Big Data – Analytics & Society online – Collegium Da Vinci Poznań
Treść Menu ogólne Menu studiów Stopka

Big Data Analytics & Society online

podyplomowe

poziom studiów

polski

język wykładowy

9 miesięcy

czas trwania

12

liczba zjazdów

215

liczba godzin

online
90% zdalnie
10% stacjonarnie (pierwsze spotkanie)

forma studiów

jesień 2024

start zajęć

sobota-niedziela

dni zjazdów

Zapisz się Zapisz się
Krzysztof Kuźmicz
Kierownik merytoryczny kierunku Big Data – Analytics & Society
image

Kierunek Big Data – Analytics & Society jest
również dostępny w trybie hybrydowym

Poznaj kierunek

Studia podyplomowe na kierunku Big Data – Analytics & Society to kierunek przygotowany z myślą o dynamicznie rozwijającej się branży przetwarzania i analizy danych. Gromadzenie i eksploracja danych jest coraz bardziej istotnym aspektem funkcjonowania firm i instytucji różnego rodzaju. Kierunek kształci specjalistów, którzy będą w stanie kompleksowo analizować dane i realizować badania społeczne i marketingowe. Pozwala zrozumieć relacje między człowiekiem i technologią – zapoznaje z wpływem mediów na ich użytkowników oraz mechanizmami psychologicznymi, które kierują ludźmi. Zwraca uwagę na prawne i etyczne aspekty gromadzenia i przetwarzania danych. Uczy wykorzystywania narzędzi do analizy danych i nieszablonowego rozwiązywania problemów. Daje solidne podstawy w zakresie programowania na potrzeby analityki. Koncentruje się na praktycznych umiejętnościach rozwijanych podczas pracy zespołowej pod okiem ekspertów w dziedzinie Big Data. Słuchacze w trakcie zajęć mają okazję poznać: R, Python, Microstrategy, Power BI, Tableu, Alteryx, SPSS, Gephi.

Czego się nauczysz

 • dobierać struktury danych do zadanych problemów i algorytmów
 • wykorzystywać techniki eksploracji, przetwarzania i analizy danych
 • stosować elementy machine learning
 • budować i konfigurować rozwiązania bazodanowe dla systemów Big Data
 • programować w języku R i Python dla celów analitycznych
 • wykonywać zaawansowane obliczenia statystyczne
 • wizualizować dane na potrzeby badań społecznych, marketingowych i medialnych
 • projektować i realizować badania społeczne i marketingowe
 • tworzyć rozwiązania z obszaru Big Data zgodnie z zasadami etycznymi i regulacjami prawnymi
image

W jakim zawodzie będziesz mógł/mogła pracować

 • Analityk Data Mining,
 • Specjalista ds. Big Data,
 • Big Data Researcher,
 • Manager ds. badań i Big Data
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • masz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra
 • chcesz się rozwijać i zdobywać nową wiedzę
 • jesteś otwarty na wyzwania
 • masz zdolności analityczne, potrafisz wyciągać wnioski z pozyskanych danych
 • łączysz kompetencje “twarde” i “miękkie”
 • interesują Cię relacje między człowiekiem i technologią
 • śledzisz zachodzące zmiany społeczno-ekonomiczne w świecie

Kierunek stanowi doskonałą kontynuację kształcenia dla:

 

 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych: społecznych, ekonomicznych,  inżynieryjnych, technicznych, a także humanistycznych
 • specjalistów w zakresie marketingu, informatyki, socjologii, psychologii, pedagogiki, politologii, dziennikarstwa, bezpieczeństwa i administracji
 • osób z podstawową wiedzą i umiejętnościami z obszaru statystyki oraz badań społecznych i ekonomicznych

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

zrób quiz zrób quiz
image

Jak wygląda program studiów

POBIERZ PROGRAM POBIERZ PROGRAM

Inżynieria danych

moduł 1

134 godzin

 • Wprowadzenie do technologii Big Data
 • Podstawy programowania (język R, Python)
 • Metody przetwarzania i analizy danych (eksploracja danych, przetwarzanie Big Data za pomocą Apache Hadoop i Apache Spark)
 • Wykorzystanie narzędzi analitycznych Pig i Hive, przetwarzanie z użyciem Apache Spark, praca z platformą analityczną SAS LASR Server
 • Algorytmy i struktury danych (definicje, schematy zapisu algorytmów, struktury, algorytmy)
 • Bazy danych (relacyjny model danych, język strukturalny SQL, modelowanie danych, hurtownia danych, konfiguracja w technologii Open Source)
 • Machine Learning (sieć neuronowa jako klasyczny przykład SI w zakresie ML)

Analiza Big Data

moduł 2

48 godzin

 • Analiza sieci społecznych (SNA, zastosowanie w biznesie, oprogramowanie badawcze, analiza sieci społecznych jako metoda badawcza)
 • Wizualizacja danych (interaktywne wykresy/diagramy, heatmapy, tworzenie infografik, wizualizacja w analityce biznesowej, narzędzia  – QlikView, Tableau)
 • Alteryx – konstruowanie workflow’u, ćwiczenia praktyczne
 • Internetowe narzędzia analityczne (monitoring mediów, zarządzanie social media, badanie zaangażowania użytkowników)

Big Data w chmurze obliczeniowej
Sztuczna Inteligencja w Big Data

moduł 3

12 godzin

 • Architektura systemów Big Data w chmurze
 • Modele przetwarzania danych w chmurze
 • Rozwiązania chmurowe (np. AWS, Azure, Google Cloud) i ich rola w obszarze Big Data
 • Wprowadzenie do technologii AI
 • Algorytmy uczenia maszynowego w analizie Big Data
 • Deep Learning w analizie Big Data
 • Zastosowanie AI w analizie biznesowej

Człowiek w świecie technologii

moduł 4

12 godzin

 • Psychologia Big Data – zajęcia online (mechanizmy psychologiczne, wpływ mediów na człowieka, uzależnienia medialne)
 • Prawne i etyczne aspekty gromadzenia i przetwarzania danych – zajęcia online (prawo do prywatności, ochrona danych osobowych, tajemnice sektorowe)

Seminarium

moduł 5

9 godzin

image

Zaliczenie

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Big Data – Analytics & Society jest realizowanie zadań i aktywności oraz wykonanie projektu indywidualnego/zespołowego – pracy dyplomowej z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi.

Absolwenci uzyskują, zgodne z wymogami ustawy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci.

ZACZNIJ PODYPLOMÓWKĘ JUŻ PO LICENCJACIE!

Aby zacząć studia podyplomowe, musisz mieć ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku. Natomiast nie musi to być tytuł magistra! Wystarczy dyplom licencjata lub inżyniera.

 

Jakie specjalizacje możesz wybrać

Poznaj popularne ścieżki

Zobacz, jakie ścieżki projektowali dla siebie nasi studenci. Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam/sama, indywidualnie odbierając moduły dodatkowe do głównego kierunku. Tylko od Ciebie zależy, które przedmioty się w niej znajdą i w jakich obszarach zdobędziesz wiedzę.

Design Management
UX Design

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • budować i zarządzać kreatywnymi zespołami projektowymi, w tym zespołami rozproszonymi
 • tworzyć modele biznesowe oraz prowadzić pogłębione analizy kontekstowe i badawcze w
 • zakresie designu produktu i usługi
 • projektować, wdrażać i zarządzać innowacją
 • prototypować produkty i usługi oraz testować ich użyteczność i używalność
 • kształtować relacje z klientami
 • przygotowywać pitch deck

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • Project Manager
 • Product Manager
 • Kierownik Zespołu Projektowego
 • Head of Design
 • Kierownik zespołu ds. obsługi klienta
 • Customer Service Manager
 • Key Account Manager
 • Marketing Manager
 • Kierownik ds. badań i rozwoju
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • posługiwać się metodami badawczymi do analizy doświadczeń użytkowników
 • prowadzić audyty UX
 • projektować, prototypować i wdrażać nowe rozwiązania poprawiające doświadczenia klientów
 • projektować interfejsy w zgodzie z architekturą informacji i ergonomią aplikacji
 • dokumentować i prezentować projekty UX/CX
 • kształtować relacje z klientami

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • UX Designer
 • Specjalista ds. badań rynku i UX
 • Customer Experience Consultant
 • UX Design Leader
 • Product Owner
 • Project Manager
 • Manager zespołu ds. obsługi klienta
 • Key Account Manager
 • Manager ds. badań i rozwoju
 • Marketing Manager
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Moduły specjalizacyjne

Zarządzanie kreatywnym zespołem projektowym

Analiza kontekstowa i design research

Ideacja i opracowanie wariantów projektowych

Modelowanie i szybkie prototypownie

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Formułowanie problemu projektowego

Badanie potrzeb klientów i kontekstu projektu

Definiowanie elementów strategii projektu

User interface

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Zarobki w branży

Key Account Manager

11 200 PLN

brutto

Product Manager

8540 PLN

brutto

Kierownik ds. marketingu

7830 PLN

brutto

Manager rozwoju produktu lub usługi

8840 PLN

brutto

Product Owner

11 100 PLN

brutto

UI/UX Designer

8110 PLN

brutto

Źródła: money.pl | wynagrodzenia.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od ekspertów - przedsiębiorców, praktyków branży, specjalistów w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj naszych partnerów

Jako uczelnia ściśle współpracujemy z biznesem – każdy kierunek studiów posiada własnego partnera lub partnerów biznesowych. Są nimi działające z sukcesami na rynku firmy z konkretnych branż.

Partnerem biznesowym kierunku Big Data – Analytics & Society jest Franklin Templeton, światowy lider w zarządzaniu aktywami. Działa od ponad 75 lat i obsługuje klientów z ponad 155 krajów. Eksperci z Franklin Templeton wspierają klientów w osiąganiu konkretnych celów finansowych i coraz lepszych wyników.

Co o kierunku mówią wykładowcy

image

Krzysztof Kuźmicz

Wykładowca kierunku Big Data – Analytics & Society

 

“Rynek pracy wymaga od specjalistów różnych branż analitycznego myślenia i kreatywnego łączenia wiedzy z praktyką. Absolwenci kierunków społecznych i humanistycznych wyposażeni w dodatkowe kompetencje z obszaru Big Data coraz częściej są pożądani w sektorach kojarzonych dotychczas wyłącznie z naukami ścisłymi. Nasze studia Data Science – realizowane przez doświadczonych wykładowców, ekspertów i przedstawicieli instytucji związanych z Big Data – pozwolą absolwentom na łączenie kompetencji miękkich i twardych. Świadome korzystanie z narzędzi analitycznych, samodzielne projektowanie badań, interfejsów użytkownika czy wdrażanie projektów we współpracy z zespołem programistów to tylko część wyzwań, jakie stawiamy przed słuchaczami.”

Poznaj wykładowców kierunku

dr Krzysztof Kuźmicz

Wykładowca

dr Krzysztof Kuźmicz

Wykładowca

rozwińO mnie
Kierownik merytoryczny kierunków Big data – analytics & society, Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych.

rozwińDoktor nauk społecznych, medioznawca, dziennikarz, animator kultury, pedagog medialny, badacz i nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów i Technologii Edukacyjnych. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum. Ekspert, badacz, trener w grantach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.
W latach 2005-2015 pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie współtworzył pierwszą w Polsce specjalizację dziennikarską o profilu muzycznym oraz realizował badania naukowe w obszarze mediów i komunikacji społecznej. W latach 2015 – 2018 pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu. Pomysłodawca i kierownik merytoryczny: a) specjalizacji technologie edukacyjne (edukacja prorozwojowa I stopień), b) biznesowych studiów podyplomowych: Big Data – Analytics&Society, c) studiów podyplomowych dla nauczycieli: nauczanie informatyki i zajęć komputerowych. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. nowoczesną komunikację społeczną, marketingową i medialną (social, cloud, big data, mobile, new media, game studies), psychologię mediów i reklamy, PR i kreowanie wizerunku, organizację i zarządzanie mediami, edukacyjne zastosowania mediów i technologii, dziennikarstwo muzyczne, kulturę popularną. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz monografii pt. „E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci” i ponad 1900-set godzin audycji radiowych.

dr Dariusz Gulczyński

Wykładowca

dr Dariusz Gulczyński

Wykładowca

O mnie

rozwińDoktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu. Nauczyciel akademicki, certyfikowany audytor i księgowy, trener, dziennikarz prasowy. Członek zwyczajny Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, ekspert w komitetach: Energy Efficiency – Technologies & Policies Committe przy World Energy Council (Londyn) oraz Statistics Committee przy Euro Heat and Power (Bruksela). Autor publikacji i raportów z dziedziny energetyki. Pracuje na stanowisku dyrektora ds. rozwoju biznesu w spółce energetycznej. Jako szef wielkopolskiego oddziału stowarzyszenia Internationaler Controller Verein był współorganizatorem międzynarodowego projektu „Big Data, Potencjał dla controllera”. Specjalizuje się w problematyce edukacji menedżerskiej. Zainteresowania naukowe: ochrona danych, eksploracja danych, infrastruktura krytyczna, big data, business dynamics.

mgr inż. Jacek Kuźmicz

Wykładowca

mgr inż. Jacek Kuźmicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Politechniki Poznańskiej, wydziału Informatyki – specjalność Technologie Wytwarzania Oprogramowania. Od ponad 15 lat związany z dziedziną programowania. Starszy Inżynier Oprogramowania w firmie PSI Polska Sp. z o.o., na co dzień tworzy systemy klasy WMS (Warehouse Managment System), gdzie istotnymi elementami są optymalizacja kodu oraz dobra znajomość mechanizmów baz danych. Znawca tematyki optymalizacji zapytań w systemach bazodanowych firmy Oracle. Nauczyciel akademicki związany z tematyką baz danych i systemów operacyjnych.

dr Bartłomiej Łódzki

Wykładowca

dr Bartłomiej Łódzki

Wykładowca

 O mnie

rozwińPolitolog, medioznawca, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członek International Communication Association i International Political Science Association oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Autor badań empirycznych i publikacji w obszarze mediów masowych, w tym mediów internetowych. Ekspert ds. badań w projektach B+R. Kompetencje zawodowe nabywał między innymi w Niemczech (FU Berlin, TU Drezno), Portugalii (Uniwersytet Lusófona), Estonii (Uniwersytet Tartu) i Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Florydy/College of Journalism and Communications). Były kierownik Pracowni Badań Medioznawczych i Społecznych (Dolnośląska Szkoła Wyższa). Stypendysta Pressec lub Dresden. Dwukrotnie nagrodzony jako ekspert medialny. Współpracował także z instytucjami i firmami (m.in. Clarena, Box of Ads, Loremtec czy Fundacja Klinika Rządzenia).

dr Jacek Nożewski

Wykładowca

dr Jacek Nożewski

Wykładowca

O mnie

rozwińdoktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych poświęconych nowym mediom i komunikowaniu politycznemu. Prelegent wielu konferencji zagranicznych i krajowych. Autor publikacji naukowych poświęconych komunikowaniu politycznemu w nowych mediach. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i International Communication Association. Prowadził wiele warsztatów poświęconych metodologii badawczej nowych mediów. Szczególne pole jego zainteresowań stanowią analizy sieci (Network Analysis), mediów społecznościowych, zaangażowania komunikacyjnego oraz komunikowania politycznego w nowych mediach. W swoich badaniach posługuje się łączeniem jakościowych i ilościowych technik i narzędzi badawczych.

dr inż. Robert Tomczak

Wykładowca

Spotkajmy się na:

Informatyka

dr inż. Robert Tomczak

Wykładowca

O mnie

rozwińDoktor inżynier, czyli naukowiec z zacięciem technicznym. Kiedyś network/system administrator, obecnie CTO w eN Studios.

Ciekawi mnie

rozwińTechnologia i możliwości jej eksploatacji. Jestem fanem rozwiązywania problemów kreatywnym pomysłem i sprzętem, ale nie gardzę dobrym algorytmem.

dr Łukasz Wawrowski

Wykładowca

dr Łukasz Wawrowski

Wykładowca

O mnie

rozwińPracownik Katedry Statystyki na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie analizy danych w programach R, SAS i SPSS. Wykładowca na studiach podyplomowych „Big Data – Analytics & Society” oraz „Zaawansowane techniki analityczne w biznesie”. Uczestniczy w licznych projektach naukowo-badawczych dotyczących m.in. jakości życia, modelowania ekonometrycznego oraz sztucznej inteligencji.

rozwińAutor bloga: wawrowski.edu.pl.

Tomasz Włodarczyk

Wykładowca

Tomasz Włodarczyk

Wykładowca

O mnie

rozwińsocjolog z wieloletnim doświadczeniem w realizacji badań rynku z zastosowaniem metod jakościowych i ilościowych, szczególnie w badaniach branży edukacyjnej i usługowej. Główne obszary zainteresowań: socjologia obrazu, marketing usług, doświadczenia użytkownika (user experience).

rozwińObecnie zawodowo odpowiedzialny za proces badawczy od momentu powstania koncepcji badania, aż do raportu końcowego w zespole marketingu Uniwersytetu SWPS.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku socjologia, specjalność: badanie rynku i opinii publicznej oraz  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – studia podyplomowe na kierunku: Marketing Usług.

Aleksander Wnuk

Wykładowca

Aleksander Wnuk

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracę w Franklin Templeton Investments rozpoczął od stażu podczas ostatniego roku studiów. Przez 3,5 roku pracował w dziale obróbki danych marketingowych dla produktów inwestycyjnych. Później opuścił firmę, aby zyskać nowe doświadczenie w McKinsey & Company. Od czerwca 2016 ponownie związany z Franklin Templeton Investments, tym razem na stanowisku Senior Research Analyst w dziale Product Data Services. Rozwija swoją wiedzę i umiejętności w kierunku programowania (PHP, Python) oraz tematyki big data, w szczególności analizy zbiorów dark data.

Maria Staszyńska

Wykładowca

Maria Staszyńska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentką Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (na kierunku Psychologia w Zarządzaniu). Obecnie kończę studia doktoranckie na Wydziale Socjologii UW i piszę rozprawę doktorską o pamięci zbiorowej PRL-u. Pracuję również jako wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzę przedmioty metodologiczne: metody badawcze oraz warsztaty badawcze. Doświadczenie buduję zarówno na pracy dydaktycznej, jak i na praktyce badawczej, zarówno naukowej, jak i związanej z pracą w firmach badawczych.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania badawcze ogniskują się wokół problematyki zmian świadomości historycznej w perspektywie pokoleniowej. Interesują mnie polityczne, ekonomiczne i
społeczne determinanty kształtowania świadomości historycznej polskiego społeczeństwa.
Poza tym interesuję się metodologią badań społecznych (zwłaszcza metodami badań jakościowych), analizą danych sondażowych oraz psychologią społeczną. W wolnym czasie lubię spacerować po lesie z psem, czytać, pływać kajakiem i podróżować.

Ile kosztują studia na tym kierunku

Opłaty i czesne

Opłata wpisowa

Przy zapisie do 13 lipca:

0 PLN

Przy zapisie od 14 lipca:

200 PLN

Czesne

Płatne

w 10 ratach

10 x 815 PLN

Płatne

w 2 ratach

2 x 4 075 PLN

Płatne

w 1 racie

1 x 8 150 PLN

Zniżki dla absolwentów CDV i WSNHiD

Wpisowe:

0 PLN

Czesne:

zwolnienie z jednej z 10 rat

815 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Skorzystaj z dofinansowań i nieoprocentowanych kredytów.
Uzyskaj pomoc w sfinansowaniu studiów

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Witaj w gronie słuchaczy!

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego Biura Rekrutacji.

image

Izabella Bekas-Kwaśniewska

Specjalista ds. rekrutacji
na studia podyplomowe

e-mail: podyplomowe@cdv.pl

tel.: +48 697 230 138

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro Rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne