Uzyskaj pomoc w sfinansowaniu studiów podyplomowych | Collegium Da Vinci Poznań

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Dofinansowanie na studia podyplomowe z powiatowego urzędu pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej