Welcome Point Collegium Da Vinci – Collegium Da Vinci Poznań
Treść Menu ogólne Menu studiów Stopka

Welcome Point Collegium Da Vinci

Welcome Point Collegium Da Vinci

Poznaj miejsce integracji i wsparcia studentów zagranicznych stworzone w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej!

Został utworzony, aby wspierać zagranicznych studentów oraz studentki studiów I stopnia w procesie adaptacji do środowiska akademickiego.

Udziela też podstawowych informacji ułatwiających codziennie życie w nowym kraju.

Welcome Point:

  • Zapewnia ogólne informacje na temat wiz i tymczasowych kart pobytowych.
  • Zapewnia ogólne informacje o strukturze uniwersytetu, jego wydziałach, osobach odpowiedzialnych itp.
  • Udziela podstawowych informacji o akademikach i możliwościach zakwaterowania w Poznaniu.
  • Udziela ogólnych informacji na temat ubezpieczenia, numeru PESEL, zameldowania i transportu miejskiego.
  • Uczestniczy w spotkaniach Orientation Week.
  • Przekazuje ogólne informacje i wymagania dotyczące uznawania dokumentów edukacyjnych.
  • Przygotowuje przydatne informacje dla studentów międzynarodowych na temat Polski i Poznania.
  • Doradza studentom w sprawach formalnych związanych ze studiowaniem w Collegium Da Vinci.
  • Udziela informacji na temat inicjatyw studenckich, klubów, wydarzeń itp.

Poznaj infrastrukturę CDV!

Kontakt

Iga Zarzecka

Specjalistka ds. współpracy międzynarodowej

welcomepoint@cdv.pl

Adres i godziny otwarcia Welcome Point

ul. gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań

Biuro R006
(0 piętro, Rotunda)

dyżury stacjonarne:
wtorki i czwartki 11:00 – 15:00

Studenci mogą otrzymać wsparcie także w innym terminie

wypełniając  wcześniej formularz zapisu, w którym opiszą cel spotkania.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.