Urban Management – Collegium Da Vinci Poznań

Urban Management

I stopnia, stacjonarne
 • 3,5 roku

  Czas trwania studiów

 • 2236

  Liczba godzin

 • 200

  Punkty 

 

Formy zajęć dydaktycznych: 

Wykład – forma prezentacji wiedzy polegająca głównie na monologu prowadzącego, uzupełniona często prezentacją multimedialną lub pokazem praktycznym. W CDV zazwyczaj zawiera elementy dyskusji z audytorium, czy udzielanie odpowiedzi na zadawane w trakcie wykładu pytania.

Konwersatorium – forma prezentacji wiedzy wzbogacona o zdobywanie kompetencji społecznych, polegająca na dyskusji na temat przedstawiony przez prowadzącego. Studenci zadają pytania prowadzącemu i sobie nawzajem, dyskutują przedstawione koncepcje, wyrażają swoje zdanie.

Ćwiczenia – zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadań zawodowych, a wymagające nakładu pracy od studenta. Typowymi ćwiczeniami są zajęcia z wychowania fizycznego, matematyki czy fizyki.

Warsztaty i  laboratoria komputerowe – zajęcia o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć umiejętności związane z realizacją zadań zawodowych. Są to zajęcia interaktywne, w których wykładowca przedstawia wprowadzenie teoretyczne, a następnie wspiera studentów w samodzielnej lub zespołowej realizacji zadania. Zajęcia takie w bardzo dużym stopniu angażują studentów i pozwalają zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne. Warsztaty są dominującą formą realizacji zajęć na większości kierunków w CDV.

E-Learning forma samodzielnego zdobywania wiedzy, rzadziej umiejętności, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do kształcenia zdalnego, wspierana kontaktem z nauczycielem. Zazwyczaj stosowana jako narzędzie wspierające dydaktykę realizowaną w innych formach.

Seminarium – forma zajęć w bezpośrednim kontakcie z promotorem pracy, polegająca na projektowaniu procesu i konsultacji realizacji pracy dyplomowej.

 

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

 

 • Module: PA (2)
  1 course
  10 h
  0 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Sport 2

   Exercises

   10 h
 • Module: Language 2: English
  1 course
  20 h
  1 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Language 2: English B2

   Exercises

   20 h
 • Module: Studio (2): Efficient City
  4 courses
  110 h
  8 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. The City functioning

   Lecture 10h / Workshop 20h

   30h
  • Course 2. Socio-economic and spatial relationships within the city

   Lecture 10h / Workshop 15h

   25h
  • Course 3. Operational programs

   Workshop 15h / Lecture 10h

   25h
  • Course 4. Presentation and discussion

   Workshop 25h / Lecture 5h

   30h
 • Module: Urban Analysis – Methodology
  3 courses
  18 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Knowledge and applying spatial and infrastructure profiles

   Workshop 4h / Lecture 2h

   6h
  • Course 2. Estimating methods and calculations

   Workshop 4h / Lecture 2h

   6h
  • Course 3. Analytical techniques

   Workshop 6h / Lecture 4h

   10 h
 • Module: Public Areas – The Formation and operation
  3 courses
  20 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Urban construction

   Workshop 3h / Lecture 4h

   7 h
  • Course 2. Local designing

   Workshop 3h / Lecture 4h

   7h
  • Course 3. Life between buildings

   Workshop 2h / Lecture 2h

   6h
 • Module: Transport
  4 courses
  26 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Transport system - infrastructure, parameters and application

   Lecture 3h / Workshop 4h

   7h
  • Course 2. Transport and environment

   Lecture 2h / Workshop 4h

   6 h
  • Course 3. Planning and design of municipal engineering

   Lecture 3h / Workshop 4h

   7 h
  • Course 4. Infrastructure and walking mobility

   Lecture 2h / Workshop 4h

   6 h
 • Module: Green areas formation
  3 courses
  20 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Principles of shaping green areas

   Lecture 3h / Workshop 3h

   6 h
  • Course 2. Green and the city investment policy

   Lecture 3h / Workshop 3h

   6 h
  • Course 3. Designing green sites - Studio

   Lecture 4h / Workshop 4h

   8h
 • Module: Project Drawing - CAD (1)
  4 courses
  26 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Wprowadzenie do rysunku CAD

   Computer lab 5h / Lecture 2h

   7h
  • Course 2. Working with the drawing commands

   Computer lab 5h / Lecture 1h

   6 h
  • Course 3. Creating and editing 2D - drawings of the urban environment

   Computer lab 5h / Lecture 1h

   6 h
  • Course 4. Preparing for the presentation and printing

   Computer lab 5h / Lecture 2h

   7 h
 • Module: Studio (3): Living City
  4 courses
  110 h
  8 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Social aspects of cities functioning

   Workshop 20h / Lecture 10h

   30h
  • Course 2. Management system, conflict and contradiction resolution

   Workshop 15h / Lecture 10h

   25 h
  • Course 3. Breaking the sector barriers

   Workshop 10h / Lecture 15h

   25 h
  • Course 4. Diverse, cohesive and attractive city

   Workshop 25h / Lecture 5h

   30 h
 • Module: International Training Trip (1)
  2 courses
  30 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Preparation and participation in an international training trip

   Workshop 10h / Lecture 10h

   20h
  • Course 2. Assessment and reporting of individual learning outcomes

   Worhshop

   10h
 • Module: Social Aspects of Planning
  4 courses
  23 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. People in the city

   Workshop 3h / Lecture 3h

   6h
  • Course 2. The impact of planning on society

   Lecture 3h / Workshop 3h

   6 h
  • Course 3. Socio-cultural spatial planning

   Lecture 3h / Workshop 3h

   6 h
  • Course 4. Public participation in spatial planning

   Lecture 3h / Workshop 2h

   5 h
 • Module: Water in Urban Areas
  3 courses
  18 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Water management - management, operation, aesthetics

   Lecture 3h / Workshop 3h

   6h
  • Course 2. Water dilemmas of urbanization

   Lecture 3h / Workshop 3h

   6h
  • Course 3. Water as a determinant of development potential and its use in planning and design - Studio

   Lecture 3h / Workshop 3h

   6h
 • Seminar (2): Communication with stakeholders
  3 courses
  12 h
  1 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Municipal social issues

   Seminar 2h / Workshop 2h

   4 h
  • Course 2. Local stakeholders and city decision-makers

   Seminar 2h / Workshop 2h

   4 h
  • Course 3. Methods of working with stakeholders

   Seminar 2h / Workshop 2h

   4 h
 • Module: Urban Revitalisation
  3 courses
  18 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Spatial and functional integrity of the city (city as organism)

   Lecture 2h / Workshop 4h

   6h
  • Course 2. Aspects and participants in the revitalization process

   Lecture 2h / Workshop 4h

   6h
  • Course 3. Revitalization in the world

   Lecture 2h / Workshop 4h

   6h
 • Module: Creative Presentation (2)
  5 courses
  36 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Elementy zaawansowanej kreatywnej prezentacji. Modelowanie 3D

   Lecture 4h / Computer lab 4h

   8h
  • Course 2. Rysunek odręczny (2)

   Lecture 2h / Workshop 6h

   8h
  • Course 3. Figure planning

   Lecture 2h / Workshop 6h

   8h
  • Course 4. Engineering graphics

   Workshop

   6h
  • Course 5. Project visualization

   Lecture 2h / Computer lab 4h

   6h
 • Module: Foreign Language 1 - free choice
  1 course
  20 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Foreign Language 1 - free choice

   Exercises

   20 h
 • Module: Studio (4): Urban Tourism and Recreation
  4 courses
  110 h
  8 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. The development and functioning of the Local Economy and the level of recreational activities

   Lecture 10 h / Workshop 20 h

   30 h
  • Course 2. The functioning of a modern market of tourist services and recreational activities

   Lecture 10 h / Workshop 15 h

   25 h
  • Course 3. The role of small and medium-sized enterprises in the development of tourism and recreation

   Lecture 10 h / Workshop 15 h

   35 h
  • Course 4. Presentation and discussion

   Lecture 5 h / Workshop 25 h

   30 h
 • Module: Economical Aspects of Urban Planning
  4 courses
  20 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Urban management at local and regional scale

   Lecture 4h / Workshop 1h

   5h
  • Course 2. Functional relationship of cities and regions

   Lecture 4h / Workshop 1h

   5h
  • Course 3. Economic, legal and technical aspects of urban planning

   Lecture 4h / Workshop 1h

   5h
  • Course 4. Real estate management

   Lecture 4h / Workshop 1h

   5h
 • Module: Funding of the City - Sources, Opportunities and Problems
  5 courses
  25 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. The theoretical basis of economics and finance of the city

   Lecture

   3h
  • Course 2. Local finance

   Lecture 3h / Workshop 2h

   5h
  • Course 3. Instruments of financing public investment

   Lecture 3h / Workshop 2h

   5 h
  • Course 4. Operating Principles of European Funds

   Lecture 3h / Workshop 2h

   5 h
  • Course 5. Methodology for evaluating the financial condition of the city

   Lecture 3h / Workshop 4h

   7h
 • Module: Spatial planning
  5 courses
  28 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Legal aspects of spatial planning and management

   Lecture 2h / Workshop 4h

   6h
  • Course 2. Natural conditions of spatial planning

   Lecture 2h / Workshop 4h

   6h
  • Course 3. Social and economic foundations of spatial planning

   Lecture 2h / Workshop 4h

   6h
  • Course 4. Spatial planning instruments

   Lecture 2h / Workshop 4h

   6h
  • Course 5. International and regional aspect of planning

   Lecture 2h / Workshop 2h

   4h
 • Module: Methods of Spatial Analysis (1)
  3 courses
  18 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Research methods in the analysis of socio-economic phenomena in the city

   Lecture 3h / Workshop 3h

   6h
  • Course 2. Principles and techniques of evaluation

   Lecture 3h / Workshop 3h

   6h
  • Course 3. Methodology of ex-post evaluation of programs / urban strategies

   Lecture 3h / Workshop 3h

   6h
 • Module: Seminar (3): Psychology and Management
  4 courses
  16 h
  1 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Models of leadership

   Lecture 1h / Seminar 1h / Workshop 2h

   4h
  • Course 2. Communication and mutual understanding

   Lecture 1h / Seminar 1h / Workshop 2h

   4 h
  • Course 3. Social behavior - confrontations, conflicts, games

   Lecture 1h / Seminar 1h / Workshop 2h

   4h
  • Course 4. Social personalities and city management

   Lecture 1h / Seminar 1h / Workshop 2h

   4h
 • Module: Graphical Presentation
  2 courses
  30 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Digital illustration and images designing

   Lecture 5h / Computer lab 10 h

   15 h
  • Course 2. Graphical presentation - Studio

   Lecture 5h / Computer lab 10 h

   15 h
 • Module: Studio (6): Branding the Future
  4 courses
  110 h
  8 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Building a future brand - the territorial branding

   Lecture 10 h / Workshop 20 h

   30 h
  • Course 2. Building a future brand and planning of the future cities

   Lecture 10 h / Workshop 15 h

   35 h
  • Course 3. Strategia zarządzania „marką przyszłości” Management strategy "future brand"

   Lecture 10 h / Workshop 15 h

   25 h
  • Course 4. Presentation and discussion

   Lecture 5 h / Workshop 25 h

   30 h
 • Module: Strategic management
  3 courses
  18 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Spatial planning as a tool of policies development

   Lecture 3 h / Workshop 4 h

   7 h
  • Course 2. Strategic management and spatial management

   Lecture 3 h / Workshop 4 h

   7 h
  • Course 3. Urban development controlling (urban policy in the EU)

   Lecture 3 h / Workshop 1 h

   4 h
 • Module: Methods of Spatial Analysis (2)
  4 courses
  16 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Diagnosis of socio-economic phenomena in the city - the starting point for the creation of urban programs and urban strategies

   Lecture 1 h / Workshop 3 h

   7 h
  • Course 2. Methodology of ex-ante evaluation of urban programs and urban strategies

   Lecture 1 h / Workshop 3 h

   4 h
  • Course 3. Methodology of on-going evaluation of urban programs and urban strategies

   Lecture 1 h / Workshop 3 h

   4 h
  • Course 4. Objectives and methods of evaluation of investment projects

   Lecture 1 h / Workshop 3 h

   4 h
 • Module: Cartography and infographics
  4 courses
  28 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. GIS tools

   Lecture 4 h / Computer lab 4 h

   8 h
  • Course 2. GIS as database

   Lecture 4 h / Computer lab 4 h

   8 h
  • Course 3. Geographical data management

   Lecture 2 h / Computer lab 4 h

   6 h
  • Course 4. Introduction to cartography

   Lecture 2 h / Computer lab 4 h

   6 h
 • Module: Investments and the Future of Cities
  3 courses
  18 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Services and activities in the city - structure and planning

   Lecture 3 h / Computer lab 3 h

   6 h
  • Module: Old and new investment areas - the problem or possibilities of development

   Lecture 3 h / Computer lab 3h

   6 h
  • Module: The investment policy and the development of the city

   Lecture 3 h / Computer lab 3h

   6 h
 • Module: Process Managing
  2 courses
  14 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Processes and process planning

   Lecture 4 h / Workshop 3 h

   7 h
  • Course 2. Process analysis, optimization and implementation

   Lecture 4 h / Workshop 3 h

   7 h
 • Module: Seminar (5) Visions of city development
  2 courses
  16 h
  1 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. The future of the city - the challenges and tasks

   Seminar 4 h / Workshop 4 h

   8 h
  • Course 2. The vision of development of the city - Studio

   Seminar 4 h / Workshop 4 h

   8 h
 • Module: Studio (7): The Rapidly Growing Cities
  4 courses
  110 h
  8 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Contemporary urbanization processes in the world and in Poland

   Lecture 10 h / Workshop 20 h

   30 h
  • Course 2. Integration - globalization - metropolisation

   Lecture 10 h / Workshop 15 h

   25 h
  • Course 3. Delimitation, typology and distribution of the metropolis in the world and European space

   Lecture 10 h / Workshop 15 h

   25 h
  • Course 4. Social, economic, spatial conditions of metropolisation processes - a case study

   Lecture 5 h / Workshop 25 h

   30 h
 • Module: International Training Trip (2)
  2 courses
  30 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Preparation and participation in the international training trip

   Lecture 10 h / Workshop 10 h

   30 h
  • Course 2. Assessment and reporting of individual learning outcomes

   Workshop

   10 h
 • Module: The Architecture of Modern Cities
  2 courses
  16 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Architecture and urban planning in Europe

   Lecture 5 h / Workshop 3 h

   8 h
  • Course 2. Architecture and cultural heritage (individual work)

   Lecture 3 h / Workshop 5 h

   8 h
 • Module: Urban Transformations
  3 courses
  16 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Changes in scales of modern city (region, district, street)

   Lecture 4 h / Workshop 4 h

   8 h
  • Course 2. Urban planning today - trends, policies

   Lecture

   4 h
  • Course 3. The problems of spatial development of European cities

   Lecture

   4 h
 • Module: 3D Presentation Graphics
  2 courses
  24 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. 3D modeling and rendering

   Lecture 4 h / Workshop 8 h

   12 h
  • Course 2. The quality of the presentation graphics

   Lecture 4 h / Workshop 8 h

   12 h
 • Module: Project management
  4 courses
  24 h
  2 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Concepts and phases of project management

   Lecture 2 h / Workshop 4 h

   6 h
  • Course 2. Implementation and project management

   Lecture 2 h / Workshop 4 h

   6 h
  • Course 3. Managing of project risk and project changes

   Lecture 2 h / Workshop 4 h

   6 h
  • Course 4. Project management - a case study

   Lecture 2 h / Workshop 4 h

   6 h
 • Module: Seminar (6) Cross-border Cooperation
  2 courses
  12 h
  1 ECTS
  • See details below.

  • Course 1. Examples of cross-border urban networks in Europe

   Seminar 2 h / Workshop 3 h

   5 h
  • Course 2. Cross-border cooperation - Studio

   Seminar 3 h / Workshop 3 h

   6 h

Moduł – spójny blok zajęciowy w ramach którego występują różne formy realizacji zajęć dydaktycznych, pogrupowanych tematycznie w kursy. Ocena końcowa z danego modułu jest składową ocen z kursów, wchodzących w skład modułu.

Kurs– grupa treści kształcenia, stanowiąca spójną całość. Treści kształcenia można utożsamiać z tematami zajęć.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.