EMBA | Executive Master of Business Administration | CDV Poznań

Executive Master of Business Administration

Studia EMBA

Executive Master of Business Administration to najbardziej prestiżowe studia na świecie nadające kwalifikacje managerskie, przeznaczone dla ludzi biznesu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Ukończenie studiów Executive MBA w CDV Poznań pozwala na skuteczne uzupełnienie wykształcenia w obszarze zarządzania i biznesu. Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomowych EMBA, zyskują przewagę konkurencyjną, zwiększając swoją wartość oraz atrakcyjność zawodową.

Dla kogo studia EMBA?

Program studiów podyplomowych Executive MBA w CDV Poznań przeznaczony jest głównie dla:

 • kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla,
 • dyrektorów,
 • managerów,
 • członków zarządu,
 • osób ubiegających się o uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek handlowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • osób, które chcą zdobyć aktualną wiedzę i zwiększyć zdolności projektowania rozwiązań doskonalących procesy zarządcze.

W ramach studiów słuchacze zapoznają się z warunkami gospodarczymi, prawnymi, kulturowymi i społecznymi, związanymi z gospodarką regionalną i wynikającymi z gospodarki globalnej uwarunkowaniami rynku.

Program studiów oparty jest na analizie potrzeb przedstawicieli kadry managerskiej i globalnym myśleniu o firmie. Przygotowany został przez wybitnych specjalistów i praktyków z biznesu.

Studia Executive MBA dają słuchaczom możliwości zmierzenia się z prawdziwymi wyzwaniami biznesowymi.

Wezmą udział w projektach prowadzonych w firmach partnerskich, polegających na rozwiązywaniu problemów związanych z tymi firmami.

EMBA w CDV

Absolwent zdobędzie informacje z zakresu:

 • zarządzania, tworzenia efektywnej kultury organizacyjnej oraz Corporate Global Thinking,
 • optymalizacja aktualnościowego przedsiębiorstwa,
 • ekonomii i prawa,
 • nowa technologia z transformacji cyfrowej przedsiębiorstw,
 • relacjami z interesariuszami
 • Ekonomia zarządcza
 • Zarządzanie/Przywództwo
 • Narzędzia managerskie
 • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Budowanie wizerunku
 • Prawo gospodarcze
 • Trening managerski

Co nas wyróżnia!

 • Biznesowe studia przypadku (business case studies) – zewnętrzne w firmach partnerskich, projekty.
 • Psychologiczne aspekty zarządzania.
 • Tworzenie kultury korporacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Corporate Global Thinking – holistyczne udoskonalanie przedsiębiorstwa, wykorzystujące twórcze metody generowania pomysłów.
 • Nowoczesne narzędzia:
  • FACET5 – jeden z najbardziej zaawansowanych instrumentów badania osobowości zawodowej, zaprojektowany dla potrzeb biznesu wraz z analizą talentów managerskich i indywidualnym feedbackiem.
  • GROW MOTIVATION® (WZROST MOTYWACJI®) – autorskie narzędzie grywalizacyjne mające na celu zwiększenie zaangażowania managerów w rozwój własnych kompetencji.

Absolwenci studiów podyplomowych EMBA będą potrafili kompleksowo przeanalizować procesy zarządzania i rozwoju, wykorzystując nabytą wiedzę i kompetencje z poziomu planowania i wdrażania nowych rozwiązań oraz strategicznego podejmowania decyzji i kontroli nadzorczej.

Sprawdź podcast Studia na każdą karierę!

Co różni EMBA od innych studiów podyplomowych? Czy to na pewno dobra inwestycja? Dlaczego jako pole managerskiego rozwoju warto wybrać właśnie Collegium Da Vinci w Poznaniu?

O tym rozmawiamy z Łukaszem Kucińskim, kierownikiem kierunku EMBA, prezesem Zarządu AMS Prestige

EMBA a perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA nabywają spełnienie kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art.19 ust. 1pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Absolwenci kierunku mogą z powodzeniem zarządzać powierzonymi obszarami odpowiedzialności managerskiej tj.: komórkami i jednostkami firm, przedsiębiorstwem produkcyjnym, handlowym lub usługowym, spółkami: z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytową, akcyjną, z udziałem Skarbu Państwa.

Studenci i wykładowcy o studiach Executive MBA w Collegium Da Vinci

Kadra dydaktyczna

Marcin Barański

Dyrektor Generalny / Członek Zarządu Grupy Kapitałowej VOX

Marcin Barański

Dyrektor Generalny / Członek Zarządu Grupy Kapitałowej VOX

rozwińDyrektor generalny w Grupie Kapitałowej VOX, prezes zarządu VOX Detal S.A. Wcześniej, jako dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, a następnie wiceprezes zarządu odpowiadałem za obszary marketingu, sprzedaży i logistyki w Grupie Tubądzin.

rozwińPełniłem również funkcje prezesa zarządu Megastore.pl S.A. oraz dyrektora handlowego Grupy Balex Metal.

Adam Bekier

Prezes zarządu Inner Source sp. z o.o.

Adam Bekier

Prezes zarządu Inner Source sp. z o.o.

rozwińPrezes zarządu Inner Source sp. z o.o., wiceprezes zarządu Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej,  Coach ICF PCC, trener i psychoterapeuta.

O mnie

rozwińPosiadam kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych i nadzorczych. Byłem najmłodszym w Polsce prezesem spółki akcyjnej prowadzącej ekstraklasową drużynę sportową (PBG Basket Poznań, 2008 rok), Od 2013 swoje doświadczenie wykorzystuję w obszarze wspierania ludzi i organizacji w procesach rozwojowych. Prowadzę procesy diagnozy organizacji w zakresie kultury organizacyjnej i systemów komunikacji. Zrealizowałem wiele projektów z zakresu coachingu, szkoleń i rozwoju potencjału pracowników. Łącznie przeprowadziłem ponad 1200 godzin sesji coachingowych z osobami na średnich i wyższych szczeblach zarządzania. Od 15 lat jestem nauczycielem akademickim.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • coaching,
 • executive coaching,
 • praca z grupą,
 • psychologia zarządzania.

Sylwia Bojanowska Dekert

Doradca i trener w obszarze ISO/ RODO/ systemów branżowych

Sylwia Bojanowska Dekert

Doradca i trener w obszarze ISO/ RODO/ systemów branżowych

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomiczny w Poznaniu – Zarządzanie Przedsiębiorstwami i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi a także Psychologii w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Bydgoszczy i Poznaniu. Certyfikowany trener TUV SUD Akademia.

rozwińPosiada doświadczenie we wdrażaniu ww. systemów dla instytucji z różnych branż, przeprowadziła szereg szkoleń z ww. obszaru. Posiada uprawnienia nadane przez jednostkę certyfikującą do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania i Auditora Wewnętrznego.

rozwińProwadzi audyty zgodności z RODO z imienia jednostki certyfikującej.

rozwińAuditor wiodący ISO 27001:2017.

rozwińSpecjalizacje obszarowe:

 • zarządzanie jakością ISO 9001,
 • zarządzania środowiskiem 14001,
 • bezpieczeństwem i higieną pracy 45001, a przede wszystkim systemów bezpieczeństwa danych i informacji za zgodność z RODO oraz ISO/IEC 27001 – międzynarodowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

rozwiń 

Łukasz Felisiak

Wykładowca przy Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Wykładowca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie adwokatów i aplikantów adwokackich

Łukasz Felisiak

Wykładowca przy Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Wykładowca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie adwokatów i aplikantów adwokackich

rozwińO mnie

rozwińCzłonek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

rozwińW swojej praktyce zawodowej zajmuję się obrotem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji podmiotowych przedsiębiorstw. W ramach tej części doświadczeń zawodowych, na co dzień uczestniczę w fuzjach i połączeniach spółek prawa handlowego, a także przekształceniach działalności gospodarczych w podmioty prawa handlowego, w ramach podejmowanych czynności restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.

rozwińNadto w swojej praktyce zajmuję się prawem konsumenckim ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa bankowego. Jestem stałym wykładowcą aplikantów adwokackich w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej oraz wykładowcą przy Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich utworzonej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w zakresie prawa gospodarczego odnoszącego się w szczególności do czynności restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw obejmujących ich zmiany podmiotowe poprzez  inkorporacje, podziały spółek prawa handlowego itp.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne
 • Prawo Bankowe

Mariusz Frątczak

Dyrektor Generalny Collegium Da Vinci

Mariusz Frątczak

Dyrektor Generalny Collegium Da Vinci

rozwińO mnie

rozwińDyrektor Generalny Collegium Da Vinci, ekspert ds. Strategii i Zarządzania Wartością Sprzedaży, doradca biznesowy startupów z branży e- commerce.

rozwińMam 22 lata doświadczenia zawodowego w marketingu i sprzedaży.

rozwińPrzeprowadziłem ponad 200 projektów badawczo – konsultingowych w sektorze bankowości, usług finansowych, usług edukacyjnych, energii odnawialnej (farm wiatrowych) czy FMCG.

rozwińZdobywałem doświadczenie w takich firmach jak mBank, TEB SA, RB Expert SA, Goldenegg SA, Windway sp. z o.o., Conneco sp. z o.o., Molok Polska sp. z o.o. czy Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o, Collegium Da Vinci.

rozwińProwadziłem projekty dla takich klientów jak mBank, MultiBank, PKO Bank Polski, Millennium,  Jubiler Bukowscy, Stomatologie Dental, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, TEB Akademia, portale Umownik.pl, czy Załap.pl.

rozwińDoradzałem czołowym polskim bankom oraz instytucjom edukacyjnym w kwestiach wdrażania strategii sprzedaży, a w ostatnich latach polityki cenowej.

rozwińSpecjalizacje obszarowe:

 • Obsługa klienta
 • Strategie sprzedaży
 • Negocjacje biznesowe

Joanna Janowicz

Właściciel w THINK BIG Consulting

Joanna Janowicz

Właściciel w THINK BIG Consulting

rozwińO mnie

rozwińWłaściciel w THINK BIG.

rozwińJestem autorką książki „ByćSobą. Żyć tak, by niczego nie żałować” i 1. w Europie warsztatu z wystąpień i skutecznej komunikacji na koronie stadionu: Extreme Public Speaking.

rozwińRazem z mężem stworzyła ogólnopolski projekt edukacyjny Mind & Business Academy – czyli roczny mentoring z ŻYCIA i emocji. Występuję i wprowadzam efektywne programy dla firm. Odpowiadałam za komunikację 2 największych wydarzeń sportowo-kulturalnych: EURO 2012 w Poznaniu i rozwój Stadionu Narodowego. Jako ekspert oraz  rzecznik i szef komunikacji UEFA Fan Zone, ponad 500 razy występowałam dla mediów w Polsce i za granicą, m.in. w dokumencie dla Discovery Int. Laureatka „Złotych Spinaczy”, nominowana do nagrody człowieka roku BRIEF.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Komunikacja i personal branding
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Rozwój potencjału w biznesie i życiu: flow, wartości, powołanie.

Piotr Jaszczak

Wykładowca

Piotr Jaszczak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwami.

rozwińPrzez blisko 30 lat byłem związany z firmą IT, w której pracowałem na stanowiskach menadżerskich – Kierownik Serwisu, Dyrektor Działu Serwisu, Dyrektor ds. Usług i Wsparcia IT. Stworzyłem sieć 14. oddziałów firmy i zarządzałem zespołem 130. pracowników na terenie całego kraju. Jestem autorem wielu procesów i procedur wykonawczych, wynikających m. in. z wytycznych norm ISO 9001 i ISO 20000 oraz zarządzanych projektów. Przeprowadziłem wiele zmian w zarządzanym przez siebie dziale oraz zmapowałem najważniejsze procesy stanowiące podstawę działania firmy w zakresie usługowym. Jako kierownik projektu zarządzałem ponad 40. projektami o zasięgu ogólnopolskim, związanymi z technologią informacyjną. Wdrażałem również systemy zarządzania jakością usług, oparte na założeniach norm ISO 9001 i ISO 20000.

rozwińOd ponad 15. lat prowadzę szkolenia, wykłady, ćwiczenia i warsztaty. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielę się ze wszystkimi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania usługami, jakością, projektami, zmianą czy procesami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPrywatnie jestem miłośnikiem fotografowania, podróży i zwiedzania ciekawych miejsc, lubię grać na gitarze, słuchać dobrej muzyki, zwłaszcza ze starego, dobrego czarnego krążka.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Zarządzanie Projektami
 • Zarządzanie Zmianą
 • Zarządzanie Procesami
 • Zarządzanie Jakością Usług
 • Technologia Informacyjna
 • MS Office
 • Norma ISO 9000, ISO 20000

Hanna Kronszmyt

Wykładowca

Hanna Kronszmyt

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińSpecjalista Prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem w obszarze twardego HR. Praktyk przekuwający lata doświadczeń w szkolenia skoncentrowane na obszarze kadr i płac. Analityk i wdrożeniowiec w spółkach polskich i zagranicznych, korporacjach i grupach kapitałowych o złożonych profilach działalności. Unowocześniałam polityki wynagrodzeń oraz wewnętrzne zasady zarządzania zasobami ludzkimi w wymagającej branży Automotiv. Obecnie jestem związana z firmą Żabka Polska Sp. z o.o.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Prawo podatkowe w zakresie PIT
 • Wynagrodzenia

Maciej Krotoski

Adwokat, Partner zarządzający M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

Maciej Krotoski

Adwokat, Partner zarządzający M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

rozwińO mnie

rozwińJako prawnik biznesowy specjalizuję się od ponad 10 lat w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, sporach sądowych, zagadnieniach związanych z procesami inwestycyjnymi oraz planowania spadkowego.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • wsparcie prawne przedsiębiorstw
 • zabezpieczenie interesów średnich i dużych przedsiębiorstw
 • obsługa podmiotów gospodarczych
 • prawo inwestycyjne
 • nieruchomości
 • prawo handlowe
 • sukcesja

Łukasz Kuciński

Prezes Zarządu AMS Prestige

Łukasz Kuciński

Prezes Zarządu AMS Prestige

rozwińO mnie

rozwińPrezes Zarządu AMS PRESTIGE – Akademia Menedżera Sprzedaży.

rozwińPosiadam ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży i marketingu.

rozwińW latach 2003 – 2011 byłem Dyrektorem Działu Nauczania Języków Obcych w WSiP. Organizowałem konferencje na temat sprzedaży i przedsiębiorczości. Występowałem jako prelegent i mówca na konferencjach: Nowoczesne Techniki Sprzedaży.

rozwińPartner merytoryczny studiów podyplomowych Akademia Menedżera Sprzedaży.

rozwińProwadzę bloga o Sprzedaży, Zarządzaniu i Marketingu, jestem stałym autorem magazynu World Business Class.

rozwińJestem współautorem książki „Firma Jako Całość – Porządkowanie Chaosu Korporacyjnego”, Onepress 2019.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Marketing
 • Sprzedaż
 • Zarządzanie

Barbara Majer-Giernat

Certyfikowany trener biznesu, przedsiębiorca oraz ekspert zarządzania i komunikacji w biznesie. Współwłaściciel i Członek Zarządu AHEAD GROUP

Barbara Majer-Giernat

Certyfikowany trener biznesu, przedsiębiorca oraz ekspert zarządzania i komunikacji w biznesie. Współwłaściciel i Członek Zarządu AHEAD GROUP

rozwińCertyfikowany trener biznesu, przedsiębiorca oraz ekspert zarządzania i komunikacji w biznesie. Współwłaściciel i Członek Zarządu AHEAD GROUP, właściciela trzech marek: Face2Face Smart Office Biuro na godziny, Ahead Capital oraz GoAhead Training.

rozwińO mnie
Jestem absolwentką Executive MBA oraz filologii angielskiej. Od zawsze moją pasją były proste metody na trudne zmiany, efektywne uczenie się i zdobywanie nowych kompetencji w biznesie. Jestem akredytowanym konsultantem systemu diagnozy osobowości zawodowej oraz zarządzania kompetencjami w firmach Facet5.

rozwińŁączę potencjał tego narzędzia z moją wiedzą oraz ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie projektów rozwojowych. Dzięki temu klienci, z którymi pracuję uzyskują głębokie oraz trwałe zmiany, które generują wzrost biznesu.

rozwińZrealizowałam ponad 4000 godzin warsztatów. Brałam udział w ponad 300 projektach wdrożeniowych dla firm w zakresie: rozwiązywanie problemów, zmiana, sprzedaż, zarządzanie i komunikacja. Skutecznie pomagam usprawnić komunikację oraz budować efektywne zespoły i długotrwałe relacje w biznesie.

Krzysztof Maślankowski

CEO, CFO, Ph.d. Członek rad nadzorczych, Coach

Krzysztof Maślankowski

CEO, CFO, Ph.d. Członek rad nadzorczych, Coach

rozwińO mnie

rozwińWieloletni manager zarządzający specjalizujący się w dziedzinie finansów korporacyjnych, rynków kapitałowych, strategiach inwestycyjnych oraz analizie finansowej i controllingu.

rozwińWiceprezes Zarządu Liderio sp. z o.o., CFO (Solumus Group SA, Ekobenz Sp. z o.o.,  Creotech Instruments S.A.), Prezes Zarządu (Polski Holding Farmaceutyczny S.A.), Manager Inwestycyjny, Ekspert ds. wyceny biznesu (ARP S.A.), Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych (MSP), Dyrektor finansowy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KONKRET” sp.j. i sp. z o.o.), Przewodniczący Rad Nadzorczych (Lubelski Węgiel “Bogdanka” – wprowadzenie spółki na GPW, wdrożenie SAP, MSR/MSSF, nadzór Komitet Audytu), Aircraft Maintenance Services, Ares, PHF, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego. Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości V kadencji, doradca podatkowy (nr wpisu 10766), licencja Ministerstwa Finansów, kwalifikacje głównego księgowego SKwP, Ekspert Funduszu Badań i Wdrożeń Innowacji, Trener biznesu.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Controlling (biznesowy, finansowy, strategiczny)
 • Rynek kapitałowy
 • Finansowanie i wycena przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i analiza finansowa

Krzysztof Matyja

Managing Director - Grupa Progres

Krzysztof Matyja

Managing Director - Grupa Progres

rozwińO mnie

rozwińObecnie sprawuję funkcję Managing Director w Grupie Progress, zatrudniającej tylko w 2021 roku ponad 18000 pracowników tymczasowych.
Wcześniej przez kilkanaście lat zajmowałem kluczowe stanowiska menedżerskie w firmach z różnych branż.
Posiadam wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania, poparte licznymi sukcesami, osiągniętymi dzięki odpowiednio zmotywowanym i kierowanym zespołom.
Realizuję projekty wymagające szczegółowego planowania, budowy struktur, wdrożenia oraz monitorowania postępów powiązanych działów.
Wytrwale poszukuję nowych rozwiązań oraz usprawnień przynoszących rozwój firmy przy jednoczesnym zintensyfikowaniu działań związanych z zarządzaniem organizacją.
Specjalizuję się w planowaniu i wdrażaniu długoterminowych zrównoważonych strategii. Podejmuję decyzje biznesowe, zachowując wartości, chroniąc aktywa i poszukując nowych możliwości rozbudowy biznesu. Doradzam wielu firmom w zakresie usprawniania procesów outsourcingu personalnego, wytyczania strategii sprzedaży i szeroko pojętego consultingu.

rozwiń 

rozwińCiekawią mnie

rozwiń• Motocykle
• Samoloty pasażerskie i infrastruktura lotnisk
• Podróże
• Kuchnia azjatycka

Kinga Matysiak

Project Manager, CEO w Mindstream Sp. z o.o.

Kinga Matysiak

Project Manager, CEO w Mindstream Sp. z o.o.

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie projektami.

rozwińTrener zarządzania projektami i kompetencji społecznych, autor programów szkoleniowych i edukacyjnych. Przeszkoliła ponad 4 500 osób.

rozwińOd 2002 roku prowadzę szkolenia biznesowe w oparciu o autorskie gry i narzędzia pracy. Specjalizuję się w szkoleniach z zarządzania projektami, komunikacji, autoprezentacji, przywództwa, budowania zespołu. Jestem trenerem AgilePM® oraz Change Management®, akredytowanym trenerem PRINCE2® oraz Management of Value®. Posiadam akredytację facylitatora Management 3.0.

rozwińJestem Prezesem firmy szkoleniowej MINDSTREAM sp. z o.o., oferującej szeroki zakres szkoleń certyfikowanych z zarządzania projektami i procesami. Doświadczenie w biznesie zdobywałam pracując jako kierownik projektów, wprowadzałam nowe produkty na rynek, odpowiadałam za sprzedaż i marketing produktów już istniejących. Prowadziłam projekty informatyczne, marketingowe oraz edukacyjne.

rozwińProwadziłam zajęcia na studiach podyplomowych zarządzaniem projektami, m.in. w Collegium Da Vinci w Poznaniu, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytecie Zielonogórskim, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • zarządzanie projektami,
 • management,
 • umiejętności społeczne.

Regina May

Ekspert ds. strategii personalnych, HR Business Partner

Regina May

Ekspert ds. strategii personalnych, HR Business Partner

rozwińO mnie

rozwińPraktyk biznesu, Trener, HR Biznes Partner,

rozwińOd 21 lat jestem zawodowo związana z zasobami ludzkimi, Menedżerka działu szkoleń, Dyrektor personalna, HR Business Partner (FMCG, produkcja, IT, logistyka).

rozwińByłam menedżerka zespołów sprzedaży, trenerów wewnętrznych, HR Business Partnerów, specjalistów i kierowników personalnych (Grupa Muszkieterów, Eureka Group, Żabka Polska, Upright Group)

rozwińWystępuję  na konferencjach branży HR (HRFactor, Learning&Development – Rzeczpospolita, ROC, Elevato)

rozwińWykładam na uczelniach wyższych w Poznaniu Collegium Da Vinci, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

rozwińJestem trener specjalizującym się w szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi oraz warsztatach zwiększających efektywność zespołów m.in. w zakresie organizacji pracy, zarządzania, komunikacji, współpracy.

rozwińPracuję jako konsultant HR realizujący projekty doradcze w zakresie strategii personalnych, systemów ocen, optymalizacji kosztów zatrudnienia, ścieżek kariery, systemów motywacyjnych, zarządzania przez cele, budowania wizerunku pracodawców.

rozwińDoradca zawodowy, łowca talentów.

rozwińJestem jedną z założycielek Fundacji „Anioły Edukacji”

rozwińPracowałam i szkoliłam m.in. dla Grupy Muszkieterów – Intermarche, Bricomarche, Bimex, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Grupy Orlen, ROC Group, Żabka Polska sp. z o.o., Corol, Branch Brothers, Millano, Nesperta, Śnieżka, Procorol, PMT, Rzeczpospolita i innych firm z branży wydawniczej, produkcyjnej, handlowej, IT

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • HR Business Partner
 • Systemy ocen i motywacyjne
 • Zarządzanie zespołem
 • Marketing Rekrutacyjny

Joanna Mesjasz

Trener i doradca biznesu, coach (DTC Joanna Mesjasz), Wiceprezes Zarządu Fundacji CDiN.

Joanna Mesjasz

Trener i doradca biznesu, coach (DTC Joanna Mesjasz), Wiceprezes Zarządu Fundacji CDiN.

rozwińO mnie

rozwińTrener i doradca biznesu, coach (DTC Joanna Mesjasz), wykładowca w CDV Wiceprezes Zarządu Fundacji CDiN.

rozwińJestem praktykiem zarządzania z wieloletnim doświadczeniem na kluczowych stanowiskach; m. in. Dyrektor Personalny GK Impel, Prezes Zarządu Spółki HRB, Wiceprezes Zarządu do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A, Członek Zarządu w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spirytusowego POLMOS we Wrocławiu, Dyrektor ds. HORECA w Browarach OKOCIM i Browarach Dolnośląskich PIAST, Prezes Zarządu Hurtowni Alkoholi i Napoi BIS w Lublinie.

rozwińPosiadam 25 lat doświadczenia w zarządzaniu, kilkunastoletnie doświadczenie na rynku szkoleniowym i doradczym.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

rozwińSpecjalizuję się w projektach strategicznych i wdrożeniach zarządzania procesowego oraz zarządzaniu zmianą i diagnozach organizacyjnych. Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.

