FAQ | Collegium Da Vinci Poznań

STUDIA I STOPNIA: Ogólne zasady rekrutacji

 • Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?

  Rekrutacja na studia trwa od 16 stycznia 2023 r. do wyczerpania limitu miejsc.

  Prowadzimy rekrutację na studia tak długo, jak długo mamy wolne miejsca, ale nie dłużej niż do 30 września 2023 r.

  O przyjęciu decyduje kolejność składanych dokumentów. (uwaga dodatkowe zasady na kierunku Grafika TUTAJ).

 • Ile jest dostępnych miejsc na kierunkach?

  Limity miejsc na wybranych kierunkach określone są w Zasadach Rekrutacji. Zasady Rekrutacji 2023/2024 dostępne są TUTAJ

 • Jak mogę zapisać się na studia?

  Aby zapisać się na studia należy:

  1. wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie rekrutacja.cdv.pl
  2. dokonać opłaty wpisowej (sprawdź obowiązujące promocje)
  3. podpisać dokumenty rekrutacyjne
  4. dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego.

  Dokumenty rekrutacyjne można składać ONLINE, osobiście lub pocztą tradycyjną.

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów (wyjątek – kierunek Grafika).

 • Dodatkowe zasady rekrutacji na grafikę - rozmowa kwalifikacyjna z autoprezentacją portfolio.

  Na rozmowę kwalifikacyjną zabierz swoje portfolio. Wymagana zawartość teczki to: od 7 do 10 prac graficznych, rysunkowych lub malarskich w preferowanym formacie: B2 (70/50cm). Prace nie mogą przekraczać formatu B1 (100X70cm). W trakcie rozmowy możesz także zaprezentować animację własnego autorstwa. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie Twoich motywacji i inspiracji i polega na zaprezentowaniu przez Ciebie Twoich prac. Przy ocenie tego etapu rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria: poziom artystyczny przedstawianych prac, kreatywność oraz wiedza ogólna.

  Pamiętaj o zabraniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, oryginału świadectwa maturalnego oraz pisemnego oświadczenia, że przedstawione prace są wyłącznie Twojego autorstwa i nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Ogłoszenie wyników nastąpi do dwóch dni po rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy nie będą mieli ze sobą portfolio, nie będą mogli podejść do rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Mój formularz został anulowany po 7 dniach. Co mogę teraz zrobić?

  Twój formularz nie został usunięty i możesz kontunuować uzupełnianie danych, pamiętaj jednak, że podstawą przyjęcia na studia jest dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Nie twórz nowego konta w systemie rekrutacyjnym.

 • Kiedy dowiem się czy zostałem/am przyjęty/a na studia?

  Po wypełnieniu formularza oraz złożeniu kompletu dokumentów status Twojego zgłoszenia zmieni się na „zakwalifikowany do przyjęcia”, a po przedstawieniu oryginału świadectwa maturalnego – na status „przyjęty”.

  W rekrutacji na Grafikę musisz przejść jeszcze rozmowę kwalifikacyjną, której wynik zadecyduje o przyjęciu.

 • Zapisałem/am się już na studia, ale chcę zmienić tryb/kierunek studiów. Co zrobić?

  Poinformuj nas mailowo lub telefonicznie o chęci zmiany. Wyjaśnimy, co trzeba zrobić i wprowadzimy ewentualna zmianę – pod warunkiem, że na wybranym przez Ciebie nowym trybie/kierunku studiów wciąż mamy wolne miejsca. Nie wypelniaj formularza ponownie.

 • Kiedy odbywają się zajęcia na studiach niestacjonarnych?

  Zajęcia w trybie niestacjonarnym realizowane są w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.

 • Kiedy będzie dostępny plan zajęć?

  Indywidualne plany zajęć udostępniane są studentom na kontach Wirtualnej Uczelni 7 dni przed pierwszymi zajęciami.

 • Do kiedy muszę opłacić pierwszą ratę czesnego?

  Pierwsza płatność naliczana jest 5 października.

 • Wynik maturalne - czy mają wpływ na rekrutację? Jak liczone są punkty?

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów (wyjątek – rekrutacja na Grafikę). Przedmioty zdawane na maturze oraz wyniki maturalne nie są decydujące.

 • Czy mogę starać się o stypendia?

  Szczegółowe informacje o stypendiach znajdziesz TUTAJ

 • Czy muszę pojawić się z oryginałem mojego świadectwa maturalnego w biurze rekrutacji?

  Tak, na przedstawienie oryginału świadectwa maturalnego masz 7 dni od podpisania przez Ciebie umowy (uwaga: aby skorzystać z promocji „niższe czesne”, oryginał świadectwa maturalnego musisz nam przedstawić do końca jej obowiązywania!).

STUDIA I STOPNIA: Tegoroczni maturzyści

Tegoroczni absolwenci studiów I stopnia

 • Jestem tegorocznym absolwentem studiów I stopnia czy mogę zapisać się na studia?

  Możesz przystąpić do rekrutacji i zapisać się jako WOLNY SŁUCHACZ. Będziesz uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a od razu po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów I stopnia zostaniesz studentem na studiach magisterskich. Dyplom możesz dostarczyć do biura rekrutacji do 31 stycznia 2024 roku.

 • Kiedy mogę zapisać się na studia magisterskie?

  Rekrutacja na studia trwa od 16 stycznia 2023 r. do wyczerpania wolnych miejsc, ale nie dłużej niż do 30 września 2023 r. Prowadzimy rekrutację na studia tak długo, jak długo mamy wolne miejsca. O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

 • Czy mogę wziąć udział w rekrutacji na studia magisterskie, jeżeli czekam jeszcze na termin obrony?

  Możesz przystąpić do rekrutacji i zapisać się jako WOLNY SŁUCHACZ. Będziesz uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a od razu po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów I stopnia zostaniesz studentem na studiach magisterskich. Dyplom możesz dostarczyć do biura rekrutacji do 31 stycznia 2024 roku.

 • Do kiedy trwa rekrutacja na studia magisterskie?

  Rekrutacja na studia magisterskie trwa do 30 września 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

  Jeżeli zamierzasz przystąpić później do rekrutacji skontaktuj się z biurem rekrutacji:

 • Czy mogę starać się o stypendia?

  Szczegółowe informacje o stypendiach znajdziesz TUTAJ

 • Czy nie mając dyplomu mogę zapisać się na studia II stopnia?

  Możesz przystapić do rekrutacji i zapisać się jako wolny słuchacz. Będziesz uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a od razu po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów I stopnia zostaniesz studentem na studiach magisterskich. Dyplom możesz dostarczyć do biura rekrutacji do 31 stycznia 2024 roku.

 • Co oznacza studiowanie jako wolny słuchacz?

  W roku akademickim 2023/2024 możesz rozpocząć naukę na studiach II stopnia jako wolny słuchacz – nie musisz czekać na obronę swojej pracy licencjackiej/inżynierskiej. Będziesz uczestniczyć we wszystkich zajęciach oraz masz możliwość podchodzić do zaliczeń i egzaminów. Jako wolny słuchacz otrzymasz również dostęp do Wirtualnej Uczelni oraz zachowasz promocje cenowe zgodne z datą zawarcia umowy wolnego słuchacza. Dyplom możesz dostarczyć najpózniej do 31 stycznia 2024 roku. Szczegóły znajdziesz na stronie tutaj.

 • Czy muszę pojawić się z oryginałem mojego dyplomu w biurze rekrutacji?

  Tak, na przedstawienie oryginału dyplomu masz 7 dni od podpisania przez Ciebie umowy (uwaga: aby skorzystać z promocji „niższe czesne”, oryginał dyplomu musisz nam przedstawić do końca jej obowiązywania!). Zasady te nie obowiązują kandydatów zapisujących się jako wolny słuchacz.

 • Co oznaczają skróty na programie studiów np. W, KW, LK?

  Program studiów zawiera tajemnicze skróty, które oznaczają formę realizowanych zajęć i tak odpowiednio:
  W – Wykład
  C – Ćwiczenia
  L – Laboratorium
  P – Projekt
  S – Seminarium
  KW – Konwersatorium
  WR – Warsztat
  EL – e-learning
  LK -Lektorat
  PR – Praktyka
  ST – Studio

  Godzin dodatkowe: godziny, które student powinien zarezerwować na pracę własną.

  Zaliczenie:

  Z– zaliczenie

  E -Egzamin

  O – Ocena