Skuteczny Lider to efektywny zespół – Collegium Da Vinci Poznań

Dlaczego warto?

 • warsztatowe spotkania, dzięki którym zwiększysz efektywność pracy
 • rzeczywiste studia przypadków, z którymi mierzysz się każdego dnia
 • wymiana doświadczeń z managerami pod okiem mentora
 • praktyczne narzędzia i techniki gotowe do zastosowania
 • indywidualne sesje doradcze z wybranym ekspertem
 • podsumowanie efektów, określenie mocnych i słabych stron, wskazanie obszarów do dalszej pracy
 • praktycy biznesu, którzy z pasją dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem

Przeprowadzone przez Collegium Da Vinci w Poznaniu badania wskazują, że najbardziej pożądane umiejętności to:

– Przywództwo

– Zwinność i efektywność

– Sprawczość

– Zdolności komunikacyjne

Dzisiaj istotna jest szybkość, gotowość dostosowania się firmy i jej pracowników do zmiennych warunków.

Cztery podstawowe kierunki rozwoju Lidera

AUTORYTET

 • Budowanie pewności siebie jako Lidera
 • Psychologia szefa – kim jest pracownik i jakie ma 3 główne potrzeby.
 • Wywieranie wpływu vs budowanie automotywacji.
 • Budowanie atmosfery sprzyjającej pracy (kultura pracy, zdrowie organizacji).

KOMUNIKACJA

 • Budowanie zespołu w oparciu o komunikację
 • Kompetencje komunikacyjne w pracy managera.
 • Asertywność Lidera.
 • Sytuacje konfliktowe i trudne.

MOTYWACJA

 • Naturalne flow. Twój kompas i wiatr w żaglach.
 • Rezylientna postawa w biznesie wsparcie mentalne w trudnych momentach.
 • Determinacja jako wewnętrzna siła.
 • Motywacja Lidera – praca z archetypami.

EFEKTYWNOŚĆ

 • Planowanie i organizacja pracy.
 • Znajdź przestrzeń do pracy swojej i zespołu.
 • Tworzenie długofalowych i operacyjnych planów.
 • Dzielenie zadań a kompetencje i potrzeby pracowników.

KORZYŚCI

Przejdziesz przez proces stawania się Przywódcą i Liderem.

Dowiesz się jakich narzędzi używać jako inspirujący Szef.

Nauczysz się, jak motywować zespół.

Dostaniesz gotowe narzędzia do pracy z zespołem.

Dowiesz się jak unikać 10. najczęstszych błędów polskich managerów.

Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Przejdziesz przez proces uświadamiania sobie i radzenia z wewnętrznymi ograniczeniami.

Nauczysz się, jak wzmacniać i kolekcjonować zasoby niezbędne do tego, by z radzić sobie z tzw. porażką.

Otrzymasz narzędzie, które wspiera Cię w zarządzaniu motywacją poprzez naturalne talenty i umiejętności Twoje i Twojego zespołu.

Porozmawiajmy o rozwiązaniu dedykowanemu Twojej firmie

Izabella Bekas-Kwaśniewska

Manager ds. klienta biznesowego
Potrzebujesz szczegółów? Dowiedz się więcej!
+48 697 230 138

  Administratorem danych jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. gen. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. Pełny dokument Polityki Prywatności znajdziesz tutaj