Business HR Partner – Collegium Da Vinci Poznań

Dlaczego warto?

 • Połączysz miękkie podejście do zarządzania z wiedzą z zakresu HR – nauczysz się zarządzać różnorodnym, wielopokoleniowym i wielonarodowym zespołem pracującym w systemie hybrydowym.
 • Poznasz nieodzowne elementy zarządzania przedsiębiorstwem – narzędzia psychometryczne pozwalające poznać osobowość zawodową pracowników, nauczysz się budować efektywne zespoły, poznasz pracę metodą projektów.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców praktyków – osoby, które prowadzą własne firmy lub na co dzień są team leaderami w globalnych firmach.

Wybierając Business HR Partner otrzymujesz:

 • Poznasz metody efektywnego ustawiania procesów zarządczych na bazie 5 kroków realizacji celów przedsiębiorstwa: Cele -> Ludzie -> Narzędzia -> Motywacja -> Nadzór.
 • Podejmiesz działania badawcze, analityczne i wdrożeniowe w swoje firmie, dzięki czemu zdobytą wiedzę wykorzystasz od razu w praktyce.
 • Dowiesz się jak wdrażać efektywne procesy w organizacji.
 • Nauczysz się łączyć podejście biznesowe z podejściem HR w zarządzaniu zespołem.
 • Nauczysz się optymalizować istniejące procesy biznesowe i HR (z perspektywy managera działów biznesowych).
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę nakierowaną na rozwój biznesu i holistyczne spojrzenie na firmę z perspektywy menedżera, zarządzającego zespołem pracowników.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu pracy metodą projektów – Agile, Prince2, SCRUM.
 • Poznasz narzędzia psychometryczne do zarządzania zespołem pracowników – rekrutacja, motywowanie, rozwój i zakresy kompetencji, komunikacja, charakterystyka porównawcza pracowników, obszary odpowiedzialności.
 • Zyskasz szeroką wiedzę biznesową wzmocnioną praktycznymi umiejętnościami wdrażania poznanych narzędzi w swojej organizacji.

Studia skierowane są do:

 • managerów działów w firmach usługowych i produkcyjnych,
 • managerów i specjalistów działów HR,
 • HR Business Partnerów,
 • właścicieli firm.

Wypowiedzi ekspertów

Program

Business HR Partner

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym

 • 110 godzin zajęć warsztatowych
 • 66 godzin praktycznych działań wdrożeniowych we własnej firmie
 • 26 godzin seminariów podsumowujących projekty firmowe oraz seminariów dyplomowych online
 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 208

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

Kluczowe role BHRP w organizacji  (28 godz.)

 • firma jako całość,
 • narzędzia psychometryczne w rekrutacji, motywacji i selekcji pracowników.

Zarządzanie różnorodnością (24 godz.)

 • kryteria rekrutacji, selekcji, motywacji (case study),
 • opis stanowisk jako narzędzie usprawniające komunikację i organizację,
 • BHRP trenerem i animatorem spotkań/warsztatów/szkoleń.

Efektywne kanały komunikacyjne (24 godz.)

 • komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem narzędzi online, internetowych, event-marketingowych, mailingu, komunikatorów.

Budowanie zespołu (58 godz.)

 • obraz zespołu TeamScape,
 • podnoszenie efektywności współpracy w zespołach pracowników,
 • efektywny projekt Facet5,
 • cele, feedback, wyzwania, dobór narzędzi, GPS – model współpracy.

Kompetencje managerskie (24 godz.)

 • modele wdrażania systemu pomiaru w przedsiębiorstwie,
 • rekrutacja, motywacja, selekcja.

Zarządzanie projektami (32 godz.)

 • określanie celów rozwojowych, formowanie zespołów projektowych, standardy pracy projektowej, siatka celu, action plan, organizacja, nadzór,
 • zarządzanie projektem BUSINESS HR (m.in.: dział sprzedaży, dział produkcji, dział logistyki) – case study.

Seminarium dyplomowe (12 godz.)

 • projekt realizowany na przykładzie wybranej firmy (praca w zespołach 3-osobowych)

Warunki zaliczenia

 • Obrona pracy dyplomowej. Prezentacja projektu realizowanego na przykładzie wybranej firmy.

Kadra

Łukasz Kuciński

Ekspert | Prezes Zarządu AMS PRESTIGE

Łukasz Kuciński

Ekspert | Prezes Zarządu AMS PRESTIGE

rozwińO mnie

rozwińPrezes Zarządu AMS PRESTIGE – Akademia Menedżera Sprzedaży.

rozwińPosiadam ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży i marketingu.

rozwińW latach 2003 – 2011 byłem Dyrektorem Działu Nauczania Języków Obcych w WSiP. Organizowałem konferencje na temat sprzedaży i przedsiębiorczości. Występowałem jako prelegent i mówca na konferencjach: Nowoczesne Techniki Sprzedaży.

rozwińPartner merytoryczny studiów podyplomowych Akademia Menedżera Sprzedaży.

rozwińProwadzę bloga o Sprzedaży, Zarządzaniu i Marketingu, jestem stałym autorem magazynu World Business Class.

rozwińJestem współautorem książki „Firma Jako Całość – Porządkowanie Chaosu Korporacyjnego”, Onepress 2019.

Barbara Majer-Giernat

Ekspert | Współwłaściciel i Członek Zarządu AHEAD GROUP,

Barbara Majer-Giernat

Ekspert | Współwłaściciel i Członek Zarządu AHEAD GROUP,

rozwińCertyfikowany trener biznesu, przedsiębiorca oraz ekspert zarządzania i komunikacji w biznesie. Współwłaściciel i Członek Zarządu AHEAD GROUP, właściciela trzech marek: Face2Face Smart Office Biuro na godziny, Ahead Capital oraz GoAhead Training.

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentką Executive MBA oraz filologii angielskiej. Od zawsze moją pasją były proste metody na trudne zmiany, efektywne uczenie się i zdobywanie nowych kompetencji w biznesie. Jestem akredytowanym konsultantem systemu diagnozy osobowości zawodowej oraz zarządzania kompetencjami w firmach Facet5.

rozwińŁączę potencjał tego narzędzia z moją wiedzą oraz ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie projektów rozwojowych. Dzięki temu klienci, z którymi pracuję uzyskują głębokie oraz trwałe zmiany, które generują wzrost biznesu.

rozwińZrealizowałam ponad 4000 godzin warsztatów. Brałam udział w ponad 300 projektach wdrożeniowych dla firm w zakresie: rozwiązywanie problemów, zmiana, sprzedaż, zarządzanie i komunikacja. Skutecznie pomagam usprawnić komunikację oraz budować efektywne zespoły i długotrwałe relacje w biznesie.

Marta Kardas

Ekspert | Senior HR Business Partner w Circle K

Marta Kardas

Ekspert | Senior HR Business Partner w Circle K

rozwińO mnie

rozwińKarierę zawodową rozpoczęłam w firmie doradztwa personalnego Experum HR w Wałbrzychu jako konsultant – psycholog, gdzie prowadziłam rekrutacje w wieloetapowych procesach na różne stanowiska, a następnie jako specjalista ds. personalnych w firmie Geers w Łodzi byłam  odpowiedzialna za część twardą i miękką HR.

rozwińW 2013 roku związałam się zawodowo z międzynarodową firmą Amplifon zajmującą się sprzedażą aparatów słuchowych, będącą liderem na rynku światowym. Rozbudowałam strukturę firmy od kilkunastu do 150 pracowników. Stworzyłam i wdrożyłam procesy związane z oceną okresową, systemem wynagrodzeń i benefitów oraz zbudowałam system opisów stanowisk pracy i ich wartościowania. Byłam odpowiedzialna za implementację projektów korporacyjnych, w tym rebranding marki pracodawcy oraz system wartości.

rozwińW 2019 roku, jako dyrektor działu personalnego, dołączyłam do firmy Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, gdzie odpowiadałam za optymalizację procesów HR, realizację budżetu personalnego, wsparcie kadry managerskiej na różnych szczeblach struktury i zarządzanie 7-osobowym zespołem pracowników.

rozwińAktualnie współpracuję z firmą Circle K w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jako Senior HR BP oraz pomagam innym organizacjom w projektach HR. Jako konsultant narzędzia Facet5 wspieram klientów indywidualnych w określeniu ich naturalnych predyspozycji i silnych stron w obszarze zawodowym. Dodatkowo rozpoczęłam działalność psychoterapeutyczną, aby wspierać osoby będące w kryzysie i nieradzące sobie z aktualną sytuacją.

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

Ekspert | Trener, coach, asesor, Konsultant HR

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

Ekspert | Trener, coach, asesor, Konsultant HR

rozwińO mnie
Trener, coach, asesor, Konsultant HR.

rozwińWykształcenie: Wydział Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990 – psychologia pracy; praca magisterska: Kulturowy kontekst konceptualizacji czasu). 2-letni staż w Instytucie Gestalt, Kraków 1988-1990. Od 2000 r. współpracowała z ponad 70 firmami.

rozwińSpecjalizacja: ocena i rozwój kompetencji liderskich, managerskich i osobistych, budowanie modeli kompetencyjnych, coaching, szkolenia dla managerów, asesorów i konsultantów HR, doradztwo w projektach rozwojowych  i interwencyjnych, spotkania rozwojowe po AC/DC oraz po Informacji Zwrotnej 360, projektowanie i prowadzenie projektów Assessment Center.
Pracuje w środowisku międzynarodowym (j. ang.). Oceniła kompetencje ponad 1500 osób (wg metodyki Assessment Center oraz wywiadu kompetencyjnego). Przeprowadziła ponad 700 spotkań z informacją zwrotną po procesach oceny kompetencji oraz informacji zwrotnej 360 stopni, a także ponad 200 spotkań coachingowych (coaching managerski, executive oraz osobisty).

dr Małgorzata Kośmicka

Ekspert | Certyfikowany trener/ facylitator DISC.

dr Małgorzata Kośmicka

Ekspert | Certyfikowany trener/ facylitator DISC.

rozwińO mnie

rozwińUkończyłam Politechnikę Poznańską, Studia Podyplomowe z Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie (pierwsza lokata na roku). W 2007 roku obroniłam na Uniwersytecie Ekonomicznym doktorat na Wydziale Zarządzania w obszarze zarządzania strategicznego. Ukończyłam Szkołę Coachingu Moderatora oraz 3 szkoły trenerskie, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów Moderatora. Jestem certyfikowanym trener/ facylitator DISC.

rozwińSpecjalność zawodowa

rozwińCoach, trener i konsultant w zakresie zarządzania ludźmi oraz zarządzania przedsiębiorstwem, posiadam doświadczenie w sprzedaży i w jej zarządzaniu oraz w zarządzaniu ludźmi. Współpracuję zarówno z przedsiębiorstwami jak i uczelniami wyższymi, urzędami oraz ngo. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jestem fundatorem Fundacji Nawigator Pro Fundacji Dobrych Praktyk Zarządzania, gdzie pełniłam funkcję prezesa w latach 2013 do 2019. Jestem założycielem sieci organizacji pozarządowych „Działamy Razem”, w latach 2013-2018 byłam członkiem zarządu tej sieci. Wykładam na uczelniach takich jak: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu na studiach MBA i Studiach Podyplomowych z zarządzania, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy na studiach podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi, Collegium da Vinci na studiach podyplomowych HR Biznes Partner w Poznaniu.  Jestem autorką szeregu publikacji na temat zarządzania, sukcesji i mentoringu.

rozwińPrzeprowadziłam ponad 3000 dni szkoleń oraz ponad 2500 godzin coachingu dla kadry zarządzającej wyższego, średniego oraz niższego szczebla w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych.

Tomasz Cieślak

Ekspert | Kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej, Rossmann Polska

Tomasz Cieślak

Ekspert | Kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej, Rossmann Polska

rozwińO mnie

rozwińKierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej, Rossmann Polska. Ekspert z zakresu komunikacji, public relations

rozwińZ branżą związany ponad 20 lat. Przez 7 lat pracował jako dziennikarz, w 2009 roku rozpoczął pracę w Dziale Public Relations Rossmanna prowadząc biuro prasowe spółki, pełniąc obowiązki rzecznika prasowego. Od 2013 roku jest kierownikiem Działu Komunikacji Wewnętrznej i odpowiada kompleksowo za komunikację wewnętrzną spółki z pracownikami blisko 1800 sklepów, trzech centrów logistycznych oraz central, a także za projekty motywacyjne i budujące zespoły. Tworzy scenariusze, koordynuje organizację firmowych wydarzeń, występuje w roli prowadzącego.

rozwińOdpowiadał m.in. za kompleksową realizację takich projektów eventowych jak jubileusze 20-lecia, 25-lecia i 30-lecia Rossmanna w Polsce, czy cyklicznych spotkań motywacyjno-integracyjnych dla zespołów drogerii, w których udział wzięło ponad 10 tys. pracowników. Nadzoruje realizację projektów specjalnych jak np. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run w Łodzi. Był członkiem zespołu antykryzysowego powołanego przez Zarząd Rossmanna po ogłoszeniu stanu pandemii Covid-19 gdzie zajmował się efektywną i empatyczną komunikacją wewnętrzną, ale także projektami z zakresu społecznej odpowiedzialności.

rozwińPrelegent konferencji ICM 3/4, panelista Forum Branży Eventowej oraz Konferencji nt. Komunikacji Wewnętrznej Pulsu Biznesu. Laureat nagrody MP Power Awards 2019 w kategorii Marketer, Power Of Content Marketing Awards oraz Digital Excellence Awards 2022, za transformację cyfrową systemu komunikacji wizualnej dla klientów i pracowników Rossmann, gdzie pełnił rolę Project Managera. Wydawany pod jego kierownictwem magazyn dla pracowników Rossmanna był nagradzany w konkursach „Złote Szpalty” oraz Power Marketing Awards, Od 2020 związany z konkursem MP Power Awards w roli jurora, od 2023 roku członek kapituły największego konkursu komunikacji marketingowej na świecie Effie Awards.

rozwińAbsolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów z zarządzania.

Kinga Matysiak

Ekspert | Project Manager, CEO w Mindstream Sp. z o.o.

Kinga Matysiak

Ekspert | Project Manager, CEO w Mindstream Sp. z o.o.

rozwińO mnie

rozwińTrener zarządzania projektami i kompetencji społecznych, autor programów szkoleniowych i edukacyjnych. Przeszkoliła ponad 4 500 osób.

rozwińOd 2002 roku prowadzę szkolenia biznesowe w oparciu o autorskie gry i narzędzia pracy. Specjalizuję się w szkoleniach z zarządzania projektami, komunikacji, autoprezentacji, przywództwa, budowania zespołu. Jestem trenerem AgilePM® oraz Change Management®, akredytowanym trenerem PRINCE2® oraz Management of Value®. Posiadam akredytację facylitatora Management 3.0.

rozwińJestem Prezesem firmy szkoleniowej MINDSTREAM sp. z o.o., oferującej szeroki zakres szkoleń certyfikowanych z zarządzania projektami i procesami. Doświadczenie w biznesie zdobywałam pracując jako kierownik projektów, wprowadzałam nowe produkty na rynek, odpowiadałam za sprzedaż i marketing produktów już istniejących. Prowadziłam projekty informatyczne, marketingowe oraz edukacyjne.

rozwińProwadziłam zajęcia na studiach podyplomowych zarządzaniem projektami, m.in. w Collegium Da Vinci w Poznaniu, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytecie Zielonogórskim, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Opłaty

W Collegium Da Vinci, niezależnie od ilości wybranych rat, kwota pozostaje niezmienna.

Business HR Partner

Wybierz dogodną dla Ciebie ilość rat:

 • 12500 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  6250 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  1250 PLN
  płatność w 10 ratach

Partner Kierunku

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Kontakt

Barbara Majer-Giernat
+48 603 632 166
barbara.majer-giernat@cdv.pl

Łukasz Kuciński
+48 608 464 555
lukasz.kucinski@cdv.pl

Biuro 5 ELEMENTS

ul. Narutowicza 126A lok. A

90-145 Łódź