Tutorzy | Collegium Da Vinci Poznań

Zespół odpowiedzialny za proces Tutoringu w Collegium Da Vinci

Paulina Głowacka

Zastępca Kierownika Katedry Edukacji i Nowych Mediów, Lider podprocesu Tutoring

Paulina Głowacka

Zastępca Kierownika Katedry Edukacji i Nowych Mediów, Lider podprocesu Tutoring

rozwińO mnie

rozwińPedagożka z zamiłowania, absolwentka studiów magisterskich na specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz studiów licencjackich edukacja elementarna i język angielski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania naukowe oscylują wokół edukacyjnego wykorzystania nowych technologii oraz współczesnego dzieciństwa w świecie mediów.

rozwińPrywatnie entuzjastka filozofii minimalizmu oraz miłośniczka psów.

Judyta Kotarba

Kierownik Zespołu ds. Realizacji Kształcenia

Judyta Kotarba

Kierownik Zespołu ds. Realizacji Kształcenia

O mnie

rozwińAbsolwentka Wydziału Nauk Społecznych w Collegium Da Vinci, pedagog, akredytowany praktyk tutoringu,  wykładowca akademicki, trener FRIS.

rozwińTutor z doświadczeniem w obszarze tutoringu rozwojowego.

rozwińWspółtwórca innowacyjnego programu tutoringu zespołowego, opartego na wykorzystaniu uznanych na rynku narzędzi takich jak Top 5 CliftonStrengths – test Gallupa czy kwestionariusz Insightful Profiler™- iP121, realizowanego metodą blended learning, prowadzonego w ramach międzykierunkowych grup studenckich. Praktyk w programie tutoringu indywidualnego.

rozwińPomysłodawca programu dobrych praktyk Akademia Tutora podnoszącego kompetencje tutorskie, zrzeszającego wielkopolskich tutorów-praktyków oraz tutorów-nauczycieli.

Ciekawi mnie

rozwińW swojej pracy koncentruję się na mocnych stronach i celach jakie stawiają przed sobą młodzi ludzie.

rozwińMoje zainteresowania związane są z obszarem specyfiki wykorzystywania talentów oraz rozwoju kompetencji w kontekście różnicy pokoleń jak również wpływu edukacji zindywidualizowanej na samoświadomość i sprawczość w procesie kształcenia.

rozwińBiorę udział w cyklicznych badaniach, których celem jest wskazanie obszarów realnego oddziaływania programu tutoringowego na studentów z równoczesnym wskazaniem jego mocnych stron.

Alicja Furmańska

Koordynator ds. Tutoringu

Spotkajmy się na:

Centrum Organizacji Dydaktyki

Alicja Furmańska

Koordynator ds. Tutoringu

O mnie

rozwińKoordynator ds. studiów dyplomowych i podyplomowych oraz Koordynator ds.Tutoringu w Collegium na Vinci.  Chętnie pomoże w kwestiach administracyjnych związanych z obsługą studenta oraz z tutoringiem.

Ciekawi mnie

rozwińKocha taniec i sport. Lubi dzielić się tymi pasjami z innymi, dlatego popołudniami uwielbia prowadzić zajęcia z grupami energicznych dzieci. Miłośniczka podróży, plenerowych wydarzeń militarnych i koncertów na świeżym powietrzu.

rozwiń 

dr Jolanta Jaworska

wykładowca

Spotkajmy się na:

Doradztwo i Coaching

dr Jolanta Jaworska

wykładowca

O mnie

rozwińPsycholog, coach, trener, konsultant.

rozwińOd 20 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń, a od 15 lat jako trener biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, wspierania procesu sprzedaży i obsługi klienta.  (CX – Customer Experience).

rozwińPosiada bogate i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konsultacji również z zakresu: komunikacji interpersonalnej i usprawniania współpracy i komunikacji wewnątrz zespołów, wykorzystywania perswazyjnej komunikacji dla osiągania obustronnych korzyści, negocjacji w biznesie oraz negocjacji handlowych, a także radzenia sobie ze stresem, rozwijaniem asertywności  oraz organizacji siebie w czasie.

rozwińInteresują ją zachowania ludzi w kontekście organizacji oraz usługowym z perspektywy nurtu poznawczo – behawioralnego w psychologii. Dla ich zrozumienia konieczna jest znajomość reguł odbioru i przetwarzania informacji, działania pamięci, czy powstawania emocji.

rozwińW obrębie jej zainteresowań jest także rozwijanie osobistych umiejętności pracowników wszystkich szczebli poprzez coaching, w tym  budowanie adekwatnej samooceny oraz rozwijanie sposobów motywowania klienta do osiągania celów zawodowych i osobistych.

rozwińJej dużym atutem jest łatwość nawiązywania kontaktu i skuteczność w komunikacji, a także indywidualne podejście do każdego klienta.

rozwińPosiada liczne certyfikaty: Certyfikat Coacha  i Certyfikat Trenera Biznesu  (Polska Szkoła Trenerów  KONTRAKT OSH), Europejski  Certyfikat 101 z Analizy Transakcyjnej, tytuł Mistrza Praktyka w Neurolingwistycznym Programowaniu.

rozwińJest Certyfikowanym coachem talentów Gallupa – CERTIFIED STRENGTHS COACH.

rozwińCzłonek zespołu odpowiedzialnego za proces Tutoringu w Collegium Da Vinci.

Jest akredytowanym konsultantem w zakresie Success Insights, także ukończyła Akademię Teorii Ograniczeń – wykorzytywaną w edukacji i terapii, jako narzędzie poprawy organizacji i planowania, nadaną przez TOC Consulting i Goldratt school, USA.

rozwińW pracy wykorzystuje także metody Miltona Eriksona, oraz  Non- Violent Communication (Marshall’a Rosenberg’a).

rozwińAktualnie w trakcie szkoleń Analiza Transakcyjna w organizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

dr Joanna Krajewska

wykładowca

Spotkajmy się na:

Doradztwo i Coaching

dr Joanna Krajewska

wykładowca

O mnie

Doktor nauk humanistycznych, coach, trenerka umiejętności psychospołecznych, entuzjastka Analizy Transakcyjnej i Non-Violent Communication.

Łączy przygotowanie akademickie z licznymi kursami i szkołami z zakresu psychologii, dzięki czemu prowadzi z powodzeniem różnorodne formy uczenia – od wykładów, poprzez konwersatoria i seminaria do warsztatów i treningów umiejętności interpersonalnych. Ukończyła Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w Szkole Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, Studium Trenerskie w Pracowni Psychologicznej Spotkanie, kurs Trener Zmian przygotowujący do przeprowadzania klientów indywidualnych i instytucjonalnych przez zmiany kompetencyjne i rozwojowe, Szkołę Analizy Transakcyjnej (zdała test 101), kurs Akredytowany Coach International Coach Federation, kurs Mindfulness Based Stress Reduction, jest certyfikowaną trenerką i facylitatorką DiSC. Uczestniczka zaawansowanego programu szkoleniowego Praktyk Analizy Transakcyjnej dla osób pracujących z organizacjami.

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych (specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu stresem i asertywności) oraz sesje Assessment Center i Development Center. Szkoliła między innymi kadrę menadżerską Poczty Polskiej S.A., Ministerstwa Finansów, pracowników Urzędów Marszałkowskich w Kielcach i Katowicach, kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz European University Viadrina Frankfurt, pracowników przedsiębiorstw oraz studentów. W ramach projektu Wielkopolska Akademia HR zrealizowała ponad 600 godzin doradczych w wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstwach, badając potrzeby rozwojowe tych organizacji oraz projektując działania szkoleniowe (badania fokusowe, badania kultury organizacyjnej, sesje DC, przegląd/przygotowanie opisów stanowisk i siatek kompetencji).

Na co dzień związana z Centrum Psychologiczno-Coachingowym inspeerio, gdzie prowadzi coachingi oraz warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych, koordynuje projekty psychoedukacyjne, a także – na portalu inspeerio – publikuje artykuły popularyzujące psychologię, coaching i rozwój osobisty.

rozwińJest Certyfikowanym coachem talentów Gallupa – CERTIFIED STRENGTHS COACH.

rozwińCzłonek zespołu odpowiedzialnego za proces Tutoringu w Collegium Da Vinci.

Skupia się na szukaniu zasobów. Wierzy, że zmiana przekonań zmienia rzeczywistość.

Tutorzy w Collegium Da Vinci

Michał Adamkiewicz

wykładowca

Michał Adamkiewicz

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Długoletnim przedsiębiorcą w branży handlowej i szkoleniowej, pedagog z kilkunastoletnim stażem, od kilku lat ściśle związany z tutoringiem.

rozwińPosiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów tutoringowych na wszystkich szczeblach edukacyjnych oraz w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń dla tutorów. Jako pedagog pracuję zarówno z młodzieżą jak i z osobami dorosłymi. Jestem autorem wielu szkoleń i sesji coachingowych dla pracowników z obszaru handlu i edukacji. Autor serii wykładów dla studentów dotyczących skutecznego wejścia na rynek pracy. Jestem współtwórcą wielu nowych koncepcji z obszaru dydaktyki z powodzeniem wdrażanych w praktyce nauczycielskiej.

rozwińSwoją pracę opieram na relacjach, kompetencjach, niebanalnym poczuciu humoru, praktycznej i użytkowej wiedzy oraz ciągłym doskonaleniu.

rozwińPrywatnie jestem miłośnikiem polityki i ekonomii, felietonistą amatorem, strzelcem sportowym, wielbicielem muzyki, pasjonatem turystyki pieszej, bushcraftu i survivalu.

Magdalena Adamska-Kijko

wykładowca

Magdalena Adamska-Kijko

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińSocjolożka, trenerka, koordynatorka projektów społeczno-kulturowych.

rozwińOd dziewięciu lat wspiera organizacje pozarządowe we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Koordynowała proces upowszechniania aplikacji mobilnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współtworzyła narzędzie rekrutacyjne oparte na podejściu coachingowym. Prowadziła ewaluację polsko-kirgiskiego projektu w ramach programu E-Motive. Realizatorka badań jakościowych. Od niedawna związana z Fundacją Spark Academy, gdzie pracuje z młodzieżą licealną metodą design thinking oraz prowadzi dla niej coaching kariery.

rozwińTrenersko zajmuje się efektywnym zarządzeniem wiedzą. Założyła Koopracownię, w ramach której prowadzi warsztaty z komunikacji, ewaluacji i wystąpień publicznych. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Collegium Civitas (Trener Coach). Przez moment studiowała na LMU w Monachium. Od 2014 roku realizuje studia doktoranckie na USWPS.

rozwińCiekawi mnie

rozwińInteresuje się kinem i sztuką współczesną. Najchętniej podziwia performanse swojego trzyletniego syna.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów z zagranicy, wykładowca

Spotkajmy się na:

Mediaworking

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów z zagranicy, wykładowca

O mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, dziennikarka, nauczycielka języka polskiego jako obcego.

rozwińAbsolwentka filologii polskiej (specjalności: dziennikarska i nauczycielska) UAM w Poznaniu, w 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim.

rozwińAutorka książki Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku oraz artykułów naukowych z zakresu komparatystyki i glottodydaktyki.

rozwińProwadziła zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim i Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. W. Stefanyka, a także lektoraty języka polskiego w placówkach oświatowych w Iwano-Frankiwsku i Odessie. Od kilkunastu lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach.

Ciekawi mnie…

rozwińJej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, glottodydaktyki polonistycznej, bilingwizmu w środowisku polsko-ukraińskim, a także współczesnej literatury apokryficznej. Prywatnie miłośniczka: podróży (najlepiej z plecakiem), filmów Marvela i gier planszowych.

dr Weronika Bryl-Roman

Zastępca Kierownika Katedry Komunikacji Wizualnej

Spotkajmy się na:

Grafika

dr Weronika Bryl-Roman

Zastępca Kierownika Katedry Komunikacji Wizualnej

rozwińO mnie

rozwińKulturoznawca, wykładowca i certyfikowany tutor akademicki.

rozwińNa CDV, oprócz tutoriali, prowadzę zajęcia z filozofii i estetyki oraz historii designu i grafiki.

rozwińCiekawi mnie

rozwińKulturowe konteksty sztuki, designu i kształtowania otoczenia, estetyka  środowiskowa i architektura współczesna.

rozwińMeblarstwo i ceramika z okresu PRL; podziwianie krajobrazów, ogrodów i  artystycznych sposobów postrzegania rzeczywistości (zwłaszcza w muzyce i filmie).

Ewa Bujak

wykładowca

Ewa Bujak

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były dziennikarz, rzecznik prasowy i Manager Public Relations.

rozwińOd ponad 10 lat pomagam budować reputację firm i marek osobistych, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Zarządzałam projektami Public Relations dla takich firm, jak: Kompania Piwowarska, Skoda Auto Polska, Volkswagen Group Polska, GlaxoSmithKline, Bank Pocztowy, Hicron, Grupa Nickel, Fibar Group. Obecnie wykładam i prowadzę szkolenia z komunikacji społecznej, wystąpień publicznych, public relations, komunikacji wewnętrznej, Employer Brandingu, CSR i komunikacji kryzysowej.

Ciekawi mnie

rozwińWszystko co związane jest z komunikacją między ludźmi oraz z komunikacją na linii…człowiek – sztuczna inteligencja (AI).

rozwińW wolnej chwili uciekam w góry. Lubię kabaret (ale tylko dobry!)

Kinga Długa

Tutor

Kinga Długa

Tutor

O mnie

rozwińJestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, a także studiów podyplomowych z zakresu przygotowania projektów unijnych, grafiki projektowej, przygotowania pedagogicznego oraz studium fotografii. Od kilku lat realizuję się w roli tutora w jednej z poznańskich szkół podstawowych oraz kreatywnie spełniam w charakterze trenera Odysei Umysłu.

Ciekawi mnie

rozwińCiekawi mnie człowiek – lubię, gdy staje się bohaterem moich zdjęć, gdy mogę obserwować go podczas kreatywnej pracy i gdy oddaje się temu co go pasjonuje. Czerpię od ludzi energię, ale w zamian daję tyle samo od siebie. Nieobce są mi stany flow, popełniłam z resztą na ten temat swoją pracę dyplomową 😉

Paulina Drozdowska

Doradca zawodowy, coach ICF, tutor

Paulina Drozdowska

Doradca zawodowy, coach ICF, tutor

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej, studentka Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften w Wolfsburgu i Brandenburgische Technische Universität w Cottbus oraz absolwentka Collegium da Vinci w Poznaniu.

rozwińOd momentu, kiedy zobaczyłam proces produkcji samochodu, zakochałam się i spędziłam kilka lat w branży motoryzacyjnej w Dziale Montażu. Obecnie podążam za swoją drugą, ogromną pasją – pracą z drugim człowiekiem, najbliższą mi sercu grupą są studenci. Pracuję w edukacji wyższej, jestem doradcą zawodowym i certyfikowanym coachem International Coach Federation, a małymi krokami rozpoczynam prowadzenie szkoleń, głównie na Uczelniach Wyższych. Czynnie działam także w 3 sektorze – NGO. Jestem Koordynatorem akcji „Doradztwo dla doradcy – wizyty doradców zawodowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach” i członkiem zespołu doradców w poznańskiej Fundacji „Anioły Edukacji” oraz Tutorem w katowickiej Fundacji TDJ.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiągnie mnie w świat, więc życie dzielę na pół – tu na miejscu i w podróży. Z podróżami łączy się miłość do literatury faktu, socjologii oraz przelewania myśli na papier (felietony). Interesuję się jeszcze kryptowalutami, jogą i medytacją oraz filmami dokumentalnymi.

dr Łukasz Fojutowski

Wykładowca

dr Łukasz Fojutowski

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na specjalnościach „Polityka gospodarcza i strategie przedsiębiorstw” na uczelni macierzystej oraz „Economie et Gestion des Entreprises” na Université de Rennes I. Rozprawa doktorska, napisana w Katedrze Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju UE w Poznaniu, dotyczyła strategii przedsiębiorstw krajowych wobec ekspansji korporacji transnarodowych.

rozwińZainteresowania badawcze obejmują problematykę polityki handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, działalności korporacji transnarodowych i jej wpływu na gospodarkę światową, a także oddziaływania otoczenia regionalnego i lokalnego na strategie przedsiębiorstw. Badania z tego zakresu realizował w ramach stypendium badawczego Rządu Francuskiego na Université Aix-Marseille, a także w ramach projektów badawczych Centrum Badania Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Paulina Głowacka

Zastępca Kierownika Katedry Edukacji i Nowych Mediów, Lider podprocesu Tutoring

Paulina Głowacka

Zastępca Kierownika Katedry Edukacji i Nowych Mediów, Lider podprocesu Tutoring

rozwińO mnie

rozwińPedagożka z zamiłowania, absolwentka studiów magisterskich na specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz studiów licencjackich edukacja elementarna i język angielski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania naukowe oscylują wokół edukacyjnego wykorzystania nowych technologii oraz współczesnego dzieciństwa w świecie mediów.

rozwińPrywatnie entuzjastka filozofii minimalizmu oraz miłośniczka psów.

mgr Izabela Grabowska

kierownik katedry Coachingu i zarządzania

mgr Izabela Grabowska

kierownik katedry Coachingu i zarządzania

rozwińO mnie

rozwińSpecjalista HR, Trener,

rozwińSpecjalista HR z wieloletnim doświadczeniem w realizacji polityki i strategii personalnych organizacji; konsultant, wykładowca. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów motywacyjnych w sektorze małych oraz mikro-przedsiębiorstw. Doradztwo w procesach rekrutacyjnych w firmach branży B2B. Konsulting w zakresie zmian procesowych w obszarze HR w spółce giełdowej. Autorka publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ludzkiego w procesach wprowadzanych zmian organizacyjnych.

Magdalena Ignaczak

wykładowca, doradca zawodowy

,

 

 

 

Magdalena Ignaczak

wykładowca, doradca zawodowy

,

rozwińPsycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

rozwińDoświadczenie trenerskie obejmuje ponad 3 000 godzin przeprowadzonych szkoleń realizowanych dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. Jest specjalistą w obszarach budowania wizerunku, zarządzania zróżnicowanymi zespołami i komunikacji wewnętrznej, umiejętności menedżerskich i kompetencji interpersonalnych istotnych w pracy zawodowej. Pasjonują ją zagadnienia partnerstwa lokalnego, CSR, etyki w pracy zawodowej.

rozwińJest aktywnym i docenianym wykładowcą akademickim, jej głównym atutem jest szerokie doświadczenie biznesowe i administracyjne, dlatego realizowała zajęcia praktyczne dotyczące zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, psychologii, budowania wizerunku, wymogów rynku pracy i przedsiębiorczości – ponad 2 200 godzin.

rozwińPosiadane wykształcenie oraz doświadczenia zawodowe pozwalają jej na realizowanie szeroko pojętego doradztwa psychologicznego, zawodowego oraz związanego z budowaniem ścieżki karier. W tym zakresie zrealizowała 4400 godzin spotkań dla właścicieli i pracowników MSP, nauczycieli i pracowników sektora oświaty, pracowników i wolontariuszy organizacji wspierających niepełnosprawnych, studentów, osób poszukujących pracy, a także młodzieży.

rozwińAktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promowania idei równowagi życiowej oraz uczenia się przez całe życie poprzez swoją działalność pro bono – doradztwo dla osób zakładających własną firmę, autorstwo artykułów dotyczących budowania wizerunku, wystąpienia konferencyjne oraz warsztaty dla młodzieży, a także organizację gry miejskiej, konferencji i targów pracy.

dr Karolina Janiszewska

wykładowca

Spotkajmy się na:

Zarządzanie Kreatywne

Doradztwo i Coaching

dr Karolina Janiszewska

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińEkspert w zakresie strategii reklamowej i zarządzania marką. Od wielu lat przygotowuje autorskie szkolenia i warsztaty strategiczne dla biznesu. Przez wiele lat współpracowała z agencjami reklamowymi m.in. agencją Just, tworząc strategie i koncepcje wielu reklam. Przygotowywała koncepcje strategii komunikacyjnych oraz strategii zarządzania markami zarówno dla biznesu, jak i marek terytorialnych.

rozwińWspółautorka książek „Strategia reklamowa”, „Wiedza o reklamie”, „Zarządzanie marką” oraz licznych publikacji polsko i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją i zarządzaniem marką. Łączy wiedzę naukową z praktyką. Absolwentka marketingu i doktor ekonomii od 2004 roku.

