Dni uczenia się dorosłych w Collegium Da Vinci – Collegium Da Vinci Poznań

Dni uczenia się dorosłych w Collegium Da Vinci

Collegium Da Vinci przyłączyło się do kampanii społecznej "Dni uczenia się dorosłych"

Dni uczenia się dorosłych w Collegium Da Vinci

Data

16.09.2019 - 27.09.2019

Godzina

10:00 - 13:00

Miejsce

Collegium Da vinci

Bilety

bezpłatne, obowiązuje rejestracja

Podziel się

O wydarzeniu

„Dni uczenia się dorosłych”, to kampania społeczna – inicjatywa tych, którzy doceniają rolę wiedzy i umiejętności współczesnego człowieka, chcą poświęcić swój czas i energię przyłączając się do ruchu wspierania osób dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Inicjatywa jest kierowana do wszystkich dorosłych bez względu na wiek, wykształcenie, wykonywany zawód czy zainteresowania.

Collegium Da Vinci postanowiło przyłączyć się do akcji organizując bezpłatne warsztaty, które odbędą się w murach uczelni w dniach 16.09 – 27.09.2019 r.

Zapraszamy do zapisywania się na bezpłatne warsztaty.

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Program

Uwaga! Program może ulec zmianom.
 • Wybierz interesujący Ciebie warsztat! 16.09 – 27.07. 2019
  • Mediacje - droga do korzystnej zmiany - 16.09.2019

   Prowadząca: Joanna Pijacka

   Warsztat odbędzie się w godz. 10:00 – 11:30 w sali N304.

   Warsztat zakłada elementy formy wykładowej jak też aktywnych form edukacyjnych, włączających słuchaczy do realizacji programu – w formie gry szkoleniowej czy quizu. Warsztat poszerza perspektywę i zwiększa poziom samoświadomości poprzez pracę nad własnym doświadczeniem. W ramach bardzo krótkiego wprowadzenia do warsztatu przedstawione zostaną założenia i zasady prowadzenia mediacji, a następnie zrealizowane zostaną praktyczne ćwiczenia z zakresu mediacji rodzinnych.

   Warsztat dostarczy uczestnikom doświadczenia i wskaże korzyści płynące z ciągłego rozwijania się:

   • z poziomu mediatora – m.in. potrzeba weryfikowania swoich kompetencji i wiedzy w wyniku zachodzących zmian społecznych i eskalacji sytuacji konfliktowych w relacjach społecznych. Tym samym wskaże perspektywę do rozwoju i pogłębiania samoświadomości.
   • z poziomu uczestnika mediacji – doświadczenie korzyści płynących z pracy nad sobą, konfrontowania się z własnymi emocjami, doświadczeniami czy też relacjami z innymi w najbliższym kręgu. Wskaże na możliwość poprawy jakości swojego życia poprzez wzrost świadomości determinantów własnego postępowania, technik rozwiązywania konfliktów czy też radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
  • Fashion Thinking - 18.09.2019

   Prowadząca: Agata Kiedrowicz

   Warsztat odbędzie się w godz. 10:00 – 13:00 w sali N304.

   Moda karmi się nowością. Pozornie efemeryczna i kapryśna, wymaga jednak racjonalnego procesu. Czy myślenie projektowe (design thinking) da się zastosować w branży mody? Czy metoda oparta na empatii, zwrocie ku potrzebom użytkownika, sprawdzi się w obszarze wymagającym kreatywnego wglądu? Podczas warsztatu uczestnicy będą pracować metodą design thinking, uważnie przechodząc każdy z niezbędnych etapów procesu projektowego (etap empatii, diagnozy potrzeb, generowania pomysłów, prototypowania i testowania), finalnie tworząc koncepty produktów i usług dedykowanych modzie, których jeszcze nie było. Uczestnicy przekonają się też o sile procesu grupowego, który wyzwala twórczą energię , motywuje, dostarcza inspiracji i różnorodnego spojrzenia.

  • Badanie User Experience - jak zrealizować projekt, by poznać użytkowników oraz wnieść realną wartość do procesu projektowego usług, produktów i interfejsów - 17.09.2019

   Prowadzący: Wojciech Jagodziński

   Warsztat odbędzie się w godz. 10:00 – 13:00 w sali N304.