Paweł Muzyczyszyn

Trener, coach ICF, menedżer zespołów handlowych

Paweł Muzyczyszyn

Trener, coach ICF, menedżer zespołów handlowych

rozwińO mnie

 • Wieloletni menedżer związany z branżami bankową oraz IT.
 • Właściciel firmy konsultingowej GROW SZKOLENIA COACHING DORADZTWO HR OUTDOOR.
 • Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania i sprzedaży.
 • Certyfikowany Coach International Coach Federation.
 • Prelegent na konferencjach poświęconych sprzedaży i zarządzaniu.
 • Publikuje w prasie branżowej: Personel i Zarządzanie, Nowa Sprzedaż, As Sprzedaży, Szef Sprzedaży.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • sprzedaż
 • zarządzanie sprzedażą
 • coaching biznesowy
 • budowanie efektywnych zespołów w oparciu o narzędzia psychometryczne

Michał Pawlik

C-level manager w instytucjach finansowych oraz technologicznych, przedsiębiorca

Michał Pawlik

C-level manager w instytucjach finansowych oraz technologicznych, przedsiębiorca

rozwińO mnie

rozwińWspółtwórca i prezes SMEO – niezależnej firmy faktoringowej, dostarczającej rozwiązania finansowania faktur firmom z sektora MŚP. Zanim założyłem SMEO w styczniu 2017, stworzyłem dla Getin Holding w 2011 roku firmę faktoringową Idea Money – która po trzech latach została sprzedana za 170 milionów złotych.

rozwińJestem także twórcą eFaktoring.pl, pierwszej w pełni online’owej usługi pożyczek pod fakturę dla mikrofirm.

rozwińJestem wykładowcą studiów MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Zarządzanie
 • IT
 • Marketing
 • Sprzedaż

Kamila Piernik-Wierzbowska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, prawnik biznesowy

Kamila Piernik-Wierzbowska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, prawnik biznesowy

rozwińO mnie

rozwińRadca Prawny, Dyrektor Zarządzający w Kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni w Poznaniu

rozwińZapewniam kompleksową obsługę prawną małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, głównie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i postępowań sądowych, prowadzenie projektów biznesowych.

rozwińRadca Prawny w Generali Życie TU S.A. i Concordia Polska TUW

rozwińPrawnik korporacyjny in-house sektora finansowego. Konsultacje prawne działów biznesowych w prowadzonych i planowanych projektach, wsparcie prawne Zarządu, obsługa korporacyjna i compliance.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Prawo w biznesie
 • Projekty biznesowo – prawne
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza

Krzysztof Rapacz

Manager Komunikacji Wewnętrznej, CSR i PR, Event Manager, Copywriter, Konferansjer, Właściciel w QMAGINE

Krzysztof Rapacz

Manager Komunikacji Wewnętrznej, CSR i PR, Event Manager, Copywriter, Konferansjer, Właściciel w QMAGINE

rozwińO mnie

rozwińPraktyk w zakresie tworzenia strategii i realizacji działań z obszaru nowoczesnej Komunikacji Wewnętrznej oraz CSR dla dużych przedsiębiorstw z branży e- commerce, IT oraz logistyki. Od ponad 10 lat przekładam cele strategiczne firm na działania angażujące pracowników i wspierające budowanie kultury organizacyjnej. Doświadczenie w Komunikacji Wewnętrznej, CSR i PR zdobywałem m.in. w Allegro, Amazon, H&M oraz RTB House. Odpowiadałem również za tworzenie od podstaw projektów i eventów wspierających cele społecznej odpowiedzialności biznesu w połączeniu z działaniami public policy.

Paweł Świderski

Head of Operations OLX Central Southern Europe Certified COPC Implementation Leader

Paweł Świderski

Head of Operations OLX Central Southern Europe Certified COPC Implementation Leader

rozwińO mnie

rozwińW serwisie Grupie OLX odpowiadam za operacyjne wsparcie użytkowników i klientów biznesowych serwisu OLX w krajach Europy Centralnej i Południowej. Jestem absolwentem studiów MBA oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przed dołączeniem do OLX, przez ponad dwa lata wspierałem rozwój jednej z największych wielkopolskich agencji pracy tymczasowej. Wcześniej byłem menadżerem sprzedaży i telesprzedaży w wiodącym serwisie wyszukiwania lokalnego w Polsce.

rozwińSpecjalizacje obszarowe:

 • obsługa klienta,
 • customer experience,
 • employee experience,
 • sprzedaż, e-commerce,
 • rynek pracy,
 • rynek rekrutacji,
 • narzędzia rekrutacyjne.

Daria Widerowska

CEO oraz redaktorka naczelna portalu BRAND NEW, wykładowczyni uczelni wyższych, konsultantka oraz menadżerka marketingu i PR.

Daria Widerowska

CEO oraz redaktorka naczelna portalu BRAND NEW, wykładowczyni uczelni wyższych, konsultantka oraz menadżerka marketingu i PR.

rozwińO mnie

rozwińCEO oraz redaktorka naczelna portalu BRAND NEW, wykładowczyni uczelni wyższych, konsultantka oraz menadżerka marketingu i PR.

rozwińJestem absolwentką Executive Master of Business Administrations na Collegium da Vinci (ukończone z wyróżnieniem), studiów podyplomowych Product Manager (Uniwersytet Ekonomiczny), Innowacyjny e-marketing (Wyższa Szkoła Bankowa), Design Thinking, Zarządzanie innowacją (Uniwersytet SWPS).

rozwińOd ponad 12 lat zarządzam zespołami marketingowymi. Pomagam budować i wdrażać strategie marketingowe zarówno w małych, jak i dużych organizacjach. 6 lat temu stworzyłam portal marketingowy brandnewportal.pl, na którym dzielę się wiedzą i doświadczeniami jako praktyk. Prowadzę szkolenia i warsztaty z obszaru e-commerce, digital marketingu, neuromarketingu, planowania kampanii reklamowych, strategii marketingowej i komunikacji.

rozwińSpecjalizacje obszarowe:

 • Strategie marketingowe i strategie marki
 • Digital marketing
 • Kampanie reklamowe
 • E-commerce
 • Komunikacja marketingowa

Program

Studia Executive Master of Business Administration

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 396

  Godzin dydaktycznych

 • 36

  Godzin projektowych

 • 8

  Liczba modułów

Program studiów EMBA

MODUŁY
 • EKONOMIA ZARZĄDCZA | 36 h
  • Finanse dla managerów

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Struktura i koszt kapitału współczesnego przedsiębiorstwa
   • Elementy rachunku wartości pieniądza w czasie
   • Model finansowy przedsiębiorstwa i jego znaczenie w zarządzaniu
   • Metody analizy efektywności inwestycji przedsiębiorstwa
   • Analiza i interpretacja wpływu inwestycji na wartość biznesu
  • Ekonomia

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Sfery mikro, mezo, makroekonomiczne w ocenie gospodarki
   • Wskaźniki ekonomiczne i ich znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem (PKB, deficyt budżetowy, dług publiczny, kurs walutowy, stopy podatkowe, stopy procentowe, inflacja, deflacja, inne)
   • Funkcje popytu i podaży w zarządzaniu managerskim
   • Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem
   • Koszty i analiza marginalna (kategorie kosztów, rachunek kosztów pełnych, zmiennych, ABC, rachunek marż, różne obiekty kosztów – klient, kanał dystrybucji, proces, zakład, segment)
  • Rachunkowość finansowa

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Regulacje rachunkowości (cel, zasady, funkcje, modele, zastosowania)
   • Wykorzystanie rachunkowości w procesach decyzyjnych
   • Narzędzia współczesnej rachunkowości w opisie efektów działalności gospodarczej
   • Rachunkowość finansowa, podatkowa, gotówkowa a interpretacja efektywności biznesu w sprawozdaniu finansowym
   • Perspektywy rozwoju regulacji krajowych i międzynarodowych rachunkowości (uor., MSR/MSSF, USGAAP)
  • Podnoszenie wartości przedsiębiorstwa na rynku - rozwój, fuzje, przejęcia

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Istota, cel, funkcje, zasady wyceny wartości przedsiębiorstwa
   • Proces analizy fundamentalnej
   • Założenia i zastosowanie metod wyceny wartości przedsiębiorstwa (podejście majątkowe, dochodowe, porównawcze)
   • Budowa i wykorzystanie mierników kreowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa
   • Założenia i zastosowanie systemów VBM w praktyce zarządzania wartością rynkową przedsiębiorstwa
   • Istota, cel, funkcje, znaczenie procesów fuzji i przejęć w strategii podnoszenia wartości przedsiębiorstwa
   • Wartość firmy i efekty synergii jako rynkowe dźwignie wzrostu wartości przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Znaczenie ryzyka w działalności przedsiębiorstwa
   • Proces zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstwa
   • Budowa i zastosowanie narzędzi pomiaru ryzyka przedsiębiorstwa
   • Statystyczne miary ryzyka z elementami portfela inwestycyjnego
   • Managerski pomiar i analiza ryzyka działalności przedsiębiorstwa  (BEP, DOL, DFL, D/E, WACC)
   • Modele dyskryminacji w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa
  • Budżetowanie i controling

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Istota, cel, funkcje controllingu firmy
   • Specyfika zarządzania procesowego w biznesie
   • Budżetowanie a controlling biznesu
   • Zasady projektowania budżetu i możliwości oceny jego wykonania z wykorzystaniem systemów controllingu
   • Wykorzystanie narzędzi i systemów controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Optymalizacja finansowa przedsiębiorstwa

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Proces optymalizacji działalności przedsiębiorstwa
   • Elementy, cele, funkcje, wycena efektywności działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej
   • Zasady budowy i wykorzystania narzędzi optymalizacji operacyjnej
   • Zasady budowy i wykorzystania narzędzi optymalizacji inwestycyjnej
   • Zasady budowy i wykorzystania narzędzi optymalizacji finansowej
   • Modele oceny efektywności procesu optymalizacji biznesu
 • ZARZĄDZANIE/LEADERSHIP | 135 h
  • Managerskie aspekty zarządzania zespołem

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Znajomość koncepcji przywództwa
   • Znajomość elementów procesu grupowego
  • Psychologia przywódcza - kształtowanie pozycji lidera

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Znajomość psychologicznych aspektów rozwoju lidera
  • Psychologiczne aspekty zarządzania/ Badania osobowości zawodowej i ich wpływ na budowanie efektywnych zespołów z INDYWIDUALNYM RAPORTEM i FEEDBACKIEM | Analiza talentów managerskich

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Czym jest osobowość
   • Narzędzia psychometryczne
   • 5 aspektów osobowości
   • Stosowanie narzędzi psychometrycznych w rekrutacji, selekcji i motywowaniu pracowników
   • Poznanie cech własnej osobowości i wynikających z niej sposobów automotywacji, komunikacji i sposobu działania w kontekście zawodowym
  • Indywidualny feedback Facet5

   Przekazanie wyników badania osobowości zawodowej, wraz z indywidualnym feedbackiem.

  • Strategie zarządzania w czasach IV rewolucji przemysłowej

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Nowa natura wiecznie niezadowolonego klienta jako perspektywa rozwoju organizacji
   • Na czym polega zarządzanie strategiczne w XXI wieku
   • Tworzenie wyjaśnień analitycznych i budowanie modeli predykcyjnych
   • Opowiadanie historii i szukanie metafor w zarządzaniu
   • Systemy chaotyczne i krótkookresowa nieliniowość w strategii przedsiębiorstwa
   • Hiperarchiczna natura organizacji
  • Przygotowanie do roli charyzmatycznego przywódcy - Prezesa, dyrektora

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Od zarządcy do przywódcy – istota Leadership
   • Kreowanie lojalności – więzi z pracownikami
   • Skuteczne komunikowanie lidera
   • Siła lidera – osiąganie celów
   • Budowanie poczucia bezpieczeństwa, sprawstwa, wspólnoty
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL | Rekrutacja, rozwój, motywacja, selekcja, zwolnienia, zwolnienia grupowe

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Ścieżka planowania strategii ZZL
   • Trendy na rynku w realizacji procesów związanych z ZZL
   • Kontrola procesów ZZL z perspektywy kadry zarządzającej: planowanie zatrudnienia, budowanie marki pracodawcy, rekrutacja, ocena i rozwój talentów, systemy motywacyjne i wynagradzania oraz budowanie zaangażowania pracowników
  • Obszary odpowiedzialności członków zarządu, członków rad nadzorczych, managerów najwyższego szczebla i niższych szczebli zarządzania

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Poziomy zarządzania przedsiębiorstwem
   • Zakresy odpowiedzialności członków zarządu i innych managerów
   • Podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków zarządu i innych managerów
  • Zarządzanie strategiczne i taktyczne z elementami zarządzania energią wewnętrzną przedsiębiorstwa

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Podstawowa wiedza o dostępnych typach strategii i sposobach ich wdrażania
   • Prezentacja i studium przypadku w oparciu o projekty polskie i międzynarodowe
  • Innovation

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • jakie są rodzaje innowacji
   • w jaki sposób ramy Job To Be Done opracowane przez profesora HBS Clayton Christensen pomogą Ci zdefiniować Twoją Strategię Innowacji
   • jak zdefiniować swoje priorytety i jak wybrać technologie w oparciu o Customer Experiences
   • jak regularnie sprawdzać swoją strategię w komponencie określania wydajności?
   • jak wykorzystać Innowacje do zmiany kultury swojej organizacji
   • jak podjąć decyzję za pomocą Matrycy Make or Buy
  • Struktura organizacji w zarządzaniu

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Projektowanie i zarządzanie strukturami organizacji
   • Zarządzanie doskonaleniem struktur organizacyjnych
  • Zarządzanie procesowe

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Przygotowanie organizacji do wdrażania procesowego
   • Zarządzanie wybranymi procesami organizacji
   • Zarządzanie doskonaleniem procesów
  • Systemy zarządzania jakością KAIZEN, ISO, LEAN, SIX SIGMA, TQM

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Podstawowa wiedza o dostępnych metodach zarządzania jakością i sposobach ich wdrażania
   • Prezentacja i studium przypadku w oparciu o projekty polskie i międzynarodowe
  • Tworzenie kultury korporacyjnej przedsiębiorstwa

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Definicja kultury organizacji
   • Źródła kultury organizacji
   • Wybór rodzaju kultury organizacji
   • Misja i wizja firmy
   • Spójność kształtowania kultury organizacji
   • Komunikowanie zmian w przedsiębiorstwie i ich wpływ na kulturę organizacji
  • Corporate Global Thinking - Zarządzanie holistyczne

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Rodzaje problemów i patologii w przedsiębiorstwie
   • Rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstw i ich wpływ na zarządzanie
   • Obszary odpowiedzialności managerów i ich wpływ na zarządzanie firmą
   • Zasady holistycznego zarządzania przedsiębiorstwem
   • Metody kreatywnego rozwiązywania problemów, m.in.: Design Thinking, burza mózgów, itp.
 • NARZĘDZIA MANAGERSKIE | 54 h
  • Transformacja cyfrowa

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Transformacja cyfrowa w praktyce
   • FinTech i MarkTech oraz ich impakt na gospodarkę
   • Świat FinTech w Polsce i w Europie
   • Big Data jako narzędzie w pracy managera
   • Blockchain – technologia przyszłości, którą każdy manager musi znać
   • Sztuczna inteligencja w analityce biznesowej: klucz do dobrych decyzji
   • Robotyzacja – narzędzie optymalizacji kosztów w firmie
  • Nowe technologie - Cyfrowe i elektroniczne narzędzia wspierające zarządzanie

   Wiedza, którą zdobędziesz

   •  Dostępne i aktualnie wdrażane narzędzia cyfrowe m.in. elektroniczne narzędzia wspierające motywację pracowników
   • Znajomość business case (wdrożeń narzędzi) – z Polski i świata
  • Metodyka Zarządzania Projektami (PRINCE2, AGILE, itp)

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Metody pracy projektowej
  • Projektowanie klientocentryczne

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Badanie potrzeb przedsiębiorstwa
   • Nastawienie na rozwiązania w centrum których stoi człowiek i jego potrzeby
   • Przegląd kreatywnych metod rozwiązywania problemów
   • Proces opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań w firmie
 • MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM | 36 h
  • From Idea to Business Project in less than 2 days

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • stworzenie zespołu i zorganizowanie się wokół Kompetencji i Pasji
   • zidentyfikowanie grunut dla innowacji w istniejącej organizacji lub jako startup
   • zrozumienie procesu Ideacji wspierający innowacyjność
   • wyobrażenie sobie wartości przełomowych i otwartych innowacji
   • poznanie zalet Business Model Canvas
   • ocenienie mocnych i słabych stron Twojego modelu biznesowego za pomocą Pimento Map
   • zrozumienie zasad Lean aby przyspieszyć konfigurację projektów
  • Budowanie przewagi konkurencyjnej

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Określenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku, możliwości jej oceny oraz celu wykorzystania
  • Nadzorowanie realizacji strategii marketingu i sprzedaży

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Funkcje kontroli marketingowej i sprzedażowej
   • Etapy kontroli i nadzoru
   • Rodzaje kontroli i nadzoru
   • Czynniki mające decydujące znaczenie w procesie wdrażania strategii marketingowej i sprzedażowej (wg Griffina)
  • Nowoczesne narzędzia marketingu

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Główne narzędzia digital marketingu oraz ich rola w ekosystemie digitalowym
   • Przykłady zastosowań wybranych kanałów i narzędzi w praktyce
  • Marketing eventowy - Event Marketing

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Event jako narzędzie sprzedaży i marketingu
   • Experiental marketing i case study eventów
   • Internet i social media w eventach
   • Zarządzanie projektami
   • Nowe technologie w eventach
 • BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU | 27 h
  • Praktyka i najlepsza relacja z kamerą w biznesie cz. 1.

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Zmieniające się media jako wyznacznik sposobów komunikacji
   • Jak wykorzystać w biznesie dostępne możliwości autoprezentacji przed kamerą
   • Własny styl w komunikacji i przekaz oparty na naturalności. Kontakt z publicznością i producentem wywiadu
   • Korzyści z planowania i najlepsze sposoby komunikacji w sytuacjach spontanicznych
   • Narzędzia wspierające autoprezentację w zakresie głosu, ciała, przekazu
   • Zarządzanie własną osobowością wykorzystując naturalne atuty
  • Praktyka i najlepsza relacja z kamerą w biznesie cz. 2.

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Zarządzanie swoimi możliwościami przed kamerą
   • Praca z kamerą profesjonalną i profesjonalne wykorzystanie smartfona
   • Naturalność, spójność, prawda jako podstawa sukcesu w pracy z mediami
   • Relacja ze sobą i z producentem podczas pracy
 • PRAWO GOSPODARCZE | 54 h
  • Prawo pracy

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Najważniejsze zagadnienia prawa pracy oraz prawa cywilnego
   • Zasady skutecznych systemów płacowych i premiowych
   • Obszary odpowiedzialności managerów za przestrzeganie prawa pracy i ich wpływ na zarządzanie firmą
   • Ochrona danych osobowych
  • Prawo handlowe

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Regulacje prawne odnoszące się do wszystkich rodzajów spółek i ich zakładania, działalności i likwidacji
   • Charakterystyka typów spółek i ich cechy wyróżniające
   • Zasady ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki
   • Zasady współpracy z klientem w zależności od jego formy prawnej
   • Regulacje odnoszące się do zatrudnienia w spółce
   • Problematyka prawidłowej reprezentacji spółki
   • Regulacje dotyczące ujawniania danych w KRS
  • Odpowiedzialność prawna członków zarządu CEO, dyrektorów finansowych CFO i członków rad nadzorczych

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Regulacje prawne odnoszące się do ryzyk związanych z pełnieniem funkcji w zarządzie, radzie nadzorczej i CFO
   • Obszary, w których występuje ryzyko odpowiedzialności członka zarządu, członka rady nadzorczej i CFO
   • Czynności generujące ryzyko powstania odpowiedzialności
   • Skutki finansowe
   • Skutki karne
   • Mitygacja ryzyk prawnych
  • Prawne aspekty wykorzystania elektronicznych narzędzi motywacyjnych (kamery, GPS, raporty, RODO)

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Regulacje prawne odnoszące się do możliwości stosowania elektronicznych narzędzi motywacyjnych i środków dyscyplinujących
   • Zasady prawa pracy wyznaczające kierunek i zakres stosowania elektronicznych narzędzi motywacyjnych i środków dyscyplinujących
   • Problematyka prawna ochrony danych osobowych oraz dóbr osobistych
   • Znaczenie prawidłowego wdrożenia określonych regulacji i procedur wewnętrznych dla stosowania elektronicznych narzędzi motywacyjnych i środków dyscyplinujących
   • Regulacje prawne umożliwiające skuteczne rozwiązanie stosunku pracy
  • Zagadnienia prawne związane z restrukturyzowaniem przedsiębiorstwa. | Zagrożenia, sytuacje kryzysowe, fuzje, przejęcia, umowy o pracę, zwolnienie grupowe, itp.

   Wiedza, którą zdobędziesz

   • Podstawowa wiedza dotycząca prawnych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw
   • Podstawowa wiedza dotycząca przekształceń podmiotowych przedsiębiorców
   • Prawne formy optymalizacji zobowiązań
 • TRENING MANAGERSKI | 54 h
  • Warsztaty managerskie - projekty zewnętrzne w firmach partnerskich

   Wspólnie z przedstawicielami firmy partnerskiej uczestnicy studiów biorą udział w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów w zakresie:

   • Opracowywania nowych rozwiązań oraz usuwania obecnych problemów przedsiębiorstwa na przykładzie konkretnej firmy w zakresie standardów obsługi klienta, sprzedaży, marketingu i promocji, wysokich kosztów i niskiej efektywności pracy, komunikacji.
   • Wygenerowania kreatywnych pomysłów rozwojowych w zakresie zarządzania, opracowywania nowych produktów i usług, pozyskiwania nowych klientów, ograniczania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, podwyższania efektywności, rekrutacji, selekcji i motywacji pracowników.
 • PROJEKT DYPLOMOWY | 36 h
  • Projekt zaliczenia

   Realizowany jest w grupach 3-4 osobowych a jego tematyka dotyczy wybranych zakresów wiedzy, poruszanych podczas całego toku studiów. Projekty dotyczą firm, w których słuchacze pracują, a ich przeprowadzenie umożliwia wykorzystanie pozyskanej wiedzy i wdrożenie tych zmian w swoich firmach.

   Na podstawie przeprowadzonych badań, analizy danych, popartych merytoryczną wiedzą na przykład z zakresu zarządzania, analityki finansowej, prawa, marketingu, strukturyzacji lub restrukturyzacji firmy słuchacze piszą projekt zaliczeniowy oraz przygotowują prezentację.

   Obrona prac zakończona pozytywnym wynikiem kończy studia.

Opłaty

Zapisz się do 31 lipca i skorzystaj z 10% zniżki na czesne!

Czesne

 • 27300 PLN
  24570 PLN
  płatne jednorazowo z góry

  oszczędzasz 2730 zł

 • 9100 PLN
  8190 PLN
  płatne w 3 ratach

  oszczędzasz 2730 zł

 • 1820 PLN
  1638 PLN
  płatne w 15 ratach

  oszczędzasz 2730 zł

 • 1200 PLN
  200 PLN
  opłaty dodatkowe

  wpisowa i końcowa

15% zniżki w czesnym dla Absolwentów CDV, WSNHiD lub Uniwersytetu SWPS

 • 27300 PLN
  23205 PLN
  płatne jednorazowo z góry

  oszczędzasz 4095 zł

 • 9100 PLN
  7735 PLN
  płatne w 3 ratach

  oszczędzasz 4095 zł

 • 1820 PLN
  1547 PLN
  płatne w 15 ratach

  oszczędzasz 4095 zł

 • 1200 PLN
  0 PLN
  opłaty dodatkowe

  wpisowa i końcowa

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne m.in. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne m.in. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zakwalifikować się na studia Executive MBA, należy spełniać następujące wymagania:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim

Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na rekrutacja.cdv.pl i dokonanie opłaty wpisowej na konto: 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750

Przygotowanie i złożenie za pomocą podpisu elektronicznego Autenti dokumentów rekrutacyjnych

 • Ankieta osobowa
 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Umowa
 • Regulamin opłat
 • CV
 • List motywacyjny
 • Rekomendacja od min. 1 managera

Uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

Podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

W celu zaproszenia na rozmowę odbywającą się w formule on line, skontaktujemy się z każdym z Kandydatów osobiście.

Zapoznaj się z ważnymi dokumentami:

 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Izabella Bekas – Kwaśniewska

​Specjalista ds. rekrutacji na studia podyplomowe

Adres i godziny otwarcia biura rekrutacji

ul. Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Pokój R005, piętro 0

Rotunda

poniedziałek 8.30-15.00

wtorek 8.30-15.00

środa 8.30-15.00

czwartek 8.30-15.00

piątek 8.30-15.00

sobota nieczynne

niedziela nieczynne