HR Business Partner | Collegium Da Vinci Poznań

HR Business Partner

Studia HR
studia podyplomowe Human Resources Poznań | specjalista HR

Magazyn „Forbes” wymienia HR Business Partnera jako jeden z dziesięciu kluczowych zawodów przyszłości. Wyprzedź innych i wejdź w przyszłość już dziś!

 • W trakcie studiów HR Business Partner w Collegium Da Vinci specjaliści praktycy przygotują Cię zarówno pod względem wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych  do elastycznego, proaktywnego stawiania czoła kluczowym wyzwaniom stawianym HR Business Partnerowi przez współczesne organizacje.
 • Zdobądź unikalną, ekspercką wiedzę i zostań kimś więcej niż specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi – motorem napędowym do sukcesu firmy!
 • HR Business Partner to ktoś więcej niż doradca HR i specjalista HR.

Studia skierowane są do:

 • osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze zarządzania ludźmi, są odpowiedzialne za kształtowanie polityki HR, pracują w działach HR lub wspierają procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, ich stanowisko to doradca HR, specjalista HR,
 • osób, które mają aspiracje do pełnienia funkcji partnera strategicznego dla zarządu firmy, chcą kreować nowoczesne rozwiązania odnoszące się do strategii, inicjować pomysły na poziomie systemów i procesów.
 • managerów, konsultantów, trenerów, audytorów, przedstawicieli zawodów prawniczych i finansowych zainteresowanych HR.

Opis

 • Będziesz się uczył i pracował z praktykami – osobami, które są aktywne zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy.
 • Możesz liczyć na doradztwo i mentoring wykładowców.
 • Niezawodny dowód skuteczności – zdecydowana większość absolwentów studiów w CDV awansuje w strukturach firmy i poprawia swoją pozycję na rynku pracy.
 • Będziesz gotowy odpowiedzieć na potrzeby HR organizacji od poziomu diagnozy i jej potrzeb do wdrażania konkretnych rozwiązań.
 • Poznasz główne role i kompetencje HR BP wraz z budową marki HR BP w organizacji.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat kluczowych narzędzi pracy HR BP dedykowanych do przypisanych obszarów wsparcia biznesu.
 • Uzyskasz wiedzę niezbędną do współtworzenia i wzmacniania marki pracodawcy poprzez działania w zakresie motywacji, relacji pracowniczych i komunikacji wewnętrznej.

#studia human resources Poznań
#studia podyplomowe human resources
#HR Business Partner studia

 • HR Business Partner
 • Rekruter – architekt kariery
 • Doradca biznesowy (HR)
 • Trener wewnętrzny – kierownik projektów szkoleniowych
 • Audytor w działach HR
 • Agent zmian – wdrożeniowiec
 • Interim HR
 • Generalista HR
 • Specjalista ds. szkoleń, rekrutacji, oceny itd.
 • Lider zespołów projektowych (HR)

Kim jest HR Business Partner?

Odpowiada Piotr Wiśniewski,
kierownik merytoryczny kierunku

Studia podyplomowe HR Business Partner  są przeznaczone dla wszystkich absolwentów studiów wyższych

nie ma znaczenia, czy posiadasz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

Magazyn „Forbes” wymienia HR Business Partnera jako jeden z dziesięciu kluczowych zawodów przyszłości.

A przyszłość jest dziś! Jak zdobyć unikalną, ekspercką wiedzę z tego złożonego obszaru?  Posłuchaj rozmowy z Piotrem Wiśniewskim, kierownikiem kierunku podyplomowego HR Business Partner w Collegium Da Vinci!

“Zajęcia realizowane są ze zdecydowanym naciskiem na tzw. dobre praktyki i dalszą skuteczność w działaniu Absolwenta kierunku. Założeniem podstawowym studiów jest oparcie programu i dydaktyki na aktualnych realiach pracy HR Business Partnera, dlatego koncentrujemy się na budowie, inspirowaniu oraz kształceniu kluczowych dla sukcesu zawodowego Absolwenta kompetencji. Założenie programowe „30% teorii i 70% praktyki” stało się naszym celem, dlatego minimalizujemy formy wykładowe na rzecz symulacji, analiz przypadków, treningu kompetencji, ćwiczeń praktycznych. Zmierzamy do możliwie wysokiego przyrostu poziomu kluczowych kompetencji uczestnika. Prace dyplomowe realizowane są jako refleksja, badanie czy projekt dotyczący aktualnej lub przyszłej pracy uczestników studiów. Przyjmujemy takie założenia, dlatego że szczycimy się efektami działań poprzednich roczników, których prace dyplomowe przyczyniły się nie tylko do ich osobistego rozwoju, ale do zmian oraz awansu w organizacjach, w których obecnie pracują.”
Piotr Wiśniewski
Kierownik merytoryczny kierunku

Program studiów HR Business Partner

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe HR Business Partner w CDV Poznań trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz. 9.00 – 17.00). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Składają się w:

 • 70% z zajęć stacjonarnych i 30% zajęć w formie online,
 • 80% zajęć praktycznych i 20% zajęć akademickich.
 • 2 semetry

  Czas trwania (start: jesień 2023r.)

 • 192

  Liczba godzin dydaktycznych

Studia podyplomowe HR Biznes Partner: Program

 • Kluczowa rola HR BP jako partner strategiczny wprowadzenie do studiów (16 godz.)
 • Branding osobisty HR BP (16 godz.)
 • HR BP manager talentów (16 godz.)
 • HR BP innowant i integrator (16 godz.)
 • ambasador HR BP marki (16 godz.)
 • HR BP specjalistą ds. ocen i pomiaru poziomu kompetencji (16 godz.)
 • HR BP agentem zmiany, specjalista w prawie pracy (16 godz.)
 • HR BP inspekcją lub realizacją projektów HR (16 godz.)
 • HR BP kierujacym zarządzaniem wiedzą (16 godz.)
 • HR BP motywator i specjalista prawa pracy (16 godz.)
 • HR BP trenerem i animatorem spotkań (16 godz.)
 • HR BP specjalistą w zarzadzaniu kryzysem (16 godz.)
 • Warsztat dyplomowy (16 godz.)

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywny wynik testu wyboru (przygotowanego w oparciu o materiał realizowany na zajęciach) oraz obrona praktycznej pracy dyplomowej (realizowanej przy wsparciu tutora). Absolwenci uzyskują, zgodne z wymogami ustawy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci.

Kadra kierunku HR Business Partner

Piotr Wiśniewski

Wykładowca

Piotr Wiśniewski

Wykładowca

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku HR Business Partner oraz Team manager

rozwińPsycholog, edukator – praktyk biznesu specjalizujący się w tematyce zarządzania oraz skutecznej organizacji pracy i uzyskiwaniu synergii w zespołach pracowniczych. Wieloletni trener, nauczyciel akademicki, dydaktyk  (obecnie kierownik studiów podyplomowych i wykładowca – CDV), konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi od 1997r.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex (Generalny importer VW), Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów kierowania zespołami, obsługi i pracy z klientem).

rozwińW latach 2008-2009 zrealizował projekt Szkoły trenerów na rzecz Škoda Auto China – Shanghai Volkswagen selekcjonując oraz wdrażając zespół coachów i szkoleniowców przeprowadzających wdrożenia do pracy oraz zmiany rozwojowe w sieci sprzedaży i obsługi VW i Skody w Chinach.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator szkoleń z zakresu pracy z klientem,  budowy standardów kształtowania relacji z klientem na rzecz m.in.: ZUS, Izba celna, Urząd miasta Wrocławia, Poznania, Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska …

rozwińAutor koncepcji i metodologii zarządzania projektem upowszechniania „zwinnych i szczupłych” zmian rozwojowych w handlu i przemyśle (Victaulic, Lidl, Gestamp, Pratt@Whittney) wraz z narzędziami dydaktycznymi i scenariuszem kierowania tym procesem.

Ciekawi mnie

rozwińOdkrywanie źródeł inspiracji stymulujących ludzi do podejmowania ryzyka, wdrażania zmian czy innowacji – czasem wbrew przyziemnej logice.

rozwińPasjonuje się wydobywaniem na światło dzienne momentów kluczowych, krytycznych, w których zadecydowała się przyszłość, w której żyjemy.  Ciekawi mnie poznawanie alternatywnych scenariuszy naszego rozwoju (jednostek i społeczeństw), na zasadzie, co by było gdyby w kluczowym momencie decyzje były inne niż zapadły.

rozwińJestem zapalonym popularyzatorem i poszukiwaczem nowych nieszablonowych form nauczania, dydaktyki ambitnej, adekwatnej do wyzwań a nawet wyprzedzającej potrzeby oraz aktualne aspiracje ludzi.

rozwińCzasem znajduję też w sobie ukrytą pasję do spoglądania w gwiazdy – bardzo amatorsko poświęcając się astronomii -nocą.   

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

Wykładowca

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

Wykładowca

O mnie

rozwińTrener, coach, asesor, Konsultant HR.

rozwińWykształcenie: Wydział Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990 – psychologia pracy; praca magisterska: Kulturowy kontekst konceptualizacji czasu). 2-letni staż w Instytucie Gestalt, Kraków 1988-1990. Od 2000 r. współpracowała z ponad 70 firmami.

rozwińSpecjalizacja: ocena i rozwój kompetencji liderskich, managerskich i osobistych, budowanie modeli kompetencyjnych, coaching, szkolenia dla managerów, asesorów i konsultantów HR, doradztwo w projektach rozwojowych  i interwencyjnych, spotkania rozwojowe po AC/DC oraz po Informacji Zwrotnej 360, projektowanie i prowadzenie projektów Assessment Center.
Pracuje w środowisku międzynarodowym (j. ang.). Oceniła kompetencje ponad 1500 osób (wg metodyki Assessment Center oraz wywiadu kompetencyjnego). Przeprowadziła ponad 700 spotkań z informacją zwrotną po procesach oceny kompetencji oraz informacji zwrotnej 360 stopni, a także ponad 200 spotkań coachingowych (coaching managerski, executive oraz osobisty).

dr Małgorzata Kośmicka

Wykładowca

dr Małgorzata Kośmicka

Wykładowca

O mnie

rozwińUkończyłam Politechnikę Poznańską, Studia Podyplomowe z Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie (pierwsza lokata na roku). W 2007 roku obroniłam na Uniwersytecie Ekonomicznym doktorat na Wydziale Zarządzania w obszarze zarządzania strategicznego. Ukończyłam Szkołę Coachingu Moderatora oraz 3 szkoły trenerskie, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów Moderatora. Jestem certyfikowanym trener/ facylitator DISC.

Specjalność zawodowa

rozwińCoach, trener i konsultant w zakresie zarządzania ludźmi oraz zarządzania przedsiębiorstwem, posiadam doświadczenie w sprzedaży i w jej zarządzaniu oraz w zarządzaniu ludźmi. Współpracuję zarówno z przedsiębiorstwami jak i uczelniami wyższymi, urzędami oraz ngo. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jestem fundatorem Fundacji Nawigator Pro Fundacji Dobrych Praktyk Zarządzania, gdzie pełniłam funkcję prezesa w latach 2013 do 2019. Jestem założycielem sieci organizacji pozarządowych „Działamy Razem”, w latach 2013-2018 byłam członkiem zarządu tej sieci. Wykładam na uczelniach takich jak: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu na studiach MBA i Studiach Podyplomowych z zarządzania, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy na studiach podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi, Collegium da Vinci na studiach podyplomowych HR Biznes Partner w Poznaniu.  Jestem autorką szeregu publikacji na temat zarządzania, sukcesji i mentoringu.

rozwińPrzeprowadziłam ponad 3000 dni szkoleń oraz ponad 2500 godzin coachingu dla kadry zarządzającej wyższego, średniego oraz niższego szczebla w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych.

Hanna Kronszmyt

Wykładowca

Hanna Kronszmyt

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińSpecjalista Prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem w obszarze twardego HR. Praktyk przekuwający lata doświadczeń w szkolenia skoncentrowane na obszarze kadr i płac. Analityk i wdrożeniowiec w spółkach polskich i zagranicznych, korporacjach i grupach kapitałowych o złożonych profilach działalności. Unowocześniałam polityki wynagrodzeń oraz wewnętrzne zasady zarządzania zasobami ludzkimi w wymagającej branży Automotiv. Obecnie jestem związana z firmą Żabka Polska Sp. z o.o.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Prawo podatkowe w zakresie PIT
 • Wynagrodzenia

Regina May

Ekspert ds. strategii personalnych, HR Business Partner

Regina May

Ekspert ds. strategii personalnych, HR Business Partner

rozwińO mnie

rozwińPraktyk biznesu, Trener, HR Biznes Partner,

rozwińOd 21 lat jestem zawodowo związana z zasobami ludzkimi, Menedżerka działu szkoleń, Dyrektor personalna, HR Business Partner (FMCG, produkcja, IT, logistyka).

rozwińByłam menedżerka zespołów sprzedaży, trenerów wewnętrznych, HR Business Partnerów, specjalistów i kierowników personalnych (Grupa Muszkieterów, Eureka Group, Żabka Polska, Upright Group)

rozwińWystępuję  na konferencjach branży HR (HRFactor, Learning&Development – Rzeczpospolita, ROC, Elevato)

rozwińWykładam na uczelniach wyższych w Poznaniu Collegium Da Vinci, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

rozwińJestem trener specjalizującym się w szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi oraz warsztatach zwiększających efektywność zespołów m.in. w zakresie organizacji pracy, zarządzania, komunikacji, współpracy.

rozwińPracuję jako konsultant HR realizujący projekty doradcze w zakresie strategii personalnych, systemów ocen, optymalizacji kosztów zatrudnienia, ścieżek kariery, systemów motywacyjnych, zarządzania przez cele, budowania wizerunku pracodawców.

rozwińDoradca zawodowy, łowca talentów.

rozwińJestem jedną z założycielek Fundacji „Anioły Edukacji”

rozwińPracowałam i szkoliłam m.in. dla Grupy Muszkieterów – Intermarche, Bricomarche, Bimex, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Grupy Orlen, ROC Group, Żabka Polska sp. z o.o., Corol, Branch Brothers, Millano, Nesperta, Śnieżka, Procorol, PMT, Rzeczpospolita i innych firm z branży wydawniczej, produkcyjnej, handlowej, IT

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • HR Business Partner
 • Systemy ocen i motywacyjne
 • Zarządzanie zespołem
 • Marketing Rekrutacyjny

Jolanta Skrzyńska–Winkel

Wykładowca

Jolanta Skrzyńska–Winkel

Wykładowca

O mnie

rozwińDyrektor ds. Zasobów Ludzkich z ponad 24- letnim doświadczeniem w obszarze HR. Ekspertka we wdrażaniu funkcji HR i reorganizacji przedsiębiorstw. Przez ostatnie 13 lat związana była z sektorem energetycznym, w chwili obecnej z górnictwem. Wdrażała polityki personalne oraz koordynowała restrukturyzacje i reorganizacje dla kilku podmiotów z branży energetycznej (outsourcing, fuzje i przejęcia oraz tworzenie Centrum Usług Wspólnych). Brała także udział w nowatorskich przedsięwzięciach biznesowych i budowaniu firm od podstaw. Wdrażała politykę zarządzani personelem w branży telekomunikacyjnej i mediach.

rozwińAbsolwentka kierunku psychologii pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami oraz zarządzania i marketingu reklamy.  Pracę zawodową rozpoczęła w Poznaniu w firmach: doradztwa personalnego, następnie informatycznej Emax oraz  agencji medialnej AMS, gdzie pełniąc funkcję HRM tworzyła strategie zarządzania personelem, uczestniczyła w dynamicznym rozwoju spółek i ich ekspansji rynkowej. Od roku 1999 była związana z rynkiem telekomunikacyjnym i dolnośląską firmą DIALOG na stanowisku dyrektora departamentu zasobów ludzkich, a od roku 2001 dyrektora ds. sprzedaży.  W branży energetycznej spędziła ostanie 13 lat, od  2005 roku w Elektrociepłowni w Zielonej Górze na stanowisku dyrektora ds. zasobów ludzkich, a do roku 2009 w strukturach centralnych mocno zaangażowana w procesy reorganizacyjne dla całej Grupy EDF w Polsce, jako Wicedyrektor HR ds. Rozwoju Organizacji; w latach 2016-2018 w roli  Dyrektora HR dla Grupy EDF w Polsce. W chwili obecnej pełni funkcje Dyrektora ds. Personalnych i Organizacji w jednej z największych spółek grupy KGHM – PeBeKa S.A.

Katarzyna Stróżyńska

Wykładowca

Katarzyna Stróżyńska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Manager łańcucha dostaw

rozwińManager z doświadczeniem w obszarach operacyjnych zarówno w korporacjach, jak i średnich przedsiębiorstwach,  trener biznesu.  Pasjonat tematów związanych z psychologią zarządzania oraz nauk o organizacji.

rozwińAbsolwentka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie ze specjalizacją psychologia zarządzania. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Lean Management oraz Coachingu. Karierę zawodową zaczynała od stanowisk związanych z planowaniem oraz zarządzaniem produkcją między innymi w firmie Thule. W dalszej karierze kierowała  działami zakupów oraz logistyki, oraz działem material and production control w firmie Victaulic Polska. Również w tej firmie rozpoczęła się kariera trenerska w zakresie Lean manufacturing, najpierw jako trener wewnętrzny a następnie również jako trener biznesu. W kolejnych latach wyzwania zawodowe związane były z restrukturyzacją zakładu, wdrażaniem kultury ciągłego doskonalenia oraz usprawnianiem procesów. Obecnie interim manager i trener biznesu.

Opłaty

Zapisz się do 12 lipca i skorzystaj z promocji – o zł wpisowego!

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHiD

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 650 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Wpisowe

 • 200 PLN
  0 PLN

Czesne

 • 1x
  6500 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  3250 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  650 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Partnerzy kierunku

Rekrutacja

Wejdź na stronę rekrutacja.cdv.pl i zarejestruj się. Podaj swoje dane kontaktowe oraz wybierz swoje wymarzone studia Human Resources w Poznaniu.

Uzupełnij wszystkie dane osobowe i dane o wykształceniu. Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich)

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

02 1090 1476 0000 0001 3627 5750

[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje we wpisowym!

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • ankieta osobowa
 • podanie do Rektora
 • umowa o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami (dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej)
 • regulamin opłat

Dokumenty możesz podpisać na trzy sposoby:

 • online – za pomocą podpisu elektronicznego Autenti
 • osobiście – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego dostarcz do biura rekrutacji, pokój R.005
 • pocztą – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R.005, rotunda”

Wszelkie informacje dotyczące planu, harmonogramu zjazdów i opłat są dla Ciebie dostępne w serwisie Wirtualna Uczelnia 7 dni przed zajęciami.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Zapoznaj się z ważnymi dokumentami:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Izabella Bekas – Kwaśniewska

​Specjalista ds. rekrutacji na studia podyplomowe

Adres i godziny otwarcia biura rekrutacji

ul. Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Pokój R005, piętro 0

Rotunda

poniedziałek 8.30-15.00

wtorek 8.30-15.00

środa 8.30-15.00

czwartek 8.30-15.00

piątek 8.30-15.00

sobota: nieczynne

niedziela: nieczynne