Wydział Nauk Stosowanych w strukturze Collegium Da Vinci – Collegium Da Vinci Poznań
19 września 2022

Wydział Nauk Stosowanych w strukturze Collegium Da Vinci

Zapraszamy do lektury felietonu dr. Krzysztofa Patkowskiego.

Nadchodzący rok akademicki 2022/2023 jest rokiem zmian w Collegium Da Vinci. Od października wszyscy studenci, kierunki, katedry i wykładowcy funkcjonować będą w ramach jednego wydziału – Wydziału Nauk Stosowanych.

O tym, jakie szanse niesie za sobą nowa rzeczywistość dydaktyczna, pisze dr Krzysztof Patkowski, od października obejmujący rolę Dziekana ds. Realizacji Kształcenia.

Co się zmieni?

W ostatnich latach wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że w Collegium Da Vinci funkcjonowały dwa Wydziały – Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Informatyki i Komunikacji Wizualnej.

Ten pierwszy, jak sama nazwa wskazuje oferował studia na kierunkach społecznych, drugi studia informatyczne (inżynierskie) i graficzne. Od nowego roku akademickiego wszyscy w CDV będziemy funkcjonować w ramach jednego Wydziału – Wydziału Nauk Stosowanych obejmującego kierunki, pracowników i studentów skupionych dotychczas wokół dwóch Wydziałów. Jednocześnie cztery działające do tej pory Katedry zostaną zastąpione przez trzy nowe – Katedrę Zarządzania, Katedrę Mediów Kreatywnych i Katedrę Informatyki i Analizy Danych. Wydziałem zarządzać będzie dwóch Dziekanów jednak każdy z nich odpowiadać będzie za inną część jego funkcjonowania.

Moja odpowiedzialność – Dziekana ds. Realizacji Kształcenia, związana będzie bezpośrednio z realizacją studiów i projektowaniem nowych produktów edukacyjnych. Dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka jako Dziekan ds. Wsparcia Kształcenia kierować będzie działaniem jednostek wspierających pracę Wydziału m.in COD (Dziekanat, Dział Planowania) czy Centrum Praktyczności.

Dlaczego wprowadzamy zmiany?

Obecne zmiany to pewna formalizacja tego co już w ostatnich latach się działo. Obserwowanego już w ostatnich miesiącach podziału zadań między Dziekanów, ale też wdrażania w coraz większym stopniu procesowej formy zarządzania CDV. Wcześniej Wydziały czasem konkurowały ze sobą, czasem rywalizowały. W ostatnich latach coraz częściej wspierały się i wymieniały doświadczeniami. Mieliśmy jednak poczucie, że ta rakieta, jeśli dolać do niej paliwa z obu Wydziałów, mogłaby polecieć dużo dalej – nie tylko na Marsa, ale może też sięgnąć Jowisza czy Saturna.

W efekcie rozbudowaliśmy w ostatnich latach ofertę o kierunki łączące w sobie różne dyscypliny. Dobrym przykładem jest Data Science na Wydziale Społecznym. Dzisiaj informatycy, analitycy i matematycy skupieni są na dwóch Wydziałach i w dwóch różnych Katedrach. Realizują fantastyczne projekty, ale zdarza się, że nie do końca wiedzą, co robią ich koledzy za ścianą.

Chcemy, żeby w nowej strukturze te najlepsze wzorce i najlepsze doświadczenia obu Wydziałów i ich pracowników zmieniły się w wartość dodaną, która zaowocuje dalszym dynamicznym rozwojem Uczelni.

Jakie to rodzi emocje?

Jak każda duża zmiana, rewolucja, również ta, rodzi wiele emocji. Dziekani w nowych rolach, nowi kierownicy nowych Katedr, wspólne organy, które dotychczas działały autonomicznie na obu Wydziałach np. Komisja Jakości. W takich sytuacjach zawsze pojawia się wiele pytań i wątpliwości: „jak ja się w tym wszystkim odnajdę”. Zwłaszcza wśród osób, które na swoich Wydziałach i Katedrach przepracowały kilka, a czasem kilkanaście lat.

Z drugiej strony widoczna jest duża ciekawość nowej struktury, nowych kolegów i koleżanek w Katedrach, nowych projektów dydaktycznych, naukowych i praktyczno-wdrożeniowych, wykorzystujących synergię potencjałów wszystkich osób pracujących na jednym, wspólnym Wydziale.

Co zyskają studenci?

Z pozoru niewiele się dla nich zmieni, jednak w dłuższym okresie również oni powinni odczuć pozytywne efekty zmian w strukturze. Na pewno będą mogli liczyć na nowe multidyscyplinarne i unikatowe w skali kraju kierunki studiów, ścieżki specjalizacyjne i moduły do wyboru.

Pozytywnym skutkiem zmian będzie również większa integracja studentów poszczególnych kierunków czy kół naukowych. Bardzo szeroka oferta modułów do wyboru adresowanych do wszystkich studentów spowoduje, iż możliwa będzie wymiana doświadczeń i kompetencji i wspólna praca nad projektami studentów różnych kierunków. Dotychczas zarówno studenci, jak i wykładowcy funkcjonowali dość hermetycznie w ramach swoich Wydziałów. Nie znając się, nie znając swoich talentów i kompetencji. Szukając jednocześnie wsparcia i zasobów poza CDV, podczas gdy było ono na wyciągnięcie ręki na drugim Wydziale.

Studenci wszystkich kierunków będą mogli mieć również pewność, iż zarówno wszystkie procedury, jak i system opieki i wsparcia będą dla nich dokładnie takie same, wykorzystując najlepsze doświadczenia obu działających wcześniej Wydziałów.

Poznaj kierunki Wydziału Nauk Stosowanych: