Arteterapia z elementami psychoterapii – Collegium Da Vinci Poznań

Arteterapia z elementami psychoterapii

podyplomowe

poziom studiów

polski

język wykładowy

9 miesięcy

czas trwania

11

liczba zjazdów

200

liczba godzin

100% stacjonarnie

forma studiów

jesień 2024

start zajęć

sobota-niedziela

dni zjazdów

Zapisz się Zapisz się
dr Wanda Matras-Mastalerz
Wykładowczyni na kierunku Arteterapia z elementami psychoterapii
image

Poznaj kierunek

Studia podyplomowe na kierunku Arteterapia z elementami psychoterapii to interdyscyplinarny kierunek, którego program zbudowano w oparciu o zainteresowanie sztuką i przede wszystkim tym, jak wpływa ona na człowieka. Kierunek daje wiedzę, jak umiejętnie dobierać metody terapeutyczne, by osiągnąć najlepsze efekty. Oswaja z procesem psychoterapii w edukacji, wychowaniu, rozwiązywaniu problemów. Umożliwia zbudowanie warsztatu pracy w zakresie szeroko pojmowanej arteterapii wykorzystującej m.in. biblioterapię, choreoterapię, muzykoterapię, filmoterapię, teatroterapię, terapię zajęciową oraz sztuki plastyczne ułatwiające nawiązanie kontaktu z podopiecznym. Opiera się głównie na zajęciach praktycznych, uczy przygotowywania i przeprowadzania warsztatów wśród zróżnicowanych grup podopiecznych: dzieci, młodzieży i dorosłych z różnego rodzaju wyzwaniami. Koncentruje się na kompleksowym podejściu do zdrowia psychicznego. Kierunek i program studiów otrzymały rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Czego się nauczysz

 • wykorzystywać narzędzia, metody i techniki pracy w obszarze psychoterapii
 • realizować warsztaty arteterapeutyczne dla szerokiej grupy pacjentów/klientów/podopiecznych
 • dostosowywać odpowiedni rodzaj literatury do danej dysfunkcji/choroby
 • projektować i realizować warsztaty biblioterapeutyczne
 • realizować proces muzykoterapeutyczny
 • wykorzystać film i teatr jako narzędzie terapeutyczne
 • dokonać właściwego doboru tańca, aktywności ruchowej adekwatnie do występującego u pacjenta deficytu
 • formułować swoje twórcze portfolio w wybranym obszarze arteterapii
 • projektować warsztat artystyczny wobec pacjenta/klienta/grupy osób o zbliżonym do siebie problemie zdrowotnym/deficycie
image

W jakim zawodzie będziesz mógł/mogła pracować

 • instruktor-terapeuta
 • instruktor kulturalno-oświatowy
 • prowadzący warsztaty terapii zajęciowej
 • pracownik środowiskowych domów samopomocy, placówek służby zdrowia, klubów seniora, młodzieżowych domów kultury, centrów intwerwncji kryzysowych
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • masz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra
 • jesteś otwarty na doświadczanie i przeżywanie
 • sztuka to dla Ciebie forma wyrażania emocji i przeżyć
 • chętnie pomagasz innym, np. formie wolontariatu
 • należysz do organizacji, np. wspierających osoby z niepełnosprawnościami czy dysfunkcjami psychicznymi
 • potrafisz działać samodzielnie, ale i zespołowo
 • masz potrzebę rozwoju i doskonalenia się

Kierunek stanowi doskonałą kontynuację kształcenia dla:

 

 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych: społecznych, humanistycznych, inżynierskich
 • wychowawców, nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów szkolnych
 • specjalistów w zakresie szkolnictwa specjalnego i integracyjnego
 • artystów, osób z obszaru biznesu, pracowników fundacji i stowarzyszeń, managerów
 • pracowników szeroko pojmowanej służby zdrowia

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

zrób quiz zrób quiz
image

ZACZNIJ PODYPLOMÓWKĘ JUŻ PO LICENCJACIE!

Aby zacząć studia podyplomowe, musisz mieć ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku. Natomiast nie musi to być tytuł magistra! Wystarczy dyplom licencjata lub inżyniera.

 

Jak wygląda program studiów

Pobierz program Pobierz program

Psychoterapia wobec dzieci
w procesie terapeutycznym

moduł 1

20 godzin

 • Działania psychoterapeutyczne skoncentrowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta/klienta
 • Umiejętność racjonalnego stosowania metod pracy terapeutycznej z odpowiednim dostosowaniem do wieku pacjenta, określonego problemu zdrowotnego
 • Praktyczne rozwiązania, sytuacje symulacyjne i działania stosowane wobec dzieci w procesie psychoterapeutycznym
 • Współpraca z rodziną i najbliższym otoczeniem dziecka poddawanemu oddziaływaniu terapii
 • Praktyczne warsztaty i budowanie wiedzy opartej na doświadczeniu i efektach działań psychoterapii na funkcjonowanie dziecka w szkole, rodzinie, grupie rówieśniczej

Elementy psychoterapii wobec
młodzieży, osób dorosłych

moduł 2

20 godzin

 • Warsztaty psychoterapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta/podopiecznego z dostosowaniem do konkretnego przypadku diagnostycznego (młodzież) oraz różnorodności problemów
 • Warsztaty psychoterapii w zakresie pracy z osobą dorosłą, z dostosowaniem do indywidualnej problematyki zdrowotnej – diagnozy. Praca z tworzeniem indywidualnego studium przypadku, analiza, ustalenie metod pracy w zakresie oddziaływania terapeutycznego
 • Samodzielne projektowanie postępowania terapeutycznego wykorzystującego psychoterapię w praktyce
 • Budowanie własnego warsztatu pracy specjalisty

Arteterapia w edukacji, medycynie i biznesie

moduł 3

40 godzin

 • Arteterapia w indywidualnym podejściu do pacjenta/klienta i podopiecznego z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia
 • Rola artediagnozy i ukierunkowane działania oraz pomoc kwalifikowana wobec odbiorcy usług
 • Możliwości arteterapii stosowanej w obszarze szeroko pojmowanej edukacji (placówki publiczne, niepubliczne)
 • Arteterapia i jej zastosowanie w obszarze medycyny – studium indywidualnych przypadków, modele pracy, możliwości praktycznych rozwiązań
 • Arteterapia i jej możliwości stosowania w biznesie – korzyści i praktyczne rozwiązania
 • Działania arteterapeutyczne wykorzystujące oddziaływanie teatroterapii, dramaterapii w procesie wspierającym cykl terapeutyczny (rozwijanie możliwości projektowych wśród słuchaczy)
 • Praktyczna terapia zajęciowa jako metoda pracy dopełniająca akt pracy arteterapeutycznej

Warsztat arteterapeuty
(muzykoterapia)

moduł 4

20 godzin

 • Wprowadzenie do muzykoterapii. Przegląd wybranych technik oraz metod muzykoterapeutycznych stosowanych w Polsce i na świecie
 • Muzykoterapia w procesie terapeutycznym, budowa sesji terapeutycznej, planowanie pracy terapeutycznej, budowanie relacji terapeutycznej
 • Muzykoterapia oparta na systemie C. Orffa i jej uniwersalne zastosowanie
 • Muzykoterapia oparta na systemie E.J. Dalcroze’a. Rytmikoterapia
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w terapii małych dzieci
 • Elementy Stymulacji Polisensorycznej w pracy muzykoterapeutycznej
 • Muzykoterapia kreatywna Nordoff-Robbins a rozwój mowy, komunikacji
 • Elementy Metody Dobrego Startu w terapii dzieci w wieku szkolnym
 • Relaksacja i wizualizacja oraz jej efektywne zastosowanie w pracy muzykoterapeutycznej
 • Warsztaty muzykoterapii – prowadzenie, organizacja, kształcenie umiejętności zastosowania elementów muzykoterapii adekwatnie do rodzaju dysfunkcji, zaburzeń rozwoju u pacjenta
 • Samodzielne prowadzenie warsztatów muzykoterapii – praca grupowa, elementy muzykoterapii w projektach arteterapeutycznych

Warsztat arteterapeuty
(filmoterapia)

moduł 5

20 godzin

 • Pokazanie, rozwojowego i psychoedukacyjnego potencjału kina, który możemy wykorzystać do budowania szczęścia i satysfakcji z życia
 • Jak możemy sami wykorzystać narzędzia filmoterapeutyczne w zaciszu domowym i wpłynąć na lepsze rozumienie siebie oraz swoich emocji? (co zwiększa naszą samoświadomość i radość z życia)
 • Przy użyciu narzędzi badawczych uczestnicy dokonają oceny poznawczej i emocjonalnej dzieł filmowych, będą mieli także szansę pomiaru Inteligencji Emocjonalnej
 • Praca z filmem i narzędziami filmoterapeutycznymi

Warsztat arteterapeuty
(teatroterapia)

moduł 6

20 godzin

 • Teatroterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami i osobami z niepełnosprawnością – rozpoznawanie problemów i przygotowanie uczestników do pracy
 • Budowanie procesu terapeutycznego
 • Warsztat metod budowania samoświadomości  – wyzwalania emocji metoda 5 rytmów G. Roth, rymów antycznych H. Galatan, uwalnianie dźwięków metodą K. Linklater
 • Metody nauki improwizacji grupowej (z wykorzystaniem metod Labana, Bartenieffa, Dalcroze’a)

 

Warsztat biblioterapii

moduł 7

20 godzin

 • Bajkoterapia, baśnioterapia i poezjoterapia w pracy z dziećmi
 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze w pracy z młodzieżą
 • Sapere Aude. Czytaj i miej odwagę być mądrym! Literatura w pracy z czytelnikiem dorosłym i seniorami

Warsztat choreoterapii

moduł 8

20 godzin

 • Podstawy choreoterapii
 • Psychoterapia tańcem
 • Terapia tańcem
 • Taniec terapeutyczny – różnice w podejściu do terapii
 • Czynniki leczące w choreoterapii
 • Trening relaksacyjny w choreoterapii
 • Proces medytacyjny w ruchu

Tutorial

20 godzin

Zaliczenie

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Arteterapia z elementami psychoterapii jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych modułów oraz zaprezentowanie autorskiego projektu arteterapeutycznego w formie portfolio.

Absolwenci uzyskują, zgodne z wymogami ustawy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci.

Jakie specjalizacje możesz wybrać

Poznaj popularne ścieżki

Zobacz, jakie ścieżki projektowali dla siebie nasi studenci. Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam/sama, indywidualnie odbierając moduły dodatkowe do głównego kierunku. Tylko od Ciebie zależy, które przedmioty się w niej znajdą i w jakich obszarach zdobędziesz wiedzę.

Design Management
UX Design

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • budować i zarządzać kreatywnymi zespołami projektowymi, w tym zespołami rozproszonymi
 • tworzyć modele biznesowe oraz prowadzić pogłębione analizy kontekstowe i badawcze w
 • zakresie designu produktu i usługi
 • projektować, wdrażać i zarządzać innowacją
 • prototypować produkty i usługi oraz testować ich użyteczność i używalność
 • kształtować relacje z klientami
 • przygotowywać pitch deck

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • Project Manager
 • Product Manager
 • Kierownik Zespołu Projektowego
 • Head of Design
 • Kierownik zespołu ds. obsługi klienta
 • Customer Service Manager
 • Key Account Manager
 • Marketing Manager
 • Kierownik ds. badań i rozwoju
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • posługiwać się metodami badawczymi do analizy doświadczeń użytkowników
 • prowadzić audyty UX
 • projektować, prototypować i wdrażać nowe rozwiązania poprawiające doświadczenia klientów
 • projektować interfejsy w zgodzie z architekturą informacji i ergonomią aplikacji
 • dokumentować i prezentować projekty UX/CX
 • kształtować relacje z klientami

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • UX Designer
 • Specjalista ds. badań rynku i UX
 • Customer Experience Consultant
 • UX Design Leader
 • Product Owner
 • Project Manager
 • Manager zespołu ds. obsługi klienta
 • Key Account Manager
 • Manager ds. badań i rozwoju
 • Marketing Manager
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Moduły specjalizacyjne

Zarządzanie kreatywnym zespołem projektowym

Analiza kontekstowa i design research

Ideacja i opracowanie wariantów projektowych

Modelowanie i szybkie prototypownie

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Formułowanie problemu projektowego

Badanie potrzeb klientów i kontekstu projektu

Definiowanie elementów strategii projektu

User interface

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Zarobki w branży

Key Account Manager

11 200 PLN

brutto

Product Manager

8540 PLN

brutto

Kierownik ds. marketingu

7830 PLN

brutto

Manager rozwoju produktu lub usługi

8840 PLN

brutto

Product Owner

11 100 PLN

brutto

UI/UX Designer

8110 PLN

brutto

Źródła: money.pl | wynagrodzenia.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od ekspertów - przedsiębiorców, praktyków branży, specjalistów w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnera kierunku

Jako uczelnia ściśle współpracujemy z firmami i instytucjami – każdy kierunek studiów posiada własnego partnera.

Partnerem kierunku Arteterapia z elementami psychoterapii jest Polskie Towarzystwo Terapeutyczne – stowarzyszenie założone w 2005 roku w Poznaniu. Skupia specjalistów z zakresu  psychologii, medycyny, seksuologii, psychoterapii oraz terapii pedagogicznej i choreoterapii. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest integracja różnorodnych dziedzin i metod terapeutycznych w celu kompleksowej pomocy pacjentom. Jednym z założeń programowych stowarzyszenia jest przekonanie, że zdrowie człowieka to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.

Co o kierunku mówią wykładowcy

image

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku Arteterapia z elementami psychoterapii

 

“Powyższy kierunek pozwala zarówno wykładowcom jak i studentom rozwinąć artystyczne „skrzydła”, ale także poznać warsztatowe arkana pracy terapeutycznej z drugim człowiekiem. Praktyczne działania podczas warsztatów umożliwiają w pełni aktywizować studentów, pozwalając im samym na odkrywanie tego, co drzemie w ich wnętrzu. Jak podkreślają wykładowcy, „połączenie arteterapii z elementami psychoterapii stwarza możliwość zbudowania konkretnego i świadomego zasobu praktycznych rozwiązań terapeutycznych w pracy z przyszłymi pacjentami/klientami/podopiecznymi”.

Sprawdź podcast „Studia na każdą karierę”!

Czy bajkoterapia, sztuki plastyczne albo choreoterapia to wartościowe narzędzia w procesie arteterapeutycznym? Jak pracować z pacjentem, klientem lub podopiecznym za pomocą muzyki czy literatury? Na czym polega istota studiów podyplomowych z arteterapii?

O tym rozmawiamy z Adamem Urbaniakiem, kierownikiem merytorycznym studiów!

Poznaj wykładowców kierunku

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

rozwińPedagog, terapeuta, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.

rozwińAutor publikacji w zakresie edukacji, arteterapii, procesu terapeutycznego wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych; diagnozy i terapii pedagogicznej; procesu rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Od 2018 pełniący funkcję kierownika merytorycznego Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli na kierunku „Terapia pedagogiczna” w Collegium Da Vinci.
W latach 2009-2013 dyrektor merytoryczny w Gabinecie Arteterapii i Pomocy Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim ;
2013-2016 dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim.

rozwińOd 15 lat niezmiennie instruktor – terapeuta w Fundacji „Miłosierdzie” w Kaliszu, gdzie realizuje proces rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń.
Członek towarzystw naukowych : Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.
Na przestrzeni ostatnich lat współpracował realizując zajęcia ze studentami – nauczycielami na studiach podyplomowych m.in. w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, Toruńskiej Szkole Wyższej – Kolegium Jagiellońskim w Toruniu, Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie ; Instytucie Wolnej Myśli w Gdańsku oraz innych placówkach edukacyjnych, terapeutycznych.
Zainteresowania naukowe skupia wokół szeroko pojmowanej dydaktyki, edukacji, procesu kreatywności, diagnostyki pedagogicznej, psychologii.

Joanna Górka

Wykładowca

Joanna Górka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPsycholożka i psychoterapeutka. Pracuje terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą w podejściu Gestalt. W swojej pracy z ciekawością i uważnością podchodzi do wyjątkowego spotkania w “tu i teraz”, w którym towarzyszy swoim klientom w poszerzaniu świadomości.

rozwińW ramach sesji psychoedukacyjnych, wspiera dzieci i ich rodziców w rozwiązywaniu sytuacji dla nich emocjonalnie trudnych. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się edukacją, rozwojem osobistym i zawodowym, oferując wsparcie, doradztwo oraz szkolenia z zakresu psychologii.

rozwińDoświadczenie zdobywała w wielu obszarach psychologii, zarówno klinicznym, jak i biznesowym.

rozwińCiekawi mnie

rozwińTerapia zaburzeń nastroju, lękowych oraz psychosomatycznych

dr Wanda Matras-Mastalerz

Wykładowca

dr Wanda Matras-Mastalerz

Wykładowca

O mnie

rozwińAdiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa.

rozwińPrezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii.

rozwińAutorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.

rozwińCertyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Regina Wolska

Wykładowca

Regina Wolska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińCertyfikowana choreoterapeutka – terapeutka terapii tańcem, pedagog, wykładowca akademicki, członek zarządu oraz zespołu ds. standardów i certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Pedagog – spec. defektologia i niedostosowania społeczne (UW), ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (UŚ); praktyk metod: Rio Abierto (Otwarta Rzeka), Life Art/Process, Continuum Movement, 5 rytmów.

rozwińW dziedzinie tańca i choreoterapii – terapii tańcem:

rozwińautorka programów w zakresie terapii tańcem m.in. na studiach podyplomowych (Uniwersytet Wrocławski i Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Akademia WSB),
przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu choreoterapii – terapii tańcem (kursy, warsztaty) w: Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu, na Uniwersytecie Muzycznym w Białymstoku, na Akademii Muzycznej w Katowicach, w Integrative Medical Center,
zrealizowała projekty unijne w zakresie terapii tańcem dla niepełnosprawnych w ramach długoterminowych projektów unijnych (Wrocław),
współpracowała ze Stowarzyszeniem Aperiamus pod patronatem Urzędu Miejskiego  prowadząc zajęcia dotyczące edukacji i kształcenia nauczycieli w zakresie nowatorskich metod pracy i zastosowania choreoterapii (Wrocław),
prowadziła autorskie warsztaty terapii tańcem na Festiwalach Zdrowia (Fundacja Kobieta i Natura), Festiwalach Sztuki Młodzieży (Wroclaw)
zrealizowała projekt edukacyjno-taneczny dla fundacji Polsat w ramach akcji „Podaruj dzieciom słońce”, cykl warsztatów choreoterapii dla Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnień w Zielonej Górze oraz brała udział w realizacji projektu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (British Council, MSWiA),
współorganizowała Międzynarodową Konferencję „Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (2009)
prowadziła wykłady oraz warsztaty na międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących zastosowania terapii w sztuce (Opole, Wrocław, Kraków)
współpracuje z psychoterapeutami i lekarzami wspomagając terapię. Specjalizuje się w pracy z kobietami, z osobami niepełnosprawnymi,
prowadzi autorskie warsztaty psychoedukacyjne (Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa),
stworzyła i prowadzi, od 20 lat, grupy rozwoju osobistego w ramach K3 (Krąg Kobiet Kreatywnych).
Przeprowadziła ponad 4000 h w ramach 300 warsztatów, w których brało udział ponad 1100 osób.

rozwińInspirowała się i poznawała tajniki choreoterapii – terapii tańcem i pracy z ciałem uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach: Dominiki Żemełko-Norton (Niemcy), Judith Bunney (USA), Lynn Frances (Wielka Brytania), Danuty Koziełło (Wielka Brytania), Patricii Villanueva (Meksyk), A.Takenouchi (Japonia), Susan Painniu Floyd (Hawaje), B. Mareckiej-Zehebauer (Austra), Claudii Casanovas (Argentyna), Kate Shela (Wielka Brytania), Ursuli Schorn (Niemcy), Marii Clotilde Robustelli (Brazylia), Victorii Hernandez (Hiszpania). W czasie podróży po świecie, na festiwalach (w tym Bravefestiwalu) poznała  tradycje i rytuały taneczne Maorysów, Indian, Afrykańczyków, Hindusów. Stale rozwija swoje umiejętności terapeutyczne i poznaje nowe metody pracy

Martyna Harland

Wykładowczyni

Martyna Harland

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińPsycholożka i wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS, a także Warszawskiej Akademii Filmowej. Zajmuje się tematyką emocji, prowadzi badania nad filmoterapią, analizuje wpływ oglądania filmów na rozwój samoświadomości oraz lepsze rozumienie emocji. Dziennikarka (magazyn psychologiczny Sens, Zwierciadło, Presto), autorka projektu Filmoterapia.pl. Prowadzi rubrykę filmoterapeutyczną, gdzie od 2016 r. rozmawia o aktualnych premierach filmowych z Grażyną Torbicką. Współtworzyła programy telewizyjne takie,jak: „Kocham Kino” w TVP2 czy
„Hala Odlotów” TVP Kultura.

rozwińWspółautorka książek; wraz z Ewą Woydyłło napisała „Ukoić traumę. Jak oswoić lęk i strach?” (wydawnictwo Mando), a w duecie z Jacekiem Masłowskim – „No, bez jaj. Rozmowy o męskości” (wydawnictwo Zwierciadło).

Ewelina Mendyka

Wykładowczyni

Ewelina Mendyka

Wykładowczyni

rozwińO mnie:

rozwińAbsolwentka filologii polskiej i Akademii Trenera na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, absolwentka psychotraumatologii w WSKZ we Wrocławiu oraz kierunków Instruktor Teatralny i Arteterapia z elementami psychoterapii w Collegium da Vinci, posiada certyfikaty kilkudziesięciu kursów i warsztatów dramy, improwizacji ruchowej, wyzwalania naturalnej energii tanecznej i głosowej, psychologii oraz terapii dzieci i młodzieży. Jest reżyserem, scenarzystą, scenografem, instruktorem, nauczycielem, egzaminatorem i trenerem, współtwórczynią Teatru MPF i twórczynią Teatrów Nocne Marki, Tak-Ale, Ponadto oraz Kto powie mi jak. Tworząc, nieustannie dba o doskonalenie własnych kompetencji koniecznych w pracy artystycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

rozwińCiekawi mnie:

rozwińNajwiększą pasją jej życia jest teatr, uwielbia tworzyć, rozbudzać ciekawość teatralną u innych, a także obserwować, w jaki sposób teatr modyfikuje spojrzenie człowieka na świat, pomaga poznawać samego siebie i odkrywać prawdę o rzeczywistości, otwiera i uwalnia. Wykorzystuje praktykę i podstawy teoretyczne wypracowane przez znawców sztuki aktorskiej, teatralnej i terapeutycznej. Interesuje się więc szeroko rozumianymi sztukami scenicznymi, ale też arteterapią, psychologią i naturą emocji młodych ludzi i kaligrafią. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zawodzie. Wraz z teatrami zdobyła wiele nagród na festiwalach ogólnopolskich za spektakle, reżyserię, aktorską autentyczność i energię sceniczną, współbrzmienie i tworzenie autorskiej wizji, a nade wszystko za podejmowanie ważnych dla młodego człowieka tematów i bycie głosem pokolenia.

dr Joanna Dąbrowska-Żurowska

Wykładowca

dr Joanna Dąbrowska-Żurowska

Wykładowca

rozwińO mnie:

rozwińDoktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, arteterapeutka, muzykoterapeutka, magister muzykologii, nauczyciel fortepianu i rytmiki. W 2022 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Zakładzie Badań nad Procesem Uczenia się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studia Podyplomowe Arteterapii na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Studia Podyplomowe z zakresu Edukacji Przedszkolnej i Opieki nad Małym Dzieckiem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także kurs improwizacyjny wprowadzający do muzykoterapii kreatywnej Nordoff-Robbins w Music Therapy Centre – Education Departament w Londynie. Absolwentka Muzykologii – 5-letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością nauczycielską oraz Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – specjalność: Fortepian. Założycielka Akademii Rozwoju, Terapii i Sztuki „Artis Centrum” w Poznaniu. Prowadzi od kilkunastu lat zajęcia z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla osób z niepełnosprawnością, zajęcia umuzykalniające oraz edukacyjne dla dzieci i młodzieży we współpracy z ośrodkami kultury m. in w Poznaniu, Kostrzynie Wielkopolskim i Swarzędzu. Pozostaje we współpracy ze stowarzyszeniami m.in. w Poznaniu, Pobiedziskach, Ostrowie Wielkopolskim, Lublinie. Prowadziła badania naukowe z zakresu muzykoterapii. W 2021 roku została również członkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich we Wrocławiu. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach krajowych i zagranicznych m.in. Muzykoterapeutycznym Kongresie Europejskim w hiszpańskim Cadiz, czy Światowym Kongresie Muzykoterapii w Krems an der Donau w Austrii. Autorka publikacji naukowych, projektów artystycznych i terapeutycznych. Przeprowadziła szereg warsztatów dla studentów, terapeutów i nauczycieli.

rozwińCiekawi mnie:

rozwińMoją największą pasją jest muzykoterapia. Interesuję się sztuką, pedagogiką, psychologią. Pomoc osobom potrzebującym poprzez sztukę, wspieranie rozwoju – są dla mnie bardzo ważne. Bo przecież, zgodnie z tym, co twierdzi A. Einstein: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.

Ile kosztują studia na tym kierunku

Opłaty i czesne

Opłata wpisowa

Przy zapisie do 13 lipca:

0 PLN

Przy zapisie od 14 lipca:

200 PLN

Czesne

Płatne

w 10 ratach

10 x 425 PLN

Płatne

w 2 ratach

2 x 2 125 PLN

Płatne

w 1 racie

1 x 4 250 PLN

Zniżki dla absolwentów CDV i WSNHiD

Wpisowe:

0 PLN

Czesne:

zwolnienie z jednej z 10 rat

425 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Skorzystaj z dofinansowań i nieoprocentowanych kredytów.
Uzyskaj pomoc w sfinansowaniu studiów

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Witaj w gronie słuchaczy!

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego Biura Rekrutacji.

image

Izabella Bekas-Kwaśniewska

Specjalista ds. rekrutacji
na studia podyplomowe

e-mail: podyplomowe@cdv.pl

tel.: +48 697 230 138

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro Rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne