Strategia – Collegium Da Vinci Poznań

Strategia rozwoju Collegium Da Vinci 2023-2025

Wizja

image

Jesteśmy różnorodną społecznością, która generuje pozytywne zmiany w społeczeństwie. W przyjaznej atmosferze przygotowujemy studentów do podejmowania wyzwań rynkowych i rozwiązywania złożonych problemów.

Misja

Jako uczelnia współtworzymy hub edukacyjno-społeczno-biznesowy. Działamy interdyscyplinarnie i w ramach relacji partnerskich. Przyjmujemy różne role – jesteśmy studentami, edukatorami, integratorami, tutorami, mentorami i innowatorami.

image

Wartości

Wraz z naszymi interesariuszami pielęgnujemy takie wartości, jak: ciekawość, odwaga, szacunek, zaufanie i odpowiedzialność.

Nasze wartości możemy opisać w następujący sposób:

image

Ciekawość

 • Jesteśmy ciekawi świata i ludzi.
 • Mamy otwarte umysły.
 • Chcemy poznawać innych ludzi i cieszy nas ich odmienność.
 • Szukamy nowych możliwości.
 • Jesteśmy zmotywowani do działania i dążymy do realizacji założonych celów.
 • Ciągle się doskonalimy i uczymy nowych rzeczy.
 • Podejmujemy wyzwania i eksperymentujemy.
 • Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i wprowadzanie zmian.

 

 

Odwaga

 • Jesteśmy odważni w podejmowaniu trudnych decyzji i działań.
 • Nie boimy się stawać przed wyzwaniami i pokonujemy przeszkody.
 • Pokonujemy lęk i działamy z determinacją nawet w obliczu niepewności i ryzyka.
 • Potrafimy postępować uczciwie i stanąć w obronie wartości.
 • Wyrażamy swoje zdanie bez strachu przed krytyką i negatywnymi reakcjami.
 • Odważnie eksplorujemy nowe możliwości i próbujemy nowych podejść.
 • Jesteśmy gotowi przyjąć odpowiedzialność za nasze decyzje i działania.

Zaufanie

 • Tworzymy wspólnotę, która daje wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.
 • Ufamy sobie nawzajem i własnym kompetencjom.
 • Doceniamy wartość wnoszoną przez każdego z nas.
 • Realizujemy wspólne cele.
 • Mamy pewność, że możemy wzajemnie na siebie liczyć.
 • Stawiamy na dialog i transparentność procesu podejmowania decyzji.
 • Przestrzegamy wspólnie wypracowanych zasad.

Szacunek

 • Szanujemy wzajemnie swoją pracę i czas.
 • Szanujemy odmienność i każdego takim, jaki jest.
 • Bierzemy pod uwagę indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
 • Uważnie słuchamy siebie nawzajem.
 • Budujemy relacje oparte na uczciwości i zaufaniu.
 • Stawiamy na rzetelność i profesjonalizm.

 

 

 

Odpowiedzialność

 • Z zaangażowaniem realizujemy misję naszej uczelni.
 • Z najwyższą starannością wypełniamy obowiązki.
 • Potrafimy wyciągać wnioski z naszych działań.
 • Chętnie dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami.
 • Zapewniamy najwyższą jakość oferowanych przez nas usług.
 • Jesteśmy pożyteczni i pozytywnie wpływamy na naszą społeczność.
 • Dbamy o dobrą opinię o uczelni i z godnością ją reprezentujemy.
 • W swoich działaniach bierzemy pod uwagę znaczenie zrównoważonego rozwoju.
image

Wyróżniki

Chcemy efektywnie poprawiać zastaną rzeczywistość i odkrywać nowe znaczenia. Dlatego jesteśmy:

image

Interdyscyplinarnie ciekawi

Wdrażamy interdyscyplinarne podejście do edukacji.

 

Technologiczni i ludzcy

Świadomie i efektywnie korzystamy z nowych technologii w interesie człowieka i planety.

Świadomie sprawczy

Rozwijamy postawy przedsiębiorcze i społeczne oraz wzmacniamy naszą sprawność operacyjną.

 

 

Relacyjnie twórczy

Wspólnie z interesariuszami uczelni budujemy różnorodną społeczność nastawioną na rozwój, wymianę doświadczeń i szukanie synergii, otwartą na eksperymentowanie i popełnianie błędów

Cele strategiczne

Przygotowywanie studentów do funkcjonowania na nieustannie zmieniającym się rynku pracy

 • Rozwój interdyscyplinarnego modelu kształcenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz zbudowanego na podstawie kompetencji przyszłości
 • Wzmacnianie unikatowych kierunków studiów, łączących kompetencje biznesowe, technologiczne, społeczne i artystyczne
 • Dbanie o dobrostan studentów przez programy wsparcia i doradztwa psychologicznego
 • Wprowadzanie studentów na rynek pracy już w trakcie studiowania

Tworzenie środowiska pracy reagującego/otwartego na dynamicznie zmieniający się rynek

 • Rozwój umiejętności interdyscyplinarnych i interpersonalnych kadry, które pozwalają wypracowywać rozwiązania możliwe do implementacji w organizacji
 • Wspieranie inicjatyw promujących dbanie o zdrowie i dobrostan pracowników
 • Stworzenie warunków do rozwoju postaw przedsiębiorczych
 • Rozwój interdyscyplinarnej współpracy wzmacniającej innowacyjność organizacji i różnorodność w miejscu pracy

 

 

Zbudowanie pozycji uczelni globalnej, działającej na rynku lokalnie

 • Przygotowywanie do pracy w zespołach międzynarodowych przez rozwijanie programów wymiany międzynarodowej dla studentów i pracowników
 • Nawiązywanie strategicznych partnerstw z uczelniami i instytucjami zagranicznymi
 • Tworzenie międzynarodowych programów nauczania i projektów, które przyciągną studentów i dydaktyków z różnych krajów

 

 

 

 

Tworzenie interdyscyplinarnego hubu łączącego edukację, technologię, biznes i nauki społeczne

 • Budowanie społeczności nastawionej na rozwój innowacyjnych rozwiązań dzięki interdyscyplinarnej współpracy studentów, pracowników, współpracowników i przedsiębiorców
 • Inkubacja pomysłów generowanych na uczelni, przygotowanie do implementacji oraz ich komercjalizacja
 • Wzmacnianie relacji z pracodawcami i biznesem, zwłaszcza w sektorze kreatywnym
 • Dywersyfikacja źródeł przychodów dzięki rozwojowi współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji i zarządzania ścieżkami kariery