Zarządzanie transformacją cyfrową – Collegium Da Vinci Poznań

Zarządzanie transformacją cyfrową

podyplomowe

poziom studiów

polski

język wykładowy

9 miesięcy

czas trwania

12

liczba zjazdów

194

liczba godzin

hybrydowe
62% stacjonarnie
38% zdalnie

forma studiów

jesień 2024

start zajęć

sobota-niedziela

dni zjazdów

Zapisz się Zapisz się
Bartłomiej Majchrzak
Wykładowca kierunku Zarządzanie transformacją cyfrową
image

Poznaj kierunek

Studia podyplomowe Zarządzanie transformacją cyfrową to kierunek zaprojektowany w odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed nami czwarta rewolucja przemysłowa, która przyczynia się do przekształcenia tradycyjnych miejsc pracy, tworzenia nowych specjalizacji, jednocześnie eliminując pewne zawody. Przemysł 4.0 wymaga od pracowników zdolności adaptacji do nowych technologii i ciągłego rozwijania umiejętności. Specjaliści w zakresie transformacji cyfrowej potrzebni są dziś praktycznie w każdej branży – od IT, przez e-commerce, finanse, produkcję, edukację, marketing, aż po doradztwo i konsulting. Kierunek zapoznaje ze strategicznymi perspektywami oraz bieżącymi trendami niezbędnymi do skutecznego kierowania procesami wdrażania i optymalizacji technologii. Zapoznaje z takimi technologiami, jak: CRM, CDP, BI, Marketing Automation, ERP, sztuczna inteligencja. Wyjaśnia pojęcia: IoT, RPA, Cloud Computing, cyberbezpieczeństwo i robotyka. Poprzez zaawansowane studia przypadków, interaktywne warsztaty oraz eksperckie wykłady, absolwenci kierunku odgrywać będą kluczowę rolę w kształtowaniu przyszłości swoich organizacji poprzez innowacje cyfrowe.

Czego się nauczysz

 • kreować wizje transformacji cyfrowej, łącząc cele biznesowe z możliwościami technologii
 • analizować dane, wyciągać wnioski i podejmować uzasadnione decyzje oparte na faktach
 • wybierać odpowiednie technologie i narzędzia do osiągnięcia konkretnych celów, biorąc pod uwagę unikalne potrzeby i charakterystykę organizacji
 • identyfikować obszary wymagające optymalizacji oraz projektowania i wizualizowania procesów
 • planować, realizować i monitorować projekty transformacji
 • wykorzystywać potencjał zaawansowanych technologii, rozumiejąc ich ograniczenia
 • generować nowe pomysły, które przyczynią się do tworzenia unikalnych rozwiązań i wychodzenia poza utartą konwencję
 • przekazywać złożone koncepcje techniczne w sposób zrozumiały dla różnych interesariuszy
 • wpływać na zespół, by skutecznie zaangażować go w procesy transformacji
image

W jakim zawodzie będziesz mógł/mogła pracować

 • Specjalista ds. transformacji cyfrowej
 • Kierownik projektów IT
 • Analityk biznesowy
 • Doradca ds. strategii cyfrowej
 • Manager ds. innowacji
 • Konsultant ds. technologii
 • Specjalista ds. zarządzania danymi
 • Manager ds. e-commerce
 • Specjalista ds. user experience (UX)
 • Lider zespołu cyfrowego
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • jesteś otwarty na nowości i potrafisz adaptować się do zmieniających się warunków rynkowych
 • lubisz się uczyć i zdobywać nową wiedzę
 • masz potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego
 • poszukujesz nowych metod i narzędzi, które pomogą poprawić wyniki biznesowe
 • śledzisz najnowsze trendy technologiczne i biznesowe
 • interesują cię technologie i chcesz poznać ich wpływ na funkcjonowanie biznesu
 • chętnie budujesz nowe kontakty zawodowe i wymieniasz się doświadczeniami

Kierunek stanowi doskonałą kontynuację kształcenia dla:

 

 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych: humanistycznych, społecznych, inżynierskich
 • menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie procesem transformacji cyfrowej w organizacji
 • przedsiębiorców, którzy chcą przeprowadzić cyfrową transformację swoich firm
 • specjalistów ds. marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, konsultantów i doradców biznesowych
 • specjalistów ds. technologii
 • pracowników administracyjnych
 • osób z umiejętnościami pracy na narzędziach do komunikacji zdalnej (np. Zoom, Teams, Google Meet) oraz obsługi pakietu biurowego (Google Workspace lub Office365)

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

zrób quiz zrób quiz
image

Jak wygląda program studiów

Pobierz program Pobierz program

Wprowadzenie do transformacji cyfrowej

moduł 1

16 godzin

 • Myślenie strategiczne i przedsiębiorcze w procesach transformacji cyfrowej. Obserwacja i analiza trendów
 • Zrozumienie kluczowych rodzajów technologii (CRM, ERP, MA, PDM, MES, APS)
 • Case study: kluczowe czynniki sukcesu firmy, która przeszła udaną transformację cyfrową

Zarządzanie zmianą cyfrową w organizacji

moduł 2

16 godzin

 • Liderstwo w kontekście zmiany i transformacji
 • Zasady efektywnej komunikacji
 • Zarządzanie oporem i motywowanie zespołów do zmian
 • Case study: tworzenie scenariusza komunikacji implementacji technologii w korporacji
image

Wybór i wdrażanie technologii

moduł 3

24 godziny

 • Umiejętność wyboru odpowiednich technologii do celów biznesowych
 • Analizy potrzeb funkcjonalnych i organizacyjnych
 • Case study: przygotowanie zapytania ofertowego i specyfikacji wdrożeniowej

Managerskie warsztaty symulacyjne

moduł 4

12 godzin

 • Identyfikacja obszarów do optymalizacji i przebieg analizy procesów biznesowych
 • Case study: mapowanie procesów biznesowych metodą BPMN
 • Case study: wdrażanie i ewaluacja procesów biznesowych

Innowacyjność i kreatywność w transformacji cyfrowej

moduł 5

16 godzin

 • Rozwijanie umiejętności generowania innowacyjnych pomysłów – warsztaty design thinking, customer experience, customer design
 • Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów

Sztuczna inteligencja w biznesie

moduł 6

24 godziny

 • Wykorzystanie analizy danych i sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji
 • Praktyczne zastosowania analizy danych w transformacji cyfrowej
 • Case study: implementacja hiper-automatyzacji komunikacji w obszarze obsługi klienta w branży e-commerce

Rola danych w procesie transformacji cyfrowej

moduł 7

16 godzin

 • Kultura danych i jej wpływ na strategię biznesową
 • Metody budowania kultury danych

Zarządzanie projektem transformacji cyfrowej

moduł 8

12 godzin

 • Planowanie, realizacja i monitorowanie projektów transformacji
 • Case study: symulacja planowania projektu z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania projektami
 • Zarządzanie ryzykiem projektów cyfrowych

Zarządzanie zasobami projektów cyfrowych

moduł 9

16 godzin

 • Planowanie i zarządzanie budżetem projektu
 • Metody zarządzania zasobami ludzkimi
 • Źródła finansowania projektów cyfrowych
 • Case study: zarządzanie budżetem startupu technologicznego

Bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych

moduł 10

16 godzin

 • Modele utrzymywania systemów i aplikacji
 • Ochrona danych w procesie cyfrowej transformacji – podstawy prawne, studium przypadku
 • Chmura obliczeniowa w projektach IT
 • Cyberbezpieczeństwo – zrozumienie zagrożeń, zarządzanie ryzykiem i zapewnienie ciągłości działania biznesu
 • Case study: analiza incydentu bezpieczeństwa w dużym przedsiębiorstwie i działania naprawcze

Projekt zaliczeniowy - seminarium wdrożeniowe

moduł 11

26 godzin

Przykładowe projekty:

 • optymalizacja procesów biznesowych: przygotowanie projektu identyfikacji, analizy i optymalizacji istniejących procesów w istniejącej firmie
 • opracowanie strategii transformacji cyfrowej: przygotowanie kompleksowej strategii obejmującej analizę potrzeb technologicznych, plan wdrożenia i ocenę opłacalności
 • organizacja projektu wdrożenia systemu CRM/ERP/MA: przygotowanie planu wdrożenia obejmujące etap analiz biznesowych, wyboru systemu, implementacji, szkoleń pracowników i monitorowania wyników
 • cyberbezpieczeństwo: przygotowanie dokumentu oceniającego poziom cyberbezpieczeństwa w istniejącej firmie wraz z rekomendacjami metod na zwiększenie ochrony przed zagrożeniami

Zaliczenie

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie transformacją cyfrową jest wykonanie projektu zaliczeniowego w 4-osobowych zespołach i obecność na 80% zajęć.
 • Absolwenci uzyskują, zgodne z wymogami ustawy, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci
image

Jakie specjalizacje możesz wybrać

Poznaj popularne ścieżki

Zobacz, jakie ścieżki projektowali dla siebie nasi studenci. Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam/sama, indywidualnie odbierając moduły dodatkowe do głównego kierunku. Tylko od Ciebie zależy, które przedmioty się w niej znajdą i w jakich obszarach zdobędziesz wiedzę.

Design Management
UX Design

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • budować i zarządzać kreatywnymi zespołami projektowymi, w tym zespołami rozproszonymi
 • tworzyć modele biznesowe oraz prowadzić pogłębione analizy kontekstowe i badawcze w
 • zakresie designu produktu i usługi
 • projektować, wdrażać i zarządzać innowacją
 • prototypować produkty i usługi oraz testować ich użyteczność i używalność
 • kształtować relacje z klientami
 • przygotowywać pitch deck

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • Project Manager
 • Product Manager
 • Kierownik Zespołu Projektowego
 • Head of Design
 • Kierownik zespołu ds. obsługi klienta
 • Customer Service Manager
 • Key Account Manager
 • Marketing Manager
 • Kierownik ds. badań i rozwoju
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • posługiwać się metodami badawczymi do analizy doświadczeń użytkowników
 • prowadzić audyty UX
 • projektować, prototypować i wdrażać nowe rozwiązania poprawiające doświadczenia klientów
 • projektować interfejsy w zgodzie z architekturą informacji i ergonomią aplikacji
 • dokumentować i prezentować projekty UX/CX
 • kształtować relacje z klientami

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • UX Designer
 • Specjalista ds. badań rynku i UX
 • Customer Experience Consultant
 • UX Design Leader
 • Product Owner
 • Project Manager
 • Manager zespołu ds. obsługi klienta
 • Key Account Manager
 • Manager ds. badań i rozwoju
 • Marketing Manager
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Moduły specjalizacyjne

Zarządzanie kreatywnym zespołem projektowym

Analiza kontekstowa i design research

Ideacja i opracowanie wariantów projektowych

Modelowanie i szybkie prototypownie

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Formułowanie problemu projektowego

Badanie potrzeb klientów i kontekstu projektu

Definiowanie elementów strategii projektu

User interface

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Zarobki w branży

Key Account Manager

11 200 PLN

brutto

Product Manager

8540 PLN

brutto

Kierownik ds. marketingu

7830 PLN

brutto

Manager rozwoju produktu lub usługi

8840 PLN

brutto

Product Owner

11 100 PLN

brutto

UI/UX Designer

8110 PLN

brutto

Źródła: money.pl | wynagrodzenia.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od ekspertów - przedsiębiorców, praktyków branży, specjalistów w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnerów kierunku

Jako uczelnia ściśle współpracujemy z biznesem – każdy kierunek studiów posiada własnego partnera lub partnerów biznesowych. Są nimi działające z sukcesami na rynku firmy z konkretnych branż.

Partnerami biznesowymi studiów podyplomowych Zarządzanie transformacją cyfrową są: 

 • Beyond.pl – wiodący dostawca bezpiecznych usług data center, chmury i Managed Services obsługujący klientów z całej Europy.
 • Deviniti – software house, którego misją jest pomaganie biznesom w przejściu przez cyfrową transformację.
 • Technologie w biznesie – firma doradcza, która wspiera przedsiębiorców w wyborze i wdrożeniu oprogramowania, by poprawić satysfakcję z wykonywanej pracy.

Co o kierunku mówią wykładowcy

image

Bartłomiej Majchrzak

Wykładowca kierunku Zarządzanie transformacją cyfrową

 

“Projektując kierunek Zarządzanie transformacją cyfrową postawiłem sobie dwa cele: przekazać taką wiedzę i umiejętności, które mi samemu pozwalają poruszać się płynnie w świecie technologii, oraz zebrać zespół wykładowców, którzy nie tylko zainspirują, ale i zwrócą uwagę na największe ryzyka. W efekcie powstał kierunek, który ma pomóc słuchaczom lepiej odnajdywać się w świecie technologii, świadomie ją wykorzystywać i efektywnie nią zarządzać. Korzyści to wyższa satysfakcja z wykonywanej pracy i dodatni rachunek ekonomiczny”.

Poznaj wykładowców kierunku

Bartłomiej Majchrzak

Wykładowca

Bartłomiej Majchrzak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińWspieram przedsiębiorców w wyborze i wdrożeniu technologii, by podnieść satysfakcję z wykonywanej pracy. Jestem współtwórcą Umownika – aplikacji do zarządzania cyklem życia umów, właścicielem firmy doradczej Technologie w biznesie, autorem bloga o tej samej nazwie a także cyklicznych raportów „Programy dla kancelarii prawnych”, trenerem, mentorem LegalHackaton i wykładowcą akademickim. Połączyłem zainteresowanie technologiami ze zdobytym doświadczeniem w ich wdrażaniu i codziennym korzystaniu. Pracuję na zaawansowanych funkcjach pakietu Office365, wdrażam i szkolę z zarządzania czasem, obsługi systemów CRM, korzystam z małych i dużych narzędzi klasy marketing automation. Testowałem dziesiątki narzędzi do zarządzania czasem i zadaniami. Znam specyfikę rynku IT i dostawców narzędzi.

rozwińCiekawi mnie

rozwińInteresuje mnie wszystko co dotyczy gór: oglądanie, spacerowanie, zdobywanie, objeżdzanie ich na rowerach.

Artur Maik

Wykładowca

Artur Maik

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPrzedsiębiorca, nauczyciel akademicki, trener biznesu i zarządzania. Absolwent zarządzania, prawa i międzynarodowych studiów w zakresie zarządzania projektami biznesowymi. Autor książek i artykułów naukowych z zakresu projektowania usług. Ma na swoim koncie ponad tysiąc godzin doradztwa biznesowego oraz szkoleń w zakresie szeroko rozumianego biznesu. Moderator design thinking i inicjator konferencji naukowych z tego zakresu. Właściciel firmy doradczej i szkoleniowej oraz marki franczyzowej.

rozwińMiłośnik dobrej lektury, podróżowania oraz motoryzacji w wydaniu offroad. Początkujący golfista. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec.

Monika Sieniawska

Wykładowczyni

Monika Sieniawska

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińPraktyk biznesu, ekspert ds. zarządzania procesami, agent zmiany i popularyzator transformacji cyfrowych, agile coach i design thinker. Posiada ponad 20-letni staż w biznesie. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach managerskich i eksperckich w korporacjach finansowych, centrach operacyjnych i w konsultingu, zawsze łącząc cross-funkcjonalnie różne obszary. Specjalizuje się w doradztwie procesowym, organizacyjnym i zarządczym: optymalizacja procesów biznesowych (Lean Management, Six Sigma, Operational Excellence), zarządzanie procesowe, zarządzanie jakością i doświadczeniem Klienta (CEM), przeglądy strategiczne, zarządzanie zmianą, budowa kultury optymalizacji. Jej dodatkową domeną jest zarządzanie projektami transformacji cyfrowej organizacji. Projektuje, standaryzuje, optymalizuje i automatyzuje (RPA) procesy.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoja pasja to szermierka historyczna i tradycja szabli polskiej a szczególnie sztuka krzyżowa czyli typowy dla Polaków sposób posługiwania się szablą. Rodzinnie działamy w Stowarzyszeniu Polska Sztuka Krzyżowa a naszym marzeniem jest aby Polska była kojarzona z szablą tak jak Japonia z kataną.

Bartosz Hetmański

Wykładowca

Bartosz Hetmański

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPasjonat technologii z dwudziestoletnim doświadczeniem w branży IT, na stanowiskach technicznych i kierowniczych. Projektuje i optymalizuje rozwiązania w zakresie infrastruktury i systemów informatycznych. Współtworzył i utrzymywał rozwiązania wysoko dostępne dla przemysłu, w tym dla strategicznych spółek wydobycia i transportu gazu ziemnego. Doradza przedsiębiorcom w zakresie strategii i rozwiązań IT.

rozwińCiekawi mnie

rozwińRodzina, wyprawy rowerowe

Piotr Jaszczak

Wykładowca

Piotr Jaszczak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwami.

rozwińPrzez blisko 30 lat byłem związany z firmą IT, w której pracowałem na stanowiskach menadżerskich – Kierownik Serwisu, Dyrektor Działu Serwisu, Dyrektor ds. Usług i Wsparcia IT. Stworzyłem sieć 14. oddziałów firmy i zarządzałem zespołem 130. pracowników na terenie całego kraju. Jestem autorem wielu procesów i procedur wykonawczych, wynikających m. in. z wytycznych norm ISO 9001 i ISO 20000 oraz zarządzanych projektów. Przeprowadziłem wiele zmian w zarządzanym przez siebie dziale oraz zmapowałem najważniejsze procesy stanowiące podstawę działania firmy w zakresie usługowym. Jako kierownik projektu zarządzałem ponad 40. projektami o zasięgu ogólnopolskim, związanymi z technologią informacyjną. Wdrażałem również systemy zarządzania jakością usług, oparte na założeniach norm ISO 9001 i ISO 20000.

rozwińOd ponad 15. lat prowadzę szkolenia, wykłady, ćwiczenia i warsztaty. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielę się ze wszystkimi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania usługami, jakością, projektami, zmianą czy procesami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPrywatnie jestem miłośnikiem fotografowania, podróży i zwiedzania ciekawych miejsc, lubię grać na gitarze, słuchać dobrej muzyki, zwłaszcza ze starego, dobrego czarnego krążka.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Zarządzanie Projektami
 • Zarządzanie Zmianą
 • Zarządzanie Procesami
 • Zarządzanie Jakością Usług
 • Technologia Informacyjna
 • MS Office
 • Norma ISO 9000, ISO 20000

Ewelina Majchrzak

Wykładowczyni

Ewelina Majchrzak

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińService Designer, Design Thinking Coach, Organizational Change Manager Konsultantka biznesowa ds. transformacji cyfrowej w Eviden Polska (dawniej Atos Delivery Center Poland), odpowiedzialna za planowanie i realizację działań z obszaru komunikacji i zarządzania zmianą w organizacji, współpracę z działami IT. Absolwentka studiów z zakresu Service Design Thinking (projektowanie usług skoncentrowanych na użytkowniku) School of Form w Poznaniu. Aktualnie pogłębiająca swoją wiedzę o człowieku, jego potrzebach i motywacjach na studiach magisterskich na kierunku Psychologia SWPS w Poznaniu. Od 12 lat realizuje projekty z obszaru marketingu 360, komunikacji wewnętrznej, ecommerce. Organizatorka i moderatorka Global Service Jamów w Poznaniu, odpowiadająca m.in. za projektowanie procesów i prowadzenie warsztatów.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPsychologia, Rozwój osobisty, Nauka i wiedza

Radosław Cielicki

Wykładowca

Radosław Cielicki

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińOdkąd finanse stały się jego pasją, sprawia, że są również częścią jego życia. W lutym 2005 roku założył BanFi Group, biuro rachunkowe mówiące językiem klienta, które zapewnia kompleksową obsługę dla spółek MŚP i nie tylko. Rok później uruchomił pierwszą wersję systemu klienckiego. Obecnie rozwija jego najnowszą wersję pod nową nazwą – 4Decision. Pięć lat po rozpoczęciu działalności, BanFi Group dołączyło do NIS Global, międzynarodowego zrzeszenia firm księgowych. Natomiast dziesiąty rok swojej działalności BanFi Group rozpoczęło z rekordową liczbą klientów. Specjalności: planowanie biznesowe, księgowość, kadry, płace, finanse, outsourcing, sprawozdawczość finansowa, strategia biznesowa, rachunkowość.

Sebastian Kondracki

Wykładowca

Sebastian Kondracki

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińEkspert ds. transformacji cyfrowej z naciskiem na innowacje i sztuczną inteligencję (AI). Chief Innovation Officer w firmie Deviniti. Autor książki „Python i AI dla e-commerce”, bada wpływ „otwartości” (open science, open data, open source) na kreatywność i innowacyjność. Specjalizuje się w dużych modelach językowych (LLM) i generatywnych systemach AI w biznesie. Członek Podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i lider grupy badawczej ds. AI w SoDA. Autor licznych raportów branżowych, w tym „Otwarte dane a sztuczna inteligencja” (GRAI) i „Artificial Intelligence SumUp for Business 2022”. Współtwórca projektu SpeakLeash (ˈspix.lɛʂ), Spichlerz – zestawu narzędzi do budowy największego w Polsce zbioru danych wysokiej jakości (>1TB) i tworzenia dużego modelu językowego. Ekspert w hiperautomatyzacji, przetwarzaniu języka naturalnego (NLP), generowaniu języka naturalnego (NLG) oraz zastosowaniu GenAI w biznesie. Specjalizuje się również w inteligencji kolaboratywnej, współpracy zespołów ludzi i AI, testowaniu pomysłów biznesowych, lean startup i zarządzaniu projektami eksploracyjnymi.

rozwińCiekawi mnie

rozwińRodzina, podróże i ciągła nauka

Ile kosztują studia na tym kierunku

Opłaty i czesne

Opłata wpisowa

Przy zapisie do 13 lipca:

0 PLN

Przy zapisie od 14 lipca:

200 PLN

Czesne

Płatne

w 10 ratach

10 x 795 PLN

Płatne

w 2 ratach

2 x 3 975 PLN

Płatne

w 1 racie

1 x 7 950 PLN

Zniżki dla absolwentów CDV i WSNHiD

Wpisowe:

0 PLN

Czesne:

zwolnienie z jednej z 10 rat

795 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Skorzystaj z dofinansowań i nieoprocentowanych kredytów.
Uzyskaj pomoc w sfinansowaniu studiów

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Witaj w gronie słuchaczy!

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego Biura Rekrutacji.

image

Izabella Bekas-Kwaśniewska

Specjalista ds. rekrutacji
na studia podyplomowe

e-mail: podyplomowe@cdv.pl

tel.: +48 697 230 138

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro Rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne