Szkolenie: Zarządzanie kryzysowe | Collegium Da Vinci Poznań

Program szkolenia

Nowy kontekst – rozpoznanie -> akceptacja -> działanie:

 • Kiedy zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność (VUCA) stają się codziennością – psychologiczne skutki kryzysu,
 • Zagrożenie czy potencjał – percepcja i reakcja to wybór,
 • Adaptatywność i zwinność organizacji, zespołu i ludzi – co to jest i co przynosi?
 • Dostosowanie do kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji – adekwatne kierunki i strategia rozwoju,
 • Purpose organizacji – sformułowanie znaczenia i osnowy wszystkich działań,
 • Rola i zadania lidera – tworzenie przestrzeni bezpieczeństwa emocjonalnego.

Kluczowe kompetencje lidera:

 • Rezyliencja czyli adaptatywność, pojemność i odporność psychiczna,
 • Kompetencje ludzkie (human skills) uważność i regulacja emocji,
 • Komunikowanie się – od budowania zaufania do rezultatów,
 • Metody i dobre praktyki w pracy lidera zwinności.

Projekt zespołowy – w czasie 1-2 tygodni po warsztatach:

 • Projektowanie transformacji kultury organizacji w kierunku zwinności na podstawie zdobytej wiedzy dla funkcjonującej organizacji,
 • Prezentacja projektów.

Dlaczego warto

Szkolenie

stacjonarne/online

3-4 dni | 24-32 godziny zajęć

Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Trener z wieloletnim doświadczeniem

Materiały szkoleniowe dla uczestników

Porozmawiajmy o rozwiązaniu dedykowanemu Twojej firmie

Kontakt

Marta Zajchowska

Manager ds. klienta biznesowego

+48 697 690 454