   Warsztat „Badania User Experience – jak zrealizować projekt by poznać użytkowników oraz wnieść realną wartość do procesu projektowego usług, produktów i interfejsów”, to okazja do zdobycia wiedzy oraz kilku podstawowych umiejętności związanymi badaniami doświadczeń użytkowników: UX (User Experience) Research. Przekażą ją praktycy, którzy na co dzień poza zarządzaniem procesami badawczymi i projektowymi pomagają przede wszystkim firmom i organizacjom tworzyć lepsze, bardziej użyteczne i dopasowane do potrzeb ludzi produkty i usługi.

   Formuła bezpłatnego spotkania zakłada kilka krótkich, tematycznych sesji warsztatowych, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z „kuchnią badawczą” w procesach UX. Mocnym punktem wydarzenia jest także możliwość porozmawiania w kuluarach podczas mini-sesji networkingowej z wykładowcami kierunku studiów podyplomowych Badania UX w Collegium da Vinci oraz firmami partnerskimi, które poszukują rozwiązań i innowacji w obszarze UX.

  • Odkrywanie siebie na nowo, czyli budowa automatyzacji w podnoszeniu kluczowych dla własnej satysfakcji z pracy kompetencji - 19.09.2019

   Prowadzący: Piotr Wiśniewski

   Warsztat odbędzie się w godz. 10:00 – 13:00 w sali N304.

   Warsztat adresowany jest do osób, które interesują się zagadnieniami HR a jednocześnie stawiają sobie nowe wyzwania w oparciu o rozpoznanie tego, co dla nich najważniejsze. Prace odwołują się do sfery potrzeb osobistych. Warsztat wiąże je z aspiracjami zawodowymi wskazując, że osiągnięcia zawodowe są nie tylko źródłem dochodów, ale też satysfakcji osobistej. Jako takie motywują do wykrywania i rozwijania własnych kluczowych dla sukcesu kompetencji, których hierarchia rodzaj i specyfika w ciągu rozwoju kariery często zmienia się.

  • Ludzka twarz regulaminów czyli nowoczesny kadrowiec przewodnikiem w labiryncie paragrafów - 20.09.2019

   Prowadząca Hanna Kronszmyt

   Warsztat odbędzie się w godz. 10:00 – 13:00 w sali N304.

   Warsztat adresowany jest do osób, które interesują się zadnieniami kadrowymi a jednocześnie stawiają sobie nowe wyzwania związane z aktualizacją posiadanej wiedzy i jej skorelowaniem z osobistymi oczekiwaniami zawodowymi.

   Praca warsztatowa odwołuje się do własnych doświadczeń uczestnika, ale też współczesnych wyzwań zawodowych aktualizowanych na bieżąco we współpracy z grupą.

   Celem głównym warsztatu jest rozwianie uproszczeń i stereotypów i ukazanie inspiracji niesionych przez ten zawód jako inspirujący do ciągłego samodoskonalenia się.

   Najważniejsze jest jednak podkreślenie jego kluczowego znaczenia w rzeczywistości współczesnej organizacji

   Warsztat stanowić ma to źródło tzw. dobrych praktyk oraz  satysfakcji osobistej z do pracy współczesnego kadrowca.

   W tym sensie warsztaty służą redefinicji na nowo własnego potencjału do stawiania czoła wyzwaniom i uodpornieniu się na rutynizację i wypalenie.

  • Agile jako narzędzie motywacji - 08.10.2019

   Prowadząca Kinga Matysiak

   Warsztat odbędzie się w godz. 10:00 – 13:00 w sali N306.

   Człowiek kończy swoją formalną edukację średnio około 24. roku życia. Dalsza nauka jest już często nieformalna. Wymaga ona poświęcenia czasu zawodowego i prywatnego, często kosztem rodziny. Dlatego motywacja do pracy i kontynuowania nauki jest wyzwaniem. Przychodząc na warsztat dowiesz się jak urządzić przestrzeń i komunikację w pracy, by Twoi pracownicy chętniej angażowali się w codzienne obowiązki i nabywali nowe umiejętności.

