dr Klaudia Bączyk-Lesiuk | Collegium Da Vinci Poznań

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Wykładowca | Lider podprocesu Tutoring

O mnie

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, dziennikarka, nauczycielka języka polskiego jako obcego.

Absolwentka filologii polskiej (specjalności: dziennikarska i nauczycielska) UAM w Poznaniu, w 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim.

Autorka książki Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku oraz artykułów naukowych z zakresu komparatystyki i glottodydaktyki.

Prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim i Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. W. Stefanyka, a także lektoraty języka polskiego w placówkach oświatowych w Iwano-Frankiwsku i Odessie. Od kilkunastu lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach.

Ciekawi mnie…

Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, glottodydaktyki polonistycznej, bilingwizmu w środowisku polsko-ukraińskim, a także współczesnej literatury apokryficznej. Prywatnie miłośniczka: podróży (najlepiej z plecakiem), filmów Marvela i gier planszowych.