Zarządzanie projektami – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla Biznesu | Poznań | Zarządzanie

Zarządzanie projektami

GWARANCJA URUCHOMIENIA!

Termin pierwszego zjazdu: 06 – 07 listopada 2021 r.

 

„Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami jest szansą zdobycia dogłębnej wiedzy na temat zarządzania przedsięwzięciami i zmianą w organizacjach. To doskonały start do najpopularniejszych metodyk i sposobów zarządzania projektami i zespołem projektowym. Wiedzę na studiach zdobywa się podczas wykładów interaktywnych, warsztatów oraz symulacji biznesowych, gdzie w praktyce można sprawdzić swoje zarządcze umiejętności. W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie, umiejętności potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami są wyróżnikiem na rynku pracy. Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami są inwestycją w zawodową przyszłość.”

Kinga Matysiak,
Kierowniczka merytoryczna kierunku

 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 trwa! Zarezerwuj miejsce dla siebie już dziś.

Studia adresowane są do:

 • Osób, które pełnią role kierownicze w projektach (sponsorzy, kierownicy projektów) lub liderzy zespołów.
 • Osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami.
 • Osób, które chcą przekierować swoją ścieżkę zawodową na zarządzanie projektami.

Opis

 • Słuchacz będzie posiadał szeroką wiedzę na temat zarządzania projektami.
 • Słuchacz będzie dysponował narzędziami do skutecznego zarządzania projektami (technikami oraz wzorami dokumentacji potrzebnej do kontroli projektów).
 • Słuchacz będzie mógł otrzymać międzynarodowe certyfikaty potwierdzające jego wiedzę na temat metodyk i standardów. W cenie studiów jest egzamin PRINCE2 Foundation. Istnieje możliwość podejścia do egzaminu AgilePM Foundation w ramach przeprowadzonych zajęć.
 • Po ukończeniu studiów słuchacz będzie miał kwalifikacje do prowadzenia/ wspierania projektów w swojej organizacji lub będzie mógł podjąć pracę freelancera w zawodzie kierownika projektu.

Jako specjalista w dziedzinie zarządzania projektami i jednocześnie wykwalifikowany manager, absolwent będzie mógł m.in.:

 • zarządzać działem organizacji pracującym w sposób projektowy,
 • tworzyć dedykowaną metodykę pracy organizacji w oparciu o znane standardy,
 • wspierać/kierować projektami transformacji organizacji,
 • doradzać w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażania podejścia projektowego.

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają od soboty do niedzieli (godz.9.00-17.30). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2021 r.)

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

METODYKA

Zarządzanie projektami – wprowadzenie do zagadnień projektowych (20 godz.)

PRINCE2® Foundation z egzaminem na poziomie Foundation (20 godz.)

1.      Wprowadzenie do metodyki PRINCE2®

2.      Pryncypia PRINCE2®– nadrzędne zasady PRINCE2®

3.      Organizacja – role i obowiązki w PRINCE2®

4.      Metody oraz techniki planowania w PRINCE2®

5.      Egzamin PRINCE2® na poziomie Foundation (w cenie studiów)

AgilePM® Foundation z egzaminem na poziomie Foundation (20 godz.)

1.      Wprowadzenie do AgilePM®

2.      Procesy, produkty wg DSDM

3.      Kluczowe praktyki wg DSDM – nadawanie priorytetów i timeboxing

4.      Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu

5.      Praktyki AgilePM®– facylitacja i rozwój iteracyjny

6.      Egzamin AgilePM® Foundation (dla chętnych)

CAPM® – zarządzanie projektami oparte o PMBoK Guide (PMI) (30 godz.)

1.      Podstawowe pojęcia zarządzania projektami

2.      Kontekst organizacyjny

3.      Cykl życia projektu i procesy zarządzania projektami

4.      Obszary wiedzy projektowej w ujęciu PMBOK® Guide

5.      Etyka zawodowa i odpowiedzialność społeczna

 

NARZĘDZIA

Planowanie i kontrolowanie projektów z wykorzystaniem narzędzi planistycznych (20 godz.)

