Szkolenia

Szkolenia | Dla klienta indywidualnego

4-6 lipca 2018, 11.00-15.00

Cena: 240 zł

3ds Max - modelowanie 3d

Na warsztatach zapoznasz się z procesem tworzenia modeli 3d na potrzeby gier oraz podstawowymi metodami modelowania elementów gry 3d.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Budowanie ścieżki zakupowej klienta w punkcie sprzedaży

Szkolenie skierowane do prawdziwych pasjonatów sprzedaży i pracowników działów obsługi klienta. Dowiedz się jak wykształcić samoświadomość w zakresie kompetencji obsługi klienta.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Budowanie zintegrowanych strategii komunikacyjnych - branding, Public Relations, marketing

Szkolenie skierowane do  prawdziwych pasjonatów marketingu i PR. Wypracuj przewagę konkurencyjną zdobywając wiedzę praktyczną z zarządzania marką i produktem. Poznaj nowe narzędzia marketingu online, strategii marketingowych oraz analizy danych w internecie.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Dobre doświadczenie klienta to dobra sprzedaż

Szkolenie skierowane do prawdziwych pasjonatów sprzedaży i pracowników działów obsługi klienta. Dowiedz się jak wykształcić samoświadomość w zakresie kompetencji obsługi klienta.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Dobre praktyki rekrutacyjne, czyli rekrutacja oparta na faktach, a nie intuicjach

Szkolenie skierowane do dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi oraz nad ich osobistym rozwojem. Zdobądź wiedzę i umiejętności w obszarze tzw. twardego HR, działań administracyjno-płacowych związanych z kadrami, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a także wspierania pracowników w ich rozwoju.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

E-marketing w działalności firmy

Szkolenie skierowane do  prawdziwych pasjonatów marketingu i PR. Wypracuj przewagę konkurencyjną zdobywając wiedzę praktyczną z zarządzania marką i produktem. Poznaj nowe narzędzia marketingu online, strategii marketingowych oraz analizy danych w internecie.

Szkolenia | Dla klienta indywidualnego

Lipiec 2018

Cena: 60 zł

Elementarz hakera biznesu - jak uniknąć cyberkatastrofy?

Dowiedz się jak przetwarzać i chronić swoje dane osobowe, jak skutecznie radzić sobie z zagrożeniami ich naruszenia lub utraty.

Nowość
Szkolenia | Dla edukacji

Zamów raport indywidualny FRIS®

FRIS® dla edukacji

FRIS® to nowoczesne narzędzie badające indywidualny styl myślenia i działania. Oferujemy zarówno raport zawierający opis Twojego indywidualnego stylu myślenia i stylu działania jak i warsztaty w formie otwartej i zamkniętej, podczas których dowiesz się jaki ma on wpływ na wybierane przez Ciebie metody pracy.

 

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Komunikacja marketingowa-konstruowanie przekazów marketingowych

Szkolenie skierowane do  prawdziwych pasjonatów marketingu i PR. Wypracuj przewagę konkurencyjną zdobywając wiedzę praktyczną z zarządzania marką i produktem. Poznaj nowe narzędzia marketingu online, strategii marketingowych oraz analizy danych w internecie.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Kreowanie wizerunku menedżera

Szkolenie skierowane do osób ciekawych świata dla których rozwój własny i innych jest ważny. Celem szkolenia jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Szkolenia | Dla klienta indywidualnego

Lipiec 2018

Cena: 60 zł

Kryptowaluty, pieniądze wirtualne i giełda - jak nie zostać bankrutem?

Poznaj sposób funkcjonowania sieci Bitcoin oraz możliwości lokowania środków finansowych w kryptowaluty. Dowiedz się jak zbudować własną „kopalnię” kryptowalut na potrzebny nowych inwestycji.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Mapa doświadczeń klienta z elementami Design Thinking

Szkolenie skierowane do prawdziwych pasjonatów sprzedaży i pracowników działów obsługi klienta. Dowiedz się jak wykształcić samoświadomość w zakresie kompetencji obsługi klienta.

Szkolenia | Dla klienta indywidualnego

9 lipca 2018, 9.00 – 13.30

Cena: 90 zł

Media interaktywne w nauczaniu

Nowoczesne technologie w procesach edukacyjnych potrafią zdziałać wiele dobrego, jednak ich użycie w sposób nieprzemyślany może przynieść wiele szkody. Jak rozpoznać złoty środek?

Szkolenia | Dla firm

Ceny ustalane indywidualnie

Negocjacje handlowe

Szkolenie skierowane dla handlowców którzy maja wpływ na warunki swojej oferty. Dla tych którzy sprzedają lub kupują produkty lub usługi negocjując warunki transakcji.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidulanie

Niezbędnik sprzedażowy skutecznego Przedstawiciela Handlowego

Szkolenie skierowane do pracowników działów sprzedaży różnych branż i sektorów.  Szkolenie może mieć charakter podstawowy, przygotowujący nowych handlowców do pracy z klientem ale także utrwalający dobre nawyki pracy u  handlowców posiadających już doświadczenie

Szkolenia | Dla edukacji

13 września 2018, 9.00 – 17.00

Cena: 200 zł

Nowa Akademia Animatora 4.0

Proponujemy szkolenie, po ukończeniu którego uczestnik będzie przygotowany do prowadzenia animacji z dziećmi z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Pokażemy skuteczne i sprawdzone zabawy, ćwiczenia, zadania dla dzieci, które można wykorzystać podczas animacji. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat Animatora 4.0 i będzie miał możliwość prowadzenia zajęć z dziećmi w różnym wieku.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Obsługa klienta

Szkolenie skierowane do prawdziwych pasjonatów sprzedaży i pracowników działów obsługi klienta. Dowiedz się jak wykształcić samoświadomość w zakresie kompetencji obsługi klienta.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Obsługa klienta z niepełnosprawnością

Szkolenie skierowane do prawdziwych pasjonatów sprzedaży i pracowników działów obsługi klienta. Dowiedz się jak wykształcić samoświadomość w zakresie kompetencji obsługi klienta.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Obsługa reklamacji

Szkolenie skierowane do prawdziwych pasjonatów sprzedaży i pracowników działów obsługi klienta. Dowiedz się jak wykształcić samoświadomość w zakresie kompetencji obsługi klienta.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Ocena okresowa oraz alternatywne metody ewaluacji pracowników

Szkolenie skierowane do dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi oraz nad ich osobistym rozwojem. Zdobądź wiedzę i umiejętności w obszarze tzw. twardego HR, działań administracyjno-płacowych związanych z kadrami, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a także wspierania pracowników w ich rozwoju.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Od produktu do sprzedaży - wprowadzenie nowych produktów na rynek

Szkolenie skierowane do  prawdziwych pasjonatów marketingu i PR. Wypracuj przewagę konkurencyjną zdobywając wiedzę praktyczną z zarządzania marką i produktem. Poznaj nowe narzędzia marketingu online, strategii marketingowych oraz analizy danych w internecie.

Szkolenia | Dla dyrektorów

3 Lipca 2018

Cena: 260 zł

Organizacja wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze zmianami, dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualizacji nauczania uczniów w szkole, wynikającymi z nowych rozporządzeń MEN. Poznają procedury opracowania planu i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej.

Szkolenia | Dla edukacji

Cena: 280 zł

Podejście do dziecka wg koncepcji Jespera Juula.

Wyposażenie uczestników w znajomość podstawowych założeń Jespera Juula. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych i liderskich Uczestników umożliwiających prawdziwie podmiotowe traktowanie uczniów. Wsparcie w poszukiwaniu możliwości wdrażania tych założeń w swojej pracy z dziećmi. Uzyskanie wskazówek, jak budować swój autorytet wśród dzieci.

Szkolenia | Dla edukacji

Cena: 280 zł

Podejście do dziecka wg koncepcji Jespera Juula.

Wyposażenie uczestników w znajomość podstawowych założeń Jespera Juula. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych i liderskich Uczestników umożliwiających prawdziwie podmiotowe traktowanie uczniów. Wsparcie w poszukiwaniu możliwości wdrażania tych założeń w swojej pracy z dziećmi.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Pomysł, nisza, insight, czyli skuteczne strategie budowania marki

Szkolenie skierowane do  prawdziwych pasjonatów marketingu i PR. Wypracuj przewagę konkurencyjną zdobywając wiedzę praktyczną z zarządzania marką i produktem. Poznaj nowe narzędzia marketingu online, strategii marketingowych oraz analizy danych w internecie.

Nowość
Szkolenia

550 PLN brutto

miesięcznie

Pozyskiwanie nowych klientów

  • Poszerz swoją wiedzę
  • Przygotuj się do prowadzenia nowego przedmiotu
  • Skorzystaj z porad doświadczonych nauczycieli
Szkolenia | Dla firm

Ceny ustalane indywidualne

Pozyskiwanie nowych klientów

Szkolenie skierowane do handlowców którzy pracują na dużych bazach danych. Do tych którzy często spotykają się z odmową i kierują swoją ofertę do ciągle nowych grup klientów.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

PR kryzysowy. Umiejętność współpracy z mediami podczas kryzysu

Szkolenie skierowane do  prawdziwych pasjonatów marketingu i PR. Wypracuj przewagę konkurencyjną zdobywając wiedzę praktyczną z zarządzania marką i produktem. Poznaj nowe narzędzia marketingu online, strategii marketingowych oraz analizy danych w internecie.

Szkolenia | Dla edukacji

Cena: 280 zł

Praca z dzieckiem i rodziną dotkniętą chorobą terminalną/śmiercią członka rodziny

Upowszechnienie wiedzy na temat procesów zachodzących podczas zetknięcia się dziecka z chorobą i śmiercią członka rodziny. Na bazie tej świadomości wyposażenie w konkretne umiejętności udzielania pomocy.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Profesjonalna obsługa klienta i reklamacje

Szkolenie skierowane do prawdziwych pasjonatów sprzedaży i pracowników działów obsługi klienta. Dowiedz się jak wykształcić samoświadomość w zakresie kompetencji obsługi klienta.

Szkolenia | Dla edukacji

Cena: 280 zł

Programowanie na dywanie – jak prowadzić zajęcia z podstaw programowania bez komputera? cz.1

Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z elementami programowania w edukacji wczesnoszkolnej bez wykorzystania komputera.

Szkolenia | Dla edukacji

Cena: 280 zł

Programowanie na dywanie – jak prowadzić zajęcia z podstaw programowania bez komputera? cz.2

Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat wykorzystania metod programowania w rozwijaniu myślenia logicznego i algorytmicznego, nabędzie umiejętności metodyczne przydatne do prowadzenia zajęć z programowania w edukacji wczesnoszkolnej bez wykorzystania komputera. Ponadto każdy uczestnik otrzyma i przećwiczy zestaw scenariuszy zajęć do prowadzenia zajęć z podstaw programowania.

Szkolenia | Dla klienta indywidualnego

21 lipca 2018, 9.00-17.00

Cena: 160 zł

Prosta gra w silniku Unity

W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się podstaw pracy w silniku Unity realizując prostą grę typu Arkanoid. Szkolenie jest przeznaczone dla osób potrafiących programować w języku c#, a chcących zapoznać się z podstawami silnika Unity.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Psychologia reklamy

Szkolenie skierowane do  prawdziwych pasjonatów marketingu i PR. Wypracuj przewagę konkurencyjną zdobywając wiedzę praktyczną z zarządzania marką i produktem. Poznaj nowe narzędzia marketingu online, strategii marketingowych oraz analizy danych w internecie.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Public Relations w praktyce działań firmy

Szkolenie skierowane do  prawdziwych pasjonatów marketingu i PR. Wypracuj przewagę konkurencyjną zdobywając wiedzę praktyczną z zarządzania marką i produktem. Poznaj nowe narzędzia marketingu online, strategii marketingowych oraz analizy danych w internecie.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywiualnie

Rekrutacja w branży IT

Szkolenie skierowane do dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi oraz nad ich osobistym rozwojem. Zdobądź wiedzę i umiejętności w obszarze tzw. twardego HR, działań administracyjno-płacowych związanych z kadrami, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a także wspierania pracowników w ich rozwoju.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Skuteczny system motywacyjny - motywowanie pracowników

Szkolenie skierowane do dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi oraz nad ich osobistym rozwojem. Zdobądź wiedzę i umiejętności w obszarze tzw. twardego HR, działań administracyjno-płacowych związanych z kadrami, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a także wspierania pracowników w ich rozwoju.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Szef jako coach-techniki budowania i wzmacniania zespołu

Szkolenie skierowane do dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi nad ich osobistym rozwojem i poszerzaniem umiejętności społecznych takich jak: skuteczna komunikacja, zarządzanie grupą czy współpraca zespołowa w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Szkolenie skierowane do osób ciekawych świata dla których rozwój własny i innych jest ważny. Celem szkolenia jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Szkolenia | Dla firm

Ceny uzgadniane indywidualnie

Techniki sprzedaży 2.0

Szkolenie skierowane do prawdziwych pasjonatów sprzedaży. Naucz się rozpoznawać i wykorzystywać różne strategie i taktyki w celu obrony przed grami klientów.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Techniki zdobywania i utrzymywania klientów B2B

Klient biznesowy różni się od klienta indywidualnego. Na szkoleniu pokażemy na czym konkretnie polegają te różnice i jaka jest specyfika tego klienta. Pokażemy, jak efektywnie do niego docierać ze swoją ofertą oraz  w jaki sposób ją skutecznie prezentować. A także, w jaki sposób z nim pracować aby w pełni wykorzystać potencjał handlowy tej relacji.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Telefoniczna sprzedaż usług i obsługa klienta

Szkolenie skierowane do osób pracujących z klientami przez telefon. Nauczysz się nawiązać kontakt telefoniczny z klientem, zorientowany na długofalową relację handlową. Poznasz ryzyka związane z prowadzeniem  rozmowy handlowej przez telefon i nauczysz się im skutecznie przeciwdziałać.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Trening asertywności

Szkolenie skierowane do osób ciekawych świata dla których rozwój własny i innych jest ważny. Celem szkolenia jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Trening interpersonalny

Szkolenie skierowane do osób ciekawych świata dla których rozwój własny i innych jest ważny. Celem szkolenia jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Szkolenia | Dla klienta indywidualnego

11 Lipca 2018, 9.00-15.00

Cena: 120 zł

Tworzenie gier - wprowadzenie

Warsztat dla każdego kto interesuje się gamedevem i chciałby zdobyć więcej informacji na temat tworzenia gier i pracy w branży gier.

Nowość
Szkolenia | Dla firm

550 PLN brutto

miesięcznie

Up-selling i cross-seling w praktyce

  • Poszerz swoją wiedzę
  • Przygotuj się do prowadzenia nowego przedmiotu
  • Skorzystaj z porad doświadczonych nauczycieli
Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Work Life Balance

Szkolenie skierowane do osób ciekawych świata dla których rozwój własny i innych jest ważny. Celem szkolenia jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Szkolenia | Dla edukacji

20 października 2018, 9.00 – 16.00

Cena: 160 zł

Wybrane elementy metodyk Agile (zwinnych metodyk zarządzania projektem) w szkole.

Pracując w szkole i zauważamy, że uczniowie nie są zainteresowani nauką. Nie potrafią współdziałać w zespole, realizować projektów, nie są samodzielni, nie potrafią budować swojej wiedzy. Dzięki realizacji projektów zgodnie z elementami zwinnych metodyk uczeń będzie potrafił z cegiełek informacji tworzyć mur wiedzy, mur, który z innymi będzie mógł rozbudowywać. Szkoła wymaga zmiany, zmiany całkowitej, jeśli chodzi o metodykę. Dlatego proponując to szkolenie chcemy pokazać, że jest to skuteczne, interesujące dla ucznia i otwiera szansę na nowe nauczanie – nauczanie/uczenie się XXI wieku!

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy managera

Szkolenie skierowane do dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi nad ich osobistym rozwojem i poszerzaniem umiejętności społecznych takich jak: skuteczna komunikacja, zarządzanie grupą czy współpraca zespołowa w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Zarządzanie marką w procesie zmiany

Szkolenie skierowane do dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi nad ich osobistym rozwojem i poszerzaniem umiejętności społecznych takich jak: skuteczna komunikacja, zarządzanie grupą czy współpraca zespołowa w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Zarządzanie pracownikami z pokolenia X,Y, Z oraz 50+

Szkolenie skierowane do dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi nad ich osobistym rozwojem i poszerzaniem umiejętności społecznych takich jak: skuteczna komunikacja, zarządzanie grupą czy współpraca zespołowa w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Zarządzanie projektem

Szkolenie skierowane do dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi nad ich osobistym rozwojem i poszerzaniem umiejętności społecznych takich jak: skuteczna komunikacja, zarządzanie grupą czy współpraca zespołowa w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Zarządzanie sobą w czasie

Szkolenie skierowane do osób ciekawych świata dla których rozwój własny i innych jest ważny. Celem szkolenia jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Zarządzanie sobą w sytuacji konfliktowej - od konfliktu do porozumienia

Szkolenie skierowane do dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi nad ich osobistym rozwojem i poszerzaniem umiejętności społecznych takich jak: skuteczna komunikacja, zarządzanie grupą czy współpraca zespołowa w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Szkolenie skierowane do dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi nad ich osobistym rozwojem i poszerzaniem umiejętności społecznych takich jak: skuteczna komunikacja, zarządzanie grupą czy współpraca zespołowa w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Szkolenia | Dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Szkolenie skierowane do dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi nad ich osobistym rozwojem i poszerzaniem umiejętności społecznych takich jak: skuteczna komunikacja, zarządzanie grupą czy współpraca zespołowa w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Szkolenia | Dla klienta indywidualnego

17 lipca 2018, 12.30 – 16.00

Cena: 70 zł

Życiowe decyzje – warsztat narzędzi rozwojowych

Dowiedz się jak samodzielnie analizować i wyznaczać cele, i jak dobrze podejmować decyzje. Dowiesz się co dla Ciebie jest ważne i co motywuje Cię w życiu. Może będziesz zaskoczony tym, że w rzeczywistości wyznaczasz sobie cele każdego dnia.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.