Welcome Point Collegium Da Vinci | Collegium Da Vinci Poznań

Welcome Point Collegium Da Vinci

Poznaj miejsce integracji i wsparcia studentów zagranicznych stworzone w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej!

Został utworzony, aby wspierać zagranicznych studentów oraz studentki studiów I stopnia w procesie adaptacji do środowiska akademickiego.

Udziela też podstawowych informacji ułatwiających codziennie życie w nowym kraju.

Welcome Point:

  • Zapewnia wsparcie w sprawach formalnych związanych ze studiowaniem na uczelni.
  • Przekazuje podstawowe informacje w zakresie spraw urzędowych obejmujących, m.in.: legalizację pobytu w Polsce oraz informacje o inicjatywach studenckich, kołach naukowych i wydarzeniach.
  • Współtworzy i realizuje procesy związane z adaptacją kulturową w środowisku akademickim organizując wydarzenia integracyjne, wyjścia do instytucji kultury w Poznaniu.
  • Dba o budowanie poczucia samodzielności oraz bezpieczeństwa wśród studentów i studentek CDV.

Poznaj infrastrukturę CDV!

Kontakt

Karolina Bobko

Specjalistka ds. obsługi Welcome Point CDV

welcomepoint@cdv.pl

Adres i godziny otwarcia Welcome Point

ul. gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań

sala A.415
(4 piętro, budynek Altum)

dyżury stacjonarne:
czwartki 09:00 – 15:00

Studenci mogą otrzymać wsparcie także w innym terminie

wypełniając  wcześniej formularz zapisu, w którym opiszą cel spotkania.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.