Zarządzanie hybrydowe – Collegium Da Vinci Poznań

Zarządzanie hybrydowe

podyplomowe

poziom studiów

polski

język wykładowy

9 miesięcy

czas trwania

8

liczba zjazdów

178

liczba godzin

hybrydowe
53% stacjonarnie
30% zdalnie
17% w firmie

forma studiów

jesień 2024

start zajęć

sobota-niedziela

dni zjazdów

Zapisz się Zapisz się
Łukasz Kuciński
Kierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie hybrydowe
image

Poznaj kierunek

Studia podyplomowe Zarządzanie hybrydowe to nowoczesny kierunek zaprojektowany w odpowiedzi na rosnące znaczenie pracy hybrydowej i zdalnej w wielu firmach. Kształci managerów, którzy z łatwością będą zarządzać zespołem pracującym z wielu lokalizacji i stref czasowych. Uczestnicy zyskają szeroką wiedzę na temat zarządzania i porządkowania procesów wewnątrzfirmowych. Unikalna formuła zajęć, łącząca spotkania w murach uczelni, zajęcia online i zadania realizowane w firmach, pozwala na dogłębną analizę procesów zarządczych oraz wdrażanie zmian i nowych narzędzi. Kierunek koncentruje się na praktycznych metodach nauczania, takich jak sesje fokusowe czy grywalizacja. Słuchacze zyskują również bezpłatny dostęp do platformy mentoringowej Mentiway. Dzięki wsparciu wykładowców-ekspertów absolwenci kierunków zostaną kompleksowo przygotowani do wyzwań, z którymi będą się stykać jako managerowie zespołów hybrydowych i rozproszonych.

Czego się nauczysz

 • zarządzać zespołem w systemie hybrydowym
 • podnosić efektywność pracy pracowników i własną
 • identyfikować predyspozycje pracowników i wykorzystywać je do wykonywania określonych zadań w zespole
 • komunikować się ze współpracownikami przy pomocy różnych narzędzi
 • optymalizować koszty procesów rozwojowych i szkoleniowych
 • badać potrzeby rozwojowe pracowników na różnych poziomach zarządzania
 • tworzyć i utrzymywać aktywną kulturę organizacji
 • budować relacje biznesowe
 • systematycznie raportować dane
 • opracowywać efektywny system spotkań zespołowych
image

W jakim zawodzie będziesz mógł/mogła pracować

 • Manager zespołu hybrydowego (wszystkich szczebli)
 • Team Leader/Manager w firmach BPO (Business Process Outsourcing)
 • Manager wszystkich działów firm produkcyjnych, handlowych, usługowych
 • Project Manager w metodach projektowych: AGILE, SCRUM, PRINCE2, WATERFALL
 • Kierownik zespołu handlowego działającego w systemie rozproszonym
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • lubisz się uczyć i jesteś otwarty na nowości
 • jesteś ambitny i dążysz do realizacji wyznaczonych celów
 • masz analityczny umysł i poszukujesz rozwiązań usprawniających pracę
 • masz rozwiniętą inteligencję emocjonalną
 • interesujesz się rozwojem osobistym
 • śledzisz nowości z zakresu zarządzania i komunikacji
 • uczestniczysz w wydarzeniach online i konferencjach z branży

Kierunek stanowi doskonałą kontynuację kształcenia dla:

 

 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych: humanistycznych, społecznych, inżynierskich
 • managerów działów w firmach usługowych i produkcyjnych
 • prezesów i właścicieli firm pracujących w systemie hybrydowym lub zdalnym
 • osób chcących w pełni wykorzystywać narzędzia i metody zarządzania zespołem hybrydowym
 • osób z umiejętnościami pracy na narzędziach do komunikacji zdalnej (np. Zoom, Teams, Google Meet)

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

zrób quiz zrób quiz
image

Jak wygląda program studiów

Pobierz program Pobierz program

Kluczowe funkcje

moduł 1

8 godzin

 • wyzwania hybrydowego Team Leadera
 • 5ELEMENTS w zarządzaniu
 • badanie potrzeb rozwojowych
 • aktywna kultura organizacji

Efektywne struktury zarządzania firmą

moduł 2

8 godzin

 • struktura standardowa, wirtualna, hybrydowa
image

Rozmowa rekrutacyjna

moduł 3

8 godzin

 • kultura feedbacku i rozmowy oceniające
 • zróżnicowany zespół, wielonarodowościowy
 • inne kultury, zwyczaje
 • rekrutacja i wdrożenie nowych pracowników

Managerskie warsztaty symulacyjne

moduł 4

16 godzin

 • weekend gier i symulacji budujących kompetencje managerskie w zakresie budowania efektywnych zespołów pracowniczych

Modele podejmowania decyzji w systemie hybrydowym

moduł 5

8 godzin

 • narzędzia wspierające zarządzanie zespołem hybrydowym

Zarządzanie projektami

moduł 6

8 godzin

 • projekty tradycyjne i zwinne w rozwoju przedsiębiorstwa

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie hybrydowym

moduł 7

16 godzin

 • analiza struktury organizacji
 • schemat organizacyjny
 • mapa procesów
 • definiowanie obszarów odpowiedzialności

Obraz zespołu TeamScape

moduł 8

16 godzin

 • podnoszenie efektywności współpracy w zespołach pracowników
 • efektywny projekt Facet5: cele, feedback, wyzwania, dobór narzędzi
 • GPS: model współpracy, w tym prezentacja online platformy mentoringowej Mentiway (uczestnicy otrzymują dostęp do platformy i korzystają z procesu mentoringowego)

Zarządzanie międzypokoleniowe

moduł 9

8 godzin

 • różnice w procesie zarządzania ze względu na przynależność do różnych pokoleń

Lider zespołu w epoce work from anywhere

moduł 10

8 godzin

 • komunikacja, przepływ informacji, nadzór

Komunikacja wewnętrzna

moduł 11

16 godzin

 • komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem narzędzi online
 • zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie komunikacji zespołowej

Innowacyjne podejście do zarządzania w epoce work from anywhere – dzień ekspercki

moduł 12

6 godzin

 • prezentacje managerów dużych firm, np.: Neptis, Yanosik, OLX, APATOR POWOGAZ, BGW, itp. (absolwenci EMBA)

Praca indywidualna w środowisku zawodowym słuchacza

moduł 13

36 godzin

 • przeprowadzenie trzech sesji fokusowych z pracownikami firmy na temat kompetencji, potrzeb rozwojowych, problemów w pracy i współpracy
 • analiza narzędzi wspierających zarządzanie i komunikację w firmach
 • optymalizacja procesów komunikacyjnych i/lub zarządczych w przedsiębiorstwie – przygotowanie koncepcji efektywnego zarządzania procesami

Projekty wdrożeniowe

moduł 14

16 godzin

 • kick off projektów wdrożeniowych
 • seminarium wdrożeniowe – konsultacje
 • praca na rzeczywistych wdrożeniach uczestników – prezentacja, omówienie i dyskusja

Zaliczenie

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie hybrydowe jest:

 • obecność na min. 80% zajęć
 • realizacja trzech projektów w środowisku zawodowym
 • relacje i raporty z prac wdrożeniowych

 

Absolwenci uzyskują, zgodne z wymogami ustawy, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci.

Jakie specjalizacje możesz wybrać

Poznaj popularne ścieżki

Zobacz, jakie ścieżki projektowali dla siebie nasi studenci. Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam/sama, indywidualnie odbierając moduły dodatkowe do głównego kierunku. Tylko od Ciebie zależy, które przedmioty się w niej znajdą i w jakich obszarach zdobędziesz wiedzę.

Design Management
UX Design

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • budować i zarządzać kreatywnymi zespołami projektowymi, w tym zespołami rozproszonymi
 • tworzyć modele biznesowe oraz prowadzić pogłębione analizy kontekstowe i badawcze w
 • zakresie designu produktu i usługi
 • projektować, wdrażać i zarządzać innowacją
 • prototypować produkty i usługi oraz testować ich użyteczność i używalność
 • kształtować relacje z klientami
 • przygotowywać pitch deck

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • Project Manager
 • Product Manager
 • Kierownik Zespołu Projektowego
 • Head of Design
 • Kierownik zespołu ds. obsługi klienta
 • Customer Service Manager
 • Key Account Manager
 • Marketing Manager
 • Kierownik ds. badań i rozwoju
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • posługiwać się metodami badawczymi do analizy doświadczeń użytkowników
 • prowadzić audyty UX
 • projektować, prototypować i wdrażać nowe rozwiązania poprawiające doświadczenia klientów
 • projektować interfejsy w zgodzie z architekturą informacji i ergonomią aplikacji
 • dokumentować i prezentować projekty UX/CX
 • kształtować relacje z klientami

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • UX Designer
 • Specjalista ds. badań rynku i UX
 • Customer Experience Consultant
 • UX Design Leader
 • Product Owner
 • Project Manager
 • Manager zespołu ds. obsługi klienta
 • Key Account Manager
 • Manager ds. badań i rozwoju
 • Marketing Manager
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Moduły specjalizacyjne

Zarządzanie kreatywnym zespołem projektowym

Analiza kontekstowa i design research

Ideacja i opracowanie wariantów projektowych

Modelowanie i szybkie prototypownie

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Formułowanie problemu projektowego

Badanie potrzeb klientów i kontekstu projektu

Definiowanie elementów strategii projektu

User interface

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Zarobki w branży

Key Account Manager

11 200 PLN

brutto

Product Manager

8540 PLN

brutto

Kierownik ds. marketingu

7830 PLN

brutto

Manager rozwoju produktu lub usługi

8840 PLN

brutto

Product Owner

11 100 PLN

brutto

UI/UX Designer

8110 PLN

brutto

Źródła: money.pl | wynagrodzenia.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od ekspertów - przedsiębiorców, praktyków branży, specjalistów w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnerów kierunku

Jako uczelnia ściśle współpracujemy z biznesem – każdy kierunek studiów posiada własnego partnera lub partnerów biznesowych. Są nimi działające z sukcesami na rynku firmy z konkretnych branż.

Partnerami biznesowymi studiów podyplomowych Zarządzanie hybrydowe są: 

 • 5ELEMENTS – zespół ekspertów w zakresie wykorzystania potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technologicznego w firmach. Eksperci 5ELEMENTS bazują na 5 fundamentalnych zasadach zarządzania zespołami, prowadzą wiele projektów konsultingowych w biznesie, wykorzystując do tego wysokiej jakości narzędzia psychometryczne FACET5. Dzięki koncepcji patrzenia na firmę jako całość, układają wewnętrzne procesy biznesowe i komunikacyjne w celu podniesienia ich efektywności.
 • Mentiway – twórcy platformy wspierającej organizacje i prowadzenie procesów mentoringowych w firmach. To pierwsze na polskim rynku narzędzie w pełni adresowane mentoringowi, które dzięki technologii ułatwia wdrożenie programów mentoringowych w każdej organizacji bez, lub z minimalnym zaangażowaniem osób z działu People/HR.

Co o kierunku mówią wykładowcy

image

Łukasz Kuciński

Kierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie hybrydowe

 

„Żyjemy w dynamicznym świecie, w którym praca zdalna już dawno stała się normą, jednak umiejętności zarządzania zespołem w modelu hybrydowym trzeba nadal zdobywać i wzmacniać. Program ten nie jest przeznaczony dla managerów, którzy chcą tylko przetrwać, lecz dla tych, którzy chcą odnosić sukcesy. Nasze studia skupiają się bardzo mocno na praktycznych aspektach zarządzania zespołem w warunkach hybrydowych. Dlatego dostarczamy nie tylko teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności, które pomogą Ci skutecznie kierować zespołem, nawet gdy członkowie rzadko spotykają się osobiście, a często w ogóle się nie znają”.

Poznaj wykładowców kierunku

Tomasz Cieślak

Ekspert | Kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej, Rossmann Polska

Tomasz Cieślak

Ekspert | Kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej, Rossmann Polska

rozwińO mnie

rozwińKierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej, Rossmann Polska. Ekspert z zakresu komunikacji, public relations

rozwińZ branżą związany ponad 20 lat. Przez 7 lat pracował jako dziennikarz, w 2009 roku rozpoczął pracę w Dziale Public Relations Rossmanna prowadząc biuro prasowe spółki, pełniąc obowiązki rzecznika prasowego. Od 2013 roku jest kierownikiem Działu Komunikacji Wewnętrznej i odpowiada kompleksowo za komunikację wewnętrzną spółki z pracownikami blisko 1800 sklepów, trzech centrów logistycznych oraz central, a także za projekty motywacyjne i budujące zespoły. Tworzy scenariusze, koordynuje organizację firmowych wydarzeń, występuje w roli prowadzącego.

rozwińOdpowiadał m.in. za kompleksową realizację takich projektów eventowych jak jubileusze 20-lecia, 25-lecia i 30-lecia Rossmanna w Polsce, czy cyklicznych spotkań motywacyjno-integracyjnych dla zespołów drogerii, w których udział wzięło ponad 10 tys. pracowników. Nadzoruje realizację projektów specjalnych jak np. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run w Łodzi. Był członkiem zespołu antykryzysowego powołanego przez Zarząd Rossmanna po ogłoszeniu stanu pandemii Covid-19 gdzie zajmował się efektywną i empatyczną komunikacją wewnętrzną, ale także projektami z zakresu społecznej odpowiedzialności.

rozwińPrelegent konferencji ICM 3/4, panelista Forum Branży Eventowej oraz Konferencji nt. Komunikacji Wewnętrznej Pulsu Biznesu. Laureat nagrody MP Power Awards 2019 w kategorii Marketer, Power Of Content Marketing Awards oraz Digital Excellence Awards 2022, za transformację cyfrową systemu komunikacji wizualnej dla klientów i pracowników Rossmann, gdzie pełnił rolę Project Managera. Wydawany pod jego kierownictwem magazyn dla pracowników Rossmanna był nagradzany w konkursach „Złote Szpalty” oraz Power Marketing Awards, Od 2020 związany z konkursem MP Power Awards w roli jurora, od 2023 roku członek kapituły największego konkursu komunikacji marketingowej na świecie Effie Awards.

rozwińAbsolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów z zarządzania.

Mirosława Kucińska

Ekspert | Menedżer w zarządzaniu zespołem w Swatch Group, Infosys, Takeda.

Mirosława Kucińska

Ekspert | Menedżer w zarządzaniu zespołem w Swatch Group, Infosys, Takeda.

rozwińO mnie

rozwińMenedżer z 10 letnim stażem w zarządzaniu zespołem w Swatch Group, Infosys, Takeda.

rozwińZakres kompetencji:

rozwińEfektywne zarządzanie międzynarodowymi zespołami finansowymi:

 • dział zobowiązań
 • dział obsługi zapytań od dostawców
 • dział należności
 • Transfer procesów księgowych pomiędzy jednostkami w ramach organizacji (Europa, Azja)

rozwińRekrutacja nowych pracowników

 • Realizacja, raportowanie i prezentacja targetów do klienta i w ramach organizacji
 • Przeprowadzanie cyklicznej oceny pracowniczej
 • Motywowanie i rozmowy rozwojowe z pracownikami
 • Utrzymywanie satysfakcjonujących relacji z klientami i partnerami wewnętrznymi w organizacji
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w procesie księgowym

rozwińWiedza

 • Certyfikacja Badania Osobowości Zawodowej Facet5
 • Green Belt Lean SixSigma – certyfikacja
 • Competency Based interviewing
 • „Readyprogram”– efektywne zarządzane produktywnością zespołu

Barbara Majer-Giernat

Certyfikowany trener biznesu, przedsiębiorca oraz ekspert zarządzania i komunikacji w biznesie. Współwłaściciel i Członek Zarządu AHEAD GROUP

Barbara Majer-Giernat

Certyfikowany trener biznesu, przedsiębiorca oraz ekspert zarządzania i komunikacji w biznesie. Współwłaściciel i Członek Zarządu AHEAD GROUP

rozwińCertyfikowany trener biznesu, przedsiębiorca oraz ekspert zarządzania i komunikacji w biznesie. Współwłaściciel i Członek Zarządu AHEAD GROUP, właściciela trzech marek: Face2Face Smart Office Biuro na godziny, Ahead Capital oraz GoAhead Training.

rozwińO mnie
Jestem absolwentką Executive MBA oraz filologii angielskiej. Od zawsze moją pasją były proste metody na trudne zmiany, efektywne uczenie się i zdobywanie nowych kompetencji w biznesie. Jestem akredytowanym konsultantem systemu diagnozy osobowości zawodowej oraz zarządzania kompetencjami w firmach Facet5.

rozwińŁączę potencjał tego narzędzia z moją wiedzą oraz ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie projektów rozwojowych. Dzięki temu klienci, z którymi pracuję uzyskują głębokie oraz trwałe zmiany, które generują wzrost biznesu.

rozwińZrealizowałam ponad 4000 godzin warsztatów. Brałam udział w ponad 300 projektach wdrożeniowych dla firm w zakresie: rozwiązywanie problemów, zmiana, sprzedaż, zarządzanie i komunikacja. Skutecznie pomagam usprawnić komunikację oraz budować efektywne zespoły i długotrwałe relacje w biznesie.

dr Rafał Prendke

Wieloletni CEO w międzynarodowych koncernach

dr Rafał Prendke

Wieloletni CEO w międzynarodowych koncernach

rozwińO mnie

rozwińDoświadczony menadżer, łączący zainteresowania naukowe z praktyczną wiedzą pozyskaną w wielu krajach podczas pracy dla międzynarodowych korporacji. Przez ponad dwadzieścia lat zarządzał firmami różnych branż, gdzie przeprowadzał skomplikowane procesy restrukturyzacyjne, przejęcia i duże projekty inwestycyjne. Obecnie wykładowca Politechniki Poznańskiej, gdzie prowadzi badania i szkolenia z różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

rozwińStrategie interkulturowe, przywództwo, praktyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym

Piotr Jaszczak

Wykładowca

Piotr Jaszczak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwami.

rozwińPrzez blisko 30 lat byłem związany z firmą IT, w której pracowałem na stanowiskach menadżerskich – Kierownik Serwisu, Dyrektor Działu Serwisu, Dyrektor ds. Usług i Wsparcia IT. Stworzyłem sieć 14. oddziałów firmy i zarządzałem zespołem 130. pracowników na terenie całego kraju. Jestem autorem wielu procesów i procedur wykonawczych, wynikających m. in. z wytycznych norm ISO 9001 i ISO 20000 oraz zarządzanych projektów. Przeprowadziłem wiele zmian w zarządzanym przez siebie dziale oraz zmapowałem najważniejsze procesy stanowiące podstawę działania firmy w zakresie usługowym. Jako kierownik projektu zarządzałem ponad 40. projektami o zasięgu ogólnopolskim, związanymi z technologią informacyjną. Wdrażałem również systemy zarządzania jakością usług, oparte na założeniach norm ISO 9001 i ISO 20000.

rozwińOd ponad 15. lat prowadzę szkolenia, wykłady, ćwiczenia i warsztaty. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielę się ze wszystkimi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania usługami, jakością, projektami, zmianą czy procesami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPrywatnie jestem miłośnikiem fotografowania, podróży i zwiedzania ciekawych miejsc, lubię grać na gitarze, słuchać dobrej muzyki, zwłaszcza ze starego, dobrego czarnego krążka.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Zarządzanie Projektami
 • Zarządzanie Zmianą
 • Zarządzanie Procesami
 • Zarządzanie Jakością Usług
 • Technologia Informacyjna
 • MS Office
 • Norma ISO 9000, ISO 20000

Paweł Muzyczyszyn

Trener, coach ICF, menedżer zespołów handlowych

Paweł Muzyczyszyn

Trener, coach ICF, menedżer zespołów handlowych

rozwińO mnie

 • Wieloletni menedżer związany z branżą finansową oraz IT.
 • Partner Zarządzający w firmie konsultingowej GROW
 • Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania i sprzedaży (EMBA)
 • Coach ACC International Coach Federation.
 • Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych zarządzaniu i sprzedaży
 • Publikuje w prasie branżowej: Personel i Zarządzanie, Nowa Sprzedaż, As Sprzedaży, Szef Sprzedaży, Marketer Plus
 • Tworzy podcast dla szefów sprzedaży CEL_NA SPRZEDAŻ
 • Autor książki „Sprzedażowe nawyki. Mikroróżnice, które generują makroefekty”

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Rozwój kompetencji zarządzania sprzedażą
 • Rozwój kompetencji sprzedażowych
 • Rozwój kompetencji menedżerskich w obszarach produkcyjnych
 • Coaching biznesowy
 • Transfer psychologii do biznesu

Krzysztof Rapacz

Manager Komunikacji Wewnętrznej, CSR i PR, Event Manager, Copywriter, Konferansjer, Właściciel w QMAGINE

Krzysztof Rapacz

Manager Komunikacji Wewnętrznej, CSR i PR, Event Manager, Copywriter, Konferansjer, Właściciel w QMAGINE

rozwińO mnie

rozwińPraktyk w zakresie tworzenia strategii i realizacji działań z obszaru nowoczesnej Komunikacji Wewnętrznej oraz CSR dla dużych przedsiębiorstw z branży e- commerce, IT oraz logistyki. Od ponad 10 lat przekładam cele strategiczne firm na działania angażujące pracowników i wspierające budowanie kultury organizacyjnej. Doświadczenie w Komunikacji Wewnętrznej, CSR i PR zdobywałem m.in. w Allegro, Amazon, H&M oraz RTB House. Odpowiadałem również za tworzenie od podstaw projektów i eventów wspierających cele społecznej odpowiedzialności biznesu w połączeniu z działaniami public policy.

Sebastian Baranowski

IT Director

Sebastian Baranowski

IT Director

rozwińO mnie

rozwińMenedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami, projektowaniu i wdrażaniu systemów IT, optymalizacji procesów, a także bezpieczeństwie IT. Pracował w BAE Systems, NetWorkS i T-Mobile, gdzie kierował zespołami programistów i administratorów baz danych oraz projektował i wdrażał systemy. W ARC Europe Polska, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora IT i Head of Group Development, kieruje zespołem ponad 40 osób, w tym analityków, programistów, testerów, inżynierów systemów i specjalistów helpdesk. Jego niewątpliwym sukcesem jest wdrożenie autorskiego systemu operacyjnego dla assistance (Atlas) w Polsce i we Francji.  Jego wiedza i doświadczenie w dziedzinie IT stanowią cenny wkład dla każdej organizacji, która dąży do rozwoju i poprawy skuteczności swoich działań na polu technologicznym.

Łukasz Kuciński

Prezes Zarządu AMS Prestige

Łukasz Kuciński

Prezes Zarządu AMS Prestige

rozwińO mnie

rozwińPrezes Zarządu AMS PRESTIGE – Akademia Menedżera Sprzedaży.

rozwińPosiadam ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży i marketingu.

rozwińW latach 2003 – 2011 byłem Dyrektorem Działu Nauczania Języków Obcych w WSiP. Organizowałem konferencje na temat sprzedaży i przedsiębiorczości. Występowałem jako prelegent i mówca na konferencjach: Nowoczesne Techniki Sprzedaży.

rozwińPartner merytoryczny studiów podyplomowych Akademia Menedżera Sprzedaży.

rozwińProwadzę bloga o Sprzedaży, Zarządzaniu i Marketingu, jestem stałym autorem magazynu World Business Class.

rozwińJestem współautorem książki „Firma Jako Całość – Porządkowanie Chaosu Korporacyjnego”, Onepress 2019.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Marketing
 • Sprzedaż
 • Zarządzanie

Ile kosztują studia na tym kierunku

Opłaty i czesne

Opłata wpisowa

Przy zapisie do 13 lipca:

0 PLN

Przy zapisie od 14 lipca:

200 PLN

Czesne

Płatne

w 10 ratach

10 x 695 PLN

Płatne

w 2 ratach

2 x 3 475 PLN

Płatne

w 1 racie

1 x 6 950 PLN

Zniżki dla absolwentów CDV i WSNHiD

Wpisowe:

0 PLN

Czesne:

zwolnienie z jednej z 10 rat

695 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Skorzystaj z dofinansowań i nieoprocentowanych kredytów.
Uzyskaj pomoc w sfinansowaniu studiów

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Witaj w gronie słuchaczy!

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego Biura Rekrutacji.

image

Izabella Bekas-Kwaśniewska

Specjalista ds. rekrutacji
na studia podyplomowe

e-mail: podyplomowe@cdv.pl

tel.: +48 697 230 138

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro Rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne