Prognozowanie i implementacja trendów – Collegium Da Vinci Poznań

Prognozowanie i implementacja trendów

podyplomowe

poziom studiów

polski

język wykładowy

9 miesięcy

czas trwania

15

liczba zjazdów

224

liczba godzin

hybrydowe
30% stacjonarnie
70% zdalnie

tryb studiów

jesień 2024

start zajęć

piątek-sobota

dni zjazdów

Zapisz się Zapisz się
Anna Wróblewska i Sonia Przybył
Kierowniczki merytoryczne i twórczynie
kierunku Prognozowanie i implementacja trendów
image

Poznaj kierunek

Studia podyplomowe na kierunku Prognozowanie i implementacja trendów przygotowano z myślą o rozwijaniu umiejętności, które są kluczowe w płynnej nowoczesności. Zmienność jest jedyną stałą wartością we współczesnym świecie, dlatego ważne jest, aby umieć diagnozować potencjalne kierunki zmiany i prognozować ich konsekwencje oraz projektować świadome organizacje, produkty i strategie. Kierunek kształci przyszłych badaczy, analityków i strategów, którzy będą potrafili wspierać organizacje w zakresie wskazywania kierunków rozwoju. Daje szeroką wiedzę z zakresu technik i narzędzi służących do analizy i prognozowania trendów. Zapoznaje z procesami trendotwórczymi, które uwzględniają mechanizmy kształtowania się trendów oraz migracji we współczesnym społeczeństwie. Kierunek wykorzystuje metodykę active learning, dzięki czemu absolwenci z powodzeniem wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennych działaniach.

Czego się nauczysz

 • wykorzystywać umiejętność krytycznego myślenia (meta-kognitywistycznego)
 • diagnozować procesowe kierunki zmian
 • wykorzystywać kierunki zmian w kontekście potencjałów rozwojowych dla biznesu – implementacja trendów w działalnościach biznesowych
 • pracować z trendami w kontekście budowania działań strategicznych
 • konstruować narzędzia wspierające pracę na trendach
 • realizować badania jakościowe przy użyciu takich metod i technik, jak desk research, IDI, badania eksploracyjne
 • dokumentować wyniki badań będące podstawą do trendbooków
 • planować i realizować procesy badawcze w zakresie socjologii trendów
 • rozumieć procesy analityczne służące do prawidłowego diagnozowania teraźniejszości oraz jej predykcji
image

W jakim zawodzie będziesz
mógł/mogła pracować

 • Analityk
 • Strateg
 • Trendwatcher
 • Kreator/Innowator
 • Marketer
 • Badacz jakościowy i ilościowy
 • Service designer
 • Designer (UX/UI)
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • masz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra
 • jesteś dobrym obserwatorem_ką zmian, które zachodzą w świecie i nie boisz się ich
 • masz duszę wizjonera_ki
 • śledzisz nowości, innowacje, masz szerokie zainteresowania
 • masz interdyscyplinarny umysł, dostrzegasz zmiany przyczynowo skutkowe
 • jesteś dociekliwy_wa i potrafisz analizować
 • dobrze odnajdujesz się i w pracy samodzielnej i grupowej
 • chcesz mieć realny wpływ na organizację, w której pracujesz

Kierunek stanowi doskonałą kontynuację kształcenia dla:

 

 • absolwentów_ki różnych kierunków studiów wyższych, np.: psychologii, socjologii, kognitywistyki, zarządzania, marketingu, ekonomii
 • osób pracujących w branży badawczej, które chcą poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności
 • dyrektorów, managerów, właścicieli startupów, przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej
 • pracowników takich działów jak np.: marketing, B+R, HR, L&D, dział badań i analiz

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

zrób quiz zrób quiz
image

Jak wygląda program studiów

POBIERZ PROGRAM POBIERZ PROGRAM

Budowanie zespołu i kontraktowanie. Zapoznanie z procesem

moduł 1

16 godzin

Wprowadzenie do analizy i prognozowania trendów zgodnie z naukami społecznymi

moduł 2

16 godzin

Badania wspierające innowacyjność

moduł 3

8 godzin

image

Przygotowanie i realizacja procesu badawczego dotyczącego diagnozy trendów

moduł 4

16 godzin

Anatomia trendu (definiowanie zbioru trendów) - analiza przekrojowo-kulturowa

moduł 5

16 godzin

Zarządzanie innowacją i designem w biznesie - metodyki tworzenia innowacji

moduł 6

8 godzin

Design systemowy i spekulatywny

moduł 7

16 godzin

Narzędzie i techniki forecastingowe do pracy ze: zmianami i sygnałami zmian

moduł 8

16 godzin

Poszukiwanie innowacji dla produktów i usług w ramach wybranej branży

moduł 9

16 godzin

Zarządzanie innowacją i designem w biznesie - holistyczne zarządzanie organizacją

moduł 10

8 godzin

Trendy, technologia i biznes - praca na modelach biznesowych, architekturze marki, założeniach strategicznych i zmianach technologicznych

moduł 11

16 godzin

Prototypowanie i testowanie rozwiązań

moduł 12

16 godzin

Operacjonalizacja rozwiązań - przygotowanie do wdrożenia

moduł 13

16 godzin

Rozwój umiejętności prezentacyjnych i komunikacyjnych

moduł 14

8 godzin

Konsultacje (warsztaty dot. poszczególnych etapów pracy dyplomowej)

moduł 15

32 godziny

image

Zaliczenie

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Prognozowanie i implementacja trendów jest prezentacja pracy zespołu projektowego (grupy, w której słuchacze pracowali od początku semestru) przed komisją oraz zaliczenia śródsemestralne (etapy projektowe).

Absolwenci_tki uzyskują, zgodne z wymogami ustawy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci.

Jakie specjalizacje możesz wybrać

Poznaj popularne ścieżki

Zobacz, jakie ścieżki projektowali dla siebie nasi studenci. Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam/sama, indywidualnie odbierając moduły dodatkowe do głównego kierunku. Tylko od Ciebie zależy, które przedmioty się w niej znajdą i w jakich obszarach zdobędziesz wiedzę.

Design Management
UX Design

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • budować i zarządzać kreatywnymi zespołami projektowymi, w tym zespołami rozproszonymi
 • tworzyć modele biznesowe oraz prowadzić pogłębione analizy kontekstowe i badawcze w
 • zakresie designu produktu i usługi
 • projektować, wdrażać i zarządzać innowacją
 • prototypować produkty i usługi oraz testować ich użyteczność i używalność
 • kształtować relacje z klientami
 • przygotowywać pitch deck

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • Project Manager
 • Product Manager
 • Kierownik Zespołu Projektowego
 • Head of Design
 • Kierownik zespołu ds. obsługi klienta
 • Customer Service Manager
 • Key Account Manager
 • Marketing Manager
 • Kierownik ds. badań i rozwoju
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • posługiwać się metodami badawczymi do analizy doświadczeń użytkowników
 • prowadzić audyty UX
 • projektować, prototypować i wdrażać nowe rozwiązania poprawiające doświadczenia klientów
 • projektować interfejsy w zgodzie z architekturą informacji i ergonomią aplikacji
 • dokumentować i prezentować projekty UX/CX
 • kształtować relacje z klientami

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • UX Designer
 • Specjalista ds. badań rynku i UX
 • Customer Experience Consultant
 • UX Design Leader
 • Product Owner
 • Project Manager
 • Manager zespołu ds. obsługi klienta
 • Key Account Manager
 • Manager ds. badań i rozwoju
 • Marketing Manager
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Moduły specjalizacyjne

Zarządzanie kreatywnym zespołem projektowym

Analiza kontekstowa i design research

Ideacja i opracowanie wariantów projektowych

Modelowanie i szybkie prototypownie

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Formułowanie problemu projektowego

Badanie potrzeb klientów i kontekstu projektu

Definiowanie elementów strategii projektu

User interface

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Zarobki w branży

Key Account Manager

11 200 PLN

brutto

Product Manager

8540 PLN

brutto

Kierownik ds. marketingu

7830 PLN

brutto

Manager rozwoju produktu lub usługi

8840 PLN

brutto

Product Owner

11 100 PLN

brutto

UI/UX Designer

8110 PLN

brutto

Źródła: money.pl | wynagrodzenia.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od ekspertów - przedsiębiorców, praktyków branży, specjalistów w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnerów kierunku

Jako uczelnia ściśle współpracujemy z biznesem – każdy kierunek studiów posiada własnego partnera lub partnerów biznesowych. Są nimi działające z sukcesami na rynku firmy z konkretnych branż.

Partnerami biznesowym kierunku Prognozowanie i implementacja trendów są:

 • Metaphor –  zespół interdyscyplinarnych ekspertów, wspierający firmy i instytucje w budowaniu strategii rozwoju oraz w projektowaniu i wdrażaniu zmian strukturalnych pod kątem zarządzania innowacją i designem.
 • Flying Bisons – wiodąca firma specjalizująca się w digital consultingu. Zespół składa się z grupy wysoko wykwalifikowanych i pełnych pasji profesjonalistów, którzy badają, tworzą strategie, projektują i dostarczają złożone, innowacyjne produkty cyfrowe.
 • Trend Lab – zespół badawczy realizujący procesy projektowo-badawcze w zakresie analizy i prognostyki trendów, wspierając strategiczne zmiany w organizacjach.

Co o kierunku mówią wykładowcy

image

Anna Wróblewska

Kierowniczka merytoryczna kierunku Prognozowanie i implementacja trendów

 

“W procesie projektowania innowacji niezbędne jest wyjście z własnej perspektywy, sprawdzenie innych punktów widzenia. Możemy to osiągnąć dzięki badaniom, podczas których często pojawiają się intrygujące odkrycia weryfikujące dotychczasowe pomysły biznesowe. To wtedy otwiera się przestrzeń do zmiany stylu myślenia, do stworzenia czegoś nowatorskiego.

 

Trudno o innowację bez uważnego przyjrzenia się ludziom, ich działaniom i zwyczajom. Podążając za myślą i słowami Marka Hłasko: Wynalazek jest matką potrzeby – wdrażajmy innowacje, które będą odpowiedzią na realne potrzeby i oczekiwania odbiorców. Projektujemy z ludźmi, dla ludzi, dla świata. Świadomie.”

Poznaj wykładowców kierunku

Anna Wróblewska

Wykładowczyni

Anna Wróblewska

Wykładowczyni

O mnie

rozwińLiderka zespołu konsultingowego, mentorka procesów projektowych, założycielka Metaphor – agencji konsultingowej.

rozwińJedna z pierwszych w Polsce konsultantek Design Management, zajmującej się budowaniem strategii firm i marek, rozwojem oraz wdrażaniem nowych produktów i usług, a także usprawnianiem pracy zespołów projektowych w oparciu o autorską metodę Innovation & Design Management – koncepcję łączenia różnych metodologii pracy, które przyczyniają się do tworzenia innowacji w firmach na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

rozwińAutorka i kierowniczka merytoryczna pierwszych w Polsce studiów  podyplomowych „Zarządzanie Innowacją – Design Management” na  Uniwersytecie SWPS. Wykładowczyni w School of Form.

rozwińPomysłodawczyni i współorganizatorka konferencji „Innovation & Design Management” – jedynej w Polsce konferencji poświęconej projektowaniu biznesu i innowacji.

rozwińPrelegentka na wielu konferencjach i kongresach o zasięgu nie tylko polskim, ale i  międzynarodowym. Mówczyni TEDx Warsaw.

rozwińWśród jej klientów są m.in. VOX, ENEA, Kronopol, Leroy Merlin, Classen, Międzychód, ALVO Medical, Quiosque, Tatrzański Park Narodowy, Ministerstwo Środowiska, LIDL,  Ministerstwo Środowiska, Gazeta Wyborcza, ENEA, BZ WBK, Urząd Miasta Poznania — wielokrotnie nagrodzeni za innowacyjne projekty.

rozwińCiekawi mnie

rozwińBuddystka, głęboko zainteresowana kulturą Wschodu. Ważne dla niej jest bycie tu i teraz. Estetka, zakochana w pięknie występującym w różnej, nieoczywistej postaci. Ceni sobie samodzielność i samoświadomość. Ważny jest dla niej indywidualizm, który kształtuje również od najmłodszych lat u swoich dwóch córek.

rozwiń 

Sonia Przybył

Wykładowczyni

Sonia Przybył

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińSonia Przybył – Liderka zespołu badawczego (UX Research and Trend Forecasting) w digital konsultingu (firma Flying Bisons) Doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie analizy i prognozy trendów

rozwińAbsolwentka Socjologii i Nowych Mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Design Management – Zarządzanie Innowacją na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

rozwińDoświadczenie zdobywała w branży kreatywnej pracując jako strateg oraz redaktor life-stylowy (Fashion Biznes, Craftsberg, F5, onet.pl, Noizz, G’rls Room).

rozwińWykształcenie z zakresu nauk społecznych i innowacji wykorzystuje w analizie oraz prognozie trendów i rynku, współpracując m.in. z: NOTI, Parkiem Technologicznym YouNick, Diligent, IKEA, Allegro Group, Lorenz Snack-World, Harpo, Urzędem Miasta Poznań, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem SWPS i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

rozwińProwadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie SWPS oraz w Collegium da Vinci.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPasjonuje ją branża modowa, szczególnie zagadnienie kształtowania się stylów i gustów w kontekście społeczno-kulturowym. Pasjonatka jogi i mieszanych sztuk walki. Niespełniona artystka, której sztuka jest ogromnie bliska. W domowym zaciszu maluje obrazy wielkoformatowe.

Danil Daneliuk

Wykładowca

Danil Daneliuk

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińCreator — to stanowisko wyznaczone jemu w agencji brandingowej, gdzie podjął pracę w wieku już 18 łat. Dziś projektuje tożsamość marek, od logotypu po cały system komunikacji i strony internetowe. W projektowaniu łączy analityczne i emocjonalne podejście. Jest autorem między innymi logotypów dla: Tre products, Balma, Schattdecor 30 years, Forum Rozwoju Miast, identyfikacji do wystaw Gdynia Design Days; oraz stron internetowych NAP contract, VOX i innych. Tworzył  ilustracje dla ambasady Norwegii, album i kreacje graficzne dla ORSKA, komunikację wizualną dla AIDS Alliance, patterny dla producentów okładzin ściennych i wiele projektów opakowań. Zajmuje się fotografią komercyjną oraz artystyczną, w której poszukuje swoich kryterium jakości i dąży ku jak największej subiektywności. W tym wszystkim zostawia przestrzeń na eksperyment i przemyślenie.

rozwińOd 2017 roku wykłada w School of Form SWPS. Prowadził też kurs zajęć dla Urban Management studies na Collegium Da Vinci 2020 — 2021.

rozwińW swojej pracy dąży do rezonansu z konkretną publicznością, aby stworzyć więź emocjonalną. Idzie to w parze z dekonstrukcją percepcji i analitycznym myśleniem.

rozwińMa nierozłączną więź z Japonią i podejściem do istoty rzeczy towarzyszącym ludziom z tego pięknego kraju~*. W wolny czas podziwia piękno, obserwuje świat i zachowanie ludzi, a wieczorem eksploruje syntezatory szukając wyjątkowe brzmienie i emocjonalność dźwięków.

rozwińW implementacji trendów skupię się na potrzebach ludzi(fizycznych, psychologicznych oraz emocjonalnych), na tym jak można rozumienie tych potrzeb przełożyć na zmiany w projektowaniu produktów, usług i architektury organizacji. Przez pryzmat projektowania koncepcyjnego i spekulatywnego(tak zwany Concept & Speculative Design), spróbujemy myśleć bez granic wypracowując swoje kryterium jakości, a dalej zderzymy ich z rzeczywistością i wyłonimy najlepsze możliwości dla ich implementacji.

Paulina Głowacka

Wykładowczyni, metodyk uczelniany, przewodnicząca Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Paulina Głowacka

Wykładowczyni, metodyk uczelniany, przewodnicząca Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

rozwińO mnie

rozwińPedagożka z zamiłowania, absolwentka studiów magisterskich na specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz studiów licencjackich edukacja elementarna i język angielski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania naukowe oscylują wokół edukacyjnego wykorzystania nowych technologii oraz współczesnego dzieciństwa w świecie mediów.

rozwińPrywatnie entuzjastka filozofii minimalizmu oraz miłośniczka psów.

Katarzyna Andrzejczyk-Briks

Wykładowczyni

Katarzyna Andrzejczyk-Briks

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińHistoryczka sztuki, kuratorka i wykładowczyni historii sztuki i designu w School of Form, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie i Collegium da Vinci w Poznaniu.

rozwińEkspertka zajmująca się analizą trendów i sygnałów zmian w zespole Concordii Design w Poznaniu.

rozwińWiedzę o zmianach wykorzystuje w pracy z projektantami i firmami do tworzenia nowych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby i wartości użytkowników: produktów, usług i doświadczeń.

rozwińEkspertka i trenerka w programie Dostępny Design.

rozwińKuratorka wystaw o designie.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawią mnie ludzie i ich zachowania oraz design.

rozwińWierzę, że wszystko, co zostało zaprojektowane układa się w opowieść o nas – naszych potrzebach, lękach, aspiracjach i marzeniach a projektując teraźniejszość wpływamy także na przyszłość.

rozwińDlatego zawsze warto zastanowić się czy jesteśmy dobrymi projektantami przyszłości dla siebie,

rozwińswoich potomków i planety?

Ile kosztują studia na tym kierunku

Opłaty i czesne

Opłata wpisowa:

Przy zapisie do 13 lipca:

0 PLN

Przy zapisie od 14 lipca:

200 PLN

Czesne
(promocja do 13 lipca)

Płatne w 10 ratach

10 x 895 PLN

805 PLN

Płatne w 2 ratach

2 x 4 475 PLN

4 025 PLN

Płatne w 1 racie

1 x 8 950 PLN

8 050 PLN

Zniżki dla absolwentów CDV i WSNHiD

Opłata wpisowa:

0 PLN

Czesne:

zwolnienie z jednej z 10 rat

805 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Skorzystaj z dofinansowań i nieoprocentowanych kredytów.
Uzyskaj pomoc w sfinansowaniu studiów

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Witaj w gronie słuchaczy!

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego Biura Rekrutacji.

image

Izabella Bekas-Kwaśniewska

Specjalista ds. rekrutacji
na studia podyplomowe

e-mail: podyplomowe@cdv.pl

tel.: +48 697 230 138

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro Rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne