Collegium Da Vinci – Collegium Da Vinci Poznań
Treść Menu ogólne Menu studiów Stopka
Collegium Da Vinci w Poznaniu to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce. Od ponad 27 lat z powodzeniem działa na polskim rynku edukacyjnym.

Uczelnia ludzi ciekawych

Ciekawość jest najpotężniejszą cechą ludzką, która popycha ludzi do ciągłego rozwoju. CDV to miejsce, w którym studenci z zainteresowaniem i z przyjemnością zdobywają wiedzę. Zarówno studenci, absolwenci, jak i pracownicy to osoby nie tylko ciekawe świata, ale także pełne pasji w odkrywaniu nowych rzeczy i w pozytywny sposób wpływające na swoje otoczenie.

Nasze kierunki studiów są interesujące i innowacyjne, tworzone we współpracy z pracodawcami oraz na podstawie trendów w światowej gospodarce i kierunku zmian na dynamicznym rynku pracy. Nasi absolwenci znajdują pracę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i wykształceniem.

W Collegium Da Vinci jesteśmy otwarci na siebie nawzajem i na innych ludzi. Jesteśmy ciekawi różnych perspektyw i opinii, dlatego realizujemy szereg interesujących projektów skierowanych do naszych studentów, nawiązujących do ich zainteresowań oraz kierunków studiów.

  • kreujemy nowe trendy, ponieważ tradycyjna edukacja zabija ciekawość,
  • wierzymy, że tylko nauka wynikająca z ciekawości nie męczy i przynosi
    efekty,
  • z doświadczenia wiemy, że nauka wynikająca z ciekawości trwa przez całe życie,
  • z ciekawości sprawdzamy w praktyce to, czego się nauczyliśmy,
  • otaczamy się ludźmi z pasją, którzy nas inspirują i pobudzają naszą ciekawość,
  • nasi wykładowcy potrafią zaciekawić studentów,
  • ciekawość jest lekiem na nudę, nie ma leku na ciekawość.

Wszystko łączy się ze wszystkim

W Collegium Da Vinci jesteśmy otwarci na siebie nawzajem i na innych ludzi. Jesteśmy ciekawi różnych perspektyw i opinii, dlatego realizujemy szereg interesujących projektów skierowanych do naszych studentów, nawiązujących do ich zainteresowań oraz kierunków studiów.
“Myślę, że ciekawość idzie w parze z nauką. Sztuka nauczania jest sztuką rozbudzania ciekawości, a ta gwarantuje ciągły rozwój. Gwarantuje to, że odkrywamy coś nowego, zdobywamy wiedzę. Przez to ulepszamy życie dokoła nas – dla siebie i społeczeństwa. Postęp i rozwój rodzą się właśnie z ciekawości.”
prof. CDV, dr hab. Marek Zieliński
Rektor Collegium Da Vinci

Jakość kształcenia.

Wysoką jakość kształcenia w Collegium Da Vinci zagwarantuje wdrożony i ciągle doskonalony Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który uwzględnia specyficzne potrzeby Uczelni.

Jakość kształcenia! Jakość kształcenia!