1.      Elementy planowania projektu

2.      Planowanie oparte na produktach

3.      Metody sieciowe w planowaniu

4.      Analiza ścieżki krytycznej

5.      Metody szacowania

6.      Szacowanie metodą PERT

7.      Zasoby w projekcie

Techniki zarządzania interesariuszami (10 godz.)

1.       Zasady strategii zarządzania interesariuszami

2.       Identyfikacja oraz segmentacja interesariuszy

3.       Mapowanie interesariuszy i strategie wpływu

4.       Tworzenie Persony

5.       Plan komunikacji z interesariuszami w projekcie zmian

Zarządzanie wartością w projektach (10 godz.)

1.      Znaczenie i rodzaje zasobów w projekcie

2.      Macierz ról i obowiązków

3.      Bilansowanie harmonogramu

4.      Zasoby a zadania – równoważenie obciążenia

5.      Przypisywanie kosztów do zasobów

6.      Kontrola prac w projekcie

7.      Metoda wartości wypracowanej

8.      Analiza trendu kamieni milowych

 

ZESPÓŁ

Facylitacja – element pracy z zespołem (10 godz.)

1.      Definicja facylitacji

2.      Mapowanie doświadczeń facylitacyjnych

3.      Facylitator – Coach – Trener – Konsultant: różnice pomiędzy rolami

4.      Przygotowanie warsztatu: 7P

5.      Metody i techniki facylitacji (do dostosowania, zależnie od potrzeb)

6.      Diagram Ishikawy

7.      Priorytetyzacja MoSCoW

8.      Rozwiązywanie problemów

9.      Wnioski projektowe / retrospektywa

Rozwiązywania konfliktów i budowanie współpracy w zespole (10 godz.)

1.      Konflikty w zespole – przyczyny i źródła przyczyny powstawania konfliktów w zespole

2.      Źródła konfliktów – analiza wg teorii Charles’a Moore’a

3.      Dynamika konfliktu w zespole

4.      Działanie w zespole pod presją i radzenie sobie ze stresem

5.      Sposoby rozwiązywania konfliktów

6.      Style rozwiązywania konfliktów

7.      Zachowania sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów

8.      Rozpoznawanie i nazywanie konfliktów w celu ich rozwiązywanie

Kompetencje i dynamika zespołu (10 godz.)

1.      Budowanie zespołu projektowego

2.      Kompetencje członków zespołu

3.      Cechy efektywnego zespołu

4.      Motywy działania i potrzeby pracowników

5.      Główne teorie motywowania

6.      Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej

7.      Techniki motywacji

8.      Prowadzenie rozmów oceniających i coachingowych

 

SPECJALIZACJA

Zarządzanie ryzykiem w projekcie (10 godz.)

1.      Ryzyko w projekcie (pojęcie, parametry, źródła)

2.      Strategia zarządzania ryzykiem

3.      Analiza jakościowa i ilościowa

4.      Monitorowanie i kontrola ryzyka

5.      Przegląd technik i narzędzi do zarządzania ryzykiem

6.      Drzewa decyzyjne

7.      Analiza SWOT

8.      Diagram Ishikawy

9.      Listy kontrolne

Zarządzanie finansami w projekcie (10 godz.)

1.      Kontrakty a finansowanie projektu

2.      Typy kontraktów

3.      Wprowadzenie do finansów

4.      Miejsce zarządzania finansami w projekcie

5.      Źródła finansowania

6.      Przychody i koszty

7.      Przepływy pieniężne

8.      Ocena ekonomiczna projektów

9.      Szacowanie kosztów

10.    Szacowanie oddolne (bottom-up)

11.    Kontrola kosztów

12.  Wskaźniki finansowe

Warunki zaliczenia

Prezentacja dotycząca wybranego tematu w obszarze studiów, realizowana indywidualnie lub zespołowo. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych CDV.

Kadra

Marcin Cieśliński

Wykładowca

Marcin Cieśliński

Wykładowca

O mnie

rozwińTrener, konsultant, mówca, mentor, certyfikowany ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i operacjami.

rozwińposiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarach zarządzania projektami, budowania i rozwijania modeli operacyjnych, transformacji cyfrowych, optymalizacji procesów biznesowych oraz zwiększania poziomu dojrzałości projektowej organizacji.

rozwińJego specjalizacje to:

 • Zarządzanie Projektami, Programami, Portfelem projektów
 • Zarządzanie Ryzykiem, Harmonogramowanie, komunikacja, jakość
 • PMO
 • Zwinne zarządzanie – Scrum, Agile, Kanban
 • Skalowanie zwinności w organizacji – Scaled Agile

rozwińZa swoje osiągnięcia w zarządzaniu projektami, transformacjami oraz wdrażaniu biur projektów Marcin otrzymał liczne nagrody m.in. w konkursach organizowanych przez Project Management Institute.

Marek Janigacz

Wykładowca

Marek Janigacz

Wykładowca

O mnie

rozwińDoświadczony doradca organizacyjny, certyfikowany trener biznesu i projektant gier symulacyjnych.

rozwińJako konsultant posiada doświadczenie między innymi, jako koordynator działań wdrożeniowych, w których odpowiadał za wdrożenie kilkuset usprawnień procesowych, obsługowych, organizacyjnych i kadrowych w kilkunastu instytucjach publicznych. Jest jednym z redaktorów i głównym analitykiem Ogólnopolskich Badań Zarządzania Zmianą (2016 r. i 2017 r.).

rozwińJako trener prowadzi szkolenia i warsztaty od 2011 r. W tym czasie prowadził szkolenia dla instytucji publicznych, firm z sektora MŚP oraz dużych organizacji w tym międzynarodowych korporacji z zakresu zarządzania zmianą organizacyjną, zarzadzania projektami czy negocjacji. Jako trener udziela się, także społecznie prowadząc szkolenia pro bono krzewiąc wiedzę o zarządzaniu czy nauce przez doświadczenie.

rozwińOd wielu lat związany jest z branżą projektowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Współtworzył kilkadziesiąt gier symulacyjnych i szkoleniowych (w tym anglojęzycznych) z wielu obszarów tematycznych np. zarządzania zmianą, kierowania projektami czy komunikacji w zespołach wielokulturowych, w których wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób.

rozwińPasjonat nauki przez doświadczenie oraz propagator wykorzystania gier symulacyjnych w nauczaniu dorosłych.

 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
 • Planowanie strategiczne
 • Negocjacje biznesowe
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Mapowanie procesów wg EPC (Event-driven Process Chain)

dr Artur Kasza

Wykładowca

dr Artur Kasza

Wykładowca

O mnie

rozwińWykładowca akademicki, trener, facylitator warsztatów. Prowadzi zajęcia oraz szkolenia w zakresie zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, facylitacji grupowej, również w języku angielskim. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Leuven, w Belgii. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania strategicznego i projektowego, zmiany organizacyjnej, zarządzania partycypacyjnego. Współpracował z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej, gdzie pełnił funkcję kierownika studiów podyplomowych. Pasjonat jazzu, miłośnik gór. Biegle włada językiem angielskim i francuskim, komunikatywnie hiszpańskim.

Szymon Urbanowicz

Wykładowca

Szymon Urbanowicz

Wykładowca

O mnie

rozwińWieloletni trener i manager, praktyk usług IT. Ekspert w dziedzinie wdrażania i doskonalenia procesów informatycznych, akredytowany trener ITIL®, LeanIT®, VeriSM® i PRINCE2®. Ponad 15 tysięcy godzin spędzonych na salach szkoleniowych, w Assessment Centre i Development Centre, podczas symulacji biznesowych i doradztwa. Znacząca praktyka biznesowa poprzedzająca działalność doradczą i szkoleniową – praca w największych organizacjach outsourcingu IT na świecie.

rozwińPrzede wszystkim jednak zapalony gracz i orędownik grywalizacji w biznesie. Twórca symulacji biznesowych i gier szkoleniowych. Pracuje na swoich autorskich produktach, ale również na najsłynniejszych komercyjnych tytułach jak Apollo 13 czy Bookstore.

rozwińPrywatnie dumny ojciec i mąż, szachista, maniak gier video, posiadacz imponującego zbioru planszówek, kolekcjoner komiksów i pasjonat literatury najwyższego sortu, z fantastyką na czele.

Urszula Wawrzeniuk

Wykładowca

Urszula Wawrzeniuk

Wykładowca

O mnie

rozwińSenior IT Project Manager w jednej z wiodących polskich firm tworzących oprogramowanie. Doświadczony facylitator, trener biznesu i wykładowca.

rozwińPosiada wieloletnie doświadczenie jako Kierownik Projektu IT, wdrażając rozwiązania dla polskich i zagranicznych klientów, we współpracy zgodnie z podejściem zwinnym. Od ponad 7 lat zajmuje się szkoleniami w zakresie zarządzania projektami, kierowania zespołem, wdrażania zmian w organizacjach, zarządzania i przywództwa, facylitacji i współpracy. Projektuje i prowadzi swoje własne szkolenia i symulacje. Specjalizuje się w zwinnych metodach podejścia do pracy. Prowadziła szkolenia i wdrożenia w małych organizacjach, start-upach, softwarehousach i korporacjach.

Robert Więckowski

Wykładowca

Robert Więckowski

Wykładowca

O mnie

rozwińPrzedsiębiorca, praktyk biznesowy, wieloletni dyrektor w branży budowlanej, handlowej i szkoleniowej. Od ponad 20 lat coach, trener biznesu i wykładowca.

rozwińWdrażał projekty m.in. w KGHM Polska Miedź, Spomasz, Baumit, Gino Rossi, Poldanor, Grupa Smulders a także firmach z grupy Żywiec, Cemex, Auchan, PZU, ING Nationale Nederlanden, Polskie Porty Lotnicze, Makro.

rozwińAutor wielu innowacyjnych systemów ocen pracowniczych czy kompleksowych systemów szkoleniowych, wdrażanych w organizacjach w sposób projektowy.

rozwińProjekty realizowane przez Roberta charakteryzują się wysoką efektywnością i skutecznością, oraz nastawieniem na współpracę z całym zespołem projektowym. Ustala jasne zasady współpracy, stawia na ludzi, wymaga efektów, daje szerokie wsparcie i lubi świętować sukcesy zespołowo.

rozwińPrywatnie, wraz ze swoim psem Angie, pomaga zrozumieć jak pracuje pies przewodnik i przygotowuje dzieci do samodzielnej pracy z psem przewodnikiem.

Partner

Ciekawi ludzie

“W mojej ocenie każda praca opiera się na zarządzaniu projektami. Bez względu na to, co robisz, realizujesz swoje mikro lub makro projekty. Zupełnie niesłusznie zarządzanie projektami kojarzy się zazwyczaj z dużymi projektami informatycznymi. Tymczasem każdy w swojej pracy ma mini komitet sterujący, często pracuje w time box-ach, zarządza ryzykami, wartościami i zmianą. ”
Katarzyna Freyer-Stryjak
absolwentka kierunku zarządzanie projektami
PRZECZYTAJ WYWIAD PRZECZYTAJ WYWIAD

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzanie projektami

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

 

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne w roku akademickim 2021/2022

 • 6 150 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  3 075 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  615 PLN
  płatność w 10 ratach

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHiD

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 615 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż)  dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas - Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.