Studia I stopnia | Collegium Da Vinci Poznań 1

Studia I stopnia

I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

od 715 PLN brutto

miesięcznie

Analiza biznesowa i Data Science

Analiza biznesowa i data science to interdyscyplinarne studia z analityki ekonomicznej, łączące w sobie zagadnienia z ekonomii, informatyki oraz zarządzania.

I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

od 550 PLN brutto

miesięcznie

Biznes Manager

Nowoczesny kierunek odpowiadający na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Łączy istotne obszary: zarządzania, administracji, komunikacji oraz negocjacji.

I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

from 245 EUR

monthly

Creative Management

Creative management is a novel approach to management processes that goes beyond conventional patterns. It revolves around the use of Design Thinking, teamwork focused on creative, imaginative problem solving as well as the search for innovative product and service ideas.

I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

od 785 PLN brutto

miesięcznie

Game Development

Nowoczesny kierunek odpowiadający na potrzeby rozwijającej się szybko branży gier. Kształci specjalistów z praktycznymi umiejętnościami, szeroką wiedzą i pasją do tworzenia gier.

I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

od 955 PLN brutto

miesięcznie

Grafika

Grafika to kierunek łączący tradycyjne kompetencje plastyczne – malarstwo, rysunek i rzeźbę – z projektowaniem przy użyciu nowoczesnego oprogramowania graficznego.

ONLINE
I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

OD 995 PLN MIESIĘCZNIE

Grafika online

Kierunek łączący tradycyjne kompetencje plastyczne – malarstwo, rysunek i rzeźbę – z projektowaniem przy użyciu nowoczesnego oprogramowania graficznego.

I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

from 280 EUR

monthly

Information Technology

IT studies at CDV are focused on teaching practical skills. You’ll be provided with up-to-date knowledge and the latest solutions only.

I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

od 850 PLN brutto

miesięcznie

Informatyka

Kierunek nastawiony na zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu nowych technologii: programowania, sztucznej inteligencji, sieci komputerowych czy Internet of Things.

ONLINE
I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

OD 850 PLN  MIESIĘCZNIE

Informatyka online

Kierunek nastawiony na zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu nowych technologii: programowania, sztucznej inteligencji, sieci komputerowych czy Internet of Things.

II stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

OD 760 PLN MIESIĘCZNIE

Marketing internetowy

To nowoczesne studia dla osób, które planują swoją karierę zawodową w zawodach przyszłości, związanych z internetem.

I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

od 840 PLN brutto

miesięcznie

Mediaworking

Nowoczesny kierunek łączący wiele obszarów: marketing online, nowe media, social media, public relations, dziennikarstwo oraz grafikę.

ONLINE
I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

OD 840 PLN MIESIĘCZNIE

Mediaworking online

To nowoczesny kierunek łączący wiele obszarów: marketing online, nowe media, social media, public relations, dziennikarstwo oraz grafikę.

I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

od 780 PLN brutto

miesięcznie

Zarządzanie kreatywne

Zarządzanie kreatywne to nowoczesny kierunek łączący obszary marketingu, zarządzania, innowacji oraz rozwoju osobistego. Nastawiony jest na kształcenie liderów przyszłości i projektantów zmian.

I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

od 680 PLN brutto

miesięcznie

Zarządzanie w IT

Interdyscyplinarny kierunek na styku zarządzania i IT. Rozwija kompetencje niezbędne w prowadzeniu projektów i rozwoju produktów w sektorze IT: biznesowe, społeczne, komunikacyjne, analityczne i techniczne.