Frontend Developer – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla Biznesu | IT | Nowe media i technologie | Poznań

Frontend Developer

Celem studiów podyplomowych na kierunku Frontend developer podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami internetowymi. Studia pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności na temat tworzenia i rozwijania nowoczesnych aplikacji webowych po stronie klienta (frontend). Praktyczny charakter studiów oparty o tworzenie projektów (aplikacji) IT podczas trwania kursu z wykorzystaniem sztandarowego frameworka od firmy Google czyli Angulara.

W roku akademickim 2020/2021 studia podyplomowe w CDV będą realizowane w formie stacjonarnej! 

Jesteśmy gotowi prowadzić zajęcia w formie stacjonarnej, przygotowaliśmy się na przyjęcie studentów i zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, m.in.:

 • studenci otrzymają do uczelni przyłbice ochronne,
 • w salach są zamontowane pojemniki z płynem do dezynfekcji,
 • sale będą regularnie wietrzone.

W przypadku decyzji o odwołaniu zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość – w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Uczestnicy

Studia adresowane są dla osób, które chcą zmienić branżę na IT, mają podstawy programowania (tj. wiedzą co to są: zmienne, stałe, pętle, instrukcje warunkowe, kompilator itd.).  Uczestnikami podyplomowych studiów mogą być także osoby, które chcą się nauczyć tworzyć nowoczesne aplikacje webowe oparte o frameworki JS. Grupy dopasowywane są do poziomu zaawansowania uczestników; zajęcia mogą być przeprowadzane w oparciu o laptopy uczestników.

Zobacz, jak wyglądają studia Frontend Developer w CDV!

Opis

 • Rok nauki frontendu.
 • Solidne podstawy programowania w Javascript i Typescript.
 • Programowanie z nowoczesnymi frameworkami JS (Angular od Google).
 • Praktyczne zajęcia.
 • Nauczanie oparte o realizację praktycznych projektów aplikacji internetowych.
 • Doświadczona kadra wykładowców kierunków IT.
 • Zajęcia oparte o pisanie kodu i projektowanie rozwiązań IT na żywo (livecoding).
 •  Największa liczba godzin nauki ANGULARA od Google w porównaniu z innymi studiami podyplomowymi.
 • Frontend developer
 • Programista frontend
 • Javascript developer
 • Angular developer
 • Webdeveloper
 • Programista aplikacji internetowych

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.8.30 – 16.30 ). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2020r.)

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

1. Podstawy web developmentu. (54 godz.)

 • HTML5/CSS3 –struktura aplikacji i jej stylowanie. (9 godz.)
 • HTML5 – multimedia i zaawansowane możliwości. (9 godz.)
 • RWD – podstawowe techniki Responsive Web Design. (9 godz.)
 • Podstawy programowania w języku Javascript. (18 godz.)
 • GIT – System kontroli wersji dla frontend developera. (9 godz.)

2. Projektowanie UI/UX aplikacji webowej. (18 godz.)

 • Projektowanie prototypów pod względem UI. (9 godz.)
 • Projektowanie User Experience UX. (9 godz.)

3. Frontend – techniki średniozaawansowane. (45 godz.)

 • DOM (obiektowy model dokumentu) i jQuery. (9 godz.)
 • Zaawansowane programowanie w Javascript. (9 godz.)
 • Ecma script 2015+ (ES6+). (9 godz.)
 • Praca z terminalem i automatyzacja procesów developerskich – Gulp/webpack.  (9 godz.)
 • Projekt ćwiczeniowy – programowanie responsywnej aplikacji webowej oprogramowanej w Javascript. (9 godz.)

4. Frontend – biblioteki Javascript. (45 godz.)

 • Angular (Google) – zasady tworzenia. (9 godz.)
 • Angular (Google) – komponenty, serwisy itp. (9 godz.)
 • Język Typescript dla Angular. (9 godz.)
 • Projekt ćwiczeniowy – programowanie praktycznej aplikacji z wykorzystaniem Angular. (18 godz.)

5. Portfolio frontend developera. (18 godz.)

 • Analiza statyczna kodu oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. (9 godz.)
 • Budowa portfolio, rozwój repozytorium Github/Bitbucket dla frontend developera oraz prezentacja projektów. (9 godz.)

Warunki zaliczenia

 • Aktywność i obecność na zajęciach (wykonywanie zadań i aktywności).
 • Praca końcowa – zaprogramowanie projektu praktycznej aplikacji webowej.
 • Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych CDV.

Kadra

Grzegorz Mazur

wykładowca

Grzegorz Mazur

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Frontend developer
Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Nowoczesne technologie Webowe i Mobilne) oraz  studiów podyplomowych (Android i iOS) na Politechnice Wrocławskiej.

rozwińPracował w międzynarodowej firmie budującej oprogramowanie w branży lotniczej a także w mniejszych firmach softwarowych. Posiada doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i praktycznym szkoleniu ludzi dorosłych. Prowadzi szkolenia od 6 lat (w tym w IT od 4 lat). Obszar zainteresowań to budowa aplikacji webowych, mobilnych oraz testowanie oprogramowania. Pasjonat webowych rozwiązań do nauczania umiejętności IT.

Jakub Barczyk

wykładowca

Jakub Barczyk

wykładowca

rozwińO mnie
Front-end developer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie JavaScript, TypeScript, React i Angular. Pracował miedzy innymi dla Credit Suisse, SMT Software I Roche. Obecnie związany z wrocławskim oddziałem firmy Ryanair.

Marcin Dłubis

wykładowca

Marcin Dłubis

wykładowca

rozwińO mnie
Absolwent Politechniki Śląskiej, obecnie z sukcesem prowadzący własną działalność, tworzący zarówno dla małych, jak i dużych firm. W swojej pracy skupia się głównie na tworzeniu aplikacji internetowych (używając JavaScript oraz frameworków takich jakich Angular2) oraz aplikacji mobilnych (z wykorzystaniem Ionic lub Phonegap). Programuje z wytycznymi ECMAScript 6.
Autor kursu front-end dla jednej z ogólnopolskich firm uczących programowania. Pasjonat hybrydowych aplikacji mobilnych Android/iOS z wykorzystaniem Javascript.

Andrzej Jagielski

wykładowca

Andrzej Jagielski

wykładowca

rozwińO mnie
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Informatyka Stosowana o specjalizacji Inżynieria Oprogramowania. Obecnie pracuje nad rozwojem serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej, z których korzysta ponad 100 milionów użytkowników miesięcznie. W swojej pracy zajmuje się głównie tworzeniem graficznych interfejsów użytkownika oraz prototypów funkcjonalnych. Zanim na stałe zajął się User Experience pracował jako Front End Developer oraz Web Designer. To doświadczenie pozwala mu spojrzeć wielopłaszczyznowo na projekty, w których bierze udział. Wyznaje zasadę interdyscyplinarności, dbając o to, aby kompleksowo rozwijać produkt, tak aby zaspokajał nie tylko potrzeby biznesowe, ale także użytkowe oraz funkcjonalne.

Wojciech Medyński

wykładowca

Wojciech Medyński

wykładowca

rozwińO mnie
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dużych aplikacji biznesowych używanych przez tysiące użytkowników na całym świecie. Obecnie JavaScript Developer we wrocławskiej firmie LiveChat Software działającej na globalnych rynkach. Zajmuje się rozwojem kluczowego produktu firmy – aplikacji SaaS służącej do komunikacji w czasie rzeczywistym. Pasjonat czystego kodu, programowania funkcyjnego oraz Test-driven development (TDD).

Partnerzy

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2020/2021.

Frontend developer

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2020

  przy zapisie online, za pomocą serwisu Umownik

 • 85 PLN
  do 30 września 2020

Czesne

 • 5 250 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 625 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  525 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 525 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

GRATIS – Voucher na  lekcję na portalu Załap.pl

Zapisz się na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci do 18.09.2020 r. i odbierz voucher na korepetycje na portalu Załap.pl

(Voucher można przekazać dowolnie wybranej osobie, data ważności vouchera: 31.12.2020 r.)

 

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Po zalogowaniu do formularza rekrutacyjnego i uzupełnieniu niezbędnych danych osobowych wygenerują się wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia Ciebie na studia. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty możesz dostarczyć online, nie wychodząc z domu, za pomocą serwisu UMOWNIK – po wypełnieniu wszystkich dokumentów w serwisie rekrutacja.cdv.pl będziesz mógł skorzystać z Umownika.
 • Dokumenty możesz dostarczyć osobiście do Centrum Organizacji Dydaktyki (pokój R038, parter Rotunda) – należy  je wydrukować  i podpisać na każdej stronie! Zwróć uwagę, że niektóre dokumenty wymagane są w dwóch egzemplarzach.

Opłatę rekrutacyjną* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

 

*Sprawdź obowiązujące promocje

Online – za pomocą serwisu UMOWNIK

System wygeneruje dla Ciebie:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Musisz przygotować:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr) – do wglądu

Osobiście

Zabierz ze sobą:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA. O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, wymagany jest komplet dokumentów i dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze Umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.