FAQ – Collegium Da Vinci Poznań
Treść Menu ogólne Menu studiów Stopka

Rekrutacja na studia I stopnia - zasady ogólne

 • Jak mogę zapisać się na studia?

  Aby zapisać się na studia, należy:

  1. Utworzyć konto kandydata na stronie rekrutacja.cdv.pl – zapisz się!
  2. Uzupełnić wymagane dane.
  3. Podpisać umowę o odpłatności za studia.
  4. Dokonać opłaty wpisowej, jeśli jest wymagana (sprawdź wcześniej obowiązujące promocje!).
  5. Dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego i ankiety osobowej do biura rekrutacji.

  O przyjęciu decyduje kolejność składanych dokumentów (nie dotyczy kierunków: Grafika i Game Development).

 • Rekrutacja na studia trwa od 16 stycznia 2024 r. do wyczerpania limitu miejsc.

  Prowadzimy rekrutację na studia tak długo, jak długo mamy wolne miejsca, ale nie dłużej niż do 30 września 2024 r.

  O przyjęciu decyduje kolejność składanych dokumentów (nie dotyczy kierunków: Grafika i Game Development).

 • W Collegium Da Vinci rekrutacja rozpoczyna się 16 stycznia 2024 r., na zajęcia realizowane od jesieni, czyli tylko na semestr zimowy.

 • Limity miejsc na wybranych kierunkach określone są w zasadach rekrutacji. Zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 dostępne są pod linkiem.

 • O przyjęciu na kierunki Grafika i Game Development decyduje rozmowa kwalifikacyjna. Zasady i terminy jej przeprowadzania znajdziesz na stronach kierunków, w zakładce „rekrutacja”, a także pod linkiem.

   

 • Po założeniu konta kandydata oraz złożeniu kompletu dokumentów status Twojego zgłoszenia zmieni się na „zaakceptowany”, a po przedstawieniu oryginału świadectwa maturalnego – na status „przyjęty”.

  W rekrutacji na Grafikę i Game Development musisz przejść jeszcze rozmowę kwalifikacyjną, której wynik zadecyduje o przyjęciu.

 • Poinformuj nas mailowo lub telefonicznie o chęci zmiany. Wyjaśnimy, co trzeba zrobić i wprowadzimy ewentualna zmianę – pod warunkiem, że na wybranym przez Ciebie nowym trybie/kierunku studiów wciąż mamy wolne miejsca. Nie zakładaj nowego konta.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów (wyjątek – rekrutacja na Grafikę i Game Development). Przedmioty zdawane na maturze oraz wyniki maturalne nie są decydujące.

 • Tak, na przedstawienie oryginału świadectwa maturalnego masz 7 dni od podpisania przez Ciebie umowy (uwaga: aby skorzystać z promocji „niższe czesne”, oryginał świadectwa maturalnego musisz nam przedstawić do końca jej obowiązywania!).

 • Indywidualne plany zajęć udostępniane są studentom na kontach Wirtualnej Uczelni na ok. 7 dni przed pierwszymi zajęciami.

 • Zajęcia w trybie niestacjonarnym realizowane są w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego (plan zjazdów na studiach niestacjonarnych dostępny jest na stronach kierunków od maja 2024 r.).

 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych online:

  • realizowane są w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego,
  • prowadzone są na żywo za pomocą narzędzi takich jak Google Meet,
  • trzy zjazdy w semestrze organizowane są w budynku uczelni (obecność obowiązkowa),
  • egzaminy lub zaliczenia odbywają się w takiej formie, w jakiej odbywa się dany zjazd (jeśli termin zaliczenia przypada na zjazd online, zaliczenie jest online; jeśli termin przypada na zjazd w budynku, zaliczenie jest na miejscu).
 • Pierwszą ratę czesnego musisz opłacić do 5 października, po otrzymaniu dostępu do konta studenckiego w serwisie Wirtualna Uczelnia. Pamiętaj, że za datę uregulowania należnej płatności uważa się datę wpływu na indywidualne konto bankowe studenta.

 • Szczegółowe informacje o stypendiach znajdziesz pod linkiem.

 • Program studiów zawiera pewne skróty, które oznaczają formę realizowanych zajęć:
  W – Wykład
  C – Ćwiczenia
  L – Laboratorium
  P – Projekt
  S – Seminarium
  KW – Konwersatorium
  WR – Warsztat
  EL – e-learning
  LK – Lektorat
  PR – Praktyka
  ST – Studio

  Godzin dodatkowe: godziny, które student powinien zarezerwować na pracę własną.

  Zaliczenie:

  Z – zaliczenie

  E – Egzamin

  O – Ocena

Rekrutacja na studia I stopnia - informacje dla maturzystów

Rekrutacja na studia II stopnia

 • W tym roku kończę studia I stopnia - czy mogę już zapisać się na studia?

  Możesz przystąpić do rekrutacji i zapisać się jako wolny słuchacz. Będziesz uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a od razu po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów I stopnia zostaniesz studentem na studiach magisterskich. Dyplom możesz dostarczyć do biura rekrutacji do 31 stycznia 2025 roku.

 • Rekrutacja na studia trwa od 16 stycznia 2024 r. do wyczerpania limitu miejsc.

  Prowadzimy rekrutację na studia tak długo, jak długo mamy wolne miejsca, ale nie dłużej niż do 30 września 2024 r.

  O przyjęciu decyduje kolejność składanych dokumentów (nie dotyczy kierunku Informatyka II stopnia).

 • W Collegium Da Vinci rekrutacja rozpoczyna się 16 stycznia 2024 r., na zajęcia realizowane od jesieni, czyli tylko na semestr zimowy.

 • Aby zapisać się na studia, należy:

  1. Utworzyć konto kandydata na stronie rekrutacja.cdv.pl.
  2. Uzupełnić wymagane dane.
  3. Podpisać umowę o odpłatności za studia.
  4. Dokonać opłaty wpisowej, jeśli jest wymagana (sprawdź wcześniej obowiązujące promocje!).
  5. Dostarczyć oryginał dyplomu i ankiety osobowej do biura rekrutacji (nie dotyczy kandydatów zapisujących się na studia jako „wolny słuchacz”).

  O przyjęciu decyduje kolejność składanych dokumentów (nie dotyczy kierunku Informatyka II stopnia).

 • O przyjęciu na kierunek Informatyka II stopnia decyduje rozmowa kwalifikacyjna. Zasady i terminy jej przeprowadzania znajdziesz na stronie kierunku w zakładce „rekrutacja”, a także pod linkiem.

 • Możesz przystąpić do rekrutacji i zapisać się jako wolny słuchacz. Będziesz uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a od razu po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów I stopnia zostaniesz studentem na studiach magisterskich. Dyplom możesz dostarczyć do biura rekrutacji do 31 stycznia 2025 roku.

 • W roku akademickim 2024/2025 możesz rozpocząć naukę na studiach II stopnia jako wolny słuchacz – nie musisz czekać na obronę swojej pracy licencjackiej/inżynierskiej. Będziesz uczestniczyć we wszystkich zajęciach oraz masz możliwość podchodzić do zaliczeń i egzaminów. Jako wolny słuchacz otrzymasz również dostęp do Wirtualnej Uczelni oraz zachowasz promocje cenowe zgodne z datą zawarcia umowy wolnego słuchacza. Dyplom możesz dostarczyć nam najpóźniej do 31 stycznia 2025 roku. Szczegóły znajdziesz pod linkiem.

 • Tak, na przedstawienie oryginału dyplomu masz 7 dni od podpisania przez Ciebie umowy (uwaga: aby skorzystać z promocji „niższe czesne”, oryginał dyplomu musisz nam przedstawić do końca jej obowiązywania!). Zasady te nie obowiązują kandydatów zapisujących się jako „wolny słuchacz”.

 • Indywidualne plany zajęć udostępniane są studentom na kontach Wirtualnej Uczelni na ok. 7 dni przed pierwszymi zajęciami, natomiast plan zjazdów na studiach niestacjonarnych dostępny jest na stronach kierunków od maja 2024 r.

 • Szczegółowe informacje o stypendiach znajdziesz pod linkiem.

 • Pierwszą ratę czesnego musisz opłacić do 5 października, po otrzymaniu dostępu do konta studenckiego w serwisie Wirtualna Uczelnia. Pamiętaj, że za datę uregulowania należnej płatności uważa się datę wpływu na indywidualne konto bankowe studenta.

 • Program studiów zawiera pewne skróty, które oznaczają formę realizowanych zajęć:
  W – Wykład
  C – Ćwiczenia
  L – Laboratorium
  P – Projekt
  S – Seminarium
  KW – Konwersatorium
  WR – Warsztat
  EL – e-learning
  LK – Lektorat
  PR – Praktyka
  ST – Studio

  Godzin dodatkowe: godziny, które student powinien zarezerwować na pracę własną.

  Zaliczenie:

  Z – zaliczenie

  E – Egzamin

  O – Ocena