Analiza biznesowa i Data Science – Collegium Da Vinci Poznań
Treść Menu ogólne Menu studiów Stopka

Analiza biznesowa i Data Science

I stopień

poziom studiów

licencjat

uzyskany tytuł

polski

język wykładowy

3 lata

czas trwania

2621 stacjonarne
1961 niestacjonarne

liczba godzin

stacjonarny
niestacjonarny

tryb studiów

6

liczba semestrów

Zapisz się Zapisz się
Karolina Blaszka
Absolwentka kierunku analiza biznesowa i Data Science
image

Poznaj kierunek

Analiza biznesowa i Data Science to interdyscyplinarne studia z analityki ekonomicznej, łączące w sobie zagadnienia z ekonomii, informatyki oraz zarządzania. Studia w unikalny sposób łączą znajomość zagadnień biznesowych z wysokimi umiejętnościami technologicznymi. Kierunek kształci nowoczesnych analityków i analityczki danych, którzy nie tylko świetnie radzą sobie z technologią, ale również są ukierunkowani na wykrywanie i rozwiązywanie istotnych kwestii biznesowych. To matematycy i matematyczki, informatycy i informatyczki, badacze i badaczki trendów w jednym. Analizują, przetwarzają i modelują dane, a następnie interpretują je i wizualizują wyniki, aby stworzyć plany działania dla firm.

Czego się nauczysz

 • programować obliczenia
 • przetwarzać duże ilości danych
 • dokonywać obliczeń za pomocą sieci neuronowych
 • przetwarzać dane tekstowe (text mining, parsing)
 • rozwiązywać złożone problemy natury obliczeniowej
 • gromadzić duże ilości nieuporządkowanych danych i przekształcać ich na bardziej użyteczny format
 • wizualizować wyniki
 • pozyskiwać i analizować dane, a następnie wyciągać z nich wartościową wiedzę biznesową
 • przekładać pomysły z zakresu zaawansowanych technologii na sposoby generowania zysków
 • tworzyć bazy danych
image

Gdzie będziesz mógł/mogła pracować

 • w start-upach, scale-upach, korporacjach – wszędzie, gdzie podejmuje się decyzje biznesowe oparte na analizie dużej ilości danych
 • w instytucjach finansowych
 • w firmach telekomunikacyjnych
 • w firmach technologicznych
 • w działach badań i analiz
 • w urzędach statystycznych
 • w firmach z sektora medycznego
 • w firmach rozwijających sztuczną inteligencję
 • w firmach motoryzacyjnych
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • masz ścisły umysł
 • jesteś sprawny(-a) w analizach
 • chętnie zdobywasz nową wiedzę, odkrywasz i szukasz zależności
 • matematyka i informatyka przychodzą Ci z łatwością
 • myślałeś(-aś) o studiowaniu informatyki, ale ciągnie Cię do biznesu
 • ciekawią Cię zjawiska ekonomiczne i społeczne
 • fascynują Cię nowe technologie i nowinki technologiczne z dziedziny AI

Zobacz, jakie profile szkół średnich kończyli studenci i studentki tego kierunku:

 

 • Liceum | biol-mat-ang
 • Liceum | biol-chem
 • Technikum | grafika i poligrafia cyfrowa
 • Technikum | informatyka
 • Liceum | mat-geo-inf

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

ZRÓB QUIZ ZRÓB QUIZ
image

Nadal masz wątpliwości?

 

Poznaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Analizy Biznesowej i Data Science.

Jak wygląda program studiów

Zdobądź najcenniejszą wiedzę - wiedzę o sobie

semestr 1 + 2

2 testy predyspozycji

Nawet jeśli teraz wciąż do końca nie wiesz, co dokładnie chcesz robić w przyszłości, podejmując studia w Collegium Da Vinci na dowolnym kierunku, ta wiedza przyjdzie do Ciebie sama. Zaczynając studia na naszej uczelni, już na pierwszym roku przejdziesz testy, które wskażą Ci Twoje naturalne predyspozycje i mocne strony. W badaniu Clifton StrengthsFinder®, znanym też jako Test Gallupa, dowiesz się, jakie masz wrodzone talenty, jaki jest Twój indywidualny potencjał i w których obszarach masz szansę osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty.
Z kolei test Insightful Profiler™ zbada Twój potencjał rozwojowy, sprawdzi, co Cię motywuje, a co zniechęca do działania. Wskaże cechy wyróżniające Cię na tle innych i określi Twoje naturalne role w zespole. Wyposażony(-a) w taką wiedzę, będziesz mógł/mogła bardziej świadomie dokonywać kolejnych wyborów na edukacyjnej i zawodowej ścieżce.

Tutoring

semestr 1-2

41 godzin stacjonarnie i niestacjonarnie

Podczas pierwszego roku studiów będziesz uczestniczyć w zajęciach z Tutoringu. Zostaniesz otoczony(-a) opieką Tutora, czyli uczelnianego przewodnika. Jego zadaniem będzie wspieranie Cię w rozwoju – zawodowym, naukowym, osobistym i społecznym. Pod jego okiem rozpoczniesz pracę nad sobą – od określenia własnych potrzeb i zdefiniowania ważnych dla Ciebie wartości, przez wyznaczenie celów, po czuwanie nad ich realizacją.
Dzięki temu procesowi zbudujesz niezależność w podejmowaniu decyzji, zyskasz sprawczość w działaniach i wzmocnisz odpowiedzialność za swój rozwój. Podczas grupowych i indywidualnych zajęć z Tutoringu lepiej poznasz siebie, skupisz się na rozwijaniu swoich mocnych stron poprzez konkretne działania i zaplanujesz indywidualną ścieżkę kształcenia. Ta praca zaprocentuje w kolejnych latach.

Kompetencje przyszłości 

semestr
1-2

150 godzin stacjonarnie

90 godzin niestacjonarnie

To blok zajęć skupiony na nabywaniu umiejętności, które umożliwią Ci skuteczne podejmowanie decyzji i działanie w realiach zawodowych. Przygotuje Cię do podejmowania ról zawodowych w wybranym przez Ciebie obszarze. W jego trakcie rozwiniesz kluczowe kompetencje społeczne, poznawcze i emocjonalne, coraz bardziej pożądane na rynku pracy.

Jakie to kompetencje:

 • Kreatywność
 • Elastyczność
 • Współpraca w zespole
 • Krytyczne myślenie
 • Przedsiębiorczość
 • Mobilność zawodowa
 • Radzenie sobie ze stresem
image

Moduły kierunkowe

semestr 1-6

730 godzin stacjonarnie

460 godzin niestacjonarnie

Czyli inaczej mówiąc przedmioty must have. To zestaw zajęć obowiązkowych, w których uczestniczy każdy student i studentka danego kierunku. Układany we współpracy z biznesem, w oparciu o najnowsze standardy i trendy rynkowe. To programowa baza, która wyposaży Cię w najnowszą wiedzę i kluczowe umiejętności potrzebne w branży. Punkt wyjścia do projektowania własnej edukacji i dalszego rozwoju.

 

Na tym kierunku są to:

 • Podstawy programowania w data science
 • Podstawy matematyczne data science
 • Podstaw statystyki opisowej z językiem R
 • Matematyka w data science
 • Bazy danych w organizacji
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Programowanie zaawansowane w data science
 • Statystyka matematyczna
 • Przetwarzanie i analiza danych ekonomicznych
 • Eksploracja danych tekstowych (text mining)
 • Podstawy uczenia maszynowego
 • Sieci neuronowe i uczenie głębokie (deep learning)
 • Wizualizacja danych w organizacji
 • Proseminarium
 • Seminarium

Moduły do wyboru

semestr 3-6

500 godzin niestacjonarnie

300 godzin niestacjonarnie

Innymi słowy, przedmioty wanna have. To pakiet przedmiotów, które wybierasz samodzielnie – według swoich potrzeb i zainteresowań. Robisz to dopiero od drugiego roku studiów. Indywidualnie decydujesz o aż 10 modułach, co daje w sumie aż kilkaset godzin dydaktycznych na zgłębianie wiedzy w interesujących Cię obszarach. Wyboru dokonujesz spośród dziesiątek zagadnień – zarówno w dyscyplinach związanych bezpośrednio z Twoim kierunkiem, jak i pozakierunkowych. To jak wybierzesz zdecyduje, w jakim kierunku ostatecznie się rozwiniesz.

Pamiętaj: w każdym roku akademickim lista dostępnych modułów jest nieco inna. Modyfikujemy ją dla naszych studentów i studentek, reagując na popularność wybieranych przez nich przedmiotów oraz zmieniające się trendy rynkowe.

 

Studenci i studentki tego kierunku wybierali w poprzednich latach:

 • Projekt IT – organizacja
 • Wprowadzenie do nowoczesnych języków programowania
 • Workflow management
 • Ekonomia
 • Automatyzacja w obszarze machine learning

Praktyczne aspekty zawodu

semestr 2-6

960 godzin stacjonarnie i niestacjonarnie

Blok zajęć, podczas których zdobędziesz praktyczne umiejętności zawodowe, zgłębisz tajniki branży i poznasz rynkowe realia. W praktyce nie do przecenienia! Będziesz pracować na prawdziwych case studies z rynku wziętych – mierząc się z realnymi biznesowymi przypadkami. Zanurzysz się w codzienność branży, uczestnicząc w warsztatach, grach biznesowych i symulacjach. Zbudujesz portfolio zrealizowanych przez siebie projektów i przygotujesz się do wejścia na rynek pracy. Na koniec będziesz posiadać wszystkie niezbędne kompetencje i umiejętności, które pomogą Ci rozpocząć praktykę zawodową lub pracę w wybranej przez Ciebie firmie.

Zaprojektuj własne studia

Zastanawiasz się, ile specjalizacji jest na na tym kierunku? Można powiedzieć, że nieskończenie wiele! To dlatego, że nasze studia dają olbrzymią dowolność w układaniu własnej ścieżki edukacji. Studiując dany kierunek, możesz podążyć całkowicie indywidualną, zaprojektowaną przez samego(-ą) siebie drogą. O tym, w którym kierunku się rozwiniesz i jakie umiejętności zdobędziesz, zdecydujesz samodzielnie, dobierając aż 10 modułów dodatkowych spośród dziesiątek obszarów z listy modułów dostępnych w danym roku akademickim – zarówno kierunkowych, jak i pozakierunkowych. Co roku wybór modułów dodatkowych jest nieco inny – modyfikujemy go, kierując się zmieniającymi się trendami rynkowymi i potrzebami rynku pracy. To w sumie aż kilkaset godzin dydaktycznych w przedmiotach, które wskażesz. Sam(a) stajesz się projektantem(-ką) własnej edukacji.

Zobacz, jak to robili nasi studenci i studentki w ubiegłych latach

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam(a), indywidualnie dobierając moduły dodatkowe do głównego kierunku z listy tych aktualnie dostępnych, a ta zostanie opublikowana dla Ciebie pod koniec drugiego semestru. Tylko od Ciebie zależy, na które przedmioty z listy się zdecydujesz, a więc jakie nowe umiejętności zdobędziesz i w których konkretnie obszarach.

Obszar analizy biznesowej
Obszar uczenia maszynowego

Moduły wybrane przez studenta/studentkę

Ekonomia

Zarządzanie projektami w organizacji

Workflow management

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Biznesowa analiza danych

Wybierając dla siebie podobne moduły, nauczysz się:

 • wykorzystywać nowoczesne technologie IT w biznesie
 • analizować przetwarzać, wnioskować oraz prezentować w atrakcyjny sposób wyniki badań
 • pracować  z danymi przy wykorzystaniu specjalistycznych rozwiązań informatycznych
 • analizować big data
 • skutecznie i praktycznie prowadzić badania ilościowe i jakościowe
 • wykorzystywać najważniejsze strategie, metody i narzędzia badawcze

W przyszłości będziesz mógł/mogła pracować jako:

 • Analityk/analityczka danych
 • Analityk/analityczka ekonomiczna
 • Analityk/analityczka Big Data
 • Programista(-ka) Python/R
 • Specjalista(-ka) ds. Big Data
 • Data Scientist
 • Analityk/analityczka Data Mining
 • Specjalista(-ka) ds. baz danych
 • Specjalista(-ka) ds. analityki
 • Analityk/analityczka biznesowya
 • Konsultant(-ka) ds. analizy danych
 • Data Researcher
 • Statystyk/statystyczka biznesowa

Zarobki w branży

Data Analyst

12 000 PLN

brutto

Market Researcher

10 000 PLN

brutto

Digital Analytics Specialist

9 400 PLN

brutto

Źródło: rocketjobs.pl | pracuj.pl

Moduły wybrane przez studenta/studentkę

Zastosowania IOT (Internet of Things)

Zaawansowane uczenie maszynowe

Algorytmy i struktury danych

Podstawy sztucznej inteligencji

Biznesowa analiza danych

Wybierając dla siebie podobne moduły, nauczysz się:

 • tworzyć i rozwijać rozwiązania z zakresuuczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
 • tworzyć i testować modele
 • programować sieci neuronowe, konwolucyjne, rekurencyjne i inne
 • rozwijać algorytmy sztucznej inteligencji
 • stosować elementy uczenia głębokiego, techniki oceny modeli, analizy predykcji, poprawy jakości oraz wdrożenia modeli
 • analizować dane liczbowe i tekstowe
 • interpretować dane i wnioskować z nich

W przyszłości będziesz mógł/mogła pracować jako:

 • Specjalista(-ka) uczenia maszynowego
 • Specjalista(-ka) ML
 • Specjalista(-ka) ds. sztucznej inteligencji
 • Programista(-ka)

Zarobki w branży

Analityk/analityczka Business Intelligence

19 300 PLN

brutto

Data Science Engineer

25 200 PLN

brutto

Specjalista(-ka) ds. uczenia maszynowego

9 650 PLN

brutto

Źródło: rocketjobs.pl | pracuj.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz od ekspertów i ekspertek: praktyków i praktyczek z branży, specjalistów i specjalistek w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnerów kierunku

Co o kierunku mówią studenci i studentki

image

Karolina Blaszka

Absolwentka kierunku analiza biznesowa i Data Science

 

Chcę być najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie. Chciałabym wizualizować dane z narzędziami business intelligence i… automatyzować wszystko co się da. Marzę o pracy w międzynarodowej firmie za granicą, w Szwecji albo w Niemczech. Kierunek polecam każdemu, kto interesuje się wykresami, tabelami oraz dobrze dogaduje się Excelem, a analiza danych to dla nich przygoda. Jeśli marzysz o pracy w bardzo rozwijającej branży technologicznej – to kierunek dla Ciebie!

PRZECZYTAJ WYWIAD PRZECZYTAJ WYWIAD

Poznaj wykładowców i wykładowczynie kierunku

dr Szymon Maćkowiak

Wykładowca

dr Szymon Maćkowiak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Politechniki Poznańskiej. Doktor fizyki, inżynier i programista. Do tej pory pracował jako nauczyciel szkolny i akademicki, inżynier oprogramowania oraz prywatny przedsiębiorca. Jego naukowe zainteresowania wiążą się głównie z fizyką obliczeniową i komputerami. Ma doświadczenie w zakresie tworzenia symulacji komputerowych układów wielu ciał, przetwarzania danych za pomocą technik uczenia maszynowego oraz w zakresie komputerowego przetwarzania obrazów. Dodatkowo prowadzi warsztaty z programowania dla dzieci.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPoza fizyką i komputerami lubi historię, w szczególności biografie uczonych oraz poznawanie okoliczności, w których dochodzili do ważnych odkryć. W czasie jazdy samochodem, w trakcie spacerów lub po prostu w wolnych chwilach, lubi słuchać podcastów i audiobooków w klimatach powieści płaszcza i szpady.

dr Wojciech Roszka

Wykładowca

dr Wojciech Roszka

Wykładowca

O mnie

rozwińNauczyciel akademicki, statystyk, analityk danych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Moje zainteresowania naukowe wiążą się głównie ze statystyczną integracją danych, jak również rozwijam skrzydła w statystyce stosowanej. Moje badania naukowe dotyczą przede wszystkim produktywności naukowej z wykorzystaniem administracyjnych, jednostkowych zbiorów danych.

Ciekawi mnie

rozwińInteresuję się ogólnie pojętą kosmologią fizyczną i jestem molem książkowym . Lubię wakacje all-inclusive, śmieciowe jedzenie oraz niezdrowy styl życia. No i herbatę. Herbatę z cukrem bez cytrynki.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Wykładowczyni

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Wykładowczyni

O mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, dziennikarka, akredytowany praktyk tutoringu, nauczycielka języka polskiego jako obcego, trenerka komunikacji międzykulturowej.

rozwińAbsolwentka filologii polskiej (specjalności: dziennikarska i nauczycielska) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim.

rozwińW Collegium Da Vinci w Poznaniu zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Informatyki i Analizy Danych.

rozwińOd kilkunastu lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach. Prowadziła zajęcia między innymi na: Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie WSB Merito oraz Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, a także lektoraty języka polskiego w placówkach oświatowych w Iwano-Frankiwsku i Odessie.
Autorka książek „Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku” oraz „Na początek. Wprowadzenie do nauki języka polskiego dla osób ukraińskojęzycznych”, a także artykułów naukowych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej i tutoringu.

rozwińCzłonkini Zarządu Sietar Polska.

Ciekawi mnie…

rozwińJej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: komunikacji międzykulturowej, glottodydaktyki polonistycznej, bilingwizmu w środowisku polsko-ukraińskim, a także współczesnej literatury apokryficznej. Prywatnie miłośniczka: podróży (najlepiej z plecakiem) i gier planszowych.

Radosław Puakowski

Wykładowca

Radosław Puakowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent ekonometrii ze statystyką Uniwersytetu Gdańskiego. Od dwudziestu lat pracuje jako analityk danych w agencjach badań marketingowych. Doświadczony menadżer zespołu przetwarzania danych. Entuzjasta i praktyk zwinnego zarządzania. Aktywnie i wytrwale poszukuje nowych dróg rozwoju.

rozwińMa na koncie setki przetworzonych projektów. Zainteresowania zawodowe koncentruje na analityce i programowaniu ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań analizy conjoint. W zarządzaniu zespołem praktycznie wykorzystuje techniki Scrum i Kanban. Nie ustaje w wysiłkach, aby analizować wszystko lepiej i szybciej.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPasjonuje mnieo historia powszechna i geopolityka. Dużo czytam. Zgłębiam rosyjski język i kulturę. Lubię chodzić po górach, biegać i jeździć na rowerze.

Mateusz Samson

Wykładowca

Mateusz Samson

Wykładowca

O mnie

rozwińAktualnie jestem analitykiem danych prowadzący własną działalność gospodarczą w tym zakresie oraz szeroko pojętej dziedzinie ochrony środowiska. Z wykształcenia mgr inż. ochrony środowiska. Od 6 lat zajmuję się analizą danych środowiskowych związanych z ociepleniem klimatu. Zdobyte doświadczenie i wiedza przez te lata w tej dziedzinie pozwoliła mi na otwarcie przewodu doktorskiego związanego z danymi mikrometeorologicznymi.

rozwińDo tej pory moim największym osiągnięciem była współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną przy analizie danych lidarowych.

rozwińMoim celem zawodowym jest zostanie rozpoznawalną osobą w świecie Data Science. Natomiast w biznesie stworzenie własnego zespołu Data Scientistów, analizującego złożone zagadnienia.

Ciekawi mnie

rozwińWiększość czasu prócz Data science i nowinkami technologicznymi z analizy danych, moją codzienność wypełnia muzyka oraz zajęcia z tańca „bachata sensual” w parze jak i solo. Jest to świeża pasja, która powoduje, że mogę na chwilę odetchnąć i skupić się na swoim rozwoju fizycznym jak i utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej, która jest istotna w tej branży z mojego punktu widzenia.

rozwińBardziej prywatnie, czas spędzany z córką sprawia, iż każdego kolejnego dnia wstaję uśmiechnięty.

Dominika Grajewska

Wykładowca

Dominika Grajewska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierunku Informatyka. Na co dzień współpracuje z firmą Allegro, gdzie zajmuje się przetwarzaniem oraz
analizą danych. Wolny czas poświęca na dydaktykę trudnych zagadnień informatycznych związanych z uczeniem maszynowym oraz wizualizację algorytmów ML.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMachine Learning, Big Data, Sztuczna inteligencja, dydaktyka akademicka

dr Lidia Typańska-Czajka

Wykładowca

dr Lidia Typańska-Czajka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem doktorem nauk matematycznych w zakresie matematyki specjalność logika matematyczna. Tytuł mojej rozprawy doktorskiej to:  Krata rozszerzeń logiki relewantnej E.

rozwińNa CDV prowadzę zajęcia m.in. z logiki i teorii mnogości, statystyki matematycznej czy teorii liczb w bezpieczeństwie.

rozwińCiekawi mnie

rozwińKonstrukcja i tworzenie odzieży.

Weronika Dopierała-Kalińska

Wykładowca

Weronika Dopierała-Kalińska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, obecnie doktorantka w naukach o komunikacji społecznej i mediach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od marca 2018 do sierpnia 2020 roku specjalistka ds. promocji oraz obsługi mediów społecznościowych w Gabinecie Prezydenta Urzędu Miasta Poznania (Oddział Promocji oraz Biuro Prasowe), członkini redakcji czasopisma naukowego Com.press oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów).

rozwińZawodowo i naukowo zajmuję się mediami, a w szczególności procesami zachodzącymi w sieci, fascynują mnie nowe możliwości komunikacyjne.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie i sposób, w jaki się komunikują, w szczególności używając nowych technologii. Poza nauką pasjonuję się roślinami, ciągle powiększająca się kolekcja doniczek jest sposobem na oderwanie się od biegu dnia codziennego.

Magdalena Ignaczak

Wykładowca, Doradca zawodowy
,

 

 

 

Magdalena Ignaczak

Wykładowca, Doradca zawodowy
,

rozwińPsycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

rozwińDoświadczenie trenerskie obejmuje ponad 3 000 godzin przeprowadzonych szkoleń realizowanych dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. Jest specjalistą w obszarach budowania wizerunku, zarządzania zróżnicowanymi zespołami i komunikacji wewnętrznej, umiejętności menedżerskich i kompetencji interpersonalnych istotnych w pracy zawodowej. Pasjonują ją zagadnienia partnerstwa lokalnego, CSR, etyki w pracy zawodowej.

rozwińJest aktywnym i docenianym wykładowcą akademickim, jej głównym atutem jest szerokie doświadczenie biznesowe i administracyjne, dlatego realizowała zajęcia praktyczne dotyczące zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, psychologii, budowania wizerunku, wymogów rynku pracy i przedsiębiorczości – ponad 2 200 godzin.

rozwińPosiadane wykształcenie oraz doświadczenia zawodowe pozwalają jej na realizowanie szeroko pojętego doradztwa psychologicznego, zawodowego oraz związanego z budowaniem ścieżki karier. W tym zakresie zrealizowała 4400 godzin spotkań dla właścicieli i pracowników MSP, nauczycieli i pracowników sektora oświaty, pracowników i wolontariuszy organizacji wspierających niepełnosprawnych, studentów, osób poszukujących pracy, a także młodzieży.

rozwińAktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promowania idei równowagi życiowej oraz uczenia się przez całe życie poprzez swoją działalność pro bono – doradztwo dla osób zakładających własną firmę, autorstwo artykułów dotyczących budowania wizerunku, wystąpienia konferencyjne oraz warsztaty dla młodzieży, a także organizację gry miejskiej, konferencji i targów pracy.

Katarzyna Dadek

Wykładowca

Katarzyna Dadek

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińProgramowaniem zawodowo zajmuję się od 2014 roku. Głównie są to technologie oparte na języku JavaScript (Node.js / React.js). Uczestniczę w projektach prowadzonych w metodykach takich jak Scrum, Kanban i Extreme Programming. Skończyłam Zarządzanie kreatywne na CDV i od tamtej pory rozwijam swoje umiejętności również w dziedzinach takich jak: zarządzanie projektami, UX i UI design.

rozwińCiekawi mnie

rozwińZawodowo: programowanie i szeroko pojęte projektowanie rozwiązań webowych. Prywatnie natomiast interesuje się kulturą japońską – język, anime, mangi… :).  W wolnym czasie uczestniczę w sesjach RPG oraz gram w gry… 🙂

Dominik Jagiełło

Wykładowca

Dominik Jagiełło

Wykładowca

rozwińAbsolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a także Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym, który przebył drogę od marketingu do zarządzania projektami IT.

rozwińAktualnie, Project Manager i Team Leader w poznańskiej firmie koordynujący projekty dla uznanych marek.

rozwińW wolnym czasie pokonuje dodatkowe kilometry spacerując ze swoim beaglem – Wegą lub słucha dźwięków płynących z płyt winylowych.

Dawid Lesiak

Wykładowca

Dawid Lesiak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińZawodowo kulturoznawca i grafik. Organizował wydarzenia z pogranicza sztuki, kina i nowych mediów (Share.Poznań Open Multimedia Jam, Bring Your Own Beamer), programował pokazy filmowe w ramach Short Waves Festival. Współautor podcastu The Movie Trip i współogarniacz cyklu wydarzeń Santa Grafika Design Meet-Up.

rozwiń 

rozwińCiekawi mnie

rozwińTechnologia, media, reklama, kino

Maks Marcinowski

Wykładowca

Maks Marcinowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińInformatyk, analityk danych bezpieczeństwa w PCSS, autor publikacji z zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji w analizie dyskusji.

rozwińCiekawi mnie

rozwińDziedziny, w których kultura spotyka się z techniką, a stricte zawodowo – AI w bezpieczeństwie i sieciach społecznościowych.

dr inż. Michał Sajkowski

Wykładowca

dr inż. Michał Sajkowski

Wykładowca

O mnie

rozwińDr inż. Michał Sajkowski posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka, w specjalności sieci komputerowe.

rozwińJest adiunktem na Wydziale Informatyki. Prowadzi wykłady i laboratoria z sieci komputerowych.

rozwińZainteresowania badawcze doktora Sajkowskiego dotyczą inżynierii protokołów sieci komputerowych.

dr inż. Robert Tomczak

Wykładowca

Spotkajmy się na:

Informatyka

dr inż. Robert Tomczak

Wykładowca

O mnie

rozwińDoktor inżynier, czyli naukowiec z zacięciem technicznym. Kiedyś network/system administrator, obecnie CTO w eN Studios.

Ciekawi mnie

rozwińTechnologia i możliwości jej eksploatacji. Jestem fanem rozwiązywania problemów kreatywnym pomysłem i sprzętem, ale nie gardzę dobrym algorytmem.

Marta Zażlak

Wykładowca

Marta Zażlak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku informatyka. Programista z wieloletnim doświadczeniem i zapałem do poszerzania wiedzy, nie tylko w zakresie IT.

rozwińCiekawi mnie

rozwińGry RPG, historia, rekonstrukcja historyczna, rękodzieło, programowanie

Vitalii Kotsovskyi

Wykładowca

Vitalii Kotsovskyi

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentem inżynierii komputerowej na studiach pierwszego stopnia, marketingu internetowego na studiach drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych Frontend Developer.

rozwińMoja dotychczasowa ścieżka zawodowa koncentrowała się na pracy związanej z informatyką, co pozwoliło mi zdobyć zaawansowaną wiedzę techniczną.

rozwińW pracy zawsze dążę do osiągnięcia wyznaczonych celów, co jest dla mnie ważne, ponieważ jestem osobą ambitną i zdeterminowaną. Moi współpracownicy doceniają także moją punktualność i odpowiedzialność, co sprawia, że jestem godny zaufania.

rozwińTeraz, jako wykładowca, moje doświadczenia w technologii stanowią solidną podstawę do dzielenia się wiedzą i wspierania rozwoju młodszych pokoleń. Moja pasja do nauki i przekazywania wiedzy stanowi teraz główny punkt mojej ścieżki zawodowej.

rozwińCiekawi mnie

rozwińW wolnym czasie uwielbiam podróżować i odkrywać nowe miasta, co pozwala mi poszerzać horyzonty i czerpać inspirację z różnych miejsc.

Katarzyna Szybiak

Wykładowczyni

Katarzyna Szybiak

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka kierunku matematyka na Politechnice Poznańskiej. Ukończyła specjalność z zakresu modelowania matematycznego i analizy danych, a jej praca dyplomowa dotyczyła rozwoju populacji na przestrzeni lat. Zdobywała doświadczenie w bankowości oraz edukacji, w której wykorzystywała alternatywne formy nauczania. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli dotyczących metod frenetowskich. Była uczestniczką m.in. forum wymiany doświadczeń inspirowanych pedagogiką alternatywną oraz kongresu innowacyjnych nauczycieli matematyki.

rozwińCiekawi mnie

rozwińZainteresowania związane z poszerzaniem wiedzy z matematyki, szczególnie związanej z jej nauczaniem.

rozwińGry logiczne, sport ogólnorozwojowy oraz poszerzanie kompetencji społecznych w komunikacji.

dr Mateusz Domagała

Wykładowca

dr Mateusz Domagała

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Autor pracy doktorskiej poświęconej retorycznym mechanizmom opisu i kreowania politycznej rzeczywistości w exposé. Współpracuje z osobami publicznymi, instytucjami państwowymi, samorządowymi i sektorem prywatnym w zakresie kreowania wizerunku. Tworzy strategie i realizuje działania w obszarze polityki medialnej, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz prowadzi szkolenia z wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej czy prostego języka.

rozwińW ostatnich latach pracował dla poznańskich agencji public relations, był doradcą wojewodów ds. polityki medialnej i speechwriterem w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz PR-owcem na Międzynarodowych Targach Poznańskich, współpracując z członkami zarządu. Obecnie kieruje Działem Komunikacji i PR w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym.

rozwińAutor książki „Spin jako sztuka manipulacji przekazem medialnym” i artykułów naukowych.

rozwińCiekawi mnie

rozwińGłówne zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą komunikacji interpersonalnej oraz retoryki i erystyki. Prywatnie pasjonat dobrych przemówień, dwóch kółek i gry na gitarze.

Krzysztof Baranowski

Wykładowca

Krzysztof Baranowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińZawodowo zajmuje się strategią w marketingu ale to moja pasja zaprowadziła mnie na uczelnię. Nie tylko gram w gry planszowe i fabularne ale również tworzę gry, recenzuję i aktywizuje społeczności graczy.

rozwińCiekawi mnie

rozwińTrendy w technologii, futurologia, fantastyka a zwłaszcza teorie spiskowe.

Agnieszka Deja

Coach, trener, doradca

Agnieszka Deja

Coach, trener, doradca

rozwińDoradztwo personalne | szkolenia

rozwińSpecjalizuje się w warsztatach i sesjach z pozytywnej komunikacji, leadershipie, oferując odkrywanie, poznawanie i rozwijanie własnych potencjałów. Promuje coachingowy styl życia, pracując z menadżerami, kandydatami na menadżerów, coachami i kandydatami na coachów nad rozwojem ich kompetencji oraz doskonaleniem coachingowego ducha. Entuzjastka pracy z metaforą, szczególnie metodą Clean Coachingu. Jedna z pierwszych praktyczek metody Points Of You.

Sylwia Hull-Wosiek

Wykładowca

Sylwia Hull-Wosiek

Wykładowca

O mnie

rozwińHead of Consulting Team. Development & Creativity Manager w Concordia Design, Creativity Consultant. Autorka metody Creativity thinking, która jest efektem jej wieloletnich doświadczeń, refleksji i pracy projektowej w oparciu o techniki kreatywne, design thinking i praktykę HR-ową.

rozwińJest certyfikowanym trenerem biznesu, konsultantem, pedagogiem, coachem, oraz praktykiem zarządzania zasobami ludzkimi (ponad 20 lat doświadczenia). Projektując innowacyjne rozwiązania, produkty, doświadczenia, czy edukację, wykorzystuje rozmaite narzędzia diagnostyczne i rozwojowe dopasowane do celu procesów oraz zespołu, z jakim pracuje. Certyfikowany trener FRIS®.

rozwińWspółpracowała między innymi z Volkswagen Poznań, IKEA, Microsoft, Interseroh, Vox Meble, Vox Profile i wiele innych.

Judyta Kotarba

Kierownik Biura Innowacji dydaktycznych i kształcenia zdalnego, lider procesu tutoringu

Judyta Kotarba

Kierownik Biura Innowacji dydaktycznych i kształcenia zdalnego, lider procesu tutoringu

O mnie

rozwińAbsolwentka Wydziału Nauk Społecznych w Collegium Da Vinci. Aktualnie kierowniczka biura innowacji dydaktycznych i kształcenia zdalnego, liderka procesów i projektów edukacyjnych. Akredytowany praktyk tutoringu, wykładowca akademicki, trenerka umiejętności miękkich i kreatywności.

Ciekawi mnie

rozwińNaukowe zainteresowania skupiam głównie w obszarze tutoringu w Polsce i jego wsparcia w rozwoju kompetencji akademickich, rozwoju kompetencji w kontekście różnicy pokoleń, trendów – kompetencji przyszłości, edukacja dorosłych.

rozwińPrywatnie psia mama suczki Eli.

Justyna Kuczyniecka

Wykładowca

Justyna Kuczyniecka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem doktorantką Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz absolwentką kierunku Scenografia na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

rozwińWspółtworzę firmę Pracownia JOT- specjalizującą się w scenografii reklamowej i eventowej. Posiadam doświadczenie w pracy na planach reklamowych ale także przy budowaniu większych form scenograficznych: rekwizytów i mockupów.

rozwińCiekawi mnie

rozwińInteresuje się zagadnieniami sztuki współczesnej powstałymi po roku 1969 roku – szczególnie działaniem w przestrzeni oraz site specific.

Marta Poczta

Wykładowca, Tutor

Marta Poczta

Wykładowca, Tutor

O mnie

rozwińCertyfikowany trener biznesu, szkoleniowiec, menedżer projektów międzynarodowych, wykładowca akademicki, właściciel firmy szkoleniowej i mobilnej szkoły językowej LINGOPOLIS. Od 2004 roku aktywnie związana z rynkiem rozwoju i szkoleń.

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wydziale Neofilologii, kierunek: filologia rosyjsko-angielska, Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET, Kurs Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Jest certyfikowanym facylitatorem coachingu zespołowego metodą Action Learning. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Koordynatorem Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK.

rozwińW ramach swojej działalności szkoleniowej, prowadzi  specjalistyczne warsztaty rozwojowe m.in. w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, sprzedaży i obsługi klienta, negocjacji w biznesie, podnoszenia kompetencji menadżerskich i przywódczych, budowania zaangażowania i motywacji. Szkolenia prowadzi  zarówno w języku angielskim, jak i rosyjskim.

rozwińJako trener i wykładowca zrealizowałam ponad 5000 godzin szkoleniowych.

Ciekawi mnie

rozwińMiłośniczka egzotycznych podróży i delektowania się regionalnymi kuchniami świata. Pasjonatka kinematografii i kultury włoskiej.

Dagmara Anna Prystacka

Wykładowczyni

Dagmara Anna Prystacka

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińOd ponad dwudziestu pięciu lat związana z mediami i komunikacją korporacyjną. Byłam współpracownikiem Głosu Wielkopolskiego, a następnie redaktorem naczelnym „City Magazine”, miesięcznika wydawanego przez Agora S.A. Przez blisko 10 lat jako reporterka, współwydawca i prezenterka pracowałam – najpierw w Telewizji Biznes, później w Telewizji Polskiej. Przez trzy lata byłam zawodowo związana ze Grupą Enea S.A., pełniąc tam funkcję rzecznika prasowego i szefa biura prasowego. W 2015 roku objęłam funkcję rzecznika prasowego w Volkswagen Poznań, reprezentując cztery zakłady produkcyjne koncernu w Polsce.  Jestem absolwentką politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, London School of Public Relations oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2019 roku otworzyłam przewód doktorski na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPsychologia biznesu, komunikacja w firmie i przyszłość mediów.

Agnieszka Rau

Specjalistka ds. rozwoju zawodowego, doradczyni zawodowa, coach

Agnieszka Rau

Specjalistka ds. rozwoju zawodowego, doradczyni zawodowa, coach

rozwińUMÓW SIE NA SPOTKANIE

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz doradztwa i coachingu. Posiadam akredytację International Coach Federation na poziomie ACC. Wykonuję zawód nauczycielki akademickiej w Collegium Da Vinci w Poznaniu, doradczyni zawodowej, oraz coacha. Posiadam 10-letnie doświadczenie prowadzenia dodatkowych zajęć teatralnych dla młodzieży w wieku 13-18 lat mających na celu rozwinięcie kompetencji. przygotowanie pedagogiczne. Szkolę między innymi z technik autoprezentacji i wystąpień publicznych.

rozwińJako Specjalistka ds. rozwoju zawodowego:

 • wspieram w projektowaniu ścieżki edukacyjnej oraz kariery zawodowej bazując na mocnych stronach, talentach i celach
 • uczę jak i gdzie efektywnie szukać praktyk/stażu/pracy
 • pomagam przygotować portfolio i dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny
 • przygotowuję do rozmowy kwalifikacyjnej
 • prowadzę coaching kariery

rozwińWybrane certyfikaty

 • Facilitation Foundation, APMG International
 • AgilePM, APMG International
 • Akademia Mentoringu
 • Learning Agility

rozwińCiekawi mnie:

rozwińFascynują mnie tematy związane ze zmianą nawyków oraz zarządzaniem stresem.

Martyna Rzepecka

Wykładowca

Martyna Rzepecka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińArtystka wizualna. Tworzę w tradycyjnych technikach graficznych oraz rysunkowych, łącząc je z nowymi mediami. Oddaję się pasji rycia w linorycie. Tworzę obiekty graficzne i instalacje, skupiając w nich doznania haptyczne.

rozwińW 2017 roku uzyskałam tytuł doktora sztuk plastycznych, na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brałam udział w ponad 80. wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, zarówno na szczeblu narodowym, jak i międzynarodowym m.in. 21th International Print Biennial Varna w Varna City Art Gallery – Bułgaria 2021, Ćwiczenia z ciała (wystawa indywidualna), Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych – Kraków 2021 Hit Festival – Haugesund International Festival of Artistic Relief Printing, Haugesund Billedgalleri – Norwegia 2019, Międzynarodowa wystawa Grafika post-cyfrowa. Redefinicja odbitki graficznej, Galeria Neon – ASP Wrocław 2017, 5th Guanlan International  Print Biennial, China Printmaking Museum – Chiny 2015. Moje grafiki znajdują się w kolekcjach  w kraju i za granicą, m.in. w Tama Art University Museum w Tokio.

rozwińObecnie adiunktka w Katedrze Rysunku, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK Toruń.

rozwińCiekawi mnie

rozwińSzeroko rozumiany kontekst ciała i matrycy. W swojej sztuce ukazuję zainteresowanie ciałem – jego formą, ale i ciałem jako narzędziem twórczym artysty. Ciało, które wielokrotnie przetwarzam, fragmentaryzuję, poddaję transformacji. Interesuje mnie kontekst matrycy – materii oraz bycie w procesie. Z zamiłowania oddaję się pasji fechtunku.

Nina Sobczak-Matysiak

Wykładowca

Nina Sobczak-Matysiak

Wykładowca

O mnie

rozwińPsycholog, superwizorka i trenerka II st. certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, terapeutka ACT, wykładowczyni Instytutu psychologii UAM, specjalistka psychologii zarządzania i organizacji, prowadzi firmę Negocjator Akademia Treningu i Psychoedukacji. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy nad zmianą zachowań, postaw i rozwojem umiejętności psychospołecznych, w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń biznesowych dla kadry kierowniczej oraz w zaawansowanym szkoleniu i superwizowaniu trenerów i coachów.

Łukasz Szałankiewicz

Wykładowca

Łukasz Szałankiewicz

Wykładowca

O mnie

rozwińŁukasz Szałankiewicz to Audio Lead oraz wykładowca na kierunku Game Development w poznańskim Collegium Da Vinci, którego zainteresowania skupiają się wokół zagadnień związanych z audio w mediach interaktywnych.

rozwińJego dorobek artystyczny, obejmujący wiele interaktywnych instalacji i wystąpień audiowizualnych, cieszy się uznaniem w świecie międzynarodowym. Jako aktywista i kurator nowych mediów angażuje się w wiele projektów z tej dziedziny.

rozwińŁukasz Szałankiewicz jest także doświadczonym specjalistą , który współpracował z wieloma instytucjami i centrami sztuki na całym świecie. W latach 2016-2017 pracował jako ekspert w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, gdzie szczególnie zwracał uwagę na promocję gier komputerowych oraz mediów interaktywnych.

rozwińJest również jednym z założycieli „Komitetu Społecznego Polskiej Demosceny”, co przyczyniło się do wpisania demosceny na krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO w grudniu 2021 jako pierwszej polskiej kultury cyfrowej. Wspiera także międzynarodową inicjatywę Art of Coding, której zadaniem jest ustanowienie demosceny na liście globalnego niematerialnego dziedzictwa.

rozwińOd 2023 roku ambasador marki Zylia ( rejestrowanie dźwięku wolumetrycznego i w pełni nawigowalnego dla rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej )

Ciekawi mnie

rozwińJego zainteresowania obejmują także pierwsze społeczności cyfrowe, historię gier video oraz archeologię mediów.

dr Elżbieta Stachowiak-Dudzik

Wykładowca

dr Elżbieta Stachowiak-Dudzik

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o kulturze i religii, animator kultury. Rozprawę doktorską, obronioną w Instytucie Antropologii i Kulturoznawstwa UAM, poświęciła relacjom zachodzącym pomiędzy literaturą a mitem. Przez wiele lat zajmowała się również zjawiskiem synestezji w malarstwie, muzyce i poezji.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień kultury artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem literatury. Uwielbiam pracować na pograniczu różnych dyscyplin humanistycznych, na co pozwala mi właśnie kulturoznawstwo rozumiane jako projekt zintegrowanych badań nad szeroko pojmowaną kulturą. W kręgu moich zainteresowań naukowych znajdują się m.in: filozofia sztuki, estetyka, teorie interpretacji, semiotyka, hermeneutyka, literaturoznawstwo, antropologia.

Kinga Zinkowska

Wykładowca

Kinga Zinkowska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończyła również Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem, Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki i Akademię Trenera. Certyfikowany trener efektywnej nauki i szybkiego czytania oraz integracji sensorycznej. Słuchaczka wielu kursów i szkoleń z zakresu elementów zarządzania i coachingu.

rozwińWykładowca akademicki z ponad 12 letnim doświadczeniem. Obszar zainteresowań to motywacja i coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz andragogika.

rozwińDoświadczenie zdobywała jako właścicielka firmy edukacyjnej i kontraktor firm szkoleniowych. Autorka wielu programów szkoleniowych dla zróżnicowanych grup odbiorców.

rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

rozwińDziałaczka społeczna w lokalnej społeczności, inicjatorka i organizatorka akcji propagującej czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

rozwińPasjonatka gier planszowych i karcianych niekolekcjonerskich, do których zachęca rodzinę i przyjaciół.

Paulina Głowacka

Wykładowczyni, metodyk uczelniany, przewodnicząca Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Paulina Głowacka

Wykładowczyni, metodyk uczelniany, przewodnicząca Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

rozwińO mnie

rozwińPedagożka z zamiłowania, absolwentka studiów magisterskich na specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz studiów licencjackich edukacja elementarna i język angielski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania naukowe oscylują wokół edukacyjnego wykorzystania nowych technologii oraz współczesnego dzieciństwa w świecie mediów.

rozwińPrywatnie entuzjastka filozofii minimalizmu oraz miłośniczka psów.

Skorzystaj z promocji i obniż opłaty za studia

Promocja czasowa do 13 lipca

Wystarczy, że do 13 lipca stworzysz konto w formularzu rekrutacyjnym, uzupełnisz swoje dane i dostarczysz nam świadectwo maturalne. Ceny za studia stacjonarne i niestacjonarne są takie same.

Opłata wpisowa

płatna jednorazowo

1 x 85 PLN

0 PLN

Czesne za rok

Płatne w 12 ratach

12 x 795 PLN

760 PLN

Płatne w 2 ratach

2 x 4 770 PLN

4 560 PLN

Płatne w 1 racie

1 x 9 540 PLN

9 120 PLN

Oszczędzasz łącznie

w skali 3 lat studiów

1 260 PLN

Zniżki dla absolwentów i absolwentek

Jeśli jesteś absolwentem lub absolwentką dowolnego typu studiów w Collegium Da Vinci lub WNSHiD, zyskujesz dodatkową zniżkę. Ceny za studia stacjonarne i niestacjonarne są takie same.

Wpisowe

0 PLN

Czesne za rok

zwolnienie z jednej z 12 rat

760 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Zarezerwuj miejsce na studiach
jeszcze przed wynikami matury.

image

Z zapewnionym miejscem na studiach na wyniki matur będziesz już czekać ze spokojem.

 

Stwórz konto w naszym formularzu rekrutacyjnym i zapisz się na wymarzony kierunek. Miejsce na studiach będzie na Ciebie czekać do 13 lipca.

 

Po otrzymaniu świadectwa maturalnego jego numer uzupełnij w zgłoszeniu, a oryginał dokumentu dostarcz do biura rekrutacji. I gotowe.

 

Proste, prawda? A w dodatku nic Cię nie kosztuje. Za wpisowe nie zapłacisz teraz ani złotówki.

 

Nie czekaj, zarezerwuj miejsce dla siebie już dziś.

 

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

 

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

 

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego” i przejdź dalej),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego” i przejdź dalej),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

 

Jeśli jesteś niepełnoletni_a, umowę podpiszesz razem z rodzicem w sposób tradycyjny, w biurze rekrutacji. Możesz ją również przesłać na nasz adres. Skontaktuj się z nami – wytłumaczymy, jak to zrobić.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

 

Jeśli jesteś niepełnoletni_a, umowę podpiszesz razem z rodzicem w sposób tradycyjny, w biurze rekrutacji. Możesz ją również przesłać na nasz adres. Skontaktuj się z nami – wytłumaczymy, jak to zrobić.

5

Dostarcz oryginał świadectwa

Dostarcz oryginał świadectwa maturalnego do biura rekrutacji.
Jeśli posiadasz świadectwo maturalne z ubiegłych lat, masz na to 7 dni od podpisania umowy.

 

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego do 13 lipca, aby skorzystać z promocji “niższe czesne”.

 

Pamiętaj, by wraz ze świadectwem maturalnym dostarczyć ankietę osobową pobraną z konta kandydata.

Dostarcz oryginał świadectwa maturalnego do biura rekrutacji.
Jeśli posiadasz świadectwo maturalne z ubiegłych lat, masz na to 7 dni od podpisania umowy.

 

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego do 13 lipca, aby skorzystać z promocji “niższe czesne”.

 

Pamiętaj, by wraz ze świadectwem maturalnym dostarczyć ankietę osobową pobraną z konta kandydata.

Witaj w gronie studentów i studentek!

Po dostarczeniu oryginału świadectwa maturalnego Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”.

Oznacza to, że dostałeś(-aś) się na studia.
Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

Po dostarczeniu oryginału świadectwa maturalnego Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”.

Oznacza to, że dostałeś(-aś) się na studia.
Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

Umów się na prywatną wycieczkę po uczelni

Jesteś ciekawy(-a), jak wygląda Collegium Da Vinci od środka? Chcesz przespacerować się korytarzami uczelni i podpatrzeć studenckie życie, a przy okazji dowiedzieć się wszystkiego o naszych studiach? Nic prostszego! Umów się na prywatne spotkanie z Aniołem Collegium Da Vinci.

 

Opiekunka studentów i studentek pierwszego roku oprowadzi Cię po budynku, opowie, jak wyglądają studia i odpowie na każde Twoje pytanie. Możesz przyjść sam(a), zabrać paczkę przyjaciół lub zaprosić rodziców. Karolina będzie czekała na Ciebie przed portiernią, czyli po prawej stronie od głównego wejścia na uczelnię.

image

Anioł Collegium Da Vinci

Karolina Bobko

e-mail: aniol@cdv.pl

tel.: +48 697 690 588

Chcesz się umówić na wycieczkę po Collegium Da Vinci? 

Wypełnij krótki formularz i wybierz termin spotkania.

Umów się z aniołem Umów się z aniołem

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, zadać pytanie na grupie na facebooku, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego biura rekrutacji.

image

Weronika Nowak

Specjalistka ds. rekrutacji na studia I stopnia

e-mail: rekrutacja@cdv.pl

tel.: +48 697 690 034

tel.: +48  667 520 739

Biuro rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne