Biznes Manager – Collegium Da Vinci Poznań

Biznes Manager

I stopień

poziom studiów

licencjat

uzyskany tytuł

polski

język wykładowy

3 lata

czas trwania

2546 stacjonarne
1916 niestacjonarne

liczba godzin

stacjonarny
niestacjonarny

tryb studiów

6

liczba semestrów

Zapisz się Zapisz się
Robert Gajor
Ambasador kierunku Biznes Manager
image

Poznaj kierunek

Biznes Manager to nowoczesny kierunek odpowiadający na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Łączy istotne obszary: zarządzania, administracji, komunikacji oraz negocjacji. Kształci specjalistów i specjalistki, którzy z łatwością odnajdą się zarówno w samodzielnym wykonywaniu zadań, jak i w pracy zespołowej w różnego typu firmach i instytucjach. Daje wiedzę z zakresu planowania pracy, budowania zespołu i zarządzania zasobami ludzkimi. Zapoznaje z aspektami komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach z wykorzystaniem języków obcych w biznesie oraz przy użyciu różnorodnych kanałów komunikacji, w tym również social media. Uczy poruszania się w świecie aplikacji biurowych, dokumentacji oraz zagadnień prawnych. Nastawia na analizowanie i ulepszanie procesów wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu i podejmowanie decyzji dotyczących organizacji firm.

Czego się nauczysz

 • tworzyć zespoły projektowe i zarządzać ich pracą
 • stosować techniki motywacyjne i negocjacyjne
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii w kontaktach z klientami biznesowymi
 • rozpoznawać i reagować na konflikty w organizacji
 • zarządzać finansami w przedsiębiorstwie
 • rozliczać wynagrodzenia pracowników i sporządzać listy płac
 • prowadzić dokumentację kadrową
 • stosować przepisy prawa pracy i związane z ubezpieczeniami społecznymi
 • przygotowywać biznesową korespondencję w języku polskim i w językach obcych
image

Gdzie będziesz mógł/mogła pracować

 • w korporacjach, również międzynarodowych, prowadząc własną firmę
 • w instytucjach społecznych
 • w działach human resources
 • w działach administracji dowolnej branży
 • w firmach konsultingowych
 • w firmach rozwijających produkty, np. z branży FCMG
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • jesteś kontaktowy(-a) i lubisz pracę zespołową
 • umiesz dobrze organizować pracę własną
 • jesteś zdyscyplinowany(-a) i nastawiony(-a) na realizację celów
 • szukasz praktycznych rozwiązań
 • lubisz korzystać z narzędzi do pracy on-line
 • interesują Cię języki obce
 • lubisz negocjacje
 • dbasz o innych

Zobacz, jakie profile szkół średnich kończyli studenci i studentki tego kierunku:

 

 • Liceum | humanistyczny
 • Liceum | mat-geo
 • Liceum dwujęzyczne
 • Technikum | organizacji reklamy
 • Liceum | historyczno-prawniczy
 • Technikum | budownictwo
 • Liceum | mat-geo-inf
 • Technikum samochodowe

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

ZRÓB QUIZ ZRÓB QUIZ
image

Jak wygląda program studiów

Zdobądź najcenniejszą wiedzę - wiedzę o sobie

semestr 1-2

2 testy predyspozycji

Nawet jeśli teraz wciąż do końca nie wiesz, co dokładnie chcesz robić w przyszłości, podejmując studia w Collegium Da Vinci na dowolnym kierunku, ta wiedza przyjdzie do Ciebie sama. Zaczynając studia na naszej uczelni, już na pierwszym roku przejdziesz testy, które wskażą Ci Twoje naturalne predyspozycje i mocne strony. W badaniu Clifton StrengthsFinder®, znanym też jako Test Gallupa, dowiesz się, jakie masz wrodzone talenty, jaki jest Twój indywidualny potencjał i w których obszarach masz szansę osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty.
Z kolei test Insightful Profiler™ zbada Twój potencjał rozwojowy, sprawdzi, co Cię motywuje, a co zniechęca do działania. Wskaże cechy wyróżniające Cię na tle innych i określi Twoje naturalne role w zespole. Wyposażony(-a) w taką wiedzę, będziesz mógł/mogła bardziej świadomie dokonywać kolejnych wyborów na edukacyjnej i zawodowej ścieżce.

Tutoring

semestr 1-2

41 godzin stacjonarnie i niestacjonarnie

Podczas pierwszego roku studiów będziesz uczestniczyć w zajęciach z Tutoringu. Zostaniesz otoczony(-a) opieką Tutora, czyli uczelnianego przewodnika. Jego zadaniem będzie wspieranie Cię w rozwoju – zawodowym, naukowym, osobistym i społecznym. Pod jego okiem rozpoczniesz pracę nad sobą – od określenia własnych potrzeb i zdefiniowania ważnych dla Ciebie wartości, przez wyznaczenie celów, po czuwanie nad ich realizacją.
Dzięki temu procesowi zbudujesz niezależność w podejmowaniu decyzji, zyskasz sprawczość w działaniach i wzmocnisz odpowiedzialność za swój rozwój. Podczas grupowych i indywidualnych zajęć z Tutoringu lepiej poznasz siebie, skupisz się na rozwijaniu swoich mocnych stron poprzez konkretne działania i zaplanujesz indywidualną ścieżkę kształcenia. Ta praca zaprocentuje w kolejnych latach.

