Raport: Polska edukacja w cieniu AI – Collegium Da Vinci Poznań

Raport: Polska edukacja w cieniu AI

Raport rzuca światło na dynamiczny związek między rosnącym wpływem sztucznej inteligencji a polskim systemem edukacyjnym.

Raport pod redakcją dr Klaudii Bączyk-Lesiuk, dra Krzysztofa Patkowskiego i dra hab. Marka Zielińskiego z Collegium Da Vinci jest już do pobrania za darmo ze strony CDV!

Obszerny raport z badań „Polska edukacja w cieniu AI” opracowany przez Collegium Da Vinci we współpracy z ekspertami rzuca światło na dynamiczny związek między rosnącym wpływem sztucznej inteligencji, a polskim systemem edukacyjnym.

Prezentuje, jak AI może zmienić sposób, w jaki nauczamy i uczymy się, wprowadzając innowacje i personalizację do procesu edukacyjnego. Wskazuje, jakie kroki należy podjąć, aby uczniowie i nauczyciele byli gotowi na nadchodzące zmiany i jak Polska może nawigować w tych transformacyjnych czasach, aby zapewnić przyszłym pokoleniom odpowiednie umiejętności i wiedzę.

Ten raport to niezbędne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych przyszłością edukacji w erze cyfrowej.

⟨ Recenzje i opinie ⟩

⟨ Autorzy i współtwórcy raportu ⟩

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; dziennikarka, akredytowany praktyk tutoringu, nauczycielka języka polskiego jako obcego, trenerka komunikacji międzykulturowej. W Collegium Da Vinci w Poznaniu zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy. Od kilkunastu lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach. Przez 3 lata poznawała ukraińskie placówki oświatowe, gdzie jako nauczyciel kierowany przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zdobywała cenne doświadczenie zawodowe w pracy z uczniami obcojęzycznymi. Autorka książek: „Kreacje Judasza w epice polskiej XX i początku XXI wieku” oraz „Na początek. Wprowadzenie do nauki języka polskiego dla osób ukraińskojęzycznych”, a także licznych artykułów naukowych z zakresu komparatystyki i glottodydaktyki.

dr Krzysztof Patkowski

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Collegium Da Vinci, manager edukacji z wieloletnim doświadczeniem, tutor, wykładowca akademicki oraz trener. Od kilkunastu lat pracuje na styku edukacji i biznesu kreując we współpracy z pracodawcami nowoczesne i praktyczne rozwiązania edukacyjne pozwalające studentom, jak najlepiej przygotować się do funkcjonowania na stale zmieniającym się rynku pracy. Tworzy unikatowe skali kraju praktyczne kierunki studiów – produkty będące odpowiedzią nie tylko na to, jak zmienia się globalna gospodarka i rynek pracy, ale też zmiany te wyprzedzające. Autor współautor licznych badań i publikacji dotyczących edukacji i kompetencji przyszłości m.in. „Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046”, czy „Polska edukacja cieniu AI”.

dr hab. Marek Zieliński

Profesor CDV, Rektor Collegium Da Vinci, w swojej pracy naukowej koncentruje się na relacjach biznesowych (członek IMP Group), które badał z perspektywy zaufania, dzielenia się wiedzą oraz adaptacji. Aktualnie prowadzi badania nad rolą i znaczeniem nowych technologii (AI, IoT) w relacjach B2B. Jako kierownik trzech grantów naukowych oraz członek licznych projektów (m.in. NCBiR) zdobywał doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi. Swoją karierę naukową z sukcesem łączy z biznesem. Od ponad 20 lat świadczy usługi doradcze, szkoleniowe oraz prowadzi projekty badawcze dla firm działających na rynku B2B. Zarządzał programami szkoleniowymi oraz konsultingowymi.

⟨ Z raportu dowiesz się ⟩

  • Jakie są główne wyzwania stojące przed polskim systemem edukacji w kontekście rosnącej roli sztucznej inteligencji.
  • Jakie kompetencje będą najbardziej pożądane na przyszłym rynku pracy zdominowanym przez technologie AI.
  • Jakie są potencjalne zagrożenia związane z rozwojem i implementacją sztucznej inteligencji w społeczeństwie.
  • Jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na równość dostępu do edukacji i zasobów edukacyjnych.
  • Jakie są najlepsze praktyki w zakresie wykorzystania AI w edukacji i pracy, które mogą być zastosowane w Polsce.
  • Jak sztuczna inteligencja może przyczynić się do personalizacji nauczania i dostosowania go do indywidualnych potrzeb osób uczących się.
  • Jakie są główne rekomendacje dla uczelni, nauczycieli i polityków w zakresie adaptacji edukacji do wymogów przyszłości.
  • W jaki sposób uczelnie i szkoły mogą wspierać rozwój umiejętności niezbędnych do pracy z AI.

Raport opiera się na badaniu ilościowym zrealizowanym metodą CAWI w kwietniu 2023 r., obejmującym 2379 respondentów. Wykorzystano narzędzia analizy danych SPSS, MAXQDA i MIDJOURNEY. Badanie miało na celu zidentyfikować skalę wykorzystania AI w edukacji i ocenić ją z perspektywy uczniów, nauczycieli, studentów, wykładowców akademickich oraz przedstawicieli biznesu.

Dodatkowo określono postawy wobec narzędzi AI, wpływ AI na rynek pracy i obawy związane z jej rozwojem. Ankietę zorganizowano w bloki tematyczne dotyczące różnych aspektów AI, wykorzystując zamknięte i otwarte pytania oparte na skali Likerta. Wnioski pochodzą również z rozmów z ekspertami i konferencji „POZNAI”. Respondenci podzieleni byli na grupy według roli w edukacji (osoby uczące się, osoby uczące innych) i poziomu edukacji (szkoły ponadpodstawowe, szkolnictwo wyższe), co pozwoliło na szczegółową analizę ich odpowiedzi.

W badaniach wzięło udział 2379 osób