Zawody przyszłości – Collegium Da Vinci Poznań

Zawody przyszłości

- warsztaty w CDV dla młodzieży z województwa wielkopolskiego

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych, zamieszkujących teren miasta Poznania i województwa wielkopolskiego, wezmą udział w nowym projekcie CDV  pod nazwą „Zawody przyszłości – rozwój kompetencji młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata”. Projekt ten umożliwia młodym ludziom, stojącym przed kolejnymi wyborami edukacyjno-zawodowymi, na zapoznanie się z nowymi zawodami, które wymagają specjalistycznej wiedzy naukowej, technicznej oraz określonych umiejętności. Oferta warsztatów została przygotowana z myślą o rozwijaniu specyficznych umiejętności młodego człowieka, które staną się odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Kierownik projektu: dr Sylwia Polcyn

Opis warsztatów

 • 7 zasad życia i nauki wg Leonarda da Vinci - Twoja droga do genialności na co dzień, prowadząca: dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

  Poprzez rewolucyjne podejście do edukacji warsztaty mają na celu pomóc uczniom w odkryciu i zrozumieniu ich indywidualnego potencjału; warsztaty są alternatywą dla edukacji schematycznej – pozbawionej kreatywnego myślenia i autorefleksji. Podczas spotkań, uczestnicy poznają elementy design thinking, czyli metody twórczego rozwiązywania problemów, myślenia i pracy, bazującego na eksperymentowaniu i testowaniu hipotez. Nauczą się też podstawowych technik storytellingowych, które rozwiną ich autoekspresję.

 • Media interaktywne w uczeniu się, prowadzący: dr Mariusz Przybyła

  Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do świadomego, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania mediów w procesie uczenia się, w tym szczególnie: zapoznanie uczestników z rolą i zadaniami nowoczesnych technologii i mediów w procesie uczenia się, kształtowanie praktycznych umiejętności zastosowania mediów i różnych aplikacji w uczeniu się oraz rozwijanie kompetencji pracy indywidualnej i zespołowej z wykorzystaniem nowych mediów i technologii.

 • Jak zostać vlogerem? prowadzący: mgr James Behr

  Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom rozwijającej się współcześnie branży wideo blogów. Plan warsztatów przewiduje zarówno aspekty teoretyczne, takie jak historia oraz analiza trendów na rynku wideo blogów, jak i praktyczne, związane z tworzeniem treści przyciągających uwagę, nagrywanie oraz montowanie wideo.

 • Życiowe decyzje - warsztat narzędzi rozwojowych, prowadzący: mgr Adam Bekier

  Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiadomości na temat samodzielnego analizowania i wyznaczania celów życiowych, wskazanie sposobów podejmowania właściwych decyzji oraz odkrywanie, co dla nich jest ważne i co motywuje ich w życiu. Mogą być zaskoczeni tym, że w rzeczywistości wyznaczają sobie cele każdego dnia.

 • Jak zostać blogerem? prowadzący: mgr Maciej Mazurek "Zuch"

  Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z historią, trendami oraz rodzajami blogów, przybliżenie charakteru współpracy blogera z agencjami reklamowymi podczas tworzenia kampanii społecznych i marketingowych, a także kształtowanie umiejętności planowania strategii rozwoju własnego bloga (tworzenie własnej marki), kreowania i edytowania treści oraz podstaw korzystania z silnika WordPress.

 • Warsztat tworzenia kontentu, prowadzący: mgr James Behr

  Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom realiów pracy osób odpowiedzialnych w agencji reklamowej za tworzenie kontentu. Podczas trzech spotkań młodzież pozna struktury agencji reklamowej i dowie się m.in. jakie treści angażują odbiorców, jak skutecznie tworzyć strategię marki w Social Media oraz czym jest influencer marketing.

 • Wybrane metody zarządzania projektami, prowadzący: mgr Marcin Jerzynek

  Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom niezbędnych wiadomości na temat zarządzania projektami oraz kształtowanie u nich praktycznych umiejętności wykorzystania podstawowych technik zarządzania projektami we własnym procesie uczenia się oraz w codziennym funkcjonowaniu.

 • Tworzenie gier - wprowadzenie, prowadzący: mgr Krzysztof Baranowski

  Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom niezbędnych wiadomości dotyczących przyszłości gier oraz wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy podczas warsztatów poznają mechanizmy tworzenia gier planszowych, będą je prototypowali oraz dowiedzą się, w jaki sposób przenieść je w świat wirtualny.

 • Kryptowaluty - pieniądze wirtualne i giełda, prowadzenie: mgr Jacek Kubiak

  Celem warsztatów jest zaznajomienie uczestników z najnowszą technologią, która na nowo wprowadza pojęcie skończoności (ang. digital scarcity) w świecie cyfrowym. Uczestnik dowie się, jak to jest możliwe, że bitcoinów nie można kopiować oraz w jaki sposób takie gałęzie gospodarki jak przemysł muzyczny, filmowy czy gry komputerowe mogą zyskać na wdrożeniu tego typu technologii w swoich przedsięwzięciach biznesowych. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób tokenizacja może zmienić obszar inwestowania nie tylko w nieruchomości czy dzieła sztuki, ale także w akcje na tradycyjnych giełdach papierów wartościowych.

 • Jak się uczyć, aby się nauczyć? prowadzenie: mgr Małgorzata Chełkowska - Dorna

  Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnymi czynnikami zakłócającymi przebieg procesu uczenia się, wskazanie możliwości ich identyfikacji oraz omówienie sposobów organizacji pracy własnej. Ponadto, uczestnicy zdobędą umiejętności praktycznego wykorzystywania w życiu codziennym metod i technik związanych z efektywnym uczeniem się.

 • Elementarz hakera biznesu, prowadzenie: mgr Włodzimierz Woźniak

  Celem warsztatów jest wskazanie związku pomiędzy pojęciami „haker” i „biznes”, rozumianymi w nietradycyjny sposób, zapoznanie uczestników z różnymi stylami komunikacji oraz omówienie stylów zarządzania mających wpływ na sposoby funkcjonowania i dynamikę grupy. Ponadto, uczestnicy zapoznają się z cechami dobrego managera z punktu widzenia właściwej komunikacji i budowania prawidłowych relacji w grupie.

Uczestnicy projektu, w grupach maksymalnie 15-osobowych, zapoznają się z nowymi metodami i technikami uczenia się ukierunkowanymi na myślenie twórcze i projektowe oraz wspierane nowoczesnymi technologiami, a także poznają innowacyjne i kreatywne sposoby kształtowania umiejętności behawioralnych. To również doskonała okazja, by wskazać młodym ludziom, iż uczenie się i rozwój osobisty może być przyjemnym doświadczeniem łamiącym schemat transmisyjnych metod nauczania.

Osoby prowadzące warsztaty to wykwalifikowani, wieloletni nauczyciele akademiccy oraz praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach z zakresu marketingu internetowego, twórcy społeczności wirtualnych, którzy w swojej pracy wykorzystują głównie metody aktywizujące, problemowe, projektowe i wyzwalające potencjał uczestnika projektu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ Narodowego Centrum Badania i Rozwoju na lata 2018 – 2020.

Galeria zdjęć

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.