Tutoring – Collegium Da Vinci Poznań

Czym jest Tutoring?

Tutoring w głównej mierze opiera się na relacji człowieka z człowiekiem, mistrza z uczniem. To wyciągnięcie ręki w stronę edukacji spersonalizowanej przy wykorzystaniu zarówno podejścia naukowego i rozwojowego. To przede wszystkim odejście od masowego charakteru kształcenia.

Publikacja z okazji 5-lecia Tutoringu w Collegium Da Vinci

Tutoring w CDV

Tutoring w CDV jest procesem wspomagania rozwoju studentów poprzez wzmacnianie ich niezależności, sprawczości i odpowiedzialności za swoje kształcenie. Program zakłada pracę w małych grupach oraz indywidualne spotkania Tutora ze studentem. Koncentruje się na mocnych stronach i celach studenta. Tutoring to czas na budowanie samoświadomości i refleksję nad dalszym rozwojem – zawodowym, naukowym, osobistym i społecznym.

  • Jako student I roku w Collegium Da Vinci wykonasz bezpłatnie w ramach programu Tutoringu badanie Gallupa – Clifton StrengthsFinder® (cena rynkowa 19,99 USD) oraz test Insightful Profiler™.
  • Wyniki obu testów przeanalizujesz przy wsparciu tutora.
  • Wyznaczysz własne cele rozwojowe na czas studiów.
  • Staniesz się częścią środowiska akademickiego, społeczności, którą tworzą nauczyciele, pracownicy administracji, studenci i absolwenci.
  • W trakcie studiów będziesz rozwijać swoje mocne strony w ramach zajęć z Tutoringu i na zajęciach przedmiotowych przy wsparciu tutora i innych wykładowców.
  • Wyposaży Cię w istotne z punktu widzenia pracodawcy umiejętności i kompetencje społeczne takie jak umiejętność posługiwania się językiem polskim, praca w zespole, odpowiedzialność, kreatywność, autoprezentacja.

Drogi Tutorancie, Droga Tutorantko!

Jeżeli czujesz, że Twoja droga rozwojowa nabiera rozpędu, jeżeli zależy Ci na indywidualnym kontakcie z Tutorem, jeżeli chcesz kontynuować przygodę z tutoringiem… ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Od nowego roku akademickiego będziesz miał_a szansę na kontynuację procesu tutoringowego w indywidualnym kontakcie z Tutorem, którego wybierzesz.

Uwaga – liczba miejsc ograniczona!

W programie może wziąć udział 50 osób, które odbędą 6 spotkań indywidualnych z wybranym Tutorem (listę tutorów znajdziesz w pliku poniżej). Aby wziąć udział w rekrutacji przygotuj notkę motywacyjną i zamieść ją w narzędziu do wyborów, które zostanie udostępnione e-mailowo w dniach 1.06.-13.06.2023 roku. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji i realizacji programu.

Masz pytanie – zadaj je, pisząc e-mail na adres tutoring@cdv.pl

Pozdrawiamy

Zespół Tutoringowy CDV

Semestr I

Wprowadzenie do Tutoringu

Metodologia Gallupa

Test Gallupa

Praca na mocnych stronach - Mapa talentów

Testimonial

Semestr II

Esej

Praca na wartościach i celach

Test iP121

Spotkanie Indywidualne z Tutorem

Podsumowanie tutoringu na I roku

Semestr III i IV

Tutoring indywidualny dla chętnych studentów

Jak to wygląda w praktyce?

Po rozpoczęciu nauki w Collegium Da Vinci zaprosimy Cię do udziału w programie tutoringowym, który zapewnia wsparcie w zidentyfikowaniu i rozwijaniu własnego potencjału, a to umożliwia lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Chodzi tu o budowanie Twojego systemu wartości i kształtowanie umiejętności poznawania siebie – dzięki temu jako student CDV zwiększysz wiedzę o swoich predyspozycjach, trafnie zdefiniujesz swoje potrzeby i określisz realne cele. Z drugiej zaś strony zdasz sobie sprawę ze swoich ograniczeń i utrudnień, które przed Tobą stoją.

Szczegóły

Tutoring na pierwszym roku prowadzony jest grupach, które skupiają studentów wszystkich kierunków. Dzięki takiej organizacji zajęć masz okazję poznać kolegów z pozostałych kierunków, otworzyć się na opinię innych.  W bezpiecznej atmosferze prowadzicie pasjonujące dyskusje i poruszacie czasem trudne, ale niewątpliwie ważne dla Ciebie i kolegów.

Zajęcia odbywają się w oparciu o metodę blended learningu tzn. w bezpośrednim kontakcie z Tutorem oraz w formie kursu e-learningowego, który jest swego rodzaju wsparciem w procesie tutoringowym. Oprócz tego będziesz miał okazję porozmawiać ze swoim Tutorem podczas spotkania indywidualnego, na którym omówisz swoją dalszą ścieżkę kształcenia. W przypadku wątpliwości Tutor pomoże Tobie w wyborze odpowiedniej drogi.

Tutoring indywidualny daje możliwość nawiązania lepszych relacji między Tutorem a studentem, a co za tym idzie, student swobodniej i częściej zadaje dociekliwe pytania z danego zakresu wiedzy. Podążając tą myślą, już od drugiego roku będziesz mógł spotykać się z wybranym przez siebie Tutorem w ramach programu Tutoringu indywidualnego. To od Ciebie zależy czy w ramach programu wybierzesz Tutoring rozwojowy czy też naukowy.

Program Tutoringu grupowego realizowany jest w oparciu o test profilowania osobowości zawodowej iP121 oraz test Gallupa. Oba testy zyskały uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

  • Clifton StrengthsFinder® amerykańskiego Instytutu Gallupa, nazywany także testem Gallupa – wyjątkowe narzędzie do diagnozy talentów i mocnych stron, które pomoże Ci w głębszym poznaniu siebie, tego jak działasz, w czym tkwi Twoja przewaga, w czym możesz osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty. Narzędziem tym przebadano już ponad 10 milionów ludzi na całym świecie.
  • Test Insightful Profiler™ (iP121)  – polskie narzędzie psychometryczne, pozwalające na poznanie Twoich potrzeb i związanych z nimi czynników motywujących i demotywujących Cię do pracy, określenie Twojego indywidualnego  potencjału do rozwoju kluczowych kompetencji zawodowych, poznanie wewnętrznych ograniczeń dla pomyślnego rozwoju zawodowego, zdefiniowanie cech wyróżniających Cię na tle innych ludzi i określenie naturalnych ról w zespole.

Studenci o tutoringu

Tutorzy w CDV

W Tutoringu patrzymy na drugą osobę w sposób całościowy, a nie przez pryzmat Twoich osiągnięć zawodowych czy edukacyjnych. Nie dajemy gotowych rozwiązań, ale przestrzeń do pracy, poczucie bezpieczeństwa. Prawdziwy rozwój jest bardzo trudny. Dlatego tak ważna jest relacja Tutor – Tutee.

W Collegium Da Vinci  mamy 37 certyfikowanych tutorów, w tym 4 Akredytowanych Praktyków Tutoringu, na wszystkich kierunkach studiów, po najlepszej w Polsce Szkole Tutorów Collegium Wratislaviense, którzy jak podkreślają sami studenci, stanowią dla nich ogromne wsparcie.

W ramach Akademii Tutora autorskiego programu podnoszącego kompetencje tutorskie, współpracujemy z wielkopolskimi tutorami-praktykami oraz tutorami-nauczycielami.

Tutorzy o Tutoringu

Kontakt

Skontaktuj się z nami
Judyta Kotarba - Lider procesu Tutoring

judyta.kotarba@cdv.pl

Napisz do nas

tutoring@cdv.pl