ESG Management – Collegium Da Vinci Poznań
Treść Menu ogólne Menu studiów Stopka

ESG Management

podyplomowe

poziom studiów

polski

język wykładowy

9 miesięcy

czas trwania

12

liczba zjazdów

180

liczba godzin

hybrydowe
70% stacjonarnie
30% zdalnie

forma studiów

jesień 2024

start zajęć

sobota-niedziela

dni zjazdów

Zapisz się Zapisz się
Katarzyna Wągrowska i dr Karolina Adamska-Woźniak
kierowniczki merytoryczne kierunku ESG Management
image

Poznaj kierunek

Studia podyplomowe na kierunku ESG Management zaprojektowano z myślą o idei zrównoważonego rozwoju, która jest obecnie najsilniejszym trendem unijnych regulacji. Zostały stworzone dla ludzi, którzy pragną być liderami ekologicznych i społecznych zmian w swoich organizacjach. Raportowanie ESG jest lub w niedalekiej przyszłości będzie obowiązkowe dla większości instytucji – zarówno dla wielkich korporacji, jak i mniejszych firm. Kierunek ESG Management jest odpowiedzią na Europejski Zielony Ład i wymóg raportowania niefinansowego. Dzięki zajęciom prowadzonym przez największych ekspertów w branży wykształci on specjalistów wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia konkurencyjnej firmy w UE. Wykreuje liderów zmian i skutecznych przywódców. Nauczy przygotowania i wprowadzania strategii ESG, ze szczególnym naciskiem na raportowanie niefinansowe. Zapozna z dobrymi praktykami konkretnych przedsiębiorstw oraz stworzy unikalną możliwość pracy w grupach mastermindowych nad własnymi celami.

Czego się nauczysz

 • raportować ESG z wykorzystaniem zróżnicowanych narzędzi
 • tworzyć strategie i polityki w zakresie ESG
 • planować i realizować działania z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z polityką ESG firmy
 • stosować w praktyce wiedzę o założeniach Europejskiego Zielonego Ładu oraz dyrektyw Komisji Europejskiej związanych z raportowaniem ESG
 • wykorzystywać wiedzę o dobrych praktykach ESG oraz praktycznym zastosowaniu strategii ESG z konkretnych przedsiębiorstw
 • przewodzić i wprowadzać zmiany w organizacji
 • rozpoznawać obszary newralgiczne w firmach w zakresie zróżnicowanej działalności
 • wykorzystywać wiedzę o najważniejszych certyfikacjach ESG: EcoVadis, Breeam, B-Corp
 • stosować aktualne przepisy i regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, transparentności i praw pracowniczych
image

W jakim zawodzie będziesz mógł/mogła pracować

 • ESG Manager
 • Specjalista ds. ochrony środowiska
 • Specjalista ds. raportowania ESG
 • Sustainability Manager
 • HR Business Partner
 • Manager ds. zrównoważonego rozwoju
 • Manager ds. CSR
 • Specjalista ds. praw pracowniczych
 • Manager ds. zrównoważonych finansów
 • Konsultant biznesowy ESG
 • Doradca ESG
 • Strateg ESG
 • Audytor ESG
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • masz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra
 • masz duszę społecznika, aktywisty społecznego/klimatycznego
 • bliska jest Ci idea zrównoważonego rozwoju
 • interesujesz się ekologią i wpływem biznesu na środowisko
 • ważne są dla Ciebie zagadnienia z dziedziny praw człowieka
 • widzisz się w roli lidera zmian
 • chcesz nauczyć się funkcjonować w świecie dyrektyw i raportów wymaganych przez UE

Kierunek stanowi doskonałą kontynuację kształcenia dla:

 

 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych: humanistycznych, społecznych, inżynierskich
 • osób, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe w zakresie raportowania ESG
 • osób, które chcą rozwijać swoją karierę w zakresie ESG, CSR, zrównoważonego rozwoju, równego traktowania – również w organizacjach pozarządowych

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

zrób quiz zrób quiz
image

ZACZNIJ PODYPLOMÓWKĘ JUŻ PO LICENCJACIE!

Aby zacząć studia podyplomowe, musisz mieć ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku. Natomiast nie musi to być tytuł magistra! Wystarczy dyplom licencjata lub inżyniera.

 

Jak wygląda program studiów

POBIERZ PROGRAM POBIERZ PROGRAM

Zagadnienia merytoryczne

moduł 1

48 godzin

 • Wprowadzenie do kierunku. Omówienie zasad zaliczeń oraz projektu mastermindowego
 • Kryzys klimatyczny/globalne ocieplenie – stan faktyczny
 • Greenwashing
 • CSR/ESG/SDG – podstawy teoretyczne
 • Prawa Człowieka
 • Po co nam ESG?
image

Regulacje prawne i raportowanie

moduł 2

52 godziny

 • Raportowanie niefinansowe
 • Taksonomia
 • Zielone finansowanie
 • UNEP (United Nations Environment Programme) Program ONZ ds.Środowiska
 • 17 celów zrównoważonego rozwoju
 • Certyfikacje/B-Corp
 • Certyfikacje/EcoVadis
 • Czym jest ESG dla małych i średnich firm

Dobre praktyki

moduł 3

44 godziny

 • Aktywizm
 • Sharing Economy/Zero waste
 • Żywność – jak możemy ją ratować
 • Smart Cities
 • Zrównoważona moda
 • Energetyka przyszłości

Umiejętności potrzebne do wprowadzenia ESG w praktyce

moduł 4

28 godzin

 • Przywództwo
 • Jak wprowadzać ESG w kulturę organizacyjną
 • Dostępny – czyli jaki?
 • Wprowadzenie ESG w MiŚP
 • Zarządzanie zmianą
 • PR w ESG
 • Sustainability Transition Management

Zaliczenie

8 godzin

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych ESG Management jest wykonanie projektu w grupie mastermindowej oraz poprowadzenie wykładu z wybranego zagadnienia z programu studiów.

Absolwenci uzyskują, zgodne z wymogami ustawy, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci.

Jakie specjalizacje możesz wybrać

Poznaj popularne ścieżki

Zobacz, jakie ścieżki projektowali dla siebie nasi studenci. Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam/sama, indywidualnie odbierając moduły dodatkowe do głównego kierunku. Tylko od Ciebie zależy, które przedmioty się w niej znajdą i w jakich obszarach zdobędziesz wiedzę.

Design Management
UX Design

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • budować i zarządzać kreatywnymi zespołami projektowymi, w tym zespołami rozproszonymi
 • tworzyć modele biznesowe oraz prowadzić pogłębione analizy kontekstowe i badawcze w
 • zakresie designu produktu i usługi
 • projektować, wdrażać i zarządzać innowacją
 • prototypować produkty i usługi oraz testować ich użyteczność i używalność
 • kształtować relacje z klientami
 • przygotowywać pitch deck

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • Project Manager
 • Product Manager
 • Kierownik Zespołu Projektowego
 • Head of Design
 • Kierownik zespołu ds. obsługi klienta
 • Customer Service Manager
 • Key Account Manager
 • Marketing Manager
 • Kierownik ds. badań i rozwoju
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • posługiwać się metodami badawczymi do analizy doświadczeń użytkowników
 • prowadzić audyty UX
 • projektować, prototypować i wdrażać nowe rozwiązania poprawiające doświadczenia klientów
 • projektować interfejsy w zgodzie z architekturą informacji i ergonomią aplikacji
 • dokumentować i prezentować projekty UX/CX
 • kształtować relacje z klientami

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • UX Designer
 • Specjalista ds. badań rynku i UX
 • Customer Experience Consultant
 • UX Design Leader
 • Product Owner
 • Project Manager
 • Manager zespołu ds. obsługi klienta
 • Key Account Manager
 • Manager ds. badań i rozwoju
 • Marketing Manager
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Moduły specjalizacyjne

Zarządzanie kreatywnym zespołem projektowym

Analiza kontekstowa i design research

Ideacja i opracowanie wariantów projektowych

Modelowanie i szybkie prototypownie

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Formułowanie problemu projektowego

Badanie potrzeb klientów i kontekstu projektu

Definiowanie elementów strategii projektu

User interface

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Zarobki w branży

Key Account Manager

11 200 PLN

brutto

Product Manager

8540 PLN

brutto

Kierownik ds. marketingu

7830 PLN

brutto

Manager rozwoju produktu lub usługi

8840 PLN

brutto

Product Owner

11 100 PLN

brutto

UI/UX Designer

8110 PLN

brutto

Źródła: money.pl | wynagrodzenia.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od ekspertów - przedsiębiorców, praktyków branży, specjalistów w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnera kierunku

Jako uczelnia ściśle współpracujemy z biznesem – każdy kierunek studiów posiada własnego partnera lub partnerów biznesowych. Są nimi działające z sukcesami na rynku firmy z konkretnych branż.

Partnerem biznesowym studiów podyplomowych ESG Management jest KMPG – globalna organizacja świadcząca usługi profesjonalne. W Polsce działa od 1990 roku, świadczy usługi audytorskie i doradcze, m. in. z zakresu doradztwa biznesowego, technologicznego i prawnego (poprzez stowarzyszoną kancelarię KPMG Law). Organizacja zatrudnia 265 000 pracowników na świecie, z czego 2000 w Polsce.

Co o kierunku mówią wykładowcy

image

dr Karolina Adamska-Woźniak

Wykładowczyni kierunku ESG Management

 

“Inwestowanie w przyszłość to coś więcej niż tylko zysk finansowy, to tworzenie lepszego świata dla wszystkich. Dlatego właśnie oferujemy wyjątkowe studia podyplomowe z zakresu ESG – Environmental, Social, Governance. Nasz program wyposaży Cię w wiedzę i umiejętności potrzebne do zrozumienia złożoności zrównoważonego rozwoju i inwestowania oraz odpowiedzialności biznesowej. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy dopiero zaczynasz karierę, nasze studia podyplomowe ESG Management zapewnią Ci przewagę konkurencyjną w dzisiejszym zmieniającym się środowisku biznesowym. Dołącz do nas w wywieraniu pozytywnego wpływu na świat poprzez tworzenie i odważne wprowadzanie w życie odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk biznesowych i inwestycyjnych.”

Jakie umiejętności potrzebne są do studiowania ESG Management, jak wygląda program studiów i wreszcie jaka kariera czeka Cię po studiach w CDV.

Zapraszamy na rozmowę z Karoliną Adamską-Woźniak – kierowniczka merytoryczną kierunku ESG Management. Działaczką społeczną, wolontariuszką z 20- letnim stażem, wieloletnią prezeską Fundacji Mam Marzenie

Dlaczego każdy z nas jest odpowiedzialny za klimat? Dlaczego edukacja i świadomość to podstawa ESG, które staje się najważniejszym tematem we współczesnym świecie?

Zapraszamy na rozmowę z Katarzyna Wągrowską – kierowniczka merytoryczną kierunku ESG Management. Eko-aktywistką, twórczynią internetową. Autorką bloga Ograniczam Się i książki „Życie zero waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej”

Poznaj wykładowców kierunku

dr Karolina Adamska-Woźniak

Wykładowczyni

dr Karolina Adamska-Woźniak

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińabsolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie skończyła studia magisterskie oraz doktoranckie, broniąc tytułu doktora nauk medycznych. Działaczka społeczna, wolontariuszka z 20- letnim stażem, wieloletnia prezeska Fundacji Mam Marzenie, autorka podcastu, w ramach którego rozmawia z ludźmi zmieniającymi świat na lepsze, pomysłodawczyni i założycielka Kawy Dobra – autorskiej agencji dobra budującej strategie zaangażowania społecznego dla osób publicznych i dla biznesu. Absolwentka studiów podyplomowych z CSR i Zrównoważonego Rozwoju na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Psychologii Wizerunku na SWPS w Warszawie. Pomysłodawczyni kierunku ESG Management.

rozwińCiekawi mnie

rozwińPasjonuje mnie człowiek i jego motywacje, a energii dodaje mi praca i absolutna wiara w to, że można zmieniać świat i siebie na lepsze

Katarzyna Wągrowska

Wykładowczyni

Katarzyna Wągrowska

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińEko-aktywistka, twórczyni internetowa. Autorka bloga Ograniczam Się i książki „Życie zero waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej”(Znak, 2017). Założycielka Klubu Zmieniaczy Świata. Współzałożycielka Po-Dzielni (2018) – pierwszego w Polsce freeshopu, oraz stowarzyszenia Po-Dzielnia Centrum Ekonomii Współdzielenia. Ekspertka inicjatywy UNEP-GRID Climate Leadership. Działa na rzecz edukowania w zakresie redukcji odpadów, recyklingu, świadomej mody i aktywizacji społecznej, zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych.

Łukasz Kolano

Wykładowca

Łukasz Kolano

Wykładowca

rozwińO mnie:

rozwińSenior Manager, ESG Strategy & Reporting w KPMG w Polsce

rozwińOd 2007 r. realizuje projekty dot. zrównoważonego rozwoju biznesu poprzez współpracę z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami rozwojowymi. Specjalizuje się w budowaniu z firmami strategii ESG i zrównoważonego finansowania i ESG – w tym analizy ryzyk, analiz luk i badań istotności finansowej, Due Diligence ESG, dostępu do nowych narzędzi finansowych, raportowania i relacji inwestorskich, etc. Aktywnie tworzył narzędzia takie jak analizy benchmarkowe w obszarze ESG oraz klimatyczno-środowiskowe analizy scenariuszowe. Posiada certyfikat Global Association of Risk Professionals – Sustainability and Climate Risk (GARP SCR).

rozwińDołączył do KPMG w 2022 roku. W pracy projektowej doradzał firmom w zakresie strategii oraz zgodności z regulacjami i standardami, np. NFRD, TCFD, GRI, zgodności z Taksonomią UE oraz obecnie CSRD/CSDDD.

Janusz Mizerny

Wykładowca

Janusz Mizerny

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJanusz Mizerny – od 15 lat zajmuje się konsultingiem w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zrównoważonego rozwoju, OZE i efektywności energetycznej. Aktualnie pracuje jako Sustainability Manager w Sweco Polska. Od 2015 r. prowadzi bloga o ekologii Green Projects oraz wydaje cotygodniowy Eko-scytujący newsletter.

rozwińZachęta
W obliczu kryzysu klimatycznego potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie, aby zmierzyć się z wyzwaniem redukcji emisji gazów cieplarnianych i spowolnienia globalnego wzrostu temperatury. Sektor biznesu w szczególności powinien być zaangażowany, bo ma sporo na sumieniu. Takie hasła jak: dekarbonizacja, Taksonomia UE, raportowanie niefinansowe czy ślad węglowy powinny być znane nie tylko z definicji, ale przede wszystkim na poziomie praktycznym. Wiedza w tym obszarze to konieczność, aby móc prowadzić przedsiębiorstwa o jak najmniejszym wpływie na planetę, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Krzysztof Kępa

Wykładowca

Krzysztof Kępa

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińEkspert w dziedzinie energetyki, zrównoważonego rozwoju i projektów infrastrukturalnych. Absolwent prawa i politologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomii politycznej na London School of Economics and  Political Science (LSE).

rozwiń 

rozwińOd 2010 roku związany z energetyką. Pracował w wiodącej firmie doradczej realizując projekty optymalizacyjne dla branży gazowej i paliwowej. W latach 2013-2020
w PGE Polskiej Grupie Energetycznej odpowiadał za analizę otoczenia biznesowego
i regulacyjnego oraz kontakty z kluczowymi interesariuszami. Od 2020 roku pracował dla branży gazowej zajmując się dostosowaniem GK PGNiG do wymogów polityki metanowej Unii Europejskiej oraz ESG. Obecnie doradza klientom z branży energetycznej, infrastrukturalnej i nieruchomości.

Agata Goor

Wykładowczyni

Agata Goor

Wykładowczyni

rozwińO mnie:

rozwińManager, ESG Strategy & Reporting w KPMG w Polsce

rozwińDołączyła do KPMG w 2022 roku. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, które wspierają zrównoważony rozwój firm. Prowadzi projekty raportowania niefinansowego, dialogu z interesariuszami, due-diligence w łańcuchu dostaw w szczególności z uwzględnieniem należytej staranności w zakresie ochrony praw człowieka w łańcuchu wartości. Przeprowadza szkolenia i warsztaty z zakresie zrównoważonego rozwoju.

rozwińDo tej pory pracowała ze średnimi i dużymi firmami z branż FMCG, Farmaceutycznej, Energetycznej.

rozwińMa doświadczenie w pracy w fundacji korporacyjnej. W wolnych chwilach angażuje się w działalność edukacyjną w zakresie ESG na rzecz NGO.

Przemysław Oczyp

Wykładowca

Przemysław Oczyp

Wykładowca

rozwińO mnie:

rozwińPartner Associate, ESG Strategy & Reporting w KPMG w Polsce

rozwińEkspert w zakresie ESG i kwestii klimatu. Od 2008 roku pracuje w obszarze Zrównoważonego rozwoju, CSR, ESG. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ESG, w szczególności w zakresie raportowania pozafinansowego, budowaniu strategii ESG, badaniu oczekiwań interesariuszy, strategii klimatycznych. Wraz z zespołem kreuje ambitne projekty podwyższające standard raportowania na polskim rynku wśród największych przedsiębiorstw oraz tworzy ambitne strategie ESG dla korporacji.

rozwińRealizował liczne projekty doradcze z zakresu ESG, wspierając ponad 200 firm. Posiada w swoim dorobku wiele publikacji i jest cenionym na rynku ekspertem w obszarze ESG.

Małgorzata Walczak

Wykładowczyni

Małgorzata Walczak

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińPrzedsiębiorczyni, inwestorka i Anioł Biznesu. Od 2021 roku zarządza Funduszem Funduszy PFR Green Hub FoF, który inwestuje w fundusze VC inwestujące w czyste technologie, a także programem PFR NCBR CVC. Małgorzata reprezentuje PFR Ventures w Radach Inwestorów i Komitetach Inwestycyjnych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe (Dyrektorka Generalna w dużych firmach) oraz 14-letnie doświadczenie na rynku VC w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach działalności anielskiej zainwestowała w 5 start-upów. Wcześniej wraz z ENEA S.A. współtworzyła pierwszy fundusz korporacyjny CVC nastawiony na wieloetapowe inwestycje w polski sektor energetyczny. Małgorzata posiada dyplom MBA Uniwersytetu Minnesota i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł magistra kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, D.E.A. Uniwersytetu Sorbona (Paryż VII, III), jest także absolwentką dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakub Wójcik

Wykładowca

Jakub Wójcik

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińStarszy współpracownik w European Climate Foundation. Odpowiedzialny za programy dla Polski związane z budownictwem, ogrzewaniem i transportem. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w przemyśle konstrukcyjnym oraz kilkuletnie doświdczenie w tworzeniu polityk klimatycznych i ekonomicznych w Polsce i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska w branży budowlanej. Pracował jako strszy doradca w Ministerstwie Rozwoju ekonomicznego i technologii oraz starszy doradca w Polskim Narodowym Centrum ds. Zmian klimatu (rządowy think-tank utworzony przez Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska. Pracował też jaka ekspert i członek zarządu kilku wielkich stowarzyszeń i firm.

Anna Żórawska

Wykładowczyni

Anna Żórawska

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińPrezeska Fundacji Kultury bez Barier; w codziennej działalności udowadnia, co w praktyce znaczy różnorodność – diversityand inclusion i dostępność – accessibility; z zamiłowaniem udostępnia multimedia, miejsca i wydarzenia dla osób z różnymi potrzebami – głównie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, Głuchych, słabosłyszących i w spektrum autyzmu; trenerka z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej i wydarzeń, autorka audiodeskrypcji do filmów i spektakli. Współautorka dokumentów z zakresu dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, m.in. Wytycznych ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy, Wytycznych zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy. Inicjatorka Sieci Liderów i Liderek Dostępności, produktu cyfrowego Tu Możesz – bazy wiedzy dla osób słabosłyszących; producentka Festiwalu Kultury bez Barier. Zasiada w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Absolwentka Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, mentorka w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

rozwińCiekawi mnie

rozwińLudzie i różnorodność

Marcin Popkiewicz

Wykładowca

Marcin Popkiewicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińanalityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”, „Nauka o klimacie” oraz „Zrozumieć transformację energetyczną”. Założyciel i redaktor portali naukaoklimacie.pl i ziemianarozdrozu.pl. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”. „Lider edukacji o zrównoważonym rozwoju” magazynu Forbes w 2022 r.

Blanka Byrwa

Wykładowczyni

Blanka Byrwa

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińprojektantka i architektka wnętrz z Koszalina, mieszkająca w Gdańsku. Specjalizuje się w meblach i konstrukcjach stalowych. Jest absolwentką Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Otrzymała wyróżnienia w konkursach architektonicznych i projektowych, m.in. Elle Decoration „Młodzi na Start 2018”. Była współzałożycielką Fundacji CUMY, organizacji promującej rzemiosło. Angażuje się w projekty związane z zagospodarowaniem terenów postoczniowych i edukacją na temat cyrkularnej ekonomii materiałów. Realizatorka warsztatów z produkcji bioplastiku, mających na celu promocję i edukację z zakresu cyrkularnej ekonomii materiałów. Autorka projektu Glony – cyklu o zasobach Morza Bałtyckiego, zapoczątkowanego na Gdynia Design Days

Ile kosztują studia na tym kierunku

Opłaty i czesne

Opłata wpisowa

Przy zapisie do 13 lipca:

0 PLN

Przy zapisie od 14 lipca:

200 PLN

Czesne

Płatne

w 10 ratach

10 x 825 PLN

Płatne

w 2 ratach

2 x 4 125 PLN

Płatne

w 1 racie

1 x 8 250 PLN

Zniżki dla absolwentów CDV i WSNHiD

Wpisowe:

0 PLN

Czesne:

zwolnienie z jednej z 10 rat

825 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Skorzystaj z dofinansowań i nieoprocentowanych kredytów.
Uzyskaj pomoc w sfinansowaniu studiów

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata,

podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata,

podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU</stron

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU</stron

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Witaj w gronie słuchaczy!

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego Biura Rekrutacji.

image

Izabella Bekas-Kwaśniewska

Specjalista ds. rekrutacji
na studia podyplomowe

e-mail: podyplomowe@cdv.pl

tel.: +48 697 230 138

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro Rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne