Edukacja prorozwojowa - kierunek z przyszłością. | Collegium Da Vinci Poznań
 • Tytuł projektu: Edukacja prorozwojowa – kierunek z przyszłością. Tworzenie i realizacja nowego kierunku oraz dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Edukacja prorozwojowa, studia I stopnia oraz nowym kierunku Edukacja prorozwojowa, studia II stopnia
 • Program finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: 01.08.2016 – 31.12.2020
 • Całkowita wartość projektu: 548 325,68 zł
 • Wartość dofinansowania: 518 488,18 zł
 • Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji 88 studentów Collegium da Vinci, w tym min. 60 kobiet odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w okresie 08.2016-12.2020.
Osiągnięcie celu będzie efektem dostosowania i realizacji programów kształcenia kierunku Edukacja prorozwojowa studia I stopnia oraz utworzenia i realizacji nowego kierunku studiów Edukacja prorozwojowa studia II stopnia, odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, włączając pracodawców w ich przygotowanie i realizację.

Grupa docelowa:

Projekt skierowano do 50 studentów (w tym 25 kobiet) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja prorozwojowa oraz 60 studentów (w tym 50 kobiet) studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Edukacja prorozwojowa, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie spełniają 1 kryterium:

 1. status studenta pierwszego roku studiów I lub II stopnia kierunku Edukacja prorozwojowa w Collegium Da Vinci, który dopiero został przyjęty na studia i nie rozpoczął jeszcze kształcenia w CDV.

W projekcie mogą wziąć udział studenci rozpoczynający edukację w CDV w roku akademickim 2017/2018.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kompetencji przyszłości, czyli tych, których wartość na rynku pracy będzie rosła z roku na rok. Uzyskane kompetencje pozwolą uczestnikom projektu płynnie wkroczyć na ścieżkę kariery zawodowej po zakończeniu kształcenia.

Zadania do realizacji:

 1. Przygotowanie i opracowanie udoskonalonego, dostosowanego do potrzeb społeczno-gospodarczych programu kształcenia na kierunku Edukacja Prorozwojowa studia I stopnia dla nowej specjalizacji: Technologie Edukacyjne, we współpracy z pracodawcami.
 2. Przygotowanie i opracowanie nowego, dostosowanego do potrzeb społeczno-gospodarczych programu kształcenia dla nowego kierunku: Edukacja Prorozwojowa studia II stopnia, we współpracy z pracodawcami.
 3. Realizacja zajęć dydaktycznych w modułach specjalizacyjnych na udoskonalonym kierunku Edukacja Prorozwojowa studia I stopnia na nowej specjalizacji: Technologie edukacyjne, w tym przez pracodawców.
 4. Realizacja zajęć dydaktycznych w modułach kierunkowych na nowym kierunku: Edukacja Prorozwojowa studia II stopnia, w tym przez pracodawców.
 5. Realizacja zajęć dydaktycznych w modułach specjalizacyjnych na nowym kierunku Edukacja Prorozwojowa studia II stopnia na specjalizacji: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, w tym przez pracodawców.
 6. Realizacja zajęć dydaktycznych w modułach specjalizacyjnych na nowym kierunku Edukacja Prorozwojowa studia II stopnia na specjalizacji: Surdopedagogika z komunikacją inkluzyjną, w tym przez pracodawców.