Analiza danych: studia Big data science podyplomowe | CDV Poznań

Big Data – Analytics & Society

Studia zarządzanie danymi
analiza danych | studia podyplomowe Poznań

Zdolność do gromadzenia i przetwarzania danych staje się podstawą funkcjonowania firm i instytucji. Od specjalistów z różnych dyscyplin, także od humanistów, wymaga się umiejętności ekstrakcji, przetwarzania, analizowania, porównywania i wizualizacji danych. Analiza Big Data to nie odległa przyszłość, to teraźniejszość!

Big Data – Analytics & Society to interdyscyplinarne studia łączące wiedzę i praktykę z zakresu informatyki, marketingu, medioznawstwa i psychologii.

W Collegium Da Vinci pozyskasz specjalistyczną wiedzę na temat podstaw programowania, uczenia maszynowego, baz i struktur danych oraz analizy Big Data. Rozwiniesz także miękkie umiejętności z zakresu psychologii i marketingu.

Studia skierowane są do:

 • absolwentów kierunków społecznych, ekonomicznych, technicznych, jak i humanistycznych,
 • marketingowców, informatyków, socjologów, psychologów, pedagogów, politologów, dziennikarzy,
 • specjalistów ds. bezpieczeństwa i administracji.

Opis

 • 85% zajęć ma wymiar praktyczny (warsztaty, laboratoria, konwersatoria).
 • Kierunek realizowany jest we współpracy z firmą Franklin Templeton Investments, co pozwala na prowadzenie zajęć przez praktyków.
 • Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach komputerowych i na oprogramowaniu powszechnie stosowanym w profesjonalnej analizie i interpretacji danych.
 • Nauczysz się budować i konfigurować rozwiązania bazodanowe dla systemów Big Data.
 • Opanujesz podstawy programowania w językach R i Python.
 • Dowiesz się, jak projektować wizualizacje danych na potrzeby realizacji badań społecznych, marketingowych i medialnych.
 • Poznasz podstawowe pojęcia psychologii Big data oraz zdobędziesz wiedzę, jak zastosować je w praktyce.
 • Analityk data mining,
 • Specjalista ds. Big Data,
 • Data Researcher,
 • Manager ds. badań i Big Data.

#studia data science
#analityk big data studia
#big data studia Poznań

Studia podyplomowe Big Data – Analytics & Society są przeznaczone dla wszystkich absolwentów studiów wyższych,

nie ma znaczenia, czy posiadasz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

“Rynek pracy wymaga od specjalistów różnych branż analitycznego myślenia i kreatywnego łączenia wiedzy z praktyką. Absolwenci kierunków społecznych i humanistycznych wyposażeni w dodatkowe kompetencje z obszaru Big Data coraz częściej są pożądani w sektorach kojarzonych dotychczas wyłącznie z naukami ścisłymi. Nasze studia Data Science – realizowane przez doświadczonych wykładowców, ekspertów i przedstawicieli instytucji związanych z Big Data – pozwolą absolwentom na łączenie kompetencji miękkich i twardych. Świadome korzystanie z narzędzi analitycznych, samodzielne projektowanie badań, interfejsów użytkownika czy wdrażanie projektów we współpracy z zespołem programistów to tylko część wyzwań, jakie stawiamy przed słuchaczami,”
dr Krzysztof Kuźmicz
Kierownik merytoryczny kierunku

Program studiów Big Data – Analytics & Society

Studia podyplomowe

Zajęcia są realizowane w trakcie 12 zjazdów, w trybie sobota – niedziela.

 • Forma hybrydowa: około 70% zajęć stacjonarnie, 30% zdalnie.
 • Forma online – około 90% zajęć zdalnie, 10% stacjonarnie.

Spotkania stacjonarne odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10.

 • 2 semetry

  Czas trwania (start: jesień 2023r.)

 • 215

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

Inżynieria danych (134 godz.)

 • Wprowadzenie do technologii Big Data
 • Podstawy programowania
 • Metody przetwarzania i analizy danych
 • Algorytmy i struktury danych
 • Bazy danych
 • Machine Learning

Analiza Big Data (60 godz.)

 • Analiza sieci społecznych
 • Wizualizacja danych
 • Internetowe narzędzia analityczne
 • Badania marketingowe i społeczne

Człowiek w świecie technologii (12 godz.)

 • Psychologia Big Data (zajęcia online)
 • Prawne i etyczne aspekty gromadzenia i przetwarzania danych (zajęcia online)

Seminarium (9 godz.)

Warunki zaliczenia

 • Aktywność i obecność na zajęciach (wykonywanie zadań i aktywności).
 • Projekt indywidualny/zespołowy – praca dyplomowa w formie projektu zaliczeniowego z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi.
 • Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych CDV.

Kadra

dr Krzysztof Kuźmicz

Wykładowca

dr Krzysztof Kuźmicz

Wykładowca

rozwińO mnie
Kierownik merytoryczny kierunków Big data – analytics & society, Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych.

rozwińDoktor nauk społecznych, medioznawca, dziennikarz, animator kultury, pedagog medialny, badacz i nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów i Technologii Edukacyjnych. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum. Ekspert, badacz, trener w grantach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.
W latach 2005-2015 pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie współtworzył pierwszą w Polsce specjalizację dziennikarską o profilu muzycznym oraz realizował badania naukowe w obszarze mediów i komunikacji społecznej. W latach 2015 – 2018 pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu. Pomysłodawca i kierownik merytoryczny: a) specjalizacji technologie edukacyjne (edukacja prorozwojowa I stopień), b) biznesowych studiów podyplomowych: Big Data – Analytics&Society, c) studiów podyplomowych dla nauczycieli: nauczanie informatyki i zajęć komputerowych. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. nowoczesną komunikację społeczną, marketingową i medialną (social, cloud, big data, mobile, new media, game studies), psychologię mediów i reklamy, PR i kreowanie wizerunku, organizację i zarządzanie mediami, edukacyjne zastosowania mediów i technologii, dziennikarstwo muzyczne, kulturę popularną. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz monografii pt. „E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci” i ponad 1900-set godzin audycji radiowych.

dr Dariusz Gulczyński

Wykładowca

dr Dariusz Gulczyński

Wykładowca

O mnie

rozwińDoktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu. Nauczyciel akademicki, certyfikowany audytor i księgowy, trener, dziennikarz prasowy. Członek zwyczajny Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, ekspert w komitetach: Energy Efficiency – Technologies & Policies Committe przy World Energy Council (Londyn) oraz Statistics Committee przy Euro Heat and Power (Bruksela). Autor publikacji i raportów z dziedziny energetyki. Pracuje na stanowisku dyrektora ds. rozwoju biznesu w spółce energetycznej. Jako szef wielkopolskiego oddziału stowarzyszenia Internationaler Controller Verein był współorganizatorem międzynarodowego projektu „Big Data, Potencjał dla controllera”. Specjalizuje się w problematyce edukacji menedżerskiej. Zainteresowania naukowe: ochrona danych, eksploracja danych, infrastruktura krytyczna, big data, business dynamics.

mgr inż. Jacek Kuźmicz

Wykładowca

mgr inż. Jacek Kuźmicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Politechniki Poznańskiej, wydziału Informatyki – specjalność Technologie Wytwarzania Oprogramowania. Od ponad 15 lat związany z dziedziną programowania. Starszy Inżynier Oprogramowania w firmie PSI Polska Sp. z o.o., na co dzień tworzy systemy klasy WMS (Warehouse Managment System), gdzie istotnymi elementami są optymalizacja kodu oraz dobra znajomość mechanizmów baz danych. Znawca tematyki optymalizacji zapytań w systemach bazodanowych firmy Oracle. Nauczyciel akademicki związany z tematyką baz danych i systemów operacyjnych.

dr Bartłomiej Łódzki

Wykładowca

dr Bartłomiej Łódzki

Wykładowca

 O mnie

rozwińPolitolog, medioznawca, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członek International Communication Association i International Political Science Association oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Autor badań empirycznych i publikacji w obszarze mediów masowych, w tym mediów internetowych. Ekspert ds. badań w projektach B+R. Kompetencje zawodowe nabywał między innymi w Niemczech (FU Berlin, TU Drezno), Portugalii (Uniwersytet Lusófona), Estonii (Uniwersytet Tartu) i Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Florydy/College of Journalism and Communications). Były kierownik Pracowni Badań Medioznawczych i Społecznych (Dolnośląska Szkoła Wyższa). Stypendysta Pressec lub Dresden. Dwukrotnie nagrodzony jako ekspert medialny. Współpracował także z instytucjami i firmami (m.in. Clarena, Box of Ads, Loremtec czy Fundacja Klinika Rządzenia).

dr Jacek Nożewski

Wykładowca

dr Jacek Nożewski

Wykładowca

O mnie

rozwińdoktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych poświęconych nowym mediom i komunikowaniu politycznemu. Prelegent wielu konferencji zagranicznych i krajowych. Autor publikacji naukowych poświęconych komunikowaniu politycznemu w nowych mediach. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i International Communication Association. Prowadził wiele warsztatów poświęconych metodologii badawczej nowych mediów. Szczególne pole jego zainteresowań stanowią analizy sieci (Network Analysis), mediów społecznościowych, zaangażowania komunikacyjnego oraz komunikowania politycznego w nowych mediach. W swoich badaniach posługuje się łączeniem jakościowych i ilościowych technik i narzędzi badawczych.

dr inż. Robert Tomczak

Wykładowca

Spotkajmy się na:

Informatyka

dr inż. Robert Tomczak

Wykładowca

O mnie

rozwińDoktor inżynier, czyli naukowiec z zacięciem technicznym. Kiedyś network/system administrator, obecnie CTO w eN Studios.

Ciekawi mnie

rozwińTechnologia i możliwości jej eksploatacji. Jestem fanem rozwiązywania problemów kreatywnym pomysłem i sprzętem, ale nie gardzę dobrym algorytmem.

dr Łukasz Wawrowski

Wykładowca

dr Łukasz Wawrowski

Wykładowca

O mnie

rozwińPracownik Katedry Statystyki na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie analizy danych w programach R, SAS i SPSS. Wykładowca na studiach podyplomowych „Big Data – Analytics & Society” oraz „Zaawansowane techniki analityczne w biznesie”. Uczestniczy w licznych projektach naukowo-badawczych dotyczących m.in. jakości życia, modelowania ekonometrycznego oraz sztucznej inteligencji.

rozwińAutor bloga: wawrowski.edu.pl.

Tomasz Włodarczyk

Wykładowca

Tomasz Włodarczyk

Wykładowca

O mnie

rozwińsocjolog z wieloletnim doświadczeniem w realizacji badań rynku z zastosowaniem metod jakościowych i ilościowych, szczególnie w badaniach branży edukacyjnej i usługowej. Główne obszary zainteresowań: socjologia obrazu, marketing usług, doświadczenia użytkownika (user experience).

rozwińObecnie zawodowo odpowiedzialny za proces badawczy od momentu powstania koncepcji badania, aż do raportu końcowego w zespole marketingu Uniwersytetu SWPS.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku socjologia, specjalność: badanie rynku i opinii publicznej oraz  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – studia podyplomowe na kierunku: Marketing Usług.

Aleksander Wnuk

Wykładowca

Aleksander Wnuk

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracę w Franklin Templeton Investments rozpoczął od stażu podczas ostatniego roku studiów. Przez 3,5 roku pracował w dziale obróbki danych marketingowych dla produktów inwestycyjnych. Później opuścił firmę, aby zyskać nowe doświadczenie w McKinsey & Company. Od czerwca 2016 ponownie związany z Franklin Templeton Investments, tym razem na stanowisku Senior Research Analyst w dziale Product Data Services. Rozwija swoją wiedzę i umiejętności w kierunku programowania (PHP, Python) oraz tematyki big data, w szczególności analizy zbiorów dark data.

Maria Staszyńska

Wykładowca

Maria Staszyńska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentką Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (na kierunku Psychologia w Zarządzaniu). Obecnie kończę studia doktoranckie na Wydziale Socjologii UW i piszę rozprawę doktorską o pamięci zbiorowej PRL-u. Pracuję również jako wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzę przedmioty metodologiczne: metody badawcze oraz warsztaty badawcze. Doświadczenie buduję zarówno na pracy dydaktycznej, jak i na praktyce badawczej, zarówno naukowej, jak i związanej z pracą w firmach badawczych.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania badawcze ogniskują się wokół problematyki zmian świadomości historycznej w perspektywie pokoleniowej. Interesują mnie polityczne, ekonomiczne i
społeczne determinanty kształtowania świadomości historycznej polskiego społeczeństwa.
Poza tym interesuję się metodologią badań społecznych (zwłaszcza metodami badań jakościowych), analizą danych sondażowych oraz psychologią społeczną. W wolnym czasie lubię spacerować po lesie z psem, czytać, pływać kajakiem i podróżować.

Opłaty

Zapisz się do 12 lipca i skorzystaj z promocji – 0 zł wpisowego!

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHiD

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 725 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Wpisowe

 • 200 PLN
  0 PLN

Czesne

 • 1x
  7250 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  3625 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  725 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Wejdź na stronę rekrutacja.cdv.pl i zarejestruj się. Podaj swoje dane kontaktowe oraz wybierz swoje wymarzone studia analiza danych w Poznaniu.

Uzupełnij wszystkie dane osobowe i dane o wykształceniu. Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich)

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

02 1090 1476 0000 0001 3627 5750

[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje we wpisowym!

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • ankieta osobowa
 • podanie do Rektora
 • umowa o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami (dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej)
 • regulamin opłat

Dokumenty możesz podpisać na trzy sposoby:

 • online – za pomocą podpisu elektronicznego Autenti
 • osobiście – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego dostarcz do biura rekrutacji, pokój R.005
 • pocztą – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R.005, rotunda”

Wszelkie informacje dotyczące planu zajęć, harmonogramu zjazdów i opłat na kierunku Big Data – Analytics & Society będą dla Ciebie dostępne w serwisie Wirtualna Uczelnia 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Zapoznaj się z ważnymi dokumentami:

Partnerzy kierunku

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Izabella Bekas – Kwaśniewska

​Specjalista ds. rekrutacji na studia podyplomowe

Adres i godziny otwarcia biura rekrutacji

ul. Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Pokój R005, piętro 0

Rotunda

poniedziałek 8.30-15.00

wtorek 8.30-15.00

środa 8.30-15.00

czwartek 8.30-15.00

piątek 8.30-15.00

sobota: nieczynne

niedziela: nieczynne