Kreatywna produkcja filmowa – Collegium Da Vinci Poznań

Kreatywna produkcja filmowa

I stopień

poziom studiów

licencjat

uzyskany tytuł

polski

język wykładowy

3 lata

czas trwania

2596 stacjonarne
1946 niestacjonarne

liczba godzin

stacjonarny
niestacjonarny

tryb studiów

6

liczba semestrów

Zapisz się Zapisz się
Michał "Michu" Szczepański
Ambasador kierunku kreatywna produkcja filmowa
image

Poznaj kierunek

Kreatywna produkcja filmowa to nowoczesny kierunek łączący wiele obszarów: filmoznawstwo, komunikację społeczną, media, ekonomię i zarządzanie. Kształci specjalistów i specjalistki, którzy odnajdą się w świecie filmu jako producenci i producentki kreatywne – oprócz organizacji produkcji, zarządzania ludźmi i finansami będą mieć przede wszystkim wpływ na artystyczną warstwę projektu filmowego. Kierunek wyposaża w umiejętności, które pozwalają ściśle współpracować z reżyserem czy reżyserką produkcji filmowej. Zapoznaje z pracą kamerą, podstawami montażu i postprodukcji. Uczy podejmować decyzje, rozwiązywać konflikty i pozyskiwać fundusze na realizację projektu. Dzięki zajęciom z ekspertami i ekspertkami daje wiedzę, jak zapewnić produkcji artystyczny i finansowy sukces.

Czego się nauczysz

 • tworzyć historie i opowiadać obrazem
 • przygotowywać i rozwijać projekty filmowe
 • kosztorysować produkcję filmową, pozyskiwać fundusze i zarządzać finansami projektu
 • przygotowywać i wdrażać plany promocyjne filmu
 • opracowywać strategię dystrybucji filmu
 • organizować współpracę na planie filmowym i rozwiązywać sytuacje kryzysowe
 • prognozować szanse i zagrożenia projektu filmowego
 • analizować dzieła filmowe dzięki wykorzystaniu wiedzy z historii filmu
image

Gdzie będziesz mógł/mogła pracować

 • w start-upach, scale-upach, korporacjach, prowadząc własną firmę
 • w firmach z branży filmowej, produkcyjnej i eventowej
 • w agencjach reklamowych, marketingowych i public relations
 • w studiach filmowych i domach produkcyjnych
 • w instytucjach kultury i przy organizacji festiwali filmowych
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • jesteś pomysłowy(-a) i kreatywny(-a)
 • nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty(-a) na nowości
 • lubisz pracować w zespołach, jak również im przewodzić
 • potrafisz tworzyć historie
 • masz “lekkie pióro”
 • masz duszę artysty(-ki), ale umiesz myśleć analitycznie
 • interesujesz się kulturą, sztuką, filmem
 • dobrze organizujesz pracę własną i innych

Zobacz, jakie profile szkół średnich kończyli studenci i studentki tego kierunku:

 

 • Liceum | dziennikarsko-akademicki
 • Liceum | humanistyczno-artystyczny
 • Liceum | geo-ang-polski
 • Technikum | organizacji reklamy
 • Liceum | mat-fiz
 • Technikum | grafika i poligrafia cyfrowa
 • Liceum muzyczne | mat-fiz
 • Liceum | biol-chem
 • Technikum | grafika i poligrafia cyfrowa

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

ZRÓB QUIZ ZRÓB QUIZ
image

Jak wygląda program studiów

Zdobądź najcenniejszą wiedzę - wiedzę o sobie

semestr 1 + 2

2 testy predyspozycji

Nawet jeśli teraz wciąż do końca nie wiesz, co dokładnie chcesz robić w przyszłości, podejmując studia w Collegium Da Vinci na dowolnym kierunku, ta wiedza przyjdzie do Ciebie sama. Zaczynając studia na naszej uczelni, już na pierwszym roku przejdziesz testy, które wskażą Ci Twoje naturalne predyspozycje i mocne strony. W badaniu Clifton StrengthsFinder®, znanym też jako Test Gallupa, dowiesz się, jakie masz wrodzone talenty, jaki jest Twój indywidualny potencjał i w których obszarach masz szansę osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty.
Z kolei test Insightful Profiler™ zbada Twój potencjał rozwojowy, sprawdzi, co Cię motywuje, a co zniechęca do działania. Wskaże cechy wyróżniające Cię na tle innych i określi Twoje naturalne role w zespole. Wyposażony(-a) w taką wiedzę, będziesz mógł/mogła bardziej świadomie dokonywać kolejnych wyborów na edukacyjnej i zawodowej ścieżce.

Tutoring

semestr 1-2

41 godzin stacjonarnie i niestacjonarnie

Podczas pierwszego roku studiów będziesz uczestniczyć w zajęciach z Tutoringu. Zostaniesz otoczony(-a) opieką Tutora, czyli uczelnianego przewodnika. Jego zadaniem będzie wspieranie Cię w rozwoju – zawodowym, naukowym, osobistym i społecznym. Pod jego okiem rozpoczniesz pracę nad sobą – od określenia własnych potrzeb i zdefiniowania ważnych dla Ciebie wartości, przez wyznaczenie celów, po czuwanie nad ich realizacją.
Dzięki temu procesowi zbudujesz niezależność w podejmowaniu decyzji, zyskasz sprawczość w działaniach i wzmocnisz odpowiedzialność za swój rozwój. Podczas grupowych i indywidualnych zajęć z Tutoringu lepiej poznasz siebie, skupisz się na rozwijaniu swoich mocnych stron poprzez konkretne działania i zaplanujesz indywidualną ścieżkę kształcenia. Ta praca zaprocentuje w kolejnych latach.

Kompetencje przyszłości 

semestr
1-2

150 godzin stacjonarnie

90 godzin niestacjonarnie

To blok zajęć skupiony na nabywaniu umiejętności, które umożliwią Ci skuteczne podejmowanie decyzji i działanie w realiach zawodowych. Przygotuje Cię do podejmowania ról zawodowych w wybranym przez Ciebie obszarze. W jego trakcie rozwiniesz kluczowe kompetencje społeczne, poznawcze i emocjonalne, coraz bardziej pożądane na rynku pracy.

Jakie to kompetencje:

 • Kreatywność
 • Elastyczność
 • Współpraca w zespole
 • Krytyczne myślenie
 • Przedsiębiorczość
 • Mobilność zawodowa
 • Radzenie sobie ze stresem
image

Moduły kierunkowe

semestr 1-6

705 godzin stacjonarnie

445 godzin niestacjonarnie

Czyli inaczej mówiąc przedmioty must have. To zestaw zajęć obowiązkowych, w których uczestniczy każdy student i studentka danego kierunku. Układany we współpracy z biznesem, w oparciu o najnowsze standardy i trendy rynkowe. To programowa baza, która wyposaży Cię w najnowszą wiedzę i kluczowe umiejętności potrzebne w branży. Punkt wyjścia do projektowania własnej edukacji i dalszego rozwoju.

 

Na tym kierunku są to:

 • Historia filmu
 • Twórcze myślenie w pracy producenta
 • Komunikacja medialna
 • Podstawy organizacji produkcji filmowej
 • Montaż i udźwiękowienie produkcji filmowej
 • Prawo i etyka w produkcji filmowej
 • Warsztat filmowy
 • Współpraca z location scoutem i scenografia
 • Sztuka audiowizualna
 • Finansowanie produkcji filmowej
 • Postprodukcja filmowa i animacja
 • Dystrybucja filmowa
 • Pitching i sztuka autoprezentacji
 • Proseminarium
 • Seminarium

Moduły do wyboru

semestr 3-6

500 godzin niestacjonarnie

300 godzin niestacjonarnie

Innymi słowy, przedmioty wanna have. To pakiet przedmiotów, które wybierasz samodzielnie – według swoich potrzeb i zainteresowań. Robisz to dopiero od drugiego roku studiów. Indywidualnie decydujesz o aż 10 modułach, co daje w sumie aż kilkaset godzin dydaktycznych na zgłębianie wiedzy w interesujących Cię obszarach. Wyboru dokonujesz spośród dziesiątek zagadnień – zarówno w dyscyplinach związanych bezpośrednio z Twoim kierunkiem, jak i pozakierunkowych. To jak wybierzesz zdecyduje, w jakim kierunku ostatecznie się rozwiniesz.

Pamiętaj: w każdym roku akademickim lista dostępnych modułów jest nieco inna. Modyfikujemy ją dla naszych studentów i studentek, reagując na popularność wybieranych przez nich przedmiotów oraz zmieniające się trendy rynkowe.

 

Moduły wybierane przez studentów i studentki w poprzednich latach:

 • Zaawansowane finansowanie i kosztorysowanie produkcji filmowej
 • Produkcja wydarzeń kulturalnych
 • Aktor w produkcji filmowej
 • Fotografia dokumentalna
 • Studyjna obróbka dźwięku
 • Excel (e-learning)

Praktyczne aspekty zawodu

semestr 2-6

960 godzin stacjonarnie i niestacjonarnie

Blok zajęć, podczas których zdobędziesz praktyczne umiejętności zawodowe, zgłębisz tajniki branży i poznasz rynkowe realia. W praktyce nie do przecenienia! Będziesz pracować na prawdziwych case studies z rynku wziętych – mierząc się z realnymi biznesowymi przypadkami. Zanurzysz się w codzienność branży, uczestnicząc w warsztatach, grach biznesowych i symulacjach. Zbudujesz portfolio zrealizowanych przez siebie projektów i przygotujesz się do wejścia na rynek pracy. Na koniec będziesz posiadać wszystkie niezbędne kompetencje i umiejętności, które pomogą Ci rozpocząć praktykę zawodową lub pracę w wybranej przez Ciebie firmie.

Zaprojektuj własne studia

Zastanawiasz się, ile specjalizacji jest na na tym kierunku? Można powiedzieć, że nieskończenie wiele! To dlatego, że nasze studia dają olbrzymią dowolność w układaniu własnej ścieżki edukacji. Studiując dany kierunek, możesz podążyć całkowicie indywidualną, zaprojektowaną przez samego(-ą) siebie drogą. O tym, w którym kierunku się rozwiniesz i jakie umiejętności zdobędziesz, zdecydujesz samodzielnie, dobierając aż 10 modułów dodatkowych spośród dziesiątek obszarów z listy modułów dostępnych w danym roku akademickim – zarówno kierunkowych, jak i pozakierunkowych. Co roku wybór modułów dodatkowych jest nieco inny – modyfikujemy go, kierując się zmieniającymi się trendami rynkowymi i potrzebami rynku pracy. To w sumie aż kilkaset godzin dydaktycznych w przedmiotach, które wskażesz. Sam(a) stajesz się projektantem(-ką) własnej edukacji.

Zobacz, jak to robili nasi studenci i studentki w ubiegłych latach

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam(a), indywidualnie dobierając moduły dodatkowe do głównego kierunku z listy tych aktualnie dostępnych, a ta zostanie opublikowana dla Ciebie pod koniec drugiego semestru. Tylko od Ciebie zależy, na które przedmioty z listy się zdecydujesz, a więc jakie nowe umiejętności zdobędziesz i w których konkretnie obszarach.

Obszar produkcji filmowej
Obszar produkcji kreatywnej

Moduły wybrane przez studenta/studentkę

Zaawansowane finansowanie i kosztorysowanie produkcji filmowej

Produkcja wydarzeń kulturalnych

Budowanie relacji w zespole

Aktor w produkcji filmowej

Praca z kamerą

Wybierając dla siebie podobne moduły, nauczysz się:

 • tworzyć development
 • przygotowywać kosztorys produkcji filmowej
 • pozyskiwać dofinansowanie na produkcję filmową
 • poszukiwać inwestorów
 • tworzyć harmonogramy produkcji filmowej
 • rekrutować ekipę filmową

W przyszłości będziesz mógł/mogła pracować jako:

 • Producent(ka) filmowa
 • Kierownik/kierowniczka produkcji filmowej
 • Producent(ka) festiwali filmowych
 • Fundraiser

Zarobki w branży

Producent(ka) filmowa

10 630 PLN

brutto

Kierownik/kierowniczka produkcji filmowej

8 000 PLN

brutto

Fundraiser

6 770 PLN

brutto

Źródło: wynagrodzenia.pl | praca.pl | mapakarier.org

Moduły wybrane przez studenta/studentkę

Reklama i teledysk

Marketing video

Fotografia dokumentalna

Studyjna obróbka dźwięku i praca z ludzkim głosem

Udźwiękowienie i muzyka w filmach oraz animacjach

Wybierając dla siebie podobne moduły, nauczysz się:

 • tworzyć developement
 • przygotowywać scenariusz produkcji filmowej
 • kreować wizję artystyczną
 • komunikować się z reżyserem

W przyszłości będziesz mógł/mogła pracować jako:

 • Producent(ka) kreatywna
 • Pracownik/pracowniczka planu filmowego
 • Freelancer (twórca/twórczyni teledysków, materiałów filmowych/marketingowych itp.)

