Zarządzanie kreatywne – Collegium Da Vinci Poznań

Zarządzanie kreatywne

I stopień

poziom studiów

licencjat

uzyskany tytuł

polski

język wykładowy

3 lata

czas trwania

2546 stacjonarne
1916 niestacjonarne

liczba godzin

stacjonarny
niestacjonarny

tryb studiów

6

liczba semestrów

Zapisz się Zapisz się
Kamila Stachowiak i Michał Wieczorek
Absolwenci kierunku zarządzanie kreatywne
image

Poznaj kierunek

Zarządzanie kreatywne to nowoczesny kierunek łączący obszary marketingu, zarządzania, innowacji oraz rozwoju osobistego. Nastawiony jest na kształcenie liderów i liderek przyszłości oraz projektantów i projektantek zmian, którzy z łatwością będą poruszać się w cyfrowym świecie. Uczy nieszablonowego spojrzenia na procesy biznesowe, wychodzenia poza klasyczne schematy działania. Koncentruje się na wykorzystaniu współcześnie stosowanych metod i technik w zarządzaniu firmami oraz projektowaniu innowacji w produktach i usługach. Zapoznaje z procesami współcześnie wykorzystywanymi w biznesie, jak design thinking czy service design. Daje szeroką wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw, nowoczesnych technik marketingu, organizacji pracy i skutecznego przywództwa.

Czego się nauczysz

 • wykorzystywać w praktyce najnowsze techniki i metody zarządzania
 • budować i realizować strategie odpowiedzialnego biznesu
 • planować i wykorzystywać narzędzia marketingowe
 • projektować nowoczesne rozwiązania marketingowe dla firm
 • tworzyć nowe i rozwijać już istniejące produkty i usługi w zgodzie z najnowszymi trendami
 • projektować nowatorskie rozwiązania dla organizacji
 • wdrażać nowe koncepcje i pomysły rozwoju
 • zarządzać innowacyjnymi projektami
image

Gdzie będziesz mógł/mogła pracować

 • w start-upach, scale-upach, korporacjach, prowadząc własną firmę
 • w firmach rozwijających nowe produkty i usługi
 • w agencjach reklamowych, digitalowych, public relations
 • w działach marketingu dowolnej branży
 • w działach planowania i rozwoju strategicznego
 • w firmach konsultingowych
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • jesteś otwarty(-a) na nowości
 • lubisz pracować zespołowo
 • masz naturę lidera(-ki)
 • jesteś typem organizatora(-ki)
 • chętnie zajmujesz się planowaniem
 • umiesz myśleć nieszablonowo
 • cenisz sobie kreatywne pomysły
 • lubisz przekładać wiedzę na konkretne działanie
 • jesteś i trochę humanistą(-ką), i trochę umysłem ścisłym

Zobacz, jakie profile szkół średnich kończyli studenci i studentki tego kierunku:

 

 • Liceum | menadżerski
 • Liceum | humanistyczny
 • Liceum | mat-fiz
 • Technikum | ekonomia
 • Liceum | historyczno-prawnicza
 • Liceum | historyczno-humanistyczna
 • Technikum | organizacja reklamy
 • Liceum | media
 • Technikum | fotografia i multimedia

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

ZRÓB QUIZ ZRÓB QUIZ
image

Jak wygląda program studiów

Zdobądź najcenniejszą wiedzę - wiedzę o sobie

semestr 1-2

2 testy predyspozycji

Nawet jeśli teraz wciąż do końca nie wiesz, co dokładnie chcesz robić w przyszłości, podejmując studia w Collegium Da Vinci na dowolnym kierunku, ta wiedza przyjdzie do Ciebie sama. Zaczynając studia na naszej uczelni, już na pierwszym roku przejdziesz testy, które wskażą Ci Twoje naturalne predyspozycje i mocne strony. W badaniu Clifton StrengthsFinder®, znanym też jako Test Gallupa, dowiesz się, jakie masz wrodzone talenty, jaki jest Twój indywidualny potencjał i w których obszarach masz szansę osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty.
Z kolei test Insightful Profiler™ zbada Twój potencjał rozwojowy, sprawdzi, co Cię motywuje, a co zniechęca do działania. Wskaże cechy wyróżniające Cię na tle innych i określi Twoje naturalne role w zespole. Wyposażony(-a) w taką wiedzę, będziesz mógł/mogła bardziej świadomie dokonywać kolejnych wyborów na edukacyjnej i zawodowej ścieżce.

Tutoring

semestr 1-2

41 godzin stacjonarnie i niestacjonarnie

Podczas pierwszego roku studiów będziesz uczestniczyć w zajęciach z Tutoringu. Zostaniesz otoczony(-a) opieką Tutora, czyli uczelnianego przewodnika. Jego zadaniem będzie wspieranie Cię w rozwoju – zawodowym, naukowym, osobistym i społecznym. Pod jego okiem rozpoczniesz pracę nad sobą – od określenia własnych potrzeb i zdefiniowania ważnych dla Ciebie wartości, przez wyznaczenie celów, po czuwanie nad ich realizacją.
Dzięki temu procesowi zbudujesz niezależność w podejmowaniu decyzji, zyskasz sprawczość w działaniach i wzmocnisz odpowiedzialność za swój rozwój. Podczas grupowych i indywidualnych zajęć z Tutoringu lepiej poznasz siebie, skupisz się na rozwijaniu swoich mocnych stron poprzez konkretne działania i zaplanujesz indywidualną ścieżkę kształcenia. Ta praca zaprocentuje w kolejnych latach.

Kompetencje przyszłości 

semestr 1-2

150 godzin stacjonarnie

90 godzin niestacjonarnie

To blok zajęć skupiony na nabywaniu umiejętności, które umożliwią Ci skuteczne podejmowanie decyzji i działanie w realiach zawodowych. Przygotuje Cię do podejmowania ról zawodowych w wybranym przez Ciebie obszarze. W jego trakcie rozwiniesz kluczowe kompetencje społeczne, poznawcze i emocjonalne, coraz bardziej pożądane na rynku pracy.

Jakie to kompetencje:

 • Kreatywność
 • Elastyczność
 • Współpraca w zespole
 • Krytyczne myślenie
 • Przedsiębiorczość
 • Mobilność zawodowa
 • Radzenie sobie ze stresem
image

Moduły kierunkowe

semestr 1-6

655 godzin stacjonarnie

415 godzin niestacjonarnie

Czyli inaczej mówiąc przedmioty must have. To zestaw zajęć obowiązkowych, w których uczestniczy każdy student i studentka danego kierunku. Układany we współpracy z biznesem, w oparciu o najnowsze standardy i trendy rynkowe. To programowa baza, która wyposaży Cię w najnowszą wiedzę i kluczowe umiejętności potrzebne w branży. Punkt wyjścia do projektowania własnej edukacji i dalszego rozwoju.

