Rozwój potencjału Collegium Da Vinci do świadczenia specjalistycznych usług skierowanych do przedsiębiorstw poprzez utworzenie infrastruktury w obszarze technologii kreacyjnych | Collegium Da Vinci Poznań

Tytuł projektu: Rozwój potencjału Collegium Da Vinci do świadczenia specjalistycznych usług skierowanych do przedsiębiorstw poprzez utworzenie infrastruktury w obszarze technologii kreacyjnych

Całkowita wartość projektu: 25 398 651,30 zł

Wartość dofinansowania: 17 381 913,50 zł

Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój potencjału Collegium Da Vinci do świadczenia specjalistycznych usług skierowanych do przedsiębiorstw poprzez utworzenie infrastruktury w obszarze technologii kreacyjnych w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216. Projekt obejmuje przeprowadzenie prac budowlanych, w wyniku których utworzona zostanie infrastruktura na cele związane z projektem, zakup wyposażenia specjalistycznego, zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup wyposażenia meblowego.