Kamila Bilicka – Collegium Da Vinci Poznań

Kamila Bilicka

Doradczyni zawodowa i przedsiębiorczości, nauczycielka akademicka i trenerka kompetencji miękkich.

UMÓW SIE NA SPOTKANIE

Certyfikowana trenerka i facylitatorka DiSC oraz moderatorka Design Thinking. Absolwentka Collegium Da Vinci, na kierunku Doradztwo i coaching oraz studiów podyplomowych – przygotowanie pedagogiczne, na Wydziale Nauk Społecznych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na wydziale Prawa i administracji.

Swoje doświadczenie czerpie z ponad 1700 h spotkań z osobami, które przy jej pomocy zdobywają nowe kompetencje i budują własną ,,uszytą na miarę” ścieżkę rozwoju.

Prowadzi doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe oraz coaching kariery w języku polskim i angielskim. Organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczne, szkolenia, warsztaty rozwojowe, a także spotkania z praktykami i przedstawicielami otoczenia biznesowego, które mają na celu wspierać w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy i rozwoju kariery studentów Collegium Da Vinci.

W pracy zorientowana jest na ludzi i ich potencjał, wspiera w budowaniu samoświadomości oraz postawy proaktywnej, wykorzystując różnorodne narzędzia i metody, dopasowane do potrzeb i zasobów podopiecznych.