FAQ | Collegium Da Vinci Poznań

STUDIA I STOPNIA: Ogólne zasady rekrutacji

 • Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?

  Rekrutacja na studia trwa od 16 stycznia 2023 r. do wyczerpania limitu miejsc.

  Prowadzimy rekrutację na studia tak długo, jak długo mamy wolne miejsca, ale nie dłużej niż do 30 września 2023 r.

  O przyjęciu decyduje kolejność składanych dokumentów. (uwaga dodatkowe zasady na kierunku Grafika TUTAJ).

 • Ile jest dostępnych miejsc na kierunkach?

  Limity miejsc na wybranych kierunkach określone są w Zasadach Rekrutacji. Zasady Rekrutacji 2023/2024 dostępne są TUTAJ

 • Jak mogę zapisać się na studia?

  Aby zapisać się na studia należy:

  1. wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie rekrutacja.cdv.pl
  2. dokonać opłaty wpisowej (sprawdź obowiązujące promocje)
  3. podpisać dokumenty rekrutacyjne
  4. dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego.

  Dokumenty rekrutacyjne można składać ONLINE, osobiście lub pocztą tradycyjną.

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów (wyjątek – kierunek Grafika).

 • Dodatkowe zasady rekrutacji na grafikę - rozmowa kwalifikacyjna z autoprezentacją portfolio.

  Na rozmowę kwalifikacyjną zabierz swoje portfolio. Wymagana zawartość teczki to: od 7 do 10 prac graficznych, rysunkowych lub malarskich w preferowanym formacie: B2 (70/50cm). Prace nie mogą przekraczać formatu B1 (100X70cm). W trakcie rozmowy możesz także zaprezentować animację własnego autorstwa. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie Twoich motywacji i inspiracji i polega na zaprezentowaniu przez Ciebie Twoich prac. Przy ocenie tego etapu rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria: poziom artystyczny przedstawianych prac, kreatywność oraz wiedza ogólna.

  Pamiętaj o zabraniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, oryginału świadectwa maturalnego oraz pisemnego oświadczenia, że przedstawione prace są wyłącznie Twojego autorstwa i nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Ogłoszenie wyników nastąpi do dwóch dni po rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy nie będą mieli ze sobą portfolio, nie będą mogli podejść do rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Mój formularz został anulowany po 7 dniach. Co mogę teraz zrobić?

  Twój formularz nie został usunięty i możesz kontunuować uzupełnianie danych, pamiętaj jednak, że podstawą przyjęcia na studia jest dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Nie twórz nowego konta w systemie rekrutacyjnym.

 • Kiedy dowiem się czy zostałem/am przyjęty/a na studia?

  Po wypełnieniu formularza oraz złożeniu kompletu dokumentów status Twojego zgłoszenia zmieni się na „zakwalifikowany do przyjęcia”, a po przedstawieniu oryginału świadectwa maturalnego – na status „przyjęty”.

  W rekrutacji na Grafikę musisz przejść jeszcze rozmowę kwalifikacyjną, której wynik zadecyduje o przyjęciu.

 • Zapisałem/am się już na studia, ale chcę zmienić tryb/kierunek studiów. Co zrobić?

  Poinformuj nas mailowo lub telefonicznie o chęci zmiany. Wyjaśnimy, co trzeba zrobić i wprowadzimy ewentualna zmianę – pod warunkiem, że na wybranym przez Ciebie nowym trybie/kierunku studiów wciąż mamy wolne miejsca. Nie wypelniaj formularza ponownie.

 • Kiedy odbywają się zajęcia na studiach niestacjonarnych?

  Zajęcia w trybie niestacjonarnym realizowane są w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.

 • Kiedy będzie dostępny plan zajęć?

  Indywidualne plany zajęć udostępniane są studentom na kontach Wirtualnej Uczelni 7 dni przed pierwszymi zajęciami.

 • Do kiedy muszę opłacić pierwszą ratę czesnego?

  Pierwsza płatność naliczana jest 5 października.

 • Wynik maturalne - czy mają wpływ na rekrutację? Jak liczone są punkty?

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów (wyjątek – rekrutacja na Grafikę). Przedmioty zdawane na maturze oraz wyniki maturalne nie są decydujące.

 • Czy mogę starać się o stypendia?

  Szczegółowe informacje o stypendiach znajdziesz TUTAJ

 • Czy muszę pojawić się z oryginałem mojego świadectwa maturalnego w biurze rekrutacji?

  Tak, na przedstawienie oryginału świadectwa maturalnego masz 7 dni od podpisania przez Ciebie umowy (uwaga: aby skorzystać z promocji „niższe czesne”, oryginał świadectwa maturalnego musisz nam przedstawić do końca jej obowiązywania!).

STUDIA I STOPNIA: Tegoroczni maturzyści

Tegoroczni absolwenci studiów I stopnia