Ciekawi mnie

rozwińLubię ciekawe wyzwania. Inspirują mnie marki, które potrafią przejść przemianę i rozwijać się w zgodzie z obowiązującymi trendami. Podpisuję się pod zdaniem Alberta Einsteina „wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”. Do każdego problemu podchodzę z zaangażowaniem, optymizmem i kreatywnością, szukając niebanalnych rozwiązań, które są istotne z punktu widzenia projektowania przekazów reklamowych i koncepcji tożsamości marki.

Paweł Jasiński

Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia

Paweł Jasiński

Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia

Lidia Karmińska

wykładowca

Lidia Karmińska

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku biologia oraz studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania pedagogicznego do nauczania biologii oraz przyrody. Kilkuletni tutor, swoje doświadczenie w tej roli zdobyła i ciągle buduje podczas wyzwań, z którymi mierzy się pracując w niepublicznej placówce szkolnej. Na co dzień odkrywa tajemnice przyrodnicze z dziećmi i młodzieżą z jednej z poznańskich szkół. Czynna uczestniczka badań naukowych z zakresu ekologii oraz biologii drobnych ssaków, autorka publikacji naukowych, z zakresu nauk ścisłych.

rozwińCiekawi mnie

rozwińWycieczki górskie, gry planszowe, a także dobra lektura

O mnie

rozwińakredytowany mediator VCC – mediacje cywilne, rodzinne i gospodarcze; coach Międzynarodowej Federacji Coachingu (PCC ICF – Professional Certified Coach International Coaching Federation); członek komisji rewizyjnej ICF Polska; trener biznesu VCC,  wykładowca akademicki; przedsiębiorca, właściciel Centrum Rozwoju i Mediacji NEW WAYS oraz Vesta Nieruchomości w Poznaniu.

rozwińCoaching i mediacja oraz  prowadzone szkolenia i zajęcia ze studentami stanowią dla mnie sposób ciągłego doskonalenia  zawodowego i osobistego. Szczególną uwagę poświęcam etyce zawodowej, dlatego pracuję również jako mentor dla  coachów i kandydatów na coachów w rozwijaniu ich kompetencji, przygotowaniu do akredytacji i doskonaleniu warsztatu coachingowego.  

rozwińOd ponad 15 lat jestem związana z rynkiem nieruchomości – branżą, dzięki której kontakt z człowiekiem stał się dla mnie wartościowym połączeniem relacji biznesowych i potrzeb osobistych moich klientów, w pracy z którymi stawiam na wypracowanie praktycznych rozwiązań. Lubię prowokować do kreatywnego podejścia do problemów i poszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań.

rozwińPropaguję wprowadzanie kultury coachingowej i mediacyjnej  do codziennego warsztatu pracy managera.

rozwińPraktyka i doświadczenie managerskie oraz współpraca ze środowiskiem biznesowym przełożyła się na czerpanie satysfakcji z pracy mediacyjnej, coachingowej i trenerskiej z przedstawicielami sektora MŚP.

rozwiń 

Ciekawi mnie

rozwińPrywatnie jestem szczęśliwą i spełnioną matką i żoną. Lubię dobrą książkę i film, nurkuję więc wiem czym jest ryzyko. Porażki mnie nie zniechęcają lecz motywują. Nie boję się nowych wyzwań i pokonywania przeszkód. Mam również marzenia do których dążę, codziennie robiąc jeden krok naprzód.

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

wykładowca

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

wykładowca

O mnie

rozwińJestem socjolożką i pedagożką. W roku 2002 ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki,a w roku 2004 z socjologii. W 2007 roku obroniłam pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Habilitację uzyskałam w roku 2018 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińMoje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki krytycznych studiów nad męskościami i mężczyznami ze szczególnym uwzględnieniem społecznych kontekstów zdrowia mężczyzn, starości, sportu, medykalizacji męskości i seksualności mężczyzn, oraz męskości i opieki. Podejmuję również problematykę zawodów opiekuńczych, pracy emocjonalnej, a także zjawiska maskulinizacji i feminizacji profesji. Mój obszar badawczy obejmuje także kulturowo-społeczne analizy zjawisk związanych z przejawami dyskryminacji. Interesuje mnie również zastosowanie jakościowych metod badawczych w badaniach naukowych.

rozwińJestem autorką monografii naukowych: Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej, (Wyd. UMP Poznań 2017), Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej (Wyd. Adam Marszałek 2009), współautorką książki Poza schematem. Społeczny konstrukt płci i seksualności wraz z Wiktorem Dynarskim i Anną M. Kłonkowską (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016). Współredagowałam trzy numery specjalne czasopism naukowych poświęconych tematyce męskości. Opublikowałam ponad czterdzieści artykułów z zakresu krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Genderowego.

Ciekawi mnie…

rozwińInteresują mnie ludzie, relacje, zmiana. Praktykuję Tai Chi oraz Qigong styl Lecący Żuraw. Od piętnastu lat jeżdżę niemal cały rok rowerem (tym samym). Interesuję się zdrowym żywieniem, które wcielam w praktykę. Wybór „góry czy morze” nie jest moim dylematem – zawsze będą to góry. Relaksuję się przy pracach manualnych z użyciem drewna, wikliny, wełny, włóczki czy filcu. Lubię tworzyć coś z niczego. Nie biegam, bo nie lubię.

O mnie

rozwińArtystka malarka i muzyk flecistka.
W 2012 r. uzyskała stopień: doktora sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
W 2008 r. ukończyła studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, na Wydziale Instrumentalnym o specjalności flet. Jest też absolwentką studiów licencjackich tej uczelni. Wcześniej ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną im. F. Chopina w Olsztynie: I stopnia – w klasie fortepianu i II stopnia – w klasie fletu.
W 2004 r. uzyskała dyplom magistra sztuki, specjalność malarstwo, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

rozwińPracuje na stanowisku adiunkta w Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z Malarstwa. Uczy gry na flecie i fortepianie w Nowowiejski School of Music, a wcześniej w Państwowej Szkole Muzycznej oraz Konserwatorium Muzycznym. Wykładała „Wiedzę z zakresu sztuk plastycznych” na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

rozwińJest autorką 33 wystaw indywidualnych (m.in. w Bristolu w Wielkiej Brytanii, Poznaniu, Sopocie, Olsztynie) oraz brała udział w 23 wystawach zbiorowych. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

rozwińKoncertuje m.in. z zespołem Soon, Missio Musica, Ahawa oraz innymi zespołami i muzykami.

Ciekawi mnie

rozwińSztuka i duchowość

mgr inż. Dominik Kurzawski

wykładowca

Spotkajmy się na:

Informatyka

Informatyczne Techniki Zarządzania

mgr inż. Dominik Kurzawski

wykładowca

O mnie

rozwińWykładowca-praktyk Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podyplomowych studiów z zakresu projektowania systemów informatycznych.

rozwińProfesjonalista na styku IT i biznesu, znający mechanizmy tworzenia dobrych relacji w zespole projektowym. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Centrali jednego z poznańskich banków, gdzie nabierał doświadczenia w roli analityka procesów biznesowych oraz zarządzania projektami. Wyznaje zasadę, iż podstawowym krokiem na drodze prowadzącej do skutecznie funkcjonujących procesów jest ich analiza. Obecnie niezależny konsultant IT, odpowiedzialny za realizację projektów w ujęciu całościowym.

Ciekawi mnie

rozwińPrywatnie wielki fan klubu piłkarskiego FC Barcelona oraz boksu amatorskiego.

Elwira Litaszewska

wykładowca

Elwira Litaszewska

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińSpecjalista edukacji – pedagog, trener, tutor, wykładowca, doradca edukacyjno-zawodowy i personalny oraz doradca ds. przedsiębiorczości. Badacz, praktyk oraz teoretyk z obszaru nauk społecznych, z doświadczeniem ukierunkowanym na pracę z dorosłymi. Koncentruje się na zarządzaniu kompetencjami zawodowymi, startupowej dynamice rozwoju, profilaktyce niepowodzeń rekrutacyjnych oraz pozytywnego startu zawodowego, trenowaniu kompetencji transferowalnych. Rozwija swoje doświadczenie wspierając pomysły biznesowo debiutujące oraz innowacyjne. Zaangażowana w ponad 4 000 godzin indywidualnej oraz grupowej pracy edukacyjnej dedykowanej osobom z lukami kompetencyjnymi oraz talentami. Czerpie z tradycji edukacyjnej, jak również inicjuje i tworzy nowoczesne rozwiązania. Współpracuje z Zakładem Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Działem Marketingu i Komunikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Katedrą Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci.

rozwińInspiracji szuka w pracy dyrygentów, socjobiologii oraz naukach kognitywnych. Entuzjastka literatury rosyjskiej, dźwięku saksofonu, obrazów Beksińskiego, spędzania czasu ze zwierzętami oraz języka niemieckiego. Wolontariusz Filharmonii Poznańskiej.

Agata Ludwa

Wykładowca

Agata Ludwa

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińMatematyczka, autorka podręcznika i ćwiczeń matematycznych, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka, propagatorka nowych metod edukacyjnych. Aktualnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli, zajęcia tutorskie z grupami studentów, pracuje przy projekcie  przygotowującym szkołę ćwiczeń (poradnik metodyczny, konsultacje lekcji, komentarze metodyczne do filmów dla studentów), prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Nadal, w zmniejszonym wymiarze godzin, uczy matematyki w szkole podstawowej i liceum.

rozwińAgata Ludwa jest współautorką podręcznika do matematyki dla klas młodszych szkoły podstawowej „Nasza szkoła. Matematyka”. Jej zbiory ćwiczeń dla klas 1-3 doczekały się kilkunastu wznowień.  Działa od lat w Społecznym Towarzystwie Oświatowym, zasłużonej dla polskiej oświaty organizacji pozarządowej.

rozwiń„W edukacji interesuje mnie podejście  nastawione na samodzielność i odkrywanie. Matematyka to nie wiedza tajemna dla nielicznych, to codzienna rzeczywistość nas otaczająca. To „niewidzialna kultura”, w której się obracamy, oddychamy, żyjemy. Budowanie pozytywnego podejścia do matematyki powinno następować od najmłodszych lat. Zaradność matematyczna jest potrzebna każdemu, a brak matematycznego przygotowania poważnie zawęża możliwości działania, pracy, kariery. Aktualnie interesują mnie projekty STEAM  łączące matematykę, nauki ścisłe i nowoczesne technologie z działaniami artystycznymi.  Fascynuje mnie też personifikacja i metody tutoringowe w nauczaniu.”

mgr Przemysław Matejko

wykładowca

mgr Przemysław Matejko

wykładowca

O mnie

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w poznaniu na wydziale Grafiki. od 2004 roku prowadzi szkolenia z grafiki 3D i animacji dla przedsiębiorstw z branży grafiki, architektury, reklamy, wystawiennictwa. Wykładowca Akademicki w dziedzinie projektowania graficznego, oprogramowania 2D/3D, animacji i postprodukcji.

Ciekawi mnie

rozwińPasjonuje się wszystkim co jest związane z grafiką 3D. Jest kolekcjonerem filmów i literatury związanej z produkcją filmową i tworzeniem efektów specjalnych.

rozwińPoza nauką ciekawi go fizyką teoretyczna, filozofia i religioznawstwo.

Bartosz Nowak

Tutor

Spotkajmy się na:

Tutoring zespołowy

Bartosz Nowak

Tutor

O mnie

rozwińNauczyciel akademicki, tutor, historyk, politolog, doktorant w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Historycznym i Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach realizowanego projektu badawczego w IP PAN zajmuje się problematyką więzi ( Human-animal bond) pomiędzy dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a psami w procesie dogoterapii.

rozwińJako nauczyciel akademicki „freelancer”  współpracuje z uczelniami  z całej  Polski prowadząc warsztaty i konwersatoria  na studiach I, II stopnia i podyplomowych poświęcone tematyce : psychologii zarządzania, komunikacji w zespołach projektowych, zarzadzaniu sobą w czasie, edukacji i rehabilitacji dzieci z autyzmem, neuroróżnorodności i rozwojowi kompetencji osób z ASD w oparciu o podejście TEACCH i  metodę Floortime.

rozwińSwoją aktywność edukacyjną i dydaktyczną opiera na podejściu  interdyscyplinarnym łączącym perspektywę historyczno-pedagogiczną, ewolucyjno-porównawczą i psychologiczną.

rozwińAutor i współautor rozdziałów w monografii „Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej” ( Wydawnictwo PTE, Poznań 2020).

rozwińOd 2014 roku prowadzi własną firmę szkoleniową i badawczą.  W ramach współpracy B2B z organizacjami biznesowymi i fundacjami  realizuje autorskie projekty i  warsztaty poświęcone rozwojowi kompetencji osobistych oraz badania kompetencji min. metodą 360 stopni.

rozwińNa co dzień doskonali również swoje umiejętności w roli męża i ojca. Ten aspekt swojego życia realizuje nieprzerwanie od kilkunastu lat wspólnie z : Kasią czyli „królową – matką” , Julkiem – 13 letnim Asem, i  nieziemsko kreatywnym 9-letnim Janem.

Ciekawi mnie

rozwińInteresuj się psychologią pozytywną w edukacji,  psychologią porównawczą i ewolucyjną oraz psychologią zwierząt.

rozwińMiłośnik książek Fransa de Walla,  Jane Goodall, Temple Grandin i Marca Bekoffa.

Marta Nowicka

wykładowca

Marta Nowicka

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Collegium Da Vinci na kierunku doradztwo i coaching.

rozwińWspółpracuje z ponad 25 szkołami na terenie samego Poznania realizując warsztaty z zastosowania coachingu i tutoringu w edukacji.

rozwińProwadzi procesy coachingu kariery dla młodzieży oraz szkolenia podnoszące kompetencje kadry pedagogicznej.

rozwińTrener współtworzący markę HR Ninja s.c., która projektuje autorskie narzędzia i gry coachingowe.

rozwińCzęścią jej działalności jest również praca rekrutera.

rozwińCoach w czasie akredytacji International Coach Federation.

rozwińOd 2017 roku posiada certyfikat z zakresu użycia narzędzi diagnozy organizacji w nurcie Analizy Transakcyjnej.

rozwińPomaga rozwijać warsztaty rozwojowe dla kobiet o nazwie „Babki w proszku”.

dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

Zastępca Kierownika Katedry Coachingu i Zarządzania

dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

Zastępca Kierownika Katedry Coachingu i Zarządzania

O mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez dłuższy czas związana z biznesem, gdzie zajmowała stanowiska m.in. Kierownika zespołu sprzedaży, Kierownika ds. marketingu czy Specjalisty ds. rozwoju rynku. Od kilku lat jest wykładowcą akademickim. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem jakością oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

dr Krzysztof Patkowski

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Spotkajmy się na:

Doradztwo i Coaching

dr Krzysztof Patkowski

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

rozwińPolitolog, manager edukacji z wieloletnim doświadczeniem, akredytowany coach ICF (ACC), certyfikowany tutor Collegium Wratislaviense, facylitator i moderator Design Thinking, trener oraz wykładowca akademicki.

rozwińAbsolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalizacje: marketing polityczny i dziennikarstwo). Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce.

rozwińWspółautor stale rozwijanej w CDV koncepcji kształcenia modułowego opartego o ścisłą współpracę z biznesem, prowadzenie zajęć warsztatowych przez praktyków, kształcenie i kształtowanie kompetencji zawodowych i społecznych kluczowych dla studenta i absolwenta wkraczającego na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Edukacji spersonalizowanej opartej o rozbudowane programy stażowe, tutoringowe i mentoringowe.

rozwińAutor i współautor koncepcji i programów kształcenia kilkunastu nowych, praktycznych i innowacyjnych w skali kraju kierunków studiów, realizowanych w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi, stale modyfikowanych i podążających za zmianami zachodzącymi na rynku pracy, takich jak np.: Doradztwo i coaching, Zarządzanie kreatywne, Mediaworking, Data Science, czy IT Project Management.

rozwińPrywatnie miłośnik gór stara się każdą wolną chwilę spędzać przemierzając szlaki górskie w całej Europie, od niedawna również w towarzystwie syna Mikołaja i córki Michaliny.

Spotkajmy się na:

Mediaworking

O mnie

rozwińCertyfikowany coach w pracy indywidualnej i grupowej, coach Action Learning, trener rozwoju osobistego, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w biznesie.

rozwińJestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku nauki polityczne, specjalizacja marketing polityczny. Ukończyłam również Szkołę Coachingu Indywidualnego i Grupowego akredytowaną przez ICF. Posiadam certyfikat trenera uzyskany w firmie szkoleniowej Gamma oraz certyfikat coacha Action Learning WIAL Poland.

rozwińPrzez 10 lat pełniłam rolę menedżera zarządzającego zespołami obsługi klienta, sprzedażowymi, projektowymi  i technologicznymi, realizując cele dla czołowych agencji reklamowych w Polsce dla klientów międzynarodowych. Wielokrotnie tworzyłam i wdrażałam nowe struktury obsługi klienta, budowałam zespoły projektowe i technologiczne, procesy oraz procedury wspierające i rozwijające biznes w zakresie sprzedaży usług agencji reklamowych. Zarządzałam zespołami lokalnymi i zdalnymi.

rozwińW pracy trenera i coacha wykorzystuję praktyczne doświadczenia, które zdobyłam pracując na stanowisku menadżerskim, zarówno w obszarze zarządzania zespołem, jak i realizowania celów biznesowych.

Ciekawi mnie

rozwińSzczególnie bliskie są mi tematy takie jak: rozwój organizacji w kierunku turkusu, coaching transformacyjny oraz Action Learning. W wolnym czasie piszę artykuły o różnorodnych aspektach coachingu i rozwoju osobistego na moim blogu: Umysł na detoksie.

Marta Poczta

Wykładowca, Tutor

Marta Poczta

Wykładowca, Tutor

O mnie

rozwińCertyfikowany trener biznesu, szkoleniowiec, menedżer projektów międzynarodowych, wykładowca akademicki, właściciel firmy szkoleniowej i mobilnej szkoły językowej LINGOPOLIS. Od 2004 roku aktywnie związana z rynkiem rozwoju i szkoleń.

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wydziale Neofilologii, kierunek: filologia rosyjsko-angielska, Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET, Kurs Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Jest certyfikowanym facylitatorem coachingu zespołowego metodą Action Learning. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Koordynatorem Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK.

rozwińW ramach swojej działalności szkoleniowej, prowadzi  specjalistyczne warsztaty rozwojowe m.in. w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, sprzedaży i obsługi klienta, negocjacji w biznesie, podnoszenia kompetencji menadżerskich i przywódczych, budowania zaangażowania i motywacji. Szkolenia prowadzi  zarówno w języku angielskim, jak i rosyjskim.

rozwińJako trener i wykładowca zrealizowałam ponad 5000 godzin szkoleniowych.

Ciekawi mnie

rozwińMiłośniczka egzotycznych podróży i delektowania się regionalnymi kuchniami świata. Pasjonatka kinematografii i kultury włoskiej.

dr Sylwia Polcyn

wykładowca

dr Sylwia Polcyn

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Polityka Społeczna, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz na kierunku Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne. W roku 2016 r. ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze Zintegrowanej Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, a w 2021 roku studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą. Od 2013 roku byłam doktorantką w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych, natomiast od 2017 roku nauczycielem-wychowawcą w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu oraz asystentem na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Doktoryzowałam się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2018 roku pracą „Multimedialne gry edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego i dra Mariusza Przybyły. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o. Poznań oraz członkiem zespołu roboczego pt.: Młodzież i jej problemy w środowisku edukacyjnym pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN. Jestem także autorką i współautorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych związanych z zastosowaniem nowych mediów w procesie kształcenia na różnych szczeblach edukacji, zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami i mediami.

Ciekawi mnie

rozwińKonstruktywne i destruktywne konteksty zastosowania nowoczesnych technologii i nowych mediów w procesie kształcenia na różnych szczeblach edukacji, zastosowanie gier komputerowych w toku lekcji, zagrożenia cyfrowego świata.

Julita Popiołek

Konsultant, mentor i trener biznesu, Coach i Trener Agile Profile

Julita Popiołek

Konsultant, mentor i trener biznesu, Coach i Trener Agile Profile

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Lider w zwinnej organizacji.

rozwińKonsultantka, trenerka, coach i mentorka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów zarządzania organizacją, zasobami ludzkimi i sprzedażą. Nauczyciel akademicki na kierunkach Zarządzanie i Psychologia w biznesie – wspiera rozwój kadry menadżerskiej nowej generacji w zwinnym zarządzaniu i przywództwie organizacji uczących się. W Collegium Da Vinci towarzyszy studentom pedagogiki w rozwoju agility learning, prowadzi również tutoring.

rozwińPasjonuję się współtworzeniem biznesowego środowiska, które prawdziwie wspiera rozwój ludzi na poziomach emocjonalnym, intelektualnym i finansowym, prowadzi do transformacji kultury organizacji w kierunku zwinności i adaptatywności. Moją intencją jest rozwój organizacji osiągających rezultaty dzięki współpracy, współtworzeniu i innowacji. Agile Management to model zarządczy, który sprawdza się w dynamicznym i zmiennym środowisku VUCA. Wierzę, że zwinność jest brakującym elementem łączącym efektywność z dobrostanem.

rozwińNa przestrzeni 20 lat prowadziłam szkolenia dla ponad 8500 osób w strukturach korporacyjnych, współpracowałam  z ponad 200 organizacjami MŚP w roli konsultanta i mentora. Współtworzyłam i prowadziłam projekty dla PZU, PZU Życie, Concordia, Warta, Santander, ING, Aviva, Generali, Nationale Nederlanden, IKEA

rozwińZaprojektowałam i poprowadziłam w latach 2012- 2018 trzy programy z dofinansowaniem unijnym dla firm z sektora MŚP „Fundamenty Efektywności”, „Eko-logiczny wybór” i „Mistrzowie Strategii”.

rozwińPosiadam tytuł magistra  Doradztwa i Coachingu oraz certyfikat Coacha  i Trenera Agile Profile.

Ciekawi mnie

rozwińMam to szczęście, że nie pracuję, ponieważ moja praca jest moją prawdziwą pasją. Od wielu lat jestem na swojej drodze i to co robię zawodowo jest spójne z tym, co dla mnie ważne i cenne. Pasjonuje mnie sam fenomen uczenia się zarówno na poziomie indywidualnym, jak też uczenia się i tworzenia  wiedzy w przestrzeni relacji między ludźmi. Uczę się w każdej chwili i interakcji, cieszę się widząc, jak szybko i z jaką łatwością przychodzą rezultaty, na których mi zależy.  Na co dzień dbam o równowagę i harmonię w moim otoczeniu i życiu. Czerpię radość, spokój i energię z bycia w kontakcie ze sobą, z moją cudowną Rodziną i z naturą. Medytuję, dbam o zdrowy styl życia i jestem na etapie akceptacji i wdzięczności za to co jest. Mam wokół siebie bliskich mi ludzi, których kocham, którzy mnie wspierają i inspirują. Lubię mieć poczucie sensu, mocy i wpływu jak każdy z nas.

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Spotkajmy się na:

Informatyka

Informatyczne Techniki Zarządzania

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej

O mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej kierunku Informatyka. Pracę doktorską z zakresu informatyki stosowanej w naukach rolniczych obroniła z wyróżnieniem. Przez wiele lat pracowała w działach IT jako administrator serwerów, sieci oraz wdrożeniowiec i szkoleniowiec. Prowadzi dydaktykę przede wszystkim z zakresu systemów operacyjnych i systemów informacji przestrzennej. Zainteresowania badawcze koncentruje na stosowaniu technologii informatycznych oraz popularyzacji wiedzy i zdrowego rozsądku. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych przede wszystkim w inżynierii rolniczej oraz współautorka monografii nt chowu bydła mięsnego. Kierownik projektu krajowego dotyczącego wykorzystania aerozdjęć w monitorowaniu użytków zielonych, wykonawca w projektach europejskich dotyczących opracowania standardu wymiany danych (agriXchange) oraz zastosowań rozwiązań Internetu Przyszłości (technologii FIware) w tworzeniu aplikacji smart dla sektora rolno-spożywczego. Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Polskiego Towarzystwa Zastosowań Technologii Informacyjnych w Rolnictwie, Gospodarce Żywnościowej i Leśnej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Inicjatorka i realizatorka różnych akcji społecznych. Współzałożycielka i współredaktorka czasopisma społeczno-kulturalnego ŌKŌ.

rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

Ciekawi mnie

rozwińWolny czas wykorzystuje na niekończące się prace w ogrodzie, wyciskające pot sporty (np. karate) oraz poszukiwania wołowiny z ras mięsnych w Polsce.

dr inż. Alicja Rytelewska

Zastępca Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

Spotkajmy się na:

Doradztwo i Coaching

Zarządzanie Kreatywne

Informatyczne Techniki Zarządzania

dr inż. Alicja Rytelewska

Zastępca Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

O mnie

rozwińKierownik Katedry Coachingu i Zarządzania, Absolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiowała także zarządzanie i marketing na NHL Hogesschool w Holandii. W 2013 roku obroniła rozprawę doktorska, napisaną w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UE w Poznaniu, dotyczącą kompetencji menedżerów oraz ich wpływu na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw IT. Od 2004 roku jest wykładowcą akademickim, prowadząc zajęcia w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz rozwojem organizacji. W swoich publikacjach i wydanej w 2015 roku monografii porusza zagadnienia dotyczące kompetencji i kwalifikacji pracowników, ich rozwoju oraz wpływu czynnika ludzkiego na wyniki przedsiębiorstw. Prowadzi także badania nad efektywnym zarządzaniem talentami. Była uczestnikiem i współorganizatorem wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

rozwińOd kilkunastu lat związana z biznesem. Doświadczenie zawodowe zdobywała także prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, zarządzania ludźmi czy rozwojem talentów.

Ciekawi mnie

rozwińPrywatnie entuzjastka sportu, szczególnie tenisa ziemnego. W wolnej chwili lubi pograć w bridga z rodziną i przyjaciółmi.

Nina Sobczak-Matysiak

wykładowca

Nina Sobczak-Matysiak

wykładowca

O mnie

rozwińPsycholog, superwizorka i trenerka II st. certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, terapeutka ACT, wykładowczyni Instytutu psychologii UAM, specjalistka psychologii zarządzania i organizacji, prowadzi firmę Negocjator Akademia Treningu i Psychoedukacji. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy nad zmianą zachowań, postaw i rozwojem umiejętności psychospołecznych, w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń biznesowych dla kadry kierowniczej oraz w zaawansowanym szkoleniu i superwizowaniu trenerów i coachów.

dr Lena Staś

wykładowca

Spotkajmy się na:

Doradztwo i Coaching

Zarządzanie kreatywne

 

dr Lena Staś

wykładowca

O mnie

rozwińDoktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie Nauki Organizacji i Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Wieloletni trener i moderator w polsko-szwajcarskim programie dla poparcia wolnej przedsiębiorczości. Doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów z pracownikami administracji publicznej oraz organizacjami biznesowymi w zakresie zarządzania zespołami, przywództwa, procesów decyzyjnych w organizacjach i rozwoju osobistego. Wykładowca podyplomowych studiów MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z zakresu skutecznego zarządzania organizacją i zarządzania operacjami. Trener w programie Train and Education In Strategically Significant Areas (Uniwersytet Ekonomiczny). Autorka wielu artykułów naukowych na podstawie prowadzonych badań i analiz poświęconych zarządzaniu, ostatnio wielopokoleniowości w zespołach oraz wykorzystaniu coachingu w organizacjach.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawi mnie życie, a moje motto brzmi: możesz wszystko.

dr Stefan Szary

Wykładowca

dr Stefan Szary

Wykładowca

O mnie

rozwińDoktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii, wykładowca akademicki, autor książek i artykułów naukowych. Obszary zainteresowań naukowych: filozofia egzystencji, fenomenologia i hermeneutyka egzystencjalna, historia filozofii.

rozwińWolne chwile poświęca fotografii, literaturze, poezji, muzyce.

Adriana Szmuc

wykładowca

Adriana Szmuc

wykładowca

rozwińMagister ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych z projektowania usług.

Ewa Szulc

Senior Marketing Manager

Ewa Szulc

Senior Marketing Manager

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku filologia rosyjsko-angielska oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Studium Biznesu Międzynarodowego, akredytowany coach International Coach Federation na poziomie ACC. Zdobywała doświadczenie marketingowe i PR-owe w branży FMCG oraz branży retail, w tym w e-commerce. Pasjami czyta książki, ciągle uczy się czegoś nowego, uwielbia nieoczywiste podróże i spotkania z ciekawymi ludźmi. Niezmiennie wierzy naiwnie, że jeśli się czegoś bardzo pragnie, to wszystko jest możliwe.

rozwińCertyfikowany coach talentów Gallupa –  CERTIFIED STRENGTHS COACH.

dr Tomasz Tyksiński

Zastępca Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Spotkajmy się na:

Informatyka

dr Tomasz Tyksiński

Zastępca Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej

O mnie

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki na UAM, uzyskał doktorat z bezpieczeństwa danych.

rozwińZainteresowania naukowe koncentrują się na bezpieczeństwie systemów komputerowych, szeroko rozumianej kryptologii, jak również na programowaniu, algorytmice i złożoności obliczeniowej.

Ciekawi mnie

rozwińZapalony audiofil i kolekcjoner płyt, maniakalnie ogląda filmy i zaczytuje się starą fantastyką.

dr Katarzyna Walkowiak - Markiewicz

wykładowca

dr Katarzyna Walkowiak - Markiewicz

wykładowca

O mnie

rozwińDoświadczony manager, trener, konsultant oraz wykładowca akademicki. Posiada ponad 20-letni staż w biznesie. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach managerskich w korporacjach finansowych i w konsultingu oraz pracując jako wykładowca akademicki (praca doktorska z zakresu jakości usług.  Specjalizacja: strategie marketingowe, voice of customers, badania marketingowe, procesy obsługi klienta, planowanie marketingowe, strategie w handlu.

rozwińSpecjalizuje się w doradztwie strategicznym, procesowym: zarządzanie jakością i doświadczeniem klienta (voice of cutomers) oraz w badaniach marketingowych: ilościowych i jakościowych i ich zastosowaniu m.in. w mierzeniu efektów skuteczności strategii marketingowej w przedsiębiorstwach.

rozwińOd wielu lat prowadzi projekty strategiczne oraz warsztaty dla biznesu i szkolenia. Współautorka książek (Podstawy marketingu – ćwiczenia dla studentów kierunków ekonomicznych, Perspektywy rozwoju branży meblarskiej w Wielkopolsce) oraz licznych publikacji polsko i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom związanym z doświadczeniami klientów, voice of customers, badaniami marketingowymi, zarządzaniem jakością.

rozwińŁączy wszechstronną wiedzę naukową w zakresie marketingu, badań marketingowych, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i jakością z praktyką. Absolwentka marketingu i doktor ekonomii od 2004 roku.

rozwińJej wielką pasją są podróże, literatura, polityka i sport – tenis, narty, bieganie, wycieczki górskie.

dr Jakub Wierzbicki

wykładowca

dr Jakub Wierzbicki

wykładowca

O mnie:

rozwińDoktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007 – magister pedagogiki: doradztwo zawodowe i personalne, 2010 – magister psychologii: psychologia pracy i organizacji). W 2012 roku ukończył podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UAM. Obronił doktorat z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w 2017 roku. Interesuje się zagadnieniami związanymi z doradztwem zawodowym, planowaniem i zarządzaniem karierą, dynamiką małej grupy, a także psychologią ekonomiczną. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji diagnostycznych w doradztwie zawodowym i personalnym oraz kompetencji społecznych.

rozwińPrywatnie opiekun dwóch adoptowanych ze schroniska w Korabiewicach psów: Hugo & Boss’a, z którymi spędza każdą wolną chwilę.

Ciekawi mnie:

rozwińPoza psychologią pieniądza i konsumenta, czyli pasją naukową, lubi biegać i jeździć na rowerze. Uwielbia operę i musicale.

Kinga Zinkowska

wykładowca

Spotkajmy się na:

Doradztwo i Coaching

Kinga Zinkowska

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończyła również Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem, Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki i Akademię Trenera. Certyfikowany trener efektywnej nauki i szybkiego czytania oraz integracji sensorycznej. Słuchaczka wielu kursów i szkoleń z zakresu elementów zarządzania i coachingu.

rozwińWykładowca akademicki z ponad 12 letnim doświadczeniem. Obszar zainteresowań to motywacja i coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz andragogika.

rozwińDoświadczenie zdobywała jako właścicielka firmy edukacyjnej i kontraktor firm szkoleniowych. Autorka wielu programów szkoleniowych dla zróżnicowanych grup odbiorców.

rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

rozwińDziałaczka społeczna w lokalnej społeczności, inicjatorka i organizatorka akcji propagującej czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

rozwińPasjonatka gier planszowych i karcianych niekolekcjonerskich, do których zachęca rodzinę i przyjaciół.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.