Po roku pandemii: weryfikacja zajęć prowadzonych online | Collegium Da Vinci Poznań

Po roku pandemii: weryfikacja zajęć prowadzonych online

Za nami już ponad dwanaście miesięcy edukacji zdalnej!

Dwanaście miesięcy. Dwa semestry. Setki prezentacji. Tysiące godzin zajęć. Niemożliwa do policzenia liczba maili, wiadomości na czacie – tak wyglądał miniony rok pandemii w Collegium Da Vinci.

Z dnia na dzień zarówno wykładowcy, jak i studenci zmierzyli się z koniecznością przeniesienia zdecydowanej większości zajęć w przestrzeń internetu.

Kształcenie zdalne w Collegium Da Vinci prowadzone jest głównie za pomocą platformy Moodle oraz narzędzia do organizowania spotkań online Google Meet. Wszystko to z troską, by studentom niezmiennie dostarczać praktyczną wiedzę wysokiej jakości.

Jak sobie z tym radzimy?

Nie spoczywamy na laurach i precyzyjnie sprawdzamy, jak zajęcia online odbierają studenci Collegium Da Vinci. Już w pierwszych tygodniach spotkań zdalnych wdrożony został system badania jakości zajęć i poziomu zadowolenia ich odbiorców, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Działania związane z weryfikacją zajęć obejmują między innymi: wywiady telefoniczne z losowo wybranymi studentami ze wszystkich kierunków, spotkania opiekunów ze starostami, hospitacje, ankiety, analizę ilościową i jakościową. Ze skupieniem wsłuchujemy się w uwagi studentów dotyczące jakości i merytoryki zajęć online i niezwłocznie wprowadzamy niezbędne zmiany.

W celu przygotowania prowadzących zajęcia do pracy zdalnej przygotowaliśmy niezbędny manual oraz zaktualizowaliśmy i rozbudowaliśmy kurs “Strefa wykładowcy”. Tylko w tym roku akademickim skorzystało z niego 166 wykładowców! Na bieżąco prowadzone są też szkolenia z obsługi platformy dla wykładowców, szczególnie ważne dla pojawiających się w każdym semestrze debiutujących prowadzących.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że bezsprzecznie dominują opinie dobre i bardzo dobre! 

Badani studenci zwracają uwagę na ogromne zaangażowanie zdecydowanej większości wykładowców w przekazywanie wiedzy w formie online i dbałość o przyjazną atmosferę. Doceniają wdrażanie narzędzi, które uatrakcyjniają zdalne zajęcia i pozwalają na efektywniejszą pracę w małych grupach. Zwracają też uwagę, że zajęcia online wpłynęły na świadomość, że uczymy się z własnej woli – co nierzadko dodatkowo motywuje ich do działania!

“Porównując rozmowy ze studentami, które przeprowadziliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy widzimy, że coraz rzadziej pojawia się temat problemów organizacyjno-technicznych. Studenci przekazują również pozytywne informacje zwrotne na temat prowadzących i ich zaangażowania. Doceniają, że od czasu startu kształcenia zdalnego zwraca się większą uwagę na studenta i jego opinie.”
Paulina Sobolewska
specjalista ds. kształcenia zdalnego

Nie uciekamy jednak od konstruktywnych uwag przedstawianych przez studentów Collegium Da Vinci. 

Te dotyczą zwykle utrudnień w realizacji zajęć warsztatowych w formie zdalnej i braku możliwości spotkania się z wykładowcą i członkami grupy. Problematyczny jest też czas oczekiwania na mailowe odpowiedzi wykładowców. Studenci zwracają też uwagę na pojawiające się sporadycznie problemy techniczne związane z szybkością internetu lub płynnością działania platform komunikacji. Minusem bywa też konieczność instalowania dodatkowego oprogramowania na prywatnych komputerach.

“Największy problem zauważalny jest przy aktywizacji studenta w kształceniu zdalnym. Wyzwaniem są w tym wypadku ograniczenia płynące z narzędzi z jakich korzystamy – nie są doskonałe i nie mamy jednego narzędzia, które odpowiadałoby na różne potrzeby wykładowców, studentów, specyfikę zajęć. Wyzwaniem są również praktyki oraz obieg dokumentów z nimi związanych. Centrum Praktyczności zdobywa oferty praktyk oraz oferuje wsparcie w ramach przygotowania do procesu rekrutacji na nie.”
Paulina Sobolewska
specjalista ds. kształcenia zdalnego

Wdrażamy niezbędne udoskonalenia, by spotkania online przebiegały coraz sprawniej, nie mniej interesująco i merytorycznie niż tradycyjne wykłady i warsztaty. Dziękując za dotychczasową elastyczność i cierpliwość… prosimy o jeszcze odrobinę więcej!

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, by jak najszybciej spotkać się w murach Collegium Da Vinci!