Informatyka w języku angielskim – Collegium Da Vinci Poznań
Morgan Janowicz
Studentka informatykiprogram
I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

Informatyka w języku angielskim

Zostań:

 • programistą (developerem)
 • administratorem, zarządzającym i utrzymującym infrastrukturę IT
 • programistą gier i innych rozwiązań interaktywnych
Nasi partnerzy, firmy z branży IT, z którymi opracowaliśmy program studiów zgadzają się, że każdy ambitny człowiek znajdzie swoje miejsce w IT.

Opis

Na informatyce w CDV nastawiamy się na zdobycie praktycznych umiejętności, uczymy tylko i wyłącznie współczesnej wiedzy i najnowszych rozwiązań. Współpracujemy blisko z wieloma znaczącymi firmami z branży IT, m.in. Trecom, Whalla Labs czy Netguru.

Kształcimy informatyków z tytułem inżyniera, czyli osoby, które tworzą, rozwijają, implementują (stosują) technologie, na których bazuje współczesny świat. Kształcimy specjalistów niezbędnych na rynku, ale również świadomych użytkowników, odbiorców technologii informatycznych i informacyjnych.

Praktycznie dla każdej logicznie myślącej osoby.

Nasi partnerzy, firmy z branży IT, z którymi opracowaliśmy program studiów, zgadzają się, że każdy ambitny człowiek znajdzie swoje miejsce w IT.

MODEL KSZTAŁCENIA DA VINCI

Model kształcenia Da Vinci, obok koncentracji na kształceniu kompetencji przyszłości, wzorem zachodnich uniwersytetów, pozwala na daleko posuniętą indywidualizację ścieżki studiów tak, by jak najbardziej dopasować ją pod umiejętności, talenty, oczekiwania i możliwości czasowe studenta. Ten model kształcenia daje możliwość elastycznego kreowania zindywidualizowanej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, absolwentów czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.
Obok obowiązkowych na danym kierunku modułów zajęć, student wybiera też w trakcie studiów szereg modułów, które mogą być związane bezpośrednio z kierunkiem, ale nie muszą. Mogą stanowić tzw. moduły międzykierunkowe. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na indywidualizację ścieżki studiów ale także na jej interdyscyplinarność.

PRAKTYCZNOŚĆ

Centrum praktyczności

Łączy biznes, studentów i absolwentów. W Centrum Praktyczności każdy student może uzyskać informację o miejscach praktyk i staży, pomoc w przygotowaniu CV, zasięgnąć rady dotyczącej rozmów kwalifikacyjnych, skonsultować indywidualne portfolio, dowiedzieć się w jakich warsztatach lub spotkaniach networkingowych warto wziąć udział.

więcej
Projektowa praca licencjacka/inżynierska

Na ostatnim roku studiów każdy student będzie przygotowywał po opieką promotora pracę licencjacką lub inżynierską (w zależności od kierunku). Nie będzie to jednak tradycyjna praca dyplomowa, która polega tylko na analizie dostępnej literatury.

więcej
Wykładowca praktyk

Collegium Da Vinci jest miejscem, w którym dbamy o wszechstronny rozwój studentów – rozwój przygotowanych do życia zawodowego i zaangażowanych w to, co się dzieje dookoła ludzi, posiadających wiedzę, kompetencję i postawy adekwatne do potrzeb rynku pracy. Wykładowca jest w dużej mierze odpowiedzialny za to zadanie. Dlatego w CDV szczególną uwagę przywiązujemy do starannego doboru oraz doskonalenia umiejętności prowadzenia zajęć wykładowców praktyków.

więcej
Networking

Student oprócz zajęć z praktykami będzie miał możliwość już od pierwszego roku udziału w spotkaniach oraz pracach zespołów networkingowych. Dzięki temu każdy, kto interesuje się daną tematyką będzie miał możliwość rozwijania swoich kompetencji poza programem studiów, dzięki udziałowi w szeregu różnego rodzaju spotkań i warsztatów otwartych z przedstawicielami firm lub międzykierunkowych projektach dla firm.

więcej
Coworking

Collegium da Vinci dzięki zastosowaniu idei mentoringu oraz nertworkingu stanie się przestrzenią coworkingową, która da możliwość współpracy zespołom interdyscyplinarnym nad różnego rodzaju projektami. Jeśli student będzie chciał zrealizować zewnętrzny projekt biznesowy – Centrum Praktyczności będzie wspierało go w poszukiwaniu i rekrutowaniu innych studentów lub przedstawicieli pracodawców do zespołu w celu realizacji poszczególnych działań w projekcie. Dzięki temu każdy chętny będzie miał możliwość, po ukończeniu studiów, pochwalenia się w swoim CV zawodowym zrealizowanym już projektem dla biznesu.

Praktyki

Każdy student otrzyma z Centrum Praktyczności wykaz firm, które przyjmują studentów na praktyki. Aktualne miejsca praktyk od partnerów będą znajdowały się również na portalu praca.cdv.pl. Ponadto pracownicy Centrum Praktyczności na bieżąco będą śledzić oferty praktyk na portalach internetowych i przekazywać studentom, zgodnie z ich kierunkiem studiów.

więcej

INDYWIDUALIZACJA

MODUŁY DO WYBORU

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

MENTORING

W Collegium Da Vinci wykładowca to dodatkowo partner-mentor w rozwijaniu kompetencji, towarzyszy studentom podczas realizacji wyzwań praktycznych oraz wspiera ich swoją wiedzą ekspercką.

TUTORING

Tutor to przewodnik dla studenta – pomocnik w wyborze najciekawszej, najbardziej efektywnej ścieżki edukacyjnej. Oprócz wsparcia tutora, każdy student jest objęty indywidualną diagnozą talentów i kompetencji na podstawie dwóch narzędzi testu Gallupa i IP121.

więcej
E-LEARNING

Nowoczesna platforma e-learningowa umożliwiająca realizację wybranych zajęć w formie e-learningu i blended learningu przy zachowaniu najwyższej jakości, a jednocześnie elastyczności i swobody w zakresie harmonogramu realizacji poszczególnych kursów.

tydzień integracyjny

Tydzień integracyjny to 25-godzinny (dla studentów w trybie stacjonarnym) lub 15-godzinny (w trybie niestacjonarnym) program, którym rozpoczniesz swoją przygodę w Collegium Da Vinci. Stanowi połączenie wprowadzenia i wdrożenia w niezbędne uczelniane formalności, prezentacji oferty i lekcji pokazowych ze spotkaniami i warsztatami, czyli integracją studentów i wykładowców.

więcej

KOMPETENCJE I TALENTY

KOMPETENCJE PRZYSZLOŚCI

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

KOMPETENCJE KIERUNKOWE

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

TALENTY WG GALLUPA

W Collegium Da Vinci wierzymy, że każdy posiada indywidualny i unikalny w swoim rodzaju potencjał, którego rozwój to najkrótsza droga do mistrzostwa, sukcesów i życiowego spełnienia. Wspieramy naszych studentów w odkryciu, wzmocnieniu i wykorzystaniu w praktyce naturalnych predyspozycji. Właśnie dlatego wprowadziliśmy, wzorem renomowanych uniwersytetów Cambridge i Oxford, metodę zindywidualizowanej pracy ze studentami, jaką jest tutoring.

więcej
CERTYFIKATY

Podczas studiów, po ukończeniu konkretnych modułów, oprócz dyplomu otrzymasz bezpłatnie zaświadczenia i certyfikaty zawodowe zewnętrzne i wewnętrzne, potwierdzające nabycie konkretnych kompetencji.

Indywidualne portfolio

W trakcie studiów student buduje indywidulane portfolio, czyli swoją wizytówkę, zbiór dokonań i zrealizowanych projektów. Drogowskaz dla przyszłych pracodawców, jakie ma osiągnięcia, umiejętności, certyfikaty, który jest bardzo pomocny w ubieganiu się o pracę, praktyki lub staż. Do portfolio będą mieli dostęp partnerzy, wykładowcy praktycy z możliwością zaproponowania zatrudnienia , stażu lub praktyki wybranym osobom na bazie zaprezentowanych w portfolio osiągnięć.

Droga studenta

1 rok

1 semestr

Kompetencje przyszłości

Liczba modułów: 1

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Ważny etap

Tydzień integracyjny

2 semestr

Kompetencje przyszłości

Liczba modułów: 2

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 2

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Ważny etap

Wybór modułów na 3 i 4 semestr

2 rok

3 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 1

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

4 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Wybór modułów na 5 i 6 semestr

3 rok

5 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

3 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 1

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Projekt zespołowy / seminarium dyplomowe cz. 1

Wybór modułu na 7 semestr

4 rok

7 semestr

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 1

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Projekt zespołowy / seminarium dyplomowe cz. 2

Zaliczenie praktyk

Obrona pracy dyplomowej

Kompetencje przyszłości

Na ciągle i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy wymagane są inne kompetencje niż jeszcze kilka lat temu. Dziś, kiedy pracodawca oczekuje elastyczności, umiejętność sprawnego działania w różnym otoczeniu i ciągłego samodoskonalenia jest coraz bardziej pożądana.
Aby lepiej przygotować studentów do pracy zawodowej, uwzględniając opinie pracodawców oraz wyniki przeprowadzonych badań, opracowaliśmy zestaw kompetencji przyszłości, które wyróżnią absolwentów CDV na runku pracy!

Kreatywność
Współpraca w zespole
Przedsiębiorczość
Mobilność zawodowa
Elastyczność
Krytyczne myślenie
Rozwiązywanie złożonych problemów
Organizacja pracy własnej
Radzenie sobie ze stresem/ praca pod presją czasu

Kreatywność

Nauczysz się w sposób metodyczny kreować niezwykłe i nieoczywiste rozwiązania.

 • poznasz pojęcia takie jak twórczość, kreatywność, abstrakcyjne myślenie, konflikt
 • zdobędziesz wiedzę na temat źródeł kreatywności oraz ról w zespole kreatywnym
 • dowiesz się jakie przeszkody i bariery mogą pojawić się w działaniach kreatywnych
 • będziesz rozwiązywać problemy w przedsięwzięciach, zdobywając doświadczenie w budowie zespołów kreatywnych
 • nauczysz się wykorzystywać techniki i narzędzia kreatywne
  będziesz tworzyć projekty z wykorzystaniem abstrakcyjnego myślenia

Współpraca w zespole

Nauczysz się współpracować w zespole, tworzyć zespoły i zarządzać zespołem.

 • będziesz współpracować w zespole nad projektami
 • nauczysz się tworzyć zespół
  poznasz dysfunkcje pracy zespołowej i role zespołowe
 • przećwiczysz rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • poznasz podstawy zarządzania ludźmi
  nauczysz się umiejętnie dyskutować i argumentować
 • poznasz narzędzia informatyczne do organizacji pracy w przedsiębiorstwie (np. Trello)
 • poznasz metodyki zwinne zarządzania projektami (np. SCRUM)

Przedsiębiorczość

Nauczysz się wykorzystywać nadarzające się okazje zawodowe i biznesowe, szacować poziom ryzyka.

 • poznasz podstawowe pojęcia z ekonomii, finansów oraz prawa
  dowiesz się, jak założyć własną firmę (startup)
 • będziesz potrafić przygotować umowy niezbędne do prowadzenia własnej firmy
 • nauczysz się wykonać podstawowe rozliczenia firmowe
 • dowiesz się, jak analizować otoczenie ekonomiczno-prawne

Mobilność zawodowa

Nabędziesz umiejętność łatwego przekwalifikowania się, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie; będziesz w stanie zmienić zawód w zależności od potrzeb otoczenia gospodarczo-ekonomicznego.

 • nauczysz się świadomie budować własną markę i pozycję na rynku
 • będziesz potrafić zaprezentować swoje mocne strony, zdobyte kompetencje
 • poznasz zasady etyki w biznesie
 • nauczysz się dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia
 • będziesz potrafić poszukiwać źródeł finansowania dla własnych przedsięwzięć
 • poznasz ryzyka występujące w organizacji

Elastyczność

Nabędziesz umiejętność dostosowania się do sytuacji, nauczysz się otwartości na zmiany i wypracowywania kompromisu, kiedy okoliczności tego wymagają.

 • nauczysz się ciągle zdobywać nową wiedzę i umiejętności
 • wypracujesz pozytywne nastawienie do zmiany w kontekście osobistym, społecznym, kulturowym, gospodarczym
 • będziesz potrafić zaakceptować zmianę i traktować ją jako fakt

Krytyczne myślenie

Będziesz potrafić weryfikować fakty i posługiwać się logiką do określania mocnych i słabych stron różnych rozwiązań.

 • nabędziesz umiejętność myślenia w sposób racjonalny i uporządkowany, tak aby zrozumieć związki między faktami lub koncepcjami
 • nauczysz się podejmować trafniejsze decyzje, logicznie wnioskować i precyzyjniej komunikować
 • wypracujesz lepszą argumentację i zwiększysz swoją odporność na manipulację

Rozwiązywanie złożonych problemów

Nauczysz się rozwiązywać skomplikowane i złożone problemy.

 • będziesz tworzyć rozwiązania dla złożonych problemów
 • nauczysz się analizowania wielu danych i informacji
 • będziesz potrafił wyciągać wnioski z analiz i na ich podstawie podejmować  decyzje i wdrażać rozwiązania

Organizacja pracy własnej

Nauczysz się organizować swój czas pracy i wykorzystywać go efektywnie.

 • nauczysz się zarządzania sobą w czasie oraz planowania
 • poznasz narzędzia informatyczne do zarządzania pracą

Radzenie sobie ze stresem/ praca pod presją czasu

Nauczysz się podejmować właściwe decyzje pod presją czasu i w sytuacjach dużego stresu (także długotrwałego).

 • nauczysz się radzić sobie ze stresem i zarządzać swoimi emocjami
 • nabędziesz umiejętność aktywnego poszukiwania sedna problemu swojego, klienta, zespołu, czy organizacji
 • nauczysz się radzić sobie z pojawiającą się e pracy frustracją swoją, klienta, zespołu, czy organizacji

Posłuchajcie, dlaczego Alexandr wybrał Informatykę w CDV!

Koło naukowe Game Wizards

Poza zajęciami możesz działać także w niezwykle aktywnym kole naukowym „Game Wizards”, zrzeszającym miłośników gier komputerowych. W trakcie spotkań koła studenci projektują i tworzą gry, doskonalą swoje umiejętności, wymieniają spostrzeżenia i doświadczenia. Organizują także spotkania branżowe.

Atuty kierunku

Tutoring w CDV

Wzorem Uniwersytetów Oxford i Cambridge, zdecydowaliśmy się objąć wszystkich studentów rozpoczynających naukę programem tutoringowym.

Tutoring w CDV, to cykl spotkań z certyfikowanymi tutorami, które pozwolą naszym studentom na bardziej świadomy rozwój w czasie studiów. Przez 2 semestry studenci na indywidualnych i grupowych spotkaniach będą wzmacniać swoje mocne strony i eliminować ograniczenia.

Wierzymy, że indywidualne podejście do studentów, koncentrujące się na ich mocnych stronach, pozwoli każdemu z nich na realizację osobistych celów edukacyjnych i zawodowych.

Przykładowe ścieżki studiów

Opis

Ścieżka aplikacje internetowe i mobilne skierowana jest do osób, które chcą pracować w IT, realizując się jako programista, lub projektant

Jeśli chcesz:

 • pracować jako programista (developer)
 • poznawać i wykorzystywać nowe środowiska programistyczne
 • projektować aplikacje internetowe, webowe, multimedialne, mobilne oraz gry np. z wykorzystaniem silnika Unity
 • projektować inteligentne rozwiązania i usługi (Internet of Things, Wearable Technology).

Jaką pracę możesz podjąć?

 • Cloud system administrator
 • Administrator aplikacji
 • Administrator baz danych
 • Unix/Linux administrator
 • Windows administrator
 • Projektant/programista aplikacji internetowych i mobilnych
 • Młodszy/starszy programista (developer)
 • Tester oprogramowania
 • Młodszy/starszy administrator
 • Konsultant techniczny
 • Specjalista helpdesk
 • Unity/unreal developer

Pamiętaj, że:

Model kształcenia Da Vinci pozwala Ci na całkowite zindywidualizowanie Twojej ścieżki edukacyjnej. Sam lub przy wsparciu tutora decydujesz, co Cię interesuje i czego chcesz się uczyć.

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok kompetencji kierunkowych, są tzw. kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność, współpraca w zespole, przedsiębiorczość, czy rozwiązywanie złożonych problemów, które nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce na stanowisku tester oprogramowania (software tester) wynosi 8100 zł brutto, natomiast programisty- developera 10 000 zł brutto.

Źródło: pracuj.pl

Opis

Ścieżka sieci komputerowe skierowana jest do osób, które chcą pracować w IT, realizując się jako administrator, czy projektant.

Jeśli chcesz:

 • projektować infrastrukturę IT, w szczególności rozwiązania wirtualne, rozproszone, chmurowe oraz stosowane w data center,
 • budować, konfigurować i zabezpieczać infrastrukturę sieciową,
 • pracować jako administrator, zarządzać i utrzymywać infrastrukturę IT.

Jaką pracę możesz podjąć?

 • Cloud system administrator
 • Administrator aplikacji
 • Administrator baz danych
 • Unix/Linux administrator
 • Windows administrator
 • Projektant/programista aplikacji internetowych i mobilnych
 • Młodszy/starszy programista (developer)
 • Tester oprogramowania
 • Młodszy/starszy administrator
 • Konsultant techniczny
 • Specjalista helpdesk
 • Unity/unreal developer

Pamiętaj, że:

Model kształcenia Da Vinci pozwala Ci na całkowite zindywidualizowanie Twojej ścieżki edukacyjnej. Sam lub przy wsparciu tutora decydujesz, co Cię interesuje i czego chcesz się uczyć.

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok kompetencji kierunkowych, są tzw. kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność, współpraca w zespole, przedsiębiorczość, czy rozwiązywanie złożonych problemów, które nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce na stanowisku tester oprogramowania (software tester) wynosi 8100 zł brutto, natomiast programisty- developera 10 000 zł brutto.

Źródło: pracuj.pl

Proponowane moduły dla wybranej ścieżki

Jeśli chcesz pracować jako programista, tester, administrator aplikacji, lub projektować aplikacje internetowe, webowe, multimedialne, administrować bazami danych, czy pracować jako specjalista helpdesk wybierz moduły przygotowane przez nas dla tej ścieżki.

 • Programowanie strukturalne
  50h
  ECTS 5
  • Moduł rozszerza wiedzę z podstaw programowania o techniki stosowane w programowaniu strukturalnym oraz wykorzystanie numerycznych metod obliczeniowych. W module student zapoznaje się z rozszerzoną składnią języków z rodziny C/C++ oraz języka Python.

   • przegląd stosowanych typów danych: podstawowe typy danych, typy złożone, typ wskaźnikowy, typ strukturalny, łańcuchy znaków, dynamiczne typy danych
   • błędy: błędy reprezentacji, błędy metody
   • funkcje: przekazywanie parametrów funkcji, przekazywanie danych złożonych typów
   • układy równań: metody rozwiązywania układów równań liniowych
   • wskaźniki
   • rekurencja: pojęcie rekurencji, definicje rekurencyjne, funkcje rekurencyjne
   • miejsca zerowe: metody poszukiwania miejsc zerowych
    kasy pamięci dla zmiennych
   • losowość: generowanie liczb pseudolosowych, zastosowanie losowości
 • Programowanie systemowe
  50h
  ECTS 5
  • Celem modułu jest uzyskanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu funkcji oraz architektury systemów operacyjnych, programowania w systemie operacyjnym Linux. Uporządkowanie wiedzy z programowania w języku C ze szczególnym uwzględnieniem aspektów niskopoziomowych oraz zagadnień dostępu do usług jądra systemu operacyjnego Linux.

   • wprowadzenie do wywołań systemowych jądra systemu operacyjnego typu Unix: omówienie i klasyfikacja funkcji systemowych, obsługa błędów wywołań systemowych (zmienna errno, funkcja perror).
   • obsługa plików: tworzenie i usuwanie plików, otwieranie plików, zapis i odczyt zawartości pliku, skracanie długości pliku, obsługa deskryptorów (funkcje systemowe: open, close, creat, read, write, lseek, truncate, ftruncate, dup, dup2).
   • obsługa procesów: tworzenie i usuwanie procesu, uruchamianie programu, oczekiwanie na zakończenie potomka, wysyłanie sygnału (funkcje systemowe: fork, exec, wait, exit).
   • obsługa sygnałów: omówienie sygnałów, ignorowanie i przechwytywanie sygnałów (funkcje systemowe: kill, signal).
   • łącza do komunikacji strumieniowej pomiędzy procesami: łącza nazwane (kolejki FIFO) i nienazwane (potoki), realizacja operacji dostępu do łącza, tworzenie potoku, tworzenie i otwieranie kolejki FIFO (funkcje systemowe: pipe, mkfifo, specyfika funkcji read, write, open na łączach).
   • komunikacja międzyprocesowa oparta na mechanizmach grupy IPC: pamięć współdzielona, semafory, kolejki komunikatów (funkcje systemowe: shmget, shmat, shmdt, shmctl, semget, semop, semctl, msgget, msgsnd, msgrcv, msgctl)
 • Projektowanie interfejsów graficznych i stron www
  50h
  ECTS 5
  • Moduł obejmuje przedmioty poświęcone projektowaniu stron WWW oraz projektowaniu i implementacji interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych z wykorzystaniem podstawowych technologii internetowych: HTML, CSS i JavaScript oraz bibliotek i frameworków dla tzw. bogatych aplikacji internetowych (ang. Rich Internet Applications, RIA), głównie w architekturze SPA (ang. Single-Page Application).,

   • programowanie obiektowe oparte na prototypach i klasach,
   • analiza struktur nawigacyjnych,
   • elementy strategii wizualnej: kolorystyka, typografia, layout, ikony, logo,
   • biblioteka jQuery,
   • Ajax i WebSocket,
   • projektowanie makiet stron internetowych,
   • implementowanie backendu na platformie Microsoft .NET,
   • architektura aplikacji Single-Page Application (SPA),
   • implementowanie aplikacji SPA z wykorzystaniem popularnych frameworków
 • Zaawansowane programowanie obiektowe
  50h
  ECTS 5
  • Można być programistą nie mając pojęcia o obiektach. Jednak obecnie na rynku pracy w większości firm programistycznych wymagana jest znajomość programowania obiektowego. Moduł poszerza tematykę programowania obiektowego, z którego zajęcia są na 3 semestrze. Podczas zajęć poruszona zostanie tematyka zaawansowanego programowania obiektowego m.in. narzędzia pomocne w pracy z obiektami i klasami.
   Poruszona zostanie tematyka wzorców projektowych oraz generowania obiektów.

   zaawansowana obsługa obiektów

   • narzędzia obiektowe
   • obiekty a projektowanie obiektowe
   • wzorce
   • generowanie obiektów
   • wzorce elastycznego programowania obiektowego
 • Uczenie maszynowe
  50h
  ECTS 5
  • Przedmiot stanowi wprowadzenie do dziedziny tworzenia systemów posiadających zdolność uczenia się na przykładach i w rezultacie doskonalenia swojego działania. Uczenie maszynowe rozwija się dynamicznie i zyskuje rosnącą popularność w projektach biznesowych, rozrywkowych, medycznych i wielu innych zastosowaniach. Celem końcowym przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu uczenia maszynowego i tworzenia usług oraz produktów z ich wykorzystaniem.

   • uczenie maszynowe (algorytmy uczenia maszynowego nadzorowanego, nienadzorowanego, wykrywanie anomalii, klasyfikacja tekstu, dźwięku i obrazu)
   • sieci neuronowe
   • zastosowanie uczenia maszynowego do tworzenia algorytmów i wzorców wykorzystywanych w systemach informatycznych
 • Projektowanie aplikacji internetowych
  50h
  ECTS 5
  • Moduł obejmuje przedmioty poświęcone projektowaniu stron WWW oraz projektowaniu i implementacji interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych z wykorzystaniem podstawowych technologii internetowych: HTML, CSS i JavaScript oraz bibliotek i frameworków dla tzw. bogatych aplikacji internetowych (ang. Rich Internet Applications, RIA), głównie w architekturze SPA (ang. Single-Page Application).

   • Projekt architektury informacji oraz systemu wizualnego dla strony internetowej i aplikacji mobilnej
   • Architektura informacji
   • Analiza struktur nawigacyjnych
   • JavaScript: Programowanie strukturalne i funkcyjne
   • JavaScript: Programowanie obiektowe oparte na prototypach
   • Elementy strategii wizualnej: kolorystyka, typografia, layout, ikony, logo
   • Biblioteka jQuery
   • Wpływ elementów strategii wizualnej na funkcjonalność
   • Ajax i WebSocket
   • Projektowanie makiet stron internetowych
   • Implementowanie backendu
   • Architektura aplikacji Single-Page Application (SPA)
   • Implementowanie aplikacji SPA z wykorzystaniem popularnych frameworków
 • Wykorzystanie rozwiązań chmury w projektowani aplikacji webowych
  50h
  ECTS 5
   • budowa i działanie chmury, zarządzanie chmurą
   • sieci i maszyny wirtualne w chmurze
   • aplikacje webowe w chmurze
   • komunikacja z chmurą, wizualizacja danych w chmurze
   • przechowywanie danych w chmurze
   • usługi chmurowe (PaaS), aplikacje skalowalne
   • mechanizmy komunikacji w chmurze: kolejki, Service Bus
 • Tworzenie aplikacji za pomocą frameworka, wzorzec MVC
  50h
  ECTS 5
  • Wykorzystywanie frameworka, programowania obiektowego, wzorce projektowe oraz narzędzia wspomagające realizację projektu.

   • tworzenie klas i obiektów. Wykorzystywanie konstruktorów, destruktorów. Dziedziczenie, modyfikatory dostępu, składowe statyczne.
   • przykłady serwisów i zastosowania frameworka do tworzeniu projektów
   • model MVC – przedstawienie modelu na przykładzie frameworka
   • routing – definiowanie ścieżek w frameworku
   • widoki i kontrolery
   • konfiguracja połączenia z bazą danych. Wykorzystanie migracji. Pobieranie, wstawianie, edytowanie i usuwanie rekordów z bazy danych.
   • walidacja danych
   • stworzenie systemu uwierzytelniania
   • tworzenie aplikacji za pomocą frameworka
   • logowanie za pomocą Facebooka i Google
   • testowanie aplikacji
 • Wprowadzenie do kontenerów
  50h
  ECTS 5
  • Modułu jest wprowadzeniem do technologii jaką są kontenery. Student zapozna się z podstawowymi pojęciami architektury rozproszonej opartej o konteneryzację oraz z rozwiązaniami platformy Docker i Kubernetess.

   • wprowadzenie do rozwiązania Docker
   • zarządzanie kontenerami w oparciu o docker-cli
   • budowa obrazów wraz z dobrymi praktykami
   • DockerHub oraz prywatne repozytorium obrazów
   • Docker-compose – budowanie własnej architektury
   • wstęp do platformy Kubernetes
   • zbudowanie architektury w oparciu o Kubernetes
   • zarządzanie Kubernetes’em
 • Aplikacje mobilne
  50h
  5 ECTS
  • Moduł Aplikacje Mobilne ma na celu zaznajomienie z podstawami programowania aplikacji na urządzenia mobilne korzystające z najpopularniejszej obecnie platformy mobilnej, platformy Android.

   • budowa i architektura platformy Android, popularne platformy programistyczne, wykorzystanie urządzeń rzeczywistych.
   • podstawowe komponenty aplikacji na platformę Android, Aktywności – przeznaczenie.
   • obsługa gestów, alarmy.
   • klasa Fragment, klasy obsługi aktywności i fragmentów, klasy interfejsu użytkownika.
   • multimedia – obsługa audio/video.
   • adaptery i grupy widoków AdapterView, okna dialogowe, powiadomienia, style i motywy.
   • korzystanie z usług sieciowych (REST, SOAP).
   • intencje i uprawnienia.
   • obsługa sensorów i lokalizacji.
   • korzystanie z bazy danych SQLite, Dostawcy Treści.
   • korzystanie z map (Google Map, OpenStreetMap).
   • urządzenia ubieralne.
   • procesy, wątek główny i wątki robocze, Odbiorcy Komunikatów.

Jeśli chcesz pracować jako projektant infrastruktury IT, budować, konfigurować i zabezpieczać infrastrukturę sieciową, lub administrator i zarządzać oraz utrzymywać infrastrukturę IT wybierz moduły przygotowane przez nas dla tej ścieżki.

 • Dokumentacja i automatyzacja
  50h
  5ECTS
  • Moduł przygotowuje do efektywnej pracy jako administratora systemów, devOpsa, członka zespołu i samodzielnego pracownika przez dostarczenie celów i metod dokumentowania wykonywanej pracy oraz metod i rozwiązań automatyzacji zadań i procesów przebiegających w systemach

   • narzędzia automatyzacji oraz skrypty systemowe
   • opracowanie projektowe
   • manualna i automatyczna dokumentacja i archiwizacja systemów
   • systemy zarządzania i automatyzacji (Puppet)
   • manualna i automatyczna dokumentacja sieci komputerowych
   • systemy zarządzania i automatyzacji (Ansible)
   • dokumentacja jako narzędzie komunikacji
 • Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi
  50 h
  ECTS 5
  • Moduł przygotuje do zrozumienia działania sieci bezprzewodowych, omówione zostaną zagadnienia bezpiecznego wykorzystywania wi-fi.

   Na laboratoriach przyswoisz wiedzę dotyczącą konfiguracji sieci bezprzewodowej oraz sprzętu sieciowego umożliwiającego połączenie z punktami dostępowymi. Dowiesz się jak w bezpieczny sposób skonfigurować router w domu wykorzystując adresy fizyczne oraz szyfrowanie łącza. Omówiona zostanie tematyka zwiększania mocy nadajników oraz odbiorników radiowych.

   • technologii sieciowej standardu IEEE 802
   • nośniki radiowe
   • MAC w sieciach 802.11
   • ramki w sieciach 802.11
   • operacje kryptograficzne
   • bezpieczeństwo
   • zarządzanie siecią bezprzewodową
   • konfiguracja sieci 802.11
   • punkty dostępowe
   • jak zwiększyć wydajność sieci bezprzewodowych
   • analiza sieci bezprzewodowych
 • Rozwiązania wielkoskalowe
  50h
  ECTS 5
  • Moduł przygotowujący do realizacji działań w systemach heterogenicznych klasy Enterprise.

   • typy i charakterystyki sieci rozproszonych
   • opracowanie projektowe
   • analiza i zarządzanie wydajnością sieci rozproszonych
   • technologie sieci rozproszonych – elementy homogeniczne i heterogeniczne
   • niezawodność i wydajność systemów rozproszonych
   • przetwarzanie i przechowywanie danych w sieciach rozproszonych
   • mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem w sieciach rozproszonych, bezpieczeństwo jako proces
   • technologie bezpieczeństwa sieci rozproszonych
   • mechanizmy i poziomy dostępu w systemach i sieciach rozproszonych
   • rozwiązania bezprzewodowe skali enterprise
   • planowanie i rozwój systemów skali enterprise
 • Administrowanie systemami sieciowymi
  50h
  ECTS 5
  • Treści oparte o certyfikowane szkolenie: Suse Linux Enterprise Server Administration, SLE 201.

   • Install SLES 12 and perform basic Linux configuration
   • Become familiar with the command line interface & commonly used commands
   • Configure and use Remote Administration
   • Manage the boot process and understand systemd
   • Manage processes and jobs
   • Manage users and permissions
   • Manage software
   • Configure basic networking
   • Manage storage
   • Monitor SUSE Linux Enterprise
   • Learn about SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (optional)

   Uwagi: certyfikat SuSE Novell ukończenia szkolenia. Przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego.

 • Zastosowanie systemu dla administratorów sieci
  50h
  ECTS 5
  • Treści zgodne ze szkoleniem The Linux Foundation – LFS301 Linux for System Administrators. Przygotowuje do egzaminu.

   • Kontrolowanie I optymalizacja I/O
   • Funkcje systemu plików: Parametry, Tworzenie, Sprawdzanie, Montowanie
   • Funkcje systemu plików: Swap, Kwoty dyskowe, Wykorzystanie
   • Systemy plików Ext2/Ext3/Ext4
   • Systemy plików XFS and BTRFS **<
   • Szyfrowanie dysków
   • Logical Volume Management (LVM)
   • RAID
   • Usługi i konfiguracja jądra
   • Moduły jądra
   • Urządzenia i udev
   • Przegląd wirtualizacji
   • Przegląd kontenerów
   • Zarządzanie kontami użytkowników
   • Zarządzanie grupami
   • Własność i uprawnienia do pliku
   • Pluggable Authentication Modules (PAM)
   • Adresy sieciowe
   • Urządzenia sieciowe i ich konfiguracja
   • Zapory sieciowe
   • Uruchamianie i wyłączanie systemu
   • GRUB, Init, SystemV, Upstart, systemd
   • Metody kopii zapasowej i przywracania
   • Moduły bezpieczeństwa Linuxa
   • Lokalne bezpieczeństwo
   • Podstawowe rozwiązywanie problemów
   • Odzyskiwanie systemu
 • Podstawy sieci i bezpieczeństwa sieciowego w systemach
  50h
  ECTS 5
  • Treści zgodne ze szkoleniem Microsoft MTA MS-40032 Networking and Security Fundamentals.

   Przygotowuje do egzaminów MTA: Exams 98-366 and 98-367

   • Wprowadzenie do sieci LAN
   • Sieci i model OSI
   • Sieci przewodowe i bezprzewodowe
   • Omówienie protokołu IP
   • Usługi sieciowe
   • Usługi sieciowe
   • Sieci rozległe
   • Infrastruktura i bezpieczeństwo sieci
   • Warstwy zabezpieczeń
   • Uwierzytelnianie, autoryzacja i konta
   • Zasady zabezpieczeń
   • Bezpieczeństwo sieci
   • Ochrona serwerów i stacji klienckich
 • Podstawy systemów serwerowych
  50h
  ECTS 5
  • Treści zgodne ze szkoleniem Microsoft MS-40033 Windows Operating System and Windows Server Fundamentals.

   Przygotowuje do egzaminów Microsoft MTA 98-349 i 98-365.

   • instalacja i aktualizacja do Windows 10
   • konfigurowanie systemu operacyjnego
   • aplikacje wbudowane w system, narzędzia, mobilność, dostęp zdalny i pomoc zdalna
   • zarządzanie aplikacjami, usługami, folderami i bibliotekami
   • zarządzanie urządzeniami
   • udostępnianie plików i drukarek
   • utrzymanie, aktualizacja i ochrona Windows 10
   • kopie zapasowe i metody odzyskiwania
   • wprowadzenie do Windows Server
   • zarządzanie Windows Server 2019
   • zarządzanie magazynem
   • monitorowanie i rozwiązywanie problemów serwerowych
 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
  50h
  ECTS 5
  • Treści zgodne ze szkoleniem The Linux Foundation LFS416 Linux Security.

   Przygotowuje do egzaminu.

   • podstawy bezpieczeństwa
   • szacowanie ryzyka i zagrożenia
   • dostęp fizyczny
   • prowadzenie logów
   • audytowanie i wykrywanie
   • bezpieczeństwo aplikacji
   • podatności jądra
   • uwierzytelnianie
   • lokalne bezpieczeństwo systemu
   • bezpieczeństwo sieci
   • bezpieczeństwo usług sieciowych
   • Denial of Service
   • zdalny dostęp
   • zapory sieciowe i filtrowanie pakietów
   • reagowanie i łagodzenie
   • testowanie zgodności z OSCAP
 • Testy penetracyjne i audyt systemów sieciowych
  50h
  ECTS 5
  • Treści zgodne z wymaganiami certyfikacyjnymi Certified Professional Ethical Hacker.

   Przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego CPEH.

   • podstawy systemu Linux
   • protokoły
   • kryptografia
   • łamanie haseł
   • złośliwe oprogramowanie
   • urządzenia bezpieczeństwa
   • zdobywanie informacji – pasywny rekonesans
   • socjotechnika
   • aktywny rekonesans
   • wykrywanie i ocena podatności
   • ataki sieciowe
   • hackowanie serwerów
   • hackowanie web aplikacji
   • hackowanie sieci bezprzewodowych
   • utrzymywanie dostępu i zacieranie śladów
   • wprowadzenie do środowiska laboratoryjnego
   • wykrywanie i ocena podatności
   • przechwytywanie i analiza ruchu sieciowego
   • włamania do systemów Windows
   • atakowanie baz danych
   • atakowanie web aplikacji
   • tylne furtki (Backdoors)
 • Routing i Switching w sieciach CISCO. Podstawy
  50h
  ECTS 5
  • Konfiguracja sieciowego systemu operacyjnego (IOS)

   • protokoły i komunikacja w sieci
   • dostęp do sieci
   • ethernet
    – Warstwa sieciowa
   • warstwa transportowa
   • adresacja IP
   • podsieci IP
   • warstwa aplikacji
   • wprowadzenie do sieci przełączanych
   • podstawowe idee i konfiguracja przełączania
   • VLAN
   • koncepcje routingu
   • routing między VLAN-ami
   • routing statyczny
   • routing dynamiczny
   • protokół OSPF jednoobszarowy
   • listy kontroli dostępu (ACL)
   • DHCP
   • translacja adresów dla IPv4

Program studiów w roku akademickim 2021/2022

Studia stacjonarne

 • 3,5 roku

  Czas trwania

 • 7

  Liczba semestrów

 • 2822

  Liczba godzin

 • 230

  Punkty 

Obrony prac dyplomowych na kierunku informatyka w czasach #socialdistancing.

Kadra

dr inż. Krzysztof Nowakowski

Rektor Collegium Da Vinci

dr inż. Krzysztof Nowakowski

Rektor Collegium Da Vinci

O mnie

rozwińAbsolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kierunku: technika rolnicza i leśna specjalności: informatyka w inżynierii. Doktorat na temat „Neuronowa identyfikacja wybranych mechanicznych uszkodzeń ziarniaków” obronił w 2007 roku z wyróżnieniem.

rozwińZainteresowania naukowe skupione wokół zagadnień: sztucznej inteligencji, sztucznych sieci neuronowych, analizy obrazu, inżynierii systemów oraz programowania obiektowego. Dodatkowo jest specjalistą w dziedzinie ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnej. Z uczelnią związany od 2003 roku. Prowadzi zajęcia z Sztucznej Inteligencji, Inżynierii oprogramowania, Algorytmów i struktur danych oraz Technologii Informacyjnych.

rozwińW wolnym czasie realizuje dwie pasje: fotografię i wędrówki po górach.

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Spotkajmy się na:

Informatyka

Informatyczne Techniki Zarządzania

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej

O mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej kierunku Informatyka. Pracę doktorską z zakresu informatyki stosowanej w naukach rolniczych obroniła z wyróżnieniem. Przez wiele lat pracowała w działach IT jako administrator serwerów, sieci oraz wdrożeniowiec i szkoleniowiec. Prowadzi dydaktykę przede wszystkim z zakresu systemów operacyjnych i systemów informacji przestrzennej. Zainteresowania badawcze koncentruje na stosowaniu technologii informatycznych oraz popularyzacji wiedzy i zdrowego rozsądku. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych przede wszystkim w inżynierii rolniczej oraz współautorka monografii nt chowu bydła mięsnego. Kierownik projektu krajowego dotyczącego wykorzystania aerozdjęć w monitorowaniu użytków zielonych, wykonawca w projektach europejskich dotyczących opracowania standardu wymiany danych (agriXchange) oraz zastosowań rozwiązań Internetu Przyszłości (technologii FIware) w tworzeniu aplikacji smart dla sektora rolno-spożywczego. Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Polskiego Towarzystwa Zastosowań Technologii Informacyjnych w Rolnictwie, Gospodarce Żywnościowej i Leśnej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Inicjatorka i realizatorka różnych akcji społecznych. Współzałożycielka i współredaktorka czasopisma społeczno-kulturalnego ŌKŌ.

rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

Ciekawi mnie

rozwińWolny czas wykorzystuje na niekończące się prace w ogrodzie, wyciskające pot sporty (np. karate) oraz poszukiwania wołowiny z ras mięsnych w Polsce.

dr Tomasz Tyksiński

Zastępca Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Spotkajmy się na:

Informatyka

dr Tomasz Tyksiński

Zastępca Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej

O mnie

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki na UAM, uzyskał doktorat z bezpieczeństwa danych.

rozwińZainteresowania naukowe koncentrują się na bezpieczeństwie systemów komputerowych, szeroko rozumianej kryptologii, jak również na programowaniu, algorytmice i złożoności obliczeniowej.

Ciekawi mnie

rozwińZapalony audiofil i kolekcjoner płyt, maniakalnie ogląda filmy i zaczytuje się starą fantastyką.

mgr inż. Mirosław Szyper

Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych

Spotkajmy się na:

Informatyka

mgr inż. Mirosław Szyper

Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Informatyka. Praca magisterska z zakresu bezprzewodowego monitoringu IP zasilanego autonomicznym źródłem energii. Prowadzi dydaktykę z zakresu programowania oraz systemów operacyjnych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z programowania aplikacji internetowych, administracji pracowni komputerowych oraz platformy e-learningowej. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Współtwórca systemu zarządzania klientami dla czołowej polskiej firmy z branży finansowej.

rozwińCiekawi mnie

rozwińInteresuję się programowaniem, w szczególności fascynuje mnie framework Laravel. Lubię aktywne spędzanie czasu wolnego, przede wszystkim pływanie na długich dystansach oraz street workout.

mgr Jarosław Kowalczyk

Zastępca Kierownika Katedry Technologii Informacyjnych ds. gier komputerowych

Spotkajmy się na:

Informatyka

 

mgr Jarosław Kowalczyk

Zastępca Kierownika Katedry Technologii Informacyjnych ds. gier komputerowych

O mnie

rozwińDyrektor artystyczny z wieloletnim stażem w branży gier komputerowych w Stanach Zjednoczonych. Pracował między innymi nad światowymi hitami gier: Medal of Honor i Call of Duty. Wykładał i prowadził wydział Game Art and Design w Art Institute w Los Angeles. Jego najlepsi studenci pracują obecnie w najbardziej renomowanych firmach gier komputerowych takich jak Bilzzard, Infinity Ward, Treyarch oraz Electronic Arts. Obecnie jest wykładowcą i opiekunem specjalizacji gier na wydziale Informatyki w Collegium Da Vinci oraz wykładowcą na wydziale Communication Design w School of Form w Poznaniu.

Ciekawi mnie

rozwińJego doświadczenie i zainteresowania obejmują szeroki zakres produkcji gier, a w szczególności sztuka graficzna do gier, organizacja pracy zespołowej oraz systemy produkcyjne.

Krzysztof Baranowski

Lecturer

Meet me:

Information Technology

Krzysztof Baranowski

Lecturer

rozwińAbout me 

rozwińProfessionally I deal with strategy in marketing but it was my passion that led me to the university. I play not only board and role-playing games, but I also create games, review and activate gaming communities.

rozwińCurious about 

rozwińTrends in technology, futurology, fantasy and especially conspiracy theories.

dr inż. Adam Czajka

wykładowca

Spotkajmy się na:

Informatyka

 

dr inż. Adam Czajka

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej, który ukończył z wyróżnieniem w 1997 roku. Doktorat z dziedziny „Systemy Czasu Rzeczywistego” obronił w roku 2000. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz amerykańskiego ACM (Association for Computer Machinery, USA). Jest entuzjastą metodologii Business Model Canvas. Pełnił rolę mentora dla startup’ów podczas “IBM SmartCamp 2014” – IBM Global Entrepreneur program (Warszawa, Polska). Obszar jego zainteresowań jest szeroki i obejmuje przede wszystkim: Docker microservices, Microsoft.NET, C#, przetwarzanie obrazów oraz nowoczesne aplikacje Internetowe i mobilne (włączając w to aplikacje IoT oraz Cloud). Brał udział w tworzeniu systemu rejestracji ruchu oka człowieka szwedzkiej firmy Permobil Meditech AB (Sundsvall, Szwecja) oraz systemu badania oglądalności wytworzonego przez niemiecką firmę MediaScore GmbH (Kolonia, Niemcy). Aktualnie pełni funkcję CTO (Chief Technology Officer) w niemieckiej firmie di Support GmbH (Frankfurt, Niemcy) oraz Dyrektora Zarządzającego w polskim oddziale software’owym tejże firmy. W Collegium da Vinci pracuje od 2003 roku. Prowadzi wykłady dla studentów z zakresu Programowania Obiektowego. W wolnym czasie uwielbia grać ze swoimi synami w planszowe gry przygodowe

Piotr Jaszczak

Konsultant | Trener | Pełnomocnik ds. jakości usług w Fundacji Edukacji Prawnej, członek Prezydium Rady Pracodawców Collegium Da Vinci

Piotr Jaszczak

Konsultant | Trener | Pełnomocnik ds. jakości usług w Fundacji Edukacji Prawnej, członek Prezydium Rady Pracodawców Collegium Da Vinci

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwami.

rozwińPrzez blisko 30 lat byłem związany z firmą IT, w której pracowałem na stanowiskach menadżerskich – Kierownik Serwisu, Dyrektor Działu Serwisu, Dyrektor ds. Usług i Wsparcia IT. Stworzyłem sieć 14. oddziałów firmy i zarządzałem zespołem 130. pracowników na terenie całego kraju. Jestem autorem wielu procesów i procedur wykonawczych, wynikających m. in. z wytycznych norm ISO 9001 i ISO 20000 oraz zarządzanych projektów. Przeprowadziłem wiele zmian w zarządzanym przez siebie dziale oraz zmapowałem najważniejsze procesy stanowiące podstawę działania firmy w zakresie usługowym. Jako kierownik projektu zarządzałem ponad 40. projektami o zasięgu ogólnopolskim, związanymi z technologią informacyjną. Wdrażałem również systemy zarządzania jakością usług, oparte na założeniach norm ISO 9001 i ISO 20000.

rozwińOd ponad 15. lat prowadzę szkolenia, wykłady, ćwiczenia i warsztaty. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielę się ze wszystkimi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania usługami, jakością, projektami, zmianą czy procesami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPrywatnie jestem miłośnikiem fotografowania, podróży i zwiedzania ciekawych miejsc, lubię grać na gitarze, słuchać dobrej muzyki, zwłaszcza ze starego, dobrego czarnego krążka.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Zarządzanie Projektami
 • Zarządzanie Zmianą
 • Zarządzanie Procesami
 • Zarządzanie Jakością Usług
 • Technologia Informacyjna
 • MS Office
 • Norma ISO 9000, ISO 20000

Krzysztof Hyżorek

wykładowca

Krzysztof Hyżorek

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Uzyskał tytuł doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN.

rozwińZainteresowania naukowe to Symulacje komputerowe zjawisk fizycznych. Zajmuje się także popularyzacją nauki oraz tworzeniem aplikacji edukacyjnych.

rozwińCiekawi mnie

rozwińOprócz pracy, jego pasją jest pisanie powieści. Inne ważne zainteresowania to kalistenika, literatura i tworzenie gier w Unity 3D.

Bartosz Rakowski

wykładowca

Bartosz Rakowski

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińCzłowiek wielu zawodów stawiający na wszechstronność z naciskiem na rozwój i kreatywność. Zaczynał od pracy w reklamie, tworzył aplikacje, projektował wzornictwo przemysłowe, interfejsy, strony internetowe, poligrafie, ilustracje, wymyślał hasła reklamowe, kreował efekty specjalne, reklamy telewizyjne, wykonywał modele 3d, wizualizacje architektoniczne, zajmował się animacją i zarządzał zespołami.

rozwińObecnie zajmuje się głównie level designem, kreacją graficzną oraz zarządzaniem projektowym. Prezes i współzałożyciel studia Atomic Jelly zajmującego się tworzeniem gier ambitnych z naciskiem na opowiadanie historii.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMiłośnik dobrej kawy, historii, gier rpg, nowych technologii, szeroko pojętej sztuki, zafascynowany zjawiskiem Demosceny na której jest aktywnym twórcą już od lat 90. W wolnych chwilach sportowiec amator, od biegania, przez trójbój siłowy a na strzelectwie sportowym skończywszy. Robi w życiu to co lubi i jeszcze mu za to płacą.

dr inż. Michał Sajkowski

wykładowca

dr inż. Michał Sajkowski

wykładowca

O mnie

rozwińDr inż. Michał Sajkowski posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka, w specjalności sieci komputerowe.

rozwińJest adiunktem na Wydziale Informatyki. Prowadzi wykłady i laboratoria z sieci komputerowych.

rozwińZainteresowania badawcze doktora Sajkowskiego dotyczą inżynierii protokołów sieci komputerowych.

Łukasz Szałankiewicz

wykładowca

Spotkajmy się na:

Informatyka

Łukasz Szałankiewicz

wykładowca

O mnie

rozwińArtysta dźwiękowy, członek Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. W swojej pracy skupia się w równej mierze na sferze wizualnej, jak i muzycznej. Jego działalność artystyczna oscyluje także wokół interaktywnych instalacji. Posiada wieloletnie doświadczenie kuratorskie, zarówno jako kurator cyklu audio-wizualnego w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Gdańsk (2007-2015), jak i uczestnik wielu międzynarodowych projektów. Jest współtwórcą wydawnictwa i platformy Audiotong. W latach 2016-2017 pracował jako kurator projektów specjalnych, ze szczególnym naciskiem na promocję gier komputerowych oraz mediów interaktywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Twórca modułu kultury cyfrowej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniem audio w mediach interaktywnych w poznańskim Collegium Da Vinci na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej.

Ciekawi mnie

rozwińArcheologia mediów, demoscena, religioznawstwo i geopolityka.

dr inż. Robert Tomczak

wykładowca

Spotkajmy się na:

Informatyka

Informatyczne Techniki Zarządzania

dr inż. Robert Tomczak

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierunku: Technika Rolnicza i Leśna, w specjalności: Informatyka w Inżynierii Rolniczej.

rozwińDoktorat poświęcony analizie złożonego sygnału akustycznego z wykorzystaniem sieci neuronowych obronił z wyróżnieniem w 2008 r. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi i ich praktycznym wykorzystaniem oraz efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. W latach 2001-2013 administrator sieci i systemów informatycznych, koordynator ds. bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (z ramienia Rektora) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zajmował się m.in. projektowaniem rozwiązań i administracją systemami serwerowymi, sieciowymi i dostępowymi dla uczelni.

Ciekawi mnie

rozwińPoza nauką zajmuje się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa oraz zarządzaniem systemami i sieciami komputerowymi. Pasjonat Wolnego Oprogramowania i twórczości na otwartych licencjach. Wolne chwile poświęca fotografii, mechanice pojazdowej i analizom bezpieczeństwa sieci i systemów sieciowych.

dr inż. Leszek Wanat

wykładowca

Spotkajmy się na:

Informatyka

Informatyczne Techniki Zarządzania

Zarządzanie Kreatywne

Doradztwo i Coaching

dr inż. Leszek Wanat

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki i praktyk zarządzania w zakresie gospodarki elektronicznej i informatyki ekonomicznej.

Ciekawi mnie

rozwińCzłowiek, informatyka i taniec towarzyski

dr hab. inż. Maciej Zakrzewicz

wykładowca

dr hab. inż. Maciej Zakrzewicz

wykładowca

O mnie

Specjalizuje się w systemach baz danych, eksploracji danych, architekturze aplikacji internetowych, programowaniu Java, projektowaniu i implementacji systemów informatycznych, e-commerce, e-government, hurtowniach danych, analizie danych.

rozwińProwadzi badania naukowe, projektuje i realizuje szkolenia IT, opracowuje strategie informatyzacji, kieruje projektami IT, organizuje konferencje IT.

rozwińJest autorem ok. 100 publikacji, m.in. z zakresu odkrywania zbiorów częstych, przetwarzania zapytań eksploracyjnych, adaptatywnych serwerów WWW, technik indeksowania baz danych, strojenia systemów baz danych, standardów Java dla baz danych i dla aplikacji wielowarstwowych.

Ciekawi ludzie

Folder kierunku Informatyka

Folder kierunku Informatyka

Pobierz folder prezentujący kierunek Informatyka w Collegium Da Vinci. Poznaj wykładowców i studentów.
Dowiedz się, jak zorganizowana jest nauka i dlaczego warto studiować Informatyka!

Pobierz Pobierz
{{ flipbook.page }} / {{ flipbook.numPages }}

Matura już za Tobą, a Ty nadal masz mętlik w głowie?

Skorzystaj z naszych porad i dowiedz się między innymi:

 • Czy warto iść na studia?
 • Jak wybrać kierunek?
 • Jak zdobyć pieniądze na studiowanie?

Pobierz nasz (Nie)poradnik Maturzysty, z którym wszystko stanie się łatwiejsze!

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne,
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ślubowanie
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ślubowanie
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dodatkowo świadectwo maturalne (ksero, odpis) dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dodatkowo świadectwo maturalne (ksero, odpis) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

Chcesz dowiedzieć się więcej o tych studiach?

Zadzwoń: 503 33 15 11

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią

Ważne dokumenty:

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

FAQ

Przeczytaj najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji w Collegium Da Vinci.

Opłaty

Obowiązujące ceny studiów w roku akademickim 2021/2022

Zapisując się do 31 sierpnia 2021 jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHiD

 • 0 PLN
  wpisowe
 • 240 EUR
  zwolnienie z jednej z 12 rat na studiach niestacjonarnych

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021r.
 • 85 PLN
  do 30 września 2021r.

Studia stacjonarne IT in English - czesne za jeden rok studiów

 • 12x
  240 EUR
  płatne w 12 ratach
 • 2x
  1440 EUR
  płatne w 2 ratach
 • 2880 EUR
  płatne w 1 racie

Zniżki i promocje

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Preferencyjny kredyt studencki w CDV

CDV, przy współpracy z instytucjami finansowymi, przygotowała pomoc w zakresie uzyskania preferencyjnych kredytów studenckich.

Poznaj program stypendialny w Collegium Da Vinci.

Stypendia Stypendia

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Anioł CDV

Karolina Bobko

Pok.  A412

Rekrutacja - Informacje

Weronika Nowak

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.