PoznAI: Jak wykorzystać AI w edukacji – Collegium Da Vinci Poznań

PoznAI: Jak wykorzystać AI w edukacji

Warsztaty dedykowane są nauczycielom oraz dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przegląd wybranych aplikacji mających potencjał wykorzystania w edukacji

PoznAI: Jak wykorzystać AI w edukacji

Data

25.01.2024

Godzina

18:00 - 19:30

Miejsce

Wydarzenie online

Bilety

wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

Podziel się

Pojawienie się modelu językowego chatGPT w listopadzie 2022 r., a następnie wyposażenie go w możliwości tworzenia obrazów, mowy i budowania własnych asystentów GPT, postawiło na nowo pytanie o rolę nauczyciela w procesie dydaktycznym i sposoby osiągania celów edukacyjnych. W miarę rozwoju kolejnych modeli językowych i pojawianiem się nowych narzędzi opartych o algorytmy AI, poznajemy możliwości sztucznej inteligencji, wypracowujemy zasady korzystania i implementujemy do procesu edukacyjnego.

Podczas warsztatów dokonamy przeglądu wybranych aplikacji mających potencjał wykorzystania w edukacji, będziemy testować możliwości ChatGPT w wersjach 3.5 oraz 4.0 (turbo) i porównywać z możliwościami przeglądarki Bing (Copilot) oraz trenować sztukę promptowania. Sprawdzimy także wersję głosowego asystenta chatGPT oraz możliwości GPTs (asystentów GPT) w celu budowania własnych edubotów dla studentów.

Warsztaty są dedykowane nauczycielom oraz dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udział jest bezpłatny, ale ilość miejsc jest ograniczona

Poznaj prelegentkę

dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni

Biolożka, projektantka ekosystemów uczenia się w oparciu o najnowsze wyniki badań neuronaukowych, posiada ponad 25 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej i trenerskiej. Celem jej działań jest zmiana sposobu myślenia o roli nauczyciela i przebudowa obecnego systemu edukacyjnego. Kluczowe obszary eksperckie: neuronauki, grywalizacja, active learning, nowe technologie, ocenianie. Projektuje i wdraża niestandardowe metody i narzędzia, m.in. budując fabularne systemy motywacyjne (grywalizacja od 2013), prowadzi wykłady i szkolenia z wykorzystania AI w edukacji oraz roli stopni w szkole. Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” (od 2014), ekspertką w międzynarodowym projekcie „INDOPED – aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2018). Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016). Laureatka nagrody „Nauczyciel Roku” im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2019). Czterokrotna beneficjentka Funduszu Innowacji Dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji na Politechnice Gdańskiej (cne.pg.edu.pl), dwukrotnie nagrodzona nagrodą Rektora Politechniki Gdańskiej za wybitne osiągnięcie organizacyjne (2021, 2022).