Zniżki | Collegium Da Vinci Poznań

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Studia to inwestycja, dlatego warto sprawdzić wszystkie możliwości, jakie daje uczelnia swoim byłym, aktualnym i przyszłym studentom!

Stypendia w CDV

1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

3. Stypendium socjalne

Poza stypendiami, CDV przyznaje również zapomogi.

Sprawdź szczegóły! Sprawdź szczegóły!

Zniżki dla absolwentów

Collegium Da Vinci | WSNHiD na studia I i II stopnia

 • zwolnienie z opłaty wpisowej
 • zwolnienie z pierwszej z 12 rat czesnego

USWPS na studia I i II stopnia

 • zwolnienie z opłaty wpisowej

Liceum Da Vinci na studia I i II stopnia

 • zwolnienie z opłaty wpisowej

Collegium Da Vinci | WSNHiD na studia podyplomowe

 • zwolnienie z opłaty wpisowej
 • zwolnienie z pierwszej z 10 rat czesnego

USWPS na studia podyplomowe

 • zwolnienie z opłaty wpisowej

Promocje czasowe

Studia I stopnia | Studia II stopnia 

 • zwolnienie z opłaty wpisowej do 12 lipca 2023r.
 • zniżka w czesnym do 12 lipca 2023r.

Studia podyplomowe

 • zwolnienie z opłaty wpisowej do 12 lipca 2023r.

Promocja „Rodzina”

Promocja „Rodzina” obejmuje:

 • Kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na I rok studiów I i II stopnia, studia podyplomowe i w najbliższej grupie pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, dziecko) posiadają osobę, która posiada status aktywnego studenta w CDV;
 • Kandydatów, którzy wspólnie ubiegają się o przyjęcie na I rok studiów I i II stopnia, studia podyplomowe w najbliższej grupie pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo, współmałzonek, dziecko).

Uprawnia ona do:

 • zwolnienia z opłaty wpisowej;
 • zniżki w wysokości pierwszej z 12 rat na studia dyplomowe I i II stopnia;
 • zniżki w wysokości pierwszej z 10 rat na studia podyplomowe.

Promocja „Drugi kierunek”

„Drugi kierunek” to promocja, która obejmuje studentów I lub II stopnia studiów dyplomowych, studiów podyplomowych  w CDV, którzy w trakcie trwania studiów podejmują studia na drugim kierunku.

W ramach ww. promocji student otrzymuje:

 • zwolnienie z opłaty wpisowej;
 • zniżkę w wysokości 25% czesnego obowiązującego na kierunku, będącym  tańszą formą kształcenia.

Promocja „Zmień uczelnię na CIEKAWĄ”

Promocja „Zmień uczelnię na CIEKAWĄ” obowiązuje Kandydatów (osoby posiadający aktualny status studenta innej uczelni) rekrutujących się na wyższy niż pierwszy semestr studiów I lub II stopnia prowadzonych w CDV, a którzy w chwili przystąpienia do promocji są studentami innej uczelni.

W ramach promocji Kandydat (osoba posiadający aktualny status studenta innej uczelni) przenosząc się do CDV:

 • jest zwolniony z opłaty wpisowej,
 • otrzymuje zniżkę w postaci jednej raty czesnego.

Szczegółowe informacje dotyczące zniżek dla studentów w CDV

Erasmus +

Studenci CDV, którzy zdecydują się wyjechać w ramach programu Erasmus+, mogą liczyć na:

 • zwolnienie z czesnego w CDV na czas wyjazdu
 • wsparcie finansowe na realizację mobilności