Robert Gajor – Collegium Da Vinci Poznań

Poznaj Roberta Gajora – ambasadora kierunku Biznes Manager

Dlaczego wybrałeś Biznes Managera w CDV?

Wybrałem kierunek Biznes Manager w CDV, ponieważ interesuje mnie zarządzanie oraz rozwój umiejętności biznesowych. Wybór kierunku studiów był motywowany pasją do organizacji oraz chęcią zgłębiania wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu. Jestem przede wszystkim działaczem społecznym, który cały czas podejmuje się nowych wyzwań. Czuję się usatysfakcjonowany z kierunku, na który się zdecydowałem.

Jaki przedmiot najbardziej Cię ciekawi?

Przedmiot, który mnie najbardziej interesuje, to Zarządzanie informacją i wiedzą w organizacji prowadzony przez dr. Rafała Prendke. Procesy organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz strategie biznesowe to obszary, które skupiają moją uwagę.

Czy studia pomagają Ci realizować Twoje pasje i cele życiowe?

Pomagają mi w codziennym życiu umiejętności, jakie nabywam podczas kształcenia się na tym kierunku. To właśnie na uczelni mam szansę zgłębiać obszary, które mnie fascynują, zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia moich aspiracji. Uczelnia stanowi nie tylko miejsce nauki, ale również inspirujący teren do rozwoju osobistego i zawodowego.

Co to dla Ciebie znaczy, że ktoś jest ciekawy?

Dla mnie osoba ciekawa wykazuje chęć ciągłego rozwoju, poszerzania horyzontów oraz otwarcia na nowe doświadczenia. Osoba ciekawa odważnie podejmuję walkę o swoje własne cele. Dlatego najważniejsze jest to, by nie zamykać się na nowe możliwości.

Jakie są Twoje marzenia, co Cię kręci?

Chcę po prostu robić rzeczy, które mnie pasjonują, uczyć się na bieżąco i być dla innych pomocną dłonią. Marzę o tym, by wkładać serce w to, co robię, odkrywać nowe zainteresowania i pomagać ludziom wokół siebie. To właśnie te marzenia dają mi motywację i radość każdego dnia.

Są jakieś osiągnięcia, którymi chcesz się pochwalić?

Jeśli chodzi o osiągnięcia, jestem dumny z mojego zaangażowania w różne projekty społeczne oraz działalność charytatywną. Pomaganie innym oraz aktywne uczestnictwo w inicjatywach społecznych to coś, co mnie napędza i co chciałbym kontynuować w przyszłości. Jednak nie potrafię chwalić się swoimi osiągnięciami. Uważam, że to, jacy jesteśmy dla innych, lepiej nas definiuje niż osiągnięcia.

Jak Twoim zdaniem będą wyglądały studia i nasza uczelnia za 25 lat?

Przewidywanie, jak będą wyglądały studia czy uczelnia za 25 lat, to trudne zadanie. Jednakże mogę przypuszczać, że rozwój technologii, globalizacja i zmieniające się potrzeby społeczne będą miały wpływ na ewolucję sposobów nauczania i zdobywania wiedzy. Głęboko wierzę, że uczelnia ludzi ciekawych dalej będzie nadążała za prądem rozwoju.