 

Na tym kierunku są to:

 • Wprowadzenie do zarządzania kreatywnego
 • Psychologia i komunikacja w procesie zarządzania
 • Marketing
 • Ekonomia dla menedżerów
 • Przywództwo w biznesie
 • Service Design
 • Prawo gospodarcze
 • Finanse dla menedżerów
 • Innowacje w biznesie
 • Badania marketingowe – model 3D
 • Zarządzanie strategiczne
 • Marketing doświadczeń
 • Proseminarium
 • Seminarium

Moduły do wyboru

semestr 3-6

500 godzin stacjonarnie

300 godzin niestacjonarnie

Innymi słowy, przedmioty wanna have. To pakiet przedmiotów, które wybierasz samodzielnie – według swoich potrzeb i zainteresowań. Robisz to dopiero od drugiego roku studiów. Indywidualnie decydujesz o aż 10 modułach, co daje w sumie aż kilkaset godzin dydaktycznych na zgłębianie wiedzy w interesujących Cię obszarach. Wyboru dokonujesz spośród dziesiątek zagadnień – zarówno w dyscyplinach związanych bezpośrednio z Twoim kierunkiem, jak i pozakierunkowych. To jak wybierzesz zdecyduje, w jakim kierunku ostatecznie się rozwiniesz.

Pamiętaj: w każdym roku akademickim lista dostępnych modułów jest nieco inna. Modyfikujemy ją dla naszych studentów i studentek, reagując na popularność wybieranych przez nich przedmiotów oraz zmieniające się trendy rynkowe.

 

Studenci i studentki tego kierunku wybierali w poprzednich latach:

 • Skuteczność w biznesie
 • Design thinking
 • Negocjacje i strategie sprzedaży koncepcji kreatywnych
 • Neuromarketing
 • Komunikacja marketingowa
 • Megatrendy
 • Sztuczna inteligencja (e-learning)

Praktyczne aspekty zawodu

semestr 2-6

960 godzin stacjonarnie i niestacjonarnie

Blok zajęć, podczas których zdobędziesz praktyczne umiejętności zawodowe, zgłębisz tajniki branży i poznasz rynkowe realia. W praktyce nie do przecenienia! Będziesz pracować na prawdziwych case studies z rynku wziętych – mierząc się z realnymi biznesowymi przypadkami. Zanurzysz się w codzienność branży, uczestnicząc w warsztatach, grach biznesowych i symulacjach. Zbudujesz portfolio zrealizowanych przez siebie projektów i przygotujesz się do wejścia na rynek pracy. Na koniec będziesz posiadać wszystkie niezbędne kompetencje i umiejętności, które pomogą Ci rozpocząć praktykę zawodową lub pracę w wybranej przez Ciebie firmie.

Zaprojektuj własne studia

Zastanawiasz się, ile specjalizacji jest na na tym kierunku? Można powiedzieć, że nieskończenie wiele! To dlatego, że nasze studia dają olbrzymią dowolność w układaniu własnej ścieżki edukacji. Studiując dany kierunek, możesz podążyć całkowicie indywidualną, zaprojektowaną przez samego(-ą) siebie drogą. O tym, w którym kierunku się rozwiniesz i jakie umiejętności zdobędziesz, zdecydujesz samodzielnie, dobierając aż 10 modułów dodatkowych spośród dziesiątek obszarów z listy modułów dostępnych w danym roku akademickim – zarówno kierunkowych, jak i pozakierunkowych. Co roku wybór modułów dodatkowych jest nieco inny – modyfikujemy go, kierując się zmieniającymi się trendami rynkowymi i potrzebami rynku pracy. To w sumie aż kilkaset godzin dydaktycznych w przedmiotach, które wskażesz. Sam(a) stajesz się projektantem(-ką) własnej edukacji.

Zobacz, jak to robili nasi studenci i studentki w ubiegłych latach

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam(a), indywidualnie dobierając moduły dodatkowe do głównego kierunku z listy tych aktualnie dostępnych, a ta zostanie opublikowana dla Ciebie pod koniec drugiego semestru. Tylko od Ciebie zależy, na które przedmioty z listy się zdecydujesz, a więc jakie nowe umiejętności zdobędziesz i w których konkretnie obszarach.

Obszar Service Design
Obszar projektowania produktów przyszłości

Moduły wybrane przez studenta/studentkę

Design i trendy

Projektowanie biznesu usługowego

Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej

Zwinne zarządzanie projektami

Kreowanie marki usługowej

Wybierając dla siebie podobne moduły, nauczysz się:

 • stosować zwinne metody zarządzania zespołem i projektami
 • projektować nowe usługi i innowacje w biznesie, ale też zmieniać i optymalizować obecne
 • opracowywać rozwiązania skoncentrowane na użytkowniku i jego realnych potrzebach
 • rozumieć trendy i wykorzystywać je w działaniach marketingowych
 • wykorzystywać w praktyce najnowsze narzędzia i techniki projektowania
 • stosować taktyki zrównoważonego rozwoju w biznesie

W przyszłości będziesz mógł/mogła pracować jako:

 • Project Leader
 • Team Leader
 • Product Manager
 • Product Owner
 • Manager(ka) ds. zarządzania zmianą
 • Manager(ka) ds. innowacji
 • Manager(ka) rozwoju produktu lub usługi
 • Specjalista(-ka) ds. ciągłego doskonalenia
 • Research OPS
 • Manager(ka) ds. marketingu

Zarobki w branży

Product Development Manager

12 510 PLN

brutto

Product Manager

8 540 PLN

brutto

Marketing Manager

7 830 PLN

brutto

Źródło: money.pl | wynagrodzenia.pl | money.pl | pracuj.pl | cloudforum.pl

Moduły wybrane przez studenta/studentkę

Proces zarządzanie projektami od idei do wdrożenia

Zwinne zarządzanie projektami

Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej

Design i trendy

Kreowanie marki osobistej

Wybierając dla siebie podobne moduły, nauczysz się:

 • prowadzić interdyscyplinarny zespół projektowy
 • stosować zwinne metody zarządzania
 • kompleksowo zarządzać innowacją w przedsiębiorstwie – od idei do wdrożenia
 • stosować taktyki zrównoważonego rozwoju w biznesie
 • orientować się w aktualnych trendach i wykorzystywać je w procesie projektowym

W przyszłości będziesz mógł/mogła pracować jako:

 • Project Manager
 • Manager(ka) produktu
 • Manager(ka) innowacji
 • Manager(ka) ds. badań i rozwoju
 • Manager(ka) rozwoju produktu lub usługi
 • Projektant(-ka) Produktów Przyszłości

Zarobki w branży

Research and Development Manager

10 520 PLN

brutto

Product Manager

8 540 PLN

brutto

Project Manager

7 500 PLN

brutto

Źródło: money.pl | wynagrodzenia.pl | money.pl | pracuj.pl | cloudforum.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz od ekspertów i ekspertek: praktyków i praktyczek z branży, specjalistów i specjalistek w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnerów kierunku

Co o kierunku mówią studenci i studentki

image

Kamila Stachowiak

Absolwentka kierunku zarządzanie kreatywne

 

Jedyna obawa, jaką czułam myśląc o CDV, wiązała się z ludźmi. Było to spowodowane stereotypami o uczelni prywatnej. Szybko okazało się, że jest inaczej. Ngdzie indziej nie spotkałabym tak wspaniałych ludzi jak tu. Myślenie innowacyjne to podobno coś, czego można się nauczyć, ale cudowne jest to, że każdy jest w czymś dobry i się tym dzieli – dla jednego to sprzedaż, a dla innego wystąpienia publiczne. Uwielbiam rozbudowane dyskusje z grupą studentów i wykładowcami. Zaspokaja to moją potrzebę rozmowy na ciekawe tematy.

PRZECZYTAJ WYWIAD PRZECZYTAJ WYWIAD

Poznaj wykładowców i wykładowczynie kierunku

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

Wykładowca

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

Wykładowca

O mnie

rozwińJestem socjolożką i pedagożką. W roku 2002 ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki,a w roku 2004 z socjologii. W 2007 roku obroniłam pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Habilitację uzyskałam w roku 2018 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińMoje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki krytycznych studiów nad męskościami i mężczyznami ze szczególnym uwzględnieniem społecznych kontekstów zdrowia mężczyzn, starości, sportu, medykalizacji męskości i seksualności mężczyzn, oraz męskości i opieki. Podejmuję również problematykę zawodów opiekuńczych, pracy emocjonalnej, a także zjawiska maskulinizacji i feminizacji profesji. Mój obszar badawczy obejmuje także kulturowo-społeczne analizy zjawisk związanych z przejawami dyskryminacji. Interesuje mnie również zastosowanie jakościowych metod badawczych w badaniach naukowych.

rozwińJestem autorką monografii naukowych: Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej, (Wyd. UMP Poznań 2017), Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej (Wyd. Adam Marszałek 2009), współautorką książki Poza schematem. Społeczny konstrukt płci i seksualności wraz z Wiktorem Dynarskim i Anną M. Kłonkowską (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016). Współredagowałam trzy numery specjalne czasopism naukowych poświęconych tematyce męskości. Opublikowałam ponad czterdzieści artykułów z zakresu krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Genderowego.

Ciekawi mnie…

rozwińInteresują mnie ludzie, relacje, zmiana. Praktykuję Tai Chi oraz Qigong styl Lecący Żuraw. Od piętnastu lat jeżdżę niemal cały rok rowerem (tym samym). Interesuję się zdrowym żywieniem, które wcielam w praktykę. Wybór „góry czy morze” nie jest moim dylematem – zawsze będą to góry. Relaksuję się przy pracach manualnych z użyciem drewna, wikliny, wełny, włóczki czy filcu. Lubię tworzyć coś z niczego. Nie biegam, bo nie lubię.

Kinga Zinkowska

Wykładowca

Kinga Zinkowska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończyła również Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem, Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki i Akademię Trenera. Certyfikowany trener efektywnej nauki i szybkiego czytania oraz integracji sensorycznej. Słuchaczka wielu kursów i szkoleń z zakresu elementów zarządzania i coachingu.

rozwińWykładowca akademicki z ponad 12 letnim doświadczeniem. Obszar zainteresowań to motywacja i coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz andragogika.

rozwińDoświadczenie zdobywała jako właścicielka firmy edukacyjnej i kontraktor firm szkoleniowych. Autorka wielu programów szkoleniowych dla zróżnicowanych grup odbiorców.

rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

rozwińDziałaczka społeczna w lokalnej społeczności, inicjatorka i organizatorka akcji propagującej czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

rozwińPasjonatka gier planszowych i karcianych niekolekcjonerskich, do których zachęca rodzinę i przyjaciół.

dr Jakub Wierzbicki

Wykładowca

dr Jakub Wierzbicki

Wykładowca

O mnie:

rozwińDoktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

rozwińJestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007 – magister pedagogiki: doradztwo zawodowe i personalne, 2010 – magister psychologii: psychologia pracy i organizacji). W 2012 roku ukończyłem podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UAM, a w 2023 roku studia podyplomowe z psychologii zwierząt. Obroniłem doktorat z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w 2017 roku. Interesuję się zagadnieniami związanymi z psychologią społeczną, psychologią pracy i organizacji, rozwojem kompetencji i statystyką w badaniach społecznych.

Ciekawi mnie:

rozwińUwielbiam musicale i bardzo lubię czytać biografie. Jestem opiekunem adoptowanego ze schroniska w Korabiewicach psa Bossa.

dr Katarzyna Walkowiak - Markiewicz

Wykładowca

dr Katarzyna Walkowiak - Markiewicz

Wykładowca

O mnie

rozwińDoświadczony manager, trener, konsultant oraz wykładowca akademicki. Posiada ponad 20-letni staż w biznesie. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach managerskich w korporacjach finansowych i w konsultingu oraz pracując jako wykładowca akademicki (praca doktorska z zakresu jakości usług.  Specjalizacja: strategie marketingowe, voice of customers, badania marketingowe, procesy obsługi klienta, planowanie marketingowe, strategie w handlu.

rozwińSpecjalizuje się w doradztwie strategicznym, procesowym: zarządzanie jakością i doświadczeniem klienta (voice of cutomers) oraz w badaniach marketingowych: ilościowych i jakościowych i ich zastosowaniu m.in. w mierzeniu efektów skuteczności strategii marketingowej w przedsiębiorstwach.

rozwińOd wielu lat prowadzi projekty strategiczne oraz warsztaty dla biznesu i szkolenia. Współautorka książek (Podstawy marketingu – ćwiczenia dla studentów kierunków ekonomicznych, Perspektywy rozwoju branży meblarskiej w Wielkopolsce) oraz licznych publikacji polsko i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom związanym z doświadczeniami klientów, voice of customers, badaniami marketingowymi, zarządzaniem jakością.

rozwińŁączy wszechstronną wiedzę naukową w zakresie marketingu, badań marketingowych, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i jakością z praktyką. Absolwentka marketingu i doktor ekonomii od 2004 roku.

rozwińJej wielką pasją są podróże, literatura, polityka i sport – tenis, narty, bieganie, wycieczki górskie.

dr Lena Staś

Wykładowca

dr Lena Staś

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych
w dyscyplinie Nauki Organizacji i Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Wieloletni trener i moderator w polsko – szwajcarskim programie dla poparcia wolnej przedsiębiorczości. Trener w programie Train and Education In Strategically Significant Areas (Uniwersytet Ekonomiczny). Autorka wielu artykułów naukowych na podstawie prowadzonych badań i analiz poświęconych zarządzaniu, ostatnio wielopokoleniowości w zespołach oraz wykorzystaniu coachingu w organizacjach. W CDV wykładowca na kierunkach Zarządzanie Kreatywne oraz Biznes Manager. Ma duże doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów z pracownikami administracji publicznej oraz organizacjami biznesowymi w zakresie zarządzania zespołami, przywództwa, procesów decyzyjnych w organizacjach i rozwoju osobistego. Wykładowca podyplomowych studiów MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z zakresu skutecznego zarządzania i zarządzania operacjami. Kurs coachingu (ICF) i tutoringu (Collegium Wratislaviense), mentoringu (CDV). Tutor, mentor, doradca organizacyjny, trener rozwoju osobistego.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawi mnie życie, a moje motto brzmi: możesz wszystko.

dr Katarzyna Samek-Preś

Wykładowczyni

dr Katarzyna Samek-Preś

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińDoktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Absolwentka zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu internetowego i e-biznesu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2020 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2016 roku zawodowo związana z uczelnią. W latach 2019-2023 pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast w latach 2016–2019 pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Jest autorką i współautorką ponad 25 artykułów naukowych i monografii, a także aktywną uczestniczką konferencji naukowych poświęconych mediom społecznościowym w marketingu. Kilkukrotnie prowadziła badania naukowe na uczelniach i w firmach prywatnych. Obecne zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem mediów społecznościowych w marketingu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie i ich innowacyjne, niczym nieograniczone, kreatywne pomysły

dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

Wykładowca

dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez dłuższy czas związana z biznesem, gdzie zajmowała stanowiska m.in. Kierownika zespołu sprzedaży, Kierownika ds. marketingu czy Specjalisty ds. rozwoju rynku. Od kilku lat jest wykładowcą akademickim. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem jakością oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Klaudia Młoda-Brylewska

Wykładowca

Klaudia Młoda-Brylewska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka studiów na kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie doktorantka w Instytucie Nauk o Jakości na tym samym Uniwersytecie. Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania i marketingu. Ukończyłam kilkanaście kursów związanych z Systemami Zarządzania w przedsiębiorstwie. Obszar moich zainteresowań naukowych dotyczy badań konsumenckich oraz środowiskowej oceny cyklu życia różnych wyrobów.

rozwińOd kilku lat w ramach własnej działalności gospodarczej zajmuję się badaniami rynku i badaniami marketingowymi.

Ciekawi mnie

rozwińWolne chwile poświęcam czterem czworonożnym przyjaciołom i na kontakcie z naturą.

Agnieszka Kulej

Wykładowca

Agnieszka Kulej

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Częstochowskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, magister socjologii, certyfikowany trener biznesu i kompetencji miękkich, szkoleniowiec, mediator, praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i miękkiego HR.

rozwińDoświadczenie zdobywała pracując zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Naukowy obszar zainteresowań: startupy, venture capital, zarządzanie innowacją, ZZL,  badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych, zarządzanie projektami

rozwińCiekawi mnie

rozwińSteel dart, soft dart, brazylijskie jiu jitsu, podróże, literatura z obszaru fizyki kwantowej, neurobiologii i kognitywistki

Paweł Jasiński

Wykładowca

Paweł Jasiński

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińakredytowany praktyk tutoringu, trener, facylitator, wykładowca i ekspert ds. jakości kształcenia.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach pedagogika i kulturoznawstwo. Ukończył szereg szkoleń doskonalących z zakresu m. in. facylitacji, action learning, coachingu, mentoringu, umiejętności trenerskich, Design Thinking i tutoringu. Posiada uprawnienia do korzystania z narzędzi wspierających odkrywanie i rozwój potencjału osób, z którymi pracuje (m.in. InsightfulProfiler iP121, Everything DiSC Trainer & Facilitator).

rozwińPrzez 6 lat pełnił także funkcję Pełnomocnika Rektora CDV ds. zapewnienia jakości kształcenia. Do jego obowiązków należało przygotowanie, wdrożenie, ewaluacja i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia dla całej uczeni. W czasie pełnienia swojej funkcji przygotował również 5 wizytacji PKA, 8 wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów. Wszystkie powyższe działania zakończyły się sukcesami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińJego zainteresowania związane są z dyscyplinami: nauki o zarządzaniu i jakości, psychologia i pedagogika w szczególności: budowanie i rozwój zespołów, rozwój talentów
w organizacji, optymalne wykorzystanie potencjału zawodowego pracownika, wewnętrzna motywacja do działania, przywództwo, podejmowanie decyzji, personalizacja edukacji, tutoring jako wsparcie w uczeniu się.

dr Izabela Grabowska

Kierownik Katedry Zarządzania

dr Izabela Grabowska

Kierownik Katedry Zarządzania

rozwińO mnie

rozwińSpecjalista HR, Trener,

rozwińSpecjalista HR z wieloletnim doświadczeniem w realizacji polityki i strategii personalnych organizacji; konsultant, wykładowca. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów motywacyjnych w sektorze małych oraz mikro-przedsiębiorstw. Doradztwo w procesach rekrutacyjnych w firmach branży B2B. Konsulting w zakresie zmian procesowych w obszarze HR w spółce giełdowej. Autorka publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ludzkiego w procesach wprowadzanych zmian organizacyjnych.

Izabela Cienkus

Wykładowca

Izabela Cienkus

Wykładowca

O mnie

rozwińOd 10 lat prowadzę własną działalność w zakresie marketingu, organizacji eventów i doradztwa projektowego. Od 5 lat współpracuję z Agencją LUCKYYOU z Poznania najpierw jako lider Teamu Project Management, a obecnie Head of Client Service. Doradzam i prowadzę projekty employer brandingowe, marketingowe i eventowe. Wspieram działy HR i EB największych marek w Polsce m.in. IKEA Retail, Grupa Eurocash, Polpharma S.A. , Coca-Cola czy Volkswagen Group Polska. Współpracuję przy tworzeniu strategii komunikacji dla nowych marek i produktów.  Angażuje się w projekty medyczne i te, które mają wpływ na poprawę jakości i życia społeczeństwa.

rozwińOd 2 lat z zadowoleniem i satysfakcją prowadzę zajęcia ze studentami.

rozwińProwadzę szkolenia z zakresu strategii marki, employer brandigu i komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania projektami.

rozwińMogę pochwalić się kilkoma nagrodami zdobytymi w moich zespołach:

 • 2016 Nagroda dla Projektu Wielkopolska Onkologia (Uszczypnij Raka) Lider Ochrony Zdrowia za promocję zdrowia w 2016 r. (jedna z najbardziej prestiżowych nagród w Ochronie Zdrowia).
 • 2017 Heart Failure Awareness Days – międzynarodowa nagroda dla projektu medycznego Halo tu Serce! Realizowanego dla Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 2019 Employer Branding Excellence Awards nagroda Kampania rekrutacyjna off-line 2019 dla klienta IKEA Retail
 • 2019 EB KREATOR nagroda za kampanię social media prowadzoną z IKEA Retail
 • 2021 Employer Branding Excellence Awards nagroda Kampania rekrutacyjna off-line 2021 dla klienta IKEA Retail

Ciekawi mnie

rozwińLubię być tam, gdzie spotykam kreatywnych, pełnych pasji ludzi. Prywatnie interesuję się motocyklami.

O mnie

rozwińPrzeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń z zakresu Design Thinking oraz Service Design. Główny autor popularnej książki pt. “Service Design po polsku”, wydanej przez PWN.

rozwińWykładowca Collegium Da Vinci, Szkoły Głównej Handlowej,  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i innych wiodących uczelni w Polsce. Członek Service Design Network, European Academy of Marketing i współzałożyciel Service Design Polska. Od jesieni 2023 ambasador European Customer Experience Organization (ECXO) na Polskę i Europę wschodnią.

rozwińJeden z pionierów nurtu projektowania usług w Europie, stworzył metodologię wzornictwa usług (service design management) dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Zasiadał w jury konkursu Dobry Wzór. Jest  i autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, poradnikowych i kilku książek.

rozwińWspółpracuje z projektantami na całym świecie, przy tworzeniu innowacyjnych usług banków, ubezpieczeń, sieci handlowych, salonów dla telekomów oraz kancelarii prawnych i podatkowych, poradni lekarskich. Inicjator projektu Global Service Jam w Polsce.

rozwińW swoich projektach zajmował się analizą marek, wprowadzaniem nowych marek na rynek oraz ich repozycjonowaniem. Jego realizacje dotyczyły marek regionalnych, usługowych jak i komercyjnych.

rozwińPracował dla BMW, AIB, Dominet Bank, Bank Zachodni  WBK, Invest-Bank, Hefra, Infoscope, Sasol, Krajowa Rada Radców Prawnych, KKS Lech, Warta Poznań, Dialog, MiniMAL/ REWE, Reemtsma, Miasto Poznań, MTP, Sfinks, Volkswagen, Jeronimo Martins, UM Województwa Łódzkiego, UM Torunia, Ambasady Kanady w Polsce  i wielu innych.

Ciekawi mnie

rozwińCiekawi mnie każdy kolejny dzień, spotkani ludzie, nowe miejsca, absurdalne (na pozór) pomysły, no i na końcu, niektóre rzeczy. Inspiruje mnie muzyka, wysokie góry i mądrzy ludzie. Bez wątpienia, to ludzie – rozmowa z nimi, wymiana myśli, spotkania – są źródłem moich najlepszych pomysłów i przedsięwzięć. Gram w zespole Dziady na instrumentach klawiszowych.

Karmena Roztocka

Wykładowca

Karmena Roztocka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKonsultantka ds. marketingu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w kilku agencjach reklamowych oraz w działach marketingu kilku firm produkcyjnych i usługowych (m.in. przez pięć lat prowadziła Dział Marketingu w firmie YES Biżuteria). Obecnie pracuje jako Senior Analityk i Strateg w firmie konsultingowej. Wykładowca-praktyk na UAM (na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) oraz w Collegium Da Vinci (na kierunku Zarządzanie Kreatywne).

rozwińAbsolwentka kierunku Historia Sztuki (UAM, Wydział Historii), a także studiów podyplomowych: Master of Business Administration (WSB w Poznaniu), Innowacyjne Zarządzanie Marką (WSB w Poznaniu), Reklama i Promocja (UAM, Wydział Nauk Społecznych).

rozwińCiekawi mnie

rozwińGłówne obszary zainteresowań to strategie marek, CSR (Corporate Social Responsibility), wykorzystanie trendów w biznesie, a także działania R&D (Research and Development).

rozwińPrywatnie miłośniczka sztuki przełomu XIX i XX wieku, flamenco, bluesa oraz indie rocka, zaangażowana w ochronę praw zwierząt.

Dagmara Anna Prystacka

Wykładowczyni

Dagmara Anna Prystacka

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińOd ponad dwudziestu pięciu lat związana z mediami i komunikacją korporacyjną. Byłam współpracownikiem Głosu Wielkopolskiego, a następnie redaktorem naczelnym „City Magazine”, miesięcznika wydawanego przez Agora S.A. Przez blisko 10 lat jako reporterka, współwydawca i prezenterka pracowałam – najpierw w Telewizji Biznes, później w Telewizji Polskiej. Przez trzy lata byłam zawodowo związana ze Grupą Enea S.A., pełniąc tam funkcję rzecznika prasowego i szefa biura prasowego. W 2015 roku objęłam funkcję rzecznika prasowego w Volkswagen Poznań, reprezentując cztery zakłady produkcyjne koncernu w Polsce.  Jestem absolwentką politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, London School of Public Relations oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2019 roku otworzyłam przewód doktorski na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPsychologia biznesu, komunikacja w firmie i przyszłość mediów.

dr Anna Piekarczyk

Wykładowczyni

dr Anna Piekarczyk

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka  Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz ESCP-EAP Europäische Wirtschaftshochschule w Berlinie (Polsko-Niemiecki Program MBA).

rozwińEkspert w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania procesami wewnętrznymi  w organizacji.  Aktualnie starszy konsultant w firmie doradczej realizującej projekty doradcze dla przedsiębiorstw różnych branż. Od lat przygotowuje autorskie szkolenia i warsztaty dla biznesu z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, najnowszych koncepcji  i metod zarządzania, systemów rekrutacji, rozwoju i oceniania pracowników, różnic kulturowych w Polsce i w Niemczech oraz zarządzania kompetencjami pracowniczymi. Posiada bogate doświadczenie doradcze i szkoleniowe.

rozwińCiekawi mnie

rozwińHolistyczne spojrzenie na organizacje, sytuacje, ludzi.

