Z ciekawości do tutoringu – Collegium Da Vinci Poznań
03 lutego 2020
Judyta Kotarba - Pracownik CDV

Z ciekawości do tutoringu

Nowość czy metoda stara jak świat?

Tutoring jest nowością na polskim rynku edukacyjnym, choć znawcy twierdzą, że to metoda stara jak świat. Z powodzeniem prowadzą go takie uczelnie jak Cambridge czy Oxford, teraz również Collegium Da Vinci. W głównej mierze opiera się on na relacji człowieka z człowiekiem, mistrza z uczniem. To wyciągnięcie ręki w stronę edukacji spersonalizowanej przy wykorzystaniu zarówno podejścia naukowego i rozwojowego. W Collegium Da Vinci wsparciem tutoringowym objęto wszystkich studentów pierwszego roku. Głównym celem było wypracowanie całkowicie nowego modelu tutoringu i mentoringu akademickiego, który oparty jest na dialogicznych, spersonalizowanych relacjach społeczności akademickiej ze środowiskiem zawodowym. Program zakłada głównie pracę w małych grupach tutorskich oraz indywidualne spotkanie tutora z tutee. Uczelnia systematycznie poszerza grono tutee włączając do programu kolejnych studentów.

Tutoring w Collegium Da Vinci jest procesem wspomagania rozwoju studentów poprzez wzmacnianie ich niezależności, sprawczości i odpowiedzialności za swoje kształcenie. Koncentruje się na mocnych stronach i celach jakie stawia sobie student. Tutoring to czas na samoświadomość i refleksji nad tym w jakim kierunku chce się rozwijać, kim chce być po ukończeniu studiów, co go pasjonuje i ciekawi. Chodzi tu o budowanie systemu wartości i kształtowanie umiejętności poznawania siebie – dzięki temu człowiek ma większą wiedzę o swoich predyspozycjach, potrafi zdefiniować swoje potrzeby i określić cele. Na podstawie tej wiedzy podejmuje lepsze, trafniejsze decyzje. Z drugiej zaś strony zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń i utrudnień, które przed nim stoją.

W Tutoringu patrzymy na drugą osobę w sposób całościowy, a nie przez pryzmat jego osiągnięć zawodowych czy edukacyjnych. Nie dajemy gotowych rozwiązań, ale przestrzeń do pracy, poczucie bezpieczeństwa. Prawdziwy rozwój jest bardzo trudny. Dlatego tak ważna jest relacja tutor – tutee. W Collegium Da Vinci mamy przeszkolonych Tutorów, którzy jak podkreślają sami studenci, stanowią dla nich ogromne wsparcie. Tutoring prowadzony jest w małych grupach, które skupiają studentów doradztwa i coachingu, informatycznych technik zarządzania, mediaworkingu, zarządzania kreatywnego, informatyki oraz grafiki. Wsparciem objęto również studentów kierunków anglojęzycznych jak urban management czy information technology. Dzięki takiej organizacji zajęć studenci poznają kolegów z pozostałych kierunków, otwierają się na opinię innych, ucząc się różnorodności.

Program realizowany jest w oparciu o test profilowania osobowości zawodowej iP121 oraz test Gallupa. Oba testy zyskały uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Test iP121 dostarcza rzetelnych informacji, które umożliwiają wsparcie rozwoju zawodowego oraz kierowanie przyszłą karierą studentów Collegium Da Vinci. Wyniki testu bardzo często wykorzystywane są przez hr’owców w kontekście selekcji zawodowej kandydatów do pracy. Kolejnym narzędziem jest kwestionariusz Gallupa będący innowacyjną metodą identyfikacji talentów, która powstała w Instytucie Gallupa. Dzięki trafnie zdefiniowanym i nazwanym talentom badany jest wstanie lepiej zrozumieć siebie. Wiedza może być wykorzystywana przy planowaniu ścieżki kariery. Znajomość mocnych stron przydaje się zwłaszcza młodym ludziom, studentom wchodzącym dopiero na rynek prac, planującym swoją karierę.

Jedna ze studentek wspomniała, że tutoring jest dla niej niezwykłą chwilą kiedy może się zatrzymać i z refleksją spojrzeć na swoje dotychczasowe życie. To cenne spostrzeżenie. Bardzo często nie mamy czasu dla siebie, czasu na to by spojrzeć na daną sytuację z innej, czasem nieznanej perspektywy. Tutoring to zmienia. To sposób na zadawanie pytań, nierzadko tych trudnych, na rozmowy o sprawach z pozoru przyziemnych, ale bardzo ważnych. Studenci dzięki wspólnym rozmowom zastanawiają się nad sensem wartości, nad mocnymi stronami czy ich możliwościami.

Zajęcia z tutoringu prowadzę od ubiegłego roku akademickiego. Każdego dnia przekonuję się, jak wielka drzemie potrzeba w młodych ludziach aby rozmawiać, czasem na bardzo trudne, ale ważne dla nich tematy. Mają ogromną potrzebę mówienia o sobie, dzielenia się swoimi doświadczeniami czy spostrzeżeniami, przy tym z zaciekawieniem słuchając co mają do powiedzenia ich koledzy. My sami chcemy poznać naszych studentów, ich plany, pasje, czasem marzenia. Zależy nam na tym aby nasi studenci czuli, że traktujemy każdego w sposób indywidualny, a nie jako kolejny numer indeksu, że jesteśmy dla nich i z myślą o nich robimy to co potrafimy najlepiej.