Executive Master of Business Administration – Collegium Da Vinci Poznań

Executive Master of Business Administration

managerskie podyplomowe

poziom studiów

polski

język wykładowy

18 miesięcy
3 semestry

czas trwania

23

liczba zjazdów

486

liczba godzin

niestacjonarne

tryb studiów

jesień 2024

start zajęć

sobota-niedziela

dni zjazdów

Zapisz się Zapisz się
Łukasz Kuciński i Barbara Majer-Giernat
Wykładowcy kierunku EMBA
image

Poznaj kierunek

Executive Master of Business Administration w Collegium Da Vinci to managerskie studia podyplomowe skierowane do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach managerskich. Nowoczesny, autorski program kształcenia został zaprojektowany z myślą o rozwijaniu kompetencji niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołami, działami i całymi organizacjami – od firm produkcyjnych, przez logistyczne, handlowe, po usługowe.

 

Studia promują holistyczne spojrzenie na firmy, zwracając uwagę na kluczowe zależności zachodzące w ich strukturach. Pozwalają słuchaczom zyskać uniwersalne, bo wychodzące poza własne branże, zrozumienie funkcjonowania biznesu. We właściwym dla współczesnych standardów balansie, rozwijają umiejętności twarde w obszarach takich jak finanse, ekonomia, rachunkowość, prawo, marketing oraz miękkie: psychologiczne aspekty zarządzania, HR, negocjacje, autoprezentacja, budowanie relacji oraz komunikacja.

 

Absolwenci EMBA w Collegium Da Vinci zyskują łatwość podejmowania decyzji strategicznych i taktycznych związanych z całokształtem funkcjonowania organizacji od strony technicznej, finansowej, organizacyjnej i pracowniczej. W rezultacie, wzmacniają pewność siebie, decyzyjność i poczucie sprawczości w codziennej pracy zarządczej i operacyjnej.

W jakich obszarach się rozwiniesz

 • rozwiniesz umiejętności strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz skutecznego przywództwa w środowisku biznesowym
 • poszerzysz kompetencje z zakresu ekonomii, finansów, prawa, metodyk zarządzania, marketingu, wystąpień publicznych, budowania relacji i komunikacji
 • poznasz pomocne narzędzia i metody wykorzystywane w zarządzaniu oraz przetestujesz je na konkretnych biznesowych przypadkach
 • zyskasz holistyczne spojrzenie na procesy zachodzące w firmach i zależności między nimi
 • posiądziesz uniwersalną wiedzę i sprawdzisz ją w działaniu w warunkach różnych branż
 • przetestujesz swoje umiejętności na realnych case’ach biznesowych z innych firm i swojej własnej
 • przejdziesz Badanie Osobowości Zawodowej Facet5, otrzymasz indywidualny feedback, poznasz swoje mocne strony i talenty i dowiesz się, jak wykorzystać tę wiedzę do efektywnego zarządzania zespołem
 • rozwiniesz umiejętność prowadzenia prezentacji, wystąpień publicznych i wystąpień przed kamerą
 • zwiększysz siłę swojej eksperckiej marki osobistejzyskasz wiedzę pomocną przy tworzeniu własnego biznesu
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • chcesz podnieść swoje kwalifikacje w obszarze zarządzania
 • chcesz uporządkować i zaktualizować swoją wiedzę
 • chcesz testować nowo poznane rozwiązania na konkretnych biznesowych przypadkach
 • chcesz zbudować lub zwiększyć pewność siebie, zyskując rzetelne, oparte na współczesnych metodach i trendach podstawy do podejmowania decyzji, by nie utknąć w wąskiej branży
 • chcesz zdobyć bardziej uniwersalne spojrzenie na procesy zarządcze i operacyjne
 • chcesz rozwinąć sieć kontaktów biznesowych, poznając managerów z własnego regionu reprezentujących różne branże
 • mierzysz się z wypaleniem zawodowym, szukasz nowej energii i motywacji, by pchnąć swoją karierę na nowe tory
 • chcesz podpatrzeć, jak w praktyce działają inne branże
 • chcesz skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z praktyką zawodową managerów z innych branż
 • chcesz testować nowe narzędzia i techniki na case’ach z własnej firmy
 • planujesz uruchomić własną firmę
 • chcesz lepiej poznać swoje słabe i mocne strony i zdobyć wskazówki, jak wykorzystać tę wiedzę o sobie

Studia EMBA w Collegium Da Vinci stanowią doskonałą formę rozwoju zawodowego dla:

 

 • managerów średniego i wyższego szczebla szczebla
 • właścicieli własnych firm, będących na etapie skalowania biznesu oraz startupowców, szukających sposobów na zwiększenie wiedzy biznesowej
 • osób pełniących funkcje managerskie w firmach produkcyjnych, logistycznych, usługowych
 • doświadczonych managerów będących absolwentami różnych kierunków studiów wyższych, jednak posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i innych dziedzin mających przełożenie na działania strategiczne w organizacjach
 • managerów o silnych kompetencjach twardych, chcących je ugruntować, jednocześnie rozwijając kompetencje miękkie
 • managerów o silnych kompetencjach miękkich, chcących je ugruntować, jednocześnie rozwijając kompetencje twarde
 • managerów, przygotowujących się do awansu lub zmiany zawodowej w dotychczasowej firmie lub poza nią
 • managerów chcących pełnić funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek, w tym spółek Skarbu Państwa

Aby zakwalifikować się na studia Executive MBA, musisz spełnić następujące wymagania: mieć ukończone studia wyższe I lub II stopnia, posiadać minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku managerskim oraz podejść do rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem merytorycznym kierunku.

image

Jak wygląda program studiów

Pobierz program Pobierz program

Ekonomia zarządcza

moduł 1

36 godzin

 • Finanse dla managerów
 • Ekonomia
 • Rachunkowość finansowa
 • Optymalizacja finansowa przedsiębiorstwa
 • Podnoszenie wartości przedsiębiorstwa na rynku – rozwój, fuzje, przejęcia
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa
 • Budżetowanie i controlling
image

Zarządzanie - Leadership I

moduł 2 cz. 1

90 godzin

 • Managerskie aspekty zarządzania zespołem
 • Psychologia przywódcza – kształtowanie pozycji lidera
 • Psychologiczne aspekty zarządzania/ Badania osobowości zawodowej narzędziem Facet5 i ich wpływ na budowanie efektywnych zespołów z INDYWIDUALNYM RAPORTEM i FEEDBACKIEM / Analiza talentów managerskich
 • Narzędzia i metody komunikacji w pracy managera
 • Strategie zarządzania w czasach IV rewolucji przemysłowej
 • Przygotowanie do roli charyzmatycznego przywódcy – prezesa, dyrektora
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL | Rekrutacja, rozwój, motywacja, selekcja, zwolnienia, zwolnienia grupowe
 • Obszary odpowiedzialności członków zarządu, członków rad nadzorczych, managerów najwyższego szczebla i niższych szczebli zarządzania
 • Efektywne zarządzanie jakością

Zarządzanie - Leadership II

moduł 2 cz. 2

78 godzin

 • Zarządzanie procesowe
 • Projekt praktyczny 3 – optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie, seminarium projektowe
 • Zarządzanie firmą międzynarodową
 • Customer centricity, czyli klient w centrum zainteresowania organizacji
 • Dzień Ekspercki – prezentacje ekspertów ze zróżnicowanych branż
 • Tworzenie kultury korporacyjnej przedsiębiorstwa
 • Corporate Global Thinking – zarządzanie holistyczne
 • Projekt praktyczny 1 – badania focusowe w przedsiębiorstwie, seminarium projektowe

Narzędzia managerskie

moduł 3

63 godziny

 • Transformacja cyfrowa – Cyfrowe i elektroniczne narzędzia wspierające zarządzanie, technologia blockchain
 • Zarządzanie projektami – AGILE, PRINCE2, SCRUM
 • Projektowanie klientocentryczne
 • Cyberbezpieczeństwo w firmie – zagrożenia współczesnego świata

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

moduł 4

57 godzin

 • Nowoczesna komunikacja wewnętrzna w firmie
 • Projekt praktyczny 2 – nowoczesna komunikacja wewnętrzna w firmie, seminarium projektowe
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej, nadzorowanie realizacji strategii marketingu i sprzedaży
 • Employer Branding 2.0 – budowanie marki pracodawcy
 • Nowoczesne narzędzia marketingu

Budowanie pozytywnego wizerunku

moduł 5

18 godzin

 • Praktyka i najlepsza relacja z kamerą w biznesie

Trening managerski

moduł 6

72 godzin

 • Warsztaty menedżerskie (na uczelni)
 • Warsztaty menedżerskie – projekty zewnętrzne w firmach partnerskich
 • Zaawansowane modele wywierania wpływu społecznego – komunikacja perswazyjna i manipulacyjna

Prawo gospodarcze

moduł 7

36 godzin

 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządu CEO, dyrektorów finansowych CFO i członków rad nadzorczych
 • Prawne aspekty wykorzystania elektronicznych narzędzi motywacyjnych (kamery, GPS, raporty, RODO)

Projekt dyplomowy

36 godzin

Projekt dyplomowy realizowany jest w grupach 3-4 osobowych, a jego tematyka dotyczy wybranych zakresów wiedzy, poruszanych podczas całego toku studiów. Projekty dotyczą realnych firm, między innymi także tych, w których słuchacze pracują, a ich przeprowadzenie umożliwia wykorzystanie pozyskanej wiedzy i wdrożenie wypracowanych zmian w swoich firmach.

Zaliczenie studiów EMBA

Podczas studiów słuchaczy obowiązuje systematyczny schemat zaliczeń. Uczestnicy otrzymują zaliczenia z każdych zajęć. Po 5. i 10. miesiącu nauki odbywa się egzamin teoretyczny. Dodatkowo uczestnicy prowadzą w swoich firmach 3 projekty praktyczne (z obszarów: badania, analiza, wdrożenie), które zaliczane są na ocenę. Podczas trwania projektów uczestnicy zapoznają się z rzeczywistymi wyzwaniami, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa. Dzięki powyższym projektom słuchacze mogą bezpośrednio po zajęciach wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Na koniec studiów uczestnicy piszą pracę dyplomową i bronią ją przed komisją egzaminacyjną. Cały system zaliczeń jest skonstruowany w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy programu Executive MBA zdobyli zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną.

Jakimi narzędziami i metodami będziesz pracować?

Nasze studia projektujemy we współpracy z biznesem, w oparciu o analizy trendów w obszarze zarządzania oraz narzędzia współcześnie wykorzystywane w managemencie. Rozwój umiejętności managerskich planujemy wspólnie z firmami partnerskimi i doświadczonymi przedsiębiorcami, skupiając się na kompetencjach kluczowych dla wykonywania funkcji zarządczych.

 

Podczas studiów EMBA nasi słuchacze nie tylko zapoznają się z nowoczesnymi technikami i metodykami w zarządzaniu, ale przede wszystkim są przygotowywani do ich stosowania w praktyce. Czy to AGILE, PRINCE2, SCRUM, Badanie Osobowości Zawodowej Facet5, Business Model Canvas, Pimento Map, Continuous Product Discovery, czy Design Thinking – każde z prezentowanych podczas zajęć narzędzi jest następnie testowane na konkretnych przypadkach biznesowych.

I
II

FACET5 Personality Profiling

 

W ramach programu nasi słuchacze przechodzą psychometryczny test osobowości zawodowej opracowany na potrzeby biznesu. Badanie analizuje ich predyspozycje managerskie, a wyniki omawiane są podczas indywidualnego feedbacku. Na koniec managerowie biorą udział w zajęciach teambuildingowych, by wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

GROW MOTIVATION®

 

Nasi słuchacze uczestniczą w zajęciach warsztatowych w formie symulacji. Zostają dosłownie zanurzeni w zaprojektowane sytuacje. Wcielając się na żywo w przypisane im role, rozwiązują określone w scenariuszu problemy biznesowe.

BUSINESS CASE STUDIES

 

Nauka odbywa się w praktyce, a materiałem do pracy są zagadnienia biznesowe prawdziwych firm – zarówno firm partnerskich uczelni, jak i organizacji, z których wywodzą się sami uczestnicy. W pracy projektowej nad konkretnymi przypadkami uczestniczą całe zespoły, wykorzystując metody kreatywne rozwiązywania problemów, np. design thinking.

CORPORATE GLOBAL THINKING

 

Uczestnicy uczą się patrzeć na firmę jako całość, zarządzać nią w sposób holistyczny, usprawniać i uspójniać procesy między jej elementami. Przewodnikiem po tym sposobie działania jest twórca tej strategi zarządzania – Łukasz Kuciński – autor poświęconej temu zagadnieniu książki “Firma jako całość”.

Sprawdź co myślą

studenci i wykładowcy

o studiach Executive MBA

w Collegium Da Vinci

Jakimi narzędziami i metodami będziesz pracować?

Nasze studia projektujemy we współpracy z biznesem, w oparciu o analizy trendów w obszarze zarządzania oraz narzędzia współcześnie wykorzystywane w managemencie. Rozwój umiejętności managerskich planujemy wspólnie z firmami partnerskimi i doświadczonymi przedsiębiorcami, skupiając się na kompetencjach kluczowych dla wykonywania funkcji zarządczych.

Podczas studiów EMBA nasi słuchacze nie tylko zapoznają się z nowoczesnymi technikami i metodykami w zarządzaniu, ale przede wszystkim są przygotowywani do ich stosowania w praktyce. Czy to AGILE, PRINCE2, SCRUM, Badanie Osobowości Zawodowej Facet5, Business Model Canvas, Pimento Map, Continuous Product Discovery, czy Design Thinking – każde z prezentowanych podczas zajęć narzędzi jest następnie testowane na konkretnych przypadkach biznesowych.

FACET5 Personality Profiling

 

W ramach programu nasi słuchacze przechodzą psychometryczny test osobowości zawodowej opracowany na potrzeby biznesu. Badanie analizuje ich predyspozycje managerskie, a wyniki omawiane są podczas indywidualnego feedbacku. Na koniec managerowie biorą udział w zajęciach teambuildingowych, by wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

GROW MOTIVATION®

 

Nasi słuchacze uczestniczą w zajęciach warsztatowych w formie symulacji. Zostają dosłownie zanurzeni w zaprojektowane sytuacje. Wcielając się na żywo w przypisane im role, rozwiązują określone w scenariuszu problemy biznesowe.

BUSINESS CASE STUDIES

 

Nauka odbywa się w praktyce, a materiałem do pracy są zagadnienia biznesowe prawdziwych firm – zarówno firm partnerskich uczelni, jak i organizacji, z których wywodzą się sami uczestnicy. W pracy projektowej nad konkretnymi przypadkami uczestniczą całe zespoły, wykorzystując metody kreatywne rozwiązywania problemów, np. design thinking.

CORPORATE GLOBAL THINKING

 

Uczestnicy uczą się patrzeć na firmę jako całość, zarządzać nią w sposób holistyczny, usprawniać i uspójniać procesy między jej elementami. Przewodnikiem po tym sposobie działania jest twórca tej strategi zarządzania – Łukasz Kuciński – autor poświęconej temu zagadnieniu książki “Firma jako całość”.

Jak zorganizowane są studia EMBA w CDV?

 • Zjazdy

  Zjazdy mają miejsce średnio raz/dwa razy w miesiącu, od soboty do niedzieli i trwają zazwyczaj 8 godzin dziennie. Zaczynają się w październiku 2024 roku, a kończą w marcu/kwietniu 2026 roku.

 • Grupa

  Studia odbywają się w małej, starannie dobranej grupie uczestników – managerów z minimum 3-letnim doświadczeniem. Grupa liczy około 25 osób.

 • Sala

  Zajęcia są prowadzone w budynku Collegium Da Vinci, w Poznaniu, przy ulicy Kutrzeby 10. Odbywają się w salach warsztatowych i wykładowych uczelni – dostosowanych do charakteru i potrzeb danych zajęć.

 • Zajęcia

  Zajęcia na studiach EMBA prowadzone są metodą warsztatową. Uczestnicy biorą udział w dyskusjach, ćwiczeniach interaktywnych i projektowych, grach biznesowych i symulacjach.

 • Catering

  Przez cały dzień zajęciowy do dyspozycji uczestników jest bezpłatna strefa bistro w sali zajęciowej. Słuchaczom serwujemy napoje ciepłe i zimne oraz poczęstunek w formie szwedzkiego stołu – są to przekąski śniadaniowo-lunchowe. Dodatkowo, na terenie budynku przez cały dzień czynny jest uczelniany bar kawiarniano-restauracyjny.

 • Wyjazd integracyjny

  Jeden ze zjazdów organizujemy poza murami uczelni – na 2-dniowym wyjeździe w ciekawe krajobrazowo miejsce. W ubiegłym roku był to hotel Remes w Opalenicy. Okoliczności przebywania poza uczelnią sprzyjają zacieśnianiu się relacji między uczestnikami, lepszemu poznaniu się i zbudowaniu sieci kontaktów na lata.

 • Wizyty studyjne

  Dwa weekendy zjazdowe nasi uczestnicy spędzają “w terenie” –  na warsztatach managerskich w firmach partnerskich uczelni. Podczas wizyt w firmach mają nie tylko szansę podpatrzeć na żywo sposób działania innych branż, ale także przetestować w praktyce poznane narzędzia – projektując rozwiązania konkretnego problemu biznesowego dla goszczącej ich firmy. Dotychczas nasi słuchacze byli zapraszani przez takie firmy jak Grupa VOX, Komputronik, Apator, Yanosik, Amazon.

 • Dzień ekspercki

  Podczas studiów zaplanowane jest spotkanie (mini konferencja), podczas którego odbędą się prezentacje ekspertów z różnych branż.

 • Kadra

  Naszą kadrę dydaktyczną tworzą praktycy biznesu, eksperci z wieloletnim doświadczeniem w swoich branżach. To osoby piastujące wysokie stanowiska w firmach, członkowie zarządów, managerowie wysokich szczebli, właściciele przedsiębiorstw, konsultanci, trenerzy, coachowie, członkowie branżowych organizacji, prelegenci konferencji, autorzy książek.

 • Goście specjalni

  Dbamy o najwyższą jakość kształcenia oraz cenimy sobie różne spojrzenia na problemy biznesowe. Dobrą praktyką naszych wykładowców jest zapraszanie na swoje zajęcia gości, którzy przejmują na tę okazję rolę prowadzących. W ubiegłych latach swoją obecnością na EMBA zaszczycili nas: Andrzej Blikle, Piotr Voelkel, Grzegorz Trubilowicz (Executive Chairman at TPP), Michael Kacprzak (Agilist & Entrepreneur).

 • Networking

  Studia tworzą niepowtarzalną okazję na wejście w środowisko doświadczonej kadry managerskiej. Tu zawiązują się nowe kontakty, budują relacje biznesowe i towarzyskie, które trwają długo po zakończeniu studiów. To szansa na dyskusje, współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń pochodzących od ekspertów z różnych branż i firm. Od 2023 roku działa Prestiżowy Klub EMBA CDV, którego członkami są wszyscy absolwenci i uczestnicy studiów EMBA w CDV. Członkowie klubu uczestniczą w wydarzeniach organizowanych dla Klubowiczów oraz biorą udział w organizowanych raz w roku ogólnopolskich zjazdach Klubów i Stowarzyszeń MBA.

 • Współpraca z uczelnią

  Nasi słuchacze i absolwenci nierzadko zostają Partnerami Collegium Da Vinci. Po ukończeniu studiów oni sami oraz inni eksperci z ich organizacji zostają wykładowcami lub występują z wykładami gościnnymi. Ich firmy dostarczają case studies na zajęcia praktyczne ze studentami. Efektem tej współpracy są wypracowane przez studentów rozwiązania ich problemów biznesowych, które można wdrożyć w firmie. Firmy partnerskie mogą także pozyskiwać nowych pracowników i stażystów spośród naszych najlepszych studentów.

 • Klub EMBA Vinci

  W Collegium Da Vinci działa klub absolwentów i uczestników studiów EMBA – EMBA Vinci. Uczestnicy i absolwenci mają możliwość budowania relacji z dotychczasowymi absolwentami wszystkich roczników EMBA w Collegium Da Vinci. Często relacje te owocują wspólnymi przedsięwzięciami biznesowymi, wymianą doświadczeń oraz zmianami miejsca zatrudnienia. Członkowie mają możliwość rozwijać swoje kompetencje managerskie i zdobywać aktualną wiedzę poprzez udział w warsztatach. Klub EMBA Vinci należy również do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klubów MBA, zrzeszającego kluby MBA z Warszawy, Gdańska, Szczecina, Wrocławia, Torunia, Bydgoszczy i Poznania. Kilka razy w roku odbywają się również szkolenia i spotkania organizowane przez inne kluby członkowskie, w których uczestnicy EMBA Vinci mogą również brać udział. Wszyscy uczestnicy otrzymują również bezpłatny dostęp do kanałów komunikacyjnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klubów MBA i mogą bez przeszkód kontaktować się z absolwentami MBA z całej Polski.

 • Architektura i sztuka

  Budynek naszej uczelni jest wygodnie i nowocześnie zaprojektowany. Posiada duże, otwarte przestrzenie, szerokie, przeszklone korytarze, przestronne, dobrze wyposażone sale.

  Wnętrza uczelni, niczym w galerii sztuki współczesnej, wypełnione są obrazami, muralami, instalacjami i rzeźbami znanych artystów. W przestrzeni budynku znajdują się wyposażone w ławki i siedziska strefy na relaks. Odbywają się tu spotkania kreatywne i towarzyskie.

 • Infrastruktura

  Dojazd na uczelnię jest wygodny i zajmuje jedynie kilkanaście minut od dworca. Dla zmotoryzowanych mamy płatny parking na terenie kampusu. Dla rowerzystów: stojaki rowerowe przed budynkiem.

  W Collegium Da Vinci posiadamy odpowiednie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp do każdej części budynku jest ułatwiony – zainstalowane są podjazdy i windy.

  Na terenie całej uczelni udostępniamy bezprzewodowo darmowe, szerokopasmowe łącze internetowe.

Poznaj wykładowców kierunku

Krzysztof Maślankowski

CEO, CFO, Ph.d. Członek rad nadzorczych, Coach

Krzysztof Maślankowski

CEO, CFO, Ph.d. Członek rad nadzorczych, Coach

rozwińO mnie

rozwińWieloletni manager zarządzający specjalizujący się w dziedzinie finansów korporacyjnych, rynków kapitałowych, strategiach inwestycyjnych oraz analizie finansowej i controllingu.

rozwińWiceprezes Zarządu Liderio sp. z o.o., CFO (Solumus Group SA, Ekobenz Sp. z o.o.,  Creotech Instruments S.A.), Prezes Zarządu (Polski Holding Farmaceutyczny S.A.), Manager Inwestycyjny, Ekspert ds. wyceny biznesu (ARP S.A.), Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych (MSP), Dyrektor finansowy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KONKRET” sp.j. i sp. z o.o.), Przewodniczący Rad Nadzorczych (Lubelski Węgiel “Bogdanka” – wprowadzenie spółki na GPW, wdrożenie SAP, MSR/MSSF, nadzór Komitet Audytu), Aircraft Maintenance Services, Ares, PHF, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego. Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości V kadencji, doradca podatkowy (nr wpisu 10766), licencja Ministerstwa Finansów, kwalifikacje głównego księgowego SKwP, Ekspert Funduszu Badań i Wdrożeń Innowacji, Trener biznesu.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Controlling (biznesowy, finansowy, strategiczny)
 • Rynek kapitałowy
 • Finansowanie i wycena przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i analiza finansowa

Barbara Majer-Giernat

Certyfikowany trener biznesu, przedsiębiorca oraz ekspert zarządzania i komunikacji w biznesie. Współwłaściciel i Członek Zarządu AHEAD GROUP

Barbara Majer-Giernat

Certyfikowany trener biznesu, przedsiębiorca oraz ekspert zarządzania i komunikacji w biznesie. Współwłaściciel i Członek Zarządu AHEAD GROUP

rozwińCertyfikowany trener biznesu, przedsiębiorca oraz ekspert zarządzania i komunikacji w biznesie. Współwłaściciel i Członek Zarządu AHEAD GROUP, właściciela trzech marek: Face2Face Smart Office Biuro na godziny, Ahead Capital oraz GoAhead Training.

rozwińO mnie
Jestem absolwentką Executive MBA oraz filologii angielskiej. Od zawsze moją pasją były proste metody na trudne zmiany, efektywne uczenie się i zdobywanie nowych kompetencji w biznesie. Jestem akredytowanym konsultantem systemu diagnozy osobowości zawodowej oraz zarządzania kompetencjami w firmach Facet5.

rozwińŁączę potencjał tego narzędzia z moją wiedzą oraz ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie projektów rozwojowych. Dzięki temu klienci, z którymi pracuję uzyskują głębokie oraz trwałe zmiany, które generują wzrost biznesu.

rozwińZrealizowałam ponad 4000 godzin warsztatów. Brałam udział w ponad 300 projektach wdrożeniowych dla firm w zakresie: rozwiązywanie problemów, zmiana, sprzedaż, zarządzanie i komunikacja. Skutecznie pomagam usprawnić komunikację oraz budować efektywne zespoły i długotrwałe relacje w biznesie.

Marcin Barański

Dyrektor Generalny / Członek Zarządu Grupy Kapitałowej VOX

Marcin Barański

Dyrektor Generalny / Członek Zarządu Grupy Kapitałowej VOX

rozwińDyrektor generalny w Grupie Kapitałowej VOX, prezes zarządu VOX Detal S.A. Wcześniej, jako dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, a następnie wiceprezes zarządu odpowiadałem za obszary marketingu, sprzedaży i logistyki w Grupie Tubądzin.

rozwińPełniłem również funkcje prezesa zarządu Megastore.pl S.A. oraz dyrektora handlowego Grupy Balex Metal.

Joanna Janowicz

Właściciel w THINK BIG Consulting

Joanna Janowicz

Właściciel w THINK BIG Consulting

rozwińO mnie

rozwińWłaściciel w THINK BIG.

rozwińJestem autorką książki „ByćSobą. Żyć tak, by niczego nie żałować” i 1. w Europie warsztatu z wystąpień i skutecznej komunikacji na koronie stadionu: Extreme Public Speaking.

rozwińRazem z mężem stworzyła ogólnopolski projekt edukacyjny Mind & Business Academy – czyli roczny mentoring z ŻYCIA i emocji. Występuję i wprowadzam efektywne programy dla firm. Odpowiadałam za komunikację 2 największych wydarzeń sportowo-kulturalnych: EURO 2012 w Poznaniu i rozwój Stadionu Narodowego. Jako ekspert oraz  rzecznik i szef komunikacji UEFA Fan Zone, ponad 500 razy występowałam dla mediów w Polsce i za granicą, m.in. w dokumencie dla Discovery Int. Laureatka „Złotych Spinaczy”, nominowana do nagrody człowieka roku BRIEF.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Komunikacja i personal branding
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Rozwój potencjału w biznesie i życiu: flow, wartości, powołanie.

Paweł Muzyczyszyn

Trener, coach ICF, menedżer zespołów handlowych

Paweł Muzyczyszyn

Trener, coach ICF, menedżer zespołów handlowych

rozwińO mnie

 • Wieloletni menedżer związany z branżą finansową oraz IT.
 • Partner Zarządzający w firmie konsultingowej GROW
 • Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania i sprzedaży (EMBA)
 • Coach ACC International Coach Federation.
 • Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych zarządzaniu i sprzedaży
 • Publikuje w prasie branżowej: Personel i Zarządzanie, Nowa Sprzedaż, As Sprzedaży, Szef Sprzedaży, Marketer Plus
 • Tworzy podcast dla szefów sprzedaży CEL_NA SPRZEDAŻ
 • Autor książki „Sprzedażowe nawyki. Mikroróżnice, które generują makroefekty”

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Rozwój kompetencji zarządzania sprzedażą
 • Rozwój kompetencji sprzedażowych
 • Rozwój kompetencji menedżerskich w obszarach produkcyjnych
 • Coaching biznesowy
 • Transfer psychologii do biznesu

Kinga Matysiak

Project Manager | CEO w Mindstream Sp. z o.o.

Kinga Matysiak

Project Manager | CEO w Mindstream Sp. z o.o.

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie projektami.

rozwińTrener zarządzania projektami i kompetencji społecznych, autor programów szkoleniowych i edukacyjnych. Przeszkoliła ponad 4 500 osób.

rozwińOd 2002 roku prowadzę szkolenia biznesowe w oparciu o autorskie gry i narzędzia pracy. Specjalizuję się w szkoleniach z zarządzania projektami, komunikacji, autoprezentacji, przywództwa, budowania zespołu. Jestem trenerem AgilePM® oraz Change Management®, akredytowanym trenerem PRINCE2® oraz Management of Value®. Posiadam akredytację facylitatora Management 3.0.

rozwińJestem Prezesem firmy szkoleniowej MINDSTREAM sp. z o.o., oferującej szeroki zakres szkoleń certyfikowanych z zarządzania projektami i procesami. Doświadczenie w biznesie zdobywałam pracując jako kierownik projektów, wprowadzałam nowe produkty na rynek, odpowiadałam za sprzedaż i marketing produktów już istniejących. Prowadziłam projekty informatyczne, marketingowe oraz edukacyjne.

rozwińProwadziłam zajęcia na studiach podyplomowych zarządzaniem projektami, m.in. w Collegium Da Vinci w Poznaniu, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytecie Zielonogórskim, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • zarządzanie projektami,
 • management,
 • umiejętności społeczne.

Mariusz Frątczak

Dyrektor Generalny Collegium Da Vinci

Mariusz Frątczak

Dyrektor Generalny Collegium Da Vinci

rozwińO mnie

rozwińDyrektor Generalny Collegium Da Vinci, ekspert ds. Strategii i Zarządzania Wartością Sprzedaży, doradca biznesowy startupów z branży e- commerce.

rozwińMam 22 lata doświadczenia zawodowego w marketingu i sprzedaży.

rozwińPrzeprowadziłem ponad 200 projektów badawczo – konsultingowych w sektorze bankowości, usług finansowych, usług edukacyjnych, energii odnawialnej (farm wiatrowych) czy FMCG.

rozwińZdobywałem doświadczenie w takich firmach jak mBank, TEB SA, RB Expert SA, Goldenegg SA, Windway sp. z o.o., Conneco sp. z o.o., Molok Polska sp. z o.o. czy Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o, Collegium Da Vinci.

rozwińProwadziłem projekty dla takich klientów jak mBank, MultiBank, PKO Bank Polski, Millennium,  Jubiler Bukowscy, Stomatologie Dental, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, TEB Akademia, portale Umownik.pl, czy Załap.pl.

rozwińDoradzałem czołowym polskim bankom oraz instytucjom edukacyjnym w kwestiach wdrażania strategii sprzedaży, a w ostatnich latach polityki cenowej.

rozwińSpecjalizacje obszarowe:

 • Obsługa klienta
 • Strategie sprzedaży
 • Negocjacje biznesowe

Hanna Kronszmyt

Kierownik Kadr i Płac, trener

Hanna Kronszmyt

Kierownik Kadr i Płac, trener

rozwińO mnie

rozwińMoja wizja pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi to mieszanka zaangażowanej troski o innych i rzetelnej ciekawości. Od lat spełniam swoje młodzieńcze marzenie o pracy z ludźmi i dla ludzi. Dziś, kiedy każdy szczebel pracy w HR w bardzo różnych organizacjach i firmach jest mi znany, moim napędem do dalszego zgłębiania tego, co innowacyjne, nieoczywiste jest potrzeba dzielenia się z innymi.

rozwińI to marzenie udaje mi się z sukcesem realizować, jako wykładowca MBA w szacownych murach CDV.

rozwińJestem gorącym orędownikiem wdrażania nowoczesnych rozwiązań zarządczych w zakresie polityki kadrowo – płacowej.

rozwińDziś wiem, że w HR nie ma zagrożeń, są tylko wyzwania, można zdziałać mnóstwo wspaniałych rzeczy, przeprowadzić wiele fascynujących zmian.

rozwińMój życiorys wypełniają lata licznych doświadczeń, dziś jestem menadżerem HR w grupie Leclerc – widzę wyraźnie, że nadchodzące lata to świetny czas dla nas nowoczesnych, świadomych, dbających o drugiego człowieka Kadrowców przez duże K.

rozwińZnam od podszewki zagadnienia i wyzwania współczesnych organizacji i ich menadżerów.

rozwińPraca z nimi oraz ich sukces, z reminiscencjami, których do mnie powracają, czynią mnie spełnionym, kadrowcem i wykładowcą. Mam poczucie misji, dlatego wkładam tyle serca w dbałość o rozwój i sukces moich podopiecznych.

rozwińA w życiu po pracy? Nauczyłam się cenić chwilę. Uśmiech szczęśliwego dziecka, pachnący kawą poranek na plaży, zapach biblioteki, szmer teatralnego hallu, wiatr przewracający karty dobrej książki niedbale pozostawionej na tarasie. A czasem noc pod innymi gwiazdami – z krzyżem południa w roli głównej.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Prawo podatkowe w zakresie PIT
 • Wynagrodzenia

Maciej Krotoski

Adwokat, Partner zarządzający M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

Maciej Krotoski

Adwokat, Partner zarządzający M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

rozwińO mnie

rozwińJako prawnik biznesowy specjalizuję się od ponad 10 lat w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, sporach sądowych, zagadnieniach związanych z procesami inwestycyjnymi oraz planowania spadkowego.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • wsparcie prawne przedsiębiorstw
 • zabezpieczenie interesów średnich i dużych przedsiębiorstw
 • obsługa podmiotów gospodarczych
 • prawo inwestycyjne
 • nieruchomości
 • prawo handlowe
 • sukcesja

Daria Widerowska

CEO oraz redaktorka naczelna portalu BRAND NEW, wykładowczyni uczelni wyższych, konsultantka oraz menadżerka marketingu i PR.

Daria Widerowska

CEO oraz redaktorka naczelna portalu BRAND NEW, wykładowczyni uczelni wyższych, konsultantka oraz menadżerka marketingu i PR.

rozwińO mnie

rozwińSpecjalizuję się w tworzeniu strategii neuromarketingowych oraz łączeniu ich z działaniami sprzedażowymi online i offline. Posiadam ponad 13-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami marketingowymi.

rozwińOd 7 lat prowadzę portal BRAND NEW, poświęcony neuromarketingowi, psychologii sprzedaży, technikom perswazji, strategiom oraz technologiom dla marketingu.

rozwińProwadzę szkolenia i warsztaty z obszaru neuromarketingu, narzędzi marketingowych, e-commerce, digital marketingu, planowania kampanii reklamowych, strategii marketingowej i komunikacji.

rozwińJestem absolwentką m.in. programu Executive MBA na Collegium da Vinci oraz studiów E-commerce i Product Manager (UEP), Design Thinking, zarządzanie innowacją (SWPS), E-marketing (Uniwersytet WSB Merito).

Piotr Jaszczak

Ekspert zarządzania procesami w biznesie

Piotr Jaszczak

Ekspert zarządzania procesami w biznesie

rozwińDoradztwo operacyjne | doradztwo strategiczne

rozwińSpecjalizuje się w zarządzaniu projektami, zarządzaniu zmianą, jakością, procesami i ich mapowaniem. Przygotowuje organizacje do wdrożenia systemów zarządzania jakością na bazie norm IS0 9001 i ISO 20000 (opracowanie dokumentacji systemowej, mapowanie procesów, przygotowanie do audytu). Zajmuje się diagnozą przedsiębiorstw, analizą ryzyka i budżetowaniem. Przez blisko 30 lat związany z firmą IT. Stworzył sieć 14. oddziałów firmy i zarządzał zespołem 130. pracowników na terenie całego kraju.

Łukasz Kuciński

Prezes Zarządu AMS Prestige

Łukasz Kuciński

Prezes Zarządu AMS Prestige

rozwińO mnie

rozwińPrezes Zarządu AMS PRESTIGE – Akademia Menedżera Sprzedaży.

rozwińPosiadam ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży i marketingu.

rozwińW latach 2003 – 2011 byłem Dyrektorem Działu Nauczania Języków Obcych w WSiP. Organizowałem konferencje na temat sprzedaży i przedsiębiorczości. Występowałem jako prelegent i mówca na konferencjach: Nowoczesne Techniki Sprzedaży.

rozwińPartner merytoryczny studiów podyplomowych Akademia Menedżera Sprzedaży.

rozwińProwadzę bloga o Sprzedaży, Zarządzaniu i Marketingu, jestem stałym autorem magazynu World Business Class.

rozwińJestem współautorem książki „Firma Jako Całość – Porządkowanie Chaosu Korporacyjnego”, Onepress 2019.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Marketing
 • Sprzedaż
 • Zarządzanie

Regina May

Ekspert ds. strategii personalnych, HR Business Partner

Regina May

Ekspert ds. strategii personalnych, HR Business Partner

rozwińO mnie

rozwińPraktyk biznesu, Trener, HR Biznes Partner,

rozwińOd 21 lat jestem zawodowo związana z zasobami ludzkimi, Menedżerka działu szkoleń, Dyrektor personalna, HR Business Partner (FMCG, produkcja, IT, logistyka).

rozwińByłam menedżerka zespołów sprzedaży, trenerów wewnętrznych, HR Business Partnerów, specjalistów i kierowników personalnych (Grupa Muszkieterów, Eureka Group, Żabka Polska, Upright Group)

rozwińWystępuję  na konferencjach branży HR (HRFactor, Learning&Development – Rzeczpospolita, ROC, Elevato)

rozwińWykładam na uczelniach wyższych w Poznaniu Collegium Da Vinci, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

rozwińJestem trener specjalizującym się w szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi oraz warsztatach zwiększających efektywność zespołów m.in. w zakresie organizacji pracy, zarządzania, komunikacji, współpracy.

rozwińPracuję jako konsultant HR realizujący projekty doradcze w zakresie strategii personalnych, systemów ocen, optymalizacji kosztów zatrudnienia, ścieżek kariery, systemów motywacyjnych, zarządzania przez cele, budowania wizerunku pracodawców.

rozwińDoradca zawodowy, łowca talentów.

rozwińJestem jedną z założycielek Fundacji „Anioły Edukacji”

rozwińPracowałam i szkoliłam m.in. dla Grupy Muszkieterów – Intermarche, Bricomarche, Bimex, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Grupy Orlen, ROC Group, Żabka Polska sp. z o.o., Corol, Branch Brothers, Millano, Nesperta, Śnieżka, Procorol, PMT, Rzeczpospolita i innych firm z branży wydawniczej, produkcyjnej, handlowej, IT

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • HR Business Partner
 • Systemy ocen i motywacyjne
 • Zarządzanie zespołem
 • Marketing Rekrutacyjny

Michał Pawlik

C-level manager w instytucjach finansowych oraz technologicznych, przedsiębiorca

Michał Pawlik

C-level manager w instytucjach finansowych oraz technologicznych, przedsiębiorca

rozwińO mnie

rozwińWspółtwórca i prezes SMEO – niezależnej firmy faktoringowej, dostarczającej rozwiązania finansowania faktur firmom z sektora MŚP. Zanim założyłem SMEO w styczniu 2017, stworzyłem dla Getin Holding w 2011 roku firmę faktoringową Idea Money – która po trzech latach została sprzedana za 170 milionów złotych.

rozwińJestem także twórcą eFaktoring.pl, pierwszej w pełni online’owej usługi pożyczek pod fakturę dla mikrofirm.

rozwińJestem wykładowcą studiów MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Zarządzanie
 • IT
 • Marketing
 • Sprzedaż

Kamila Piernik-Wierzbowska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, prawnik biznesowy

Kamila Piernik-Wierzbowska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, prawnik biznesowy

rozwińO mnie

rozwińRadca Prawny, Dyrektor Zarządzający w Kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni w Poznaniu

rozwińZapewniam kompleksową obsługę prawną małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, głównie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i postępowań sądowych, prowadzenie projektów biznesowych.

rozwińRadca Prawny w Generali Życie TU S.A. i Concordia Polska TUW

rozwińPrawnik korporacyjny in-house sektora finansowego. Konsultacje prawne działów biznesowych w prowadzonych i planowanych projektach, wsparcie prawne Zarządu, obsługa korporacyjna i compliance.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Prawo w biznesie
 • Projekty biznesowo – prawne
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza

Krzysztof Rapacz

Manager Komunikacji Wewnętrznej, CSR i PR, Event Manager, Copywriter, Konferansjer, Właściciel w QMAGINE

Krzysztof Rapacz

Manager Komunikacji Wewnętrznej, CSR i PR, Event Manager, Copywriter, Konferansjer, Właściciel w QMAGINE

rozwińO mnie

rozwińPraktyk w zakresie tworzenia strategii i realizacji działań z obszaru nowoczesnej Komunikacji Wewnętrznej oraz CSR dla dużych przedsiębiorstw z branży e- commerce, IT oraz logistyki. Od ponad 10 lat przekładam cele strategiczne firm na działania angażujące pracowników i wspierające budowanie kultury organizacyjnej. Doświadczenie w Komunikacji Wewnętrznej, CSR i PR zdobywałem m.in. w Allegro, Amazon, H&M oraz RTB House. Odpowiadałem również za tworzenie od podstaw projektów i eventów wspierających cele społecznej odpowiedzialności biznesu w połączeniu z działaniami public policy.

Paweł Świderski

Head of Operations OLX Central Southern Europe Certified COPC Implementation Leader

Paweł Świderski

Head of Operations OLX Central Southern Europe Certified COPC Implementation Leader

rozwińO mnie

rozwińW serwisie Grupie OLX odpowiadam za operacyjne wsparcie użytkowników i klientów biznesowych serwisu OLX w krajach Europy Centralnej i Południowej. Jestem absolwentem studiów MBA oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przed dołączeniem do OLX, przez ponad dwa lata wspierałem rozwój jednej z największych wielkopolskich agencji pracy tymczasowej. Wcześniej byłem menadżerem sprzedaży i telesprzedaży w wiodącym serwisie wyszukiwania lokalnego w Polsce.

rozwińSpecjalizacje obszarowe:

 • obsługa klienta,
 • customer experience,
 • employee experience,
 • sprzedaż, e-commerce,
 • rynek pracy,
 • rynek rekrutacji,
 • narzędzia rekrutacyjne.

dr Rafał Prendke

Wieloletni CEO w międzynarodowych koncernach

dr Rafał Prendke

Wieloletni CEO w międzynarodowych koncernach

rozwińO mnie

rozwińDoświadczony menadżer, łączący zainteresowania naukowe z praktyczną wiedzą pozyskaną w wielu krajach podczas pracy dla międzynarodowych korporacji. Przez ponad dwadzieścia lat zarządzał firmami różnych branż, gdzie przeprowadzał skomplikowane procesy restrukturyzacyjne, przejęcia i duże projekty inwestycyjne. Obecnie wykładowca Politechniki Poznańskiej, gdzie prowadzi badania i szkolenia z różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

rozwińStrategie interkulturowe, przywództwo, praktyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym

Tomasz Cieślak

Ekspert | Kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej, Rossmann Polska

Tomasz Cieślak

Ekspert | Kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej, Rossmann Polska

rozwińO mnie

rozwińKierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej, Rossmann Polska. Ekspert z zakresu komunikacji, public relations

rozwińZ branżą związany ponad 20 lat. Przez 7 lat pracował jako dziennikarz, w 2009 roku rozpoczął pracę w Dziale Public Relations Rossmanna prowadząc biuro prasowe spółki, pełniąc obowiązki rzecznika prasowego. Od 2013 roku jest kierownikiem Działu Komunikacji Wewnętrznej i odpowiada kompleksowo za komunikację wewnętrzną spółki z pracownikami blisko 1800 sklepów, trzech centrów logistycznych oraz central, a także za projekty motywacyjne i budujące zespoły. Tworzy scenariusze, koordynuje organizację firmowych wydarzeń, występuje w roli prowadzącego.

rozwińOdpowiadał m.in. za kompleksową realizację takich projektów eventowych jak jubileusze 20-lecia, 25-lecia i 30-lecia Rossmanna w Polsce, czy cyklicznych spotkań motywacyjno-integracyjnych dla zespołów drogerii, w których udział wzięło ponad 10 tys. pracowników. Nadzoruje realizację projektów specjalnych jak np. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run w Łodzi. Był członkiem zespołu antykryzysowego powołanego przez Zarząd Rossmanna po ogłoszeniu stanu pandemii Covid-19 gdzie zajmował się efektywną i empatyczną komunikacją wewnętrzną, ale także projektami z zakresu społecznej odpowiedzialności.

rozwińPrelegent konferencji ICM 3/4, panelista Forum Branży Eventowej oraz Konferencji nt. Komunikacji Wewnętrznej Pulsu Biznesu. Laureat nagrody MP Power Awards 2019 w kategorii Marketer, Power Of Content Marketing Awards oraz Digital Excellence Awards 2022, za transformację cyfrową systemu komunikacji wizualnej dla klientów i pracowników Rossmann, gdzie pełnił rolę Project Managera. Wydawany pod jego kierownictwem magazyn dla pracowników Rossmanna był nagradzany w konkursach „Złote Szpalty” oraz Power Marketing Awards, Od 2020 związany z konkursem MP Power Awards w roli jurora, od 2023 roku członek kapituły największego konkursu komunikacji marketingowej na świecie Effie Awards.

rozwińAbsolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów z zarządzania.

Sebastian Baranowski

IT Director

Sebastian Baranowski

IT Director

rozwińO mnie

rozwińMenedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami, projektowaniu i wdrażaniu systemów IT, optymalizacji procesów, a także bezpieczeństwie IT. Pracował w BAE Systems, NetWorkS i T-Mobile, gdzie kierował zespołami programistów i administratorów baz danych oraz projektował i wdrażał systemy. W ARC Europe Polska, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora IT i Head of Group Development, kieruje zespołem ponad 40 osób, w tym analityków, programistów, testerów, inżynierów systemów i specjalistów helpdesk. Jego niewątpliwym sukcesem jest wdrożenie autorskiego systemu operacyjnego dla assistance (Atlas) w Polsce i we Francji.  Jego wiedza i doświadczenie w dziedzinie IT stanowią cenny wkład dla każdej organizacji, która dąży do rozwoju i poprawy skuteczności swoich działań na polu technologicznym.

rozwińO mnie

rozwińJestem doświadczonym: menadżerem (członkiem zarządów i rad nadzorczych), radcą prawnym (wieloletnim szefem działu prawnego, członkiem rady OIRP w Poznaniu, egzaminatorem na egzaminie radcowskim), stałym mediatorem sądowym, arbitrem przy WIPH w Poznaniu, wykładowcą i prowadzącym liczne szkolenia prawne i biznesowe.

rozwiń 

rozwińCiekawi mnie

rozwińŚwiat i jego historia oraz relacje międzyludzkie

dr Tomasz Tomczak

Prezes Zarządu i Wiceprezes Wykonawczy w Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o.

dr Tomasz Tomczak

Prezes Zarządu i Wiceprezes Wykonawczy w Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o.

rozwińO mnie

rozwińMyślący przyszłościowo lider i strateg z udokumentowanymi sukcesami w zarządzaniu dużymi zespołami i kompleksowymi projektami. Jako Prezes Zarządu i Wiceprezes Wykonawczy w Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o., odpowiadał za zakłady produkcyjne w Polsce, Niemczech, Francji i Szwajcarii, generując obrót ponad 0,5 miliarda euro oraz zatrudniając ponad 2000 pracowników. Wcześniej pełnił kluczowe role w Volkswagen Poznań, nadzorując inwestycje i rozwój nowych linii produkcyjnych. Ukończył studia doktoranckie z inżynierii mechanicznej oraz szereg programów menedżerskich i coachingowych w Polsce, Niemczech i USA.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Zarządzanie operacyjne i strategiczne: Motywowanie zmian operacyjnych, modernizacja procesów, budowanie i rozwój nowych zakładów produkcyjnych.
 • Zarządzanie zespołami: Motywacja i rozwój zespołów, coaching i przywództwo.
 • Optymalizacja procesów: Zwiększanie produktywności i rentowności poprzez metodologię Lean Manufacturing i Kaizen, optymalizacja procesów obsługi klienta.

Co o kierunku mówi absolwent

image

Krzysztof Rapacz

Manager Komunikacji Wewnętrznej, Właściciel w QMAGINE, absolwent studiów EMBA w CDV

 

„Jest kilka elementów, które sprawiają, że zawsze traktuję CDV jako uczelnię pierwszego wyboru. Wyróżnia się dla mnie tym, że zakres wiedzy na oferowanych kierunkach jest dostosowany do aktualnych standardów i potrzeb rynku. To same konkrety bez niepotrzebnych wypełniaczy. To co również ma dla mnie ogromne znaczenie, to fakt, że CDV tworzy przestrzeń pobudzającą kreatywność. Wszechobecna sztuka i nastawienie na tworzenie nowych rzeczy i koncepcji, idealnie wpisują się w moje podejście, które zakłada otwartość na tworzenie i ciągłe testowanie nowych obszarów oraz podejmowanie ryzyka. Dlatego jest mi z CDV bardzo po drodze. I podejrzewam, że EMBA to nie koniec moich przygód z uczelnią”.

Sprawdź podcast „Studia na każdą karierę”!

Co różni EMBA od innych studiów podyplomowych? Czy to na pewno dobra inwestycja? Dlaczego jako pole managerskiego rozwoju warto wybrać właśnie Collegium Da Vinci w Poznaniu?

Zapraszamy na rozmowę z Łukaszem Kucińskim, kierownikiem kierunku EMBA, prezesem zarządu AMS Prestige.

Ile kosztują studia na tym kierunku

Opłaty i czesne

Sprawdź ile kosztuja studia EMBA w Collegium Da Vinci

Opłaty dodatkowe

Opłata wpisowa

200 PLN

Opłata końcowa (promocja do 31 lipca)

1000 PLN

0 PLN

Czesne za całe studia
(promocja do 31 lipca)

Płatne w 15 ratach

15 x 1 980 PLN

1 782 PLN

Płatne w 3 ratach

3 x 9 900 PLN

8 910 PLN

Płatne w 1 racie

1 x 29 700 PLN

26 730 PLN

Zniżki dla absolwentów

CDV, WSNHiD oraz Uniwersytetu SWPS

Opłaty dodatkowe

Opłata wpisowa:

200 PLN

0 PLN

Opłata końcowa:

1000 PLN

0 PLN

Czesne za całe studia

Płatne w 15 ratach

15 x 1 980 PLN

1 683 PLN

Płatne w 3 ratach

3 x 9 900 PLN

8 415 PLN

Płatne w 1 racie

1 x 29 700 PLN

25 245 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

5

Rozmowa kwalifikacyjna

Podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Z każdym z kandydatów spotykamy się indywidualnie, a rozmowy odbywają się w formule on-line.

 

Podczas spotkania porozmawiamy o Twoim doświadczeniu managerskim oraz oczekiwaniach względem studiów EMBA. Chcemy być pewni, że nasz program w pełni zaspokoi Twoje ambicje, a podjęcie studiów EMBA będzie dla Ciebie właściwą decyzją na ścieżce zawodowego rozwoju.

 

W celu umówienia terminu rozmowy skontaktujemy się z Tobą osobiście. Przed rozmową poprosimy Cię o przesłanie nam drogą elektroniczną: CV, listu motywacyjnego i rekomendacji od min. jednego managera.

Podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Z każdym z kandydatów spotykamy się indywidualnie, a rozmowy odbywają się w formule on-line.

 

Podczas spotkania porozmawiamy o Twoim doświadczeniu managerskim oraz oczekiwaniach względem studiów EMBA. Chcemy być pewni, że nasz program w pełni zaspokoi Twoje ambicje, a podjęcie studiów EMBA będzie dla Ciebie właściwą decyzją na ścieżce zawodowego rozwoju.

 

W celu umówienia terminu rozmowy skontaktujemy się z Tobą osobiście. Przed rozmową poprosimy Cię o przesłanie nam drogą elektroniczną: CV, listu motywacyjnego i rekomendacji od min. jednego managera.

Witaj w gronie słuchaczy!

Po pozytywnym przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś/dostałaś się na studia.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Po pozytywnym przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś/dostałaś się na studia.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego Biura Rekrutacji.

image

Izabella Bekas-Kwaśniewska

Specjalista ds. rekrutacji
na studia podyplomowe

e-mail: podyplomowe@cdv.pl

tel.: +48 697 230 138

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro Rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne