Uzyskaj pomoc w sfinansowaniu studiów podyplomowych – Collegium Da Vinci Poznań

Sprawdź, o ile mogą być tańsze Twoje studia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne, między innymi na studia podyplomowe.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Pożyczki z częściowym umorzeniem udzielane są ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w ramach Projektu pt. Postaw na rozwój – europejskie pożyczki na kształcenie.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne, między innymi na studia podyplomowe w ramach Projektu OPEN.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Dofinansowanie na studia podyplomowe z powiatowego urzędu pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej