykorzystuje na niekończące się prace w ogrodzie, wyciskające pot sporty (np. karate) oraz poszukiwania wołowiny z ras mięsnych w Polsce.

  dr Krzysztof Patkowski

  Dziekan ds. Realizacji kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

  dr Krzysztof Patkowski

  Dziekan ds. Realizacji kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

  rozwińPolitolog, manager edukacji z wieloletnim doświadczeniem, akredytowany coach ICF (ACC), certyfikowany tutor Collegium Wratislaviense, facylitator i moderator Design Thinking, trener oraz wykładowca akademicki.

  rozwińAbsolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalizacje: marketing polityczny i dziennikarstwo). Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce.

  rozwińWspółautor stale rozwijanej w CDV koncepcji kształcenia modułowego opartego o ścisłą współpracę z biznesem, prowadzenie zajęć warsztatowych przez praktyków, kształcenie i kształtowanie kompetencji zawodowych i społecznych kluczowych dla studenta i absolwenta wkraczającego na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Edukacji spersonalizowanej opartej o rozbudowane programy stażowe, tutoringowe i mentoringowe.

  rozwińAutor i współautor koncepcji i programów kształcenia kilkunastu nowych, praktycznych i innowacyjnych w skali kraju kierunków studiów, realizowanych w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi, stale modyfikowanych i podążających za zmianami zachodzącymi na rynku pracy, takich jak np.: Doradztwo i coaching, Zarządzanie kreatywne, Mediaworking, Data Science, czy IT Project Management.

  rozwińPrywatnie miłośnik gór stara się każdą wolną chwilę spędzać przemierzając szlaki górskie w całej Europie, od niedawna również w towarzystwie syna Mikołaja i córki Michaliny.

  dr inż. Alicja Rytelewska

  Zastępca Dziekana ds. Realizacji Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

  dr inż. Alicja Rytelewska

  Zastępca Dziekana ds. Realizacji Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

  O mnie

  rozwińKierownik Katedry Coachingu i Zarządzania, Absolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiowała także zarządzanie i marketing na NHL Hogesschool w Holandii. W 2013 roku obroniła rozprawę doktorska, napisaną w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UE w Poznaniu, dotyczącą kompetencji menedżerów oraz ich wpływu na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw IT. Od 2004 roku jest wykładowcą akademickim, prowadząc zajęcia w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz rozwojem organizacji. W swoich publikacjach i wydanej w 2015 roku monografii porusza zagadnienia dotyczące kompetencji i kwalifikacji pracowników, ich rozwoju oraz wpływu czynnika ludzkiego na wyniki przedsiębiorstw. Prowadzi także badania nad efektywnym zarządzaniem talentami. Była uczestnikiem i współorganizatorem wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

  rozwińOd kilkunastu lat związana z biznesem. Doświadczenie zawodowe zdobywała także prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, zarządzania ludźmi czy rozwojem talentów.

  Ciekawi mnie

  rozwińPrywatnie entuzjastka sportu, szczególnie tenisa ziemnego. W wolnej chwili lubi pograć w bridga z rodziną i przyjaciółmi.

  dr Stefan Szary

  Wykładowca

  dr Stefan Szary

  Wykładowca

  O mnie

  rozwińDoktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii, wykładowca akademicki, autor książek i artykułów naukowych. Obszary zainteresowań naukowych: filozofia egzystencji, fenomenologia i hermeneutyka egzystencjalna, historia filozofii.

  rozwińWolne chwile poświęca fotografii, literaturze, poezji, muzyce.

  dr Jakub Wierzbicki

  Wykładowca

  dr Jakub Wierzbicki

  Wykładowca

  O mnie:

  rozwińDoktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

  rozwińAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007 – magister pedagogiki: doradztwo zawodowe i personalne, 2010 – magister psychologii: psychologia pracy i organizacji). W 2012 roku ukończył podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UAM. Obronił doktorat z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w 2017 roku. Interesuje się zagadnieniami związanymi z doradztwem zawodowym, planowaniem i zarządzaniem karierą, dynamiką małej grupy, a także psychologią ekonomiczną. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji diagnostycznych w doradztwie zawodowym i personalnym oraz kompetencji społecznych.

  rozwińPrywatnie opiekun dwóch adoptowanych ze schroniska w Korabiewicach psów: Hugo & Boss’a, z którymi spędza każdą wolną chwilę.

  Ciekawi mnie:

  rozwińPoza psychologią pieniądza i konsumenta, czyli pasją naukową, lubi biegać i jeździć na rowerze. Uwielbia operę i musicale.

  mgr inż. Anna Szymankiewicz

  Manager CDV Biznes

  mgr inż. Anna Szymankiewicz

  Manager CDV Biznes

  O mnie

  rozwińAbsolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  rozwińW latach 2004-2005 Menedżer ds. Klienta i Administracji w Centrum Języków Obcych. Od 2006 do 2008 roku praktyka zagraniczna w dziedzinie administracji i księgowości. W latach 2008-2014 Dyrektor Zarządzająca ds. Projektów EFS. Z sukcesem zrealizowała 3 duże projekty szkoleniowe w Wielkopolsce oraz Szczecinie. Obecnie Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Biznesem.

  rozwińW wolnym czasie realizuje swoje pasje: taniec, podróże. Prywatnie mama dwojga dzieci.

  dr Tomasz Tyksiński

  Zastępca Dziekana ds. Wsparcia Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

  dr Tomasz Tyksiński

  Zastępca Dziekana ds. Wsparcia Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

  O mnie

  Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki na UAM, uzyskał doktorat z bezpieczeństwa danych.

  rozwińZainteresowania naukowe koncentrują się na bezpieczeństwie systemów komputerowych, szeroko rozumianej kryptologii, jak również na programowaniu, algorytmice i złożoności obliczeniowej.

  Ciekawi mnie

  rozwińZapalony audiofil i kolekcjoner płyt, maniakalnie ogląda filmy i zaczytuje się starą fantastyką.

  Adriana Szmuc

  wykładowca

  Adriana Szmuc

  wykładowca

  rozwińMagister ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych z projektowania usług.

  Ewa Szulc

  Senior Marketing Manager

  Ewa Szulc

  Senior Marketing Manager

  rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku filologia rosyjsko-angielska oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Studium Biznesu Międzynarodowego, akredytowany coach International Coach Federation na poziomie ACC. Zdobywała doświadczenie marketingowe i PR-owe w branży FMCG oraz branży retail, w tym w e-commerce. Pasjami czyta książki, ciągle uczy się czegoś nowego, uwielbia nieoczywiste podróże i spotkania z ciekawymi ludźmi. Niezmiennie wierzy naiwnie, że jeśli się czegoś bardzo pragnie, to wszystko jest możliwe.

  rozwińCertyfikowany coach talentów Gallupa –  CERTIFIED STRENGTHS COACH.

  Mariusz Frątczak

  Dyrektor Generalny Collegium Da Vinci

  Mariusz Frątczak

  Dyrektor Generalny Collegium Da Vinci

  rozwińO mnie

  rozwińDyrektor Generalny Collegium Da Vinci, ekspert ds. Strategii i Zarządzania Wartością Sprzedaży, doradca biznesowy startupów z branży e- commerce.

  rozwińMam 22 lata doświadczenia zawodowego w marketingu i sprzedaży.

  rozwińPrzeprowadziłem ponad 200 projektów badawczo – konsultingowych w sektorze bankowości, usług finansowych, usług edukacyjnych, energii odnawialnej (farm wiatrowych) czy FMCG.

  rozwińZdobywałem doświadczenie w takich firmach jak mBank, TEB SA, RB Expert SA, Goldenegg SA, Windway sp. z o.o., Conneco sp. z o.o., Molok Polska sp. z o.o. czy Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o, Collegium Da Vinci.

  rozwińProwadziłem projekty dla takich klientów jak mBank, MultiBank, PKO Bank Polski, Millennium,  Jubiler Bukowscy, Stomatologie Dental, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, TEB Akademia, portale Umownik.pl, czy Załap.pl.

  rozwińDoradzałem czołowym polskim bankom oraz instytucjom edukacyjnym w kwestiach wdrażania strategii sprzedaży, a w ostatnich latach polityki cenowej.

  rozwińSpecjalizacje obszarowe:

  • Obsługa klienta
  • Strategie sprzedaży
  • Negocjacje biznesowe

  Anna Pawlak

  Dyrektor Biura Rektora i Administracji

  Anna Pawlak

  Dyrektor Biura Rektora i Administracji

  rozwińO mnie

  rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Prawa. Z Uczelnią jest związana od 14 lat, wcześniej przez 8 lat z Vox-em.

  rozwińCiekawi mnie

  rozwińNajwiększą pasją są podróże i off-road’owa jazda po górach i bezdrożach.
  Motto życiowe to słowa Konfucjusza: „Człowiek ma dwa życia. To drugie zaczyna się, gdy uświadomi sobie, że ma jedno”.

  Justyna Grzesiak

  Dyrektor finansowy

  Justyna Grzesiak

  Dyrektor finansowy

  rozwińO mnie

  rozwińAbsolwentka WSHiG W Poznaniu na kierunku „Zarządzanie i marketing”. Swoje oświadczenie w zakresie zarządzania finansami jak i zarządzaniem działami finansowo-księgowymi zdobywała w firmach o profilach: handlowym, produkcyjnym, usługowym.

  rozwińOd 2014 roku związana z CDV.