Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. | Collegium Da Vinci Poznań

Nazwa przedsięwzięcia: „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, ogłoszone Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r.

Cel przedsięwzięcia: Wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych

Instytucja finansująca: Minister Edukacji i Nauki

Beneficjent: Collegium Da Vinci

Nr umowy: MEiN/2021/40/DIR/WUN/12

Przyznane środki finansowe: 110 000,00 zł

Okres realizacji: 16.04.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/WUN z dnia 23 listopada 2021 r.

UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony do 7 grudnia 2021 r.

Jednocześnie wszelkie pozostałe zapisy niniejszego zapytania ofertowego nie uległy zmianie.