Kompetencje przyszłości 

semestr
1-2

150 godzin stacjonarnie

90 godzin niestacjonarnie

To blok zajęć skupiony na nabywaniu umiejętności, które umożliwią Ci skuteczne podejmowanie decyzji i działanie w realiach zawodowych. Przygotuje Cię do podejmowania ról zawodowych w wybranym przez Ciebie obszarze. W jego trakcie rozwiniesz kluczowe kompetencje społeczne, poznawcze i emocjonalne, coraz bardziej pożądane na rynku pracy.

Jakie to kompetencje:

 • Kreatywność
 • Elastyczność
 • Współpraca w zespole
 • Krytyczne myślenie
 • Przedsiębiorczość
 • Mobilność zawodowa
 • Radzenie sobie ze stresem
image

Moduły kierunkowe

semestr 1-6

655 godzin stacjonarnie

415 godzin niestacjonarnie

Czyli inaczej mówiąc przedmioty must have. To zestaw zajęć obowiązkowych, w których uczestniczy każdy student i studentka danego kierunku. Układany we współpracy z biznesem, w oparciu o najnowsze standardy i trendy rynkowe. To programowa baza, która wyposaży Cię w najnowszą wiedzę i kluczowe umiejętności potrzebne w branży. Punkt wyjścia do projektowania własnej edukacji i dalszego rozwoju.

 

Na tym kierunku są to:

 • Kluczowe narzędzia IT Office Managera
 • Wprowadzenie do psychologii dla managerów
 • Zarządzanie organizacją
 • Zaawansowane narzędzia Office Managera
 • Aspekty komunikacji Office Managera
 • Zarządzanie projektami i jakością
 • Język obcy biznesowy
 • Narzędzia komunikacji Office Managera
 • Praktyczne aspekty ZZL
 • Międzykulturowość
 • Proseminarium
 • Seminarium

Moduły do wyboru

semestr 3-6

500 godzin stacjonarnie

300 godzin niestacjonarnie

Innymi słowy, przedmioty wanna have. To pakiet przedmiotów, które wybierasz samodzielnie – według swoich potrzeb i zainteresowań. Robisz to dopiero od drugiego roku studiów. Indywidualnie decydujesz o aż 10 modułach, co daje w sumie aż kilkaset godzin dydaktycznych na zgłębianie wiedzy w interesujących Cię obszarach. Wyboru dokonujesz spośród dziesiątek zagadnień – zarówno w dyscyplinach związanych bezpośrednio z Twoim kierunkiem, jak i pozakierunkowych. To jak wybierzesz zdecyduje, w jakim kierunku ostatecznie się rozwiniesz.

Pamiętaj: w każdym roku akademickim lista dostępnych modułów jest nieco inna. Modyfikujemy ją dla naszych studentów i studentek, reagując na popularność wybieranych przez nich przedmiotów oraz zmieniające się trendy rynkowe.

 

Studenci i studentki tego kierunku wybierali w poprzednich latach:

 • Event management
 • PR management
 • Personal Branding
 • Zarządzanie wizerunkiem własnym i organizacji
 • Responsible Business Practices
 • Przygotowanie eventu od A do Z (e-learning)
 • Odpornosć psychiczna w biznesie (e-learning)

Praktyczne aspekty zawodu

semestr 2-6

960 godzin stacjonarnie i niestacjonarnie

Blok zajęć, podczas których zdobędziesz praktyczne umiejętności zawodowe, zgłębisz tajniki branży i poznasz rynkowe realia. W praktyce nie do przecenienia! Będziesz pracować na prawdziwych case studies z rynku wziętych – mierząc się z realnymi biznesowymi przypadkami. Zanurzysz się w codzienność branży, uczestnicząc w warsztatach, grach biznesowych i symulacjach. Zbudujesz portfolio zrealizowanych przez siebie projektów i przygotujesz się do wejścia na rynek pracy. Na koniec będziesz posiadać wszystkie niezbędne kompetencje i umiejętności, które pomogą Ci rozpocząć praktykę zawodową lub pracę w wybranej przez Ciebie firmie.

Zaprojektuj własne studia

Zastanawiasz się, ile specjalizacji jest na na tym kierunku? Można powiedzieć, że nieskończenie wiele! To dlatego, że nasze studia dają olbrzymią dowolność w układaniu własnej ścieżki edukacji. Studiując dany kierunek, możesz podążyć całkowicie indywidualną, zaprojektowaną przez samego(-ą) siebie drogą. O tym, w którym kierunku się rozwiniesz i jakie umiejętności zdobędziesz, zdecydujesz samodzielnie, dobierając aż 10 modułów dodatkowych spośród dziesiątek obszarów z listy modułów dostępnych w danym roku akademickim – zarówno kierunkowych, jak i pozakierunkowych. Co roku wybór modułów dodatkowych jest nieco inny – modyfikujemy go, kierując się zmieniającymi się trendami rynkowymi i potrzebami rynku pracy. To w sumie aż kilkaset godzin dydaktycznych w przedmiotach, które wskażesz. Sam(a) stajesz się projektantem(-ką) własnej edukacji.

Zobacz, jak to robili nasi studenci i studentki w ubiegłych latach

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam(a), indywidualnie dobierając moduły dodatkowe do głównego kierunku z listy tych aktualnie dostępnych, a ta zostanie opublikowana dla Ciebie pod koniec drugiego semestru. Tylko od Ciebie zależy, na które przedmioty z listy się zdecydujesz, a więc jakie nowe umiejętności zdobędziesz i w których konkretnie obszarach.

Obszar procesów operacyjnych
Obszar Employer Brandingu
Obszar Office Managementu

Moduły wybrane przez studenta/studentkę

Task
management

Zarządzanie wizerunkiem własnym i organizacji

Procesy personalne w organizacji

Event management

Responsible Business Practices

Wybierając dla siebie podobne moduły, nauczysz się:

 • rozwiązywać problemy decyzyjne w sferze zarządzania operacyjnego
 • zarządzać i optymalizować czas pracy w organizacji
 • budować strategie zarządzania marką
 • planować zatrudnienie i prowadzić procesy rekrutacyjne
 • określać ścieżki rozwoju pracowników i wspierać ich w ich realizacji
 • planować i organizować wydarzenia firmowe
 • działać zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu

W przyszłości będziesz mógł/mogła pracować jako:

 • Business Development Manager
 • Manager(ka) ds. relacji biznesowych
 • Specjalista(-ka) ds. koordynowania projektów
 • Manager(ka) ds. procesów i rozwoju
 • Kierownik/kierowniczka ds. doskonalenia procesów biznesowych
 • Kierownik/kierowniczka operacyjna

Zarobki w branży

Business Development Manager

9849 PLN

brutto

Kierownik/kierowniczka projektów

7500 PLN

brutto

Specjalista(-ka) ds. optymalizacji procesów

7380 PLN

brutto

Źródło: indeed.pl | wynagrodzenia.pl | jooble.org | pracuj.pl

Moduły wybrane przez studenta/studentkę

Zarządzanie wizerunkiem własnym i organizacji

Responsible Business Practices

Personal Branding

PR management

Strategie Employer Brandingowe

Wybierając dla siebie podobne moduły, nauczysz się:

 • budować markę własną
 • kreować wizerunek marki pracodawcy
 • efektywnie korzystać z autoprezentacji w biznesie
 • zarządzać komunikacją marki
 • mierzyć efektywność działań wewnętrznych
 • prowadzić proces onboardingu
 • stosować w praktyce zasady społecznej odpowiedzialności biznesu

W przyszłości będziesz mógł/mogła pracować jako:

 • Employer Branding Coordinator
 • People and Culture Manager
 • Communication Specialist
 • Specjalista(-ka) ds. komunikacji wewnętrznej
 • Talent Sourcing Leader
 • Specjalista(-ka) ds. rekrutacji
 • Specjalista(-ka) ds. rekrutacji cudzoziemców
 • Specjalista(-ka) ds. personalnych

Zarobki w branży

Employer Branding Specialist

7647 PLN

brutto

Communication Specialist

11 500 PLN

brutto

Specjalista(-ka) ds. rekrutacji

6230 PLN

brutto

Źródło: indeed.pl | wynagrodzenia.pl | jooble.org | pracuj.pl

Moduły wybrane przez studenta/studentkę

Ekonomia i finanse

Moduł administracyjny

Procesy personalne w organizacji

Event management

PR management

Wybierając dla siebie podobne moduły, nauczysz się:

 • sporządzać i analizować sprawozdania finansowe
 • samodzielnie podejmować decyzje finansowe
 • działać zgodnie z zasadami prawnymi regulującymi działanie firm
 • prowadzić proces rekrutacji, oceny pracy i określania ścieżek rozwoju pracowników
 • organizować i budżetować eventy w organizacji
 • zarządzać komunikacją marki i planować media

W przyszłości będziesz mógł/mogła pracować jako:

 • Koordynator(ka) biura
 • Office Manager
 • Personal Assistant
 • Asystent(ka) działu
 • Specjalista(-ka) ds. administracji
 • Office Support Associate

Zarobki w branży

Specjalista(-ka) ds. administracyjnych

4950 PLN

brutto

Koordynator(ka) biura

5680 PLN

brutto

Office Manager

6580 PLN

brutto

Źródło: indeed.pl | wynagrodzenia.pl | jooble.org | pracuj.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz od ekspertów i ekspertek: praktyków i praktyczek z branży, specjalistów i specjalistek w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnerów kierunku

Co o kierunku mówią studenci i studentki

image

Robert Gajor

Student – ambasador kierunku Biznes Manager

 

Wybrałem kierunek Biznes Manager w CDV, ponieważ interesuje mnie zarządzanie oraz rozwój umiejętności biznesowych. Wybór kierunku studiów był motywowany pasją do organizacji oraz chęcią zgłębiania wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu. Jestem przede wszystkim działaczem społecznym, który cały czas podejmuje się nowych wyzwań. Czuję się usatysfakcjonowany z kierunku, na który się zdecydowałem.

 

PRZECZYTAJ WYWIAD PRZECZYTAJ WYWIAD

Poznaj wykładowców i wykładowczynie kierunku

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

Wykładowca

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

Wykładowca

O mnie

rozwińJestem socjolożką i pedagożką. W roku 2002 ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki,a w roku 2004 z socjologii. W 2007 roku obroniłam pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Habilitację uzyskałam w roku 2018 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińMoje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki krytycznych studiów nad męskościami i mężczyznami ze szczególnym uwzględnieniem społecznych kontekstów zdrowia mężczyzn, starości, sportu, medykalizacji męskości i seksualności mężczyzn, oraz męskości i opieki. Podejmuję również problematykę zawodów opiekuńczych, pracy emocjonalnej, a także zjawiska maskulinizacji i feminizacji profesji. Mój obszar badawczy obejmuje także kulturowo-społeczne analizy zjawisk związanych z przejawami dyskryminacji. Interesuje mnie również zastosowanie jakościowych metod badawczych w badaniach naukowych.

rozwińJestem autorką monografii naukowych: Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej, (Wyd. UMP Poznań 2017), Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej (Wyd. Adam Marszałek 2009), współautorką książki Poza schematem. Społeczny konstrukt płci i seksualności wraz z Wiktorem Dynarskim i Anną M. Kłonkowską (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016). Współredagowałam trzy numery specjalne czasopism naukowych poświęconych tematyce męskości. Opublikowałam ponad czterdzieści artykułów z zakresu krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Genderowego.

Ciekawi mnie…

rozwińInteresują mnie ludzie, relacje, zmiana. Praktykuję Tai Chi oraz Qigong styl Lecący Żuraw. Od piętnastu lat jeżdżę niemal cały rok rowerem (tym samym). Interesuję się zdrowym żywieniem, które wcielam w praktykę. Wybór „góry czy morze” nie jest moim dylematem – zawsze będą to góry. Relaksuję się przy pracach manualnych z użyciem drewna, wikliny, wełny, włóczki czy filcu. Lubię tworzyć coś z niczego. Nie biegam, bo nie lubię.

Kinga Zinkowska

Wykładowca

Kinga Zinkowska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończyła również Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem, Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki i Akademię Trenera. Certyfikowany trener efektywnej nauki i szybkiego czytania oraz integracji sensorycznej. Słuchaczka wielu kursów i szkoleń z zakresu elementów zarządzania i coachingu.

rozwińWykładowca akademicki z ponad 12 letnim doświadczeniem. Obszar zainteresowań to motywacja i coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz andragogika.

rozwińDoświadczenie zdobywała jako właścicielka firmy edukacyjnej i kontraktor firm szkoleniowych. Autorka wielu programów szkoleniowych dla zróżnicowanych grup odbiorców.

rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

rozwińDziałaczka społeczna w lokalnej społeczności, inicjatorka i organizatorka akcji propagującej czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

rozwińPasjonatka gier planszowych i karcianych niekolekcjonerskich, do których zachęca rodzinę i przyjaciół.

dr Jakub Wierzbicki

Wykładowca

dr Jakub Wierzbicki

Wykładowca

O mnie:

rozwińDoktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

rozwińJestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007 – magister pedagogiki: doradztwo zawodowe i personalne, 2010 – magister psychologii: psychologia pracy i organizacji). W 2012 roku ukończyłem podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UAM, a w 2023 roku studia podyplomowe z psychologii zwierząt. Obroniłem doktorat z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w 2017 roku. Interesuję się zagadnieniami związanymi z psychologią społeczną, psychologią pracy i organizacji, rozwojem kompetencji i statystyką w badaniach społecznych.

Ciekawi mnie:

rozwińUwielbiam musicale i bardzo lubię czytać biografie. Jestem opiekunem adoptowanego ze schroniska w Korabiewicach psa Bossa.

dr Lena Staś

Wykładowca

dr Lena Staś

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych
w dyscyplinie Nauki Organizacji i Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Wieloletni trener i moderator w polsko – szwajcarskim programie dla poparcia wolnej przedsiębiorczości. Trener w programie Train and Education In Strategically Significant Areas (Uniwersytet Ekonomiczny). Autorka wielu artykułów naukowych na podstawie prowadzonych badań i analiz poświęconych zarządzaniu, ostatnio wielopokoleniowości w zespołach oraz wykorzystaniu coachingu w organizacjach. W CDV wykładowca na kierunkach Zarządzanie Kreatywne oraz Biznes Manager. Ma duże doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów z pracownikami administracji publicznej oraz organizacjami biznesowymi w zakresie zarządzania zespołami, przywództwa, procesów decyzyjnych w organizacjach i rozwoju osobistego. Wykładowca podyplomowych studiów MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z zakresu skutecznego zarządzania i zarządzania operacjami. Kurs coachingu (ICF) i tutoringu (Collegium Wratislaviense), mentoringu (CDV). Tutor, mentor, doradca organizacyjny, trener rozwoju osobistego.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawi mnie życie, a moje motto brzmi: możesz wszystko.

dr Katarzyna Samek-Preś

Wykładowczyni

dr Katarzyna Samek-Preś

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińDoktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Absolwentka zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu internetowego i e-biznesu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2020 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2016 roku zawodowo związana z uczelnią. W latach 2019-2023 pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast w latach 2016–2019 pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Jest autorką i współautorką ponad 25 artykułów naukowych i monografii, a także aktywną uczestniczką konferencji naukowych poświęconych mediom społecznościowym w marketingu. Kilkukrotnie prowadziła badania naukowe na uczelniach i w firmach prywatnych. Obecne zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem mediów społecznościowych w marketingu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie i ich innowacyjne, niczym nieograniczone, kreatywne pomysły

Klaudia Młoda-Brylewska

Wykładowca

Klaudia Młoda-Brylewska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka studiów na kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie doktorantka w Instytucie Nauk o Jakości na tym samym Uniwersytecie. Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania i marketingu. Ukończyłam kilkanaście kursów związanych z Systemami Zarządzania w przedsiębiorstwie. Obszar moich zainteresowań naukowych dotyczy badań konsumenckich oraz środowiskowej oceny cyklu życia różnych wyrobów.

rozwińOd kilku lat w ramach własnej działalności gospodarczej zajmuję się badaniami rynku i badaniami marketingowymi.

Ciekawi mnie

rozwińWolne chwile poświęcam czterem czworonożnym przyjaciołom i na kontakcie z naturą.

Agnieszka Kulej

Wykładowca

Agnieszka Kulej

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Częstochowskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, magister socjologii, certyfikowany trener biznesu i kompetencji miękkich, szkoleniowiec, mediator, praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i miękkiego HR.

rozwińDoświadczenie zdobywała pracując zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Naukowy obszar zainteresowań: startupy, venture capital, zarządzanie innowacją, ZZL,  badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych, zarządzanie projektami

rozwińCiekawi mnie

rozwińSteel dart, soft dart, brazylijskie jiu jitsu, podróże, literatura z obszaru fizyki kwantowej, neurobiologii i kognitywistki

Izabela Cienkus

Wykładowca

Izabela Cienkus

Wykładowca

O mnie

rozwińOd 10 lat prowadzę własną działalność w zakresie marketingu, organizacji eventów i doradztwa projektowego. Od 5 lat współpracuję z Agencją LUCKYYOU z Poznania najpierw jako lider Teamu Project Management, a obecnie Head of Client Service. Doradzam i prowadzę projekty employer brandingowe, marketingowe i eventowe. Wspieram działy HR i EB największych marek w Polsce m.in. IKEA Retail, Grupa Eurocash, Polpharma S.A. , Coca-Cola czy Volkswagen Group Polska. Współpracuję przy tworzeniu strategii komunikacji dla nowych marek i produktów.  Angażuje się w projekty medyczne i te, które mają wpływ na poprawę jakości i życia społeczeństwa.

rozwińOd 2 lat z zadowoleniem i satysfakcją prowadzę zajęcia ze studentami.

rozwińProwadzę szkolenia z zakresu strategii marki, employer brandigu i komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania projektami.

rozwińMogę pochwalić się kilkoma nagrodami zdobytymi w moich zespołach:

 • 2016 Nagroda dla Projektu Wielkopolska Onkologia (Uszczypnij Raka) Lider Ochrony Zdrowia za promocję zdrowia w 2016 r. (jedna z najbardziej prestiżowych nagród w Ochronie Zdrowia).
 • 2017 Heart Failure Awareness Days – międzynarodowa nagroda dla projektu medycznego Halo tu Serce! Realizowanego dla Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 2019 Employer Branding Excellence Awards nagroda Kampania rekrutacyjna off-line 2019 dla klienta IKEA Retail
 • 2019 EB KREATOR nagroda za kampanię social media prowadzoną z IKEA Retail
 • 2021 Employer Branding Excellence Awards nagroda Kampania rekrutacyjna off-line 2021 dla klienta IKEA Retail

Ciekawi mnie

rozwińLubię być tam, gdzie spotykam kreatywnych, pełnych pasji ludzi. Prywatnie interesuję się motocyklami.

Renata Żybura

Wykładowca

Renata Żybura

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania, a następnie francuskojęzycznych studiów podyplomowych Master Administration des Entreprises realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z Université de Rennes 1. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu projektami. W ramach Mastershot Film Festival odpowiada za fundraising, komunikację, organizację i zarządzanie wydarzeniami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPasjonuje się francuską kulturą, literaturą i filmem, będąc od lat niepoprawną frankofilką. Tańczy flamenco i taniec współczesny. Uwielbia filmy Davida Lyncha, szpiegowskie powieści Johna Le Carré i dobrą muzykę.

Katarzyna Rząsa-Frońska

Wykładowca

Katarzyna Rząsa-Frońska

Wykładowca

O mnie

rozwińSpecjalista w dziale HR, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

rozwińSpecjalizuje się w Employer Brandingu i komunikacji HR. Od 10 lat w Volkswagen Poznań. Swoją przygodę z największym pracodawcą w regionie rozpoczęła w dziale komunikacji wewnętrznej.  Aktualnie koordynuje aktywności Employer Brandingowe. Uwielbia kontakt z działami produkcyjnymi, bo tam według niej znajduje się prawdziwe serce fabryki. Zafascynowana projektami  związanymi  z innowacją i design thinking. Prywatnie fanka Herculesa Poirot, Grecji i swojego syna.

Piotr Ruszkiewicz

Wykładowca

Piotr Ruszkiewicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPrawnik, adwokat, mediator, patron aplikantów, a prywatnie mąż i ojciec. Pasjonat prawa i praktyk, który za cel przyjął sobie mówić prosto o prawie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. Wiceprezes Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, jak i Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu mediacji, coachingu, a także prelegent ogólnopolskich konferencji o tematyce mediacyjnej. Pasjonat tematyki prawa rodzinnego, alienacji rodzicielskiej, postaw psychologicznych rodziców w relacjach z dziećmi.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie. Ciekawią mnie ludzkie zachowania i ich motywacja. W życiu kieruje się mottem przeczytanym gdzieś i kiedyś w trakcie jednej z młodzieńczych wycieczek „Wy byście wszystko mogli mieć, gdybyście tylko chcieli chcieć” i to staram się przekazać moim studentom, współpracownikom, aplikantom i wszystkim rozpoczynającym nowe etapy w życiu. Jako wykładowca przedmiotów prawniczych dla osób, które jednak prawa nie studiują, staram się robić wszystko, aby pokazać, że prawo takie straszne nie jest. Wykładowca pasjonat, którego celem jest dzielenie się wiedzą teoretyczną i praktyką, aby innym było łatwiej dojść do obranego celu.

Agnieszka Rau

Specjalistka ds. rozwoju zawodowego, doradczyni zawodowa, coach

Agnieszka Rau

Specjalistka ds. rozwoju zawodowego, doradczyni zawodowa, coach

rozwińUMÓW SIE NA SPOTKANIE

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz doradztwa i coachingu. Posiadam akredytację International Coach Federation na poziomie ACC. Wykonuję zawód nauczycielki akademickiej w Collegium Da Vinci w Poznaniu, doradczyni zawodowej, oraz coacha. Posiadam 10-letnie doświadczenie prowadzenia dodatkowych zajęć teatralnych dla młodzieży w wieku 13-18 lat mających na celu rozwinięcie kompetencji. przygotowanie pedagogiczne. Szkolę między innymi z technik autoprezentacji i wystąpień publicznych.

rozwińJako Specjalistka ds. rozwoju zawodowego:

 • wspieram w projektowaniu ścieżki edukacyjnej oraz kariery zawodowej bazując na mocnych stronach, talentach i celach
 • uczę jak i gdzie efektywnie szukać praktyk/stażu/pracy
 • pomagam przygotować portfolio i dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny
 • przygotowuję do rozmowy kwalifikacyjnej
 • prowadzę coaching kariery

rozwińWybrane certyfikaty

 • Facilitation Foundation, APMG International
 • AgilePM, APMG International
 • Akademia Mentoringu
 • Learning Agility

rozwińCiekawi mnie:

rozwińFascynują mnie tematy związane ze zmianą nawyków oraz zarządzaniem stresem.

Dagmara Anna Prystacka

Wykładowczyni

Dagmara Anna Prystacka

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińOd ponad dwudziestu pięciu lat związana z mediami i komunikacją korporacyjną. Byłam współpracownikiem Głosu Wielkopolskiego, a następnie redaktorem naczelnym „City Magazine”, miesięcznika wydawanego przez Agora S.A. Przez blisko 10 lat jako reporterka, współwydawca i prezenterka pracowałam – najpierw w Telewizji Biznes, później w Telewizji Polskiej. Przez trzy lata byłam zawodowo związana ze Grupą Enea S.A., pełniąc tam funkcję rzecznika prasowego i szefa biura prasowego. W 2015 roku objęłam funkcję rzecznika prasowego w Volkswagen Poznań, reprezentując cztery zakłady produkcyjne koncernu w Polsce.  Jestem absolwentką politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, London School of Public Relations oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2019 roku otworzyłam przewód doktorski na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPsychologia biznesu, komunikacja w firmie i przyszłość mediów.

dr Rafał Prendke

Wieloletni CEO w międzynarodowych koncernach

dr Rafał Prendke

Wieloletni CEO w międzynarodowych koncernach

rozwińO mnie

rozwińDoświadczony menadżer, łączący zainteresowania naukowe z praktyczną wiedzą pozyskaną w wielu krajach podczas pracy dla międzynarodowych korporacji. Przez ponad dwadzieścia lat zarządzał firmami różnych branż, gdzie przeprowadzał skomplikowane procesy restrukturyzacyjne, przejęcia i duże projekty inwestycyjne. Obecnie wykładowca Politechniki Poznańskiej, gdzie prowadzi badania i szkolenia z różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

rozwińStrategie interkulturowe, przywództwo, praktyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym

rozwińO mnie

rozwińWłaściciel firmy szkoleniowej (www.contentum.com.pl), HR Business Partner, trener, doradca, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz IBD Business School. Autor kilkudziesięciu wdrożonych strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz systemów ocen pracowniczych. Jeden z pionierów w Polsce szkoleń z zakresu komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Menedżer ds. inkubacji w parkach naukowo-technologicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 13 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych).

rozwińCiekawi mnie

rozwińW pracy dydaktycznej najbardziej zależy mi na tym, aby zainspirować studentów. Realizujemy programy zajęć, poznajemy literaturę i jednocześnie cały czas próbujemy poznawane treści przekładać na praktykę. Ponieważ najczęściej można spotkać mnie podczas zajęć z Business Model Canvas, strategii zarządzania, elementów zarządzania projektami czy rozproszonym zespołem projektowym, to w tych obszarach wspólnie zastanawiamy się, w jaki sposób przełamywać status quo, jak projektować usługi, planować działania, aby w istocie zarządzać kreatywnie i stawać się źródłem inspiracji. Jest merytorycznie i zawsze wesoło. Wierzę, że wiedzę można przekazywać w sposób profesjonalny i przystępny.

rozwińZapraszam serdecznie do sal wykładowych.

Jagoda Herman-Mrozik

Wykładowczyni

Jagoda Herman-Mrozik

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku nowy marketing w CDV. Zawodowo związana z marketingiem internetowym, obecnie pracuje jako social media managerka w poznańskiej agencji LUCKYYOU. Marki, dla których ma lub miała przyjemność pracować to m.in. IKEA, NEONAIL, Selgros Cash&Carry, Allegro, Polpharma. W CDV prowadzi zajęcia „Narzędzia komunikacji Office Managera” i dba o ich warsztatowy, praktyczny charakter.

rozwińCiekawi mnie

rozwińInteresuje się zagłębianiem tajemnic algorytmów social mediów i inkluzywną komunikacją marek. Oprócz tego ciekawi ją polska muzyka rockowa lat osiemdziesiątych, literatura faktu i kuchnia eksperymentalna. Uważa, że nie ma złej pogody na rower, więc jeździ na nim przez cały rok.

Carlos Gómez

Wykładowca

Carlos Gómez

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPochodzi z Meksyku, a od 12 lat mieszka w Polsce. Z zawodu jest architektem i mieszkał w Meksyku, USA, Hiszpanii i Polsce, gdzie pracował jako nauczyciel języka hiszpańskiego w różnych ośrodkach edukacyjnych, od szkoły podstawowej do uniwersytet.

rozwińCiekawi mnie

rozwiń„Hiszpański to nie tylko język” Lubię przekazywać moją kulturę i mój język ludziom w Polsce, znalazłem wielką akceptację i wielkie zainteresowanie nauką hiszpańskiego, kiedy tylko mogę podróżuję, nie ma lepszego sposobu na rozwój osobisty niż podróżowanie, kocham sport, zwłaszcza piłkę nożną, jak wszyscy Latynosi, chodzę na siłownię, jeżdżę na rowerze, uwielbiam dobre jedzenie i próbowanie nowych rzeczy.

Weronika Dopierała-Kalińska

Wykładowca

Weronika Dopierała-Kalińska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, obecnie doktorantka w naukach o komunikacji społecznej i mediach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od marca 2018 do sierpnia 2020 roku specjalistka ds. promocji oraz obsługi mediów społecznościowych w Gabinecie Prezydenta Urzędu Miasta Poznania (Oddział Promocji oraz Biuro Prasowe), członkini redakcji czasopisma naukowego Com.press oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów).

rozwińZawodowo i naukowo zajmuję się mediami, a w szczególności procesami zachodzącymi w sieci, fascynują mnie nowe możliwości komunikacyjne.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie i sposób, w jaki się komunikują, w szczególności używając nowych technologii. Poza nauką pasjonuję się roślinami, ciągle powiększająca się kolekcja doniczek jest sposobem na oderwanie się od biegu dnia codziennego.

Skorzystaj z promocji i obniż opłaty za studia

Promocja czasowa do 13 lipca

Wystarczy, że do 13 lipca stworzysz konto w formularzu rekrutacyjnym, uzupełnisz swoje dane i dostarczysz nam świadectwo maturalne. Ceny za studia stacjonarne i niestacjonarne są takie same.

Opłata wpisowa

płatna jednorazowo

1 x 85 PLN

0 PLN

Czesne za rok

Płatne w 12 ratach

12 x 690 PLN

635 PLN

Płatne w 2 ratach

2 x 4 140 PLN

3 810 PLN

Płatne w 1 racie

1 x 8 280 PLN

7 620 PLN

Oszczędzasz łącznie

w skali 3 lat studiów

1 980 PLN

Zniżki dla absolwentów i absolwentek

Jeśli jesteś absolwentem lub absolwentką dowolnego typu studiów w Collegium Da Vinci lub WNSHiD, zyskujesz dodatkową zniżkę. Ceny za studia stacjonarne i niestacjonarne są takie same.

Wpisowe

0 PLN

Czesne za rok

zwolnienie z jednej z 12 rat

635 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Zarezerwuj miejsce na studiach
jeszcze przed wynikami matury.

image

Z zapewnionym miejscem na studiach na wyniki matur będziesz już czekać ze spokojem.

 

Stwórz konto w naszym formularzu rekrutacyjnym i zapisz się na wymarzony kierunek. Miejsce na studiach będzie na Ciebie czekać do 13 lipca.

 

Po otrzymaniu świadectwa maturalnego jego numer uzupełnij w zgłoszeniu, a oryginał dokumentu dostarcz do biura rekrutacji. I gotowe.

 

Proste, prawda? A w dodatku nic Cię nie kosztuje. Za wpisowe nie zapłacisz teraz ani złotówki.

 

Nie czekaj, zarezerwuj miejsce dla siebie już dziś.

 

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

 

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

 

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego” i przejdź dalej),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego” i przejdź dalej),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

 

Jeśli jesteś niepełnoletni_a, umowę podpiszesz razem z rodzicem w sposób tradycyjny, w biurze rekrutacji. Możesz ją również przesłać na nasz adres. Skontaktuj się z nami – wytłumaczymy, jak to zrobić.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

 

Jeśli jesteś niepełnoletni_a, umowę podpiszesz razem z rodzicem w sposób tradycyjny, w biurze rekrutacji. Możesz ją również przesłać na nasz adres. Skontaktuj się z nami – wytłumaczymy, jak to zrobić.

5

Dostarcz oryginał świadectwa

Dostarcz oryginał świadectwa maturalnego do biura rekrutacji.
Jeśli posiadasz świadectwo maturalne z ubiegłych lat, masz na to 7 dni od podpisania umowy.

 

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego do 13 lipca, aby skorzystać z promocji “niższe czesne”.

 

Pamiętaj, by wraz ze świadectwem maturalnym dostarczyć ankietę osobową pobraną z konta kandydata.

Dostarcz oryginał świadectwa maturalnego do biura rekrutacji.
Jeśli posiadasz świadectwo maturalne z ubiegłych lat, masz na to 7 dni od podpisania umowy.

 

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego do 13 lipca, aby skorzystać z promocji “niższe czesne”.

 

Pamiętaj, by wraz ze świadectwem maturalnym dostarczyć ankietę osobową pobraną z konta kandydata.

Witaj w gronie studentów i studentek!

Po dostarczeniu oryginału świadectwa maturalnego Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”.

Oznacza to, że dostałeś(-aś) się na studia.
Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

Po dostarczeniu oryginału świadectwa maturalnego Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”.

Oznacza to, że dostałeś(-aś) się na studia.
Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

Umów się na prywatną wycieczkę po uczelni

Jesteś ciekawy(-a), jak wygląda Collegium Da Vinci od środka? Chcesz przespacerować się korytarzami uczelni i podpatrzeć studenckie życie, a przy okazji dowiedzieć się wszystkiego o naszych studiach? Nic prostszego! Umów się na prywatne spotkanie z Aniołem Collegium Da Vinci.

 

Opiekunka studentów i studentek pierwszego roku oprowadzi Cię po budynku, opowie, jak wyglądają studia i odpowie na każde Twoje pytanie. Możesz przyjść sam(a), zabrać paczkę przyjaciół lub zaprosić rodziców. Karolina będzie czekała na Ciebie przed portiernią, czyli po prawej stronie od głównego wejścia na uczelnię.

image

Anioł Collegium Da Vinci

Karolina Bobko

e-mail: aniol@cdv.pl

tel.: +48 697 690 588

Chcesz się umówić na wycieczkę po Collegium Da Vinci? 

Wypełnij krótki formularz i wybierz termin spotkania.

Umów się z aniołem Umów się z aniołem

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, zadać pytanie na grupie na facebooku, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego biura rekrutacji.

image

Weronika Nowak

Specjalistka ds. rekrutacji
na studia I stopnia

e-mail: rekrutacja@cdv.pl

tel.: +48 697 690 034

tel.: +48  667 520 739

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne