Urban Management

I stopnia, stacjonarne
  • 3,5 roku

    Czas trwania studiów

  • 2696

    Liczba godzin

  • 210

    Punkty 

 

Formy zajęć dydaktycznych: 

Wykład – forma prezentacji wiedzy polegająca głównie na monologu prowadzącego, uzupełniona często prezentacją multimedialną lub pokazem praktycznym. W CDV zazwyczaj zawiera elementy dyskusji z audytorium, czy udzielanie odpowiedzi na zadawane w trakcie wykładu pytania.

Konwersatorium – forma prezentacji wiedzy wzbogacona o zdobywanie kompetencji społecznych, polegająca na dyskusji na temat przedstawiony przez prowadzącego. Studenci zadają pytania prowadzącemu i sobie nawzajem, dyskutują przedstawione koncepcje, wyrażają swoje zdanie.

Ćwiczenia – zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadań zawodowych, a wymagające nakładu pracy od studenta. Typowymi ćwiczeniami są zajęcia z wychowania fizycznego, matematyki czy fizyki.

Warsztaty i  laboratoria komputerowe – zajęcia o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć umiejętności związane z realizacją zadań zawodowych. Są to zajęcia interaktywne, w których wykładowca przedstawia wprowadzenie teoretyczne, a następnie wspiera studentów w samodzielnej lub zespołowej realizacji zadania. Zajęcia takie w bardzo dużym stopniu angażują studentów i pozwalają zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne. Warsztaty są dominującą formą realizacji zajęć na większości kierunków w CDV.

E-Learning forma samodzielnego zdobywania wiedzy, rzadziej umiejętności, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do kształcenia zdalnego, wspierana kontaktem z nauczycielem. Zazwyczaj stosowana jako narzędzie wspierające dydaktykę realizowaną w innych formach.

Seminarium – forma zajęć w bezpośrednim kontakcie z promotorem pracy, polegająca na projektowaniu procesu i konsultacji realizacji pracy dyplomowej.

 

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

 

  • Module: Studio (3): Living City
    4 courses
    110 h
    8 ECTS
    • Course 1. Social aspects of cities functioning

      Workshop 20h / Lecture 10h

      30h
    • Course 2. Management system, conflict and contradiction resolution

      Workshop 15h / Lecture 10h

      25 h
    • Course 3. Breaking the sector barriers

      Workshop 10h / Lecture 15h

      25 h
    • Course 4. Diverse, cohesive and attractive city

      Workshop 25h / Lecture 5h

      30 h
  • Module: International Training Trip (1)
    2 courses
    30 h
    2 ECTS
    • Course 1. Preparation and participation in an international training trip

      Workshop 10h / Lecture 10h

      20h
    • Course 2. Assessment and reporting of individual learning outcomes

      Worhshop

      10h
  • Module: Social Aspects of Planning
    4 courses
    23 h
    2 ECTS
    • Course 1. People in the city

      Workshop 3h / Lecture 3h

      6h
    • Course 2. The impact of planning on society

      Lecture 3h / Workshop 3h

      6 h
    • Course 3. Socio-cultural spatial planning

      Lecture 3h / Workshop 3h

      6 h
    • Course 4. Public participation in spatial planning

      Lecture 3h / Workshop 2h

      5 h
  • Module: Water in Urban Areas
    3 courses
    18 h
    2 ECTS
    • Course 1. Water management - management, operation, aesthetics

      Lecture 3h / Workshop 3h

      6h
    • Course 2. Water dilemmas of urbanization

      Lecture 3h / Workshop 3h

      6h
    • Course 3. Water as a determinant of development potential and its use in planning and design - Studio

      Lecture 3h / Workshop 3h

      6h
  • Seminar (2): Communication with stakeholders
    3 courses
    12 h
    1 ECTS
    • Course 1. Municipal social issues

      Seminar 2h / Workshop 2h

      4 h
    • Course 2. Local stakeholders and city decision-makers

      Seminar 2h / Workshop 2h

      4 h
    • Course 3. Methods of working with stakeholders

      Seminar 2h / Workshop 2h

      4 h
  • Module: Urban Revitalisation
    3 courses
    18 h
    2 ECTS
    • Course 1. Spatial and functional integrity of the city (city as organism)

      Lecture 2h / Workshop 4h

      6h
    • Course 2. Aspects and participants in the revitalization process

      Lecture 2h / Workshop 4h

      6h
    • Course 3. Revitalization in the world

      Lecture 2h / Workshop 4h

      6h
  • Module: Creative Presentation (2)
    5 courses
    36 h
    2 ECTS
    • Course 1. Elementy zaawansowanej kreatywnej prezentacji. Modelowanie 3D

      Lecture 4h / Computer lab 4h

      8h
    • Course 2. Rysunek odręczny (2)

      Lecture 2h / Workshop 6h

      8h
    • Course 3. Figure planning

      Lecture 2h / Workshop 6h

      8h
    • Course 4. Engineering graphics

      Workshop

      6h
    • Course 5. Project visualization

      Lecture 2h / Computer lab 4h

      6h
  • Module: Foreign Language 1 - free choice
    1 course
    20 h
    2 ECTS
    • Course 1. Foreign Language 1 - free choice

      Exercises

      20 h
  • Module: Studio (4): Urban Tourism and Recreation
    4 courses
    110 h
    8 ECTS
    • Course 1. The development and functioning of the Local Economy and the level of recreational activities

      Lecture 10 h / Workshop 20 h

      30 h
    • Course 2. The functioning of a modern market of tourist services and recreational activities

      Lecture 10 h / Workshop 15 h

      25 h
    • Course 3. The role of small and medium-sized enterprises in the development of tourism and recreation

      Lecture 10 h / Workshop 15 h

      35 h
    • Course 4. Presentation and discussion

      Lecture 5 h / Workshop 25 h

      30 h
  • Module: Economical Aspects of Urban Planning
    4 courses
    20 h
    2 ECTS
    • Course 1. Urban management at local and regional scale

      Lecture 4h / Workshop 1h

      5h
    • Course 2. Functional relationship of cities and regions

      Lecture 4h / Workshop 1h

      5h
    • Course 3. Economic, legal and technical aspects of urban planning

      Lecture 4h / Workshop 1h

      5h
    • Course 4. Real estate management

      Lecture 4h / Workshop 1h

      5h
  • Module: Funding of the City - Sources, Opportunities and Problems
    5 courses
    25 h
    2 ECTS
    • Course 1. The theoretical basis of economics and finance of the city

      Lecture

      3h
    • Course 2. Local finance

      Lecture 3h / Workshop 2h

      5h
    • Course 3. Instruments of financing public investment

      Lecture 3h / Workshop 2h

      5 h
    • Course 4. Operating Principles of European Funds

      Lecture 3h / Workshop 2h

      5 h
    • Course 5. Methodology for evaluating the financial condition of the city

      Lecture 3h / Workshop 4h

      7h
  • Module: Spatial planning
    5 courses
    28 h
    2 ECTS
    • Course 1. Legal aspects of spatial planning and management

      Lecture 2h / Workshop 4h

      6h
    • Course 2. Natural conditions of spatial planning

      Lecture 2h / Workshop 4h

      6h
    • Course 3. Social and economic foundations of spatial planning

      Lecture 2h / Workshop 4h

      6h
    • Course 4. Spatial planning instruments

      Lecture 2h / Workshop 4h

      6h
    • Course 5. International and regional aspect of planning

      Lecture 2h / Workshop 2h

      4h
  • Module: Methods of Spatial Analysis (1)
    3 courses
    18 h
    2 ECTS
    • Course 1. Research methods in the analysis of socio-economic phenomena in the city

      Lecture 3h / Workshop 3h

      6h
    • Course 2. Principles and techniques of evaluation

      Lecture 3h / Workshop 3h

      6h
    • Course 3. Methodology of ex-post evaluation of programs / urban strategies

      Lecture 3h / Workshop 3h

      6h
  • Module: Seminar (3): Psychology and Management
    4 courses
    16 h
    1 ECTS
    • Course 1. Models of leadership

      Lecture 1h / Seminar 1h / Workshop 2h

      4h
    • Course 2. Communication and mutual understanding

      Lecture 1h / Seminar 1h / Workshop 2h

      4 h
    • Course 3. Social behavior - confrontations, conflicts, games

      Lecture 1h / Seminar 1h / Workshop 2h

      4h
    • Course 4. Social personalities and city management

      Lecture 1h / Seminar 1h / Workshop 2h

      4h
  • Module: Graphical Presentation
    2 courses
    30 h
    2 ECTS
    • Course 1. Digital illustration and images designing

      Lecture 5h / Computer lab 10 h

      15 h
    • Course 2. Graphical presentation - Studio

      Lecture 5h / Computer lab 10 h

      15 h
  • Module: Studio (6): Branding the Future
    4 courses
    110 h
    8 ECTS
    • Course 1. Building a future brand - the territorial branding

      Lecture 10 h / Workshop 20 h

      30 h
    • Course 2. Building a future brand and planning of the future cities

      Lecture 10 h / Workshop 15 h

      35 h
    • Course 3. Strategia zarządzania „marką przyszłości” Management strategy "future brand"

      Lecture 10 h / Workshop 15 h

      25 h
    • Course 4. Presentation and discussion

      Lecture 5 h / Workshop 25 h

      30 h
  • Module: Strategic management
    3 courses
    18 h
    2 ECTS
    • Course 1. Spatial planning as a tool of policies development

      Lecture 3 h / Workshop 4 h

      7 h
    • Course 2. Strategic management and spatial management

      Lecture 3 h / Workshop 4 h

      7 h
    • Course 3. Urban development controlling (urban policy in the EU)

      Lecture 3 h / Workshop 1 h

      4 h
  • Module: Methods of Spatial Analysis (2)
    4 courses
    16 h
    2 ECTS
    • Course 1. Diagnosis of socio-economic phenomena in the city - the starting point for the creation of urban programs and urban strategies

      Lecture 1 h / Workshop 3 h

      7 h
    • Course 2. Methodology of ex-ante evaluation of urban programs and urban strategies

      Lecture 1 h / Workshop 3 h

      4 h
    • Course 3. Methodology of on-going evaluation of urban programs and urban strategies

      Lecture 1 h / Workshop 3 h

      4 h
    • Course 4. Objectives and methods of evaluation of investment projects

      Lecture 1 h / Workshop 3 h

      4 h
  • Module: Cartography and infographics
    4 courses
    28 h
    2 ECTS
    • Course 1. GIS tools

      Lecture 4 h / Computer lab 4 h

      8 h
    • Course 2. GIS as database

      Lecture 4 h / Computer lab 4 h

      8 h
    • Course 3. Geographical data management

      Lecture 2 h / Computer lab 4 h

      6 h
    • Course 4. Introduction to cartography

      Lecture 2 h / Computer lab 4 h

      6 h
  • Module: Investments and the Future of Cities
    3 courses
    18 h
    2 ECTS
    • Course 1. Services and activities in the city - structure and planning

      Lecture 3 h / Computer lab 3 h

      6 h
    • Module: Old and new investment areas - the problem or possibilities of development

      Lecture 3 h / Computer lab 3h

      6 h
    • Module: The investment policy and the development of the city

      Lecture 3 h / Computer lab 3h

      6 h
  • Module: Process Managing
    2 courses
    14 h
    2 ECTS
    • Course 1. Processes and process planning

      Lecture 4 h / Workshop 3 h

      7 h
    • Course 2. Process analysis, optimization and implementation

      Lecture 4 h / Workshop 3 h

      7 h
  • Module: Seminar (5) Visions of city development
    2 courses
    16 h
    1 ECTS
    • Course 1. The future of the city - the challenges and tasks

      Seminar 4 h / Workshop 4 h

      8 h
    • Course 2. The vision of development of the city - Studio

      Seminar 4 h / Workshop 4 h

      8 h

Moduł – spójny blok zajęciowy w ramach którego występują różne formy realizacji zajęć dydaktycznych, pogrupowanych tematycznie w kursy. Ocena końcowa z danego modułu jest składową ocen z kursów, wchodzących w skład modułu.

Kurs– grupa treści kształcenia, stanowiąca spójną całość. Treści kształcenia można utożsamiać z tematami zajęć.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.