Wojciech Rosik CDV BIZNES – Collegium Da Vinci Poznań

Wojciech Rosik CDV BIZNES

Doradca, strateg

Doradztwo strategiczne

Specjalizuje się w tworzeniu i modyfikowaniu struktur organizacyjnych oraz systemów motywacyjnych. Skupia się na kwestiach budżetowania a w tym: wprowadzaniem systemów, restrukturyzacją finansowania, planami naprawczymi oraz oceną rentowności poszczególnych obszarów. Tworzy strategie biznesowe, biznesplany oraz modele finansowe. Dla swoich klientów bada „wrażliwości” projektów inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku analityka finansowego.