Podyplomowe ośrodki zamiejscowe Archive | Collegium Da Vinci Poznań

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe


Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

255 PLN brutto

miesięcznie

Arteterapia z elementami psychoterapii

Studia w to możliwość oswojenia się z procesem psychoterapii w sytuacjach problemowo złożonych – dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

280 PLN brutto

miesięcznie

Arteterapia z elementami psychoterapii – rekrutacja zakończona

Studia w to możliwość oswojenia się z procesem psychoterapii w sytuacjach problemowo złożonych – dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Łódź

1250 zł brutto

miesięcznie

Business HR Partner

Koncentruje się na budowaniu efektywnych zespołów. Onboardingu, motywowaniu, poprawianiu efektywności komunikacji i zarządzania.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

300 PLN brutto

miesięcznie

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rytmika

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z rytmiką.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

420 zł brutto

miesięcznie

HR Business Partner – rekrutacja zakończona

W trakcie studiów HR Business Partner w Collegium Da Vinci specjaliści praktycy przygotują Cię do elastycznego, proaktywnego stawiania czoła kluczowym wyzwaniom stawianym HR Business Partnerowi przez współczesne organizacje.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Łódź

1250 zł brutto

miesięcznie

Hybrid Team Leader

Hybrid Team Leader koncentruje się na zarządzaniu zespołem w zróżnicowanych warunkach i przy wykorzystaniu różnych narzędzi komunikacyjnych.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

300 PLN brutto

miesięcznie

Informatyka i technologie informacyjne w edukacji

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie informatyki oraz organizacji procesów nauczania – uczenia się w wirtualnych środowiskach edukacyjnych, kreatywnego wykorzystywania cyfrowych technologii w edukacji dzieci i dorosłych, projektowania kursów e-learningowych i materiałów multimedialnych.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

420 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie chemii – rekrutacja zakończona

Studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania chemii. Kierunek łączy wiedzę merytoryczną z metodyczną i daje całościowe przygotowanie do prowadzenia zajęć z chemii w szkole podstawowej (dla absolwentów studiów licencjackich), lub w liceum, technikum i szkole branżowej  w przypadku nauczycieli ze stopniem zawodowym magistra.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

300 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz nadanie uprawnień do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

340 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa – rekrutacja zakończona

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz uzyskanie uprawnień do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

420 zł brutto

miesięcznie

Nauczanie fizyki

Studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania fizyki. Kierunek łączy się z podstawą metodyczną i daje przygotowanie do prowadzenia zajęć z fizyki.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

360 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie geografii – rekrutacja zakończona

Celem studiów podyplomowych jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania geografii jako kolejnego przedmiotu.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

340 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie historii – rekrutacja zakończona

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu historia oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne oraz uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu historia.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

420 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie matematyki – rekrutacja zakończona

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do nauczania matematyki w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

300 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie muzyki

Studia podyplomowe przygotowują do nauczania muzyki oraz umożliwiają zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tej dziedzinie.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

360 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie muzyki – rekrutacja zakończona

Studia podyplomowe przygotowują do nauczania muzyki oraz umożliwiają zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tym zakresie.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

483 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie muzyki, plastyki i techniki

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania plastyki, muzyki i techniki oraz zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

300 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie plastyki

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania plastyki oraz zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tej dziedzinie.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

360 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie plastyki – rekrutacja zakończona

Studia podyplomowe przygotowują do nauczania plastyki oraz umożliwiają zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tym zakresie.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

405 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie plastyki i muzyki

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania plastyki i muzyki oraz zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

300 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie techniki

Studia podyplomowe przygotowują do nauczania techniki oraz pomagają zdobyć stosowne umiejętności praktyczne i warsztatowe w tym zakresie.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

360 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie techniki – rekrutacja zakończona

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania techniki oraz zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tym zakresie.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

405 PLN brutto

miesięcznie

Neurologopedia z elementami SI

Neurologopedia to kierunek dla osób, które pragną stać się specjalistami w swojej dziedzinie i wykorzystać nabyte kwalifikacje do wykonywania trudnego, wymagającego, lecz bardzo satysfakcjonującego zawodu neurologopedy.

 

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

480 PLN brutto

miesięcznie

Neurologopedia z elementami SI – rekrutacja zakończona

Neurologopedia to kierunek dla osób, które pragną stać się specjalistami w swojej dziedzinie i wykorzystać nabyte kwalifikacje do wykonywania trudnego, wymagającego, lecz bardzo satysfakcjonującego zawodu neurologopedy.

 

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

280 zł brutto

miesięcznie

Pedagoterapia i mediacje szkolne – rekrutacja zakończona

Studia mają charakter doskonalący. Słuchacz zdobędzie wiedzę praktyczną oraz będzie kompetentny w zakresie realizacji terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem / uczniem. Zbuduje kompendium praktycznej wiedzy w obszarze szeroko pojmowanej mediacji szkolnej. 

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

420 PLN BRUTTO

miesięcznie

Team manager – rekrutacja zakończona

Sukces każdej firmy tworzą ludzie, którzy w niej pracują – zespół, który pod okiem lidera działa sprawnie, skutecznie i wydajnie. Studia podyplomowe w Collegium Da Vinci kompleksowo przygotują Cię do wyzwania, jakim jest zarządzanie zespołem.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

290 zł brutto

miesięcznie

Terapia zajęciowa z arteterapią

Studia poszerzają kompetencje terapeutyczne wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych poprzez praktyczne zastosowanie terapii zajęciowej i arteterapii. Kolejnym ważnym założeniem studiów jest rozszerzanie zakresu praktycznych umiejętności w zakresie projektowania procesu terapeutycznego w pracy z pacjentem/ klientem / podopiecznym.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

255 zł brutto

miesięcznie

Terapia zajęciowa z arteterapią

Studia poszerzają kompetencje terapeutyczne wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych poprzez praktyczne zastosowanie terapii zajęciowej i arteterapii. Kolejnym ważnym założeniem studiów jest rozszerzanie zakresu praktycznych umiejętności w zakresie projektowania procesu terapeutycznego w pracy z pacjentem/ klientem / podopiecznym.

Kierunek i program otrzymały rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

300 zł brutto

miesięcznie

Tutoring i coaching w edukacji – rekrutacja zakończona

Celem głównym studiów jest przygotowanie Słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego coachingu i tutoringu w szkole i innych placówkach oświatowych oraz pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu, a także zaprezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu i tutoringu.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Szczecin

280 zł brutto

miesięcznie

Zarządzanie instytucją oświatową - przywództwo, kierowanie, rozwój

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej instytucjami oświatowymi.