Zasoby sieciowe – Collegium Da Vinci Poznań

Chcąc przybliżyć naszym Czytelnikom elektroniczne źródła wiedzy prezentujemy odnośniki do zasobów sieciowych, które mogą być szczególnie przydatne w pracy naukowej. Baza linków będzie stale rozwijana, liczymy na sugestie ze strony Czytelników. Ciekawe strony prosimy zgłaszać mailowo  lub w bibliotece.

Katalogi biblioteczne

Katalogi zagraniczne
World Cat – katalog ogólnoświatowy
Katalog Biblioteki Kongresu USA

Katalogi ogólnopolskie
KaRo – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
Nukat – Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych
Katalogi Biblioteki Narodowej

Katalogi poznańskie
Katalogi Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
Biblioteka Kórnicka PAN

Bazy danych

Bazy dostępne poprzez Internet na terenie Collegium Da Vinci

EBSCOhost
Pakiet baz obejmujących swoim zakresem nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę i wiele innych. Z baz można korzystać także z komputerów domowych po uzyskaniu indywidualnego loginu i hasła. W tym celu należy zgłosić się do biblioteki. Z platformy EBSCO mamy także dostęp do Kolekcji Książek Elektronicznych.
Na stronach wydawcy znajdują się prezentacje przybliżające funkcjonowanie bazy.

ELSEVIER – Science Direct
Baza Science Direct produkowana przez Science Direct zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Są to czasopisma przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz przyrodniczych i medycznych. Baza obejmuje roczniki od 1995 roku do chwili bieżącej. Czasopisma w pełnym dostępie oznaczone są zielonym kolorem klucza.

IBUK Libra
Serwis zawiera elektroniczne wersje podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez najważniejszych polskich wydawców, m.in.: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwo WAM, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, wydawnictwa uczelniane jak Academica Wydawnictwo SWPS. Biblioteka PKA zapewnia dostęp do kilkuset wybranych tytułów, które można czytać korzystając ze specjalnego programu lub poprzez aplikację internetową. Z bazy można korzystać także z komputerów domowych po uzyskaniu indywidualnego loginu i hasła. W tym celu należy zgłosić się do biblioteki.

ebookpoint BIBLIO
To internetowa wypożyczalnia książek elektronicznych, wideokursów oraz audiobooków polskiego wydawnictwa HELION. Baza umożliwia dostęp online do kilkudziesięciu e-książek z takich dziedzin jak informatyka, biznes i ekonomia, programowanie oraz psychologia. Z każdej e-książki może korzystać jednocześnie 5 Użytkowników. Z bazy można korzystać także z komputerów domowych po uzyskaniu indywidualnego loginu i hasła. W tym celu należy zgłosić się do biblioteki.

Scopus
Produkowana przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 18.000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów pochodzi spoza USA.

Springer Link
Jest to pełnotekstowa baza danych wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie 1130 tytułów czasopism w formie elektronicznej z zakresu nauk humanistycznych, technicznych, ekonomicznych, biologicznych, informatycznych, ochrony środowiska i innych. Serwis Springer Link umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów. Czytelnik ma możliwość przeszukiwania archiwalnych numerów, od co najmniej 1997 roku.
Czasopisma w pełnym dostępie oznaczone są zielonym kwadratem.

Web of Science
Umożliwia przeszukiwanie następujących baz abstraktowo-bibliometrycznych: Citation Index Expanded, Social Science Citation Index oraz Arts & Humanities Citation Index. Bazy te zawierają indeksy cytowań wraz z abstraktami, podstawowymi informacjami bibliograficznymi oraz informacjami o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

Wiley Online Library
Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje ponad 1600 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library.

Biblioteki cyfrowe, e-booki

Athena
Linki do stron z tekstami książek oraz zbiory własne. W sumie ok. 10 tys. tekstów w wielu językach.

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie
Teksty i linki do stron z książkami elektronicznymi.

eBook.pl
Serwis poświęcony książkom elektronicznym oraz innym publikacjom wydawanym w formie elektronicznej. Można znaleźć tu aktualne informacje o sprzęcie, programach, rynku oraz zbiór bezpłatnych eBooków.

Europeana
Przeszukuje kolekcje europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego. Kolekcja około 6 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych Europy.

Federacja Bibliotek Cyfrowych
Serwis FBC udostępnia usługę przeszukiwania rozproszonego polskich bibliotek cyfrowych zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych.
Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.

Google Books
Usługa Books Search działa podobnie jak wyszukiwarka internetowa.
Dla każdej książki stworzono dodatkowe strony informacyjne, aby można było szybko odnaleźć wszelkiego rodzaju potrzebne informacje: recenzje książki, odniesienia w sieci, mapy itp.

The Online Books Page
Lista ponad 2 mln książek dostępnych w Internecie.

Otwórz Książkę
Cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów.

Project Mead
Kolekcja kilkudziesięciu książek (wydanych około 1900r.) takich klasyków socjologii jak m. in.: George Mead, James Mark Baldwin, William James, Charles Holton Cooley, Florian Znaniecki.

Projekt Gutenberg
Około 60 tys. książek głównie w języku angielskim.

TEL – The European Library
Dostęp do źródeł cyfrowych (książek, czasopism, map, obrazów, muzyki) w 45 narodowych bibliotekach Europy.

WolneLektury.pl
Biblioteka internetowa Wolne Lektury udostępnia w Internecie teksty lektur szkolnych, które trafiły już do domeny publicznej i nie są związane rygorami prawa autorskiego. Są one opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach (html, odt, txt i pdf).

POLONA
Nieograniczony dostęp do zbiorów: Biblioteki Narodowej, Biblioteki XX. Czartoryskich, Instytutu Książki, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego. Najnowsza technologia umożliwia czytelnikom wnikliwie przestudiowanie każdego dokumentu, wydrukowanie skanu w dobrej rozdzielczości, a nawet stworzenie własnej kolekcji najciekawszych obiektów. Warto podkreślić, że większość obiektów umieszczonych w Polonie znajduje się w Domenie Publicznej, co pozwala użytkownikom na ich kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie bez ograniczeń.

Serwisy i strony internetowe

ArXiv
Otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: fizyka, matematyka, statystyka i informatyka; prowadzone przez Cornell University.

AVALON
Zbiór prac z zakresu prawa, historii i dyplomacji amerykańskiej od XVII do XXI wieku. prowadzony przez Yale Law School.

Classics in the History of Psychology
Na stronie można wyszukiwać historycznie ważne teksty z psychologii (w języku angielskim) zmieszczone w książkach i artykułach z czasopism.

EDOC – Document and Publication Server of Humboldt
repozytorium zawiera dokumenty i publikacje pracowników Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

EServer.org
Baza tekstów z zakresu nauk humanistycznych. między innymi : gender, sztuka współczesna, feminizm. Powstaje na Iowa Stat University.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Katalog pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych, humanistycznych oraz społecznych. Baza prowadzona jest przez Lund University Libraries, zawiera ponad 5 tys. tytułów czasopism naukowych.

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)
Autoryzowany katalog  otartych repozytoriów uczelni z całego świata. Pozwala na dotarcie do pełnych tekstów podręczników, artykułów, prezentacji multimedialnych czy tylko abstraktów.

The Online Books Page
Lista ponad miliona tytułów książek w wolnym dostępie w Internecie.

UNESCO
Pełnotekstowa baza dokumentów zawierająca materiały z konferencji i sesji UNESCO.

The World Factbook
Prowadzona przez CIA baza wiedzy o państwach świata.