  • Intro do treningu interpersonalnego - warsztaty komunikacyjne - 27.09.2019

   Prowadząca Małgorzata Chełkowska-Dorna

   Warsztat odbędzie się w godz. 10:00 – 13:00 w sali N304.

   „Intro do treningu interpersonalnego” to warsztat bazujący w dużej mierze na samosterowności grupy, która zapraszana do różnych interakcji sama decyduje o ich przebiegu. Do stałych i pewnych elementów należą ćwiczenia zaproponowane przez trenera, a sam ich przebieg, reakcje, informacje zwrotne: to zawsze element zmienny i zależny od dynamiki grupy, na którą wpływ mają charaktery i temperamenty poszczególnych uczestników. Dzięki temu każdy uczestnik zdobywa wiedzą na temat swoich reakcji na różne doświadczenia, a także może dowiedzieć się, jak jest dobierany przez grupę.

   Trening interpersonalny to niezwykłą gimnastyka odkrywająca nasze indywidualne zasoby poprzez doświadczanie kontaktu z innymi ludźmi. W dobie internetu i zanikającej sztuki konwersacji, a także budowania relacji, trening interpersonalny jest startem do nauki o sobie poprzez stwarzanie możliwości do różnorodnych interakcji. Proces ten uwrażliwia uczestników na innych, a także na siebie samych. W związku z tym,  że nasze postawy, zachowania, reakcje, zmieniają się wraz z biegiem lat, dzięki warsztatom można zobaczyć, jak one wyglądają teraz.

Prelegenci

Agata Kiedrowicz

Wykładowca

Agata Kiedrowicz

Wykładowca

rozwińO mnie
Kierowniczka merytoryczna kierunku Fashion & New Media
, projektantka, kuratorka i edukatorka, współautorka programu studiów,

rozwińProjektuje treści, koncepty i strategie w obszarze mody, dizajnu, sztuki. Projektantka, kuratorka interdyscyplinarnych projektów i wystaw w Polsce i za granicą (m.in. w ramach Vienna Design Week, Design Brussels September czy Łódź Design Festival), dziennikarka, edukatorka. Autorka publikacji i wywiadów z obszaru dizajnu, mody i sztuki na łamach branżowej prasy (m.in. FUTU, Monitor Magazine, Design Alive, KUKBUK), prowadzi autorską rubrykę „Smaki Dizajnu” w tygodniku KulturaLiberalna.pl. oraz w publikacjach naukowych. Interesuje ją szeroko rozumiane projektowanie jako narzędzie eksploracji i krytyki rzeczywistości oraz sensoryczny wymiar dizajnu i mody. Współzałożycielka (wraz z Martą Szostek) studia projektowego SUPERGIRLS DO DESIGN. Wykładowczyni, współpracuje ze School of Form Uniwersytetu SWPS oraz ASP Gdańsk i Akademią Sztuki w Szczecinie. Prowadzi autorskie projekty edukacyjne z obszaru mody, dizajnu i projektowania marki, m.in w Szkole FORMA, gdzie współodpowiada (razem z założycielką Anną Joniak) za kreatywny rozwój i strategię. Współpracuje z projektantami, artystami, instytucjami kultury i sztuki (m.in. BWA Wrocław, Łódź Design Festival, Next Nature, Design Festival Szczecin, Malta Festival, Galeria Miejska Arsenał, Teatr Polski w Poznaniu, Centrum Kultury w Lublinie). Działa na pograniczu dziedzin; w swojej praktyce łączy myśl projektową (absolwentka wzornictwa na School of Form) oraz oraz refleksję humanistyczną (ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie Szczecińskim). Zajmuje się także researchem trendów, kreatywną strategią oraz publikacjami wizerunkowymi dla marek z obszaru mody i dizajnu (m.in. YES, PURO Hotels).

Wojciech Jagodziński

Wykładowca

Wojciech Jagodziński

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJako socjolog-researcher oraz kierownik i członek zespołów eksperckich obcuje zarówno z ludźmi (żywymi), jak i danymi (surowymi). Często bywa także odwrotnie. Dopiero takie połączenie pozwala w pełni wykorzystać prawdziwą wartość informacji dla wsparcia strategii, procesów czy działań operacyjnych w biznesie.

rozwińPo 14 latach w branży badawczej wykorzystuje na co dzień doświadczenie realizacyjne, analityczne i metodologiczne dla sektora prywatnego (Service Design, User Experience, branding, marketing, HR i komunikacja wewnętrzna), a wcześniej publicznego (samorząd gospodarczy, rzemiosło, systemy edukacyjne, szkolnictwo wyższe, rynek pracy, polityka społeczna, rozwój regionalny).

rozwińZ jego perspektywy zarówno niedobór, jak i nadmiar informacji mogą prowadzić do niewłaściwych wniosków czy złych decyzji strategicznych. Tymczasem skuteczność w biznesie, zespołach eksperckich i nauce wymaga dogłębnego zrozumienia ludzi, rynków, trendów, danych, konkurencji czy po prostu tych, którym chce się pomóc.
Uwielbia szkolić, przekazuje wiedzę i praktyczne umiejętności także z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik. Współpracował z agencjami konsultingowo-badawczymi, marketingowymi, uczelniami wyższymi oraz organizacjami gospodarczymi.
Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspertem ds. pracodawców w Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), członkiem Service Design Polska (SDP) oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS). Wykładał na Collegium Da Vinci w Poznaniu przedmioty badawcze.

Piotr Wiśniewski

Wykładowca

Piotr Wiśniewski

Wykładowca

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku HR Business Partner oraz Team manager

rozwińPsycholog, edukator – praktyk biznesu specjalizujący się w tematyce zarządzania oraz skutecznej organizacji pracy i uzyskiwaniu synergii w zespołach pracowniczych. Wieloletni trener, nauczyciel akademicki, dydaktyk  (obecnie kierownik studiów podyplomowych i wykładowca – CDV), konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi od 1997r.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex (Generalny importer VW), Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów kierowania zespołami, obsługi i pracy z klientem).

rozwińW latach 2008-2009 zrealizował projekt Szkoły trenerów na rzecz Škoda Auto China – Shanghai Volkswagen selekcjonując oraz wdrażając zespół coachów i szkoleniowców przeprowadzających wdrożenia do pracy oraz zmiany rozwojowe w sieci sprzedaży i obsługi VW i Skody w Chinach.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator szkoleń z zakresu pracy z klientem,  budowy standardów kształtowania relacji z klientem na rzecz m.in.: ZUS, Izba celna, Urząd miasta Wrocławia, Poznania, Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska …

rozwińAutor koncepcji i metodologii zarządzania projektem upowszechniania „zwinnych i szczupłych” zmian rozwojowych w handlu i przemyśle (Victaulic, Lidl, Gestamp, Pratt@Whittney) wraz z narzędziami dydaktycznymi i scenariuszem kierowania tym procesem.

Ciekawi mnie

rozwińOdkrywanie źródeł inspiracji stymulujących ludzi do podejmowania ryzyka, wdrażania zmian czy innowacji – czasem wbrew przyziemnej logice.

rozwińPasjonuje się wydobywaniem na światło dzienne momentów kluczowych, krytycznych, w których zadecydowała się przyszłość, w której żyjemy.  Ciekawi mnie poznawanie alternatywnych scenariuszy naszego rozwoju (jednostek i społeczeństw), na zasadzie, co by było gdyby w kluczowym momencie decyzje były inne niż zapadły.

rozwińJestem zapalonym popularyzatorem i poszukiwaczem nowych nieszablonowych form nauczania, dydaktyki ambitnej, adekwatnej do wyzwań a nawet wyprzedzającej potrzeby oraz aktualne aspiracje ludzi.

rozwińCzasem znajduję też w sobie ukrytą pasję do spoglądania w gwiazdy – bardzo amatorsko poświęcając się astronomii -nocą.   

Hanna Kronszmyt

Kierownik Kadr i Płac, trener

Hanna Kronszmyt

Kierownik Kadr i Płac, trener

rozwińO mnie

rozwińMoja wizja pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi to mieszanka zaangażowanej troski o innych i rzetelnej ciekawości. Od lat spełniam swoje młodzieńcze marzenie o pracy z ludźmi i dla ludzi. Dziś, kiedy każdy szczebel pracy w HR w bardzo różnych organizacjach i firmach jest mi znany, moim napędem do dalszego zgłębiania tego, co innowacyjne, nieoczywiste jest potrzeba dzielenia się z innymi.

rozwińI to marzenie udaje mi się z sukcesem realizować, jako wykładowca MBA w szacownych murach CDV.

rozwińJestem gorącym orędownikiem wdrażania nowoczesnych rozwiązań zarządczych w zakresie polityki kadrowo – płacowej.

rozwińDziś wiem, że w HR nie ma zagrożeń, są tylko wyzwania, można zdziałać mnóstwo wspaniałych rzeczy, przeprowadzić wiele fascynujących zmian.

rozwińMój życiorys wypełniają lata licznych doświadczeń, dziś jestem menadżerem HR w grupie Leclerc – widzę wyraźnie, że nadchodzące lata to świetny czas dla nas nowoczesnych, świadomych, dbających o drugiego człowieka Kadrowców przez duże K.

rozwińZnam od podszewki zagadnienia i wyzwania współczesnych organizacji i ich menadżerów.

rozwińPraca z nimi oraz ich sukces, z reminiscencjami, których do mnie powracają, czynią mnie spełnionym, kadrowcem i wykładowcą. Mam poczucie misji, dlatego wkładam tyle serca w dbałość o rozwój i sukces moich podopiecznych.

rozwińA w życiu po pracy? Nauczyłam się cenić chwilę. Uśmiech szczęśliwego dziecka, pachnący kawą poranek na plaży, zapach biblioteki, szmer teatralnego hallu, wiatr przewracający karty dobrej książki niedbale pozostawionej na tarasie. A czasem noc pod innymi gwiazdami – z krzyżem południa w roli głównej.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Prawo podatkowe w zakresie PIT
 • Wynagrodzenia

Kinga Matysiak

Project Manager | CEO w Mindstream Sp. z o.o.

Kinga Matysiak

Project Manager | CEO w Mindstream Sp. z o.o.

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie projektami.

rozwińTrener zarządzania projektami i kompetencji społecznych, autor programów szkoleniowych i edukacyjnych. Przeszkoliła ponad 4 500 osób.

rozwińOd 2002 roku prowadzę szkolenia biznesowe w oparciu o autorskie gry i narzędzia pracy. Specjalizuję się w szkoleniach z zarządzania projektami, komunikacji, autoprezentacji, przywództwa, budowania zespołu. Jestem trenerem AgilePM® oraz Change Management®, akredytowanym trenerem PRINCE2® oraz Management of Value®. Posiadam akredytację facylitatora Management 3.0.

rozwińJestem Prezesem firmy szkoleniowej MINDSTREAM sp. z o.o., oferującej szeroki zakres szkoleń certyfikowanych z zarządzania projektami i procesami. Doświadczenie w biznesie zdobywałam pracując jako kierownik projektów, wprowadzałam nowe produkty na rynek, odpowiadałam za sprzedaż i marketing produktów już istniejących. Prowadziłam projekty informatyczne, marketingowe oraz edukacyjne.

rozwińProwadziłam zajęcia na studiach podyplomowych zarządzaniem projektami, m.in. w Collegium Da Vinci w Poznaniu, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytecie Zielonogórskim, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • zarządzanie projektami,
 • management,
 • umiejętności społeczne.

Rejestracja

Wybierz interesujący Ciebie warsztat! Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Mediacje – droga do korzystnej zmiany

prowadząca Joanna Pijacka

Badanie User Experience – jak zrealizować projekt, by poznać użytkowników oraz wnieść realną wartość do procesu projektowego usług, produktów i interfejsów

prowadzący Wojciech Jagodziński

Fashion Thinking

prowadząca Agata Kiedrowicz

Odkrywanie siebie na nowo, czyli budowa automatyzacji w podnoszeniu kluczowych dla własnej satysfakcji z pracy kompetencji

prowadzący Piotr Wiśniewski

Ludzka twarz regulaminów czyli nowoczesny kadrowiec przewodnikiem w labiryncie paragrafów

prowadząca Hanna Kronszmyt

Agile jako narzędzie motywacji

prowadząca Kinga Matysiak

Intro do treningu interpersonalnego – warsztaty komunikacyjne

prowadząca Małgorzata Chełkowska-Dorna

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Masz pytania? Odezwij się do nas!

Inne ciekawe wydarzenia