Tutorzy – Collegium Da Vinci Poznań

Zespół odpowiedzialny za proces Tutoringu w Collegium Da Vinci

Judyta Kotarba

Kierownik Biura Innowacji dydaktycznych i kształcenia zdalnego, lider procesu tutoringu

Judyta Kotarba

Kierownik Biura Innowacji dydaktycznych i kształcenia zdalnego, lider procesu tutoringu

O mnie

rozwińAbsolwentka Wydziału Nauk Społecznych w Collegium Da Vinci. Aktualnie kierowniczka biura innowacji dydaktycznych i kształcenia zdalnego, liderka procesów i projektów edukacyjnych. Akredytowany praktyk tutoringu, wykładowca akademicki, trenerka umiejętności miękkich i kreatywności.

Ciekawi mnie

rozwińNaukowe zainteresowania skupiam głównie w obszarze tutoringu w Polsce i jego wsparcia w rozwoju kompetencji akademickich, rozwoju kompetencji w kontekście różnicy pokoleń, trendów – kompetencji przyszłości, edukacja dorosłych.

rozwińPrywatnie psia mama suczki Eli.

Paweł Jasiński

Wykładowca

Paweł Jasiński

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińakredytowany praktyk tutoringu, trener, facylitator, wykładowca i ekspert ds. jakości kształcenia.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach pedagogika i kulturoznawstwo. Ukończył szereg szkoleń doskonalących z zakresu m. in. facylitacji, action learning, coachingu, mentoringu, umiejętności trenerskich, Design Thinking i tutoringu. Posiada uprawnienia do korzystania z narzędzi wspierających odkrywanie i rozwój potencjału osób, z którymi pracuje (m.in. InsightfulProfiler iP121, Everything DiSC Trainer & Facilitator).

rozwińPrzez 6 lat pełnił także funkcję Pełnomocnika Rektora CDV ds. zapewnienia jakości kształcenia. Do jego obowiązków należało przygotowanie, wdrożenie, ewaluacja i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia dla całej uczeni. W czasie pełnienia swojej funkcji przygotował również 5 wizytacji PKA, 8 wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów. Wszystkie powyższe działania zakończyły się sukcesami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińJego zainteresowania związane są z dyscyplinami: nauki o zarządzaniu i jakości, psychologia i pedagogika w szczególności: budowanie i rozwój zespołów, rozwój talentów
w organizacji, optymalne wykorzystanie potencjału zawodowego pracownika, wewnętrzna motywacja do działania, przywództwo, podejmowanie decyzji, personalizacja edukacji, tutoring jako wsparcie w uczeniu się.

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka

Dyrektor ds. Wsparcia Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka

Dyrektor ds. Wsparcia Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

O mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej kierunku Informatyka. Pracę doktorską z zakresu informatyki stosowanej w naukach rolniczych obroniła z wyróżnieniem. Przez wiele lat pracowała w działach IT jako administrator serwerów, sieci oraz wdrożeniowiec i szkoleniowiec. Prowadzi dydaktykę przede wszystkim z zakresu systemów operacyjnych i systemów informacji przestrzennej. Zainteresowania badawcze koncentruje na stosowaniu technologii informatycznych oraz popularyzacji wiedzy i zdrowego rozsądku. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych przede wszystkim w inżynierii rolniczej oraz współautorka monografii nt chowu bydła mięsnego. Kierownik projektu krajowego dotyczącego wykorzystania aerozdjęć w monitorowaniu użytków zielonych, wykonawca w projektach europejskich dotyczących opracowania standardu wymiany danych (agriXchange) oraz zastosowań rozwiązań Internetu Przyszłości (technologii FIware) w tworzeniu aplikacji smart dla sektora rolno-spożywczego. Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Polskiego Towarzystwa Zastosowań Technologii Informacyjnych w Rolnictwie, Gospodarce Żywnościowej i Leśnej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Inicjatorka i realizatorka różnych akcji społecznych. Współzałożycielka i współredaktorka czasopisma społeczno-kulturalnego ŌKŌ.

rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

Ciekawi mnie

rozwińWolny czas wykorzystuje na niekończące się prace w ogrodzie, wyciskające pot sporty (np. karate) oraz poszukiwania wołowiny z ras mięsnych w Polsce.

Kinga Zinkowska

Wykładowca

Kinga Zinkowska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończyła również Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem, Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki i Akademię Trenera. Certyfikowany trener efektywnej nauki i szybkiego czytania oraz integracji sensorycznej. Słuchaczka wielu kursów i szkoleń z zakresu elementów zarządzania i coachingu.

rozwińWykładowca akademicki z ponad 12 letnim doświadczeniem. Obszar zainteresowań to motywacja i coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz andragogika.

rozwińDoświadczenie zdobywała jako właścicielka firmy edukacyjnej i kontraktor firm szkoleniowych. Autorka wielu programów szkoleniowych dla zróżnicowanych grup odbiorców.

rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

rozwińDziałaczka społeczna w lokalnej społeczności, inicjatorka i organizatorka akcji propagującej czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

rozwińPasjonatka gier planszowych i karcianych niekolekcjonerskich, do których zachęca rodzinę i przyjaciół.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Wykładowczyni

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Wykładowczyni

O mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, dziennikarka, akredytowany praktyk tutoringu, nauczycielka języka polskiego jako obcego, trenerka komunikacji międzykulturowej.

rozwińAbsolwentka filologii polskiej (specjalności: dziennikarska i nauczycielska) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim.

rozwińW Collegium Da Vinci w Poznaniu zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Informatyki i Analizy Danych.

rozwińOd kilkunastu lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach. Prowadziła zajęcia między innymi na: Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie WSB Merito oraz Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, a także lektoraty języka polskiego w placówkach oświatowych w Iwano-Frankiwsku i Odessie.
Autorka książek „Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku” oraz „Na początek. Wprowadzenie do nauki języka polskiego dla osób ukraińskojęzycznych”, a także artykułów naukowych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej i tutoringu.

rozwińCzłonkini Zarządu Sietar Polska.

Ciekawi mnie…

rozwińJej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: komunikacji międzykulturowej, glottodydaktyki polonistycznej, bilingwizmu w środowisku polsko-ukraińskim, a także współczesnej literatury apokryficznej. Prywatnie miłośniczka: podróży (najlepiej z plecakiem) i gier planszowych.

Tutorzy w Collegium Da Vinci

Michał Adamkiewicz

Wykładowca

Michał Adamkiewicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Długoletnim przedsiębiorcą w branży handlowej i szkoleniowej, pedagog z kilkunastoletnim stażem, od kilku lat ściśle związany z tutoringiem.

rozwińPosiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów tutoringowych na wszystkich szczeblach edukacyjnych oraz w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń dla tutorów. Jako pedagog pracuję zarówno z młodzieżą jak i z osobami dorosłymi. Jestem autorem wielu szkoleń i sesji coachingowych dla pracowników z obszaru handlu i edukacji. Autor serii wykładów dla studentów dotyczących skutecznego wejścia na rynek pracy. Jestem współtwórcą wielu nowych koncepcji z obszaru dydaktyki z powodzeniem wdrażanych w praktyce nauczycielskiej.

rozwińSwoją pracę opieram na relacjach, kompetencjach, niebanalnym poczuciu humoru, praktycznej i użytkowej wiedzy oraz ciągłym doskonaleniu.

rozwińPrywatnie jestem miłośnikiem polityki i ekonomii, felietonistą amatorem, strzelcem sportowym, wielbicielem muzyki, pasjonatem turystyki pieszej, bushcraftu i survivalu.

Magdalena Adamska-Kijko

Wykładowca

Magdalena Adamska-Kijko

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińSocjolożka, trenerka, koordynatorka projektów społeczno-kulturowych.

rozwińOd dziewięciu lat wspiera organizacje pozarządowe we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Koordynowała proces upowszechniania aplikacji mobilnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współtworzyła narzędzie rekrutacyjne oparte na podejściu coachingowym. Prowadziła ewaluację polsko-kirgiskiego projektu w ramach programu E-Motive. Realizatorka badań jakościowych. Od niedawna związana z Fundacją Spark Academy, gdzie pracuje z młodzieżą licealną metodą design thinking oraz prowadzi dla niej coaching kariery.

rozwińTrenersko zajmuje się efektywnym zarządzeniem wiedzą. Założyła Koopracownię, w ramach której prowadzi warsztaty z komunikacji, ewaluacji i wystąpień publicznych. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Collegium Civitas (Trener Coach). Przez moment studiowała na LMU w Monachium. Od 2014 roku realizuje studia doktoranckie na USWPS.

rozwińCiekawi mnie

rozwińInteresuje się kinem i sztuką współczesną. Najchętniej podziwia performanse swojego trzyletniego syna.

rozwińO mnie

rozwińJestem psychoterapeutką – pracuję w nurcie terapii systemowej, narracyjnej i TSR (Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach). Prowadzę terapię indywidualną i terapię rodzin. Związana jestem również z Oddziałem dziennym przy PZP w Poznaniu.

rozwińW kontekście naukowym i dydaktycznym zajmuje się przede wszystkim obszarami związanymi z rozwojem, językiem, narracjami i studiami nad rodziną. Interesują mnie również pogranicza humanistyki i medycyny i obszary naukowe związane z feminizmem (queer i gender studies)

rozwińCiekawi mnie

rozwińDla mnie to co ciekawe wydarza się zawsze w rozmowach i spotkaniu – z innymi ludźmi, w spotkaniu z kulturą, lekturą, w podróży. Żeby być w równowadze muszę sobie ugotować coś pysznego albo iść na spacer do natury.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Wykładowczyni

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Wykładowczyni

O mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, dziennikarka, akredytowany praktyk tutoringu, nauczycielka języka polskiego jako obcego, trenerka komunikacji międzykulturowej.

rozwińAbsolwentka filologii polskiej (specjalności: dziennikarska i nauczycielska) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim.

rozwińW Collegium Da Vinci w Poznaniu zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Informatyki i Analizy Danych.

rozwińOd kilkunastu lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach. Prowadziła zajęcia między innymi na: Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie WSB Merito oraz Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, a także lektoraty języka polskiego w placówkach oświatowych w Iwano-Frankiwsku i Odessie.
Autorka książek „Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku” oraz „Na początek. Wprowadzenie do nauki języka polskiego dla osób ukraińskojęzycznych”, a także artykułów naukowych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej i tutoringu.

rozwińCzłonkini Zarządu Sietar Polska.

Ciekawi mnie…

rozwińJej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: komunikacji międzykulturowej, glottodydaktyki polonistycznej, bilingwizmu w środowisku polsko-ukraińskim, a także współczesnej literatury apokryficznej. Prywatnie miłośniczka: podróży (najlepiej z plecakiem) i gier planszowych.

Konrad Bender

Tutor

Konrad Bender

Tutor

rozwińO mnie

rozwińJestem kierownikiem sprzedaży, pasjonatem budowania relacji oraz akredytowanym coachem ICF

rozwińCiekawi mnie

rozwińPsychologia, coaching oraz gotowanie

dr Weronika Bryl-Roman

Wykładowca

dr Weronika Bryl-Roman

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKulturoznawca, wykładowca i certyfikowany tutor akademicki.

rozwińNa CDV, oprócz tutoriali, prowadzę zajęcia z filozofii i estetyki oraz historii designu i grafiki.

rozwińCiekawi mnie

rozwińKulturowe konteksty sztuki, designu i kształtowania otoczenia, estetyka  środowiskowa i architektura współczesna.

rozwińMeblarstwo i ceramika z okresu PRL; podziwianie krajobrazów, ogrodów i  artystycznych sposobów postrzegania rzeczywistości (zwłaszcza w muzyce i filmie).

Ewa Bujak

Wykładowca

Ewa Bujak

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były dziennikarz, rzecznik prasowy i Manager Public Relations.

rozwińOd ponad 10 lat pomagam budować reputację firm i marek osobistych, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Zarządzałam projektami Public Relations dla takich firm, jak: Kompania Piwowarska, Skoda Auto Polska, Volkswagen Group Polska, GlaxoSmithKline, Bank Pocztowy, Hicron, Grupa Nickel, Fibar Group. Obecnie wykładam i prowadzę szkolenia z komunikacji społecznej, wystąpień publicznych, public relations, komunikacji wewnętrznej, Employer Brandingu, CSR i komunikacji kryzysowej.

Ciekawi mnie

rozwińWszystko co związane jest z komunikacją między ludźmi oraz z komunikacją na linii…człowiek – sztuczna inteligencja (AI).

rozwińW wolnej chwili uciekam w góry. Lubię kabaret (ale tylko dobry!)

Paulina Drozdowska

Doradca zawodowy, coach ICF, tutor

Paulina Drozdowska

Doradca zawodowy, coach ICF, tutor

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej, studentka Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften w Wolfsburgu i Brandenburgische Technische Universität w Cottbus oraz absolwentka Collegium da Vinci w Poznaniu.

rozwińOd momentu, kiedy zobaczyłam proces produkcji samochodu, zakochałam się i spędziłam kilka lat w branży motoryzacyjnej w Dziale Montażu. Obecnie podążam za swoją drugą, ogromną pasją – pracą z drugim człowiekiem, najbliższą mi sercu grupą są studenci. Pracuję w edukacji wyższej, jestem doradcą zawodowym i certyfikowanym coachem International Coach Federation, a małymi krokami rozpoczynam prowadzenie szkoleń, głównie na Uczelniach Wyższych. Czynnie działam także w 3 sektorze – NGO. Jestem Koordynatorem akcji „Doradztwo dla doradcy – wizyty doradców zawodowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach” i członkiem zespołu doradców w poznańskiej Fundacji „Anioły Edukacji” oraz Tutorem w katowickiej Fundacji TDJ.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiągnie mnie w świat, więc życie dzielę na pół – tu na miejscu i w podróży. Z podróżami łączy się miłość do literatury faktu, socjologii oraz przelewania myśli na papier (felietony). Interesuję się jeszcze kryptowalutami, jogą i medytacją oraz filmami dokumentalnymi.

Paulina Głowacka

Wykładowczyni, metodyk uczelniany, przewodnicząca Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Paulina Głowacka

Wykładowczyni, metodyk uczelniany, przewodnicząca Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

rozwińO mnie

rozwińPedagożka z zamiłowania, absolwentka studiów magisterskich na specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz studiów licencjackich edukacja elementarna i język angielski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoje zainteresowania naukowe oscylują wokół edukacyjnego wykorzystania nowych technologii oraz współczesnego dzieciństwa w świecie mediów.

rozwińPrywatnie entuzjastka filozofii minimalizmu oraz miłośniczka psów.

dr Izabela Grabowska

Kierownik Katedry Zarządzania

dr Izabela Grabowska

Kierownik Katedry Zarządzania

rozwińO mnie

rozwińSpecjalista HR, Trener,

rozwińSpecjalista HR z wieloletnim doświadczeniem w realizacji polityki i strategii personalnych organizacji; konsultant, wykładowca. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów motywacyjnych w sektorze małych oraz mikro-przedsiębiorstw. Doradztwo w procesach rekrutacyjnych w firmach branży B2B. Konsulting w zakresie zmian procesowych w obszarze HR w spółce giełdowej. Autorka publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ludzkiego w procesach wprowadzanych zmian organizacyjnych.

Magdalena Ignaczak

Wykładowca, Doradca zawodowy

,

 

 

 

Magdalena Ignaczak

Wykładowca, Doradca zawodowy

,

rozwińPsycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

rozwińDoświadczenie trenerskie obejmuje ponad 3 000 godzin przeprowadzonych szkoleń realizowanych dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. Jest specjalistą w obszarach budowania wizerunku, zarządzania zróżnicowanymi zespołami i komunikacji wewnętrznej, umiejętności menedżerskich i kompetencji interpersonalnych istotnych w pracy zawodowej. Pasjonują ją zagadnienia partnerstwa lokalnego, CSR, etyki w pracy zawodowej.

rozwińJest aktywnym i docenianym wykładowcą akademickim, jej głównym atutem jest szerokie doświadczenie biznesowe i administracyjne, dlatego realizowała zajęcia praktyczne dotyczące zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, psychologii, budowania wizerunku, wymogów rynku pracy i przedsiębiorczości – ponad 2 200 godzin.

rozwińPosiadane wykształcenie oraz doświadczenia zawodowe pozwalają jej na realizowanie szeroko pojętego doradztwa psychologicznego, zawodowego oraz związanego z budowaniem ścieżki karier. W tym zakresie zrealizowała 4400 godzin spotkań dla właścicieli i pracowników MSP, nauczycieli i pracowników sektora oświaty, pracowników i wolontariuszy organizacji wspierających niepełnosprawnych, studentów, osób poszukujących pracy, a także młodzieży.

rozwińAktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promowania idei równowagi życiowej oraz uczenia się przez całe życie poprzez swoją działalność pro bono – doradztwo dla osób zakładających własną firmę, autorstwo artykułów dotyczących budowania wizerunku, wystąpienia konferencyjne oraz warsztaty dla młodzieży, a także organizację gry miejskiej, konferencji i targów pracy.

Paweł Jasiński

Wykładowca

Paweł Jasiński

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińakredytowany praktyk tutoringu, trener, facylitator, wykładowca i ekspert ds. jakości kształcenia.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach pedagogika i kulturoznawstwo. Ukończył szereg szkoleń doskonalących z zakresu m. in. facylitacji, action learning, coachingu, mentoringu, umiejętności trenerskich, Design Thinking i tutoringu. Posiada uprawnienia do korzystania z narzędzi wspierających odkrywanie i rozwój potencjału osób, z którymi pracuje (m.in. InsightfulProfiler iP121, Everything DiSC Trainer & Facilitator).

rozwińPrzez 6 lat pełnił także funkcję Pełnomocnika Rektora CDV ds. zapewnienia jakości kształcenia. Do jego obowiązków należało przygotowanie, wdrożenie, ewaluacja i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia dla całej uczeni. W czasie pełnienia swojej funkcji przygotował również 5 wizytacji PKA, 8 wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów. Wszystkie powyższe działania zakończyły się sukcesami.

rozwińCiekawi mnie

rozwińJego zainteresowania związane są z dyscyplinami: nauki o zarządzaniu i jakości, psychologia i pedagogika w szczególności: budowanie i rozwój zespołów, rozwój talentów
w organizacji, optymalne wykorzystanie potencjału zawodowego pracownika, wewnętrzna motywacja do działania, przywództwo, podejmowanie decyzji, personalizacja edukacji, tutoring jako wsparcie w uczeniu się.

rozwińO mnie

rozwińCoach certyfikowany na poziomie Professional przez International Coach Federation.

rozwińTrener, coach i superwizor w Szkole Coachów Grupy SET. Członek zespołu Pracowni Psychologicznej POMOCNIA w Poznaniu. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET, Szkoły Facylitacji Pathways oraz wielu szkoleń z zakresu rozwoju, coachingu i psychologii. Psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia.

rozwińJako coach specjalizuje się w prowadzeniu coachingu indywidualnego, głównie w rozwoju kompetencji menadżerskich oraz radzenia sobie z emocjami i wzmacnianiem odporności psychicznej, natomiast trenersko rozwija przede wszystkim kompetencje coachingowe oraz przywódcze, ucząc przyszłych coachów, managerów oraz środowisko HR-owe. Na codzień wspiera przedsiębiorców i menedżerów w rozwoju biznesu oraz w pracy nad przywództwem.

rozwińCiekawi mnie

rozwińW centrum moich zainteresowań znajduje się człowiek – człowiek jako wyjątkowa i niepowtarzalna jednostka. Dlatego też wspieram osoby zarówno w kryzysach, jak i w rozwoju, tak indywidualnie jak i zespołowo.

rozwińSwoją praktykę biznesową opieram o podstawy filozofii oraz psychologii, co wyraża się w podejściu Gestalt. Właściwie wokół humanistycznych koncepcji kręci się mój świat niezmiennie ucząc się siebie oraz sposobów na to, by moi klienci mieli okazje do prawdziwego spotkania z sobą. Propaguję podejście Gestalt w pracy coacha.

rozwińPrywatnie jestem miłośnikiem podróży – szczególnie pieszych dalekosiężnych wypraw, pasjonatem pysznych

rozwińpotraw oraz uczestnikiem egzystencjalno-psychologicznych rozmyślań i dyskusji.

O mnie

rozwińakredytowany mediator VCC – mediacje cywilne, rodzinne i gospodarcze; coach Międzynarodowej Federacji Coachingu (PCC ICF – Professional Certified Coach International Coaching Federation); członek komisji rewizyjnej ICF Polska; trener biznesu VCC,  wykładowca akademicki; przedsiębiorca, właściciel Centrum Rozwoju i Mediacji NEW WAYS oraz Vesta Nieruchomości w Poznaniu.

rozwińCoaching i mediacja oraz  prowadzone szkolenia i zajęcia ze studentami stanowią dla mnie sposób ciągłego doskonalenia  zawodowego i osobistego. Szczególną uwagę poświęcam etyce zawodowej, dlatego pracuję również jako mentor dla  coachów i kandydatów na coachów w rozwijaniu ich kompetencji, przygotowaniu do akredytacji i doskonaleniu warsztatu coachingowego.  

rozwińOd ponad 15 lat jestem związana z rynkiem nieruchomości – branżą, dzięki której kontakt z człowiekiem stał się dla mnie wartościowym połączeniem relacji biznesowych i potrzeb osobistych moich klientów, w pracy z którymi stawiam na wypracowanie praktycznych rozwiązań. Lubię prowokować do kreatywnego podejścia do problemów i poszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań.

rozwińPropaguję wprowadzanie kultury coachingowej i mediacyjnej  do codziennego warsztatu pracy managera.

rozwińPraktyka i doświadczenie managerskie oraz współpraca ze środowiskiem biznesowym przełożyła się na czerpanie satysfakcji z pracy mediacyjnej, coachingowej i trenerskiej z przedstawicielami sektora MŚP.

rozwiń 

Ciekawi mnie

rozwińPrywatnie jestem szczęśliwą i spełnioną matką i żoną. Lubię dobrą książkę i film, nurkuję więc wiem czym jest ryzyko. Porażki mnie nie zniechęcają lecz motywują. Nie boję się nowych wyzwań i pokonywania przeszkód. Mam również marzenia do których dążę, codziennie robiąc jeden krok naprzód.

Lidia Karmińska

Wykładowca

Lidia Karmińska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku biologia oraz studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania pedagogicznego do nauczania biologii oraz przyrody. Kilkuletni tutor, swoje doświadczenie w tej roli zdobyła i ciągle buduje podczas wyzwań, z którymi mierzy się pracując w niepublicznej placówce szkolnej. Na co dzień odkrywa tajemnice przyrodnicze z dziećmi i młodzieżą z jednej z poznańskich szkół. Czynna uczestniczka badań naukowych z zakresu ekologii oraz biologii drobnych ssaków, autorka publikacji naukowych, z zakresu nauk ścisłych.

rozwińCiekawi mnie

rozwińWycieczki górskie, gry planszowe, a także dobra lektura

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

Wykładowca

prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska

Wykładowca

O mnie

rozwińJestem socjolożką i pedagożką. W roku 2002 ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki,a w roku 2004 z socjologii. W 2007 roku obroniłam pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Habilitację uzyskałam w roku 2018 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

rozwińMoje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki krytycznych studiów nad męskościami i mężczyznami ze szczególnym uwzględnieniem społecznych kontekstów zdrowia mężczyzn, starości, sportu, medykalizacji męskości i seksualności mężczyzn, oraz męskości i opieki. Podejmuję również problematykę zawodów opiekuńczych, pracy emocjonalnej, a także zjawiska maskulinizacji i feminizacji profesji. Mój obszar badawczy obejmuje także kulturowo-społeczne analizy zjawisk związanych z przejawami dyskryminacji. Interesuje mnie również zastosowanie jakościowych metod badawczych w badaniach naukowych.

rozwińJestem autorką monografii naukowych: Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej, (Wyd. UMP Poznań 2017), Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej (Wyd. Adam Marszałek 2009), współautorką książki Poza schematem. Społeczny konstrukt płci i seksualności wraz z Wiktorem Dynarskim i Anną M. Kłonkowską (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016). Współredagowałam trzy numery specjalne czasopism naukowych poświęconych tematyce męskości. Opublikowałam ponad czterdzieści artykułów z zakresu krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Genderowego.

Ciekawi mnie…

rozwińInteresują mnie ludzie, relacje, zmiana. Praktykuję Tai Chi oraz Qigong styl Lecący Żuraw. Od piętnastu lat jeżdżę niemal cały rok rowerem (tym samym). Interesuję się zdrowym żywieniem, które wcielam w praktykę. Wybór „góry czy morze” nie jest moim dylematem – zawsze będą to góry. Relaksuję się przy pracach manualnych z użyciem drewna, wikliny, wełny, włóczki czy filcu. Lubię tworzyć coś z niczego. Nie biegam, bo nie lubię.

Marcin Korowaj

Tutor

Marcin Korowaj

Tutor

rozwińO mnie

rozwińPedagog, ukończyłem Akademie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na wydziale resocjalizacji, jestem certyfikowanym specjalistą do spraw przemocy w rodzinie, ukończyłem Studium Terapii i Treningu grupowego – szkołę trenerów na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłem 4-letnią szkołę psychoterapii w Krakowie w Ośrodku Szkoleń Systemowych.

rozwińSzkoliłem kadry pedagogiczne z zakresu interwencji kryzysowej, szkolę początkujące osoby w zakresie podstaw pracy z drugim człowiekiem.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMoją pasją są podróże, najlepiej w takie miejsca, gdzie są góry lub miejsca gdzie można się wspinać. A w chwilach relaksu lubię dobre kino oraz dobre książki.

Judyta Kotarba

Kierownik Biura Innowacji dydaktycznych i kształcenia zdalnego, lider procesu tutoringu

Judyta Kotarba

Kierownik Biura Innowacji dydaktycznych i kształcenia zdalnego, lider procesu tutoringu

O mnie

rozwińAbsolwentka Wydziału Nauk Społecznych w Collegium Da Vinci. Aktualnie kierowniczka biura innowacji dydaktycznych i kształcenia zdalnego, liderka procesów i projektów edukacyjnych. Akredytowany praktyk tutoringu, wykładowca akademicki, trenerka umiejętności miękkich i kreatywności.

Ciekawi mnie

rozwińNaukowe zainteresowania skupiam głównie w obszarze tutoringu w Polsce i jego wsparcia w rozwoju kompetencji akademickich, rozwoju kompetencji w kontekście różnicy pokoleń, trendów – kompetencji przyszłości, edukacja dorosłych.

rozwińPrywatnie psia mama suczki Eli.

Elwira Litaszewska

Wykładowca

Elwira Litaszewska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińSpecjalista edukacji – pedagog, trener, tutor, wykładowca, doradca edukacyjno-zawodowy i personalny oraz doradca ds. przedsiębiorczości. Badacz, praktyk oraz teoretyk z obszaru nauk społecznych, z doświadczeniem ukierunkowanym na pracę z dorosłymi. Koncentruje się na zarządzaniu kompetencjami zawodowymi, startupowej dynamice rozwoju, profilaktyce niepowodzeń rekrutacyjnych oraz pozytywnego startu zawodowego, trenowaniu kompetencji transferowalnych. Rozwija swoje doświadczenie wspierając pomysły biznesowo debiutujące oraz innowacyjne. Zaangażowana w ponad 4 000 godzin indywidualnej oraz grupowej pracy edukacyjnej dedykowanej osobom z lukami kompetencyjnymi oraz talentami. Czerpie z tradycji edukacyjnej, jak również inicjuje i tworzy nowoczesne rozwiązania. Współpracuje z Zakładem Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Działem Marketingu i Komunikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Katedrą Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci.

rozwińInspiracji szuka w pracy dyrygentów, socjobiologii oraz naukach kognitywnych. Entuzjastka literatury rosyjskiej, dźwięku saksofonu, obrazów Beksińskiego, spędzania czasu ze zwierzętami oraz języka niemieckiego. Wolontariusz Filharmonii Poznańskiej.

Agata Ludwa

Wykładowca

Agata Ludwa

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińMatematyczka, autorka podręcznika i ćwiczeń matematycznych, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka, propagatorka nowych metod edukacyjnych. Aktualnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli, zajęcia tutorskie z grupami studentów, pracuje przy projekcie  przygotowującym szkołę ćwiczeń (poradnik metodyczny, konsultacje lekcji, komentarze metodyczne do filmów dla studentów), prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Nadal, w zmniejszonym wymiarze godzin, uczy matematyki w szkole podstawowej i liceum.

rozwińAgata Ludwa jest współautorką podręcznika do matematyki dla klas młodszych szkoły podstawowej „Nasza szkoła. Matematyka”. Jej zbiory ćwiczeń dla klas 1-3 doczekały się kilkunastu wznowień.  Działa od lat w Społecznym Towarzystwie Oświatowym, zasłużonej dla polskiej oświaty organizacji pozarządowej.

rozwiń„W edukacji interesuje mnie podejście  nastawione na samodzielność i odkrywanie. Matematyka to nie wiedza tajemna dla nielicznych, to codzienna rzeczywistość nas otaczająca. To „niewidzialna kultura”, w której się obracamy, oddychamy, żyjemy. Budowanie pozytywnego podejścia do matematyki powinno następować od najmłodszych lat. Zaradność matematyczna jest potrzebna każdemu, a brak matematycznego przygotowania poważnie zawęża możliwości działania, pracy, kariery. Aktualnie interesują mnie projekty STEAM  łączące matematykę, nauki ścisłe i nowoczesne technologie z działaniami artystycznymi.  Fascynuje mnie też personifikacja i metody tutoringowe w nauczaniu.”

Ewelina Marszał-Kaczmarek

Tutor

Ewelina Marszał-Kaczmarek

Tutor

rozwińO mnie

rozwińDydaktyk, tutor szkolny i akademicki, coach ICC i facylitator. Absolwentka filologii angielskiej i zarządzania zasobami ludzkimi, praktyk Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Współtwórczyni programu edukacyjnego dla młodzieży rozwijającego kompetencje XXI wieku, opartego na metodologii Project Based Learning (PBL), eduScrum i Growth Mindset.

rozwińCiekawi mnie

rozwińJestem miłośniczką idei uczenia się przez całe życie i pracy zgodnej z naszymi predyspozycjami i mocnymi stronami. Ciekawią mnie ludzie, chętnie słucham ich historii i czytam między wierszami. Wierzę, że inspirujące rozmowy czynią cuda.

Barbara Misiur

Wykładowca

Barbara Misiur

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińSpedzilam 15 lat realizujac się zawodowo w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Obecnie pracuje zdalnie jako Scrum Master dla firmy szkoleniowej – ScrumCenter Ltd.  znajdującej się w Szkocji. Pracuje w metodach zwinnych. Jestem coachem, trenerem i tutorem.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawi mnie proces uczenia się, techniki rozwiazywania problemów i dazenie do zwinności biznesowej.  Interesuje się dziennikarstwem i muzyka elektroniczna.

Bartosz Nowak

Tutor

Bartosz Nowak

Tutor

O mnie

rozwińNauczyciel akademicki, tutor, historyk, politolog, doktorant w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Historycznym i Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach realizowanego projektu badawczego w IP PAN zajmuje się problematyką więzi ( Human-animal bond) pomiędzy dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a psami w procesie dogoterapii.

rozwińJako nauczyciel akademicki „freelancer”  współpracuje z uczelniami  z całej  Polski prowadząc warsztaty i konwersatoria  na studiach I, II stopnia i podyplomowych poświęcone tematyce : psychologii zarządzania, komunikacji w zespołach projektowych, zarzadzaniu sobą w czasie, edukacji i rehabilitacji dzieci z autyzmem, neuroróżnorodności i rozwojowi kompetencji osób z ASD w oparciu o podejście TEACCH i  metodę Floortime.

rozwińSwoją aktywność edukacyjną i dydaktyczną opiera na podejściu  interdyscyplinarnym łączącym perspektywę historyczno-pedagogiczną, ewolucyjno-porównawczą i psychologiczną.

rozwińAutor i współautor rozdziałów w monografii „Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej” ( Wydawnictwo PTE, Poznań 2020).

rozwińOd 2014 roku prowadzi własną firmę szkoleniową i badawczą.  W ramach współpracy B2B z organizacjami biznesowymi i fundacjami  realizuje autorskie projekty i  warsztaty poświęcone rozwojowi kompetencji osobistych oraz badania kompetencji min. metodą 360 stopni.

rozwińNa co dzień doskonali również swoje umiejętności w roli męża i ojca. Ten aspekt swojego życia realizuje nieprzerwanie od kilkunastu lat wspólnie z : Kasią czyli „królową – matką” , Julkiem – 13 letnim Asem, i  nieziemsko kreatywnym 9-letnim Janem.

Ciekawi mnie

rozwińInteresuj się psychologią pozytywną w edukacji,  psychologią porównawczą i ewolucyjną oraz psychologią zwierząt.

rozwińMiłośnik książek Fransa de Walla,  Jane Goodall, Temple Grandin i Marca Bekoffa.

Marta Nowicka

Wykładowca

Marta Nowicka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka Collegium Da Vinci na kierunku doradztwo i coaching.

rozwińWspółpracuje z ponad 25 szkołami na terenie samego Poznania realizując warsztaty z zastosowania coachingu i tutoringu w edukacji.

rozwińProwadzi procesy coachingu kariery dla młodzieży oraz szkolenia podnoszące kompetencje kadry pedagogicznej.

rozwińTrener współtworzący markę HR Ninja s.c., która projektuje autorskie narzędzia i gry coachingowe.

rozwińCzęścią jej działalności jest również praca rekrutera.

rozwińCoach w czasie akredytacji International Coach Federation.

rozwińOd 2017 roku posiada certyfikat z zakresu użycia narzędzi diagnozy organizacji w nurcie Analizy Transakcyjnej.

rozwińPomaga rozwijać warsztaty rozwojowe dla kobiet o nazwie „Babki w proszku”.

dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

Wykładowca

dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez dłuższy czas związana z biznesem, gdzie zajmowała stanowiska m.in. Kierownika zespołu sprzedaży, Kierownika ds. marketingu czy Specjalisty ds. rozwoju rynku. Od kilku lat jest wykładowcą akademickim. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem jakością oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

O mnie

rozwińCertyfikowany coach w pracy indywidualnej i grupowej, coach Action Learning, trener rozwoju osobistego, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w biznesie.

rozwińJestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku nauki polityczne, specjalizacja marketing polityczny. Ukończyłam również Szkołę Coachingu Indywidualnego i Grupowego akredytowaną przez ICF. Posiadam certyfikat trenera uzyskany w firmie szkoleniowej Gamma oraz certyfikat coacha Action Learning WIAL Poland.

rozwińPrzez 10 lat pełniłam rolę menedżera zarządzającego zespołami obsługi klienta, sprzedażowymi, projektowymi  i technologicznymi, realizując cele dla czołowych agencji reklamowych w Polsce dla klientów międzynarodowych. Wielokrotnie tworzyłam i wdrażałam nowe struktury obsługi klienta, budowałam zespoły projektowe i technologiczne, procesy oraz procedury wspierające i rozwijające biznes w zakresie sprzedaży usług agencji reklamowych. Zarządzałam zespołami lokalnymi i zdalnymi.

rozwińW pracy trenera i coacha wykorzystuję praktyczne doświadczenia, które zdobyłam pracując na stanowisku menadżerskim, zarówno w obszarze zarządzania zespołem, jak i realizowania celów biznesowych.

Ciekawi mnie

rozwińSzczególnie bliskie są mi tematy takie jak: rozwój organizacji w kierunku turkusu, coaching transformacyjny oraz Action Learning. W wolnym czasie piszę artykuły o różnorodnych aspektach coachingu i rozwoju osobistego na moim blogu: Umysł na detoksie.

Marta Poczta

Wykładowca, Tutor

Marta Poczta

Wykładowca, Tutor

O mnie

rozwińCertyfikowany trener biznesu, szkoleniowiec, menedżer projektów międzynarodowych, wykładowca akademicki, właściciel firmy szkoleniowej i mobilnej szkoły językowej LINGOPOLIS. Od 2004 roku aktywnie związana z rynkiem rozwoju i szkoleń.

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wydziale Neofilologii, kierunek: filologia rosyjsko-angielska, Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET, Kurs Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Jest certyfikowanym facylitatorem coachingu zespołowego metodą Action Learning. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Koordynatorem Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK.

rozwińW ramach swojej działalności szkoleniowej, prowadzi  specjalistyczne warsztaty rozwojowe m.in. w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, sprzedaży i obsługi klienta, negocjacji w biznesie, podnoszenia kompetencji menadżerskich i przywódczych, budowania zaangażowania i motywacji. Szkolenia prowadzi  zarówno w języku angielskim, jak i rosyjskim.

rozwińJako trener i wykładowca zrealizowałam ponad 5000 godzin szkoleniowych.

Ciekawi mnie

rozwińMiłośniczka egzotycznych podróży i delektowania się regionalnymi kuchniami świata. Pasjonatka kinematografii i kultury włoskiej.

dr Sylwia Polcyn

Wykładowca

dr Sylwia Polcyn

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Polityka Społeczna, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz na kierunku Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne. W roku 2016 r. ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze Zintegrowanej Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, a w 2021 roku studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą. Od 2013 roku byłam doktorantką w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych, natomiast od 2017 roku nauczycielem-wychowawcą w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu oraz asystentem na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Doktoryzowałam się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2018 roku pracą „Multimedialne gry edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego i dra Mariusza Przybyły. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o. Poznań oraz członkiem zespołu roboczego pt.: Młodzież i jej problemy w środowisku edukacyjnym pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN. Jestem także autorką i współautorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych związanych z zastosowaniem nowych mediów w procesie kształcenia na różnych szczeblach edukacji, zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami i mediami.

Ciekawi mnie

rozwińKonstruktywne i destruktywne konteksty zastosowania nowoczesnych technologii i nowych mediów w procesie kształcenia na różnych szczeblach edukacji, zastosowanie gier komputerowych w toku lekcji, zagrożenia cyfrowego świata.

Julita Popiołek

Konsultant, mentor i trener biznesu, Coach i Trener Agile Profile

Julita Popiołek

Konsultant, mentor i trener biznesu, Coach i Trener Agile Profile

O mnie

rozwińKonsultantka, trenerka, coach i mentorka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów zarządzania organizacją, zasobami ludzkimi i sprzedażą. Nauczyciel akademicki na kierunkach Zarządzanie i Psychologia w biznesie – wspiera rozwój kadry menadżerskiej nowej generacji w zwinnym zarządzaniu i przywództwie organizacji uczących się. W Collegium Da Vinci towarzyszy studentom pedagogiki w rozwoju agility learning, prowadzi również tutoring.

rozwińPasjonuję się współtworzeniem biznesowego środowiska, które prawdziwie wspiera rozwój ludzi na poziomach emocjonalnym, intelektualnym i finansowym, prowadzi do transformacji kultury organizacji w kierunku zwinności i adaptatywności. Moją intencją jest rozwój organizacji osiągających rezultaty dzięki współpracy, współtworzeniu i innowacji. Agile Management to model zarządczy, który sprawdza się w dynamicznym i zmiennym środowisku VUCA. Wierzę, że zwinność jest brakującym elementem łączącym efektywność z dobrostanem.

rozwińNa przestrzeni 20 lat prowadziłam szkolenia dla ponad 8500 osób w strukturach korporacyjnych, współpracowałam  z ponad 200 organizacjami MŚP w roli konsultanta i mentora. Współtworzyłam i prowadziłam projekty dla PZU, PZU Życie, Concordia, Warta, Santander, ING, Aviva, Generali, Nationale Nederlanden, IKEA

rozwińZaprojektowałam i poprowadziłam w latach 2012- 2018 trzy programy z dofinansowaniem unijnym dla firm z sektora MŚP „Fundamenty Efektywności”, „Eko-logiczny wybór” i „Mistrzowie Strategii”.

rozwińPosiadam tytuł magistra  Doradztwa i Coachingu oraz certyfikat Coacha  i Trenera Agile Profile.

Ciekawi mnie

rozwińMam to szczęście, że nie pracuję, ponieważ moja praca jest moją prawdziwą pasją. Od wielu lat jestem na swojej drodze i to co robię zawodowo jest spójne z tym, co dla mnie ważne i cenne. Pasjonuje mnie sam fenomen uczenia się zarówno na poziomie indywidualnym, jak też uczenia się i tworzenia  wiedzy w przestrzeni relacji między ludźmi. Uczę się w każdej chwili i interakcji, cieszę się widząc, jak szybko i z jaką łatwością przychodzą rezultaty, na których mi zależy.  Na co dzień dbam o równowagę i harmonię w moim otoczeniu i życiu. Czerpię radość, spokój i energię z bycia w kontakcie ze sobą, z moją cudowną Rodziną i z naturą. Medytuję, dbam o zdrowy styl życia i jestem na etapie akceptacji i wdzięczności za to co jest. Mam wokół siebie bliskich mi ludzi, których kocham, którzy mnie wspierają i inspirują. Lubię mieć poczucie sensu, mocy i wpływu jak każdy z nas.

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka

Dyrektor ds. Wsparcia Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka

Dyrektor ds. Wsparcia Kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych

O mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej kierunku Informatyka. Pracę doktorską z zakresu informatyki stosowanej w naukach rolniczych obroniła z wyróżnieniem. Przez wiele lat pracowała w działach IT jako administrator serwerów, sieci oraz wdrożeniowiec i szkoleniowiec. Prowadzi dydaktykę przede wszystkim z zakresu systemów operacyjnych i systemów informacji przestrzennej. Zainteresowania badawcze koncentruje na stosowaniu technologii informatycznych oraz popularyzacji wiedzy i zdrowego rozsądku. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych przede wszystkim w inżynierii rolniczej oraz współautorka monografii nt chowu bydła mięsnego. Kierownik projektu krajowego dotyczącego wykorzystania aerozdjęć w monitorowaniu użytków zielonych, wykonawca w projektach europejskich dotyczących opracowania standardu wymiany danych (agriXchange) oraz zastosowań rozwiązań Internetu Przyszłości (technologii FIware) w tworzeniu aplikacji smart dla sektora rolno-spożywczego. Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Polskiego Towarzystwa Zastosowań Technologii Informacyjnych w Rolnictwie, Gospodarce Żywnościowej i Leśnej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Inicjatorka i realizatorka różnych akcji społecznych. Współzałożycielka i współredaktorka czasopisma społeczno-kulturalnego ŌKŌ.

rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

Ciekawi mnie

rozwińWolny czas wykorzystuje na niekończące się prace w ogrodzie, wyciskające pot sporty (np. karate) oraz poszukiwania wołowiny z ras mięsnych w Polsce.

Nina Sobczak-Matysiak

Wykładowca

Nina Sobczak-Matysiak

Wykładowca

O mnie

rozwińPsycholog, superwizorka i trenerka II st. certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, terapeutka ACT, wykładowczyni Instytutu psychologii UAM, specjalistka psychologii zarządzania i organizacji, prowadzi firmę Negocjator Akademia Treningu i Psychoedukacji. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy nad zmianą zachowań, postaw i rozwojem umiejętności psychospołecznych, w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń biznesowych dla kadry kierowniczej oraz w zaawansowanym szkoleniu i superwizowaniu trenerów i coachów.

Agnieszka Wołyńska

Tutor

Agnieszka Wołyńska

Tutor

rozwińO mnie

rozwińPsycholog, Trener biznesu od 2009 roku, Psychoterapeuta systemowy oraz CFT (Compassion Focused Therapy).

rozwińMam ponad 15 lat doświadczenia w HR: zewnętrznym (jako doradca HR i trener dla wielu różnych organizacji i ich pracowników – międzynarodowych i polskich firm oraz administracji publicznej) i wewnętrznym (jako HR BP, a obecnie Kierownik Działu Adaptacji i Doskonalenia Kompetencji w międzynarodowej firmie)

rozwińProwadzę szkolenia i doradztwo systemowe dla organizacji. Projektuję procesy rozwojowe dla pracowników, analizując ich kompetencje, zasoby i talenty oraz przede wszystkim potrzeby. Jestem zaangażowana w budowanie angażujących procesów personalnych (procesy ocen, modele kompetencyjne, zarządzanie przez cele, projektowanie systemów wynagrodzeń, inne).

rozwińMoja drugą kluczową rolą zawodową jest psychoterapia i pomoc psychologiczna. Pracuję w nurcie systemowym i CFT głównie z parami, osobami indywidualnymi i grupami.

rozwińOd czasu do czasu bywam nauczycielem (praktykiem) w obszarze HR, psychologii czy rozwoju kompetencji trenerskich.

rozwińCiekawi mnie

rozwińTransformacyjne przywództwo, nowoczesny procesy HR w organizacjach, psychologia oraz sztuka reportażu.

rozwiń 

dr Beata Zamorska

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

dr Beata Zamorska

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

O mnie

rozwińPedagożka, zaangażowana w projekty związane ze zmianą w edukacji. Prowadzi badania interwencyjne (interwencje formatywne), inspirowane historyczno-kulturową teorią działalności oraz filozofią dialogu.

rozwińW latach 2000-2014 adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, we Wrocławiu. Od 2008 r. współpracuje w International Society of Cultural-historical Activity Research (ISCAR), w którym pełni funkcję koordynatorki krajowej. Zainicjowała utworzenie jednej z pierwszych klas integracyjnych w Poznaniu (w SP nr 6), w której pracowała cztery lata jako nauczycielka. Od 2016 r. pracuje w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów CDV. Angażuje studentów w badanie praktyki edukacyjnej w ramach “Latającej Akademii CDV” – wspólnie ze studentami odbywa wizyty studyjne w miejscach innowacji edukacyjnych.

rozwińProwadzi Laboratorium Rozwoju Profesjonalnego przy CDV.

Ciekawi mnie

rozwińJak wspierać w rozwoju osoby, zespoły i społeczności?

Kinga Zinkowska

Wykładowca

Kinga Zinkowska

Wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończyła również Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem, Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki i Akademię Trenera. Certyfikowany trener efektywnej nauki i szybkiego czytania oraz integracji sensorycznej. Słuchaczka wielu kursów i szkoleń z zakresu elementów zarządzania i coachingu.

rozwińWykładowca akademicki z ponad 12 letnim doświadczeniem. Obszar zainteresowań to motywacja i coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz andragogika.

rozwińDoświadczenie zdobywała jako właścicielka firmy edukacyjnej i kontraktor firm szkoleniowych. Autorka wielu programów szkoleniowych dla zróżnicowanych grup odbiorców.

rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

rozwińDziałaczka społeczna w lokalnej społeczności, inicjatorka i organizatorka akcji propagującej czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

rozwińPasjonatka gier planszowych i karcianych niekolekcjonerskich, do których zachęca rodzinę i przyjaciół.