Marta Nowakowska

Wykładowca

Marta Nowakowska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem psychologiem, certyfikowanym trenerem i wykładowcą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze projektowania i prowadzenia programów szkoleniowych oraz treningów kompetencji miękkich dla organizacji edukacyjnych, biznesowych i pozarządowych, a także zajęć akademickich z psychologii i komunikacji. Aktywnie działam w obszarze psychologii edukacji, prowadząc indywidualny i grupowy mentoring oraz warsztaty z zakresu kompetencji przyszłości oraz doradztwa zawodowego.

rozwińUkończyłam psychologię pracy i organizacji oraz filologię polską ze specjalnością dziennikarską na UAM w Poznaniu, a kompetencje trenerskie doskonaliłam podczas studiów podyplomowych Akademia Trenera na WSNHiD.

rozwińJako trener i psycholog miałam przyjemność współpracować m.in. z Centrum Psychologiczno-Coachingowym inspeerio, Instytutem Dobrej Edukacji, Wyższą Szkołą Bankową, Uczelnią Korczaka, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa, Fundacją Restart, Firmą FDS Consulting, firmą BDI Europejczyk.

rozwińOd kilku lat publikuję teksty na łamach magazynów psychologiczno-rozwojowych (m.in.   Charaktery, Benefit HR, Głos Pedagogiczny). Od 2016 roku projektuję i prowadzę zajęcia z obszaru psychologii, zachowań organizacyjnych, komunikacji społecznej dla studentów Collegium Da Vinci, aktualnie na kierunkach: Business Manager, Mediaworking i Zarządzanie kreatywne. Praca ze studentami jest dla mnie nieustającym źródłem inspiracji i satysfakcji.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie i ich rozwój, a także innowacyjne metody nauczania (PBL, learning-by-doing) oraz zmiany na rynku pracy szczególnie w obszarze rozwoju kompetencji przyszłości.

Barbara Misiur

Wykładowca

Barbara Misiur

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińSpedzilam 15 lat realizujac się zawodowo w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Obecnie pracuje zdalnie jako Scrum Master dla firmy szkoleniowej – ScrumCenter Ltd.  znajdującej się w Szkocji. Pracuje w metodach zwinnych. Jestem coachem, trenerem i tutorem.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawi mnie proces uczenia się, techniki rozwiazywania problemów i dazenie do zwinności biznesowej.  Interesuje się dziennikarstwem i muzyka elektroniczna.

Paulina Kuczkowska

Wykładowczyni

Paulina Kuczkowska

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińDoświadczony manager i mentor w zakresie biznesu i rozwoju; akredytowany coach Międzynarodowej Federacji Coachingu (ACC ICF); psycholog i psychoterapeuta; certyfikowany Konsultant Psychoterapii Pozytywnej Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej; wykładowca akademicki.
Członek World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Stosowanej w sekcji naukowej Psychoterapii Pozytywnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz w latach 2019-2021 członek ICF Global i ICF Polska.

rozwińZ wykształcenia magister nauk społecznych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz magister psychologii o specjalności psychologia kliniczna WSB w Poznaniu, dyplomowany coach studiów podyplomowych.

rozwińPrzez wiele lat związana ze światem biznesu – współpraca z licznymi małymi i średnimi firmami, międzynarodowymi korporacjami w zakresie zarządzania i doradztwa biznesowego, controllingu oraz marketingu.

rozwińOd 2016 roku skoncentrowana na rozwoju w obszarach związanych z psychologią, psychoterapią, neuronauką i neurobiologią, które to stały się drogą i fundamentem do założenia własnego gabinetu i rozwoju Sensa Intuitio – Centrum Psychoterapii, Psychologii i Rozwoju.

rozwińAutorka inicjatywy non-profit z zakresu „Doradztwa zawodowego dla młodzieży na bazie Coachingu” (dedykowanej szkołom podstawowym i średnim, wspierającej przedsiębiorczość i kreatywność) oraz warsztatów dla młodzieży „Rozwiń swój potencjał”. Twórczyni projektu „Women’s Coach” – serii autorskich warsztatów dla kobiet mających na celu wspieranie kobiet w ich rozwoju osobistym i zawodowym.

rozwińOd 2021 również wykładowca akademicki Collegium da Vinci w obszarze Neuromarketingu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPraca z drugim człowiekiem jest moją pasją, której oddaję się na co dzień w gabinecie, na uczelni oraz w wielu innych działaniach związanych z pracą z człowiekiem i wsparciem zarówno dorosłych, jak i młodzieży.

rozwińPrywatnie spełniona mama i żona, pasjonatka życia i podróży.

Piotr Komorowski

Wykładowca

Piotr Komorowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem strategiem komunikacji marki, z blisko 20 letnim doświadczeniem w branży PR i marketingu.

rozwińZajmuje się odkrywaniem tego co w markach najciekawsze oraz wyciąganiem z ludzi kreatywnych pomysłów.

rozwińOpieram się na swoim doświadczeniu w PR, marketingu i brand designie a także  na procesach projektowych, design thinking oraz analizie trendów i trendspottingu.

rozwińProjektuję strategie marek, tworzę plany komunikacji i projekty wizerunkowe, badam trendy i prowadzę warsztaty kreatywne.

rozwińPracowałem m.in. dla: Tyskie, Lech Premium, Redd’s, Seat, Volkswagen, Wrigley, San Leon Energy, Komputronik, PKO BP, Tefal, Lorenz, Echo Investments, EPP Poland, Marmite, Semilac, POL i wielu innych.

rozwińJestem absolwentem Stosunków Międzynarodowych na UAM w Poznaniu. Ukończyłem także studia podyplomowe z dziedziny PR na SHG w Warszawie oraz Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińW zasadzie wszystko!

O mnie

rozwińakredytowany mediator VCC – mediacje cywilne, rodzinne i gospodarcze; coach Międzynarodowej Federacji Coachingu (PCC ICF – Professional Certified Coach International Coaching Federation); członek komisji rewizyjnej ICF Polska; trener biznesu VCC,  wykładowca akademicki; przedsiębiorca, właściciel Centrum Rozwoju i Mediacji NEW WAYS oraz Vesta Nieruchomości w Poznaniu.

rozwińCoaching i mediacja oraz  prowadzone szkolenia i zajęcia ze studentami stanowią dla mnie sposób ciągłego doskonalenia  zawodowego i osobistego. Szczególną uwagę poświęcam etyce zawodowej, dlatego pracuję również jako mentor dla  coachów i kandydatów na coachów w rozwijaniu ich kompetencji, przygotowaniu do akredytacji i doskonaleniu warsztatu coachingowego.  

rozwińOd ponad 15 lat jestem związana z rynkiem nieruchomości – branżą, dzięki której kontakt z człowiekiem stał się dla mnie wartościowym połączeniem relacji biznesowych i potrzeb osobistych moich klientów, w pracy z którymi stawiam na wypracowanie praktycznych rozwiązań. Lubię prowokować do kreatywnego podejścia do problemów i poszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań.

rozwińPropaguję wprowadzanie kultury coachingowej i mediacyjnej  do codziennego warsztatu pracy managera.

rozwińPraktyka i doświadczenie managerskie oraz współpraca ze środowiskiem biznesowym przełożyła się na czerpanie satysfakcji z pracy mediacyjnej, coachingowej i trenerskiej z przedstawicielami sektora MŚP.

rozwiń 

Ciekawi mnie

rozwińPrywatnie jestem szczęśliwą i spełnioną matką i żoną. Lubię dobrą książkę i film, nurkuję więc wiem czym jest ryzyko. Porażki mnie nie zniechęcają lecz motywują. Nie boję się nowych wyzwań i pokonywania przeszkód. Mam również marzenia do których dążę, codziennie robiąc jeden krok naprzód.

rozwińO mnie

rozwińWłaściciel firmy szkoleniowej (www.contentum.com.pl), HR Business Partner, trener, doradca, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz IBD Business School. Autor kilkudziesięciu wdrożonych strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz systemów ocen pracowniczych. Jeden z pionierów w Polsce szkoleń z zakresu komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Menedżer ds. inkubacji w parkach naukowo-technologicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 13 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych).

rozwińCiekawi mnie

rozwińW pracy dydaktycznej najbardziej zależy mi na tym, aby zainspirować studentów. Realizujemy programy zajęć, poznajemy literaturę i jednocześnie cały czas próbujemy poznawane treści przekładać na praktykę. Ponieważ najczęściej można spotkać mnie podczas zajęć z Business Model Canvas, strategii zarządzania, elementów zarządzania projektami czy rozproszonym zespołem projektowym, to w tych obszarach wspólnie zastanawiamy się, w jaki sposób przełamywać status quo, jak projektować usługi, planować działania, aby w istocie zarządzać kreatywnie i stawać się źródłem inspiracji. Jest merytorycznie i zawsze wesoło. Wierzę, że wiedzę można przekazywać w sposób profesjonalny i przystępny.

rozwińZapraszam serdecznie do sal wykładowych.

Rafał Janowicz

Wykładowca

Rafał Janowicz

Wykładowca

O mnie

rozwińBadacz rynku, manager, przedsiębiorcą.

rozwińEkspert w zakresie  badań rynkowych i społecznych.  Od 30 lat wspiera firmy i instytucje w m.in. zakresie:  badań rynku i społecznych, doskonaleniu produktów/usług, opracowywaniu innowacji, budowy strategii  marek/ organizacji oraz zmian kultury organizacji.

rozwińDoświadczony badacz społeczny, współtwórca wielu procesów partycypacji i dialogu społecznego.

rozwińUczestniczył  w budowaniu ok.180 produktów/ usług, pracował  dla ponad 200 marek.

rozwińW latach 1995 – 2013 zarządzał  firmą badawczą PENTOR Poznań oraz TNS Poznań. Obecnie prowadzi firmę  Brand Experience specjalizującą się w  zakresie  budowania strategii marek oraz doradztwie biznesowym.

Ciekawi mnie

rozwińLubię wyzwania, śledzenie procesów społecznych oraz odkrywanie sił je kształtujących. Inspirują mnie ludzie otwarci świat.

dr Karolina Janiszewska

Wykładowca

dr Karolina Janiszewska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińEkspert w zakresie strategii reklamowej i zarządzania marką. Od wielu lat przygotowuje autorskie szkolenia i warsztaty strategiczne dla biznesu. Przez wiele lat współpracowała z agencjami reklamowymi m.in. agencją Just, tworząc strategie i koncepcje wielu reklam. Przygotowywała koncepcje strategii komunikacyjnych oraz strategii zarządzania markami zarówno dla biznesu, jak i marek terytorialnych.

rozwińWspółautorka książek „Strategia reklamowa”, „Wiedza o reklamie”, „Zarządzanie marką” oraz licznych publikacji polsko i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją i zarządzaniem marką. Łączy wiedzę naukową z praktyką. Absolwentka marketingu i doktor ekonomii od 2004 roku.

Ciekawi mnie

rozwińLubię ciekawe wyzwania. Inspirują mnie marki, które potrafią przejść przemianę i rozwijać się w zgodzie z obowiązującymi trendami. Podpisuję się pod zdaniem Alberta Einsteina „wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”. Do każdego problemu podchodzę z zaangażowaniem, optymizmem i kreatywnością, szukając niebanalnych rozwiązań, które są istotne z punktu widzenia projektowania przekazów reklamowych i koncepcji tożsamości marki.

dr hab. Krzysztof Hajder

Wykładowca

dr hab. Krzysztof Hajder

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDoktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, specjalność polityka społeczna. Profesor UAM w Poznaniu w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińZainteresowania badawcze: bezrobocie i rynek pracy, finanse publiczne, polityka społeczna, przemysł 4.0. Autor licznych artykułów naukowych, ekspertyz, a także organizator wielu akcji i przedsięwzięć społecznych i charytatywnych.

rozwińCiekawi mnie

 • Kryminały w szczególności skandynawskie.
 • Podróże

Dariusz Drążkowski

Wykładowca

Dariusz Drążkowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDoktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011 –
magister psychologii). Na tej Uczelni w 2016 roku obronił doktorat. Pracuje
jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM.

rozwińWykłada także na WSB Poznań. Naukowo zajmuje się psychologią społeczną powiązaną z psychologią pozytywną, konsumencką i zdrowia. Autor ponad 30 publikacji z tych obszarów. Otrzymał stypendia dla wybitnych młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i MNiSW. Prowadzi zajęcia z obszaru psychologii społecznej i konsumenckiej.

rozwińCiekaw mnie

rozwińPogodzenie bycia wystarczająco dobrym rodzicem i mężem z zachowaniem dobrostanu psychofizycznego.

Agnieszka Deja

Coach, trener, doradca

Agnieszka Deja

Coach, trener, doradca

rozwińDoradztwo personalne | szkolenia

rozwińSpecjalizuje się w warsztatach i sesjach z pozytywnej komunikacji, leadershipie, oferując odkrywanie, poznawanie i rozwijanie własnych potencjałów. Promuje coachingowy styl życia, pracując z menadżerami, kandydatami na menadżerów, coachami i kandydatami na coachów nad rozwojem ich kompetencji oraz doskonaleniem coachingowego ducha. Entuzjastka pracy z metaforą, szczególnie metodą Clean Coachingu. Jedna z pierwszych praktyczek metody Points Of You.

Skorzystaj z promocji i obniż opłaty za studia

Promocja czasowa do 13 lipca

Wystarczy, że do 13 lipca stworzysz konto w formularzu rekrutacyjnym, uzupełnisz swoje dane i dostarczysz nam świadectwo maturalne. Ceny za studia stacjonarne i niestacjonarne są takie same.

Opłata wpisowa

płatna jednorazowo

1 x 85 PLN

0 PLN

Czesne za rok

Płatne w 12 ratach

12 x 870 PLN

830 PLN

Płatne w 2 ratach

2 x 5 220 PLN

4 980 PLN

Płatne w 1 racie

1 x10 440 PLN

9 960 PLN

Oszczędzasz łącznie

w skali 3 lat studiów

1 440 PLN

Zniżki dla absolwentów i absolwentek

Jeśli jesteś absolwentem lub absolwentką dowolnego typu studiów w Collegium Da Vinci lub WNSHiD, zyskujesz dodatkową zniżkę. Ceny za studia stacjonarne i niestacjonarne są takie same.

Wpisowe

0 PLN

Czesne za rok

zwolnienie z jednej z 12 rat

830 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Zarezerwuj miejsce na studiach
jeszcze przed wynikami matury.

image

Z zapewnionym miejscem na studiach na wyniki matur będziesz już czekać ze spokojem.

 

Stwórz konto w naszym formularzu rekrutacyjnym i zapisz się na wymarzony kierunek. Miejsce na studiach będzie na Ciebie czekać do 13 lipca.

 

Po otrzymaniu świadectwa maturalnego jego numer uzupełnij w zgłoszeniu, a oryginał dokumentu dostarcz do biura rekrutacji. I gotowe.

 

Proste, prawda? A w dodatku nic Cię nie kosztuje. Za wpisowe nie zapłacisz teraz ani złotówki.

 

Nie czekaj, zarezerwuj miejsce dla siebie już dziś.

 

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego” i przejdź dalej),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego” i przejdź dalej),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

 

Jeśli jesteś niepełnoletni_a, umowę podpiszesz razem z rodzicem w sposób tradycyjny, w biurze rekrutacji. Możesz ją również przesłać na nasz adres. Skontaktuj się z nami – wytłumaczymy, jak to zrobić.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

 

Jeśli jesteś niepełnoletni_a, umowę podpiszesz razem z rodzicem w sposób tradycyjny, w biurze rekrutacji. Możesz ją również przesłać na nasz adres. Skontaktuj się z nami – wytłumaczymy, jak to zrobić.

5

Dostarcz oryginał świadectwa

Dostarcz oryginał świadectwa maturalnego do biura rekrutacji.
Jeśli posiadasz świadectwo maturalne z ubiegłych lat, masz na to 7 dni od podpisania umowy.

 

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego do 13 lipca, aby skorzystać z promocji “niższe czesne”.

 

Pamiętaj, by wraz ze świadectwem maturalnym dostarczyć ankietę osobową pobraną z konta kandydata.

Dostarcz oryginał świadectwa maturalnego do biura rekrutacji.
Jeśli posiadasz świadectwo maturalne z ubiegłych lat, masz na to 7 dni od podpisania umowy.

 

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego do 13 lipca, aby skorzystać z promocji “niższe czesne”.

 

Pamiętaj, by wraz ze świadectwem maturalnym dostarczyć ankietę osobową pobraną z konta kandydata.

Witaj w gronie studentów i studentek!

Po dostarczeniu oryginału świadectwa maturalnego Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”.

Oznacza to, że dostałeś(-aś) się na studia.
Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

Po dostarczeniu oryginału świadectwa maturalnego Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”.

Oznacza to, że dostałeś(-aś) się na studia.
Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

Umów się na prywatną wycieczkę po uczelni

Jesteś ciekawy(-a), jak wygląda Collegium Da Vinci od środka? Chcesz przespacerować się korytarzami uczelni i podpatrzeć studenckie życie, a przy okazji dowiedzieć się wszystkiego o naszych studiach? Nic prostszego! Umów się na prywatne spotkanie z Aniołem Collegium Da Vinci.

 

Opiekunka studentów i studentek pierwszego roku oprowadzi Cię po budynku, opowie, jak wyglądają studia i odpowie na każde Twoje pytanie. Możesz przyjść sam(a), zabrać paczkę przyjaciół lub zaprosić rodziców. Karolina będzie czekała na Ciebie przed portiernią, czyli po prawej stronie od głównego wejścia na uczelnię.

image

Anioł Collegium Da Vinci

Karolina Bobko

e-mail: aniol@cdv.pl

tel.: +48 697 690 588

Chcesz się umówić na wycieczkę po Collegium Da Vinci? 

Wypełnij krótki formularz i wybierz termin spotkania.

Umów się z aniołem Umów się z aniołem

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, zadać pytanie na grupie na facebooku, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego biura rekrutacji.

image

Weronika Nowak

Specjalistka ds. rekrutacji na studia I stopnia

e-mail: rekrutacja@cdv.pl

tel.: +48 697 690 034

tel.: +48  667 520 739

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne