Joanna Janowicz CDV BIZNES – Collegium Da Vinci Poznań

Joanna Janowicz CDV BIZNES

Ekspert rezyliencji, doradca

Doradztwo personalne | szkolenia

Specjalizuje się w prowadzeniu programów mentoringowych, inspiracyjnych i warsztatów z zakresu autoprezentacji.  Koncentruje się na zwiększaniu motywacji liderów i pracowników w organizacjach, z którymi współpracuje. Ekspert rezyliencji (budowania odporności i  elastyczności psychicznej) i komunikacji interpersonalnej. Wspiera zarządy i kadrę zarządzającą w podwyższaniu jakości życia i realizowaniu planów.