Dział Projektów Europejskich | Collegium Da Vinci Poznań

Dział Projektów Europejskich

Dział Projektów Europejskich jest jednostką organizacyjną działającą w strukturze CDV. Do podstawowych zadań Działu należy tworzenie projektów, rozliczanie, monitoring oraz prowadzenie sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Projekty zakończone

Kontakt - Dział Projektów Europejskich

Jędrzej Matuszczak

Kierownik Działu Projektów Europejskich