Zarobki w branży

Administrator(ka) produkcji filmowej

8 730 PLN

brutto

Video marketing specialist

6 450 PLN

brutto

Realizator(ka) dźwięku

6 330 PLN

brutto

Źródło: wynagrodzenia.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz od ekspertów i ekspertek: praktyków i praktyczek z branży, specjalistów i specjalistek w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnerów kierunku

Co o kierunku mówi ambasador

image

Michał „Michu” Szczepański

Wykładowca i ambasador kierunku kreatywna produkcja filmowa

 

Kino to sposób zbliżenia się do siebie i wejścia w dialog z setkami artystów, naukowców czy całych kultur. Kreatywną produkcję filmową poleciłbym więc każdemu, kto w pierwszej kolejności chce w sposób świadomy czerpać z tego dyskursu, ale również mieć narzędzia, by go aktywnie współtworzyć. Jest więc to ścieżka dla osób otwartych, wrażliwych i pragnących zawsze rozumieć „więcej”. Z drugiej strony, to nadal masa namacalnej pracy, dlatego asertywność, umiejętność aktywizacji innych i skrupulatność to również bardzo pożądane cechy.

PRZECZYTAJ WYWIAD PRZECZYTAJ WYWIAD

Poznaj wykładowców i wykładowczynie kierunku

Evgeniia Klemba

Wykładowczyni

Evgeniia Klemba

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińMagister sztuki. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu na kierunku Fotografia.

rozwińAutorka prac z obszaru filmu eksperymentalnego.  Zajmuje się krótkimi formami video. Wykorzystuje w swoich pracach animację 3D i fotografię.

rozwińW 2020 roku jej film miał swoją premierę na festiwalu filmów krótkometrażowych 66 Internationale Kurzfilmtage Oberhausen.

rozwińCiekawi mnie

rozwińSztuka, video art, film eksperymentalny, kino dokumentalne.

rozwiń 

dr Elżbieta Stachowiak-Dudzik

Wykładowca

dr Elżbieta Stachowiak-Dudzik

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o kulturze i religii, animator kultury. Rozprawę doktorską, obronioną w Instytucie Antropologii i Kulturoznawstwa UAM, poświęciła relacjom zachodzącym pomiędzy literaturą a mitem. Przez wiele lat zajmowała się również zjawiskiem synestezji w malarstwie, muzyce i poezji.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień kultury artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem literatury. Uwielbiam pracować na pograniczu różnych dyscyplin humanistycznych, na co pozwala mi właśnie kulturoznawstwo rozumiane jako projekt zintegrowanych badań nad szeroko pojmowaną kulturą. W kręgu moich zainteresowań naukowych znajdują się m.in: filozofia sztuki, estetyka, teorie interpretacji, semiotyka, hermeneutyka, literaturoznawstwo, antropologia.

Michu Szczepański

Wykładowca

Michu Szczepański

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińGdyby to była gra wideo, to byłbym „easy mode”. Stawiam na miły wajbik, równość i dobrą komunikację. dyskusję, feedback i partnerską wymianę myśli aniżeli klasyczną wizję edukacji. Nie mam żadnych supermocy czy większych talentów, ale w życiu robiłem sporo rzeczy związanych z filmem, grami i marketingiem: Jestem absolwent Lubuskiej Szkoły Telewizji i Filmu (wydział scenariopisarstwa i reżyserii), Krakowskiej Szkoły Filmowej (wydział reżyserii filmowej), WSNHiD (licencjat z kulturoznawstwa), Uniwersytetu Adama Mickiewicza (magister z filmoznawstwa), CDV
(studia podyplomowe, produkcja filmowa) oraz wielu innych szkoleń, kursów, konkursów czy inicjatyw połączonych z tematyką kina, teatru, gier wideo, marketingu, filozofii, psychologii i kultury.

rozwińZawodowo bywałem kierownikiem sklepu spożywczego, kucharzem, zarządcą hotelu, pracownikiem „call center” czy bramkarzem w klubie. Współpracowałem również jako realizator zdjęć i reporter z kilkoma telewizjami regionalnymi. Jednakże ostatnią dekadę spędziłem głównie na byciu organizatorem kursów, montażystą wideo/audio, doradcą technologicznym i videograferem. Współpracowałem przy reklamach telewizyjnych, internetowych oraz projektach społeczno- regionalnych. Brałem udział w realizacji projektów fabularnych, teledysków i reportaży dokumentalnych. Jednakże, relacja z festynu czy wesele też mi się zdarzały. Wszystko uważam za po prostu fajne i kształcące. Udało mi się również zmontować i przygotować na sprzedaż setki godzin kursów/podcastów dla zewnętrznych agencji marketingowych oraz szkoleniowych. Nie wiem nawet kiedy tyle się tego nazbierało. I wiem co dodać. Takie rzeczy. Chyba mogę napisać, że jestem zajawkowiczem i moim celem jest „sprzedaż” tej zajawki każdemu kto będzie nią zainteresowany. Dlatego zacząłem pracę jako wykładowca na CDV. Tak po prostu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińZawsze kultura, drugi człowiek i opowieści. Wierzę, że w tych elementach zawiera się wszystko. Forma jest nieistotna, ważna jest historia i kontekst.

rozwińJestem kinomanem, zapalonym graczem i pasjonatem nowych mediów. Uwielbiam YouTuba, Tik Toka i wszystkie zwierzątka. Wystawy, koncerty, festiwale i wydarzenia kulinarne to miejsca gdzie można mnie spotkać jak cziluję bombę.
Kiedyś byłem kucharzem i nadal uwielbiam przygody w kuchni. Najlepiej podczas słuchania podcastów czy z odcinkiem jakiegoś serialu/animca w tle. Lubię też slamy poetyckie, modę i masę muzyki. Od polskiego rapu (Żywy Trzmiel, zabierz mnie stąd na owadzich skrzydełkach swojej nawijki) po ciężki metal zespołów, których nazwy nie przeczytam, bo mają dziwną czcionkę. Od ponad 10 lat kolekcjonuję fizyczne kopie filmów i gier. Ogółem mogę kiedyś umrzeć zasypany przez płyty. To realne zagrożenie. Kocham szeroko rozumianą dziwność, przekraczanie granic, Cronenberga, Scooby Doo, Spider-Mana, found footage, wuxia, horrory, soulslajki, Godzillę, Devil may cry, Supernatural, wszystkie animacje, symulatory chodzenia, estetykę uszkodzeń. inkluzywość, skracanie dystansu i makaron w każdej postaci. No i śpiewanie jak nikt nie słyszy. Jakby ktoś słyszał to… to już nie wiem co. Coś strasznego.

dr hab. Marcin Adamczak

Wykładowca

dr hab. Marcin Adamczak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDr hab., współzałożyciel firmy dystrybucyjnej Velvet Spoon, autor książek: Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku (2010), Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu (2014), Kapitały przemysłu filmowego: Hollywood, Europa, Chiny (2019). Członek Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

rozwińCiekawi mnie

rozwińrynek filmowy

Ireneusz Bednorz

Wykładowca

Ireneusz Bednorz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińReżyser i producent, absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsze kroki stawiał w telewizji, a od 14 lat prowadzi własną firmę producencką blow-up studio filmowe sp. z o. o. Tworzy głównie reklamy, dokumenty i reportaże.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawi mnie Górny Śląsk, dobre kino, NBA, Lego i ptaki drapieżne.

rozwińO mnie

rozwińOd ponad 10 lat zajmuję się zawodowo produkcją i realizacją animacji oraz filmów reklamowych. Na co dzień łączę filmową działalność komercyjną z kreatywnym kreowaniem kultury na wielu jej płaszczyznach. Realizując animacje współpracowałem z Sony Music Polska (seria piosenek dla dzieci Jarzynki i Przyjaciele); z Teatrem Nowym (animacje do spektakli „Hamlet” oraz „Krzycz! Byle ciszej”) animowałem krótkometrażowy film Jaś Lis. Zrealizowałem ponad 20 teledysków m.in. dla Macieja Maleńczuka, Stanisławy Celińskiej. Ukończyłem kulturoznawstwo dokładnie w tych samych murach, w których mam przyjemność teraz uczyć.

rozwińCiekawi mnie

rozwińWykorzystanie artystycznych technik, narzędzi i sposobów komunikacji w komercyjnych i biznesowych realizacjach.

Justyna Kuczyniecka

Wykładowca

Justyna Kuczyniecka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem doktorantką Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz absolwentką kierunku Scenografia na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

rozwińWspółtworzę firmę Pracownia JOT- specjalizującą się w scenografii reklamowej i eventowej. Posiadam doświadczenie w pracy na planach reklamowych ale także przy budowaniu większych form scenograficznych: rekwizytów i mockupów.

rozwińCiekawi mnie

rozwińInteresuje się zagadnieniami sztuki współczesnej powstałymi po roku 1969 roku – szczególnie działaniem w przestrzeni oraz site specific.

Joanna Malicka

Wykładowca

Joanna Malicka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem historyczką kina, producentką filmową, trenerką pitchingu.

rozwińUkończyłam filmoznawstwo, studiowałam produkcję w Szkole Filmowej w Łodzi i w Szkole Wajdy. Zajmuję się developmentem, scenariuszem i pracami literackimi, ale przede wszystkim nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi w rozwijaniu projektu filmowego – głównie pitchingiem. Mam na koncie kilka wyprodukowanych przeze mnie krótkich metraży, wielokrotnie pracowałam przy międzynarodowych produkcjach, jestem laureatką Nagrody Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten (GWFF) dla młodego producenta i studenta produkcji (przyznawane przez FilmFestiwal w Cottbus). Pracuję ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty podczas Polish Days, wykładam w Szkole Wajdy, w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach oraz w Gdyńskiej Szkole Filmowej.

rozwińCiekawi mnie

rozwińLubię chodzić do teatru. Lubię w nim różnorodność i zaskoczenia, zwracam uwagę na słowo, ale bardzo lubię teatr plastyczny. Lubię mądre książki i odjechane seriale. Lubię, kiedy kino grzebie mi w bebechach albo tak głęboko wciąga mnie historia, że zapominam, że to tylko kino. Lubię jeść, nurkować i pić wino.

Wacław Mączyński

Wykładowca

Wacław Mączyński

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na PWSFTiTv w Łodzi. Założyciel studia animacji SQMStudio i Poznańskiej Wytwórni Filmowej, wypożyczalni sprzętu 2K4K, ekspert Poznan Film Commision.

rozwińZwiązany z branżą filmową od 15 lat, pracował głównie przy produkcjach komercyjnych, ma na koncie kilkadziesiąt reklam, filmów wizerunkowych, explainerów. Chętnie angażuje się w projekty autorskie: teledyski, krótkie metraże, przedsięwzięcia sceniczne.

dr Marcin Pigulak

Wykładowca

dr Marcin Pigulak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce. Historyk, filmoznawca, badacz gier cyfrowych. Adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do moich zainteresowań badawczych należą: historia filmu i gier cyfrowych, audiowizualne oraz cyfrowe przejawy kultury historycznej, historiozofia w kinematografii, tematyka historyczna w grach wideo, a także sposoby konstruowania dyskursu dotyczącego pamięci zbiorowej.

rozwińIstotne miejsce w mojej aktywności zawodowej zajmuje również działalność na polu edukacji medialnej i popularyzacji wiedzy. Jako autor materiałów edukacyjnych i konsultant naukowy współpracowałem m.in. z Galapagos Films, Zespołem Edukacji Sieci Kin Multikino i Cinema 3D, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Ferment Kolektiv, portalem Film w Szkole, Zespołem Edukatorów Filmowych (ZEF), Siecią Małych Kin Społecznościowych „Kino za Rogiem” oraz 11 bit studios (program „Gry w edukacji”).

rozwińCiekawi mnie

rozwińPoznawanie japońskich gier cyfrowych, kina Europy Środkowej i Wschodniej, literatury science ficion (każdej możliwej) oraz kuchni koreańskiej.

Marianna Piskorz

Wykładowca

Marianna Piskorz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka poznańskiego kulturoznawstwa na UAM, wykształcona również w kierunku muzycznym w klasie fletu poprzecznego. Pracowała m.in.: w poznańskim Radiu Afera jako dziennikarka, redaktorka działu kulturalnego, prezenterka i lektorka; przez dekadę, jako prezeska zarządu prowadziła Fundację Małego Domu Kultury, w ramach działalności tej organizacji realizowała projekty głównie z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Współpracuje z teatrami: Usta Usta Republika, Sytuacje Grupa, współtworzy grupę artystyczną AnonyMMous.org i Fundację Render.

rozwińNa co dzień zajmuje się szeroko pojętą animacją i produkcją wydarzeń artystycznych, od 2005 związana z poznańskim Klubem Dragon, gdzie do 2017 roku pełniła funkcję menadżerki artystycznej. Zorganizowała setki koncertów, wydarzeń kulturalnych, kilka spektakli teatralnych i festiwali muzycznych. Współpomysłodawczyni i producentka Jazz Ring Festival. Absolwentka IV edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. W 2017 roku ukończyła kurs mistrzowski Developing Your Film Festival zrealizowany przez ICO przy festiwalu filmowym w Edynburgu. Obecnie jest w trakcie Studiów Podyplomowych z Rozwoju Publiczności. Od 2016 roku pracuje w poznańskiej instytucji kultury współtworząc zespół Estrady Poznańskiej, gdzie kieruje produkcją Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPraca w kulturze jest moją pasją,w której mam szczęście sprawdzać się i spełniać od początku ścieżki zawodowej. Lubię wyzwania, precyzyjną organizację, książki i wszelkie przejawy artystycznej działalności ludzkiej. Raczej się nie nudzę.

rozwiń*Foto: Damian Christidis

Kamil Przełęcki

Wykładowca

Kamil Przełęcki

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDoświadczony producent i kierownik produkcji filmów fabularnych (m.in. nominowany do Oscara „Katyń” reż. A. Wajda, „Zemsta”, reż. A.Wajda, „Statyści”, reż. M.Kwieciński, „Oda do radości”, reż. J.Komasa, A.Kazejak, M.Migas, „Król życia” reż. J.Zieliński, „Po prostu przyjaźń” reż. F.Zylber, „Plan B” reż. K.Dębska) i dokumentalnych (m.in. „Kieszonkowcy” reż. M.Dejczer, „Jan Saudek – czeski fotograf”, reż. S.Pultyn i J.Rybicki, „Efekt motylka” reż. J.Szmidt).  Wykładowca kierunków związanych z produkcją filmową w polskich szkłach filmowych (m.in. WSF, GSF, WRiTV, Wajda School, ALK, CDV, PWSFTviT). Pomysłodawca pionierskich działań na polskim rynku nowych mediów i VoD, (m.in.:  pierwszy film w 4K w 2006 roku, pierwszy serial w Internecie / pierwszy serwis VoD / pierwszy polski film dystrybuowany równolegle w kinie i w Internecie w 2006 roku, pierwszy film w Dolby ATMOS w 2015). Współautor wzoru kosztorysu filmu fabularnego i autor kosztorysu P&A dla PISF. Twórca algorytmów do kalkulacji kosztów i przychodów filmu – FILM FACTORS. Producent pionierskiego projektu cyfrowego klonowania aktora i badań emocji w syntezie mowy na potrzeby AI. Dyrektor Programowy Studium Producentów Audiowizualnych w Gdyni (2015-2017), Dyrektor ds. rozwoju i konwergencji mediów w Agora SA (2008-2012), twórca i szef serwisu VoD kinoplex.pl (2010-2012). Wydawca „Kompendium produkcji filmu fabularnego” (2018-2024).

rozwińCiekawi mnie

rozwińSztuczna inteligencja, algorytmy kalkulacji w produkcji filmowej, nowe technologie. Lubię wracać do muzyki lat 80-tych i komputerów 8-bitowych (C64).

Anita Trzyna

Wykładowca

Anita Trzyna

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińProducentka i kierowniczka produkcji. Działająca w branży filmu i reklamy od ponad 10 lat. Absolwentka szkoły filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach na kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Salamance.

rozwińCiekawi mnie

rozwińSzeroko pojęta komunikacja wizualna. Zarówno w obrębie sztuki, kinematografii, czy mediów.

Renata Żybura

Wykładowca

Renata Żybura

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania, a następnie francuskojęzycznych studiów podyplomowych Master Administration des Entreprises realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z Université de Rennes 1. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu projektami. W ramach Mastershot Film Festival odpowiada za fundraising, komunikację, organizację i zarządzanie wydarzeniami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPasjonuje się francuską kulturą, literaturą i filmem, będąc od lat niepoprawną frankofilką. Tańczy flamenco i taniec współczesny. Uwielbia filmy Davida Lyncha, szpiegowskie powieści Johna Le Carré i dobrą muzykę.

Skorzystaj z promocji i obniż opłaty za studia

Promocja czasowa do 13 lipca

Wystarczy, że do 13 lipca stworzysz konto w formularzu rekrutacyjnym, uzupełnisz swoje dane i dostarczysz nam świadectwo maturalne. Ceny za studia stacjonarne i niestacjonarne są takie same.

Opłata wpisowa

płatna jednorazowo

1 x 85 PLN

0 PLN

Czesne za rok

Płatne w 12 ratach

12 x 810 PLN

780 PLN

Płatne w 2 ratach

2 x 4 860 PLN

4 680 PLN

Płatne w 1 racie

1 x 9 720 PLN

9 360 PLN

Oszczędzasz łącznie

w skali 3 lat studiów

1 080 PLN

Zniżki dla absolwentów i absolwentek

Jeśli jesteś absolwentem lub absolwentką dowolnego typu studiów w Collegium Da Vinci lub WNSHiD, zyskujesz dodatkową zniżkę. Ceny za studia stacjonarne i niestacjonarne są takie same.

Wpisowe

0 PLN

Czesne za rok

zwolnienie z jednej z 12 rat

780 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Zarezerwuj miejsce na studiach
jeszcze przed wynikami matury.

image

Z zapewnionym miejscem na studiach na wyniki matur będziesz już czekać ze spokojem.

 

Stwórz konto w naszym formularzu rekrutacyjnym i zapisz się na wymarzony kierunek. Miejsce na studiach będzie na Ciebie czekać do 13 lipca.

 

Po otrzymaniu świadectwa maturalnego jego numer uzupełnij w zgłoszeniu, a oryginał dokumentu dostarcz do biura rekrutacji. I gotowe.

 

Proste, prawda? A w dodatku nic Cię nie kosztuje. Za wpisowe nie zapłacisz teraz ani złotówki.

 

Nie czekaj, zarezerwuj miejsce dla siebie już dziś.

 

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

 

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

 

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego” i przejdź dalej),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego” i przejdź dalej),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

 

Jeśli jesteś niepełnoletni_a, umowę podpiszesz razem z rodzicem w sposób tradycyjny, w biurze rekrutacji. Możesz ją również przesłać na nasz adres. Skontaktuj się z nami – wytłumaczymy, jak to zrobić.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

 

Jeśli jesteś niepełnoletni_a, umowę podpiszesz razem z rodzicem w sposób tradycyjny, w biurze rekrutacji. Możesz ją również przesłać na nasz adres. Skontaktuj się z nami – wytłumaczymy, jak to zrobić.

5

Dostarcz oryginał świadectwa

Dostarcz oryginał świadectwa maturalnego do biura rekrutacji.
Jeśli posiadasz świadectwo maturalne z ubiegłych lat, masz na to 7 dni od podpisania umowy.

 

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego do 13 lipca, aby skorzystać z promocji “niższe czesne”.

 

Pamiętaj, by wraz ze świadectwem maturalnym dostarczyć ankietę osobową pobraną z konta kandydata.

Dostarcz oryginał świadectwa maturalnego do biura rekrutacji.
Jeśli posiadasz świadectwo maturalne z ubiegłych lat, masz na to 7 dni od podpisania umowy.

 

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego do 13 lipca, aby skorzystać z promocji “niższe czesne”.

 

Pamiętaj, by wraz ze świadectwem maturalnym dostarczyć ankietę osobową pobraną z konta kandydata.

Witaj w gronie studentów i studentek!

Po dostarczeniu oryginału świadectwa maturalnego Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”.

Oznacza to, że dostałeś(-aś) się na studia.
Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

Po dostarczeniu oryginału świadectwa maturalnego Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”.

Oznacza to, że dostałeś(-aś) się na studia.
Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

Umów się na prywatną wycieczkę po uczelni

Jesteś ciekawy(-a), jak wygląda Collegium Da Vinci od środka? Chcesz przespacerować się korytarzami uczelni i podpatrzeć studenckie życie, a przy okazji dowiedzieć się wszystkiego o naszych studiach? Nic prostszego! Umów się na prywatne spotkanie z Aniołem Collegium Da Vinci.

 

Opiekunka studentów i studentek pierwszego roku oprowadzi Cię po budynku, opowie, jak wyglądają studia i odpowie na każde Twoje pytanie. Możesz przyjść sam(a), zabrać paczkę przyjaciół lub zaprosić rodziców. Karolina będzie czekała na Ciebie przed portiernią, czyli po prawej stronie od głównego wejścia na uczelnię.

image

Anioł Collegium Da Vinci

Karolina Bobko

e-mail: aniol@cdv.pl

tel.: +48 697 690 588

Chcesz się umówić na wycieczkę po Collegium Da Vinci? 

Wypełnij krótki formularz i wybierz termin spotkania.

Umów się z aniołem Umów się z aniołem

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, zadać pytanie na grupie na facebooku, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego biura rekrutacji.

image

Weronika Nowak

Specjalistka ds. rekrutacji na studia I stopnia

e-mail: rekrutacja@cdv.pl

tel.: +48 697 690 034

tel.: +48  667 520 739

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne