Kadra naukowa – Collegium Da Vinci Poznań

Rektor Collegium Da Vinci

prof. CDV, dr hab. Marek Zieliński

Rektor Collegium Da Vinci

prof. CDV, dr hab. Marek Zieliński

Rektor Collegium Da Vinci

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Wydziału Zarządzania i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2008 roku obronił pracę doktorską pt. Kształtowanie procesów komunikacji pomiędzy uczestnikami imprez targowych, a w grudniu 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Od grudnia 2020 do września 2022 pracował w roli profesora uczelni w Instytucie Marketingu, Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

rozwińW swojej pracy naukowej koncentruje się na relacjach biznesowych (członek IMP Group), które badał z perspektywy zaufania, dzielenia się wiedzą oraz adaptacji. Aktualne badania dotyczą roli i znaczenia nowych technologii (AI, IoT) w relacjach B2B. Jako kierownik trzech grantów naukowych oraz członek licznych projektów (m.in. NCBiR) zdobywał doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi.

rozwińJest promotorem ponad 150 licencjatów i promotorem ponad 170 prac podyplomowych. Prowadził wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, na studiach podyplomowych oraz na studiach MBA (kierownik modułu Marketing i Zarządzanie Sprzedażą w programie Executive MBA oraz Marketing Management and Strategy w programie MBA Atlanta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu).

rozwińDoświadczenie międzynarodowe zdobył podczas licznych staży w zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach programów Erasmus (m.in. we Francji, Belgii, Włoszech i Niemczech). Jako Visiting Professor odbył staż i prowadził zajęcia w Meiji University (Tokio, Japonia), ESCP (Berlin, Niemcy), ELTE (Budapeszt, Węgry) oraz SRH Hochschule (Heidelberg, Niemcy).

rozwińMarek Zieliński swoją karierę naukową z sukcesem łączy z biznesem. Od ponad 20 lat świadczy usługi doradcze, szkoleniowe oraz prowadzi projekty badawcze dla firm działających na rynku B2B. Zarządzał programami szkoleniowymi oraz konsultingowymi.

rozwińCiekawi mnie

rozwińW wolnym czasie interesuje się backpackingiem, jogą, BJJ, nurkowaniem, jazzem, koszykówką i literaturą SF.

Dziekani Wydziału Nauk Stosowanych

dr Krzysztof Patkowski

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Krzysztof Patkowski

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych

rozwińPolitolog, manager edukacji z wieloletnim doświadczeniem, akredytowany coach ICF (ACC), certyfikowany tutor Collegium Wratislaviense, facylitator i moderator Design Thinking, trener oraz wykładowca akademicki.

rozwińAbsolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalizacje: marketing polityczny i dziennikarstwo). Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce.

rozwińWspółautor stale rozwijanej w CDV koncepcji kształcenia modułowego opartego o ścisłą współpracę z biznesem, prowadzenie zajęć warsztatowych przez praktyków, kształcenie i kształtowanie kompetencji zawodowych i społecznych kluczowych dla studenta i absolwenta wkraczającego na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Edukacji spersonalizowanej opartej o rozbudowane programy stażowe, tutoringowe i mentoringowe.

rozwińAutor i współautor koncepcji i programów kształcenia kilkunastu nowych, praktycznych i innowacyjnych w skali kraju kierunków studiów, realizowanych w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi, stale modyfikowanych i podążających za zmianami zachodzącymi na rynku pracy, takich jak np.: Doradztwo i coaching, Zarządzanie kreatywne, Mediaworking, Data Science, czy IT Project Management.

rozwińPrywatnie miłośnik gór stara się każdą wolną chwilę spędzać przemierzając szlaki górskie w całej Europie, od niedawna również w towarzystwie syna Mikołaja i córki Michaliny.

dr inż. Alicja Rytelewska

Zastępca Dziekana ds. Realizacji Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

dr inż. Alicja Rytelewska

Zastępca Dziekana ds. Realizacji Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

O mnie

rozwińZastępca Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych, Absolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiowała także zarządzanie i marketing na NHL Hogesschool w Holandii. W 2013 roku obroniła rozprawę doktorską, napisaną w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UE w Poznaniu, dotyczącą kompetencji menedżerów oraz ich wpływu na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw IT. Od 2004 roku jest wykładowcą akademickim, prowadząc zajęcia w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz rozwojem organizacji. W swoich publikacjach i wydanej w 2015 roku monografii porusza zagadnienia dotyczące kompetencji i kwalifikacji pracowników, ich rozwoju oraz wpływu czynnika ludzkiego na wyniki przedsiębiorstw. Była uczestnikiem i współorganizatorem wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

rozwińOd kilkunastu lat związana z biznesem. Doświadczenie zawodowe zdobywała także prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, zarządzania ludźmi czy rozwojem talentów.

Ciekawi mnie

rozwińPrywatnie entuzjastka sportu, szczególnie tenisa ziemnego. Wolny czas lubi spędzać z rodziną i przyjaciółmi delektując się kuchnią śródziemnomorską i dobrym wytrawnym winem.

dr Tomasz Tyksiński

Zastępca Dziekana ds. Internacjonalizacji na Wydziale Nauk Stosowanych

dr Tomasz Tyksiński

Zastępca Dziekana ds. Internacjonalizacji na Wydziale Nauk Stosowanych

O mnie

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki na UAM, uzyskał doktorat z bezpieczeństwa danych.

rozwińZainteresowania naukowe koncentrują się na bezpieczeństwie systemów komputerowych, szeroko rozumianej kryptologii, jak również na programowaniu, algorytmice i złożoności obliczeniowej.

Ciekawi mnie

rozwińZapalony audiofil i kolekcjoner płyt, maniakalnie ogląda filmy i zaczytuje się starą fantastyką.

Katedra Mediów Kreatywnych

Bartosz Choryan

Kierownik Katedry Mediów Kreatywnych

Bartosz Choryan

Kierownik Katedry Mediów Kreatywnych

rozwińKierownik Katedry Mediów Kreatywnych i wykładowca Collegium Da Vinci w Poznaniu, doktorant Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej, grafik freelancer i były listonosz Poczty Polskiej. Laureat konkursów plakatowych – krajowych i zagranicznych, amator znaków graficznych i weekendowy ilustrator. Jego prace zwiedziły cztery kontynenty. On sam nie wychylił nosa poza Europę. Prywatnie amator słodkości i książek z obrazkami – nie tylko dla dzieci.

dr Weronika Bryl-Roman

Wykładowca

dr Weronika Bryl-Roman

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKulturoznawca, wykładowca i certyfikowany tutor akademicki.

rozwińNa CDV, oprócz tutoriali, prowadzę zajęcia z filozofii i estetyki oraz historii designu i grafiki.

rozwińCiekawi mnie

rozwińKulturowe konteksty sztuki, designu i kształtowania otoczenia, estetyka  środowiskowa i architektura współczesna.

rozwińMeblarstwo i ceramika z okresu PRL; podziwianie krajobrazów, ogrodów i  artystycznych sposobów postrzegania rzeczywistości (zwłaszcza w muzyce i filmie).

Marianna Czwojdrak

Wykładowca

Marianna Czwojdrak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińProjektantka grafiki użytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów identyfikacji wizualnej. Badaczka nowych zjawisk w zakresie komunikacji. Obszarem jej zainteresowań jest styk designu i technologii cyfrowych w ujęciu społecznym i geopolitycznym. Swoje działania projektowe rozwija również w formie publikacji naukowych oraz działań kuratorskich. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Haute Ecole de l’art et design (HEAD) w Genewie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze projektowym w Polsce, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Stypendystka fundacji Stiftung Bauhaus Dessau w 2019.

dr Joanna Gorączko

Wykładowczyni

dr Joanna Gorączko

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińDoktor nauk społecznych, politolog, filolog, specjalista w zakresie Public Relations. Doświadczenie zawodowe rozwijane między innymi w Wyższej Szkole Kształcenia

rozwińZawodowego, a także w obszarze content marketingu i jako redaktor naukowy. Posiada w dorobku naukowym szereg publikacji naukowych głównie z tematyki marketingu, ale też kultury czy turystyki.

rozwińCiekawi mnie

rozwińŚwiat polityki, a w szczególności sposób, w jaki politycy kreują swój wizerunek.

dr Andrzej Gosieniecki

Wykładowca

dr Andrzej Gosieniecki

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińReżyser filmów animowanych, scenarzysta, scenograf, artysta plastyk. Członek zarządu sekcji filmu animowanego stowarzyszenia filmowców polskich. Ekspert polskiego instytutu sztuki filmowej.  Absolwent studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku: Realizacja obrazu filmowego, tv i fotografia, specjalność: film animowany, w zakresie filmu animowanego.

rozwińDoktor sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – Sztuki Piękne.  Wykładowca Pracowni filmu animowanego, Animacji komputerowej oraz Animacji rysunkowej na kierunku Grafika w CDV.

rozwińWspółpracuje z Telewizyjnym Studiem Filmów Animowanych oraz ze Studiem Mansarda. Prestiżowe nagrody filmowe zdobył m.in. na festiwalach: Sichuan Television Festival – International Gold Panda Award, Cairo International Film Festival, MFFMW Ale Kino, OFAFA, Semana Cine Experimental Madrid, O!PLA, Etiuda&ANIMA. Jego filmy animowane były prezentowane na najważniejszych krajowych i międzynarodowych festiwalach animacji: Animator.pl, Anima Mundi, Animasivo, International Animated Film Festival Banjaluka, Anim’est International Animated Film Festival, Filmets Badalona Film Festival, Punto y Raya Festival, Annecy.

rozwińJest promotorem ponad 100 prac licencjackich realizowanych w zakresie filmu animowanego. Prowadził wykłady na studiach stacjonarnych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, oraz School of Form, SWPS.

rozwińKierownik modułów edukacyjnych: Podstawy Animacji komputerowej, Podstawy Animacji Klasycznej, Film Animowany i Animacja Graficzna, Publikacje multimedialne i interaktywne. Autor kursu E-learningowego Podstawy Animacji Komputerowej.

prof. dr hab. Izabela Gustowska

Wykładowca

prof. dr hab. Izabela Gustowska

Wykładowca

O mnie

rozwińUrodzona w Poznaniu. Profesor zwyczajny. Wykłada w Poznaniu na Uniwersytecie Artystycznym na Wydziale Komunikacji Multimedialnej – Pracownia Działań Performatywnych i Multimedialnych oraz w Collegium Da Vinci na kierunku Grafika. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Realizuje prace w obszarze różnych mediów. Bierze udział w znaczących, międzynarodowych i polskich wystawach, a jej prace znajdują się w muzealnych, galeryjnych i prywatnych kolekcjach.

Jakub Haremza

Wykładowca

Jakub Haremza

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińProjektant grafiki użytkowej, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się tworzeniem materiałów komunikacji wizualnej. Finalista międzynarodowych przeglądów i konkursów projektowania graficznego, m.in. Taipei Design Award, International Poster Triennial Toyama czy Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. W pracy z instytucjami kultury pracował m.in. dla: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Muzeum Historii Żydów Polskich, MCK Kraków.

O mnie

rozwińZ aparatem w plecaku przyjechałem do Poznania na Dziennikarstwo do WSNHiD. Spodobało mi się tak bardzo, że zostałem jeszcze dwa lata na Marketingu politycznym. Rozprawę doktorską, dotyczącą marketingu społecznego, obroniłem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

rozwińOd początku studiów związany jestem z lokalnymi mediami. Pierwsze szlify nabierałem w Radio Rotunda pod okiem redaktora Adama Sołtysiaka. Jednak to z prasą związałem się na blisko 8 lat, gdzie w wydawnictwie branżowym objąłem stanowisko redaktora naczelnego.

rozwińObecnie prowadzę swoje media internetowe oraz agencję marketingu internetowego, a doświadczeniem dzielę się podczas zajęć w CDV.

Ciekawi mnie…

rozwińInteresuję się wszystkim, co ma związek z marketingiem i komunikacją wizualną.

Evgeniia Klemba

Wykładowczyni

Evgeniia Klemba

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińMagister sztuki. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu na kierunku Fotografia.

rozwińAutorka prac z obszaru filmu eksperymentalnego.  Zajmuje się krótkimi formami video. Wykorzystuje w swoich pracach animację 3D i fotografię.

rozwińW 2020 roku jej film miał swoją premierę na festiwalu filmów krótkometrażowych 66 Internationale Kurzfilmtage Oberhausen.

rozwińCiekawi mnie

rozwińSztuka, video art, film eksperymentalny, kino dokumentalne.

rozwiń 

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

Wykładowca

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

Wykładowca

O mnie

rozwińJestem socjolożką i pedagożką. W roku 2002 ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki,a w roku 2004 z socjologii. W 2007 roku obroniłam pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Habilitację uzyskałam w roku 2018 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińMoje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki krytycznych studiów nad męskościami i mężczyznami ze szczególnym uwzględnieniem społecznych kontekstów zdrowia mężczyzn, starości, sportu, medykalizacji męskości i seksualności mężczyzn, oraz męskości i opieki. Podejmuję również problematykę zawodów opiekuńczych, pracy emocjonalnej, a także zjawiska maskulinizacji i feminizacji profesji. Mój obszar badawczy obejmuje także kulturowo-społeczne analizy zjawisk związanych z przejawami dyskryminacji. Interesuje mnie również zastosowanie jakościowych metod badawczych w badaniach naukowych.

rozwińJestem autorką monografii naukowych: Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej, (Wyd. UMP Poznań 2017), Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej (Wyd. Adam Marszałek 2009), współautorką książki Poza schematem. Społeczny konstrukt płci i seksualności wraz z Wiktorem Dynarskim i Anną M. Kłonkowską (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016). Współredagowałam trzy numery specjalne czasopism naukowych poświęconych tematyce męskości. Opublikowałam ponad czterdzieści artykułów z zakresu krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Genderowego.

Ciekawi mnie…

rozwińInteresują mnie ludzie, relacje, zmiana. Praktykuję Tai Chi oraz Qigong styl Lecący Żuraw. Od piętnastu lat jeżdżę niemal cały rok rowerem (tym samym). Interesuję się zdrowym żywieniem, które wcielam w praktykę. Wybór „góry czy morze” nie jest moim dylematem – zawsze będą to góry. Relaksuję się przy pracach manualnych z użyciem drewna, wikliny, wełny, włóczki czy filcu. Lubię tworzyć coś z niczego. Nie biegam, bo nie lubię.

Przemysław Matejko

Wykładowca

Przemysław Matejko

Wykładowca

O mnie

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w poznaniu na wydziale Grafiki. od 2004 roku prowadzi szkolenia z grafiki 3D i animacji dla przedsiębiorstw z branży grafiki, architektury, reklamy, wystawiennictwa. Wykładowca Akademicki w dziedzinie projektowania graficznego, oprogramowania 2D/3D, animacji i postprodukcji.

Ciekawi mnie

rozwińPasjonuje się wszystkim co jest związane z grafiką 3D. Jest kolekcjonerem filmów i literatury związanej z produkcją filmową i tworzeniem efektów specjalnych.

rozwińPoza nauką ciekawi go fizyką teoretyczna, filozofia i religioznawstwo.

Grzegorz Myćka

Wykładowca

Grzegorz Myćka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińUrodzony w 1989 roku, Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową, ilustracją oraz krótkimi formami animowanymi.

rozwińLaureat międzynarodowych i krajowych konkursów z zakresu plakatu, ilustracji i filmu animowanego m.in. Grand Prix na Międzynarodowej wystawie “Satyrykon” w Legnicy, Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie na Rysunek Satyryczny w Zielonej Górze, Srebrna Nagroda w Międzynarodowym Konkursie na Plakat “Poster Stellars” w USA, Brązowy Medal na Międzynarodowym Triennale Plakatu w Toyamie w Japonii.

rozwińUczestnik wielu międzynarodowych wystaw m. in. Biennale del Cartel w Bolivii, Taiwan International Graphic Design Award, Trnava Poster Triennale, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Falun.

rozwińLaureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku.

rozwińCzłonek kolektywu ilustratorów z Poznania ILU NAS JEST

rozwińCiekawi mnie

rozwińHorrory klasy B, kino science-fiction, gra na gitarze basowej, chodzenie po targach staroci, jazda na rowerze, szkicowanie nieśmiesznych żartów w pogniecionym szkicowniku podczas podróży pociągiem.

dr Elżbieta Stachowiak-Dudzik

Wykładowca

dr Elżbieta Stachowiak-Dudzik

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o kulturze i religii, animator kultury. Rozprawę doktorską, obronioną w Instytucie Antropologii i Kulturoznawstwa UAM, poświęciła relacjom zachodzącym pomiędzy literaturą a mitem. Przez wiele lat zajmowała się również zjawiskiem synestezji w malarstwie, muzyce i poezji.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień kultury artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem literatury. Uwielbiam pracować na pograniczu różnych dyscyplin humanistycznych, na co pozwala mi właśnie kulturoznawstwo rozumiane jako projekt zintegrowanych badań nad szeroko pojmowaną kulturą. W kręgu moich zainteresowań naukowych znajdują się m.in: filozofia sztuki, estetyka, teorie interpretacji, semiotyka, hermeneutyka, literaturoznawstwo, antropologia.

Łukasz Szałankiewicz

Wykładowca

Łukasz Szałankiewicz

Wykładowca

O mnie

rozwińŁukasz Szałankiewicz to Audio Lead oraz wykładowca na kierunku Game Development w poznańskim Collegium Da Vinci, którego zainteresowania skupiają się wokół zagadnień związanych z audio w mediach interaktywnych.

rozwińJego dorobek artystyczny, obejmujący wiele interaktywnych instalacji i wystąpień audiowizualnych, cieszy się uznaniem w świecie międzynarodowym. Jako aktywista i kurator nowych mediów angażuje się w wiele projektów z tej dziedziny.

rozwińŁukasz Szałankiewicz jest także doświadczonym specjalistą , który współpracował z wieloma instytucjami i centrami sztuki na całym świecie. W latach 2016-2017 pracował jako ekspert w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, gdzie szczególnie zwracał uwagę na promocję gier komputerowych oraz mediów interaktywnych.

rozwińJest również jednym z założycieli „Komitetu Społecznego Polskiej Demosceny”, co przyczyniło się do wpisania demosceny na krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO w grudniu 2021 jako pierwszej polskiej kultury cyfrowej. Wspiera także międzynarodową inicjatywę Art of Coding, której zadaniem jest ustanowienie demosceny na liście globalnego niematerialnego dziedzictwa.

rozwińOd 2023 roku ambasador marki Zylia ( rejestrowanie dźwięku wolumetrycznego i w pełni nawigowalnego dla rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej )

Ciekawi mnie

rozwińJego zainteresowania obejmują także pierwsze społeczności cyfrowe, historię gier video oraz archeologię mediów.

Michu Szczepański

Wykładowca

Michu Szczepański

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińGdyby to była gra wideo, to byłbym „easy mode”. Stawiam na miły wajbik, równość i dobrą komunikację. dyskusję, feedback i partnerską wymianę myśli aniżeli klasyczną wizję edukacji. Nie mam żadnych supermocy czy większych talentów, ale w życiu robiłem sporo rzeczy związanych z filmem, grami i marketingiem: Jestem absolwent Lubuskiej Szkoły Telewizji i Filmu (wydział scenariopisarstwa i reżyserii), Krakowskiej Szkoły Filmowej (wydział reżyserii filmowej), WSNHiD (licencjat z kulturoznawstwa), Uniwersytetu Adama Mickiewicza (magister z filmoznawstwa), CDV
(studia podyplomowe, produkcja filmowa) oraz wielu innych szkoleń, kursów, konkursów czy inicjatyw połączonych z tematyką kina, teatru, gier wideo, marketingu, filozofii, psychologii i kultury.

rozwińZawodowo bywałem kierownikiem sklepu spożywczego, kucharzem, zarządcą hotelu, pracownikiem „call center” czy bramkarzem w klubie. Współpracowałem również jako realizator zdjęć i reporter z kilkoma telewizjami regionalnymi. Jednakże ostatnią dekadę spędziłem głównie na byciu organizatorem kursów, montażystą wideo/audio, doradcą technologicznym i videograferem. Współpracowałem przy reklamach telewizyjnych, internetowych oraz projektach społeczno- regionalnych. Brałem udział w realizacji projektów fabularnych, teledysków i reportaży dokumentalnych. Jednakże, relacja z festynu czy wesele też mi się zdarzały. Wszystko uważam za po prostu fajne i kształcące. Udało mi się również zmontować i przygotować na sprzedaż setki godzin kursów/podcastów dla zewnętrznych agencji marketingowych oraz szkoleniowych. Nie wiem nawet kiedy tyle się tego nazbierało. I wiem co dodać. Takie rzeczy. Chyba mogę napisać, że jestem zajawkowiczem i moim celem jest „sprzedaż” tej zajawki każdemu kto będzie nią zainteresowany. Dlatego zacząłem pracę jako wykładowca na CDV. Tak po prostu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińZawsze kultura, drugi człowiek i opowieści. Wierzę, że w tych elementach zawiera się wszystko. Forma jest nieistotna, ważna jest historia i kontekst.

rozwińJestem kinomanem, zapalonym graczem i pasjonatem nowych mediów. Uwielbiam YouTuba, Tik Toka i wszystkie zwierzątka. Wystawy, koncerty, festiwale i wydarzenia kulinarne to miejsca gdzie można mnie spotkać jak cziluję bombę.
Kiedyś byłem kucharzem i nadal uwielbiam przygody w kuchni. Najlepiej podczas słuchania podcastów czy z odcinkiem jakiegoś serialu/animca w tle. Lubię też slamy poetyckie, modę i masę muzyki. Od polskiego rapu (Żywy Trzmiel, zabierz mnie stąd na owadzich skrzydełkach swojej nawijki) po ciężki metal zespołów, których nazwy nie przeczytam, bo mają dziwną czcionkę. Od ponad 10 lat kolekcjonuję fizyczne kopie filmów i gier. Ogółem mogę kiedyś umrzeć zasypany przez płyty. To realne zagrożenie. Kocham szeroko rozumianą dziwność, przekraczanie granic, Cronenberga, Scooby Doo, Spider-Mana, found footage, wuxia, horrory, soulslajki, Godzillę, Devil may cry, Supernatural, wszystkie animacje, symulatory chodzenia, estetykę uszkodzeń. inkluzywość, skracanie dystansu i makaron w każdej postaci. No i śpiewanie jak nikt nie słyszy. Jakby ktoś słyszał to… to już nie wiem co. Coś strasznego.

dr Beata Zamorska

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

dr Beata Zamorska

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

O mnie

rozwińPedagożka, zaangażowana w projekty związane ze zmianą w edukacji. Prowadzi badania interwencyjne (interwencje formatywne), inspirowane historyczno-kulturową teorią działalności oraz filozofią dialogu.

rozwińW latach 2000-2014 adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, we Wrocławiu. Od 2008 r. współpracuje w International Society of Cultural-historical Activity Research (ISCAR), w którym pełni funkcję koordynatorki krajowej. Zainicjowała utworzenie jednej z pierwszych klas integracyjnych w Poznaniu (w SP nr 6), w której pracowała cztery lata jako nauczycielka. Od 2016 r. pracuje w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów CDV. Angażuje studentów w badanie praktyki edukacyjnej w ramach “Latającej Akademii CDV” – wspólnie ze studentami odbywa wizyty studyjne w miejscach innowacji edukacyjnych.

rozwińProwadzi Laboratorium Rozwoju Profesjonalnego przy CDV.

Ciekawi mnie

rozwińJak wspierać w rozwoju osoby, zespoły i społeczności?

dr hab. Marcin Adamczak

Wykładowca

dr hab. Marcin Adamczak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDr hab., współzałożyciel firmy dystrybucyjnej Velvet Spoon, autor książek: Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku (2010), Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu (2014), Kapitały przemysłu filmowego: Hollywood, Europa, Chiny (2019). Członek Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

rozwińCiekawi mnie

rozwińrynek filmowy

Krzysztof Baranowski

Wykładowca

Krzysztof Baranowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińZawodowo zajmuje się strategią w marketingu ale to moja pasja zaprowadziła mnie na uczelnię. Nie tylko gram w gry planszowe i fabularne ale również tworzę gry, recenzuję i aktywizuje społeczności graczy.

rozwińCiekawi mnie

rozwińTrendy w technologii, futurologia, fantastyka a zwłaszcza teorie spiskowe.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Wykładowczyni

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Wykładowczyni

O mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, dziennikarka, akredytowany praktyk tutoringu, nauczycielka języka polskiego jako obcego, trenerka komunikacji międzykulturowej.

rozwińAbsolwentka filologii polskiej (specjalności: dziennikarska i nauczycielska) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim.

rozwińW Collegium Da Vinci w Poznaniu zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Informatyki i Analizy Danych.

rozwińOd kilkunastu lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach. Prowadziła zajęcia między innymi na: Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie WSB Merito oraz Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, a także lektoraty języka polskiego w placówkach oświatowych w Iwano-Frankiwsku i Odessie.
Autorka książek „Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku” oraz „Na początek. Wprowadzenie do nauki języka polskiego dla osób ukraińskojęzycznych”, a także artykułów naukowych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej i tutoringu.

rozwińCzłonkini Zarządu Sietar Polska.

Ciekawi mnie…

rozwińJej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: komunikacji międzykulturowej, glottodydaktyki polonistycznej, bilingwizmu w środowisku polsko-ukraińskim, a także współczesnej literatury apokryficznej. Prywatnie miłośniczka: podróży (najlepiej z plecakiem) i gier planszowych.

Ireneusz Bednorz

Wykładowca

Ireneusz Bednorz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińReżyser i producent, absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsze kroki stawiał w telewizji, a od 14 lat prowadzi własną firmę producencką blow-up studio filmowe sp. z o. o. Tworzy głównie reklamy, dokumenty i reportaże.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawi mnie Górny Śląsk, dobre kino, NBA, Lego i ptaki drapieżne.

Rafał Bilicki

Wykładowca

Rafał Bilicki

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińMoje zainteresowanie światem grafiki wyrosło na przestrzeni ostatnich 10 lat, podczas których miałem okazję pracować zarówno w agencjach reklamowych, dostarczając kreatywne rozwiązania dla renomowanych firm, jak i w obszarze nowych technologii, takich jak blockchain, NFT czy Metaverse.

rozwińMoje związki z obecną uczelnią zaczęły się w 2017 roku. Jako pasjonat sztuki tradycyjnej staram się łączyć ją z nowoczesnymi trendami, tworząc innowacyjne dzieła wykorzystujące potencjał nowych technologii. Przekazuję nie tylko wiedzę, ale także inspirację, aby studenci mogli eksplorować różne obszary grafiki.

rozwińZapraszam Cię do odkrywania ze mną fascynującego świata sztuki i grafiki na moich zajęciach. Razem możemy eksplorować zarówno tradycyjne jak i nowoczesne aspekty tego pięknego świata artystycznego.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania obejmują fascynujący świat szachów, głębokie studiowanie biblistyczne, szeroko pojętą sztukę oraz nowoczesne technologie.

Kamila Bilicka

Interkulturowa doradczyni kariery i przedsiębiorczości, nauczycielka akademicka, mentorka i trenerka kompetencji miękkich. Przedsiębiorczyni.

Kamila Bilicka

Interkulturowa doradczyni kariery i przedsiębiorczości, nauczycielka akademicka, mentorka i trenerka kompetencji miękkich. Przedsiębiorczyni.

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Collegium Da Vinci, na kierunku Doradztwo i coaching oraz studiów podyplomowych – przygotowanie pedagogiczne, na Wydziale Nauk Społecznych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na wydziale Prawa i administracji.

rozwińCertyfikowana trenerka, facylitatorka (APMG International) i moderatorka DiSC, Design Thinking. Entuzjastka Agile (APMG International Agile PM Foundations) i Scrum (Scrum Product Owner certyfikowany przez ScrumStudy).

rozwiń 

rozwińSwoje doświadczenie czerpie z ponad 3000 h spotkań i współpracy z osobami, które przy jej pomocy zdobywają nowe kompetencje, zarządzają swoimi talentami i budują własną, ,,uszytą na miarę” ścieżkę rozwoju lub strategię biznesową.

rozwiń 

rozwiń,,Należę do zespołu Centrum Praktyczności CDV, który odpowiada za współpracę z biznesem, wsparcie procesów dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju kariery Studentów_ek i Absolwentów_ek CDV. Naszą misją jest promowanie proaktywnej postawy i budowanie „mostów” pomiędzy edukacją a środowiskiem biznesowym.

rozwiń 

rozwińW Collegium Da Vinci prowadzę doradztwo zawodowe i przedsiębiorczości oraz przedmiot ,,Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe” w języku polskim i angielskim. Organizuję, facylituję i moderuję warsztaty, szkolenia, spotkania z pracodawcami i konferencje. Tworzę przestrzeń do współpracy z poznańskim otoczeniem społeczno-biznesowym dla studentów_ek i absolwentów_ek CDV”.

rozwiń 

rozwińW pracy zorientowana jest na ludzi i ich potencjał, wspiera w budowaniu samoświadomości oraz postawy proaktywnej, wykorzystując różnorodne narzędzia i metody, dopasowane do potrzeb i zasobów podopiecznych.

rozwiń,,Wierzę, że samoświadomość to wewnętrzna mądrość i siła człowieka, która pozwala mu podejmować najlepsze możliwe decyzje i wykorzystywać swój potencjał, dlatego w pracy zorientowana jestem na ludzi i ich potencjał, wspieram budowanie samoświadomości oraz postawy proaktywnej, wykorzystując różnorodne narzędzia i metody, dopasowane do potrzeb i zasobów studentów_ek.

Anatolii Bohoriev

Wykładowca

Anatolii Bohoriev

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKreator oraz strateg komunikacji. Na co dzień odpowiada za dział kreacji oraz zajmuje się tworzeniem nieszablonowych rozwiązań dla klientów agencji z całego świata. Prowadzi szkolenia z zakresu przygotowywania skutecznych ofert oraz prezentacji.

rozwińDuże doświadczenie w przygotowywaniu materiałów, a następnie przeprowadzaniu odpowiednich szkoleń pomaga mu wraz z zespołem utrzymać odpowiedni standard realizacji.

rozwińW swoich działaniach zawsze stawia na efekt WOW.

rozwińWspółpracuje z takimi firmami jak: Skanska, Lamborghini, Porsche, Mazda, BNP Paribas, Forvia i wiele innych.

rozwińCiekawi mnie

rozwińProjektowanie graficzne oraz psychologia społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem procesów grupowych oraz wpływu umysłu na zachowania oraz podejmowanie decyzji. Uwielbia uczyć się oraz uważa, że nauka może być ciekawa oraz interaktywna.

Ewa Bujak

Wykładowca

Ewa Bujak

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były dziennikarz, rzecznik prasowy i Manager Public Relations.

rozwińOd ponad 10 lat pomagam budować reputację firm i marek osobistych, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Zarządzałam projektami Public Relations dla takich firm, jak: Kompania Piwowarska, Skoda Auto Polska, Volkswagen Group Polska, GlaxoSmithKline, Bank Pocztowy, Hicron, Grupa Nickel, Fibar Group. Obecnie wykładam i prowadzę szkolenia z komunikacji społecznej, wystąpień publicznych, public relations, komunikacji wewnętrznej, Employer Brandingu, CSR i komunikacji kryzysowej.

Ciekawi mnie

rozwińWszystko co związane jest z komunikacją między ludźmi oraz z komunikacją na linii…człowiek – sztuczna inteligencja (AI).

rozwińW wolnej chwili uciekam w góry. Lubię kabaret (ale tylko dobry!)

rozwińO mnie

rozwińAdwokat, członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka Université Toulouse 1 Capitole w Tuluzie, uczestniczka Szkoły Praw Własności Intelektualnej (Centrum IP) im. H. Grocjusza w Warszawie, wykładowca i prelegentka na konferencjach i meetupach z zakresu prawa autorskiego.Od początku swojej prawnej praktyki (2007 r.) zajmuje się obsługą prawną firm i podmiotów z branży kulturalno-rozrywkowej.

rozwińOd 2015 r. jest właścicielką Studia Adwokackiego, w którym udziela pomocy prawnej na rzecz klientów biznesowych i artystów.

rozwińWspiera spółki prawa handlowego w ich bieżącym funkcjonowaniu, sporządza umowy, uchwały i regulaminy, doradza i reprezentuje w negocjacjach oraz w sporach sądowych.

rozwińWszystkim freelancerom z chęcią wyjaśnia wszystkie wątpliwości związane z prawem autorskim.W pracy łączy bogate doświadczenie, zdobyte w poznańskich i wrocławskich kancelariach oraz na salach sądowych z chęcią budowania szczerych i długoletnich relacji ze swoimi klientami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińKsiążki (reportaże, rozwój, literatura piękna), muzyka (polska alternatywa), koncerty, duchowość, świadome życie, młoda sztuka

Michał Chudyszewicz

Wykładowca

Michał Chudyszewicz

Wykładowca

O mnie

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej, na kierunku Marketing. Od 2011 roku współpracuje z kluczowymi Klientami w firmie widzialni.pl, obecnie na stanowisku dyrektora sprzedaży. Poza obowiązkami key account managera oraz zarządzaniem działem sprzedaży w ramach wykonywanych obowiązków, specjalizuje się m.in. w budowaniu strategii pozycjonowania szerokiego, w szkoleniach z zakresu SEO oraz Seo copywritingu.

Jadwiga Dabińska-Filipiak

Wykładowczyni

Jadwiga Dabińska-Filipiak

Wykładowczyni

rozwińO mnie 

rozwińContent Managerka w agencji Empressia. Od 2013 r. w branży marketingu internetowego. NA CDV prowadzi warsztaty z public relations. Łączy dziennikarskie wykształcenie z pasją do pisania, starając się wypełniać Internet wartościową treścią. Copywriterka spełniająca się w segmentach SEO i brand managmentu. Autorka kilkudziesięciu branżowych publikacji i prelegentka na konferencjach.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMarketing behawioralny oraz potencjał mediów społecznościowych i wyszukiwarek internetowych w rozwoju życia społecznego, kulturalnego i biznesowego. Chętnie zgłębia aspekty prawne i ograniczenia w reklamie oraz marketingu. Prywatnie miłośniczka memów, prawie wszystkich mediów społecznościowych, karaoke, malowania i kotków.

dr Mateusz Domagała

Wykładowca

dr Mateusz Domagała

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Autor pracy doktorskiej poświęconej retorycznym mechanizmom opisu i kreowania politycznej rzeczywistości w exposé. Współpracuje z osobami publicznymi, instytucjami państwowymi, samorządowymi i sektorem prywatnym w zakresie kreowania wizerunku. Tworzy strategie i realizuje działania w obszarze polityki medialnej, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz prowadzi szkolenia z wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej czy prostego języka.

rozwińW ostatnich latach pracował dla poznańskich agencji public relations, był doradcą wojewodów ds. polityki medialnej i speechwriterem w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz PR-owcem na Międzynarodowych Targach Poznańskich, współpracując z członkami zarządu. Obecnie kieruje Działem Komunikacji i PR w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym.

rozwińAutor książki „Spin jako sztuka manipulacji przekazem medialnym” i artykułów naukowych.

rozwińCiekawi mnie

rozwińGłówne zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą komunikacji interpersonalnej oraz retoryki i erystyki. Prywatnie pasjonat dobrych przemówień, dwóch kółek i gry na gitarze.

Weronika Dopierała-Kalińska

Wykładowca

Weronika Dopierała-Kalińska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, obecnie doktorantka w naukach o komunikacji społecznej i mediach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od marca 2018 do sierpnia 2020 roku specjalistka ds. promocji oraz obsługi mediów społecznościowych w Gabinecie Prezydenta Urzędu Miasta Poznania (Oddział Promocji oraz Biuro Prasowe), członkini redakcji czasopisma naukowego Com.press oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów).

rozwińZawodowo i naukowo zajmuję się mediami, a w szczególności procesami zachodzącymi w sieci, fascynują mnie nowe możliwości komunikacyjne.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie i sposób, w jaki się komunikują, w szczególności używając nowych technologii. Poza nauką pasjonuję się roślinami, ciągle powiększająca się kolekcja doniczek jest sposobem na oderwanie się od biegu dnia codziennego.

Kinga Dąbrowska

Wykładowczyni

Kinga Dąbrowska

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentką uczelni Collegium Da Vinci. Od 3 lat rozwijam się pracując jako grafik 3D przy projektach gier komputerowych/mobilnych/konsolowych. Dwukrotnie brałam udział w inicjatywie „Turniej Trójgamiczny”, gdzie jako mentor uczyłam podstaw modelowania w Blenderze oraz organizacji pracy  graficznej w projektach.Głównie zajmuję się tworzeniem modeli otoczenia ( Environmental Artist) m.in. przy użyciu takich programów jak Blender, Photoshop i Substance 3D Painter. Mam doświadczenie w tworzeniu grafiki na urządzenia mobilne, konsole – Nintendo Switch oraz PC. Aktualnie pracuję w firmie Play 2 Chill przy projekcie „Aztecs: The Last Sun”.

rozwińCiekawi mnie

rozwińGry komputerowe, nowe rozwiązania w grafice 3D tj. optymalizacja

Paulina Głowacka

Wykładowczyni, metodyk uczelniany, przewodnicząca Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Paulina Głowacka

Wykładowczyni, metodyk uczelniany, przewodnicząca Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

rozwińO mnie

rozwińPedagożka z zamiłowania, absolwentka studiów magisterskich na specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz studiów licencjackich edukacja elementarna i język angielski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania naukowe oscylują wokół edukacyjnego wykorzystania nowych technologii oraz współczesnego dzieciństwa w świecie mediów.

rozwińPrywatnie entuzjastka filozofii minimalizmu oraz miłośniczka psów.

Ola Gościniak

Wykładowczyni

Ola Gościniak

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińOla Gościniak. Pomysłodawczyni marki Jestem Interaktywna, ekspertka WordPress, mentorka biznesów online w Interaktywnej Paczce, blogerka, przedsiębiorczyni, wykładowczyni akademicka, autorka e-booków, książek m.in. bestsellerowej Bądź Online oraz kursów online w Interaktywnej Akademii WordPressa, organizatorka Interaktywnej Konferencji GIRLBOSS, inicjatorka raportu „Jesteś ekspertką! Uwierz w to!” i autorka cenionego podcastu wyróżnionego przez Forbes Woman.

rozwińOd 2015 roku pomaga kobietom z całej Polski w realizacji ich interaktywnych marzeń i osiągnięciu niezależności finansowej na własnych zasadach. Przeszkoliła już ponad 50 000 Polek. Pokazuje im, jak stworzyć stronę WWW od podstaw, jak założyć sklep internetowy czy rozpocząć biznes online. Z sukcesem tworzy zaangażowaną społeczność Jesteśmy Interaktywne.

rozwińLaureatka w XII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku w kategorii Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu oraz LadyBusiness Awards w kategorii Przedsiębiorcza Kobieta to TY. Od 2018 roku w rankingu TOP20 wpływowych blogerów JasonHunt. Prelegentka i mówczyni na wielu branżowych wydarzeniach, m.in. I <3 Marketing czy Blog Conference Poznań, BusinessWoman Live.

rozwińAbsolwentka Informatyki na Politechnice Poznańskiej, Grafiki Projektowej w Collegium Da Vinci oraz Coachingu Biznesowego w WSKZ. Swoją pierwszą stronę internetową stworzyła jeszcze w podstawówce 20 lat temu. Od tamtej pory stworzyła ich ponad 500.

rozwińCiekawi mnie

rozwińHarry Potter, jazda na nartach oraz podróże.

Maciej Grad

Wykładowca

Maciej Grad

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińHead of Marketing Stoprocent, Brand Manager CPK w Akademi Sztuk, wcześniej współpracowałem z: Radisson Hotel, Semcore, Unity Line. Konsultant Marketingu i Biznesu. Wykładowca. Menadżer Roku 2022 kategoria: Wsparcie innowacyjności i start-upów.

rozwińZdobyte nagrody: Invest Cuff, semKRK, Performance Marketing Diamonds

rozwińRozumiem biznes z helicopter view dzięki  doświadczeniu z pracą z liderami branży e-commerce. Najważniejsze przestrzenie mojej codziennej pracy to: komunikacja, strategie biznesu i marketingu, digital marketing, model 5-awarness, social commerce i influencing.

rozwińOd ponad 12 lat łącze swoje doświadczenia z branży IT i artystycznej z wiedzą o ekonomii i zarządzaniu. Współpracowałem dotychczas między innymi z: Unity Line, Stoprocent, Semcore, Hotel Radisson, Odra & Peene Queen, Mania Studio, Czesławem Mozilem, Winim, Mirosławem Kropielnickim czy spółką Vito Team.

rozwińMoje TOP 5 talentów Gallup: Osiąganie, Uczenie się, Aktywator, Strateg, Rywalizacja.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania to marketing, zachowania ludzkie, rower, góry i płyty vinylowe.

Weronika Harzyńska

Wykładowczyni

Weronika Harzyńska

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińZawodowo zajmuje się szeroko pojętym designem – doświadczenie zdobywała w agencjach marketingowych oraz  w studio brandingowym Blürbstudio, prywatnie projektuje komunikację i strategię marketingową dla klientów, w wolnych chwilach prowadzi zajęcia z designu na uczelni oraz szkoli klientów z zakresu komunikacji wizualnej. Organizatorka inicjatywy Santa Grafika — spotkań, warsztatów i szkoleń.

rozwińCiekawi mnie

rozwińNajbardziej w marketingu interesuje ją obserwowanie trendów i ich wpływ na ciągle zmieniające się zachowania odbiorców. Niezależnie od kategorii — lubi dobry produkt — czy to pod kątem wrażenia, smaku czy projektu. Wyznaje filozofię skrajnego ekstrawertyzmu.

Jagoda Herman-Mrozik

Wykładowczyni

Jagoda Herman-Mrozik

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku nowy marketing w CDV. Zawodowo związana z marketingiem internetowym, obecnie pracuje jako social media managerka w poznańskiej agencji LUCKYYOU. Marki, dla których ma lub miała przyjemność pracować to m.in. IKEA, NEONAIL, Selgros Cash&Carry, Allegro, Polpharma. W CDV prowadzi zajęcia „Narzędzia komunikacji Office Managera” i dba o ich warsztatowy, praktyczny charakter.

rozwińCiekawi mnie

rozwińInteresuje się zagłębianiem tajemnic algorytmów social mediów i inkluzywną komunikacją marek. Oprócz tego ciekawi ją polska muzyka rockowa lat osiemdziesiątych, literatura faktu i kuchnia eksperymentalna. Uważa, że nie ma złej pogody na rower, więc jeździ na nim przez cały rok.

Magdalena Ignaczak

Wykładowca, Doradca zawodowy

,

 

 

 

Magdalena Ignaczak

Wykładowca, Doradca zawodowy

,

rozwińPsycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

rozwińDoświadczenie trenerskie obejmuje ponad 3 000 godzin przeprowadzonych szkoleń realizowanych dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. Jest specjalistą w obszarach budowania wizerunku, zarządzania zróżnicowanymi zespołami i komunikacji wewnętrznej, umiejętności menedżerskich i kompetencji interpersonalnych istotnych w pracy zawodowej. Pasjonują ją zagadnienia partnerstwa lokalnego, CSR, etyki w pracy zawodowej.

rozwińJest aktywnym i docenianym wykładowcą akademickim, jej głównym atutem jest szerokie doświadczenie biznesowe i administracyjne, dlatego realizowała zajęcia praktyczne dotyczące zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, psychologii, budowania wizerunku, wymogów rynku pracy i przedsiębiorczości – ponad 2 200 godzin.

rozwińPosiadane wykształcenie oraz doświadczenia zawodowe pozwalają jej na realizowanie szeroko pojętego doradztwa psychologicznego, zawodowego oraz związanego z budowaniem ścieżki karier. W tym zakresie zrealizowała 4400 godzin spotkań dla właścicieli i pracowników MSP, nauczycieli i pracowników sektora oświaty, pracowników i wolontariuszy organizacji wspierających niepełnosprawnych, studentów, osób poszukujących pracy, a także młodzieży.

rozwińAktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promowania idei równowagi życiowej oraz uczenia się przez całe życie poprzez swoją działalność pro bono – doradztwo dla osób zakładających własną firmę, autorstwo artykułów dotyczących budowania wizerunku, wystąpienia konferencyjne oraz warsztaty dla młodzieży, a także organizację gry miejskiej, konferencji i targów pracy.

Karolina Jacewicz

Wykładowca

Karolina Jacewicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka dwóch kierunków: Animacji oraz Projektowania Graficznego UAP. Zadebiutowała animacją „a.e.i.o.u” w 2008 na wystawie w Gallery Mittwoch w Berlinie.

rozwińTwórczyni kilkudziesięciu wielkoformatowych projekcji multimedialnych w różnych przestrzeniach miejskich m.in na festiwalu Urban Affairs w Berlinie, Outer Spaces w Poznaniu, Festiwalu Światła i Mappingu Skyway w Toruniu, Lumo Bialistoko, Transatlantyku (Poznań / Łódź), Festiwalu Teatralnym Wuhzen w Chinach i innych.

rozwińPracowała  i pracuje w teatrach w całej Polsce takich jak: Opera Wrocławska, Opera Podlaska, Warszawska Opera Kameralna, Teatr Wielki w Łodzi, Kielecki Teatr Tańca, Basen Artystyczny.

rozwińAutorka i współautorka scenografii multimedialnej kilkudziesięciu sztuk, m.in „Walkirii” Wagnera w operze w Oviedo (Hiszpania), „Fairy Queen” w Chinach, „Idomeneo” Mozarta, w Warszawskiej Operze Kameralnej, musicalu “Przerwana Cisza” w Basenie Artystycznym w Warszawie , tango operity „Maria de Buenos Aires” Piazzoli  – w reżyserii Michała Znanieckiego.

rozwińOdpowiadała za oprawę wizualną wielu koncertów symfonicznych pod batutą takich osobowości jak Krzysztof Penderecki czy Marcin Sompoliński.

rozwińWspółautorka instalacji multimedialnej Drogi Innowacji podczas Ceremonii Otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu.

rozwińOdpowiadała za oprawę wizualną trasy koncertowej Doroty Masłowskiej – Mister D, a jej klip do utworu Marcina Zabrockiego “Herbu warkoczyk” został nominowany poza konkursem do nagrody YACHA oraz nagrody głównej na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Animowanych O!PLA.

rozwińJej wielkoformatowa wystawa oparta na nowych mediach 30/30 brała udział w programie 5 Mediations Biennale 2016 w Poznaniu.
Autorka warstwy obrazu spektaklu audiowizualnego muzyka jazzowego Fryderyka Szulgita podczas Mediations Biennale 2018.

rozwińPrelegentka TEDxPoznań.

rozwińWspółzałożycielka autorskiej Pracowni Multimediów i Mappingu MEDIALAB na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

rozwińNa ścieżce zawodowej wykonawczyni wielu komercyjnych realizacji z zakresu projektowania graficznego, animacji, działań multimedialnych, stage designu oraz jako dyrektor artystyczny wszystkich wymienionych obszarów.

rozwińWspółpracowała między innymi z takimi klientami jak: VGP, Mercedes, Audi, Danone, Orska, Franklin Templeton Investments, Allegro, HP, SAP (USA), Studio400 (Norwegia), Polski Instytut Audiowizualny.

dr Wojciech Janicki

Wykładowca

dr Wojciech Janicki

Wykładowca

O mnie

rozwińSpecjalizuje się w projektowaniu identyfikacji wizualnej firm i produktów. Jest autorem wielu znaków i opracowań corporate / brand identity. Działa w obszarze projektów komercyjnych – kreowania marki, konsultacji wizerunkowej, a także badań na rzecz nowatorskich rozwiązań w dziedzinie komunikacji wizualnej.

rozwińProwadzi zajęcia z zakresu identyfikacji wizualnej obejmujące zasady projektowania znaków, tworzenie systemów CI, service design, a także trendy projektowe i inne.

rozwińO mnie

rozwińWłaściciel firmy szkoleniowej (www.contentum.com.pl), HR Business Partner, trener, doradca, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz IBD Business School. Autor kilkudziesięciu wdrożonych strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz systemów ocen pracowniczych. Jeden z pionierów w Polsce szkoleń z zakresu komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Menedżer ds. inkubacji w parkach naukowo-technologicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 13 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych).

rozwińCiekawi mnie

rozwińW pracy dydaktycznej najbardziej zależy mi na tym, aby zainspirować studentów. Realizujemy programy zajęć, poznajemy literaturę i jednocześnie cały czas próbujemy poznawane treści przekładać na praktykę. Ponieważ najczęściej można spotkać mnie podczas zajęć z Business Model Canvas, strategii zarządzania, elementów zarządzania projektami czy rozproszonym zespołem projektowym, to w tych obszarach wspólnie zastanawiamy się, w jaki sposób przełamywać status quo, jak projektować usługi, planować działania, aby w istocie zarządzać kreatywnie i stawać się źródłem inspiracji. Jest merytorycznie i zawsze wesoło. Wierzę, że wiedzę można przekazywać w sposób profesjonalny i przystępny.

rozwińZapraszam serdecznie do sal wykładowych.

Jan Józefowski

Wykładowca

Jan Józefowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińGdy czerwona lampka w radiowym studiu zapaliła się w czasie studenckich praktyk, wiedziałem już czym będę się zajmować. Pracowałem do 2016 roku w TVP w
Poznaniu i Warszawie. Następnie produkowałem serie dokumentalne dla telewizji WP, Crime and Investigation Polsat, ZOOM TV. Byłem dyrektorem programowym Telewizji WTK. Obecnie jestem współwłaścicielem i redaktorem naczelnym portalu wPoznaniu.pl w którym udowadniamy, że najważniejsze jest opisywanie tego, jak barwna i niesamowita jest rzeczywistość.

rozwińCiekawi mnie

rozwińEgsytencjalizm Jean-Paul Sartre’a i Alberta Camus, powieści Michel Houellebecq’a, filmy Paolo Sorrentino. No i bieganie.

O mnie

rozwińakredytowany mediator VCC – mediacje cywilne, rodzinne i gospodarcze; coach Międzynarodowej Federacji Coachingu (PCC ICF – Professional Certified Coach International Coaching Federation); członek komisji rewizyjnej ICF Polska; trener biznesu VCC,  wykładowca akademicki; przedsiębiorca, właściciel Centrum Rozwoju i Mediacji NEW WAYS oraz Vesta Nieruchomości w Poznaniu.

rozwińCoaching i mediacja oraz  prowadzone szkolenia i zajęcia ze studentami stanowią dla mnie sposób ciągłego doskonalenia  zawodowego i osobistego. Szczególną uwagę poświęcam etyce zawodowej, dlatego pracuję również jako mentor dla  coachów i kandydatów na coachów w rozwijaniu ich kompetencji, przygotowaniu do akredytacji i doskonaleniu warsztatu coachingowego.  

rozwińOd ponad 15 lat jestem związana z rynkiem nieruchomości – branżą, dzięki której kontakt z człowiekiem stał się dla mnie wartościowym połączeniem relacji biznesowych i potrzeb osobistych moich klientów, w pracy z którymi stawiam na wypracowanie praktycznych rozwiązań. Lubię prowokować do kreatywnego podejścia do problemów i poszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań.

rozwińPropaguję wprowadzanie kultury coachingowej i mediacyjnej  do codziennego warsztatu pracy managera.

rozwińPraktyka i doświadczenie managerskie oraz współpraca ze środowiskiem biznesowym przełożyła się na czerpanie satysfakcji z pracy mediacyjnej, coachingowej i trenerskiej z przedstawicielami sektora MŚP.

rozwiń 

Ciekawi mnie

rozwińPrywatnie jestem szczęśliwą i spełnioną matką i żoną. Lubię dobrą książkę i film, nurkuję więc wiem czym jest ryzyko. Porażki mnie nie zniechęcają lecz motywują. Nie boję się nowych wyzwań i pokonywania przeszkód. Mam również marzenia do których dążę, codziennie robiąc jeden krok naprzód.

Marek Kaczmarek

Wykładowca

Marek Kaczmarek

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińOd ponad 15 lat projektuje i realizuje działania marketingowe specjalizując się w zagadnieniach związanych z e-commerce i innowacjami w digitalu. W swojej karierze pomógł wielu firmom rozwinąć komunikację marketingową, a także realizował największe kampanie dla znanych marek. Praca w tym obszarze to jego pasja, którą chętnie się dzieli prowadząc zajęcia, wykłady czy szkolenia.

Iwona Kalitan-Młodkowska

Wykładowczyni

Iwona Kalitan-Młodkowska

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińUkończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest laureatką kilku konkursów w Polsce organizowanych przez Śliwka Nałęczowska, InPost czy też Wedel. Profesjonalnie zajmuje się projektowaniem graficznym oraz tworzeniem wizerunków marek, szczególnie w oparciu o ilustracje. Ożywia treści, nadaje im kształt, kolory i emocje. Opowiada złożone historie za pomocą lekkiej w odbiorze grafiki. Realizowała projekty m.in. dla WHO, Wall Street Journal, Europejska Agencja Kosmiczna, BlaBla Car, Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Książki. Regularnie współpracuje z topowymi agencjami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińW wolnej chwili ćwiczą body art, jogę oraz zumbę. Jestem entuzjastą podróży, a moją kulinarną pasją jest odkrywanie różnorodności smaków. Wspieram działania ekologiczne.

Ewa Kawiecka

Wykładowczyni

Ewa Kawiecka

Wykładowczyni

O mnie

rozwińPraktyczka, ekspertka PR z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w PR produktowym, PR kryzysowym i PR korporacyjnym

rozwińRealizowała działania m.in. dla marek: Tyskie, Książęce, Żubr, Lorenz, Lajkonik, Amica oraz firm Żabka Polska, Kompania Piwowarska.

Ciekawi mnie

rozwińKomunikacja, sztuka i literatura.

Damian Klabuhn

Wykładowca

Damian Klabuhn

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent projektowania gier na Collegium Da Vinci. W branży tworzenia gier od 2019. Zdobył doświadczenie przy VR w Gamedust, grach mobilnych w Ten Square Games, oraz przy grach indie premium na PC i konsole w Play2Chill. Obecnie lead game designer oraz co-lead dużego projektu. Wykładowca od początku 2023 roku.

rozwińCiekawi mnie

rozwińSwoje największe zainteresowanie realizuje zawodowo. Traktuje game design jak dyscyplinę, którą trzeba cały czas ćwiczyć i rozwijać. Uwielbia gry RPG, te komputerowe jak i na papierze. Poza grami fan snowboardu, motoryzacji, ciepłych krajów i ramenu.

Judyta Kotarba

Kierownik Biura Innowacji dydaktycznych i kształcenia zdalnego, lider procesu tutoringu

Judyta Kotarba

Kierownik Biura Innowacji dydaktycznych i kształcenia zdalnego, lider procesu tutoringu

O mnie

rozwińAbsolwentka Wydziału Nauk Społecznych w Collegium Da Vinci. Aktualnie kierowniczka biura innowacji dydaktycznych i kształcenia zdalnego, liderka procesów i projektów edukacyjnych. Akredytowany praktyk tutoringu, wykładowca akademicki, trenerka umiejętności miękkich i kreatywności.

Ciekawi mnie

rozwińNaukowe zainteresowania skupiam głównie w obszarze tutoringu w Polsce i jego wsparcia w rozwoju kompetencji akademickich, rozwoju kompetencji w kontekście różnicy pokoleń, trendów – kompetencji przyszłości, edukacja dorosłych.

rozwińPrywatnie psia mama suczki Eli.

Rafał Kotwis

Wykładowca

Rafał Kotwis

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińUrodził się w Złotowie. Od 2000 do 2005 roku studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W latach 2002 – 2005 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na wydziale Nauk Społecznych, kierunek Filozofia. W 2005 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w zakresie Rzeźby. W 2012 roku obronił stopień naukowy doktora sztuk plastycznych. W 2020 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Na macierzystej uczelni jest kierownikiem I Pracowni Rzeźby i Otoczenia – Studyjnej oraz wykładowcą przedmiotu Techniki komputerowe w rzeźbie. w Collegium Da Vinci wykłada na kierunku Grafika.

rozwińZajmuje się szeroko rozumianą rzeźbą oraz grafiką 3D. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą ( Niemcy, Belgia, Słowacja, Czechy, Ukraina, Litwa, Tajlandia). Bliższe jest mu stanowisko producenta niż artysty.

rozwińCiekawi mnie

rozwińWe wczesnych pracach podejmował problemy estetyzacji codzienności i wyrosłego na jej gruncie mechanizmu anestetyki jako swoistej dysfunkcji kulturowej czasów obecnych. Z premedytacją wykorzystywał predykaty kultury masowej. Obecnie koncentruje się na problemie immersji sztuki. Inspiruje go wszechobecna dehumanizacja wynikająca ze zawłaszczania świata przez elektronikę, która zastępuje nam świat codzienny bądź staje się filtrem przez, który go doświadczamy. Dużą uwagę poświęca nowym technologiom związanych z grafiką i drukiem 3D. Bada nowe medium, testując możliwości jakie daje współczesnemu rzeźbiarzowi.

Jarosław Kowalczyk

Wykładowca

Jarosław Kowalczyk

Wykładowca

O mnie

rozwińDyrektor artystyczny z wieloletnim stażem w branży gier komputerowych w Stanach Zjednoczonych. Pracował między innymi nad światowymi hitami gier: Medal of Honor i Call of Duty. Wykładał i prowadził wydział Game Art and Design w Art Institute w Los Angeles. Jego najlepsi studenci pracują obecnie w najbardziej renomowanych firmach gier komputerowych takich jak Bilzzard, Infinity Ward, Treyarch oraz Electronic Arts. Obecnie jest wykładowcą i opiekunem specjalizacji gier na wydziale Informatyki w Collegium Da Vinci oraz wykładowcą na wydziale Communication Design w School of Form w Poznaniu.

Ciekawi mnie

rozwińJego doświadczenie i zainteresowania obejmują szeroki zakres produkcji gier, a w szczególności sztuka graficzna do gier, organizacja pracy zespołowej oraz systemy produkcyjne.

prof. Piotr C. Kowalski

Wykładowca

prof. Piotr C. Kowalski

Wykładowca

O mnie

rozwińPiotr C. Kowalski urodzony w 1951 roku w Mieszkowie koło Jarocina. Dyplom z malarstwa w pracowni profesora Stanisława Teisseyre’a w PWSSP w Poznaniu w 1978 roku. W latach 1993 – 1999 dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej PWSSP w Poznaniu. Od 2000 roku prowadzi studencką galerię „Na Polskiej” w Poznaniu. Kurator I, II i III Kolekcji ASP w Poznaniu w latach 2003 – 2005. Obecnie Kierownik Katedry Malarstwa na  Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie.

rozwińOd 2004 roku wspólnie z Joanną Janiak realizuje cykle Megabajty malowania i Obrazy mroźne.

rozwińAutor cykli obrazów realizowanych bezpośrednio w naturze pt. „Żywa Natura” m. in.: obrazów smacznych, bardzo smacznych i niesmacznych, obrazów przejściowych, przejezdnych i przelotnych; obrazów granicznych, przygranicznych i zagranicznych; obrazów grzecznych i grzesznych czyli niegrzecznych; obrazów przerżniętych oraz jeszcze nie przerżniętych; obrazów malowanych w pełnym słońcu, w cieniu, bez cienia i bez cienia wątpliwości; obrazów malowanych w schroniskach, na szlaku i takich które szlag by trafił; obrazów malowanych bez ram, w ramach i w ramach przyjaźni; obrazów malowanych na sztaludze, pod sztalugą i obok sztalugi; obrazów malowanych na wysokim i na niskim poziomie (Giewont i kopalnia miedzi Lubin); obrazów malowanych w pionie, w poziomie i na odpowiednim poziomie; obrazów malowanych na ogniu i obrazów malowanych na gazie; obrazów malowanych szybko oraz bardzo szybko; obrazów malowanych wolno i takich, których zdawać by się mogło że nie wolno ich malować.

dr Agata Kulczyk

Wykładowca

dr Agata Kulczyk

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, na kierunku Grafika – Komunikacja Wizualna. Uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, realizując pracę pt. Polski System Medycznych Formularzy Zgody Pacjenta, wyróżnioną w konkursie Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską.

rozwińObecnie jest adiunktem w Pracowni Grafiki Informacyjnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W Collegium Da Vinci prowadzi zajęcia z Infografiki. Zajmuje się projektowaniem graficznym, ze szczególnym uwzględnieniem grafiki objaśniającej.

O mnie

rozwińBarbara Kucharska – artystka malarka i muzyk flecistka, certyfikowany tutor i arteterapeuta.

rozwińW 2012 r. uzyskała stopień: doktora sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W 2008 r. ukończyła studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, na Wydziale Instrumentalnym o specjalności flet. Wcześniej ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną im. F. Chopina w Olsztynie: I stopnia – w klasie fortepianu i II stopnia – w klasie fletu. W 2004 r. uzyskała dyplom magistra sztuki, specjalność malarstwo, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

rozwińPracuje w Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z malarstwa, rysunku, rysunku anatomicznego i tutoringu oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Wykładała „Wiedzę z zakresu sztuk plastycznych” na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Pracowała także jako nauczyciel gry na flecie i fortepianie, w Konserwatorium Muzycznym, Państwowej Szkole Muzycznej oraz w Nowowiejski School of Music w Poznaniu.

rozwińBrała udział w kilkudziesięciu wystawach malarskich indywidualnych (m.in. w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, w Bristolu w Wielkiej Brytanii, Slot Art Festival w Lubiążu) oraz zbiorowych (m.in. podczas VI, VII i VIII Olsztyńskiego Biennale Plastyki „O medal Prezydenta” w BWA). Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Koncertuje m.in. z zespołem Soon, Missio Musica, Ahawa oraz innymi zespołami i muzykami.

rozwińW swych pracach zajmuje się głównie syntezą pejzażu oraz łączy sztukę malarską z muzyczną. Jej obrazy są barwnymi impresjami, powstałymi w wyniku kontaktu z muzyką, naturą i Słowem. Jej koncertom często towarzyszą pokazy multimedialne obrazów.

Ciekawi mnie

rozwińSztuka, muzyka, duchowość

rozwińO mnie

rozwińMarketingiem i tworzeniem treści multimedialnych zajmuję się od 2012 roku, a od 2017 roku specjalizuję się w strategiach marketingowych i doradztwie strategicznym. Pomogłem licznym firmom ułożyć od A do Z komunikację i architekturę marek – od średnich przedsiębiorstw, po międzynarodowe korporacje. Przeprowadziłem ponad 80 warsztatów i szkoleń o tematyce marketingowej dla studentów, specjalistów, kierowników i dyrektorów.

rozwińObecnie jako co-founder i Head of Strategy rozwijam studio kreatywne Hypergog specjalizujące się w grafice 3D oraz filmach i animacjach VR, a jako Marketing Business Partner w Grupie NEUCA wspieram strategicznie spółki z obszaru badań klinicznych.

rozwińPo ukończeniu kierunków Ekonomia i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zauważyłem, że odpowiednio przekazana teoretyczna wiedza ze studiów staje się wiedzą praktyczną w życiu zawodowym – zwłaszcza stratega.

rozwińCiekawi mnie

rozwińWszystko co łączy technologię z marketingiem, zwłaszcza w 3D i wirtualnej rzeczywistości.

rozwińA także gry komputerowe i zarządzanie wizerunkiem twórców internetowych.

rozwińO mnie

rozwińOd ponad 10 lat zajmuję się zawodowo produkcją i realizacją animacji oraz filmów reklamowych. Na co dzień łączę filmową działalność komercyjną z kreatywnym kreowaniem kultury na wielu jej płaszczyznach. Realizując animacje współpracowałem z Sony Music Polska (seria piosenek dla dzieci Jarzynki i Przyjaciele); z Teatrem Nowym (animacje do spektakli „Hamlet” oraz „Krzycz! Byle ciszej”) animowałem krótkometrażowy film Jaś Lis. Zrealizowałem ponad 20 teledysków m.in. dla Macieja Maleńczuka, Stanisławy Celińskiej. Ukończyłem kulturoznawstwo dokładnie w tych samych murach, w których mam przyjemność teraz uczyć.

rozwińCiekawi mnie

rozwińWykorzystanie artystycznych technik, narzędzi i sposobów komunikacji w komercyjnych i biznesowych realizacjach.

Justyna Kuczyniecka

Wykładowca

Justyna Kuczyniecka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem doktorantką Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz absolwentką kierunku Scenografia na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

rozwińWspółtworzę firmę Pracownia JOT- specjalizującą się w scenografii reklamowej i eventowej. Posiadam doświadczenie w pracy na planach reklamowych ale także przy budowaniu większych form scenograficznych: rekwizytów i mockupów.

rozwińCiekawi mnie

rozwińInteresuje się zagadnieniami sztuki współczesnej powstałymi po roku 1969 roku – szczególnie działaniem w przestrzeni oraz site specific.

Krzysztof Kwacz

Wykładowca

Krzysztof Kwacz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDigital Director w Agencji VMR

rozwińSpędził pięć lat w strukturach Grupy Allegro, gdzie odpowiedzialny był za strategię i rozwój wszystkich kanałów Social Media. Współtwórca Agencji Get More Social. Organizator Konferencji Internet Trends oraz trzech edycji Konferencji E-nnovation. Wielokrotny Mentor Startup Weekend, DemoCamp i Startup Sprint. Autor bloga o bieganiu – On The Move. Fan alternatywnej muzyki elektronicznej.

Piotr Maciantowicz

Wykładowca

Piotr Maciantowicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filmoznawca, animator i edukator z pasji. Promotor muzyczny, programer, prelegent, konferansjer, dj, producent wydarzeń kulturalnych, ojciec, animator kultury, gracz. Współpracuje z festiwalami filmowymi takimi jak Animator, Ale Kino!. Juror na festiwalach filmowych w Gdyni i Coimbrze. Twórca podcastu Kulturalnie o Grach, w której prześwietla kulturę gier w różnych aspektach. Kurator sekcji Animacja Interakcja – Gry Wideo na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Specjalista ds. marketingu w CDV.

rozwińCiekawi mnie

rozwińŚwiat! W przeróżnych kontekstach. W szczególności Szeroko pojęta kultura i jej wpływ na społeczeństwo. Od kultury wysokiej do popkultury z naciskiem na tą drugą. Historia i polityka międzynarodowa. W wolnych chwili gierki, giereczki. Certified Nerd

Joanna Malicka

Wykładowca

Joanna Malicka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem historyczką kina, producentką filmową, trenerką pitchingu.

rozwińUkończyłam filmoznawstwo, studiowałam produkcję w Szkole Filmowej w Łodzi i w Szkole Wajdy. Zajmuję się developmentem, scenariuszem i pracami literackimi, ale przede wszystkim nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi w rozwijaniu projektu filmowego – głównie pitchingiem. Mam na koncie kilka wyprodukowanych przeze mnie krótkich metraży, wielokrotnie pracowałam przy międzynarodowych produkcjach, jestem laureatką Nagrody Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten (GWFF) dla młodego producenta i studenta produkcji (przyznawane przez FilmFestiwal w Cottbus). Pracuję ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty podczas Polish Days, wykładam w Szkole Wajdy, w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach oraz w Gdyńskiej Szkole Filmowej.

rozwińCiekawi mnie

rozwińLubię chodzić do teatru. Lubię w nim różnorodność i zaskoczenia, zwracam uwagę na słowo, ale bardzo lubię teatr plastyczny. Lubię mądre książki i odjechane seriale. Lubię, kiedy kino grzebie mi w bebechach albo tak głęboko wciąga mnie historia, że zapominam, że to tylko kino. Lubię jeść, nurkować i pić wino.

Krzysztof Maliński

Wykładowca

Krzysztof Maliński

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Collegium Da Vinci z ponad 6-letnim doświadczeniem w programowaniu. Dziś twórca gier, który swoją karierę w zaczynał od aplikacji mobilnych i stron internetowych. Na co dzień pełni rolę Team Leadera i Lead Unity Developera w firmie Play2Chill S.A. W swoim dorobku posiada wiele projektów prywatnych i komercyjnych projekty na komputery osobiste czy konsolę Nintendo Switch. Największe projekty w których brał udział to: „Motorcycle Mechanic Simulator 2021” i „Aztecs: The Last Sun” czy „Pocket Pool”.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPasjonują mnie gry i muzyka. Poza programowaniem rozwijam pasje związane z muzyką. Zajmuję się komponowaniem muzyki do gier i jej implementacją w silnikach. Po godzinach uczęszczam na studia magisterskie „Composition and Orchestration for Video Games” na University of Chichester w Anglii.

rozwińO mnie

rozwińTworzę gry, zarządzam zespołami i kieruję biznesową warstwą projektów. Tworzę głównie: gry mobilne oraz gry indie, ale nie tylko.

rozwińZ naszą uczelnią jestem związana od 2018 roku i mimo upływu czasu nie brakuje mi energii do działania.

rozwińCiekawi mnie

rozwińOprócz samego tworzenia gier i analizowania mechaniki interesują mnie także zależności i zjawiska rozwojowe – dlatego zawsze jestem na bieżąco z tym, co najlepiej mobilizuje uczniów do działania i jakie podejście do nauki zastosować.

rozwińOrganizowanie wszelkiego rodzaju wydarzeń sprawia mi przyjemność, dlatego co roku organizujemy nasz autorski gamejam – MageJam, turnieje gier, spotkania branżowe oraz szkolenia/warsztaty.

Maciej ZUCH Mazurek

Wykładowca

Maciej ZUCH Mazurek

Wykładowca

O mnie

rozwińZ wykształcenia filozof i plastyk, z zawodu projektant i twórca internetowy i autor pasków komiksowych. Od 2009 roku jestem związany z mediami społecznościowymi i środowiskiem twórców internetowych. Prowadzę firmę, w której projektujemy m.in. książki dla self publisherów. Jestem ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, oraz członkiem Rady Doradczej Rodziców Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Współorganizuję największą w Polsce konferencję dla twórców internetowych Influencers LIVE Wrocław, a także organizuję największy w Polsce plebiscyt dla twórców internetowych Influencers LIVE Awards. Współpracuje w wieloma firmami i instytucjami, m.in. z festiwalem fantastyki Pyrkon.

rozwiń 

Ciekawi mnie

rozwińLubię kawę i Pink Floyd, nie lubię buraczków. Lubię kreatywne rzeczy, nie lubię powtarzalnej pracy. Lubię sztukę i filozofię, nie lubię grzybobrania. Lubię w nocy zasiąść przy konsoli, nie lubię w nocy spać.

dr Bartosz Mazurkiewicz

Wykładowca

dr Bartosz Mazurkiewicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPrzez 10 lat pracowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prowadziłem kilkanaście przedmiotów związanych z marketingiem m.in. komunikacja w social media, kampanie reklamowe i strategie marketingowe. Jestem również współautorem podręcznika do marketingu „Marketing. Podręcznik akademicki” (2022) oraz autorem i współautorem artkułów i rozdziałów w monografiach naukowych.

rozwińOd strony praktycznej, od 6 lat jestem związany z inmarketing digital agency – obecne jako Head of Creation, odpowiadam za strategie komunikacji firm, strategie ich obecności w internecie oraz koncepcje kreatywne.

rozwińCiekawi mnie

rozwińZapalony gracz z ponad 30-letnim stażem, który gra we wszystko i na wszystkim. Ponadto fan nowinek technologicznych, polskiego hip-hopu, motoryzacji i dobrej książki sci-fi.

rozwińAbsolwent studiów magisterskich na Politechnice Poznańskiej na kierunku Informatyka. Ukończył studia inżynierskie na WSNHiD (obecnie CDV), gdzie studiował również Informatykę. Od 2014 roku zawodowo związany z branżą marketingu internetowego, a dokładniej pozycjonowaniem i UX/UI. Jako Specjalista SEO zajmuje się zwiększaniem widoczności serwisów internetowych poprzez działania on-site i off-site oraz poprawą konwersji. Prowadził projekty SEO dla kilku dużych marek e-commerce w Polsce osiągających milionowy ruch w wynikach organicznych każdego miesiąca. W trakcie zdobywania praktycznych umiejętności poszerzał swoją wiedzę na studiach podyplomowych z e-marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym.

rozwińAktualnie pełni funkcję dyrektora działu SEO i Analityki, gdzie lideruje zespołem specjalistów. Zajmuje się wdrażaniem i szkoleniem pracowników wewnątrz organizacji. Prowadzi również szkolenia dla zewnętrznych działów marketingu, młodych przedsiębiorców i studentów.

rozwińMożna go spotkać na eventach poświęconych zarówno SEM, jak i biznesom internetowym. Jako prelegent występował między innymi na: semKRK, Festiwalu SEO, Targach E-handlu i eTrade Show.

rozwińWspółautor książki poświęconej tematyce SEO (SEO Playbook Sławomira Czajkowskiego), w której opowiada o technicznej stronie optymalizacji. Jego artykuł ukazał się również w Pulsie Biznesu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińGłównie motoryzacja, o której sporo czyta w sieci. W wolnych chwilach majsterkuje przy swoim aucie z lat 90.

rozwińAktywny sportowo, regularnie trenuje na siłowni, gra w squasha, a od czasu do czasu żegluje.

Wacław Mączyński

Wykładowca

Wacław Mączyński

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na PWSFTiTv w Łodzi. Założyciel studia animacji SQMStudio i Poznańskiej Wytwórni Filmowej, wypożyczalni sprzętu 2K4K, ekspert Poznan Film Commision.

rozwińZwiązany z branżą filmową od 15 lat, pracował głównie przy produkcjach komercyjnych, ma na koncie kilkadziesiąt reklam, filmów wizerunkowych, explainerów. Chętnie angażuje się w projekty autorskie: teledyski, krótkie metraże, przedsięwzięcia sceniczne.

Barbara Misiur

Wykładowca

Barbara Misiur

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińSpedzilam 15 lat realizujac się zawodowo w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Obecnie pracuje zdalnie jako Scrum Master dla firmy szkoleniowej – ScrumCenter Ltd.  znajdującej się w Szkocji. Pracuje w metodach zwinnych. Jestem coachem, trenerem i tutorem.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawi mnie proces uczenia się, techniki rozwiazywania problemów i dazenie do zwinności biznesowej.  Interesuje się dziennikarstwem i muzyka elektroniczna.

Marta Nowakowska

Wykładowca

Marta Nowakowska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińSpecjalistka ds. praw licencyjnych, absolwentka UW.

rozwińZ branżą filmową związana od czasów studiów, gdy przez 2 lata prowadziła DKF UW. Następnie odpowiadała za zakup filmów w telewizjach płatnych: HBO Polska i HBO Central Europe oraz ogólnodostępnej Puls TV. Później rozpoczęła współpracę z największymi dystrybutorami filmów: Kino Świat i Monolith. Brała czynny rozwój dystrybucji VOD w Polsce.

rozwińObecnie zajmuje się sprzedażą praw do produkcji TFP w firmie Mówi Serwis, a także rozwijaniem projektów filmowych i serialowych. Chętnie dzieli się wiedzą – bierze udział w prelekcjach, wykładach i konferencjach o tematyce filmowej.

rozwińKocha zarówno wysokobudżetowe projekty hollywoodzkie, jak i kino niezależne. Redaguje i pisze scenariusze.

prof. dr hab. Grzegorz Nowicki

Wykładowca

prof. dr hab. Grzegorz Nowicki

Wykładowca

Agnieszka Ozimek

Wykładowca

Agnieszka Ozimek

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińMagister psychologii ze specjalizacją Neurokognitywistyka Uniwersytetu SWPS, współautorka trzech publikacji naukowych. Laureatka konkursu „Bilet za horyzont” programu „Jutronauci”, finalistka konkursu zbadaj.to PTBRiO oraz OFBOR.

rozwińKarierę rozpoczęłam jako badaczka, pracując w ponad 15 projektach, w tym finansowanych przez NCN. Pozwoliło mi na to obeznanie w metodologii eksperymentalnej i zgłębianie przenajróżniejszych zagadnień – od wpływu marihuany na zdolności poznawcze po rolę muzyki w nauce czytania. Przez trzy lata pracowałam jako koordynatorka Laboratorium Psychofizjologii Obwodowej w badaniach związanych z mimikrą oraz realizowałam się w roli przewodniczącej Koła Naukowego Badań Okulograficznych.

rozwińPostanowiłam zostać praktykiem, co skierowało mnie w stronę neuromarketingu oraz badań wdrożeniowych reklamy celowanej w cechy osobowości. Obecnie pracuję jako specjalistka E-commerce w SEPHORA, gdzie łączę wiedzę psychologiczną ze światem piękna, zajmując się widocznością animacyjną strony głównej, tworzeniem landing pages, rozwojem digitalowej obecności marki własnej Sephora Collection, SephoraTV oraz platformą b2b e-kart podarunkowych.

rozwińCiekawi mnie

rozwińEye-tracking – a zwłaszcza połączenie uwagi wzrokowej na witrynach internetowych z decyzjami konsumenckimi. Fascynuje mnie mindfulness, a od dwóch lat praktykuję jogę.

dr Joanna Pigulak

Wykładowczyni

dr Joanna Pigulak

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińBadaczka gier wideo, współtwórczyni kierunku groznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka książki Gra w film. Z zagadnień relacji między filmem i grami wideo (Kraków 2022). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z immersją użytkownika, audiowizualnymi strukturami gier cyfrowych oraz projektowaniem inkluzywnym. Obecnie realizuje projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki dotyczący opcji dostępności gier dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińKino francuskie, ogrodnictwo i fitness

dr Marcin Pigulak

Wykładowca

dr Marcin Pigulak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce. Historyk, filmoznawca, badacz gier cyfrowych. Adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do moich zainteresowań badawczych należą: historia filmu i gier cyfrowych, audiowizualne oraz cyfrowe przejawy kultury historycznej, historiozofia w kinematografii, tematyka historyczna w grach wideo, a także sposoby konstruowania dyskursu dotyczącego pamięci zbiorowej.

rozwińIstotne miejsce w mojej aktywności zawodowej zajmuje również działalność na polu edukacji medialnej i popularyzacji wiedzy. Jako autor materiałów edukacyjnych i konsultant naukowy współpracowałem m.in. z Galapagos Films, Zespołem Edukacji Sieci Kin Multikino i Cinema 3D, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Ferment Kolektiv, portalem Film w Szkole, Zespołem Edukatorów Filmowych (ZEF), Siecią Małych Kin Społecznościowych „Kino za Rogiem” oraz 11 bit studios (program „Gry w edukacji”).

rozwińCiekawi mnie

rozwińPoznawanie japońskich gier cyfrowych, kina Europy Środkowej i Wschodniej, literatury science ficion (każdej możliwej) oraz kuchni koreańskiej.

Marianna Piskorz

Wykładowca

Marianna Piskorz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka poznańskiego kulturoznawstwa na UAM, wykształcona również w kierunku muzycznym w klasie fletu poprzecznego. Pracowała m.in.: w poznańskim Radiu Afera jako dziennikarka, redaktorka działu kulturalnego, prezenterka i lektorka; przez dekadę, jako prezeska zarządu prowadziła Fundację Małego Domu Kultury, w ramach działalności tej organizacji realizowała projekty głównie z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Współpracuje z teatrami: Usta Usta Republika, Sytuacje Grupa, współtworzy grupę artystyczną AnonyMMous.org i Fundację Render.

rozwińNa co dzień zajmuje się szeroko pojętą animacją i produkcją wydarzeń artystycznych, od 2005 związana z poznańskim Klubem Dragon, gdzie do 2017 roku pełniła funkcję menadżerki artystycznej. Zorganizowała setki koncertów, wydarzeń kulturalnych, kilka spektakli teatralnych i festiwali muzycznych. Współpomysłodawczyni i producentka Jazz Ring Festival. Absolwentka IV edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. W 2017 roku ukończyła kurs mistrzowski Developing Your Film Festival zrealizowany przez ICO przy festiwalu filmowym w Edynburgu. Obecnie jest w trakcie Studiów Podyplomowych z Rozwoju Publiczności. Od 2016 roku pracuje w poznańskiej instytucji kultury współtworząc zespół Estrady Poznańskiej, gdzie kieruje produkcją Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPraca w kulturze jest moją pasją,w której mam szczęście sprawdzać się i spełniać od początku ścieżki zawodowej. Lubię wyzwania, precyzyjną organizację, książki i wszelkie przejawy artystycznej działalności ludzkiej. Raczej się nie nudzę.

rozwiń*Foto: Damian Christidis

dr Sylwia Polcyn

Wykładowca

dr Sylwia Polcyn

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Polityka Społeczna, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz na kierunku Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne. W roku 2016 r. ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze Zintegrowanej Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, a w 2021 roku studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą. Od 2013 roku byłam doktorantką w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych, natomiast od 2017 roku nauczycielem-wychowawcą w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu oraz asystentem na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Doktoryzowałam się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2018 roku pracą „Multimedialne gry edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego i dra Mariusza Przybyły. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o. Poznań oraz członkiem zespołu roboczego pt.: Młodzież i jej problemy w środowisku edukacyjnym pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN. Jestem także autorką i współautorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych związanych z zastosowaniem nowych mediów w procesie kształcenia na różnych szczeblach edukacji, zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami i mediami.

Ciekawi mnie

rozwińKonstruktywne i destruktywne konteksty zastosowania nowoczesnych technologii i nowych mediów w procesie kształcenia na różnych szczeblach edukacji, zastosowanie gier komputerowych w toku lekcji, zagrożenia cyfrowego świata.

rozwińO mnie

rozwińZe swoim zespołem dostarczam wartość dla biznesu, zwiększając użyteczność i konwersję produktów cyfrowych. Doradzam markom, zarówno tym małym, jak i dużym.

rozwińProwadzę agencję Webmetric, w charakterze CEO i głównego eksperta UX.

rozwińW swoim ponad 13-letnim doświadczeniu poznałem biznes na wielu poziomach. Programowałem, projektowałem produkty cyfrowe, zarządzałem projektami, jak i całymi start-upami technologicznymi. Współpracowałem między innymi z Bauer Media, Komputronik, Neonail, sprawny.marketing i Eurocash.

rozwińPonadto prowadzę kanał edukacyjny oraz webinary i prelekcje o tematyce UX. Stawiam na ludzkie podejście, uśmiech i autentyczność w biznesie, nawet przy największych wyzwaniach.

rozwińCiekawi mnie

rozwińZawodowo: Złożoność ludzkich procesów poznawczych, planet centric design, dark patterns (a dokładniej ich identyfikacja i zwalczanie w przestrzeni biznesu)

rozwińPrywatnie: Tłumaczenia na język polski dzieł popkultury, figurki kolekcjonerskie, kuchnia wegetariańska

Dagmara Anna Prystacka

Wykładowczyni

Dagmara Anna Prystacka

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińOd ponad dwudziestu pięciu lat związana z mediami i komunikacją korporacyjną. Byłam współpracownikiem Głosu Wielkopolskiego, a następnie redaktorem naczelnym „City Magazine”, miesięcznika wydawanego przez Agora S.A. Przez blisko 10 lat jako reporterka, współwydawca i prezenterka pracowałam – najpierw w Telewizji Biznes, później w Telewizji Polskiej. Przez trzy lata byłam zawodowo związana ze Grupą Enea S.A., pełniąc tam funkcję rzecznika prasowego i szefa biura prasowego. W 2015 roku objęłam funkcję rzecznika prasowego w Volkswagen Poznań, reprezentując cztery zakłady produkcyjne koncernu w Polsce.  Jestem absolwentką politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, London School of Public Relations oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2019 roku otworzyłam przewód doktorski na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPsychologia biznesu, komunikacja w firmie i przyszłość mediów.

Kamil Przełęcki

Wykładowca

Kamil Przełęcki

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDoświadczony producent i kierownik produkcji filmów fabularnych (m.in. nominowany do Oscara „Katyń” reż. A. Wajda, „Zemsta”, reż. A.Wajda, „Statyści”, reż. M.Kwieciński, „Oda do radości”, reż. J.Komasa, A.Kazejak, M.Migas, „Król życia” reż. J.Zieliński, „Po prostu przyjaźń” reż. F.Zylber, „Plan B” reż. K.Dębska) i dokumentalnych (m.in. „Kieszonkowcy” reż. M.Dejczer, „Jan Saudek – czeski fotograf”, reż. S.Pultyn i J.Rybicki, „Efekt motylka” reż. J.Szmidt).  Wykładowca kierunków związanych z produkcją filmową w polskich szkłach filmowych (m.in. WSF, GSF, WRiTV, Wajda School, ALK, CDV, PWSFTviT). Pomysłodawca pionierskich działań na polskim rynku nowych mediów i VoD, (m.in.:  pierwszy film w 4K w 2006 roku, pierwszy serial w Internecie / pierwszy serwis VoD / pierwszy polski film dystrybuowany równolegle w kinie i w Internecie w 2006 roku, pierwszy film w Dolby ATMOS w 2015). Współautor wzoru kosztorysu filmu fabularnego i autor kosztorysu P&A dla PISF. Twórca algorytmów do kalkulacji kosztów i przychodów filmu – FILM FACTORS. Producent pionierskiego projektu cyfrowego klonowania aktora i badań emocji w syntezie mowy na potrzeby AI. Dyrektor Programowy Studium Producentów Audiowizualnych w Gdyni (2015-2017), Dyrektor ds. rozwoju i konwergencji mediów w Agora SA (2008-2012), twórca i szef serwisu VoD kinoplex.pl (2010-2012). Wydawca „Kompendium produkcji filmu fabularnego” (2018-2024).

rozwińCiekawi mnie

rozwińSztuczna inteligencja, algorytmy kalkulacji w produkcji filmowej, nowe technologie. Lubię wracać do muzyki lat 80-tych i komputerów 8-bitowych (C64).

rozwińO mnie

rozwińUrodzony w 1972 roku w Poznaniu. W 1994 rozpoczął studia w PWSSP ( dzisiejsza ASP) w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W roku 1999 obronił dyplom w zakresie grafiki warsztatowej u prof. Tadeusza Jackowskiego i rysunku u prof. Bogdana Wojtasiaka. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w I Pracowni Rysunku u Prof. Jacka Strzeleckiego. W 2007 roku uzyskał stopień Doktora Sztuki. W roku 2008 współtworzył program Podyplomowego Studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W latach 2009–2011 realizował niniejszy program. W 2013 roku uzyskał stopień Doktora Habilitowanego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku profesora UAP. Od roku 2019 Kierownik X pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP im Magdaleny Abakanowicz. Od roku 2023 współpracuje z Collegium Da Vinci, prowadząc zajęcia z Rysunki i wykłady z Psychofizjologii widzenia. Swoje prace prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.

rozwińCiekawi mnie

rozwińDziała w obszarze malarstwa, rysunku i muzyki.

Radosław Puakowski

Wykładowca

Radosław Puakowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent ekonometrii ze statystyką Uniwersytetu Gdańskiego. Od dwudziestu lat pracuje jako analityk danych w agencjach badań marketingowych. Doświadczony menadżer zespołu przetwarzania danych. Entuzjasta i praktyk zwinnego zarządzania. Aktywnie i wytrwale poszukuje nowych dróg rozwoju.

rozwińMa na koncie setki przetworzonych projektów. Zainteresowania zawodowe koncentruje na analityce i programowaniu ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań analizy conjoint. W zarządzaniu zespołem praktycznie wykorzystuje techniki Scrum i Kanban. Nie ustaje w wysiłkach, aby analizować wszystko lepiej i szybciej.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPasjonuje mnieo historia powszechna i geopolityka. Dużo czytam. Zgłębiam rosyjski język i kulturę. Lubię chodzić po górach, biegać i jeździć na rowerze.

O mnie

rozwińSpecjalizuję się w realizacji kampanii reklamowych w Internecie. W marketingu pracuję od 12 lat. Jestem Marketing Directorem w poznańskiej agencji marketingowej K&Y. Zajmuję się przede wszystkim przygotowywaniem i prowadzeniem kampanii reklamowych: tworzeniem koncepcji, planowaniem mediów i ich realizacją. Przez te 12 lat zrealizowałem dziesiątki różnorodnych akcji marketingowych dla liderów rynkowych: kampanii 360, kampanii digital, promocji konsumenckich (konkursów i loterii), kampanii influence marketingowych, akcji in-store, spotów reklamowych, czy akcji CSR. Poza agencją rozwijam swoją działalność konsultingową, prowadzę szkolenia z Meta Ads i Google Ads dla firm oraz projektuję i realizuję kampanie reklamowe.

rozwińOd 2015 roku współpracuję z poznańską uczelnią Collegium da Vinci, na której prowadzę zajęcia z marketingu internetowego. Stawiam na praktykę. Na moich zajęciach staram się stworzyć warunki maksymalnie zbliżone do tego, jak wygląda rzeczywista praca w digital marketingu.

Ciekawi mnie

rozwińNowe technologie, psychologia

Artur Ratuszyński

Wykładowca

Artur Ratuszyński

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPo 25 latach odszedłem z dziennikarstwa i założyłem firmę S-Movens zajmującą się public relations, doradztwem strategicznym, procesami Design Thinking oraz badaniem trendów. Współtworzyłem w 2018 roku program rozwoju
smart city Szczecin. Od 2019 jestem doradcą biura prezydenta Szczecina do spraw strategii i rozwoju. Uczestniczę w procesach ewaluacji i aktualizacji i budowania Strategii Rozwoju Szczecina.

rozwińCiekawi mnie

rozwińHistoria średniowiecza, przyszłość robotów i sztucznej inteligencji, rozwój miast zwłaszcza w obszarze smart city. Jestem fanem Apple i Formuły 1.

Agnieszka Rau

Specjalistka ds. rozwoju zawodowego, doradczyni zawodowa, coach

Agnieszka Rau

Specjalistka ds. rozwoju zawodowego, doradczyni zawodowa, coach

rozwińUMÓW SIE NA SPOTKANIE

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz doradztwa i coachingu. Posiadam akredytację International Coach Federation na poziomie ACC. Wykonuję zawód nauczycielki akademickiej w Collegium Da Vinci w Poznaniu, doradczyni zawodowej, oraz coacha. Posiadam 10-letnie doświadczenie prowadzenia dodatkowych zajęć teatralnych dla młodzieży w wieku 13-18 lat mających na celu rozwinięcie kompetencji. przygotowanie pedagogiczne. Szkolę między innymi z technik autoprezentacji i wystąpień publicznych.

rozwińJako Specjalistka ds. rozwoju zawodowego:

 • wspieram w projektowaniu ścieżki edukacyjnej oraz kariery zawodowej bazując na mocnych stronach, talentach i celach
 • uczę jak i gdzie efektywnie szukać praktyk/stażu/pracy
 • pomagam przygotować portfolio i dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny
 • przygotowuję do rozmowy kwalifikacyjnej
 • prowadzę coaching kariery

rozwińWybrane certyfikaty

 • Facilitation Foundation, APMG International
 • AgilePM, APMG International
 • Akademia Mentoringu
 • Learning Agility

rozwińCiekawi mnie:

rozwińFascynują mnie tematy związane ze zmianą nawyków oraz zarządzaniem stresem.

Wojciech Rosik

Wykładowca

Wojciech Rosik

Wykładowca

O mnie

rozwińAnalityk finansowy zajmujący się wsparciem firm w podejmowaniu kluczowych decyzji, pomocy w tworzeniu strategii biznesowych oraz wyceną spółek na potrzeby fuzji i przejęć. Praktyk stawiający wiedzę praktyczną nad wiedzę teoretyczną.

rozwińInwestor na GPW z prawie 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w wyszukiwaniu mniejszych podmiotów z wysokim potencjałem wzrostu.

Ciekawi mnie

rozwińFinanse behawioralne oraz psychologia – wpływ umysłu na zachowania oraz podejmowanie racjonalnych ekonomicznie decyzji.

Martyna Rzepecka

Wykładowca

Martyna Rzepecka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińArtystka wizualna. Tworzę w tradycyjnych technikach graficznych oraz rysunkowych, łącząc je z nowymi mediami. Oddaję się pasji rycia w linorycie. Tworzę obiekty graficzne i instalacje, skupiając w nich doznania haptyczne.

rozwińW 2017 roku uzyskałam tytuł doktora sztuk plastycznych, na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brałam udział w ponad 80. wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, zarówno na szczeblu narodowym, jak i międzynarodowym m.in. 21th International Print Biennial Varna w Varna City Art Gallery – Bułgaria 2021, Ćwiczenia z ciała (wystawa indywidualna), Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych – Kraków 2021 Hit Festival – Haugesund International Festival of Artistic Relief Printing, Haugesund Billedgalleri – Norwegia 2019, Międzynarodowa wystawa Grafika post-cyfrowa. Redefinicja odbitki graficznej, Galeria Neon – ASP Wrocław 2017, 5th Guanlan International  Print Biennial, China Printmaking Museum – Chiny 2015. Moje grafiki znajdują się w kolekcjach  w kraju i za granicą, m.in. w Tama Art University Museum w Tokio.

rozwińObecnie adiunktka w Katedrze Rysunku, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK Toruń.

rozwińCiekawi mnie

rozwińSzeroko rozumiany kontekst ciała i matrycy. W swojej sztuce ukazuję zainteresowanie ciałem – jego formą, ale i ciałem jako narzędziem twórczym artysty. Ciało, które wielokrotnie przetwarzam, fragmentaryzuję, poddaję transformacji. Interesuje mnie kontekst matrycy – materii oraz bycie w procesie. Z zamiłowania oddaję się pasji fechtunku.

rozwińO mnie

rozwińUkończył Liceum Plastyczne w Bydgoszczy. Absolwent kierunku Animacja na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od kilku lat współpracuje z poznańskimi artystami i wspiera ich działalność tworząc dla nich formy wideo promocyjne. Tworzy teledyski dla Big Bandu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Od 3 lat współtworzy poznańską formację Archipelag, która w 2021 roku zakwalifikowała się do konkursu MY NAME IS POZNAN organizowanego przez miasto Poznań.

rozwińCiekawi mnie

rozwińSzeroko pojęta przestrzeń audiowizualna, łączenie mediów filmowych z muzyką. Interesuję się montażem filmowym oraz jego rolą w postprodukcji filmowej. Uwielbiam Polską Szkołę Plakatu. Bacznie przyglądam się wpływowi mediów masowego przekazu na rzeczywistość.

Albert Skowroński

Wykładowca

Albert Skowroński

Wykładowca

O mnie

rozwińStudiowałem grafikę na CDV (WSNHiD) oraz animację na UAP w Poznaniu.

rozwińPracę zawodową rozpoczynałem jako animator 3D w poznańskim studiu gamedevowym, następnie związałem się ze studiem filmowym pracując na stanowisku motion designer.

rozwińPostrzegam siebie jako osobę o szerokich zainteresowaniach. W swojej działalności zawodowej oprócz animacji miałem możliwość tworzyć m.in.: plakaty, loga, strony internetowe, wizualizacje architektoniczne czy efekty specjalne.

Ciekawi mnie

rozwińObok grafiki i animacji pasjonuje się koszykówką oraz od niedawna deskorolką. Byłem członkiem reprezentacji Polski U-20 w koszykówce mężczyzn. Lubię aktywnie spędzać czas grając w squasha, badmintona, pływając czy jeżdżąc na rowerze.

Anna Sobczak

Wykładowca

Anna Sobczak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińRadca prawny i specjalista ds. własności intelektualnej, mediów i reklamy, prawa alkoholowego, ochrony prawnej Influencerów, ochrony dóbr osobistych, prawa filmowego oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO), Urzędem Patentowym RP w Warszawie (UPRP).

rozwińPrawnik ds. ochrony konkurencji i konsumenta w Fundacji Pro Publika przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Prawnik ds. własności intelektualnej w prawoalkoholowe.pl

rozwińCzłonek Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy przy Uniwersytecie Śląskim (Law in Styl) oraz Stowarzyszenia We&Waste.

rozwińTrener i szkoleniowiec AVENHANSEN Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

rozwińPosiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rejestrowych i spornych przed sądami.

rozwińPasja do prawa mec. Anny-Marii Sobczak narodziła się w 2013 roku, gdy rozpoczęła swoją karierę w różnych kancelariach prawnych w Polsce. Jej prawnicza podróż była pełna różnorodnych obszarów, co umożliwiło jej zdobycie bogatego i wszechstronnego doświadczenia.

rozwińDzięki tej różnorodności zyskała głębsze zrozumienie, jak poszczególne dziedziny prawa są ze sobą powiązane i wzajemnie oddziałują. W krótkim czasie zorientowała się, że to prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy, oraz nowe technologie stanowią obszary, które ją fascynują i którymi pragnie się zajmować na głębszym poziomie.

rozwińOd 2019 roku współpracuje z Kancelarią Prawną RPMS Staniszewski & Wspólnicy, gdzie jako specjalistka w dziedzinie prawa własności intelektualnej oraz prawa mediów i reklamy prowadzi dział IP&IT&TMT. Zakres jej obowiązków obejmuje szeroką gamę kwestii związanych z tymi obszarami prawa.

rozwińJednak jej zainteresowania nie kończą się na tych obszarach. Zaangażowana jest również w prawo nowych technologii, zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz ochronę dóbr osobistych. Szczególnie pasjonuje się ochroną praw Influencerów, którzy w dzisiejszym cyfrowym świecie odgrywają coraz istotniejszą rolę.

rozwińWierzy w maksymę, że nauka to nieustanny proces, a inwestowanie w siebie i ciągły rozwój są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Jej ścieżka edukacyjna to doskonały przykład tego podejścia. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kontynuowała naukę, zdobywając kolejne kwalifikacje i umiejętności. Ukończenie Szkołę Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie w 2017 roku oraz pierwszej edycji Szkoły Prawa Nowych Technologii IT&TMT w 2020 roku to tylko niektóre z etapów jej rozwoju.

rozwińPonadto w 2021 r. była uczestnikiem CS50 for Lawyers na Harvard University, a także ukończyła certyfikowane szkolenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Dodatkowo ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

rozwińBogactwo doświadczenia i wiedzy tej ekspertki znajdują odzwierciedlenie w licznych publikacjach i artykułach, które napisała. Regularnie prowadzi szkolenia dla agencji reklamowych i marketingowych, przedsiębiorców, producentów oraz osób indywidualnych. Współpracuje również z Polską Izbą Biznesową we Włoszech (capiplit.eu), gdzie przeprowadziła szkolenia z prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

rozwińCiekawi mnie

rozwińW czasie wolnym autor profilu w serwisie Instagram (instagram.com/prawnik_mody), który w ciekawy i nieszablonowy sposób przedstawia ciekawe kazusy prawne związane ze światem mody. Miłośniczka kultury winiarskiej, dobrej literatury, muzyki jazzowej oraz szeroko pojętej sztuki.

Adam Sołtysiak

Wykładowca

Adam Sołtysiak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem dziennikarzem. Absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat jestem związany zawodowo z Polskim Radiem w Poznaniu. Pracuję jako wykładowca CDV, a wcześniej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Działam w Stowarzyszeniu Parva Patria, które zajmuje się szeroko pojętą edukacją historyczną.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie wszelkie nowinki technologiczne. Oglądam nałogowo wyścigi Formuły 1. Można mnie spotkać na rekonstrukcjach historycznych – w roli konferansjera, albo odtwórcy. Dużo biegam.

Kinga Sroka

Wykładowca

Kinga Sroka

Wykładowca

O mnie

rozwińDoświadczony praktyk marketingu internetowego z kilkuletnią praktyką.

Ciekawi mnie

rozwińReklamy w internecie, social selling, e-commerce, analityka webowa

Daniel Stachuła

Wykładowca

Daniel Stachuła

Wykładowca

O mnie

rozwińJestem menedżerem kultury, pedagogiem teatru, koordynatorem projektów i programów, kuratorem i opiekunem procesów twórczych. Współtworzę Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury (SMAK), które realizuje szereg działań z zakresu kultury, sztuki, edukacji i ekologii (m.in. festiwal sztuk społecznych OFF Opera, Społeczne Centrum Kultury Fyrtel Główna, Kolektyw Aktywne Miasto).

rozwińZajmuję się programowaniem i produkcją wydarzeń społeczno-artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, ekologicznych (fundraising, budżet, harmonogram, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, zarządzanie projektem, ewaluacja). Szczególnie bliskie są dla mnie projekty interdyscyplinarne, łączące różne dziedziny — film, muzykę, teatr, grafikę, storytelling, design.

rozwińWspółpracowałem z wieloma instytucjami kultury, sztuki, nauki oraz biznesem — m.in. Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Operą Bałtycką, Malta Festival, Teatrem Polskim w Poznaniu, Estradą Poznańską, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, Collegium Da Vinci, Fundacją Veolia Polska, Veolia Energia Poznań S.A. oraz wieloma organizacjami pozarządowymi.

rozwińPrzygotowuję rozprawę doktorską na UAM, gdzie prowadziłem również zajęcia dla studentów i studentek dotyczące m.in. zarządzania projektem, organizacji pracy społeczno-artystycznej, pedagogiki teatru. Moje artykuły naukowe i eseje publikowano w czasopismach specjalistycznych oraz tomach zbiorowych.

rozwińByłem stypendystą miasta Poznania w dziedzinie kultury (2016) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). Nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kat. debiut roku za realizację opery „Dydona i Eneasz” w poznańskim Teatrze Wielkim (2016) oraz do Medali Młodej Sztuki Głosu Wielkopolskiego w kat. animacja kultury (2020). Jako reżyser/pedagog teatru współtworzyłem spektakle oraz działania filmowe i performatywne: „Pomiędzy” (2014), „Dydona i Eneasz” (2016), „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” (2017), „Śpiewy historyczne” (2018), „Onna” (2019), „h.” (2019), „Więcej grzechów nie pamiętam” (2020), „Projekt EKI” (2020), „Ostatni dzwonek” (2021).

Ciekawi mnie

rozwińPasjonuje mnie opowieść — fabuła, bohaterowie, ich cele i pragnienia, sposób prowadzenia narracji, wizualność tekstu. Doświadczenia zdobyte w branży kreatywnej (reżyseria, dramaturgia, koncepty kreatywne) przekuwam na współpracę z biznesem — wykorzystuję różnorodne narzędzia m.in. practise as research, storytelling, story design, creative writing.

rozwińO mnie

rozwińMaciej Stroiński rozpoczął swoją karierę dziennikarską w wieku 17 lat od współpracy z redakcją muzyczną Radia Merkury (teraz Radio Poznań). Następnie pracował w poznańskim oddziale TVP gdzie był reporterem, prezenterem i wydawcą Teleskopu, a także pełnił funkcję z-cy szefa newsroomu. Następnie został reporterem regionalny Faktów TVN. Po kilku latach przeszedł do Telewizji WTK, w której był Redaktorem Naczelnym. Jego dziennikarskimi „wychowankami” z tamtego czasu są m.in. Aneta Dawidzińska-Gola(TVN24), Łukasz Wójcik (TVN24), Aleksander Przybylski (TVN24), Karolina Lewicka (TOK FM) i Beata Oryl-Stroińska (TVP Sport).

rozwińPO zakończeniu współpracy z WTK, Stroiński przeszedł do Wydarzeń Polsatu, w których był prezenterem, reporterem i wydawcą.

rozwińOd 2019 roku Maciej Stroiński prowadzi firmę PR – Brainpower, która zajmuje się produkcją telewizyjną, budowaniem strategii i prowadzeniem komunikacji i realizacją wielkoskalowych eventów, m.in. pokazów lotniczych serii LOTOS Gdynia Aerobaltic.

rozwińMaciej Stroiński to sędzia koszykarski i członek zarządu Wielkopolskiego Związku Koszykówki.

rozwińCiekawi mnie

rozwińKoszykówka i lotnictwo

Marta Szmyt

Specjalistka ds. Współpracy z Biznesem, Liderka procesu Wsparcie Kształcenia Praktycznego

Marta Szmyt

Specjalistka ds. Współpracy z Biznesem, Liderka procesu Wsparcie Kształcenia Praktycznego

Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

Wykładowca

Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

Wykładowca

rozwińO mnie:

rozwińCertyfikowany profiler behawioralny (certyfikacja w Association of Behaviour Detection &amp; Analysis), szkoleniowiec, ekspert w kształtowaniu wiarygodności wizerunkowej w oparciu o naturalną komunikację niewerbalną.

rozwińDoktor w dyscyplinie komunikacji społecznej i mediów

rozwińCertyfikowany ekspert mowy ciała i mikroekspresji twarzy, szkolący się w m.in. Paul Ekman Group (USA), Instytut Komunikacji Niewerbalnej (Warszawa), Instytut Komunikacji Niewerbalnej (Austria).

rozwińCiekawi mnie:

rozwińLudzkie ciało i głos są nieodgadnione, stres, trema, powodują, że nie możemy komunikować się z innymi w zgodzie i spójności ze sobą.

rozwińPostanowiłam odkryć sposób jak powrócić do naturalności i swobody w wykorzystywaniu swojego oddechu, głosu, ciała – wszystkiego czym komunikujemy poza słowami i czerpać z mówienia do ludzi, prezentowania swojego doświadczenia i niepowtarzalnego zaplecza merytorycznego radości i satysfakcji. A idąc kilka kroków dalej kształtując tym samym wiarygodność wizerunkową w oparciu o naturalność i swobodę w wykorzystywaniu komunikacji niewerbalnej.

rozwińJestem również zafascynowana ludzkimi emocjami, ludzką komunikacją niewerbalną, odkrywaniem swobody i naturalności w sposobie mówienia do innych i przemawiania przed innymi w zgodzie z samym/samą sobą.

Anita Trzyna

Wykładowca

Anita Trzyna

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińProducentka i kierowniczka produkcji. Działająca w branży filmu i reklamy od ponad 10 lat. Absolwentka szkoły filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach na kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Salamance.

rozwińCiekawi mnie

rozwińSzeroko pojęta komunikacja wizualna. Zarówno w obrębie sztuki, kinematografii, czy mediów.

Agnieszka Walczak

Kierownik Katedry Informatyki i Analizy Danych

Agnieszka Walczak

Kierownik Katedry Informatyki i Analizy Danych

O mnie

rozwińJęzykoznawca, wykładowca, nauczyciel, specjalista ds. zarządzania projektami i budowania zespołu.

rozwińMagister Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, zarządzania w oświacie oraz nowych technologii w edukacji i kształceniu. Certyfikowany moderator Design Thinking. Członek IATEFL Poland. Wiedzę i umiejętności pogłębiała poprzez udział w szkoleniach i kursach obejmujących m.in. zwinne metodyki zarządzania projektami, coaching, tutoring i content marketing.

rozwińDoświadczeniem dzieliła się projektując i prowadząc szkolenia oraz pisząc artykuły popularnonaukowe m.in. z zakresu wykorzystania nowych technologii oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami w edukacji. Kierowała zespołami projektowymi w instytucjach państwowych i obsługowo-sprzedażowymi w sektorze prywatnym.

rozwińCiekawi mnie

rozwiń…jak wyglądałby świat, gdyby obecnie obowiązujące zasady szkolnictwa przewrócić do góry nogami. Pasjonuje mnie nowoczesna edukacja oraz budowanie relacji w zespołach.

rozwińPrywatnie poświęcam się odkrywaniu świata poprzez podróże i literaturę, kontaktowi z drugim człowiekiem bez pośrednictwa Internetu oraz ogrodnictwu i architekturze wnętrz w wersjach mini.

Jan Wasiewicz

Wykładowca

Jan Wasiewicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem filozofem i transdyscyplinarnym badaczem pamięci. W CDV jestem wykładowcą semiotyki. Jestem także pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz oraz wykładowcą filozofii i etyki na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińObecnie naukowo zajmuję się obecnością chłopskiego dziedzictwa w polskiej pamięci zbiorowej i kulturowej. Na ten temat opublikowałem dwie książki: Pamięć-chłopi-bunt. Transdyscyplinarne badania nad chłopskim dziedzictwem. Historia pamięci pierwszego powstania ludowego na ziemiach polskich (2021) i Wóz Drzymałów pod szwedzkim zaborem. Transdyscyplinarne badania pamięcioznawcze nad chłopskim dziedzictwem. Księgi wtóre (2023) oraz kilkanaście artykułów m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Zeszytach Artystycznych”, polskiej edycji „Le Monde diplomatique” oraz pracach zbiorowych: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności (2014), Chłopska (nie)pamięć. Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze (2019) i Historia – Pamięć – Świadomość (2021).

rozwińDrugim obszarem moim zainteresowań jest szeroko rozumiana problematyka nihilizmu, której poświęciłem dwie prace: Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku (2010, książka uzyskała wyróżnienie w programie Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) oraz Między nicością a boskością. Z rozważań wokół nihilizmu, sztuki, podmiotowości, pamięci i religii (2021).

rozwińZapalony cyklista i nieuleczalny mól książkowy.

rozwińO mnie

rozwińMenadżer marketingu w agencji Widoczni, trener marketingu internetowego w ramach projektu Akademia Widoczni i wykładowca praktyk. Specjalizuje się w budowie wizerunku online i content marketingu. Współautorka bloga o pozycjonowaniu, autorka artykułów do prasy branżowej i prelegentka na konferencjach biznesowych i marketingowych.

rozwińCiekawi mnie

rozwińRosnące znaczenie treści tworzonej amatorsko, ale na wysokim poziomie – rola YouTube’a, Instagrama i blogów w budowaniu naszej opinii i wiedzy o świecie.

Renata Żybura

Wykładowca

Renata Żybura

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania, a następnie francuskojęzycznych studiów podyplomowych Master Administration des Entreprises realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z Université de Rennes 1. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu projektami. W ramach Mastershot Film Festival odpowiada za fundraising, komunikację, organizację i zarządzanie wydarzeniami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPasjonuje się francuską kulturą, literaturą i filmem, będąc od lat niepoprawną frankofilką. Tańczy flamenco i taniec współczesny. Uwielbia filmy Davida Lyncha, szpiegowskie powieści Johna Le Carré i dobrą muzykę.

Katedra Zarządzania

dr Izabela Grabowska

Kierownik Katedry Zarządzania

dr Izabela Grabowska

Kierownik Katedry Zarządzania

rozwińO mnie

rozwińSpecjalista HR, Trener,

rozwińSpecjalista HR z wieloletnim doświadczeniem w realizacji polityki i strategii personalnych organizacji; konsultant, wykładowca. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów motywacyjnych w sektorze małych oraz mikro-przedsiębiorstw. Doradztwo w procesach rekrutacyjnych w firmach branży B2B. Konsulting w zakresie zmian procesowych w obszarze HR w spółce giełdowej. Autorka publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ludzkiego w procesach wprowadzanych zmian organizacyjnych.

dr inż. Alicja Rytelewska

Zastępca Dziekana ds. Realizacji Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

dr inż. Alicja Rytelewska

Zastępca Dziekana ds. Realizacji Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

O mnie

rozwińZastępca Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych, Absolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiowała także zarządzanie i marketing na NHL Hogesschool w Holandii. W 2013 roku obroniła rozprawę doktorską, napisaną w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UE w Poznaniu, dotyczącą kompetencji menedżerów oraz ich wpływu na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw IT. Od 2004 roku jest wykładowcą akademickim, prowadząc zajęcia w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz rozwojem organizacji. W swoich publikacjach i wydanej w 2015 roku monografii porusza zagadnienia dotyczące kompetencji i kwalifikacji pracowników, ich rozwoju oraz wpływu czynnika ludzkiego na wyniki przedsiębiorstw. Była uczestnikiem i współorganizatorem wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

rozwińOd kilkunastu lat związana z biznesem. Doświadczenie zawodowe zdobywała także prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, zarządzania ludźmi czy rozwojem talentów.

Ciekawi mnie

rozwińPrywatnie entuzjastka sportu, szczególnie tenisa ziemnego. Wolny czas lubi spędzać z rodziną i przyjaciółmi delektując się kuchnią śródziemnomorską i dobrym wytrawnym winem.

dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

Wykładowca

dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez dłuższy czas związana z biznesem, gdzie zajmowała stanowiska m.in. Kierownika zespołu sprzedaży, Kierownika ds. marketingu czy Specjalisty ds. rozwoju rynku. Od kilku lat jest wykładowcą akademickim. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem jakością oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Paweł Jasiński

Wykładowca

Paweł Jasiński

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińakredytowany praktyk tutoringu, trener, facylitator, wykładowca i ekspert ds. jakości kształcenia.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach pedagogika i kulturoznawstwo. Ukończył szereg szkoleń doskonalących z zakresu m. in. facylitacji, action learning, coachingu, mentoringu, umiejętności trenerskich, Design Thinking i tutoringu. Posiada uprawnienia do korzystania z narzędzi wspierających odkrywanie i rozwój potencjału osób, z którymi pracuje (m.in. InsightfulProfiler iP121, Everything DiSC Trainer & Facilitator).

rozwińPrzez 6 lat pełnił także funkcję Pełnomocnika Rektora CDV ds. zapewnienia jakości kształcenia. Do jego obowiązków należało przygotowanie, wdrożenie, ewaluacja i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia dla całej uczeni. W czasie pełnienia swojej funkcji przygotował również 5 wizytacji PKA, 8 wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów. Wszystkie powyższe działania zakończyły się sukcesami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińJego zainteresowania związane są z dyscyplinami: nauki o zarządzaniu i jakości, psychologia i pedagogika w szczególności: budowanie i rozwój zespołów, rozwój talentów
w organizacji, optymalne wykorzystanie potencjału zawodowego pracownika, wewnętrzna motywacja do działania, przywództwo, podejmowanie decyzji, personalizacja edukacji, tutoring jako wsparcie w uczeniu się.

O mnie

rozwińPrzeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń z zakresu Design Thinking oraz Service Design. Główny autor popularnej książki pt. “Service Design po polsku”, wydanej przez PWN.

rozwińWykładowca Collegium Da Vinci, Szkoły Głównej Handlowej,  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i innych wiodących uczelni w Polsce. Członek Service Design Network, European Academy of Marketing i współzałożyciel Service Design Polska. Od jesieni 2023 ambasador European Customer Experience Organization (ECXO) na Polskę i Europę wschodnią.

rozwińJeden z pionierów nurtu projektowania usług w Europie, stworzył metodologię wzornictwa usług (service design management) dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Zasiadał w jury konkursu Dobry Wzór. Jest  i autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, poradnikowych i kilku książek.

rozwińWspółpracuje z projektantami na całym świecie, przy tworzeniu innowacyjnych usług banków, ubezpieczeń, sieci handlowych, salonów dla telekomów oraz kancelarii prawnych i podatkowych, poradni lekarskich. Inicjator projektu Global Service Jam w Polsce.

rozwińW swoich projektach zajmował się analizą marek, wprowadzaniem nowych marek na rynek oraz ich repozycjonowaniem. Jego realizacje dotyczyły marek regionalnych, usługowych jak i komercyjnych.

rozwińPracował dla BMW, AIB, Dominet Bank, Bank Zachodni  WBK, Invest-Bank, Hefra, Infoscope, Sasol, Krajowa Rada Radców Prawnych, KKS Lech, Warta Poznań, Dialog, MiniMAL/ REWE, Reemtsma, Miasto Poznań, MTP, Sfinks, Volkswagen, Jeronimo Martins, UM Województwa Łódzkiego, UM Torunia, Ambasady Kanady w Polsce  i wielu innych.

Ciekawi mnie

rozwińCiekawi mnie każdy kolejny dzień, spotkani ludzie, nowe miejsca, absurdalne (na pozór) pomysły, no i na końcu, niektóre rzeczy. Inspiruje mnie muzyka, wysokie góry i mądrzy ludzie. Bez wątpienia, to ludzie – rozmowa z nimi, wymiana myśli, spotkania – są źródłem moich najlepszych pomysłów i przedsięwzięć. Gram w zespole Dziady na instrumentach klawiszowych.

dr Karolina Janiszewska

Wykładowca

dr Karolina Janiszewska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińEkspert w zakresie strategii reklamowej i zarządzania marką. Od wielu lat przygotowuje autorskie szkolenia i warsztaty strategiczne dla biznesu. Przez wiele lat współpracowała z agencjami reklamowymi m.in. agencją Just, tworząc strategie i koncepcje wielu reklam. Przygotowywała koncepcje strategii komunikacyjnych oraz strategii zarządzania markami zarówno dla biznesu, jak i marek terytorialnych.

rozwińWspółautorka książek „Strategia reklamowa”, „Wiedza o reklamie”, „Zarządzanie marką” oraz licznych publikacji polsko i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją i zarządzaniem marką. Łączy wiedzę naukową z praktyką. Absolwentka marketingu i doktor ekonomii od 2004 roku.

Ciekawi mnie

rozwińLubię ciekawe wyzwania. Inspirują mnie marki, które potrafią przejść przemianę i rozwijać się w zgodzie z obowiązującymi trendami. Podpisuję się pod zdaniem Alberta Einsteina „wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”. Do każdego problemu podchodzę z zaangażowaniem, optymizmem i kreatywnością, szukając niebanalnych rozwiązań, które są istotne z punktu widzenia projektowania przekazów reklamowych i koncepcji tożsamości marki.

dr Joanna Krajewska

Wykładowca

dr Joanna Krajewska

Wykładowca

O mnie

Doktor nauk humanistycznych, coach, trenerka umiejętności psychospołecznych, entuzjastka Analizy Transakcyjnej i Non-Violent Communication.

Łączy przygotowanie akademickie z licznymi kursami i szkołami z zakresu psychologii, dzięki czemu prowadzi z powodzeniem różnorodne formy uczenia – od wykładów, poprzez konwersatoria i seminaria do warsztatów i treningów umiejętności interpersonalnych. Ukończyła Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w Szkole Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, Studium Trenerskie w Pracowni Psychologicznej Spotkanie, kurs Trener Zmian przygotowujący do przeprowadzania klientów indywidualnych i instytucjonalnych przez zmiany kompetencyjne i rozwojowe, Szkołę Analizy Transakcyjnej (zdała test 101), kurs Akredytowany Coach International Coach Federation, kurs Mindfulness Based Stress Reduction, jest certyfikowaną trenerką i facylitatorką DiSC. Uczestniczka zaawansowanego programu szkoleniowego Praktyk Analizy Transakcyjnej dla osób pracujących z organizacjami.

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych (specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu stresem i asertywności) oraz sesje Assessment Center i Development Center. Szkoliła między innymi kadrę menadżerską Poczty Polskiej S.A., Ministerstwa Finansów, pracowników Urzędów Marszałkowskich w Kielcach i Katowicach, kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz European University Viadrina Frankfurt, pracowników przedsiębiorstw oraz studentów. W ramach projektu Wielkopolska Akademia HR zrealizowała ponad 600 godzin doradczych w wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstwach, badając potrzeby rozwojowe tych organizacji oraz projektując działania szkoleniowe (badania fokusowe, badania kultury organizacyjnej, sesje DC, przegląd/przygotowanie opisów stanowisk i siatek kompetencji).

Na co dzień związana z Centrum Psychologiczno-Coachingowym inspeerio, gdzie prowadzi coachingi oraz warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych, koordynuje projekty psychoedukacyjne, a także – na portalu inspeerio – publikuje artykuły popularyzujące psychologię, coaching i rozwój osobisty.

rozwińJest Certyfikowanym coachem talentów Gallupa – CERTIFIED STRENGTHS COACH.

rozwińCzłonek zespołu odpowiedzialnego za proces Tutoringu w Collegium Da Vinci.

Skupia się na szukaniu zasobów. Wierzy, że zmiana przekonań zmienia rzeczywistość.

dr Jakub Wierzbicki

Wykładowca

dr Jakub Wierzbicki

Wykładowca

O mnie:

rozwińDoktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

rozwińJestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007 – magister pedagogiki: doradztwo zawodowe i personalne, 2010 – magister psychologii: psychologia pracy i organizacji). W 2012 roku ukończyłem podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UAM, a w 2023 roku studia podyplomowe z psychologii zwierząt. Obroniłem doktorat z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w 2017 roku. Interesuję się zagadnieniami związanymi z psychologią społeczną, psychologią pracy i organizacji, rozwojem kompetencji i statystyką w badaniach społecznych.

Ciekawi mnie:

rozwińUwielbiam musicale i bardzo lubię czytać biografie. Jestem opiekunem adoptowanego ze schroniska w Korabiewicach psa Bossa.

dr Lena Staś

Wykładowca

dr Lena Staś

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych
w dyscyplinie Nauki Organizacji i Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Wieloletni trener i moderator w polsko – szwajcarskim programie dla poparcia wolnej przedsiębiorczości. Trener w programie Train and Education In Strategically Significant Areas (Uniwersytet Ekonomiczny). Autorka wielu artykułów naukowych na podstawie prowadzonych badań i analiz poświęconych zarządzaniu, ostatnio wielopokoleniowości w zespołach oraz wykorzystaniu coachingu w organizacjach. W CDV wykładowca na kierunkach Zarządzanie Kreatywne oraz Biznes Manager. Ma duże doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów z pracownikami administracji publicznej oraz organizacjami biznesowymi w zakresie zarządzania zespołami, przywództwa, procesów decyzyjnych w organizacjach i rozwoju osobistego. Wykładowca podyplomowych studiów MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z zakresu skutecznego zarządzania i zarządzania operacjami. Kurs coachingu (ICF) i tutoringu (Collegium Wratislaviense), mentoringu (CDV). Tutor, mentor, doradca organizacyjny, trener rozwoju osobistego.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawi mnie życie, a moje motto brzmi: możesz wszystko.

Kinga Zinkowska

Wykładowca

Kinga Zinkowska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończyła również Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem, Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki i Akademię Trenera. Certyfikowany trener efektywnej nauki i szybkiego czytania oraz integracji sensorycznej. Słuchaczka wielu kursów i szkoleń z zakresu elementów zarządzania i coachingu.

rozwińWykładowca akademicki z ponad 12 letnim doświadczeniem. Obszar zainteresowań to motywacja i coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz andragogika.

rozwińDoświadczenie zdobywała jako właścicielka firmy edukacyjnej i kontraktor firm szkoleniowych. Autorka wielu programów szkoleniowych dla zróżnicowanych grup odbiorców.

rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

rozwińDziałaczka społeczna w lokalnej społeczności, inicjatorka i organizatorka akcji propagującej czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

rozwińPasjonatka gier planszowych i karcianych niekolekcjonerskich, do których zachęca rodzinę i przyjaciół.

dr Katarzyna Walkowiak - Markiewicz

Wykładowca

dr Katarzyna Walkowiak - Markiewicz

Wykładowca

O mnie

rozwińDoświadczony manager, trener, konsultant oraz wykładowca akademicki. Posiada ponad 20-letni staż w biznesie. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach managerskich w korporacjach finansowych i w konsultingu oraz pracując jako wykładowca akademicki (praca doktorska z zakresu jakości usług.  Specjalizacja: strategie marketingowe, voice of customers, badania marketingowe, procesy obsługi klienta, planowanie marketingowe, strategie w handlu.

rozwińSpecjalizuje się w doradztwie strategicznym, procesowym: zarządzanie jakością i doświadczeniem klienta (voice of cutomers) oraz w badaniach marketingowych: ilościowych i jakościowych i ich zastosowaniu m.in. w mierzeniu efektów skuteczności strategii marketingowej w przedsiębiorstwach.

rozwińOd wielu lat prowadzi projekty strategiczne oraz warsztaty dla biznesu i szkolenia. Współautorka książek (Podstawy marketingu – ćwiczenia dla studentów kierunków ekonomicznych, Perspektywy rozwoju branży meblarskiej w Wielkopolsce) oraz licznych publikacji polsko i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom związanym z doświadczeniami klientów, voice of customers, badaniami marketingowymi, zarządzaniem jakością.

rozwińŁączy wszechstronną wiedzę naukową w zakresie marketingu, badań marketingowych, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i jakością z praktyką. Absolwentka marketingu i doktor ekonomii od 2004 roku.

rozwińJej wielką pasją są podróże, literatura, polityka i sport – tenis, narty, bieganie, wycieczki górskie.

Przemysław Starosta

Wykładowca

Przemysław Starosta

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem specjalistą z zakresu baz danych, trenerem programowania i analizy danych oraz kierownikiem projektów informatycznych. Współpracowałem z takimi firmami jak GSK, T-Mobile, Lidl, Volvo czy Santander Bank. Możesz mnie poznać również poprzez kursy i publikacje na stronach helionu czy udemy.

rozwińW kwestii zawodowej interesuje się każdym tematem związanym z danymi – od prostych raportów poprzez ETL i BigData, kończąc na modelowaniu procesów z wykorzystaniem machine learning.

rozwińNa styku życia zawodowego i pasji jest edukacja. Lubię się uczyć, szukam nowych sposobów uczenia się i uczenia innych. Edukacja mnie uwodzi.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawi mnie każdy kolejny dzień i każde nowe miejsce. Chętnie podróżuje. Nigdy też nie przestaję czytać, zwykle kilka książek na raz z różnych dziedzin. Interesuję się piłką nożną, filozofią i teologią. Bardzo lubię ciszę.

Krzysztof Miotk

Wykładowca

Krzysztof Miotk

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKierownik merytoryczny studiów podyplomowych Badania UX

rozwińUX Researcher, współtwórca podcastu branżowego „UX po Godzinach”. W swojej pracy wykorzystuję doświadczenie biznesowe zdobyte m.in. jako strateg marki szkoleniowej i koordynator projektów. Jako Badacz UX prowadziłem badania dla takich marek jak: BLIK, Booste, OLX, Asseco, Santander BP, Alior Bank, Tubądzin i T-Mobile

rozwińCiekawi mnie

rozwiń…każdy projekt, bo uważam, że ciekawość to cecha nie do zaspokojenia. Z tego powodu zawsze podchodzę do nowego projektu z otwartą głową.

rozwińPrywatnie interesuję się technologią, ratownictwem, survivalem i sportami wodnymi. Uwielbiam spędzać czas zarówno przy ognisku, jak i przerzucając cyfrowe karteczki na Miro.

Katarzyna Andrzejczyk-Briks

Wykładowczyni

Katarzyna Andrzejczyk-Briks

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińHistoryczka sztuki, kuratorka i wykładowczyni historii sztuki i designu w School of Form, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie i Collegium da Vinci w Poznaniu.

rozwińEkspertka zajmująca się analizą trendów i sygnałów zmian w zespole Concordii Design w Poznaniu.

rozwińWiedzę o zmianach wykorzystuje w pracy z projektantami i firmami do tworzenia nowych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby i wartości użytkowników: produktów, usług i doświadczeń.

rozwińEkspertka i trenerka w programie Dostępny Design.

rozwińKuratorka wystaw o designie.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie i ich zachowania oraz design.

rozwińWierzę, że wszystko, co zostało zaprojektowane układa się w opowieść o nas – naszych potrzebach, lękach, aspiracjach i marzeniach a projektując teraźniejszość wpływamy także na przyszłość.

rozwińDlatego zawsze warto zastanowić się czy jesteśmy dobrymi projektantami przyszłości dla siebie,

rozwińswoich potomków i planety?

Rafał Szenrok

Wykładowca

Rafał Szenrok

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińWspółzałożyciel Morski Studio Graficzne. Absolwent UAM. Specjalista od komunikacji i organizacji prac kreatywnych. Z branżą reklamową związany od 1995 roku. Strateg w agencji about ad. Zajmuje się tworzeniem strategii marek, wydawnictwami specjalnymi, czasopismami, wydarzeniami oraz promocją sprzedaży.

rozwińInicjator i współtwórca Art & Fashion Festival (AFF). Odpowiedzialny m.in. za program pierwszej edycji obejmujący prezentacje projektantów mody, warsztaty krawieckie oraz imprezy towarzyszące. Dyrektor wydawniczy magazynu „Br&” (Brand) poświęconego modzie i kulturze oraz magazynu shopingowego „Faboo” przygotowywanych na zlecenie Starego Browaru. Brał udział w tworzeniu komunikacji dla marek Carry, Quiosque oraz rebrandingu marki Argos. Ponadto twórca tożsamości marek, m.in. (Fawor, Stomil Poznań, Grecos, Politechnika Poznańska, PUMS, York, ADS, Terlan, Simet, Akademia Muzyczna, Argos, Teccon, Hannex), wydarzeń (polska premiera Skody Superb, obchody 750-lecia lokacji Poznania, Jarocin Festiwal), zaangażowany w promocję sprzedaży (Skoda, Vox) oraz marketing polityczny.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPraca nad wyzwaniami, które wymagają zejścia z przetartego szlaku. Wiedza i dobre wzory są ważne, ale kluczowa jest elastyczność. Zmienność okoliczności i oczekiwań wymuszają kreatywność polegająca na ciągłym dostosowywaniu komunikacji do aktualnych potrzeb. Dlatego najciekawsze są świeże pomysły — te, na które wpadniemy razem podczas pracy nad nowym projektem.

Walery Lach

Wykładowca

Walery Lach

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińEkspert – praktyk w zakresie strategii marketingowych oraz strategii marek. Pracował dla międzynarodowych oraz krajowych marek takich jak Knorr, Hellmann’s, Nestle – Winiary, Morliny, Animex, Almarai – Arabia Saudyjska, Laufer Group – Ukraina. Wdrażał wprowadzenie nowych kategorii oraz marek na wymienionych rynkach. Zarządzał zespołami marketingu i sprzedaży. Prowadzi szkolenia i warsztaty z dziedziny zarządzania marketingowego oraz zarządzania marką.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawi mnie sposób podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Ale również ciekawi mnie sposób podejmowania decyzji przez managerów. Jak te dwa procesy prowadzą do satysfakcji obu sfer. Ciekawi mnie świat: kraje, ludzie, zwyczaje, różnice kulturowe także te w obrębie biznesu. Dobra książka, film oraz muzyka rockowa dopełniają zaspokajanie mojej ciekawości.

rozwińO mnie

rozwińWłaściciel firmy szkoleniowej (www.contentum.com.pl), HR Business Partner, trener, doradca, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz IBD Business School. Autor kilkudziesięciu wdrożonych strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz systemów ocen pracowniczych. Jeden z pionierów w Polsce szkoleń z zakresu komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Menedżer ds. inkubacji w parkach naukowo-technologicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 13 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych).

rozwińCiekawi mnie

rozwińW pracy dydaktycznej najbardziej zależy mi na tym, aby zainspirować studentów. Realizujemy programy zajęć, poznajemy literaturę i jednocześnie cały czas próbujemy poznawane treści przekładać na praktykę. Ponieważ najczęściej można spotkać mnie podczas zajęć z Business Model Canvas, strategii zarządzania, elementów zarządzania projektami czy rozproszonym zespołem projektowym, to w tych obszarach wspólnie zastanawiamy się, w jaki sposób przełamywać status quo, jak projektować usługi, planować działania, aby w istocie zarządzać kreatywnie i stawać się źródłem inspiracji. Jest merytorycznie i zawsze wesoło. Wierzę, że wiedzę można przekazywać w sposób profesjonalny i przystępny.

rozwińZapraszam serdecznie do sal wykładowych.

Piotr Ruszkiewicz

Wykładowca

Piotr Ruszkiewicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPrawnik, adwokat, mediator, patron aplikantów, a prywatnie mąż i ojciec. Pasjonat prawa i praktyk, który za cel przyjął sobie mówić prosto o prawie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. Wiceprezes Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, jak i Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu mediacji, coachingu, a także prelegent ogólnopolskich konferencji o tematyce mediacyjnej. Pasjonat tematyki prawa rodzinnego, alienacji rodzicielskiej, postaw psychologicznych rodziców w relacjach z dziećmi.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie. Ciekawią mnie ludzkie zachowania i ich motywacja. W życiu kieruje się mottem przeczytanym gdzieś i kiedyś w trakcie jednej z młodzieńczych wycieczek „Wy byście wszystko mogli mieć, gdybyście tylko chcieli chcieć” i to staram się przekazać moim studentom, współpracownikom, aplikantom i wszystkim rozpoczynającym nowe etapy w życiu. Jako wykładowca przedmiotów prawniczych dla osób, które jednak prawa nie studiują, staram się robić wszystko, aby pokazać, że prawo takie straszne nie jest. Wykładowca pasjonat, którego celem jest dzielenie się wiedzą teoretyczną i praktyką, aby innym było łatwiej dojść do obranego celu.

mgr inż. Maciej Markiewicz

Wykładowca

mgr inż. Maciej Markiewicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Informatyka ze specjalizacją Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych. Posiadam wieloletnie doświadcznie przy projektowaniu i wytwarzania oprogramowania dla klientów komercyjnych. Obecnie pracuje jako szef zespołu Cyberbezpieczeństwa w Netguru. W ramach mojej pracy zajmuje się bezpieczeństwem danych, konsultingiem, wsparciem zespołów projektowych w obszarze bezpieczeństwa, projektowaniem i analizą systemów informatycznych oraz szeroko pojętą inżynierią oprogramowania.

rozwińCiekawi mnie

rozwińInteresuje się psychologicznymi aspektami bezpieczeństwa, wpływem technologii na społeczeństwo, socjotechnika oraz wszystkim co można określić mianem “hackowania ludzi”

mgr inż. Piotr Sałata

Wykładowca

mgr inż. Piotr Sałata

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińZwiązany z branżą internetową od 2008 roku. Poza współtworzeniem działu R&D Symetrii zajmuje się projektowaniem serwisów WWW oraz aplikacji mobilnych. Specjalizuje się w projektowaniu złożonych interfejsów oraz procesów za nimi stojących.

rozwińKoordynator i moderator badań aplikacji o dużym stopniu skomplikowania. Łączy wykształcenie i wiedzę techniczną z obszarem User Experience oraz Product Managementu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińNowe technologie (ale z umiarem!), lotnictwo (najlepiej jednak samemu stojąc na ziemi). Uwielbiam przemierzać miasto na longboardzie (elektrycznym, żeby się za bardzo nie zmęczyć) lub biegając.

Marta Nowakowska

Wykładowca

Marta Nowakowska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem psychologiem, certyfikowanym trenerem i wykładowcą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze projektowania i prowadzenia programów szkoleniowych oraz treningów kompetencji miękkich dla organizacji edukacyjnych, biznesowych i pozarządowych, a także zajęć akademickich z psychologii i komunikacji. Aktywnie działam w obszarze psychologii edukacji, prowadząc indywidualny i grupowy mentoring oraz warsztaty z zakresu kompetencji przyszłości oraz doradztwa zawodowego.

rozwińUkończyłam psychologię pracy i organizacji oraz filologię polską ze specjalnością dziennikarską na UAM w Poznaniu, a kompetencje trenerskie doskonaliłam podczas studiów podyplomowych Akademia Trenera na WSNHiD.

rozwińJako trener i psycholog miałam przyjemność współpracować m.in. z Centrum Psychologiczno-Coachingowym inspeerio, Instytutem Dobrej Edukacji, Wyższą Szkołą Bankową, Uczelnią Korczaka, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa, Fundacją Restart, Firmą FDS Consulting, firmą BDI Europejczyk.

rozwińOd kilku lat publikuję teksty na łamach magazynów psychologiczno-rozwojowych (m.in.   Charaktery, Benefit HR, Głos Pedagogiczny). Od 2016 roku projektuję i prowadzę zajęcia z obszaru psychologii, zachowań organizacyjnych, komunikacji społecznej dla studentów Collegium Da Vinci, aktualnie na kierunkach: Business Manager, Mediaworking i Zarządzanie kreatywne. Praca ze studentami jest dla mnie nieustającym źródłem inspiracji i satysfakcji.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie i ich rozwój, a także innowacyjne metody nauczania (PBL, learning-by-doing) oraz zmiany na rynku pracy szczególnie w obszarze rozwoju kompetencji przyszłości.

dr hab. Krzysztof Hajder

Wykładowca

dr hab. Krzysztof Hajder

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDoktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, specjalność polityka społeczna. Profesor UAM w Poznaniu w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińZainteresowania badawcze: bezrobocie i rynek pracy, finanse publiczne, polityka społeczna, przemysł 4.0. Autor licznych artykułów naukowych, ekspertyz, a także organizator wielu akcji i przedsięwzięć społecznych i charytatywnych.

rozwińCiekawi mnie

 • Kryminały w szczególności skandynawskie.
 • Podróże

Adam Karpisz

Wykładowca

Adam Karpisz

Wykładowca

O mnie

O mnie

rozwińAbsolwent PJATK. W przeszłości grafik, UX/UI designer, art director, teraz skupia się głównie na nowych technologiach. Projektował dla wielkich korpo jak Amazon, małych startupów jak Bling SH, przeszedł przez piekło freelance, posmakował tworzenia gier wideo, ostatecznie znajdując swoje idealne miejsce w tworzeniu na potrzeby sieci i aplikacji, doprawiając to od czasu do czasu zabawą z brandingiem, animacją czy 3D.

rozwińObecnie Product Designer dla Netguru oraz twórca kreatywny na własnym: karpisz.com

Ciekawi mnie

rozwińWszystko co związane z designem, sztuką, nauką i gadżetami. Poza tym patologiczny geek, w weekendy szukający ucieczki od cywilizacji pod namiotem w głębokim lesie.

Daniel Stachuła

Wykładowca

Daniel Stachuła

Wykładowca

O mnie

rozwińJestem menedżerem kultury, pedagogiem teatru, koordynatorem projektów i programów, kuratorem i opiekunem procesów twórczych. Współtworzę Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury (SMAK), które realizuje szereg działań z zakresu kultury, sztuki, edukacji i ekologii (m.in. festiwal sztuk społecznych OFF Opera, Społeczne Centrum Kultury Fyrtel Główna, Kolektyw Aktywne Miasto).

rozwińZajmuję się programowaniem i produkcją wydarzeń społeczno-artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, ekologicznych (fundraising, budżet, harmonogram, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, zarządzanie projektem, ewaluacja). Szczególnie bliskie są dla mnie projekty interdyscyplinarne, łączące różne dziedziny — film, muzykę, teatr, grafikę, storytelling, design.

rozwińWspółpracowałem z wieloma instytucjami kultury, sztuki, nauki oraz biznesem — m.in. Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Operą Bałtycką, Malta Festival, Teatrem Polskim w Poznaniu, Estradą Poznańską, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, Collegium Da Vinci, Fundacją Veolia Polska, Veolia Energia Poznań S.A. oraz wieloma organizacjami pozarządowymi.

rozwińPrzygotowuję rozprawę doktorską na UAM, gdzie prowadziłem również zajęcia dla studentów i studentek dotyczące m.in. zarządzania projektem, organizacji pracy społeczno-artystycznej, pedagogiki teatru. Moje artykuły naukowe i eseje publikowano w czasopismach specjalistycznych oraz tomach zbiorowych.

rozwińByłem stypendystą miasta Poznania w dziedzinie kultury (2016) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). Nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kat. debiut roku za realizację opery „Dydona i Eneasz” w poznańskim Teatrze Wielkim (2016) oraz do Medali Młodej Sztuki Głosu Wielkopolskiego w kat. animacja kultury (2020). Jako reżyser/pedagog teatru współtworzyłem spektakle oraz działania filmowe i performatywne: „Pomiędzy” (2014), „Dydona i Eneasz” (2016), „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” (2017), „Śpiewy historyczne” (2018), „Onna” (2019), „h.” (2019), „Więcej grzechów nie pamiętam” (2020), „Projekt EKI” (2020), „Ostatni dzwonek” (2021).

Ciekawi mnie

rozwińPasjonuje mnie opowieść — fabuła, bohaterowie, ich cele i pragnienia, sposób prowadzenia narracji, wizualność tekstu. Doświadczenia zdobyte w branży kreatywnej (reżyseria, dramaturgia, koncepty kreatywne) przekuwam na współpracę z biznesem — wykorzystuję różnorodne narzędzia m.in. practise as research, storytelling, story design, creative writing.

Rafał Janowicz

Wykładowca

Rafał Janowicz

Wykładowca

O mnie

rozwińBadacz rynku, manager, przedsiębiorcą.

rozwińEkspert w zakresie  badań rynkowych i społecznych.  Od 30 lat wspiera firmy i instytucje w m.in. zakresie:  badań rynku i społecznych, doskonaleniu produktów/usług, opracowywaniu innowacji, budowy strategii  marek/ organizacji oraz zmian kultury organizacji.

rozwińDoświadczony badacz społeczny, współtwórca wielu procesów partycypacji i dialogu społecznego.

rozwińUczestniczył  w budowaniu ok.180 produktów/ usług, pracował  dla ponad 200 marek.

rozwińW latach 1995 – 2013 zarządzał  firmą badawczą PENTOR Poznań oraz TNS Poznań. Obecnie prowadzi firmę  Brand Experience specjalizującą się w  zakresie  budowania strategii marek oraz doradztwie biznesowym.

Ciekawi mnie

rozwińLubię wyzwania, śledzenie procesów społecznych oraz odkrywanie sił je kształtujących. Inspirują mnie ludzie otwarci świat.

Klaudia Młoda-Brylewska

Wykładowca

Klaudia Młoda-Brylewska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka studiów na kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie doktorantka w Instytucie Nauk o Jakości na tym samym Uniwersytecie. Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania i marketingu. Ukończyłam kilkanaście kursów związanych z Systemami Zarządzania w przedsiębiorstwie. Obszar moich zainteresowań naukowych dotyczy badań konsumenckich oraz środowiskowej oceny cyklu życia różnych wyrobów.

rozwińOd kilku lat w ramach własnej działalności gospodarczej zajmuję się badaniami rynku i badaniami marketingowymi.

Ciekawi mnie

rozwińWolne chwile poświęcam czterem czworonożnym przyjaciołom i na kontakcie z naturą.

Izabela Cienkus

Wykładowca

Izabela Cienkus

Wykładowca

O mnie

rozwińOd 10 lat prowadzę własną działalność w zakresie marketingu, organizacji eventów i doradztwa projektowego. Od 5 lat współpracuję z Agencją LUCKYYOU z Poznania najpierw jako lider Teamu Project Management, a obecnie Head of Client Service. Doradzam i prowadzę projekty employer brandingowe, marketingowe i eventowe. Wspieram działy HR i EB największych marek w Polsce m.in. IKEA Retail, Grupa Eurocash, Polpharma S.A. , Coca-Cola czy Volkswagen Group Polska. Współpracuję przy tworzeniu strategii komunikacji dla nowych marek i produktów.  Angażuje się w projekty medyczne i te, które mają wpływ na poprawę jakości i życia społeczeństwa.

rozwińOd 2 lat z zadowoleniem i satysfakcją prowadzę zajęcia ze studentami.

rozwińProwadzę szkolenia z zakresu strategii marki, employer brandigu i komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania projektami.

rozwińMogę pochwalić się kilkoma nagrodami zdobytymi w moich zespołach:

 • 2016 Nagroda dla Projektu Wielkopolska Onkologia (Uszczypnij Raka) Lider Ochrony Zdrowia za promocję zdrowia w 2016 r. (jedna z najbardziej prestiżowych nagród w Ochronie Zdrowia).
 • 2017 Heart Failure Awareness Days – międzynarodowa nagroda dla projektu medycznego Halo tu Serce! Realizowanego dla Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 2019 Employer Branding Excellence Awards nagroda Kampania rekrutacyjna off-line 2019 dla klienta IKEA Retail
 • 2019 EB KREATOR nagroda za kampanię social media prowadzoną z IKEA Retail
 • 2021 Employer Branding Excellence Awards nagroda Kampania rekrutacyjna off-line 2021 dla klienta IKEA Retail

Ciekawi mnie

rozwińLubię być tam, gdzie spotykam kreatywnych, pełnych pasji ludzi. Prywatnie interesuję się motocyklami.

Karmena Roztocka

Wykładowca

Karmena Roztocka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKonsultantka ds. marketingu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w kilku agencjach reklamowych oraz w działach marketingu kilku firm produkcyjnych i usługowych (m.in. przez pięć lat prowadziła Dział Marketingu w firmie YES Biżuteria). Obecnie pracuje jako Senior Analityk i Strateg w firmie konsultingowej. Wykładowca-praktyk na UAM (na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) oraz w Collegium Da Vinci (na kierunku Zarządzanie Kreatywne).

rozwińAbsolwentka kierunku Historia Sztuki (UAM, Wydział Historii), a także studiów podyplomowych: Master of Business Administration (WSB w Poznaniu), Innowacyjne Zarządzanie Marką (WSB w Poznaniu), Reklama i Promocja (UAM, Wydział Nauk Społecznych).

rozwińCiekawi mnie

rozwińGłówne obszary zainteresowań to strategie marek, CSR (Corporate Social Responsibility), wykorzystanie trendów w biznesie, a także działania R&D (Research and Development).

rozwińPrywatnie miłośniczka sztuki przełomu XIX i XX wieku, flamenco, bluesa oraz indie rocka, zaangażowana w ochronę praw zwierząt.

Artur Ratuszyński

Wykładowca

Artur Ratuszyński

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPo 25 latach odszedłem z dziennikarstwa i założyłem firmę S-Movens zajmującą się public relations, doradztwem strategicznym, procesami Design Thinking oraz badaniem trendów. Współtworzyłem w 2018 roku program rozwoju
smart city Szczecin. Od 2019 jestem doradcą biura prezydenta Szczecina do spraw strategii i rozwoju. Uczestniczę w procesach ewaluacji i aktualizacji i budowania Strategii Rozwoju Szczecina.

rozwińCiekawi mnie

rozwińHistoria średniowiecza, przyszłość robotów i sztucznej inteligencji, rozwój miast zwłaszcza w obszarze smart city. Jestem fanem Apple i Formuły 1.

Dariusz Drążkowski

Wykładowca

Dariusz Drążkowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDoktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011 –
magister psychologii). Na tej Uczelni w 2016 roku obronił doktorat. Pracuje
jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM.

rozwińWykłada także na WSB Poznań. Naukowo zajmuje się psychologią społeczną powiązaną z psychologią pozytywną, konsumencką i zdrowia. Autor ponad 30 publikacji z tych obszarów. Otrzymał stypendia dla wybitnych młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i MNiSW. Prowadzi zajęcia z obszaru psychologii społecznej i konsumenckiej.

rozwińCiekaw mnie

rozwińPogodzenie bycia wystarczająco dobrym rodzicem i mężem z zachowaniem dobrostanu psychofizycznego.

Agnieszka Hoffmann

Wykładowca

Agnieszka Hoffmann

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem psychologiem. Przez 15 lat zarządzałam działami HR. Piszę doktorat z zarządzania zasobami ludzkimi u prof. dr hab. Anny Wziątek-Staśko na Akademii WSB.

rozwińCiekawi mnie

rozwińWpływ jaki na życie człowieka ma poczucie jego własnej skuteczności.

Nina Sobczak-Matysiak

Wykładowca

Nina Sobczak-Matysiak

Wykładowca

O mnie

rozwińPsycholog, superwizorka i trenerka II st. certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, terapeutka ACT, wykładowczyni Instytutu psychologii UAM, specjalistka psychologii zarządzania i organizacji, prowadzi firmę Negocjator Akademia Treningu i Psychoedukacji. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy nad zmianą zachowań, postaw i rozwojem umiejętności psychospołecznych, w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń biznesowych dla kadry kierowniczej oraz w zaawansowanym szkoleniu i superwizowaniu trenerów i coachów.

dr Katarzyna Samek-Preś

Wykładowczyni

dr Katarzyna Samek-Preś

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińDoktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Absolwentka zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu internetowego i e-biznesu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2020 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2016 roku zawodowo związana z uczelnią. W latach 2019-2023 pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast w latach 2016–2019 pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Jest autorką i współautorką ponad 25 artykułów naukowych i monografii, a także aktywną uczestniczką konferencji naukowych poświęconych mediom społecznościowym w marketingu. Kilkukrotnie prowadziła badania naukowe na uczelniach i w firmach prywatnych. Obecne zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem mediów społecznościowych w marketingu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie i ich innowacyjne, niczym nieograniczone, kreatywne pomysły

Agnieszka Kulej

Wykładowca

Agnieszka Kulej

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Częstochowskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, magister socjologii, certyfikowany trener biznesu i kompetencji miękkich, szkoleniowiec, mediator, praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i miękkiego HR.

rozwińDoświadczenie zdobywała pracując zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Naukowy obszar zainteresowań: startupy, venture capital, zarządzanie innowacją, ZZL,  badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych, zarządzanie projektami

rozwińCiekawi mnie

rozwińSteel dart, soft dart, brazylijskie jiu jitsu, podróże, literatura z obszaru fizyki kwantowej, neurobiologii i kognitywistki

Piotr Koźniewski

Wykładowca

Piotr Koźniewski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińZ wykształcenia jestem chemikiem, który realizuje  dziedziczną i chroniczną kreatywność oraz tendencję poszukiwania rozwiązań bardziej optymalnych, przestrzennych, w dziedzinach Augmented i Virtual Reality.

rozwińOd 2010 roku zajmuję się tworzeniem użytkowych i edukacyjnych aplikacji 3D, a w nich – nowych modeli interakcji dla urządzeń i wirtualnych środowisk 3D, zwłaszcza, ale nie wyłącznie, mobilnych, rzeczywistości rozszerzonej – sam nazywam sibie wizjonerem, marzycielem.

rozwińPracując z zespołem programistów i grafików posługuję się na co dzień zagadnieniami z zakresu użyteczności zaawansowanych technologii wirtualnych jak i idei ich zastosowań – korzyści i nowych horyzontów.

rozwińJestem projektantem i wdrożeniowcem narzędzi VR – tworzyłem aplikacje na każdą z platform, na których VR jest dostępny – od smartfonów w kartonowych goglach, przez edukacyjne aplikacje eksploracyjne na OculusGO, do zaawansowanych konfiguratorów katalogu produktów wystroju wnętrz dla branży meblarskiej na PCVR.

rozwińTworzyłem koncepcje opowiadania o przestrzeni, funkcji i historii – wdrożone poprzez WebVR, m.in dla marek  Daimler, VW, Enea, Sejm RP.

rozwińByłem producentem generalnym dla dwóch projektów zaawansowanych gier na Oculus Quest 2.

rozwińObecnie prowadzę autorskie laboratorium VRysunek, gdzie uczę rysowania przestrzennego w VR w aplikacji Gravity Sketch na największym wydziale malarskim w Polsce, na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

rozwińNa CDV będę uczył patrzenia na VR jako na dziedzinę sztuki, techniki i kreatywności poprzez jej składowe, mechaniki i doświadczenia.

rozwińCiekawi mnie

rozwińObecnie pasjonuje się rosnącą dziedziną Spatial Computing, interfejsami naturalnymi i autostereoskopią

Michał Janowski

Wykładowca

Michał Janowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDoktor inżynier, entuzjasta Motion Capture oraz analizy ruchu człowieka

rozwińCiekawi mnie

rozwińZmiany i wyzwania technologiczne w szeroko rozumianym świecie cyfrowym, zwłaszcza w grafice 3D

Tomasz Welc

Wykładowca

Tomasz Welc

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Collegium Da Vinci oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, magister brandingu. Zawodowo związany głównie z digital marketingiem specjalizujący się w działaniach performance oraz sem, pracują cpo stronie klienta oraz agencji, współpracując m.in. z takimi markami, jak: JohnDog, Lidl, CityFit, Raben, czy Zoo24. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, event manager oraz certyfikowany moderator metodologii design thinking. Jestem zwolennikiem myślenia out of the box, więc w swojej pracy staram się łączyć kreatywne myślenie z analityczno-strategicznym podejściem.

rozwińCiekawi mnie

rozwińKażdy człowiek i życie 😊 Uważam, że każdy projekt potrafi być intersujący, a poznawani ludzie stanowić inspirację do działania. Prywatnie jestem wielkim freakem sportu, uwielbiam spędzać czas aktywnie, a wolnej chwili staram się poszerzać swoją wiedzę z zakresu rozwoju osobistego i biznesu.

Rafał Gajewski

Wykładowca

Rafał Gajewski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem managerem z ponad 9 letnim doświadczenie w zarządzaniu zespołami developerskimi, prowadzeniem własnego biznesu oraz wytwarzaniem własnych i klientów produktów IT. W swoje karierze byłem współzałożycielem Software House, także VP of Mobile Engineering. Obecnie przewodzę zespołowi zajmującemu się automatyzacją (AI, Chatbot, Machine Learning)

rozwińCiekaw mnie

rozwińMotorsport , AI, Automatyzacja.

Paulina Kuczkowska

Wykładowczyni

Paulina Kuczkowska

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińDoświadczony manager i mentor w zakresie biznesu i rozwoju; akredytowany coach Międzynarodowej Federacji Coachingu (ACC ICF); psycholog i psychoterapeuta; certyfikowany Konsultant Psychoterapii Pozytywnej Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej; wykładowca akademicki.
Członek World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Stosowanej w sekcji naukowej Psychoterapii Pozytywnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz w latach 2019-2021 członek ICF Global i ICF Polska.

rozwińZ wykształcenia magister nauk społecznych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz magister psychologii o specjalności psychologia kliniczna WSB w Poznaniu, dyplomowany coach studiów podyplomowych.

rozwińPrzez wiele lat związana ze światem biznesu – współpraca z licznymi małymi i średnimi firmami, międzynarodowymi korporacjami w zakresie zarządzania i doradztwa biznesowego, controllingu oraz marketingu.

rozwińOd 2016 roku skoncentrowana na rozwoju w obszarach związanych z psychologią, psychoterapią, neuronauką i neurobiologią, które to stały się drogą i fundamentem do założenia własnego gabinetu i rozwoju Sensa Intuitio – Centrum Psychoterapii, Psychologii i Rozwoju.

rozwińAutorka inicjatywy non-profit z zakresu „Doradztwa zawodowego dla młodzieży na bazie Coachingu” (dedykowanej szkołom podstawowym i średnim, wspierającej przedsiębiorczość i kreatywność) oraz warsztatów dla młodzieży „Rozwiń swój potencjał”. Twórczyni projektu „Women’s Coach” – serii autorskich warsztatów dla kobiet mających na celu wspieranie kobiet w ich rozwoju osobistym i zawodowym.

rozwińOd 2021 również wykładowca akademicki Collegium da Vinci w obszarze Neuromarketingu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPraca z drugim człowiekiem jest moją pasją, której oddaję się na co dzień w gabinecie, na uczelni oraz w wielu innych działaniach związanych z pracą z człowiekiem i wsparciem zarówno dorosłych, jak i młodzieży.

rozwińPrywatnie spełniona mama i żona, pasjonatka życia i podróży.

Patryk Blumensztajn

Wykładowca

Patryk Blumensztajn

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJako programista miałem okazję pracować z wieloma językami programowania. Tworzyłem różnego rodzaju aplikacje – od webowych, przez desktopowe, aż po gry.  Aktualnie zajmuję stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa systemów SAP. Podczas studiów byłem aktywny w środowisku uczelnianym – uczestniczyłem w konkursach naukowych, a także chętnie organizowałem warsztaty i wykłady dla studentów.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania nie ograniczają się jedynie do świata technologii. W wolnych chwilach chętnie sięgam po literaturę, a także zgłębiam tematy związane z psychologią

Natalia Mielcarek

Wykładowczyni

Natalia Mielcarek

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińSenior Business Program Manager w Allegro. Absolwentka Komunikacji Społecznej i Filozofii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej. Od ponad 10 lat pracuje w branży IT jako Project i Product Manager. Skupia się na rozwoju produktów w oparciu o wartość dla użytkownika, holistycznym podejściu do rozwoju aplikacji w szerszym kontekście biznesowym i rozwiązywaniu psychologicznych wyzwań branży IT.

rozwiń 

rozwińCiekawi mnie

rozwińWielbicielka podróży na wyspy oceaniczne oraz sportu. Jej największą pasją jest wspinaczka sportowa.

dr Łukasz Fojutowski

Wykładowca

dr Łukasz Fojutowski

Wykładowca

O mnie

rozwińUkończyłem studia ekonomiczne na specjalnościach „Polityka gospodarcza i strategie przedsiębiorstw” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz „Economie et Gestion des Entreprises” na Université de Rennes I. Moja rozprawa doktorska dotyczyła strategii przedsiębiorstw krajowych wobec ekspansji korporacji transnarodowych.

rozwińProwadziłem przez długi czas badania w zakresie zarządzania strategicznego w ramach stypendium badawczego Rządu Francuskiego na Université Aix-Marseille oraz jako pracownik Centrum Badania Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

rozwińNa co dzień łączę świat biznesu z akademickim. Prowadzę ze wspólnikami firmę konsultingową Klinika Organizacji, która specjalizuje się w projektowaniu strategii rozwoju organizacji, Product Discovery, badaniu kultury organizacyjnej oraz doradztwie w zakresie zarządzania zespołami i ich kompetencjami.

rozwińW świecie uczelni wyższych zajmuję się projektowaniem usług edukacyjnych, wdrażaniem rozwiązań IT w edukacji wykorzystujących AI, prowadzeniem warsztatów z zarządzania oraz zajęć tutoringowych dla studentów.

rozwińCiekaw mnie

rozwińW sferze zawodowej pasjonuje mnie wszystko, co jest związane z rozwojem organizacji i ludzi, dlatego chętnie pomagam innym wydobyć ich potencjał. W życiu prywatnym uwielbiam podróże, jazdę na motocyklu i dokonywanie odkryć kulinarnych – najlepiej wszystko to razem.

Carlos Gómez

Wykładowca

Carlos Gómez

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPochodzi z Meksyku, a od 12 lat mieszka w Polsce. Z zawodu jest architektem i mieszkał w Meksyku, USA, Hiszpanii i Polsce, gdzie pracował jako nauczyciel języka hiszpańskiego w różnych ośrodkach edukacyjnych, od szkoły podstawowej do uniwersytet.

rozwińCiekawi mnie

rozwiń„Hiszpański to nie tylko język” Lubię przekazywać moją kulturę i mój język ludziom w Polsce, znalazłem wielką akceptację i wielkie zainteresowanie nauką hiszpańskiego, kiedy tylko mogę podróżuję, nie ma lepszego sposobu na rozwój osobisty niż podróżowanie, kocham sport, zwłaszcza piłkę nożną, jak wszyscy Latynosi, chodzę na siłownię, jeżdżę na rowerze, uwielbiam dobre jedzenie i próbowanie nowych rzeczy.

Jagoda Herman-Mrozik

Wykładowczyni

Jagoda Herman-Mrozik

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku nowy marketing w CDV. Zawodowo związana z marketingiem internetowym, obecnie pracuje jako social media managerka w poznańskiej agencji LUCKYYOU. Marki, dla których ma lub miała przyjemność pracować to m.in. IKEA, NEONAIL, Selgros Cash&Carry, Allegro, Polpharma. W CDV prowadzi zajęcia „Narzędzia komunikacji Office Managera” i dba o ich warsztatowy, praktyczny charakter.

rozwińCiekawi mnie

rozwińInteresuje się zagłębianiem tajemnic algorytmów social mediów i inkluzywną komunikacją marek. Oprócz tego ciekawi ją polska muzyka rockowa lat osiemdziesiątych, literatura faktu i kuchnia eksperymentalna. Uważa, że nie ma złej pogody na rower, więc jeździ na nim przez cały rok.

Krzysztof Maślankowski

CEO, CFO, Ph.d. Członek rad nadzorczych, Coach

Krzysztof Maślankowski

CEO, CFO, Ph.d. Członek rad nadzorczych, Coach

rozwińO mnie

rozwińWieloletni manager zarządzający specjalizujący się w dziedzinie finansów korporacyjnych, rynków kapitałowych, strategiach inwestycyjnych oraz analizie finansowej i controllingu.

rozwińWiceprezes Zarządu Liderio sp. z o.o., CFO (Solumus Group SA, Ekobenz Sp. z o.o.,  Creotech Instruments S.A.), Prezes Zarządu (Polski Holding Farmaceutyczny S.A.), Manager Inwestycyjny, Ekspert ds. wyceny biznesu (ARP S.A.), Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych (MSP), Dyrektor finansowy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KONKRET” sp.j. i sp. z o.o.), Przewodniczący Rad Nadzorczych (Lubelski Węgiel “Bogdanka” – wprowadzenie spółki na GPW, wdrożenie SAP, MSR/MSSF, nadzór Komitet Audytu), Aircraft Maintenance Services, Ares, PHF, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego. Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości V kadencji, doradca podatkowy (nr wpisu 10766), licencja Ministerstwa Finansów, kwalifikacje głównego księgowego SKwP, Ekspert Funduszu Badań i Wdrożeń Innowacji, Trener biznesu.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Controlling (biznesowy, finansowy, strategiczny)
 • Rynek kapitałowy
 • Finansowanie i wycena przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i analiza finansowa

dr Anna Piekarczyk

Wykładowczyni

dr Anna Piekarczyk

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka  Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz ESCP-EAP Europäische Wirtschaftshochschule w Berlinie (Polsko-Niemiecki Program MBA).

rozwińEkspert w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania procesami wewnętrznymi  w organizacji.  Aktualnie starszy konsultant w firmie doradczej realizującej projekty doradcze dla przedsiębiorstw różnych branż. Od lat przygotowuje autorskie szkolenia i warsztaty dla biznesu z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, najnowszych koncepcji  i metod zarządzania, systemów rekrutacji, rozwoju i oceniania pracowników, różnic kulturowych w Polsce i w Niemczech oraz zarządzania kompetencjami pracowniczymi. Posiada bogate doświadczenie doradcze i szkoleniowe.

rozwińCiekawi mnie

rozwińHolistyczne spojrzenie na organizacje, sytuacje, ludzi.

Iwona Sawicka

Wykładowczyni

Iwona Sawicka

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińJestem praktykiem biznesu, który od 26 lat prowadzi swoje przedsięwzięcia i projekty w polskich oraz zagranicznych firmach.  Lubię gdy mogę dzielić się wiedzą i doświadczeniem.  Łączę wiele dziedzin ze sobą, gdyż większość moich lat pracy to stanowiska zarządcze wymagające wielowątkowości. Psychologia, zarządzanie  i międzykulturowość to tematy, którymi lubię zajmować się najbardziej

rozwińCiekaw mnie

rozwińHolistyczne podejście do człowieka na poziomie umysłu, rozumu oraz emocji

Marta Truś

Wykładowczyni

Marta Truś

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińJestem konsultantką strategiczną od 2014 r. Obecnie pracuję jako Innovation Designer w Acceleratorze Huge Thing w Poznaniu. Projektuję nie tylko rozwiązania, ale też podejścia strategiczne, projektowe i badawcze czerpiąc z Service Design, Design Thinking i innych podejść, które akurat w moim odczuciu są dostosowane do potrzeb klienta i celu, jaki obraliśmy.

rozwińCiekawi  mnie

rozwińJestem osobą otwartą na nowe pomysły, perspektywy i możliwości. Wierzę, że inspiracja może płynąć z różnych źródeł, dlatego jestem gotowa eksplorować, eksperymentować i wychodzić poza utarte szlaki. Świadomość różnorodności i złożoności perspektyw społecznych, kulturowych i indywidualnych jest fundamentem mojej pracy.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Wykładowczyni

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Wykładowczyni

O mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, dziennikarka, akredytowany praktyk tutoringu, nauczycielka języka polskiego jako obcego, trenerka komunikacji międzykulturowej.

rozwińAbsolwentka filologii polskiej (specjalności: dziennikarska i nauczycielska) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim.

rozwińW Collegium Da Vinci w Poznaniu zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Informatyki i Analizy Danych.

rozwińOd kilkunastu lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach. Prowadziła zajęcia między innymi na: Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie WSB Merito oraz Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, a także lektoraty języka polskiego w placówkach oświatowych w Iwano-Frankiwsku i Odessie.
Autorka książek „Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku” oraz „Na początek. Wprowadzenie do nauki języka polskiego dla osób ukraińskojęzycznych”, a także artykułów naukowych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej i tutoringu.

rozwińCzłonkini Zarządu Sietar Polska.

Ciekawi mnie…

rozwińJej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: komunikacji międzykulturowej, glottodydaktyki polonistycznej, bilingwizmu w środowisku polsko-ukraińskim, a także współczesnej literatury apokryficznej. Prywatnie miłośniczka: podróży (najlepiej z plecakiem) i gier planszowych.

Ewa Bujak

Wykładowca

Ewa Bujak

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były dziennikarz, rzecznik prasowy i Manager Public Relations.

rozwińOd ponad 10 lat pomagam budować reputację firm i marek osobistych, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Zarządzałam projektami Public Relations dla takich firm, jak: Kompania Piwowarska, Skoda Auto Polska, Volkswagen Group Polska, GlaxoSmithKline, Bank Pocztowy, Hicron, Grupa Nickel, Fibar Group. Obecnie wykładam i prowadzę szkolenia z komunikacji społecznej, wystąpień publicznych, public relations, komunikacji wewnętrznej, Employer Brandingu, CSR i komunikacji kryzysowej.

Ciekawi mnie

rozwińWszystko co związane jest z komunikacją między ludźmi oraz z komunikacją na linii…człowiek – sztuczna inteligencja (AI).

rozwińW wolnej chwili uciekam w góry. Lubię kabaret (ale tylko dobry!)

Weronika Dopierała-Kalińska

Wykładowca

Weronika Dopierała-Kalińska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, obecnie doktorantka w naukach o komunikacji społecznej i mediach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od marca 2018 do sierpnia 2020 roku specjalistka ds. promocji oraz obsługi mediów społecznościowych w Gabinecie Prezydenta Urzędu Miasta Poznania (Oddział Promocji oraz Biuro Prasowe), członkini redakcji czasopisma naukowego Com.press oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów).

rozwińZawodowo i naukowo zajmuję się mediami, a w szczególności procesami zachodzącymi w sieci, fascynują mnie nowe możliwości komunikacyjne.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie i sposób, w jaki się komunikują, w szczególności używając nowych technologii. Poza nauką pasjonuję się roślinami, ciągle powiększająca się kolekcja doniczek jest sposobem na oderwanie się od biegu dnia codziennego.

Paulina Głowacka

Wykładowczyni, metodyk uczelniany, przewodnicząca Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Paulina Głowacka

Wykładowczyni, metodyk uczelniany, przewodnicząca Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

rozwińO mnie

rozwińPedagożka z zamiłowania, absolwentka studiów magisterskich na specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz studiów licencjackich edukacja elementarna i język angielski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania naukowe oscylują wokół edukacyjnego wykorzystania nowych technologii oraz współczesnego dzieciństwa w świecie mediów.

rozwińPrywatnie entuzjastka filozofii minimalizmu oraz miłośniczka psów.

Anna Kaczalska

Wykładowca

Anna Kaczalska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem akredytowanym coachem ICF – Międzynarodowej Federacji Coachingu na poziomie ACC (ACC ICF – Associated Certified International Coaching Federation), a także akredytowanym tutorem,mentorem, mediatorem rodzinnym i trenerem rozwoju osobistego.

rozwińSystematycznie rozwijam swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach branżowych.

rozwińCoaching, tutoring i mediacja oraz praca ze studentami stanowi dla mnie sposób ciągłego doskonalenia się zawodowego i osobistego. Szczególną uwagę poświęcam etyce zawodowej, dlatego pracuję również jako mentor dla coachów i tutorów w rozwijaniu ich kompetencji, przygotowaniu do akredytacji i doskonaleniu warsztatu coachingowego.  Osobiście regularnie korzystam z superwizji doświadczonego mentora oraz przygotowuje się do kolejnego stopnia akredytacji ICF (PCC).

rozwińSpecjalizuję się w coachingu relacji w rodzinie i związku. Doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi zaowocowało wypracowaniem autorskiego programu: ”Coachingowy trening relacji – Zostańmy Razem,” który ma na celu pomóc partnerom poprawić jakość wzajemnych relacji oraz wesprzeć w wypracowaniu nowego, dojrzałego sposobu funkcjonowania w związku, umożliwiającym przedstawienie swoich racji i potrzeb przy jednoczesnym szanowaniu potrzeb partnera.

rozwińPracuję również z dojrzałymi ludźmi, którzy czują, że potrzebują zmiany w różnych dziedzinach życia i są świadome, że to „ostatni dzwonek” na podjęcie nowych wyzwań. Pomagam im rozpoznać własne pragnienia, postawić nowe ambitne cele w życiu i konsekwentnie je realizować w taki sposób, by zmiana nie musiała się