Zarządzanie projektami – Collegium Da Vinci Poznań
Treść Menu ogólne Menu studiów Stopka

Zarządzanie projektami

podyplomowe

poziom studiów

polski

język wykładowy

9 miesięcy

czas trwania

10

liczba zjazdów

180

liczba godzin

hybrydowe
70% stacjonarnie
30% zdalnie

forma studiów

jesień 2024

start zajęć

sobota-niedziela

dni zjazdów

Zapisz się Zapisz się
Kinga Matysiak
Kierowniczka merytoryczna kierunku Zarządzanie projektami
image

Poznaj kierunek

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami to nowoczesny kierunek zaprojektowany z myślą o przyszłych liderach projektów, którzy z łatwością odnajdą się w realizowaniu zadań w ciągle zmieniających się warunkach. Koncentruje się na wykorzystywaniu metod i narzędzi, które umożliwiają precyzyjne, ale i elastyczne planowanie prac. Daje wiedzę, jak wykorzystywać w pełni potencjał zespołów projektowych, budować dobrą atmosferę pracy i relacje z interesariuszami projektu. Uczy, jak oceniać ryzyka w projekcie i jak właściwie zarządzać zasobami różnego rodzaju, również finansowymi. Kluczowymi elementami kształcenia na kierunku Zarządzanie projektami są metodyki PRINCE2®, AgilePM®, PMBoKGuide®  i zarządzanie według standardu Management 3.0®. Absolwenci zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę na temat wykorzystywania tych metodyk w codziennej pracy oraz będą mieli możliwość zdobyć certyfikaty na poziomie Foundation.

Czego się nauczysz

 • korzystać z narzędzi planistycznych (m.in. WBS, lista zadań, analiza ścieżki krytycznej)
 • wykorzystywać wiedzę z zarządzania projektami metodykami PRINCE2®, AgilePM® i PMBoKGuide®
 • korzystać z narzędzi zarządzania wg Management 3.0®
 • rozwiązywać konflikty i budować współpracę w zespole
 • zarządzać zasobami w projekcie
 • identyfikować, segmentować i komunikować się z kluczowymi interesariuszami w projektach
 • wykorzystywać facylitację jako technikę pracy z grupą
 • zarządzać ryzykiem i finansami w projekcie
image

W jakim zawodzie będziesz mógł/mogła pracować

 • Project Manager
 • Product Manager
 • Agile Coach
 • Product Owner
 • Scrum Master
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • masz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra
 • masz w sobie zarówno coś z humanisty i coś ze ścisłowca
 • potrafisz pracować w grupie
 • jesteś dobrze zorganizowany, skrupulatny, ale również elastyczny w działaniu
 • odnajdujesz się w projektach o dużej nieprzewidywalności
 • Twoje zainteresowania obejmują obszar nauk ekonomicznych, organizacyjnych, marketingowych i społeczno-komunikacyjnych

Kierunek stanowi doskonałą kontynuację kształcenia dla:

 

 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych: humanistycznych, społecznych, inżynierskich
 • osób, które pełnią role kierownicze w projektach (sponsorzy, kierownicy projektów) lub liderów zespołów
 • osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami
 • osób, które chcą przekierować swoją ścieżkę zawodową na zarządzanie projektami

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

zrób quiz zrób quiz
image

Jak wygląda program studiów

POBIERZ PROGRAM POBIERZ PROGRAM

Zarządzanie projektami - wprowadzenie do zagadnień projektowych

moduł 1

20 godzin

Planowanie z wykorzystaniem narzędzi planistycznych

moduł 2

20 godzin

Rozwiązywanie konfliktów i budowanie współpracy w zespole

moduł 3

10 godzin

image

CAPM® - zarządzanie projektami oparte o PMBoK Guide (PMI)

moduł 4

20 godzin

Management 3.0 Foundation Workshop

moduł 5

20 godzin

Techniki zarządzania interesariuszam

moduł 6

10 godzin

Facylitacja - element pracy projektowej

moduł 7

10 godzin

AgilePM® Foundation z elementami
na poziomie Foundation

moduł 8

20 godzin

 • dodatkowo płatny egzamin na poziomie Foundation dla chętnych

PRINCE2® Foundation z egzaminem
na poziomie Foundation

moduł 9

20 godzin

 •  egzamin na poziomie Foundation w cenie studiów
image

Kompetencje i dynamika zespołu

moduł 10

10 godzin

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

moduł 11

10 godzin

Zarządzanie finansami w projekcie

moduł 12

10 godzin

Zaliczenie

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie projektami jest prezentacja z wybranego tematu w obszarze studiów, realizowana indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

Absolwenci uzyskują, zgodne z wymogami ustawy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci.

image

Jakie specjalizacje możesz wybrać

Poznaj popularne ścieżki

Zobacz, jakie ścieżki projektowali dla siebie nasi studenci. Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam/sama, indywidualnie odbierając moduły dodatkowe do głównego kierunku. Tylko od Ciebie zależy, które przedmioty się w niej znajdą i w jakich obszarach zdobędziesz wiedzę.

Design Management
UX Design

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • budować i zarządzać kreatywnymi zespołami projektowymi, w tym zespołami rozproszonymi
 • tworzyć modele biznesowe oraz prowadzić pogłębione analizy kontekstowe i badawcze w
 • zakresie designu produktu i usługi
 • projektować, wdrażać i zarządzać innowacją
 • prototypować produkty i usługi oraz testować ich użyteczność i używalność
 • kształtować relacje z klientami
 • przygotowywać pitch deck

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • Project Manager
 • Product Manager
 • Kierownik Zespołu Projektowego
 • Head of Design
 • Kierownik zespołu ds. obsługi klienta
 • Customer Service Manager
 • Key Account Manager
 • Marketing Manager
 • Kierownik ds. badań i rozwoju
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • posługiwać się metodami badawczymi do analizy doświadczeń użytkowników
 • prowadzić audyty UX
 • projektować, prototypować i wdrażać nowe rozwiązania poprawiające doświadczenia klientów
 • projektować interfejsy w zgodzie z architekturą informacji i ergonomią aplikacji
 • dokumentować i prezentować projekty UX/CX
 • kształtować relacje z klientami

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • UX Designer
 • Specjalista ds. badań rynku i UX
 • Customer Experience Consultant
 • UX Design Leader
 • Product Owner
 • Project Manager
 • Manager zespołu ds. obsługi klienta
 • Key Account Manager
 • Manager ds. badań i rozwoju
 • Marketing Manager
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Moduły specjalizacyjne

Zarządzanie kreatywnym zespołem projektowym

Analiza kontekstowa i design research

Ideacja i opracowanie wariantów projektowych

Modelowanie i szybkie prototypownie

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Formułowanie problemu projektowego

Badanie potrzeb klientów i kontekstu projektu

Definiowanie elementów strategii projektu

User interface

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Zarobki w branży

Key Account Manager

11 200 PLN

brutto

Product Manager

8540 PLN

brutto

Kierownik ds. marketingu

7830 PLN

brutto

Manager rozwoju produktu lub usługi

8840 PLN

brutto

Product Owner

11 100 PLN

brutto

UI/UX Designer

8110 PLN

brutto

Źródła: money.pl | wynagrodzenia.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od ekspertów - przedsiębiorców, praktyków branży, specjalistów w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnera kierunku

Jako uczelnia ściśle współpracujemy z biznesem – każdy kierunek studiów posiada własnego partnera lub partnerów biznesowych. Są nimi działające z sukcesami na rynku firmy z konkretnych branż.

Partnerem biznesowym kierunku Zarządzanie projektami jest MINDSTREAM Trainings, firma specjalizująca się w zwiększaniu skuteczności zespołów projektowych za pomocą szkoleń, konsultacji i symulacji biznesowych. MINDSTREAM Trainings jest Akredytowaną Organizacją Szkoleniową (ATO) w APMG International i PeopleCert. Prowadzi szkolenia akredytowane i egzaminy certyfikowane.

Co o kierunku mówią wykładowcy

image

Kinga Matysiak

Kierownik merytoryczna kierunku Zarządzanie projektami

 

“Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami są szansą zdobycia dogłębnej wiedzy na temat zarządzania przedsięwzięciami i zmianą w organizacjach. To doskonały start do najpopularniejszych metodyk i sposobów zarządzania projektami i zespołem projektowym. Wiedzę na studiach zdobywa się podczas wykładów interaktywnych oraz warsztatów. W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie, umiejętności potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami są wyróżnikiem na rynku pracy. Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami są inwestycją w zawodową przyszłość.”

Poznaj wykładowców kierunku

Kinga Matysiak

Project Manager | CEO w Mindstream Sp. z o.o.

Kinga Matysiak

Project Manager | CEO w Mindstream Sp. z o.o.

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie projektami.

rozwińTrener zarządzania projektami i kompetencji społecznych, autor programów szkoleniowych i edukacyjnych. Przeszkoliła ponad 4 500 osób.

rozwińOd 2002 roku prowadzę szkolenia biznesowe w oparciu o autorskie gry i narzędzia pracy. Specjalizuję się w szkoleniach z zarządzania projektami, komunikacji, autoprezentacji, przywództwa, budowania zespołu. Jestem trenerem AgilePM® oraz Change Management®, akredytowanym trenerem PRINCE2® oraz Management of Value®. Posiadam akredytację facylitatora Management 3.0.

rozwińJestem Prezesem firmy szkoleniowej MINDSTREAM sp. z o.o., oferującej szeroki zakres szkoleń certyfikowanych z zarządzania projektami i procesami. Doświadczenie w biznesie zdobywałam pracując jako kierownik projektów, wprowadzałam nowe produkty na rynek, odpowiadałam za sprzedaż i marketing produktów już istniejących. Prowadziłam projekty informatyczne, marketingowe oraz edukacyjne.

rozwińProwadziłam zajęcia na studiach podyplomowych zarządzaniem projektami, m.in. w Collegium Da Vinci w Poznaniu, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytecie Zielonogórskim, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • zarządzanie projektami,
 • management,
 • umiejętności społeczne.

Marek Janigacz

Wykładowca

Marek Janigacz

Wykładowca

O mnie

rozwińDoświadczony doradca organizacyjny, certyfikowany trener biznesu i projektant gier symulacyjnych.

rozwińJako konsultant posiada doświadczenie między innymi, jako koordynator działań wdrożeniowych, w których odpowiadał za wdrożenie kilkuset usprawnień procesowych, obsługowych, organizacyjnych i kadrowych w kilkunastu instytucjach publicznych. Jest jednym z redaktorów i głównym analitykiem Ogólnopolskich Badań Zarządzania Zmianą (2016 r. i 2017 r.).

rozwińJako trener prowadzi szkolenia i warsztaty od 2011 r. W tym czasie prowadził szkolenia dla instytucji publicznych, firm z sektora MŚP oraz dużych organizacji w tym międzynarodowych korporacji z zakresu zarządzania zmianą organizacyjną, zarzadzania projektami czy negocjacji. Jako trener udziela się, także społecznie prowadząc szkolenia pro bono krzewiąc wiedzę o zarządzaniu czy nauce przez doświadczenie.

rozwińOd wielu lat związany jest z branżą projektowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Współtworzył kilkadziesiąt gier symulacyjnych i szkoleniowych (w tym anglojęzycznych) z wielu obszarów tematycznych np. zarządzania zmianą, kierowania projektami czy komunikacji w zespołach wielokulturowych, w których wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób.

rozwińPasjonat nauki przez doświadczenie oraz propagator wykorzystania gier symulacyjnych w nauczaniu dorosłych.

 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
 • Planowanie strategiczne
 • Negocjacje biznesowe
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Mapowanie procesów wg EPC (Event-driven Process Chain)

dr Artur Kasza

Wykładowca

dr Artur Kasza

Wykładowca

O mnie

rozwińWykładowca akademicki, trener, facylitator warsztatów. Prowadzi zajęcia oraz szkolenia w zakresie zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, facylitacji grupowej, również w języku angielskim. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Leuven, w Belgii. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania strategicznego i projektowego, zmiany organizacyjnej, zarządzania partycypacyjnego. Współpracował z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej, gdzie pełnił funkcję kierownika studiów podyplomowych. Pasjonat jazzu, miłośnik gór. Biegle włada językiem angielskim i francuskim, komunikatywnie hiszpańskim.

Szymon Urbanowicz

Wykładowca

Szymon Urbanowicz

Wykładowca

O mnie

rozwińWieloletni trener i manager, praktyk usług IT. Ekspert w dziedzinie wdrażania i doskonalenia procesów informatycznych, akredytowany trener ITIL®, LeanIT®, VeriSM® i PRINCE2®. Ponad 15 tysięcy godzin spędzonych na salach szkoleniowych, w Assessment Centre i Development Centre, podczas symulacji biznesowych i doradztwa. Znacząca praktyka biznesowa poprzedzająca działalność doradczą i szkoleniową – praca w największych organizacjach outsourcingu IT na świecie.

rozwińPrzede wszystkim jednak zapalony gracz i orędownik grywalizacji w biznesie. Twórca symulacji biznesowych i gier szkoleniowych. Pracuje na swoich autorskich produktach, ale również na najsłynniejszych komercyjnych tytułach jak Apollo 13 czy Bookstore.

rozwińPrywatnie dumny ojciec i mąż, szachista, maniak gier video, posiadacz imponującego zbioru planszówek, kolekcjoner komiksów i pasjonat literatury najwyższego sortu, z fantastyką na czele.

Ile kosztują studia na tym kierunku

Opłaty i czesne

Opłata wpisowa

Przy zapisie do 13 lipca:

0 PLN

Przy zapisie od 14 lipca:

200 PLN

Czesne

Płatne

w 10 ratach

10 x 765 PLN

Płatne

w 2 ratach

2 x 3 825 PLN

Płatne

w 1 racie

1 x 7 650 PLN

Zniżki dla absolwentów CDV i WSNHiD

Wpisowe:

0 PLN

Czesne:

zwolnienie z jednej z 10 rat

765 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Skorzystaj z dofinansowań i nieoprocentowanych kredytów.
Uzyskaj pomoc w sfinansowaniu studiów

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Witaj w gronie słuchaczy!

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego Biura Rekrutacji.

image

Izabella Bekas-Kwaśniewska

Specjalista ds. rekrutacji
na studia podyplomowe

e-mail: podyplomowe@cdv.pl

tel.: +48 697 230 138

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro Rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne